Sunteți pe pagina 1din 11

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Programul de studii: Marketing-ID


Anul III

ANALIZA SISTEMULUI DE DISTRIBUȚIE ȘI LOGISTICĂ LA NIVELUL FIRMEI

SC NICO TRANS S.R.L.

Profesor coordinator Studentă


Prof. Univ.: Balașescu Simona Stoica Andreea Madalina

1
Cuprins:

Cap.1. Elemente de caracterizare a firmei

Capitol 1

1. Micromediul de Marketing

2. Macromediul de Marketing

3. Analiza SWOT

Capitolul 2

1. Analiza nivelului de servire logistica

2. Achizitionarea marfurilor

3. Transportul marfurilor

4. Gestiunea si controlul stocurilor

5. Depozitarea marfurilor

Capitolul 3

1. Concluzii si propuneri de imbunatatire a activitatii firmei

2
DESCRIEREA GENELARA A FIRMEI

Societatea S.C. NICO TRANS S.R.L. s-a înfiinţat în anul 1991 și are un capital social de
40.000.000 lei, avându-l ca acţionar majoritar pe Nicolae Dulgheru.
S.C. NICO TRANS S.R.L., este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu numărul
J13/1589/1991 . Cod unic de identificare RO 1865388
Sediul societăţii NICO TRANS S.R.L. STR. INDUSTRIALĂ, Nr. 2, CONSTANŢA, Cod Postal
900147, Jud. CONSTANŢA Telefon 0241-511 434.
.
Pe parcursul timpului, societatea, fiind permanent interesată de cerinţele şi rigorile clienţilor săi şi
în acelaşi timp de evoluţia pieţei în domeniu, a cunoscut numeroase transformări, adoptând politici de
dezvoltare a direcţiilor de producţie şi distribuţie la nivel naţional.

Avand un management ce se bazeaza pe respectarea standardelor de calitate, regulilor esenţiale


ale unui act de comerţ compatibil cu standardele europene, prin implementarea unui sistem logistic
modern şi în continuă dezvoltare reprezentat de peste 100 de autofrigorifice specializate şi peste 5000 de
congelatoare, S.C NICO TRANS S.R.L. are un portofoliu important de clienţi şi o evoluţie pozitivă.

Misiunea companiei este caracterizată de dorinţa de a creşte în continuare, de a păstra şi de a


îmbunătăţi calitatea produselor. Toate încercările, munca, cercetarea au făcut să înţelegă că intervenţia în
creaţia naturii trebuie să fie cât mai redusă, iar acest lucru i-a determinat să aleagă ingredientele cu mare
atenţie.

3
ORGANIGRAMA FIRMEI

Director General

Director
executiv

Director Director Director Director


departament departament departament departament
logistic economic marketing resurse umane

Birou Birou Birou


Birou angajari
aprovizionare contabilitate promovare

Birou gestiune Birou analiza


Birou financiar
marfuri piata

Birou livrari

Birou vanzari

4
MICROMEDIUL:

Concurenții direcți ai companiei NICO TRANS S.R.L. sunt : Betty Ice, Algida, Nestea, Top Gun, Joe,
Aloma, Amicii, Best, Hit, Ice Dyp, Alpin 57 Lux, Kubo Ice Cream și alții.

În România principalii jucatori de pe piața înghețatei, firme mai nou intrate în joc, sau deja cu experiență
încearcă să-i cucerească pe români cu o multitudine de sortimente de desert înghețat. NICO TRANS
S.R.L. (cotă de piață - 23%), Betty Ice, Alpin 57 Lux și Kubo Ice Cream sunt societăți cu capital integral
românesc, dar există pe piață și două multinaționale: Unilever ( a intrat pe piață achiziționând marca
locală Napoca) și Nestle.

După indicatorii economico-financiari, dar și după cota de piața înregistrată topul marilor producători
români de înghețată este următorul:

1. Betty Ice - Suceava


2. Alpin 57 Lux - Alba
3. Kubo Ice Cream - Neamț
4. Ice Dyp Balas – Timis
5. NICO TRANS S.R.L. - Constanta

ELEMENTE ALE MEDIULUI EXTERN

Macromediul de marketing este alcătuit dintr-un complex de factori care nu pot fi controlați de
către firmă și cu care aceasta intră în relații indirecte, pe termen lung. Dintre acești factori amintim:
mediul demografic, mediul tehnologic, mediul economic.
 Mediul economic: Nu cu mult timp în urmă în Constanța erau multe fabrici în domenii
diverse, populația avea locuri de muncă și industria prospera, dar lucrurile nu mai sunt așa
în prezent. Din acest motiv, prețul înghețatelor NICO TRANS S.R.L. este acceptabil, existând
sortimente a căror preț variază de la 2 la 3 lei, acest lucru făcând deja o diferențiere în
rândul clienților cu venituri medii.
 Mediul demografic: cuprinde populația din zona de activitate a firmei. Aceasta este studiată
atât din punct de vedere al forței de muncă disponibile , cât și ca piață de desfacere pentru

5
bunurile produse. Produsele NICO TRANS S.R.L. se adresează tuturor persoanelor, indiferent
de sex, cu vârsta de peste 2 ani.
 Mediul tehnologic: Dezvoltarea tehnologiei a determinat apariția de noi moduri prin care
pot fi satisfăcute nevoile clienților firmei. Un exemplu relevant ar fi apariția înghețatei cu
ingrediente 100% naturale.

Analiza SWOT

Mediul intern Puncte forte S Puncte slabe W

S1 – raportul preţ/calitate W1 – publicitate insuficientă


favorabil W2 – lipsa de experienţă în
Mediul extern S2 – gamă largă de domeniul exportului
produse W3 – lipsa şedinţelor de
S3 – cotă de piaţă muncă
ridicată W4 – timp de lucru
S4 – calitate ridicată nefructificat la maxim
S5 – personal calificat W5 – lipsa comunicării
S6 – dotare tehnologică
S7 – condiţii igienice
deosebite
Oportunităţi O SO WO

O1 – extinderea publicităţii
O2 – impunerea accentuată pe piaţa S1, S2, S4, O2 W4, W5, O5
publicităţii
O3 – crearea imaginii de brand la nivel
regional
O4 – program de investiţii
O5 – dezvoltarea pieţei SO
Ameninţări T ST WT

T1 – lipsa stabilităţii climatului


economic S1, S3, S4, S6, S7, T2 W1, T3
T2 – concurenţa internă şi/sau externă
T3 – concurenţa prin preţ ST

 Strategia maxi-maxi (puncte forte şi oportunităţi) – SO: S1, S2, S4, O2: vom utiliza raportul
preţ/calitate favorabil, gama largă de produse şi calitatea produselor puse la dispoziţia clienţilor
în vederea impunerii accentuate pe piaţa publicităţii.
 Strategia mini-maxi (puncte slabe şi oportunităţi) – WO: W4, W5, O5: vom ameliora problemele
legate de timpul de lucru nefructificat la maxim şi deficienţele de comunicare între
departamente în vederea dezvoltării şi extinderii pe piaţă a firmei.

6
 Strategia maxi-mini (puncte forte şi ameninţări) – ST: S1, S3, S4, S6, S7, T2: ne vom folosi de
raportul preţ/calitate favorabil, cota de piaţă, calitatea ridicată a produselor firmei, dotarea
tehnologică superioară şi de condiţiile igienice deosebite în care se desfăşoară procesul
tehnologic pentru a face faţă concurenţilor.
 Strategia mini-mini (puncte slabe şi ameninţări) – WT: W1, T3: vom utiliza concurenţa prin preţ
cu scopul dezvoltării pe piaţa publicităţii şi în vederea atragerii şi fidelizării clienţilor.

ANALIZA NIVELULUI DE SERVIRE LOGISTICA

Canalele de distribuție sunt următoarele:

1. Canalul direct: Producător – Consumator (în cazul


acestui tip se constată că prețul
produselor achiziționate direct de la punctul de
lucru sunt mai ieftine);

2. Prin Intermediari: Producător – Intermediari –


Consumator (în acest caz se observă că produsele
sunt transportate către anumite magazine de
desfacere ceea ce rezultă că prețul acestora va
crește. Acest lucru se explică prin faptul că sunt
introduse costurile de transport,
adaosul comercial etc)

Se foloseşte strategia canalelor multiple concurenţiale: unui grup de clienţii se vinde direct,
prin magazinele proprii; altora prin distribuitori. Lunar se verifică de către specialişti modul de
transportare, condiţiile de depozitare, termenul de valabilitate etc. Cele mai reprezentative magazine
sunt supermarketurile care practică autoservirea ca forma de vânzare. Ele oferă o gamă variată de
ingheţată, iar consumatorul isi poate alege singur produsul fară a fi influenţat.

Îngheţata NICO TRANS S.R.L. se gaseşte în toate tipurile de magazine precum şi în cofetării,
restaurante, terase. Acestor tipuri de clienţi societatea NICO TRANS S.R.L. le livrează îngheţată vrac.

7
Fabrica de ingheţată NICO TRANS S.R.L. are o capacitate de circa 50 de tone de ingheţată pe zi. Circa
90% dintre vânzări se realizează în sezon, adică în perioada mai-august inclusiv. Firma constănțeană
NICO TRANS S.R.L. dispune de un numar de 100 de autovehicule cu ajutorul cărora aprovizionează toţi
agenţii economici

De asemenea, politica de distribuție a acestei societăți vizează răspândirea produselor sale și


în alte județe urmând ca în perioada următoare să se construiască depozite pentru filialele existente. Se
urmărește și penetrarea piețelor începând cu țări precum Bulgaria.

Distribuţia fabricii NICO TRANS S.R.L. acoperă, în prezent, aproximativ 9 000 de puncte de
vânzare în perioada verii.
Printre investiţiile făcute pentru eficientizarea activităţii şi creşterea gradului de deservire a
clienţilor se numără şi investiţia făcută pentru monitorizarea autovehiculelor implicate şi procesul logistic
de distributie a îngheţatei către consumatori.
Astfel, în decembrie 2011 managementul societăţii a decis dotarea maşinilor din flota auto a
companiei cu solutia TrackGPS Business - soluţie de monitorizare şi localizare flotă auto prin GPS /
GPRS, cea mai completă soluţie de monitorizare flotă auto existentă în acest moment în România.

ACHIZIŢIONAREA MĂRFURILOR

Furnizorii firmei NICO TRANS S.R.L. sunt agenți economici care oferă companiei resursele de care are
nevoie pentru a-și realiza produsele. Printre cei mai importanți furnizori de resurse materiale ai companiei
se numără:

 Haribo, de la care iși procură jeleul, este lider de piață in Germania și cel mai mare producător de
bomboane gumate și spumă zaharoasă din lume. Produsele Haribo sunt exportate în peste 43 de
țari.
 Lacto Genimico este furnizorul de lapte pentru NICO TRANS S.R.L., este producator si distribuitor
dobrogean de produse lactate si branzeturi cu experienta de peste 15 ani in domeniu.
 Alți furnizori de materii prime sunt cei de la care firma se aprovizionează cu ouă, fructe confiate,
biscuiți speciali, s.a.
 De asemenea fabrica mai apelează și la furnizori de materiale, echipamente, tehnologie, energie,
combustibil, furnizori de resurse materiale și de forță de muncă. Toți aceștia sunt atent aleși, după
reputația și performanțele lor.

8
 Intermediarii sunt reprezentați de persoanele fizice sau juridice care mijlocesc relațiile dintre
firmă și clienții săi.

TRANSPORT

Distribuţia fabricii NICO TRANS S.R.L. acoperă, în prezent, aproximativ 22000 de puncte de
vânzare în perioada verii, compania având 24 filiale la nivel naţional.
Printre investiţiile făcute pentru eficientizarea activităţii şi creşterea gradului de deservire a
clienţilor se numără şi investiţia făcută pentru monitorizarea autovehiculelor implicate şi procesul logistic
de distributie a îngheţatei către consumatori.

Astfel, în decembrie 2011 managementul societăţii a decis dotarea a 100 de maşini din flota auto
a companiei cu solutia TrackGPS Business - soluţie de monitorizare şi localizare flotă auto prin GPS /
GPRS, cea mai completă soluţie de monitorizare flotă auto existentă în acest moment în România.

Soluţia TrackGPS Business permite responsabilului de flotă auto al companiei să cunoască în


orice moment locaţia maşinilor, viteza de deplasare, duratele tuturor staţionărilor de pe traseu. Totodată,
se pot obţine rapid rapoarte complexe cum ar fi: abateri de la ruta prestabilită, abateri de la orarul de
lucru, tahograf digital, depăşiri de viteză, raport hotspot şi altele.

În prezent, se observă primele beneficii. Acestea se referă la reducerea consumului de carburant


datorită optimizării rutelor parcurse de către autovehicole, reducerea timpilor de staţionare în diverse
locaţii de pe traseu, monitorizarea GPS continuă, în timp real, a tuturor maşinilor implicate în procesul de
distribuţie de la ieşirea pe poarta fabricii şi până la destinaţie - magazinele de desfacere a îngheţatei.
9
Responsabilii de flotă auto deţin informaţii preţioase şi îşi pot genera rapoarte automate privind
viteza parcursă, consumul de carburant, foi de parcurs, dar şi rapoarte mai
complexe cum ar fi: abaterea de la ruta prestabilită, abaterea de la orarul zilnic, vizitarea
hotspoturilor de pe traseu, tahograf digital, depăşiri de viteză etc.

GESTIUNEA ŞI CONTROLUL STOCURILOR

Existenţa depozitelor este legată de necesitatea menţinerii stocurilor. Depozitarea este considerată
o activitate de susţinere, care contribuie la îndeplinirea misiunii logistice de asigurare a produsului
potrivit, în cantitatea şi calitatea solicitată, în locul potrivit şi la momentul potrivit, în condiţiile celei mai
mari contribuţii la profitul firmei.
Utilizarea depozitelor nu trebuie redusă, în mod simplist, la păstrarea unor cantităţi de mărfuri.
Rolul depozitelor constă în:

 coordonarea cererii cu oferta;


 obţinerea de economii de costuri;
 continuarea sau amânarea producţiei.

Depozitele pot fi clasificate după mai multe criterii:

A) după felul mărfurilor depozitate şi condiţiile de depozitare

 depozite de mărfuri generale


 depozite specializate

B) după rolul îndeplinit

 depozite de pastrare pe termen lung;


 centru de distributie.

C) dupa forma de proprietate

 depozit privat;
 depozit public;
 depozit contractual.

Amplasarea acestor depozite s-a făcut în funcţie de piaţă scopul fiind acela de a oferi clienţilor un
sprijin logistic rapid cu cel mai mic cost total.

Aprovizionarea acestor depozite frigorifice are loc ritmic pentru evitarea “golului de marfă” şi
10
pentru menţinerea unui stoc de tampon necesar distribuţiei care este de 150%.

În sezon, aprovizionarea depozitelor se face o dată la 2 zile, deoarece marfa adusă se epuizează
foarte repede. Aceste centre de distribuţie sunt menite să deplaseze bunurile şi nu doar să le depoziteze.

DEPOZITAREA MĂRFURILOR

Cu unele excepţii, majoritatea produselor alimentare trebuie să fie proaspete. Aceasta se referă şi
la îngheţată. Industria însa înaintează îngheţatei unele condiţii referitor la termenul de păstrare. Condiţiile
bune de păstrare sunt o premisă a calităţii bune la păstrarea timp de câteva luni.
În timpul păstrării se pot observa unele neajunsuri fizice şi chimice. Din punct de vedere chimic,
cel mai des se va confrunta cu procesul oxidării. Mai întâi de toate ea se manifesta prin gustul de hârtie,
care se transforma rapid în gust clar de oxidare. Pentru diminuarea oxidării în limitele acceptabile se va
folosi ambalajul corespunzător.

Cel mai des pot fi întâlnite modificări fizice pe suprafaţa îngheţatei în ambalaj. La aceasta se
referă cristalele mari de gheaţă, ce fac ca îngheţata să fie prea rece la gust. Astfel de modificare se
observă la variaţia bruscă a temperaturii în timpul păstrării sau din cauza şocului termic în timpul
transportării. Acest neajuns poate fi înlăturat numai îmbunătăţind condiţiile păstrării. Uneori îngheţata
este transportată în pachete izolate, însa aceasta nu este o soluţie ieftină.

Multe tipuri de îngheţată ca batoanele, eskimo pe beţişor sunt acoperite cu glazură de ciocolată,
care poate micşora influenta şocului termic şi diminua procesul de oxidare. Îngheţata are un termen de
valabilitate de 12 luni păstrată la o temperatură de –18oC.

CONCLUZII

Cea mai evident îmbunătățire a sistemului logistic ar fi să se extindă cu depozitele la peste


jumătate din suprafața teritorială a României, în diferite județe.

Firma NICO TRANS S.R.L. este o companie ce are echipamente tehnologice de înaltă calitate și
ingredientele folosite pentru obţinerea produselor sunt atent selecționate, pentru ca orice sortiment ca fie o
capodopera pentru simțurile oricarui degustător, de la simpla vafă pâna la ultima linguriță de tort de
înghtețată.

11