Sunteți pe pagina 1din 10

Tip PROTOCOL MEDICAL

document
S.C.J.U. Pag. 1 / 9
Constanta Denumire Inecul
Cod Ediţia: 1 / Rev. 0
document P 1252 - 108

PROTOCOL MEDICAL

EXEMPLAR :

Copierea parţială sau în întregime prin orice mijloc, a procedurii este interzisă
fără acordul scris al managementului

Elaborat Verificat Aprobat


Numele şi Dr. Cristina Maria Dr Mihnea Avram Dr. Capatana D
prenumele: Mihai
Tip PROTOCOL MEDICAL
document
S.C.J.U. Pag. 2 / 9
Constanta Denumire Inecul
Cod Ediţia: 1 / Rev. 0
document P 1252 - 108

Semnătura:
Data: 14.07.2015

LISTA DIFUZARE RETRAGERE

Nr. Difuzare Retragere


crt. Departament Data Numele si Semna- Data Numele si Semna- Observatii
prenumele Tura prenumele tura

Lista de control a reviziilor


N
r.
Obiectul reviziilor Elaborat/data Verificat/data Aprobat/data
cr
t.
1
Tip PROTOCOL MEDICAL
document
S.C.J.U. Pag. 3 / 9
Constanta Denumire Inecul
Cod Ediţia: 1 / Rev. 0
document P 1252 - 108

3
Tip PROTOCOL MEDICAL
document
S.C.J.U. Pag. 4 / 9
Constanta Denumire Inecul
Cod Ediţia: 1 / Rev. 0
document P 1252 - 108

1. SCOP
Prezentul protocol reglementeaza modul de diagnostic si tratament al înecului.

2. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

Termenii utilizaţi în procedură sunt în conformitate cu standardul SR EN ISO


9000:2006 şi Manualul sistemului de management al calitatii, cod MC.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

 SR EN ISO 9000: 2006 – Sisteme de Management al calităţii. Principii


fundamentale şi Vocabular;
 SR EN ISO 9001: 2008 – Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;
 SR EN ISO 9004: 2001 – Sisteme de management al calităţii. Linii directoare
pentru îmbunătăţirea performanţelor;
 SR ISO IWA 1: 2009 – Sisteme de management al calitatii. Linii directoare
pentru imbunatatiri de proces in organizatiile de servicii de sanatate;
 SR CEN/TS 15224: 2007 Servicii medicale. Ghid pentru utilizarea standardului
SR EN ISO 9001: 2001.
 SR EN ISO 9004:2010 –Conducerea unei organizatii catre un succes durabil.
O abordare bazata pe managementul calitatii;
Tip PROTOCOL MEDICAL
document
S.C.J.U. Pag. 5 / 9
Constanta Denumire Inecul
Cod Ediţia: 1 / Rev. 0
document P 1252 - 108

4. MODUL DE LUCRU
4.1 Criterii de internare:
- de urgenţă :
 Copil agitat → comatos
 Cianoză, tuse şi expectoraţie spumoasă roz (edem pulmonar)
 Tahipnee, tahicardie
 GCS < 8
 Imersie > 2 minute
 Temperatura rectală < 34° C
 Agravarea dispneei cu potențial de intubare
 Sosirea la spital în stop cardio-respirator în curs de resuscitare sau în comă

    
4.2 Protocol de diagnostic

a) Clinic :

Înecul este o situaţie în urma careia poate apare insuficienţă respiratorie la


submersie / imersie în lichid.
Toți copiii trebuie să primească toate eforturile de resuscitare, după un episod de
înec.

Semne şi simptome:

 copil panicat → agitat → comatos


 cianoză, tuse şi expectoraţie spumoasă roz (edem pulmonar)
 tahipnee, tahicardie
 subfebrilitate
 raluri, rhonchusuri şi mai rar wheezing
 se vor căuta semne asociate de traumatisme cerebrale și de coloană
cervicală.
Tip PROTOCOL MEDICAL
document
S.C.J.U. Pag. 6 / 9
Constanta Denumire Inecul
Cod Ediţia: 1 / Rev. 0
document P 1252 - 108

Imersia în apă dulce vs. apă sărată:

 ambele forme reduc cantitatea de surfactant


 produc edem pulmonar
 apa sărată: edem pulmonar hipertonic
 apa dulce: hipervolemie plasmatică, hiponatremie, hematocritul scăzut datorită
hemolizei.

Factori de prognostic negativ:

- Imersie > 10minute


- Temperatura rectala < 30° C
- Absența oricăror mijloace inițiale de resuscitare.
- Sosirea în spital cu stop cardio-respirator în curs sau în comă.
- Nevoia de resuscitare cardiopulmonara.
- pH inițial <7,0.

b) Paraclinic

Investigaţii uzuale:

- Hemogramă, PCR, examen sumar urină, uree, creatinină, glicemie,


ionogramă, ASTRUP repetat de câte ori este nevoie, TGO, TGP

- Rg pulmonară

- ECG

- Pulsoximetrie

Investigaţii avansate:

- CT cranian, pulmonar
Tip PROTOCOL MEDICAL
document
S.C.J.U. Pag. 7 / 9
Constanta Denumire Inecul
Cod Ediţia: 1 / Rev. 0
document P 1252 - 108

- Radiografii de coloană, membre

- EEG

c) Examene interdisciplinare

- Examen ATI in eventualitatea realizarii unei IOT.


- Pacienții cu tulburări neurologice şi cardiace severe sau traumatisme
importante necesită consult de neurochirurgie, neurologie, cardiologie,
respectiv chirurgie pediatrică.

4.3 Tratament

Managementul iniţial:

1. Evaluare rapida a căilor respiratorii, a respirației, circulației și stării de


conștientă.
- Dacă pacientul este în stop cardiorespirator se urmareşte Protocolul de
resuscitare
- Eliberarea căilori respiratorii, asigurarea respiraţiei, imobilizarea coloanei
cervicale în cazul suspiciunii lezării coloanei cervicale
- Dacă respiră spontan administrați oxigen 100% pe mască facială
- Intubarea este necesara atunci când:
 respiraţia este inadecvată sau absenta
 scăderea concentraţiei de oxigen arterial, în pofida volumului
crescut de oxigen administrat
 persistenţa unei stări de conştienţă alterată.

2. Abord venos
3. Sondă de aspiraţie nazo-gastrică
4. Dacă circulația este deficitară se administrează bolus de fluide 20 ml/ kg
(NaCl 0,9%).
5. Se consideră de la început terapia cu agenţi inotropi, daca este instabil
hemodinamic
6. Reincălzirea activă treptată la o temperatură de 34 de grade cu 0,5 grade
C/ora, in primele 12 ore.
7. Reincălzirea pasivă la temperatură de peste 34 de grade
8. Penicilină sau Cefalosporine pentru profilaxia infecţiilor respiratorii iniţial,
apoi în funcţie de evoluţia pacientului se pot administra antibiotice cu
spectru mai larg de acţiune ex: carbapeneme)
9. Nu se recomandă corticosteroizii de rutină
10. În cazul convulsiilor este necesar tratamentul cu anticonvulsivante:
 Linia 1: Diazepam: 0,25 mg/kg/doză, fără a depăşi doza de 10 mg,
administrare lentă, în 1-2 minute (risc de stop respirator). În situaţia în
Tip PROTOCOL MEDICAL
document
S.C.J.U. Pag. 8 / 9
Constanta Denumire Inecul
Cod Ediţia: 1 / Rev. 0
document P 1252 - 108

care criza epileptică nu se opreşte după 10-15 minute de la prima


administrare de diazepam, se poate administra a doua doză (aceeaşi
cantitate).
Midazolam:
IV/IO/IM/ 0,15 mg/kg
Oral 0,3 mg/kg (max.10 mg)
Intrazazal 0,2-0,5mg/kg (max 10mg)

 Linia 2: Fenitoin: doză de 20 mg/kg/doză; ritmul de administrare nu


trebuie să depăşească 50 mg pe minut; doza de fenitoin nu trebuie să
depăşească 1.000 mg; se va monitoriza tensiunea arterială şi
electrocardiograma; dacă în 15-20 de minute criza convulsivă nu se
opreşte, se va administra a doua doză de fenitoin, 10 mg/kg/doză, cu
aceleaşi precauţii;

 Linia 3: Fenobarbital: 3-5 mg/kg/doză im

Propofol: 2,5 mg/kg doză de atac urmată de 1-3 mg/kg/oră nu


mai mult de 48 ore PEV
11. În caz de acidoză metabolică: NaHCO3 8,4% 1-2 mEq/kg/doza, diluat în
proporţie de 1/3 cu glucoză 5%
12. Antisecretorii gastrice: Ranitidină 2-4 mg/kg de 2 ori pe zi în PEV
13. Prokinetice: Metoclopramid 0,25 mg/kg/zi in PEV
14. Antitermice: Paracetamol (PEV) 10 mg/kg/doză, la 6 ore interval; (7,5
mg/kg/doză, sub 10 kg). Obligattoriu diluat şi administrat în PEV de 30-60
minute.

Paracetamol in PEV:

Greutatea Doza pe Volumul pe Volumul Doza maximă


pacientului administrare administrare maxim de zilnică
Perfalgan (10
mg/ml) pe
administrare
calculat pentru
limita
superioară de
greutatea a
grupului (ml)

≤10 kg 7,5 mg/kg 0,75 ml/kg 7,5 ml 30 mg/kg


> 10 kg la ≤33kg 15 mg/kg 1,5 ml/kg 49,5 ml 60 mg/kg fără
a depăşi 2g
> 33 kg la ≤50kg 15 mg/kg 1,5 ml/kg 75 ml 60 mg/kg fără
a depăşi 3g
Tip PROTOCOL MEDICAL
document
S.C.J.U. Pag. 9 / 9
Constanta Denumire Inecul
Cod Ediţia: 1 / Rev. 0
document P 1252 - 108

Greutatea Doza pe Volumul pe Volumul Doza maximă


pacientului administrare administrare maxim pe zilnică
administrare
(ml)

> 50 kg cu 1g 100 ml 100 ml 3g


factori
suplimentări de
risc de
hepatotoxicitate
> 50 kg fără 1g 100 ml 100 ml 4 g
factori
suplimentări de
risc de
hepatotoxicitate

Metamizol, sol. Injectabilă 1g/2 ml, doză:

3-11 luni: 6-16 mg/kg/zi, im

1-14 ani: 6-16 mg/kg/zi, im sau iv lent

>15 ani: 500-1000 mg/doză, max 2,5 g/priză şi max 5g/zi, ½-1 fiolă/zi im sau
iv lent/priză (uzual).

Ibuprofen PO: 5-10 mg/kg/doză la 6-8 ore interval

15. Diuretice (in caz de edem pulmonar acut)


Furosemid: 1-2 mg/kg/zi

16. În caz de edem cerebral: Manitol 15%, 1-2 g/kg/doza (10-14 ml/kg/doză)
în 30-60 minute.

Precauţii:
Trebuie evitate eventualele episoade de hipoxie si hipercapnie.
Optimizarea circulaţiei cât mai repede posibil.
Odata ce şocul s-a remis, lichidele administrate se limitează la 75 % din
necesarul de întreţinere.

4.4 Monitorizare

Monitorizarea ASTRUP-ului, ionograma sanguina, rezerva alcalină


Tip PROTOCOL MEDICAL
document
S.C.J.U. Pag. 10 / 9
Constanta Denumire Inecul
Cod Ediţia: 1 / Rev. 0
document P 1252 - 108

Monitorizarea pulsului, a tensiunii arteriale, SatO2, FR şi a timpului de


recolorare capilară.
Monitorizarea SatO2
Uneori este necesară monitorizarea şi controlul presiunii intracraniene

4.5. Durata estimata a spitalizarii

Depinde de prezenta factorilor de prognostic negativ, care pot creste durata de


spitalizare, in prezenta complicatiilor aparute pe parcurs.

4.6 Externare

Starea pacientului depinde de istoric, prezența de leziuni asociate, precum și gradul


de imersie. Pacienții pot fi externaţi în condiții de siguranță după 24 ore de observaţie
doar dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

 Stare generală bună şi respiraţie normală


 GCS > 13
 Saturaţia în O2 > 95%
 Leziuni minore post-imersie (escoriatii)
 Nu există dovezi de leziuni semnificative
 Fără modificări în sens negativ ale statusului mental sau de comportament
 Fără dovezi de bronhospasm sau tahipnee / dispnee
 Fără dovezi de oxigenare necorespunzătoare (prin analize ASTRUP repetate
și pulsoximetrie).

5. RESPONSABILITĂŢI
Conform fiselor posturilor si regulamentelor interne.

6. FORMULARE

S-ar putea să vă placă și