Sunteți pe pagina 1din 11

Cod: PR-OFT-DT-01

PROTOCOL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT


Ed.:4 Rev.:2
ÎN CARCINOMUL SCUAMOCELULAR DE
PLEOAPE, INCLUSIV CANTUSUL Pag.: 1/11

Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor protocolului

Data la care se
Editia/ revizia Componenta aplică prevederile
Nr Modalitatea reviziei
in cadrul editiei revizuită editiei sau reviziei
crt
editiei
1 2 3 4
- codificare protocol, editare in structura
1 1/1 -integral
stabilita in PS 01

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediției protocolului

Elaborat /
Nr verificat /
Nume si prenume Functia Semnatura Data
crt. avizat /
aprobat
Șef Lucr.Dr. Claudia Medic primar
Florida Costea oftalmolog

1 Elaborat Prof. Dr. Dănuț Medic primar


Costin oftalmolog
Dr. Medic specialist
laborant
RMC/ CI/Secretar
2 Verificat Dr. Mocanu Lilia
SCIM
Avizat Jr.Săcăleanu Ciprian
3 Consilier Juridic
/Verificat Vasile
Verificat
4 Dr. Popescu Cezar Director Medical
/Avizat
Ec. Ursanu Ionuț Director Financiar
5 Avizat
Cătălin Contabil/PC
Șef lucrări Dr. Eva
6 Aprobat Manager
Lucian
Cod: PR-OFT-DT-01
PROTOCOL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT
Ed.:4 Rev.:2
ÎN CARCINOMUL SCUAMOCELULAR DE
PLEOAPE, INCLUSIV CANTUSUL Pag.: 2/11

1. SCOP
1.1 Stabileşte criteriile de diagnostic şi tratamentul aplicat în carcinomul scuamocelular de pleoape,
inclusiv cantus în clinica de oftalmologie a Spitalului Clinic de Urgență "Prof. Dr. N.Oblu". .

2. DOMENIU DE APLICARE
2.1. Protocolul se aplică în cadrul Spitalului Clinic de Urgență "Prof. Dr. N.Oblu".
2.2. Protocolul se aplică de către medicii din cadrul clinicii de Oftalmologie a Spitalului Clinic de
Urgență "Prof. Dr. N.Oblu".

3.DEFINITII SI ABREVIERI

3.1 Definitii:
Carcinomul scuamocelular de pleoape, inclusiv cantus este o tumoră care se formează de la
nivelul stratului de celule scuamoase ale epiteliului tegumentului pleoapelor și afectează
persoanele vârstnice cu tenul de culoare deschisă și reprezintă mai puțin de 5 % din tumorile
maligne de pleoapă.
3.1.1. Recomandabil: nu are un caracter obligatoriu. Decizia va fi luată de medic pentru
fiecare caz individual.

3.2. Abrevieri:
3.2.1. AV = acuitate vizuală
3.2.2. FO = fund de ochi
3.2.3. CT = computer tomografie
3.2.4. RMN = rezonanță magnetică nucleară
3.2.5. O.M.F = oro-maxilo-facial

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.1. SR CEN/TS 15224:2017 - ”Servicii de sănătate. Sisteme de management al calității. Ghid pentru
utilizarea standardului EN ISO 9001:2015”
4.2. SR EN ISO 9000:2015 – „Sisteme de Management al Calităţii. Principii esenţiale şi vocabular.”
4.3. SR EN ISO 9001:2015 – „Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.”
4.4. Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.
4.5. Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare și
acreditare a spitalelor.
4.6. Legea nr.46/2003, privind drepturile pacientului.
4.7. AAO, Orbit, Eyelids, and Lacrimal System, 7th, American Academy of Ophthalmology,
The Eye MD Association, 2008-2009, ISBN 978-1-56055-880-4.
4.8. 5. RESPONSABILITĂŢI
5.1 Managerul
5.1.1. Asigură cadrul legislativ şi organizatoric pentru desfăşurarea activităţilor descrise în prezentul
protocol;
5.1.2. Aprobă/reaprobă prezentul protocol;
Cod: PR-OFT-DT-01
PROTOCOL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT
Ed.:4 Rev.:2
ÎN CARCINOMUL SCUAMOCELULAR DE
PLEOAPE, INCLUSIV CANTUSUL Pag.: 3/11

5.2 Preşedintele comisiei / Comisia


5.2.1. Semnează pentru avizare prezentul protocol.

5.3 Director medical


5.3.1 Semneaza pentru verificare protocolul

5.4 Elaborator protocol


5.4.1 Elaboreaza protocolul si il supune spre verificare, avizare, aprobare.

5.5 Medic
5.5.1. Medic – Șef secție -verifică aplicarea protocolului la nivelul secției
– De gardă -elaborează raportul de gardă asupra paciențior internați și prezentați în
gardă
-completează foaia de observație la pacienții internați, starea pacientului,
recomandările de tratament
-atribuții conform fișei postului
-supraveghează pacienții operați și urmează recomandările de tratament
postoperator
5.6 Asistent medical
5.6.1. Asigură asistența medicala în limita competențelor.
5.6.2. Consemnează în foaia de ingrijire – evoluția, medicația administrată, parametrii de
monitorizare
5.6.3. Verifică aparatura înaintea utilizării

6. DESCRIERE PROTOCOL

PREFAŢĂ
Protocolul este elaborat în conformitate cu literatura de specialitate actuală privind carcinomul
scuamocelular de pleoape, inclusiv cantus.
6.1 PARTEA INTRODUCTIVĂ

6.1.1 Diagnosticul:
Exemple de diagnostic clinic:
6.1.1.a Tumoră malignă pielea pleoapelor, inclusiv cantusul
6.1.1.b Carcinom in situ pielea pleoapelor, inclusiv cantusul

6.1.2 Codul bolii (CIM 10): C44.1 B04.1


6.1.2.a C44.1 - Tumoră malignă pielea pleoapelor, inclusiv cantusul
6.1.2.b B04.1 - Carcinom in situ pielea pleoapelor, inclusiv cantusul

6.1.3 Utilizatorii:
Clinica Oftalmologie a Spitalului Clinic de Urgente Profesor Doctor Nicolae Oblu Iasi
Notă: Protocolul, la necesitate, poate fi utilizat şi de alţi specialişti
Cod: PR-OFT-DT-01
PROTOCOL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT
Ed.:4 Rev.:2
ÎN CARCINOMUL SCUAMOCELULAR DE
PLEOAPE, INCLUSIV CANTUSUL Pag.: 4/11

6.1.4 Scopurile protocolului:


6.1.4.a A ameliora calitatea controlului profilactic cu scopul depistării factorilor de risc în
carcinomul scuamocelular de pleoape, inclusiv cantus, prin testele screening.
6.1.4.b A spori numărul de pacienti cu carcinom scuamocelular de pleoape, inclusiv cantus, la care
se va aplica precoce tratament medical/ chirurgical.
6.1.4.c A aplica tratamentul complex la pacienti cu carcinom scuamocelular de pleoape, inclusiv
cantus, în scop funcţional.
6.1.4.d A spori eficacitatea tratamentului chirurgical prin aplicarea tehnicilor operatorii
microchirurgicale.
6.1.4.e A reduce numărul de pacienti cu carcinom scuamocelular de pleoape, inclusiv cantus.
6.1.5 Informaţia epidemiologică
Cel mai frecvent factor de risc este expunerea la radiațiile ultraviolete. Tumora este cel mai adesea
localizată la marginea pleoapei inferioare și cantusului intern, cuprinzând 5% din toate tumorile
maligne de pleoapă. Carcinomul scuamocelular de pleoape, inclusiv cantus, are etiologie
multifactorială, dintre factorii de risc amintim: vârsta, expunerea cronică la radiații ultraviolete,
Virusul Uman Papilloma, Virusul Imunodeficienței Umane, albinismul, cicatrici vechi după arsuri ale
pielii, expunere la arsenic și “de novo”.

6.2 PARTEA GENERALĂ

6.2.1 Nivel de asistenta medicala specializata de ambulatoriu si spitalizare de zi

6.2.1.a Profilaxia. Profilaxia carcinomului scuamocelular de pleoape, inclusiv cantus, permite a identifica
factorii de risc, viciile de refracţie, patologia mediilor refractante şi a fundului de ochi. Obligatoriu:
 Control profilactic al pacienților cu carcinom scuamocelular de pleoape, inclusiv cantus.
 Întocmirea listelor de pacienți cu carcinom scuamocelular de pleoape, inclusiv cantus.

6.2.1.b Screening-ul. Scopul screening-ului este de a evidenţia aspectele fiziologice şi patologice ale
organului vizual la pacienti care au prezentat cu un carcinom scuamocelular de pleoape, inclusiv
cantus şi suspectarea grupului de risc pentru pacientii care prezinta factorii de risc. Obligatoriu:
 Examenul local.

Recomandabil:
Recomandarea consultaţiei la oftalmolog, in instituţiile spitalicesti, pacientilor cu carcinom
scuamocelular de pleoape, inclusiv cantus.
6.2.1.c Diagnosticul. Confirmarea carcinomului scuamocelular de pleoape, inclusiv cantus se face
prin biopsie inicizională sau excizională cu examen histopatologic a leziunii.
Depistarea precoce a carcinomului scuamocelular de pleoape, inclusiv cantus, la pacienti ce prezinta
factori de risc permite aplicarea tratamentului complex precoce cu rezultate funcţionale optime.
Obligatoriu:
Cod: PR-OFT-DT-01
PROTOCOL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT
Ed.:4 Rev.:2
ÎN CARCINOMUL SCUAMOCELULAR DE
PLEOAPE, INCLUSIV CANTUSUL Pag.: 5/11

 Anamneza
 Examenul clinic oftalmologic
 Investigaţiile clinice şi paraclinice pentru tratamentul chirurgical
 Diagnosticul diferenţial
 Examenul anatomo-patologic
Recomandabil:
 Consultaţia specialiştilor: internist, anesteziolog, radiolog, anatomo-patolog, neurochirurg,
neurolog, specialist O.M.F, psiholog, oncolog.
6.2.1.d Tratamentul. Tratamentul carcinomului scuamocelular de pleoape, inclusiv cantus, trebuie să
înceapă cît mai precoce posibil în condiţii de stationar. Obligatoriu:
Se îndruma pentru tratament chirurgical pacienţii cu tumori perioculare.
6.2.1.e Supravegherea. Se face în scop de apreciere a eficacităţii tratamentului complex de
recuperare a pacientului, în colaborare cu medicul de familie. Obligatoriu:
Post-operator monitorizare la o zi,1 saptamână, 1-3-6-12 luni, 5 ani.
 Monitorizarea indicatorilor oftalmologici de 1 ori/ an.
 Monitorizarea tratamentelor postoperatorii (nemedicamentos şi medicamentos).

6.2.2 Nivel de asistenta medicala spitaliceasca continua.


6.2.2.a Spitalizarea. Obligatoriu:
 Se spitalizează toti pacientii care prezinta carcinom scuamocelular de pleoape, inclusiv
cantus
6.2.2.b Diagnosticul. Confirmarea tumorii maligne pielea pleoapelor, inclusiv cantus (carcinom
scuamocelular de pleoape, inclusiv cantus ) si a factorilor etiologi permite alegerea tehnicii operatorii
optime şi prognozarea efectului funcţional. Obligatoriu:
 Anamneza
 Examenul clinic oftalmologic
 Diagnosticul diferenţial
 Investigaţii clinice şi paraclinice pentru tratament chirurgical
 Consultaţia medicine interne şi a anesteziologului
 Obţinerea acordului informat de la pacient sau apartinatori de grad I pentru intervenţia
chirurgicală.
Recomandabil:
Consultaţia altor specialişti.
6.2.2.c Tratamentul. Tratamentul chirurgical se indică cu scop de a reduce extinderea loco-regională
și sistemică a carcinomului scuamocelular de pleoape, inclusiv cantus, cu scop de a preveni
complicatiile.
Obligatoriu:
 Alegerea tacticii de tratament
 Pregătirea preoperatorie
 Intervenţia chirurgicală
 Tratamentul medicamentos postoperatoriu precoce
6.2.2.d Externarea. În perioada postoperatorie este important de a recomanda adresarea medicului
oncolog, de a prelungi tratamentul profilactic cu evaluarea eficacităţii măsurilor de reabilitare a
pacientului. Obligatoriu:
Cod: PR-OFT-DT-01
PROTOCOL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT
Ed.:4 Rev.:2
ÎN CARCINOMUL SCUAMOCELULAR DE
PLEOAPE, INCLUSIV CANTUSUL Pag.: 6/11

 Extrasul din foaia de observaţie va conţine în mod obligatoriu:


 Diagnosticul exact detaliat;
 Rezultatele investigaţiilor efectuate;
 Tratamentele chirurgical şi medicamentos administrat;
 Recomandările pentru tratament postoperatoriu medicamentos;
 Recomandări pentru tratament sistemic a factorilor de risc;
 Recomandările pentru supraveghere;
 Recomandările explicite pentru pacient.

6.3 DESCRIEREA METODELOR, TEHNICILOR ŞI A PROCEDURILOR

6.3.1 Carcinomul scuamocelular de pleoape, inclusiv cantus are aspectul unei plăci sau nodul
indurat nedureros cu o ulcerație centrală, cu margini rulate, neregulate. Se poate prezenta ca o leziune
papilomatoasă sau sub forma unui corn cutanat.
6.3.2 Factori de risc: vârsta, expunerea cronică la radiații ultraviolete, Virusul Uman Papilloma,
Virusul Imunodeficienței Umane, albinismul, cicatrici vechi după arsuri ale pielii, expunere la arsenic,
“de novo”.

6.3.3 Stadializare:
STADIALIZAREA CARCINOMULUI SCUAMOCELULAR DE PLEOAPE,
INCLUSIV CANTUS (American Joint Committee on Cancer TNM)

Stadii T N M
0 In situ No Mo
I T1 No Mo
II T2 No Mo
III T3 No sau N1 Mo
T1 sau T2 N1 Mo
IV T1,T2 sau T3 N2 Mo
orice T N3 Mo
T4 orice N Mo
orice T orice N M1

To: Nicio evidență de tumoră primară


T1: Tumoră de 2 cm sau mai mică măsurată pe diametrul cel mai mare cu mai puțin de 2 factori de risc
T2: Tumoră > 2 mm măsurată pe cel mai mare diametru cu sau fără factori de risc adiționali sau de
orice mărime cu 2 sau mai mulți factori de risc
T3: Tumoră cu invazia maxilarului, mandibulei, orbitei sau osului temporal
T4: Tumoră cu invazia scheletului sau invazie perineurală a craniului
N0: Nu există metastaze regionale ale nodului limfatic
N1: Metastază într-un singur ganglion limfatic ipsilateral, 3 cm sau mai puțin în dimensiunea cea mai
mare a tumorii
Cod: PR-OFT-DT-01
PROTOCOL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT
Ed.:4 Rev.:2
ÎN CARCINOMUL SCUAMOCELULAR DE
PLEOAPE, INCLUSIV CANTUSUL Pag.: 7/11

N2: Metastază într-un singur ganglion limfatic ipsilateral >3 cm dar nu > 6 cm în cea mai mare
dimensiune; sau ganglionii limfatici bilaterali sau contralaterali, niciunul > 6 cm în cea mai mare
dimensiune
N2a: Metastază într-un singur ganglion limfatic ipsilateral, > 3 cm dar nu > 6 cm
N2b: Metastaze în ganglionii limfatici ipsilaterali multipli, niciunul > 6 cm
N2c: Metastaze în ganglionii limfatici bilaterali sau controlaterali, niciunul > 6 cm
N3: Metastaze în ganglionii > 6 cm
Mo: Nicio metastază la distanță
M1: Metastază prezentă la distanță

6.3.4. Simptome:
-Creșterea în dimensiuni a formațiunii
-Durere
-Senzația de prurit, iritație
-Sângerare
-Cruste pe suprafața leziunii
-Anestezia tegumentului

6.3.5. Evolutia naturala:


-Invazia tumorală loco-regională, metastazare și deces.

6.3.6. Etapele diagnosticului

6.3.6.a. Istoric:
- Formațiune tumorală perioculară suspectă care se prezintă sub diferite aspecte clinice,
localizată la pleoape, cantus.
6.3.6.b Examen clinic oftalmologic:
- Examen al regiunii perioculare în lumina difuză a zilei (aspectul leziunii, distorsionarea
pleoapei, ulcerația pielii, madaroza).
- AV - normală
- Reflexele pupilare - normale
- Tonometria - normală
- Motilitate oculară modificată în caz de invazie orbitară
- Biomicroscopia segmentului anterior - normala
- Biomicroscopia segmentului posterior – normală
- Examinarea ganglionilor loco-regionali (pre-auriculari și submandibulari)
- Exoftalmetria – modificată în caz de invazie orbitară
- Testarea sensibilității tegumentului
Cod: PR-OFT-DT-01
PROTOCOL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT
Ed.:4 Rev.:2
ÎN CARCINOMUL SCUAMOCELULAR DE
PLEOAPE, INCLUSIV CANTUSUL Pag.: 8/11

6.3.6.c. Examene paraclinice oftalmologice aditionale extraspitalicesti:


- EKG
- Hemoleucogramă
- TGP
- TGO
- Uree
- Creatinină
- Glicemie
- APTT
- VSH
- Sumar urină
- Computer tomografie orbitar, cranio-cerebral (nativ sau CIV)
- RMN: orbitar, cranio-cerebral (nativ)
- Ecografie hepatică (în caz de tumoră extinsă)
- Examen OMF
- Examen neurologic
- Examen neurochirurgical
- Examen oncologic
- Examen anatomo-patologic

6.3.7. Plan terapeutic

6.3.7.a. Restrangerea activitatii fizice a pacientui;


6.3.7.b. Pregatirea preoperatorie a pacientului:
- Efectuarea de analize de sange uzuale in scopul pregatirii pentru interventia chirurgicala
- Examen de medicina interna
- Examene complementare posibil necesare in scopul pregatirii pentru interventia
chirurgicala: ex cardiologic, ex diabetologic, ex neurologic, etc
6.3.7.c. Pregatirea preoperatorie locala:
- Tratarea leziunilor oculare asociate sau a posibilelor infectii oculare pre-existente.
6.3.7.d. Antibioprofilaxie pe perioada de 24 de ore: iv cu 30 min inaintea interventiei
chirurgicale si la 12 ore postoperator.
6.3.7.e. Biopsia excizională sau incizională și examenul histopatologic al piesei de rezecție;
reconstrucția arhitecturii pleoapei, cantusului prin tehnici de plastie.

6.3.7.f. Urmarirea postoperatorie a pacientului:


- Se efectueaza zilnic pana cand statusul morfo-functional ocular permite externarea
pacientului.
- Consta in:
- Examinarea AV
- Examinarea locală a pleoapelor, cantusului în lumina difuză a zilei
- Examinarea motilității palpebrale
Cod: PR-OFT-DT-01
PROTOCOL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT
Ed.:4 Rev.:2
ÎN CARCINOMUL SCUAMOCELULAR DE
PLEOAPE, INCLUSIV CANTUSUL Pag.: 9/11

- Examinarea motilității oculare


- Examinarea segmentului anterior ocular
- Examinarea FO.
- Tratamentul postoperator consta in administrarea de antibiotic si antiinflamatori pe cale
generala si locala, antalgice si hemostatice pe cale generala, la nevoie, conform evolutiei
pacientului si a indicatiilor medicului curant.

6.3.8. Complicatii postoperatorii posibile:

- Recurența tumorală.

6.3.9. Prognostic
Favorabil.

6.4 RESURSELE UMANE ŞI MATERIALE NECESARE PENTRU RESPECTAREA


PREVEDERILOR PROTOCOLULUI

6.4.1.1 Personal:
 Oftalmolog;
 Asistentă medicală;
 Medic de laborator şi laborant cu studii medii;
 Alţi specialişti (medic anatomo-patolog).
6.4.1.2 Aparate, utilaj:
 Tabele pentru determinarea AV;
 Oftalmoscop direct şi indirect;
 Lampa cu fantă;
6.4.1 Asistenta
 Microscop operator si instrumentar microchirurgical
medicală
specializată de  Laborator clinic standard pentru realizare de: hemogramă, analiză
ambulatoriu sumară a urinei etc.;
 Cabinet de diagnostic funcţional.
6.4.1.3 Medicamente:
 Unguent Ofloxacin 3mg/g sau Tobradex unguent (3 mg/1mg/g);
 Sol. Xilina 1 %, 2%,4% și sol. Oxibuprocaină 0,4%.
Cod: PR-OFT-DT-01
PROTOCOL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT
Ed.:4 Rev.:2
ÎN CARCINOMUL SCUAMOCELULAR DE
PLEOAPE, INCLUSIV CANTUSUL Pag.: 10/11

6.4.2.a Personal:
 Oftalmolog-chirurg;
 Asistentă medicală;
 Asistentă în sala de operaţii;
 Asistentă medicală în sala de pansament;
 Anestezist;
 Medic de laborator şi laborant cu studii medii;
 Alţi specialişti.

6.4.2.b Aparate, utilaj:


 Tabele pentru determinarea AV;
 Oftalmoscop direct şi indirect;
 Lampa cu fantă;
 Microscop;
 Set cu microinstrumentar;
 Suturi nonrezorbabile şi rezorbabile (Biosorb, Vicryl 5-00, 6-
6.4.2 Asistenta medicala
00, ¼ atraumatice tip lancet);
spitaliceasca: sectia
 Laborator clinic standard pentru realizare de: hemogramă,
oftalmologie.
analiză sumară a urinei, analize biochimice selective (ALT,
AST, bilirubina şi fracţiile ei, creatinina, protrombina,
fibrinogenul, Ca) (la indicaţii);
 Cabinet de diagnostic funcţional
 Laborator anatomie-patologică.

6.4.2.c Medicamente:
 Pansament steril – timp de 5-7 zile.
 Unguent Ofloxacin 3mg/g sau Tobradex unguent
(3 mg/1mg/g);
 Sol. Xilina 1 %, 2%,4% și sol. Oxibuprocaină 0,4%.

7. EVIDENŢE ŞI ÎNREGISTRĂRI
7.1. Foaie de observații
7.2. Registrul de operații

8. ANEXE
Nu este cazul

9. DIFUZARE
Protocolul se difuzeaza pe baza sistemului informatic intern al spitalului.
Cod: PR-OFT-DT-01
PROTOCOL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT
Ed.:4 Rev.:2
ÎN CARCINOMUL SCUAMOCELULAR DE
PLEOAPE, INCLUSIV CANTUSUL Pag.: 11/11

Înregistrările generate de protocolul adaugat se păstrează / arhivează conform cerinţelor SMC/


SCIM implementat.

10. INDICATORI DE MONITORIZARE

METODA DE PERIOADA DE
INDICATOR ȚINTA RESPONSABIL
CALCUL MONITORIZARE
Nr. documente de
Procent documente referință în viguare /
100% Semestrial Director medical
referință în vigoare Nr. total de documente
de referință
Nr. pacienți care au
dezvoltat evenimente
Pacienti cu evenimente adverse/nr. pacienți cu
< 15 % Semestrial Director medical
adverse carcinom
scuamocelular al
pleoapei
Nr. pacienți cu
complicatii/ nr. pacienți
Procent pacienti cu
< 15% cu carcinom Semestrial Director medical
complicatii
scuamocelular al
pleoapei

S-ar putea să vă placă și