Sunteți pe pagina 1din 18

1.

NOȚIUNI INTRODUCTIVE

SAGA C. este o soluție care permite informatizarea activității contabile pentru firme mici
și mijlocii, cabinete de contabilitate sau contabili independenți.
Programul este gratuit si nu contine limitari.

Conține:
- Contabilitate financiară (fișe de cont, balanțe, registrul jurnal, registrul inventar, bilant cu generarea
fișierelor pentru raportare, calcul impozit pe profit, declarațiile 100, 101, 392, 094).
- Imobilizări.
- Clienți / Furnizori (situații facturi, scadentar, situație avize de expediție, jurnale, declarațiile 300,
301, 390, 394).
- Casa (lei, valută) / Banca (lei, valută) / Deconturi.
- Salarii (cu generarea declarațiilor în format electronic și a registrului de evidență, plata pe card).
- Producție (inclusiv pe baza de rețetar și/sau comenzi).
- Operații interne cu stocuri (bonuri de consum, bonuri de predare/primire, transferuri, inventariere
etc.).
- Suport pentru operațiuni în valută (intrări, ieșiri, calcul diferențe de curs).
- Urmărire pe centre de profit, situații grafice.

Avantaje:
Actualizare rapidă la modificările legislative.
Multi-firmă, Multi-user.
Ușurință în asimilare și utilizare.
Extrem de manevrabil.
Rapid si robust.
Ajutor interactiv.

1
2. DESCRIEREA ȘI ANALIZAREA STRUCTURII SOFTULUI DE
SPECIALITATE

2.1. Instalarea softului și configurarea societății

Mai întâi descărcăm kitul de instalare, apoi instalăm aplicația pe calculatorul nostru în ce
director dorim noi. Implicit aplicația se instalează în C:/SAGA C dar putem alege propriul nostru
director.

După instalarea aplicației, aceasta se va deschide din iconița apărută pe desktop.


Se urmează pașii pentru configurarea societății.

Fig. nr. 1 Configurare societate

2
Apăsăm „Adaug” și introducem cu atenție datele societății noastre, apoi salvăm.
Bifăm „Microintreprindere”, introducem codul nostru CAEN și capitalul social.
Introducem adresa sediului firmei, numărul de cont și banca.
Lasăm bifat FIFO și bifăm „Neplătitor” de TVA în cazul nostru.
Trecem pe tabul „Conturi automate” citim cu atenție conturile pentru a ne familiariza cu ele, fără a
schimba ceva.

Fig. nr.2 Conturi automate

3
Și trecem la tabul „Setări diverse”. Citim cu atenție și alegem ceea ce ni se potrivește mai
bine.
– „Tip de calcul al datei scadenței în facturi”: Include sâmbetele și duminicile în calcul.
Restul setărilor le putem lăsa așa cum sunt.

Fig. nr. 3 Setări diverse

Înainte de a închide fereastra și pentru a avea acces la meniul aplicației va trebui să preluăm soldurile
din ultima balanță de verificare dacă este cazul. Apăsăm pe butonul „Preluare date contabile”.

4
Fig. nr. 4 Preluare date contabile

Alegem luna de folosire a programului, adică luna cu care începem înregistrarea


documentelor justificative.
Suntem în noiembrie, însă dacă am deschis societatea în luna septembie, vom alege luna septembrie.
În cazul acesta nu avem ce date prelua. Apăsăm doar „Validez” și închidem fereastra.
Dacă dorim să trecem evidența contabilă pe SAGA C începând cu luna noiembrie, vom
întroduce soldurile inițale la început de an și soldurile finale din balanța de verificare pe luna
octombrie. Soldurile inițiale la început de an sunt cele finale pe decembrie 2016. Le introducem cu
grijă, salvăm și apoi apăsăm „Validez”. Închidem fereastra și revenim în „Configurare societate”. O
închidem și pe aceasta. Acum avem acces la meniul aplicației.

5
Fig. nr. 5 Meniul aplicației

ATENȚIE. În meniul „Ajutor” aveți opținea „Actualizare automată”. Nu activați niciodată această
opține decât dacă doriți să beneficiați de actualizări.
Tot în meniul „Ajutor” aveți opțiunea „Manual de utilizare”, pe care îl puteți consulta oricând
doriți.

6
Să presupunem că ați făcut o greșeală la preluarea soldurilor când ați configurat societatea și
vă dați seama mai târziu de acest lucru. Cum o corectați? Deschideți „Administrare/Configurare
societăți” și apăsați butonul pe care acum nu mai scrie nimic.

Fig. nr. 6 Corectare date

Devalidați, faceți corecturile necesare, salvați, apoi validați și închideți ferestrele deschise.

7
2.2. Meniul Fișiere

Meniul „Fișiere” are următoarele opțiuni după cum puteți observa și în imaginea de mai
jos: Furnizori, Clienti, Agenti, Plan conturi, Gestiuni, Articole, Tipuri de articole/servicii, Grupe,
Salariați și Iesire.

Fig. nr. 7 Meniul Fișiere

Opțiunea „Furnizori”, permite definirea furnizorilor cu care lucrăm. Înainte de a înregistra


un document contabil justificativ primit de la un furnizor cu care colaborăm, vom defini mai întâi
furnizorul folosind această opțiune.

8
Fig. nr. 8 Opțiunea Furnizori

Observăm că fereastra „Furnizori” are și ea mai multe opțiuni pe care le putem accesa.
Meniul este intuitiv și nu necesită prea multe explicații. Vă îndemn să exersați singuri și să
descoperiți care este rolul fiecărei opțiuni.

Adaug, Modific sau Salvez, Sterg sau Renunt se referă la o înregistrare. Putem adăuga și salva
o înregistrare, o putem modifica sau renunța la modificare, sau o putem șterge. Celelalte opțiuni le
veți folosi rar sau deloc. Le puteți testa. După definirea furnizorului închideți fereastra apăsând
butonul „Iesire”.

9
Opțiunea „Clienți” permite definirea clienților cu care lucrăm. Înainte de a înregistra
un document contabil justificativ către un client cu care colaborăm, vom defini mai întâi clientul
folosind această opțiune.

Fig. nr. 9 Opțiunea Clienți


Această fereastră are aceleași opțiuni ca și cea pentru furnizori și se folosește exact la fel ca
în cazul ferestrei „Furnizori”.
Opțiunea „Agenți” permite definirea agenților cu care lucrați. Meniul ferestrei se folosește
la fel ca și în cazul ferestrelor „Furnizori” și „Clienți”.

Opțiunea „Plan conturi” permite vizualizarea planului de conturi, dar și adăugarea de


conturi analitice definite de utilizator. Este o opțiune pe care o veți folosi foarte des. Nu este nevoie
să învățați planul conturi pe de rost. Când doriți să cautați un cont anume folosiți această opțiune.

10
Fig. nr. 10 Plan conturi

Dacă încercați să adăugați un cont analitic nou veți observa că aveți deja adăugate conturi
analitice în urma definirii furnizorilor și clienților. Fiecărui furnizor și client i s-a atribuit automat
câte un cont analitic. Fereastra are trei coloane: cont, denumire, tip.
– cont: reprezintă codul numeric al contului
– denumire: reprezintă denumirea contului
– tip: reprezintă tipul contului (A – activ sau P – pasiv)
De unde știm ce tip au conturile analitice definite de noi? Simplu. Verificăm tipul contului
sintetic pentru care definim analiticul. Lucrați cu grijă în această fereastră. Este posibil să definiți
unul sau mai multe analitice pentru contul 4551 – Actionari/Asociati – conturi curente. Dacă veți
credita firma cu siguranță că veți lucra cu acest cont.

Opțiunea „Gestiuni” permite definirea de noi gestiuni cu care lucrați. Modul de definire al
gestiunilor este același cu cel descris până acum. Cum știm când trebuie să definim o gestiune
nouă? Simplu. Atunci când ni se cere să alegem gestiunea și cele deja definite nu corespund
cerințelor noastre (vom trata acest subiect într-un alt capitol).

11
Opțiunea „Articole” permite definirea articolelor cu care lucrați. În această fereastră definim
toate articolele pentru care ținem evidența stocurilor. De unde luăm numele acestor articole? Din
documentele contabile justficative pe care le primim sau le emitem.

Fig. nr. 11 Opțiunea Articole

Fereastra are multe opțiuni, însă noi vom lucra doar cu primele trei așa cum am arătat deja.
Avem de introdus denumirea, unitatea de măsură, cota TVA, dacă este cazul, și tipul(din cele
definite). Dacă nu găsim un tip de articol, care să corespundă cerințelor noastre, îl vom defini.
Opțiunea „Tipuri de articole/servicii” și “Grupe” permite definirea de noi tipuri de articole
sau servicii în funcție de profilul activității firmei noastre. Cu această opțiune se lucrează rar.
Opțiunea “Salariați” permite introducerea datelor salariaților firmei.
Ultima opțiune este „Iesire” și o folosiți la închederea programului. Ca o mențiune
suplimentară, veți observa că uneori la închidere apare un mesaj de atenționare care vă spune că nu
ați salvat de multă vreme datele. Alegeți „Yes” pentru a salva datele.

12
2.3. Meniul Operații

Al doilea meniul al aplicației este Operații.

Fig. nr. 12 Meniul Operații

Meniul are următoarele opțiuni: Articole contabile, Intrari, Ieșiri, Imobilizări, Transferuri,
Bonuri de consum, Productțe, Alte operații cu stocuri, Registru de casă, Deconturi, Jurnal de bancă,
Cecuri BO emise/primite, Registru de casă – valută, Jurnal de bancă – valută, State salarii,
Închidere lună.
„Articole contabile” este una dintre cele mai utilizate opțiuni. În fereastra „Articole
contabile” putem face orice înregistrare contabilă necesară. Restul opțiunilor sunt personalizări și
automatizări care ne pot ajuta mult în ținerea evidenței contabile.
Notă. Când folosim „Articole contabile” să avem grijă să ne dublăm cumva înregistrările cu cele
executate automat. Ca să înțelegem mai bine, avem nevoie de exersare. Exersează și verifică
rezultatul.
În fereastra aceasta putem vizualiza și înregistrările făcute automat de aplicație, cum ar fi
amortizările, scoaterea din gestiune a materialelor date în consum sau a mărfurilor și produselor
finite ș.a.
Recomandare. Exersați cât mai mult ca să vă obișnuiți cu utilizarea acestei ferestre.
După cum putem observa putem agăuga, salva, modifica și sterge orice înregistrare. Aceste
opțiuni le întâlnim și în alte ferestre cu aceeași utilizare și nu le vom mai repeta modul de folosire.

13
Fig. nr. 13 Articole contabile
Nu vom lucra cu această fereastră.
Următoarele două ferestre sunt Intrări și Ieșiri. După cum putem vedea, fereastra „Intrări” are doua
secțiuni, una sus și una jos. Cea de sus are următoarele coloane:

Fig. nr. 14 Fereastra Intrări

14
Tip: il alegem din lista sau il lasam gol.
– Nr. int.: este generat automat și este un număr de ordine.
– Nr. doc.: Îl luăm de pe documentul ce urmează a fi înregistrat, de regulă de pe factură.
– Cod: codul furnizorului, îl alegem din listă.
– Furnizor: este completat automat și corespunde codului ales. Dacă se lasa codul necompletat, aici
putem introduce un nume nou de furnizor și suntem întrebați dacă dorim să creăm furnizorul
respectiv.
– TVA: bifăm dacă ținem evidența TVA.
– Data: data emiterii documentului
– Scadent: data scadenței
Restul coloanelor (Valoare, TVA, Total, Neachitat) sunt generate automat.
Pentru a înregistra un document apăsam „Adaug”, completăm datele solicitate, apoi
apăsăm „Salvez”. Dacă dorim putem renunța, apăsând „Renunț”. După ce am salvat datele introduce
avem posibilitatea de a le modifica, dacă este cazut. Putem face modificări la datele introduse atâta
vreme cât nu am apăsat butonul „Validez” din partea de jos a ferestrei. După validare se activează
butonul „Devalidez”. Nu putem face modificări până nu devalidăm înregistrarea.
În secțiunea din partea de jos a ferestrei vom introduce articolele de pe factură, unul câte unul,
completând datele solicitate. Această secțiune are următoarele coloane:
– Tip: alegem tipul din lista derulantă. Trebuie să fie definit ca să apară în listă. Pentru a fi definit
folosim opțiunea „Tip de articole / servicii” din meniul „Fisiere”.
– Gestiune: o alegem din lista derulantă. Ca să apară în listă trebuie să fie definită. Pentru a fi definit
folosim opțiunea „Gestiuni” din meniul „Fisiere”.
– Denumire articol: alegem articolul din lista derulantă sau introducem denumirea noului articol și
avem posibilitatea de al introdoce în lista de articole.
– Cod: se completează automat cu codul corespondent articolului selectat.
– UM: se completează automat cu UM corespondent articolului selectat.
– TVA: se completează automat
– Cantitate: se ia după documentul înregistrat.
– Preț unitar: se ia după documentul înregistrat.
– Valoare: se calculează automat.
– Total: se calculează automat.
– TVA: se calculează automat.
– Nedeductibil: se completează după caz.
– Cont: se completează automat.
Pentru a introduce un articol apăsăm „Adaug”, apoi introducem datele solicitate și la urmă
salvăm apăsând „Salvez”. Putem renunța sau modifica inregistrarea așa cum am arătat la secțiunea
precedentă.
Dacă sunt mai multe articole pe factură, le introducem pe rând folosind aceeași procedură.
După ce am terminat de introdus toate articolele apăsăm butonul „Validez” pentru a încărca
datele și în gestiune. Acum avem în partea de jos a ferestrei șase butoane:
Plata…, Stornez, N.C:.., Tipărire…, Devalidez și Ieșire.
– Plata…: Ajuta la inregistrarea operațiunii de plata (chitanta, bon fiscal). Personal am folosit
această opțiune. Am preferat să înregisrez chitanțele folosind fereastra „Articol contabile”.
– Stornez: crează un document de ștornare atunci când este cazul.
– N.C….: generează nota contabilă corespunzătoare înregistrării. Se poate și tipări.
– Tipărire…: oferă posibilitatea de a tipări nota de recepție.
– Devalidez: activat după ce am validat înregistrarea
– Ieșire: opțiune pentru închiderea ferestrei.

15
Este bine să verificăm după înregistrarea documentului în fereastra „Articole
contabile” ce înregistrări au fost operate automat. Apoi verificăm situația stocurilor pentru a verifica
dacă articolele achiziționate, conform documentului înregistrat, au fost încărcate în gestiune.
Facturile emise de către noi și încasările vor fi înregistrate folosind opțiunea „Ieșiri”.
Fereastra „Ieșiri” este asemănătoare fereastra „Intrări”, iar datele solicitate se introduc așa cum am
arătat mai sus la fereastra „Intrări”.

Fig. nr. 15 Fereastra Ieșiri


După introducerea tuturor articolelor vândute se validează înregistrarea prin apăsarea
butonului „Validez”. După validare avem active în partea de jos a ferestrei
butoanele: Garanție, Încasare, Stornez, N.C., Tipărire, Devalidez și Ieșire.
– Garanție: folosește la emiterea și tipărirea unui certificat de garanție.
– Încasare: este o scurtătură pe care o putem folosi pentru înregistrarea încasării în baza chitanței
sau a bonului fiscal pe care l-am emis.
– Stornez: folosește la ștornarea articolelor înregistrate.
– N.C.: putem vizualiza și tipări nota contabilă corespunzătoare înregistrării făcute.
– Tipărire: folosește la generarea unei facturi.
– Devalidez: devalidează o înregistrare validată.
– Ieșire: opțiune pentru închiderea ferestrei.
Pentru evidenţa mijloacelor fixe veţi folosi opţiunea „Imobilizări”. Cu opţiunea Registru de
casă puteţi vizualiza şi lista registrul de casă, iar cu Jurnal de bancă puteţi vizualiza şi lista Registrul
(jurnalul de bancă).

16
Fig. nr. 16 Fereastra Registrul de casă
În partea de jos a ferestrei avem câteva opţiuni cu care putem vizualiza şi tipări registru de
casă, tipări chitanţe, dispoziţii de plată şi dispoziţii de încasare. Acum putem lista dispoziţia de
încasare ca document justificativ pentru prima înregistrare.
Apăsăm pe Tipăreşte şi putem vizualiza mai întâi documentul, îl putem salva pdf şi tipări la
imprimantă. Noi vom tipări documentul pentru a-l pune în dosarul cu acte justificative. Iată cum
arată dispoziţia de încasare (fig. 18).
Fereastra Jurnal de bancă operează în mod asemănător, doar că vom opera depunerile și
retragerile efectuate cu banca.

17
Fig. nr. 17 Tipărire Dispoziție de încasare

Fig. nr. 18 Dispoziție de încasare

18

S-ar putea să vă placă și