Sunteți pe pagina 1din 1

Analiza SWOT a Companiei JLC SA

Puncte tari Puncte slabe


- Lider pe piața Republicii Moldova - Poziția pe piața de desfacere nu este
consolidată suficient
- Interesul ridicat al consumatorilor pentru
producătorii autohtoni - Promovarea companiei foarte scăzută

- Calitate ridicată a produsului noi - Ofertă puțin diversificată

- Respectarea standartelor europene

Oportunități Amenințări
- Dispariția multor comercianți, a căror - Concureță puternică
activitate nu corespund normelor europene
- Pozițiile puternice, deținute de firmele
- Preferințele consumatorilor moldoveni concurente pe acest segment de produse
pentru produse tradiționale

- Dezvoltarea comerțului modern

- Diversificarea gamei