Sunteți pe pagina 1din 3

Document confidenţial Responsabil pentru relizare : cadru didactic

Numele copilului : Unit de înv.


Referent
Data naşterii : 11 Alţi specialişti externi
Religie : Ortodoxă
Etnie : Română
Dizabilităţi/diagnostic : -

PROGRAM DE INTERVENŢIE SPECIFICĂ


Pentru educaşie

Data întocmirii PIS : noiembrie .2010 Data revizuirii PIS : Data următoarei revizuiri PIS:

Obiective pe termen scurt Activitati ( periodice, de rutina, Durata şi Persoana Resurse Monitorizare si
( 1 luna) ocazionale) locaţ desemnata /alte materiale/ evaluare
ia persoane financiare
- Invăţarea de la şcoală şi din implicate.
-acumularea de noi cunoştinţe CTF
- I se va arăta un model de Cf.
- să fie capabilă să comunice în cerere, scrisoare, declaraţie, orarului Cadrul didactic Supravegherea în
scris (cerere, scrisoare, după care va învăţa să hârtie, creion implementarea
declaraţie etc.) realizeze ea singură Pedagogul de noilor activităţi
- Diferite activităţi, jocuri de serviciu
formare (pt. noile cunoştinţe) 2 zile
- formarea aptitudinilor şi dezvoltare a aptitudinilor Persoana de referinţă
intelectuale intelectuale. jocuri, caite,
creioane
- participarea frecventa la orele de
curs
efectuarea temelor 2-3 ore
- participarea activa la orele de
curs.
Frecventarea regulata a orelor de
curs de la scoala conform .Supravegherea
orarului. Cadrele didactice rechizite tinerei in
Cf. efectuarea temelor
orarului si corectarea lor
daca este cazul.

Obiective pe termen mediu


( 3-6 luni )

- dezvoltarea vorbirii: formarea - citit, scris şi alte activităţi care 2-3 h/zi
culturii fonetice, îmbogăţirea ajută la împlinirea obiectivului. Cadrul didactic Evaluarea
vocabularului, dezvoltarea Cărţi, pliante,
cunoştinţelor
corectitudinii gramaticale a creioane etc
Persoana der refrinţă
limbajului coerent, formarea
creativităţii verbale. Pedagogul de
serviciu
Dezvoltarea memoriei - activităţi de stimulare a memoriei 2-3h/zi
reproductive, logice, creative

Obiectiv pe termen lung


( 12 luni )

formarea şi dezvoltarea - Activităţi de stimluare a 2-3 h/zi


operaţiilor gândirii ( analiză, gândirii.
sinteză, comparare, Cadrul didactic Rechizite
- Explicarea termenilor
clasificare,generalizare, şcolare
- Exerciţii din care să reiasă Pedagogul de
abstractizare), a priceperii de a Evaluarea
operaţiile amintite. serviciu
concluziona. cunoştinţelor
- va citi poveşti şi va face 2-3h/zi
Dezvoltarea imaginaţiei Persoana de referinţă
reproductive, asociative şi deosebirea dintre fantastic şi
creatoare, a priceperii de a sesiza real
deosebirea dintre real şi fantastic

Recapitularea cunoştinţelor 1-2/zi Pedagogul de


- exerciţii recapitulative serviciu

S-ar putea să vă placă și