Sunteți pe pagina 1din 12

PROTOCOL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT Cod: PR-OFT-DT-01

ÎN CARCINOMUL BAZOCELULAR DE
PLEOAPE, INCLUSIV CANTUSUL Ed.:4 Rev.:2

Pag.: 1/12

Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor protocolului

Data la care se
Editia/ revizia in Componenta aplică prevederile
Nr Modalitatea reviziei
cadrul editiei revizuită editiei sau reviziei
crt
editiei
1 2 3 4
- codificare protocol, editare in structura
1 1/1 -integral
stabilita in PS 01

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul
ediției protocolului

Elaborat /
Nr
verificat / Nume si prenume Functia Semnatura Data
crt.
avizat / aprobat
Medic primar
Șef Lucr.Dr. Claudia
oftalmolog
Florida Costea
1 Elaborat Medic primar
Prof. Dr. Dănuț Costin
oftalmolog
Dr.
Medic specialist
laborant
RMC/ CI/Secretar
2 Verificat Dr. Mocanu Lilia
SCIM
Avizat Jr.Săcăleanu Ciprian
3 Consilier Juridic
/Verificat Vasile
Verificat
4 Dr. Popescu Cezar Director Medical
/Avizat
Ec. Ursanu Ionuț Director Financiar
5 Avizat
Cătălin Contabil/PC
Șef lucrări Dr. Eva
6 Aprobat Manager
Lucian
PROTOCOL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT Cod: PR-OFT-DT-01
ÎN CARCINOMUL BAZOCELULAR DE
PLEOAPE, INCLUSIV CANTUSUL Ed.:4 Rev.:2

Pag.: 2/12

1. SCOP
1.1 Stabileşte criteriile de diagnostic şi tratamentul aplicat în carcinomul bazocelular de pleoape,
inclusiv cantus în Clinica de oftalmologie a Spitalului Clinic de Urgență "Prof. Dr. N.Oblu".

2. DOMENIU DE APLICARE
2.1. Protocolul se aplică în cadrul Spitalului Clinic de Urgență "Prof. Dr. N.Oblu".
2.2. Protocolul se aplică de către medicii din cadrul clinicii de Oftalmologie a Spitalului Clinic de
Urgență "Prof. Dr. N.Oblu".

3.DEFINITII SI ABREVIERI

3.1 Definitii:
3.1.1. Carcinomul bazocelular de pleoape, inclusiv cantus, este cea mai comună tumoră de
pleoapă, fiind întâlnită în 90% din cazurile de cancer al pleoapelor.

3.1.2. Recomandabil: nu are un caracter obligatoriu. Decizia va fi luată de medic pentru


fiecare caz individual.

3.2. Abrevieri:
3.2.1. AV = acuitate vizuală
3.2.2. FO = fund de ochi
3.2.3. CT = computer tomografie
3.2.4. RMN = rezonanță magnetică nucleară
3.2.5. O.M.F. = oro-maxilo-facial
4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.1. SR CEN/TS 15224:2017 - ”Servicii de sănătate. Sisteme de management al calității. Ghid pentru
utilizarea standardului EN ISO 9001:2015”
4.2. SR EN ISO 9000:2015 – „Sisteme de Management al Calităţii. Principii esenţiale şi vocabular.”
4.3. SR EN ISO 9001:2015 – „Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.”
4.4. Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.
4.5. Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare și
acreditare a spitalelor.
4.6. Legea nr.46/2003, privind drepturile pacientului.
4.7. AAO, Orbit, Eyelids, and Lacrimal System, 7th, American Academy of Ophthalmology,
The Eye MD Association, 2008-2009, ISBN 978-1-56055-880-4.

4.8. 5. RESPONSABILITĂŢI
5.1 Managerul
5.1.1. Asigură cadrul legislativ şi organizatoric pentru desfăşurarea activităţilor descrise în prezentul
protocol;
5.1.2. Aprobă/reaprobă prezentul protocol;

5.2 Preşedintele comisiei / Comisia


5.2.1. Semnează pentru avizare prezentul protocol
PROTOCOL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT Cod: PR-OFT-DT-01
ÎN CARCINOMUL BAZOCELULAR DE
PLEOAPE, INCLUSIV CANTUSUL Ed.:4 Rev.:2

Pag.: 3/12

5.3 Director medical


5.3.1 Semneaza pentru verificare protocolul

5.4 Elaborator protocol


5.4.1 Elaboreaza protocolul si il supune spre verificare, avizare, aprobare.

5.5 Medic
5.5.1. Medic– Șef secție - verifică aplicarea protocolului la nivelul secției
– De gardă -elaborează raportul de gardă asupra paciențior internați și prezentați în
gardă
-completează foaia de observație la pacienții internați, starea pacientului,
recomandările de tratament
-atribuții conform fișei postului
-supraveghează pacienții operați și urmează recomandările de tratament
postoperator
5.6 Asistent medical
5.6.1. Asigură asistența medicala în limita competențelor.
5.6.2. Consemnează în foaia de ingrijire - evoluția, medicația administrată, parametrii de monitorizare
5.6.3. Verifică aparatura înaintea utilizării

6. DESCRIERE PROTOCOL

PREFAŢĂ
Protocolul este elaborat în conformitate cu literatura de specialitate actuala privind carcinomul
bazocelular de pleoape, inclusiv cantus.

6.1 PARTEA INTRODUCTIVĂ

6.1.1 Diagnosticul:
Exemple de diagnostic clinic:
6.1.1.a Tumoră malignă pielea pleoapelor, inclusiv cantusul
6.1.1.b Carcinom in situ pielea pleoapelor, inclusiv cantusul

6.1.2 Codul bolii (CIM 10): C44.1 B04.1

6.1.2.a C44.1 - Tumoră malignă pielea pleoapelor, inclusiv cantusul


6.1.2.b B04.1 - Carcinom in situ pielea pleoapelor, inclusiv cantusul
PROTOCOL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT Cod: PR-OFT-DT-01
ÎN CARCINOMUL BAZOCELULAR DE
PLEOAPE, INCLUSIV CANTUSUL Ed.:4 Rev.:2

Pag.: 4/12

6.1.3 Utilizatorii:

Clinica Oftalmologie a Spitalului Clinic de Urgente Profesor Doctor “Nicolae Oblu” Iasi
Notă: Protocolul, la necesitate, poate fi utilizat şi de alţi specialişti.

6.1.4 Scopurile protocolului:


6.1.4.a A ameliora calitatea controlului profilactic cu scopul depistării factorilor de risc în
carcinomul bazocelular de pleoape, inclusiv cantus prin testele screening.
6.1.4.b A spori numărul de pacienti cu carcinomul bazocelular de pleoape, inclusiv cantus, la care
se va aplica precoce tratament medical/ chirurgical.
6.1.4.c A aplica tratamentul complex la pacienti cu carcinomul bazocelular de pleoape, inclusiv
cantus în scop funcţional.
6.1.4.d A spori eficacitatea tratamentului chirurgical prin aplicarea tehnicilor operatorii
microchirurgicale.
6.1.4.e A reduce numărul de pacienti cu carcinom bazocelular de pleoape, inclusiv cantus.

6.1.5 Informaţia epidemiologică


Carcinomul bazocelular de pleoape, inclusiv cantusul se dezvoltă din stratul bazal epitelial al pielii și
se prezintă sub mai multe forme clinice: nodular, ulcerat, sclerozant, pigmentar și chistic. Localizarea
carcinomului bazocelular de pleoape, inclusiv cantusul este la: pleoapa inferioară (48,9-72,1%),
cantusul medial al pleoapelor (25-30%), pleoapa superioară (15 %), cantusul lateral al pleoapelor
(5 %).

6.2 PARTEA GENERALĂ


6.2.1 Nivel de asistenta medicala specializata de ambulatoriu si spitalizare de zi

6.2.1.a Profilaxia. Profilaxia carcinomului bazocelular de pleoape, inclusiv cantus, permite a identifica factorii
de risc, viciile de refracţie, patologia mediilor refractante şi a fundului de ochi. Obligatoriu:
 Control profilactic al pacienților cu carcinom bazocelular de pleoape, inclusiv cantus.
 Întocmirea listelor de pacienți cu carcinom bazocelular de pleoape, inclusiv cantus.
6.2.1.b Screening-ul. Scopul screening-ului este de a evidenţia aspectele fiziologice şi patologice ale
organului vizual la pacienti care au prezentat un carcinom bazocelular de pleoape, inclusiv cantus şi
suspectarea grupului de risc pentru pacientii care prezinta factorii de risc.

Obligatoriu:
 Examenul local.
PROTOCOL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT Cod: PR-OFT-DT-01
ÎN CARCINOMUL BAZOCELULAR DE
PLEOAPE, INCLUSIV CANTUSUL Ed.:4 Rev.:2

Pag.: 5/12

Recomandabil:
Recomandarea consultaţiei la oftalmolog, in instituţiile spitalicesti, pacientilor cu carcinom bazocelular
de pleoape, inclusiv cantus.
6.2.1.c Diagnosticul. Confirmarea carcinomului bazocelular de pleoape, inclusiv cantus se face prin
biopsie inicizională sau excizională cu examen histopatologic a leziunii.
Depistarea precoce a carcinomului bazocelular de pleoape, inclusiv cantus, la pacienti ce prezinta
factori de risc permite aplicarea tratamentului complex precoce cu rezultate funcţionale optime.
Obligatoriu:
 Anamneza
 Examenul clinic oftalmologic
 Investigaţiile clinice şi paraclinice pentru tratamentul chirurgical
 Diagnosticul diferenţial
 Examenul anatomo-patologic
Recomandabil:
 Consultaţia specialiştilor: internist, anesteziolog, radiolog, anatomo-patolog, neurochirurg,
neurolog, specialist O.M.F, psiholog, oncolog.
 6.2.1.d Tratamentul. Tratamentul carcinomului bazocelular de pleoape, inclusiv cantus trebuie
să înceapă cît mai precoce posibil în condiţii de stationar. Obligatoriu:
Se îndruma pentru tratament chirurgical pacienţii cu carcinom bazocelular de pleoape, inclusiv cantus.
6.2.1.e Supravegherea. Se face în scop de apreciere a eficacităţii tratamentului complex de
recuperare a pacientului, în colaborare cu medicul de familie. Obligatoriu:
Post-operator monitorizare la o zi,1 saptamână, 1-3-6-12 luni, 5 ani.
 Monitorizarea indicatorilor oftalmologici de 1 ori/ an.
 Monitorizarea tratamentelor postoperatorii (nemedicamentos şi medicamentos).

6.2.2 Nivel de asistenta medicala spitaliceasca continua.


6.2.2.a Spitalizarea. Obligatoriu:
 Se spitalizează toti pacientii care prezinta carcinom bazocelular de pleoape, inclusiv cantus.
6.2.2.b Diagnosticul. Confirmarea tumorii maligne pielea pleoapelor, inclusiv cantus (carcinom bazocelular
de pleoape, inclusiv cantus ) si a factorilor etiologi permite alegerea tehnicii operatorii optime şi
prognozarea efectului funcţional. Obligatoriu:
 Anamneza
 Examenul clinic oftalmologic
 Diagnosticul diferenţial
 Investigaţii clinice şi paraclinice pentru tratament chirurgical
 Consultaţia medicină internă şi a anesteziologului
 Obţinerea acordului informat de la pacient sau apartinatori de grad I pentru intervenţia
chirurgicală.
PROTOCOL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT Cod: PR-OFT-DT-01
ÎN CARCINOMUL BAZOCELULAR DE
PLEOAPE, INCLUSIV CANTUSUL Ed.:4 Rev.:2

Pag.: 6/12

Recomandabil:
Consultaţia altor specialişti.

6.2.2.c Tratamentul. Tratamentul chirurgical se indică cu scop de a reduce extinderea loco-regională


și sistemică a carcinomului bazocelular de pleoape, inclusiv cantus, cu scop de a preveni
complicatiile.

Obligatoriu:
 Alegerea tacticii de tratament
 Pregătirea preoperatorie
 Intervenţia chirurgicală
 Tratamentul medicamentos postoperatoriu precoce

6.2.2.d Externarea. În perioada postoperatorie este important de a recomanda adresarea medicului


oncolog, de a prelungi tratamentul profilactic cu evaluarea eficacităţii măsurilor de reabilitare a
pacientului. Obligatoriu:
 Extrasul din foaia de observaţie va conţine în mod obligatoriu:
 Diagnosticul exact detaliat
 Rezultatele investigaţiilor efectuate
 Tratamentele chirurgical şi medicamentos administrat
 Recomandările pentru tratament postoperatoriu medicamentos
 Recomandări pentru tratament sistemic a factorilor de risc
 Recomandările pentru supraveghere
 Recomandările explicite pentru pacient.

6.3 DESCRIEREA METODELOR, TEHNICILOR ŞI A PROCEDURILOR

6.3.1 Carcinomul bazocelular de pleoape, inclusiv cantus este o formațiune tumorală care se prezintă
sub mai multe forme clinice: nodular, ulcerat, sclerozant, pigmentar și chistic localizat la pleoapa
superioară sau inferioară; cantus intern sau extern (cu predilecție pleoapă inferioară și cantus intern).

6.3.2 Factori de risc: pielea deschisă la culoare expusă la radiațiile ultraviolete, imunosupresia,
cicatrici preexistente și xeroderma pigmantosum.
PROTOCOL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT Cod: PR-OFT-DT-01
ÎN CARCINOMUL BAZOCELULAR DE
PLEOAPE, INCLUSIV CANTUSUL Ed.:4 Rev.:2

Pag.: 7/12

6.3.3 Stadializare:

STADIALIZAREA CARCINOMULUI BAZOCELULAR DE PLEOAPE,


INCLUSIV CANTUS (American Joint Committee on Cancer TNM)

Stadii T N M
0 In situ No Mo
I T1 No Mo
II T2 No Mo
III T3 No sau N1 Mo
T1 sau T2 N1 Mo
IV T1,T2 sau T3 N2 Mo
orice T N3 Mo
T4 orice N Mo
orice T orice N M1

To: Nicio evidență de tumoră primară


T1: Tumoră de 2 cm sau mai mică măsurată pe diametrul cel mai mare cu mai puțin de 2 factori de risc
T2: Tumoră > 2 mm măsurată pe cel mai mare diametru cu sau fără factori de risc adiționali sau de
orice mărime cu 2 sau mai mulți factori de risc
T3: Tumoră cu invazia maxilarului, mandibulei, orbitei sau osului temporal
T4: Tumoră cu invazia scheletului sau invazie perineurală a craniului
N0: Nu există metastaze regionale ale nodului limfatic
N1: Metastază într-un singur ganglion limfatic ipsilateral, 3 cm sau mai puțin în dimensiunea cea mai
mare a tumorii
N2: Metastază într-un singur ganglion limfatic ipsilateral >3 cm dar nu > 6 cm în cea mai mare
dimensiune; sau ganglionii limfatici bilaterali sau contralaterali, niciunul > 6 cm în cea mai mare
dimensiune
N2a: Metastază într-un singur ganglion limfatic ipsilateral, > 3 cm dar nu > 6 cm
N2b: Metastaze în ganglionii limfatici ipsilaterali multipli, niciunul > 6 cm
N2c: Metastaze în ganglionii limfatici bilaterali sau controlaterali, niciunul > 6 cm
N3: Metastaze în ganglionii > 6 cm
Mo: Nicio metastază la distanță
M1: Metastază prezentă la distanță

6.3.4. Simptome:
-Asimptomatică
-Leziuni la nivelul tegumentului periocular care nu se vindecă
-Placard cu cruste la nivelul pielii regiunii perioculare
-Parestezia sau anestezia tegumentului din zona perioculară
-Distorsionarea marginii pleoapei sau a țesutului adiacent
-Alopecia cililor palpebrali
-Distorsionarea arhitecturii pleoapelor, cantusul
-Telangiectazii pe suprafața tumorii
PROTOCOL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT Cod: PR-OFT-DT-01
ÎN CARCINOMUL BAZOCELULAR DE
PLEOAPE, INCLUSIV CANTUSUL Ed.:4 Rev.:2

Pag.: 8/12

6.3.5. Evolutia naturala:


-Invazia tumorală loco-regională, metastazare și excepțional deces.
-Invazia orbitară apare în 1.6%-2.5% cazuri.
-Metastazarea carcinomului bazocelular de pleoape, inclusiv cantus este rară.

6.3.6. Etapele diagnosticului

6.3.6.a. Istoric:
- Formațiune tumorală perioculară suspectă care se prezintă sub diferite aspecte clinice,
expusă la radiațiile ultraviolete care modifică arhitectura pleoapei sau cantusului, cu
predilecție pentru pleoapa inferioară urmată de cantusul medial
6.3.6.b Examen clinic oftalmologic:
- Examen al regiunii perioculare în lumina difuză a zilei (aspectul leziunii, distorsionarea
pleoapei, ulcerația pielii, madaroza).
- AV - normală
- Reflexele pupilare - normale
- Tonometria - normală
- Motilitate oculară modificată în caz de invazie orbitară
- Biomicroscopia segmentului anterior - normala
- Biomicroscopia segmentului posterior – normală
- Examinarea ganglionilor loco-regionali (pre-auriculari și submandibulari)
- Exoftalmetria – modificată în caz de invazie orbitară
- Testarea sensibilității tegumentului

6.3.6.c. Examene paraclinice oftalmologice aditionale extraspitalicesti:

- EKG
- Hemoleucogramă
- TGP
- TGO
- Uree
- Creatinină
- Glicemie
- APTT
- VSH
- Sumar urină
- Computer tomografie orbitar, cranio-cerebral (nativ sau CIV)
- RMN: orbitar, cranio-cerebral (nativ)
- Ecografie hepatică (în caz de tumoră extinsă)
- Examen OMF
- Examen neurologic
- Examen neurochirurgical
- Examen oncologic
- Examen anatomo-patologic
PROTOCOL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT Cod: PR-OFT-DT-01
ÎN CARCINOMUL BAZOCELULAR DE
PLEOAPE, INCLUSIV CANTUSUL Ed.:4 Rev.:2

Pag.: 9/12

6.3.7. Plan terapeutic

6.3.7.a. Restrangerea activitatii fizice a pacientui;


6.3.7.b. Pregatirea preoperatorie a pacientului:
- Efectuarea de analize de sange uzuale in scopul pregatirii pentru interventia chirurgicala
- Examen de medicina interna
- Examene complementare posibil necesare in scopul pregatirii pentru interventia
chirurgicala: ex cardiologic, ex diabetologic, ex neurologic, etc
6.3.7.c. Pregatirea preoperatorie locala:
-Tratarea leziunilor oculare asociate sau a posibilelor infectii oculare pre-existente.
6.3.7.d. Antibioprofilaxie pe perioada de 24 de ore: iv cu 30 min inaintea interventiei
chirurgicale si la 12 ore postoperator.
6.3.7.e. Biopsia excizională sau incizională și examenul histopatologic al piesei de rezecție;
reconstrucția arhitecturii pleoapei, cantusului prin tehnici de plastie.

6.3.7.f. Urmarirea postoperatorie a pacientului:


- Se efectueaza zilnic pana cand statusul morfo-functional ocular permite externarea
pacientului.
- Consta in:
- Examinarea AV
- Examinarea locală a pleoapelor, cantusului în lumina difuză a zilei
- Examinarea motilității palpebrale
- Examinarea motilității oculare
- Examinarea segmentului anterior ocular
- Examinarea FO.
- Tratamentul postoperator consta in administrarea de antibiotic si antiinflamatori pe cale
generala si locala, antalgice si hemostatice pe cale generala, la nevoie, conform evolutiei
pacientului si a indicatiilor medicului curant.

6.3.8. Complicatii postoperatorii posibile:

- Recurența tumorală.

6.3.9. Prognostic
Favorabil.
PROTOCOL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT Cod: PR-OFT-DT-01
ÎN CARCINOMUL BAZOCELULAR DE
PLEOAPE, INCLUSIV CANTUSUL Ed.:4 Rev.:2

Pag.: 10/12

6.4 RESURSELE UMANE ŞI MATERIALE NECESARE PENTRU RESPECTAREA


PREVEDERILOR PROTOCOLULUI

6.4.1.1 Personal:
 Oftalmolog;
 Asistentă medicală;
 Medic de laborator şi laborant cu studii medii;
 Alţi specialişti (medic anatomo-patolog).
6.4.1.2 Aparate, utilaj:
 Tabele pentru determinarea AV;
 Oftalmoscop direct şi indirect;
 Lampa cu fantă;
6.4.1 Asistenta
medicală  Microscop operator si instrumentar microchirurgical
specializată de  Laborator clinic standard pentru realizare de: hemogramă, analiză
ambulatoriu sumară a urinei etc.;
 Cabinet de diagnostic funcţional.
6.4.1.3 Medicamente:
 Unguent Ofloxacin 3mg/g sau Tobradex unguent (3 mg/1mg/g);
 Sol. Xilina 1 %, 2%,4% și sol. Oxibuprocaină 0,4%.

6.4.2.a Personal:
 Oftalmolog-chirurg;
 Asistentă medicală;
 Asistentă în sala de operaţii;
 Asistentă medicală în sala de pansament;
 Anestezist;
 Medic de laborator şi laborant cu studii medii;
 Alţi specialişti.
PROTOCOL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT Cod: PR-OFT-DT-01
ÎN CARCINOMUL BAZOCELULAR DE
PLEOAPE, INCLUSIV CANTUSUL Ed.:4 Rev.:2

Pag.: 11/12

6.4.2.b Aparate, utilaj:


 Tabele pentru determinarea AV;
 Oftalmoscop direct şi indirect;
 Lampa cu fantă;
 Microscop;
 Set cu microinstrumentar;
6.4.2 Asistenta medicala  Suturi nonrezorbabile şi rezorbabile (Biosorb, Vicryl 5-00, 6-
spitaliceasca: sectia 00, ¼ atraumatice tip lancet);
oftalmologie.  Laborator clinic standard pentru realizare de: hemogramă,
analiză sumară a urinei, analize biochimice selective (ALT,
AST, bilirubina şi fracţiile ei, creatinina, protrombina,
fibrinogenul, Ca) (la indicaţii);
 Cabinet de diagnostic funcţional
 Laborator anatomie-patologică.

6.4.2.c Medicamente:
 Pansament steril – timp de 5-7 zile.
 Unguent Ofloxacin 3mg/g sau Tobradex unguent (3 mg/1mg/g);
 Sol. Xilina 1 %, 2%,4% și sol. Oxibuprocaină 0,4%.

7. EVIDENŢE ŞI ÎNREGISTRĂRI
7.1. Foaie de observații
7.2. Registrul de operații

8. ANEXE
Nu este cazul

9. DIFUZARE
Protocolul se difuzeaza pe baza sistemului informatic intern al spitalului.
Înregistrările generate de protocolul adaugat se păstrează / arhivează conform cerinţelor SMC/
SCIM implementat.
PROTOCOL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT Cod: PR-OFT-DT-01
ÎN CARCINOMUL BAZOCELULAR DE
PLEOAPE, INCLUSIV CANTUSUL Ed.:4 Rev.:2

Pag.: 12/12

10. INDICATORI DE MONITORIZARE

METODA DE PERIOADA DE
INDICATOR ȚINTA RESPONSABIL
CALCUL MONITORIZARE
Nr. documente de
Procent documente referință în viguare /
100% Semestrial Director medical
referință în vigoare Nr. total de documente
de referință
Nr. Pacienți care au
dezvoltat evenimente
Pacienti cu evenimente
< 15 % adverse/nr. Semestrial Director medical
adverse
pacienți cu carcinom
bazocelular al pleoapei
Nr. Pacienți cu
Procent pacienti cu complicatii/ nr. pacienți
< 15% Semestrial Director medical
complicatii cu carcinom
bazocelular al pleoapei

S-ar putea să vă placă și