Sunteți pe pagina 1din 4

Temele pentru examen la fiziologie, facultatea Optometrie

1. Structura și funcțiile membranelor biologice. Sisteme de transport transmembranar


(microtransport, macrotransport).
2. Potențialul de membrană. Măsurarea potențialului de membrană. Potențialul de membrană
în fibra nervoasă.
3. Potențialul de acțiune. Canale voltaj dependente de Na și K. Pragul de excitare. Potențiale
locale acute. Perioada refractară. Propagarea potențialului de acțiune
4. Neuronul. Sinapsele în sistemul nevos central. Tipurile sinapselor, anatomia fiziologică,
eliberarea mediatorului, acțiunea mediatorului asupra membranei postsinaptice.
5. Anatomia fiziologică a mușchiului scheletic. Structura fibrei musculare. Caracteristici
moleculare a filamentelor contractile.
6. Joncțiunea neuromusculară. Transmiterea impulsului prin JNM. Potențialul de acțiune a
mușchiului. Unități motorii lente și rapide
7. Mecanismul molecular al contracției mușchiului. Cuplarea excitației cu contracția.
Mecanismului “mersului pas cu pas”. Mecanismul relaxării musculare. Tipurile de contracție.
Tipurile de sumație a contracțiior.
8. Noţiune de centru nervos (circuit neuronal). Organizarea circuitului neuronal.
Particularităţile propagării excitaţiei în centrii nervosi.. Facilitarea și inhibiția. Divergența și
convergența. Postdescărcarea. Stabilitatea și instabilitatea circuitelor neuronale.
9. Excitația neuronală. Substanțe chimice cu rol de neurotransmițător excitator. Mecanismul
ionic al potențialui postsinaptic excitator. Generarea potențialului de acțiune în segmental inițial
al axonului.
10 .Inhibiția neuronală. Substanțe chimice cu rol de neurotransmițător inhibitor. Mecanismul
ionic al potențialui postsinaptic inhibitor. Inhibiția postsinaptică, presinaptică, recurentă,
reciprocă, laterală.
11. Funcţiile sistemului endocrin. Caracteristica generală şi proprietăţile hormonilor.
Mecanismele de acţiune ale hormonilor (receptorii membranari şi intracelulari).
12. Lobul anterior al hipofizei. Sistemul port hipotalamo-hipofizar. Neurosecreţia, liberinele şi
statinele. Hormonii adenohipofizei şi rolul lor fiziologic. Dereglările secreţiei de hormon
somatotrop. Tractul hipotalamo-hipofizar, rolul hormonilor lobului posterior al hipofizei
(oxitocina, ADH).
13. Glanda tiroidă. Hormonii tiroidieni (tiroxina, triiodtironina). Mecanismul de acţiune şi
efectele hormonilor tiroidieni. Reglarea secreţiei hormonilor tiroidieni. Hiper- şi
hipotiroidismul.
14. Pancreasul endocrin. Insulina, funcţia şi efectele asupra metabolismului glucidic, lipidic,
proteic. Controlul secreţiei insulinei. Diabetul zaharat. Glucagonul, funcţiile lui. Reglarea
secreţiei glucagonului.
15. Glandele suprarenale. Hormonii corticosuprarenali. Rolul, mecanismul de acţiune şi
reglarea secreţiei mineralocorticoizilor. Rolul, mecanismul de acţiune şi reglarea secreţiei
glucocorticoizilor. Hipocorticismul (boala Addison), hipercorticismul (boala Cushing),
diabetul steroid.
16. Funcţia şi rolul fiziologic al hormonilor sexuali masculini. Mecanismul de acţiune al
testosteronului. Controlul funcţiilor sexuale de către hormonii gonadotropi.
17. Hormonii sexuali feminini. Funcţia hormonilor ovarieni, influenţa asupra caracterelor
sexuale primare şi secundare. Reglarea secreţiei lor.
18. Fiziologia muschiului cardiac. Proprietăţile fiziologice ale muşchiului cardiac
(excitabilitatea, conductibilitatea, contractilitatea (legea "totul sau nimic"), ritmicitatea,
refracteritatea, tonicitatea).
19. Ciclul cardiac, fazele şi durata lor. Importanţa valvelor cardiace. Presiunea în atrii şi
ventricule în fiecare fază a ciclului cardiac. Volumul sistolic şi minut-volumul cardiac,
intoarcerea venoasa.
20. Sistemul specializat excitoc-conductor al inimii. Potentialul de actiune in celulel nodale.
Controlul excitatiei si al conducerii intracardiace.
21. Sistemul valvular al inimii. Zgomotele cardiace, provenienţa lor, caracteristica, punctele de
auscultaţie.
22. Caracteristicile electrocardiogramei normale. Unde, intervale, segmente. Metode de
inregistrare a electrocardiogramei. Derivatiile electrocardiografice.
23. Caracteristicile fizice ale circulatiei. Teoria de baza a functiei circulatorii. Interrelatiile
dintre presiune, flux si rezistenta si viteza-flux-aria sectiunii transversale. .
24. Presiunea sangvină. Presiunea sistolica si diastolica, valorile normale. Presiunea arteriala
medie. Metoda auscultatorie de determinare a presiunii arteriale.
25. Rolul sistemului nervos in controlul rapid al presiunii arteriale. Mecanisme reflexe pentru
menţinerea presiunii arteriale normale. Sistemul reno-vascular pentru reglarea presiunii
arteriale.
26. Structura microcirculatiei si a sistemului capilar. Rolul microcirculaţiei în schimbul de
lichid şi substanţe dintre sânge şi ţesuturi. Echilibrul Starling în schimburile capilare.
27. Controlul local al fluxului sangvin, ca raspuns la necesitatile tisulare (vasomotricitatea).
Mecanismele de control ale fluxului sangvin. Agentii vasoconstrictori si vasodilatatori..
28. Anatomia funcţională a rinichiului. Structura şi funcţia nefronului. Reflexul de micţiune.
29. Filtrarea glomerulară, factorii care influenţează filtrarea. Presiunea efectivă de filtrare.
Autoreglarea filtrării. Cantitatea şi compoziţia filtratului glomerular (urinei primare).
30. Formarea urinei finale. Reabsorbţia şi secreţia tubulară. Transportul activ prin membrana
tubulară. Reabsorbţia pasivă.
31. Sângele. Functiile, volumul, compozitia şi constantele sangvine. Plasma sangvină,
compoziţia. Proteinele plasmatice.
32. Eritrocitele, caracteristicile, rolul lor în organism. Viteza de sedimentare a eritrocitelor.
Eritrocitoza (fiziologică si patologică). Hemoglobina. Compusii hemoglobinei, rolul lor.
Anemia.
33. Leucocitele. Tipurile de leucocite, durata de viaţă. Functiile leucocitelor. Leucocitoza
(fiziologică şi patologică). Leucopenia.
34. Grupele sangvine şi transfuzia de sânge. Aglutinogenele, aglutininele şi rolul lor. Hemoliza
posttransfusionala. Factorul rezus. Caracteristica raspunsului imun Rh. Rolul acestui factor în
hemotransfuzie. Eritroblastoza fetală.
35. Hemostaza. Tipurile hemostazei. Mecanismul hemostazei primare (vasoconstricţia,
formarea trombului plachetar). Mecanismul hemostazei secundare (coagulării sângelui).
Mecanismele extrinsec şi intrinsec de declanşare a coagulării. Sistemul anticoagulant. Situaţiile
de sângerare excesivă la om (deficienta de vitamina K, hemofilia, trombocitopenia).
36. Biomecanismul respirației. Variațiile presiunilor alveolară, pleurală, și transpulmonară în
inspiraţie şi expiraţie. Rolul surfactantului. 4.Factorii ce determină difuzia gazelor în plămâni
şi ţesuturi. Presunile parţiale ale O2 şi CO2 în alveole, ţesuturi, sângele arterial şi venos.
37. Ventilaţia pulmonară, volumele şi capacităţile pulmonare. Volumele spaţiului mort
anatomic şi fiziologic. Ventilaţia alveolară.
38. Transportul oxigenului în sânge. Curba de disociere a oxihemoglobinei, caracteristicele ei
şi factorii ce o pot deplasa. Conţinutul de oxigen a sângelui arterial şi venos.
39. Transportul bioxidului de carbon în sânge, formele de transport, importanţa anhidrazei
carbonice. Conţinutul bioxidului de carbon în sângele arterial şi venos.
40. Centrul respirator bulbo-pontin. Rolul centrilor de control respirator spinali şi suprapontini
(hipotalamusul, sistemul limbic, cortexul). Controlul nervos şi umoral al respiraţiei. Rolul
chemoreceptorilor centrali şi periferici.
41. Noţiune de digestie, formele de digestie. Funcţiile tractului digestiv. Reglarea funcţiilor
tractului digestiv.
42. Digestia în cavitatea bucală. Saliva, cantitatea, compoziţia şi rolul ei. Reglarea secreţiei
salivare (reflexele condiţionate şi necondiţionate). Digestia în stomac. Compoziţia şi acţiunea
fermentativă a sucului gastric. Reglarea secreţiei gastrice. Fazele secreţiei gastrice.
43. Digestia duodenală. Sucul pancreatic, cantitatea, compozitia şi acţiunea lui fermentativă.
Reglarea secreţiei pancreatice. Secreţia şi eliminarea bilei, compoziţia şi rolul ei în digestie.
Reglarea secreţiei biliare.
44. Absorbţia, mecanismele absorbţiei substantelor nutritive şi a medicamentelor în tractul
digestiv.
45. Motorica tractului gastro-intestinal (masticaţia , deglutiţia, evacuarea conţinutului stomacal,
defecaţia). Reglarea nervoasă şi umorală a motilităţii.
46. Metabolismul energetic bazal, valoarea lui, factorii care-l determină, condițiile standard,
necesare pentru determinarea lui. Rata metabolismului energetic general, dependenţa ei de
activitatea profesională.
47.Temperatura corpului uman (izotermia). Echilibrul dintre producerea şi pierderea de
căldură. Căile de cedare a căldurii (iradierea, conducţia, convecţia, evaporarea). Reglarea
temperaturii corpului (termostatul hipotalamic). Febra.
48. Anatomia functionala a sistemuluui nervos vegetativ simpatic. Localizarea centrilor,
neuronii pre- si postganglionari, mediatorii si receptorii. Efectele sistemului nervos simpatic
asupra functiilor organismului. Hormonii medulosuprarenali. Răspunsul de "alarmă" sau de
"stres" al sistemului nervos simpatic.
49. Anatomia functionala a sistemuluui nervos vegetativ parasimpatic. Localizarea centrilor,
neuronii pre- si postganglionari, mediatorii si receptorii lor. Efectele sistemului nervos
parasimpatic asupra functiilor organismului.
50. Organizarea motorie a măduvei spinării. Receptorii senzoriali musculari (fusurile
musculare şi organele tendinoase Golgi) şi rolurile acestora în controlul muscular. Reflexul de
întindere musculară. Reflexul tendinos Golgi.
51.Controlul functiilor motorii realizate de trunchiul cerebral. Sustinerea antigravitationala a
corpului. Senzatiile vestibulare si mentinerea echilibrului.
52. Cortexul motor primar. Aria premotorie. Aria motorie suplimentară. Căi de transmitere de
la cortexul motor la muşchi. Căi nervoase aferente ale cortexului motor. Sistemul
"extrapiramidal".
53. Cerebelul şi funcţiile motorii ale acestuia. Anatomia funcţională a cerebelului. Circuitele
neuronale ale cerebelului. Rolul cerebelului în controlul motor de ansamblu. Manifestările
clinice ale afectării cerebelului.
54. Funcţiile motorii ale ganglionilor bazali. Rolul ganglionilor bazali în executarea tiparelor
activităţii motorii — circuitul putamenului. Rolul ganglionilor bazali în controlul cognitiv al
succesiunii tiparelor motorii —circuitul caudat.
55. Anatomia fiziologica a cortexului cerebral. Functiile ariilor corticale specifice, ariilor de
asociatie. Rolul cortexului în comunicare. Afazia sensorială şi motorie.
56. Sistemul limbic. Anatomia functionala a sistemului limbic. Hipotalamusul.
57. Memoria. Caracteristica si mecanismele memoriei (de scurta si de lunga durata).
Consolidarea memoriei. Rolul unor teritorii specifice cerebrale in procesul stocarii in memorie.
Amnezia antero- si retrograda.
58. Veghea şi somnul. Fazele somnului: somnul lent (ortodoxal), somnul rapid (paradoxal)
caracteristica, durata. Teoriile de bază ale somnului. Ritmul somn-veghe. Undele cerebrale
(EEG)