Sunteți pe pagina 1din 19

Abordarea în situații

de criză și în fază
terminală
Introducere

BOLILE în fază terminală creează multe greutăţi atât


bolnavului, cât şi familiei acestuia. Rudele au de luat o
decizie dificilă:
-să prelungească viaţa bolnavului cu orice preţ, chiar dacă
aceasta ar însemna o perioadă de suferinţă inutilă, sau să
facă tot ce le stă în putinţă pentru a-i creşte calitatea vieţii
în timpul pe care îl mai are de trăit.
Motivație
● Rolul unui asistent medical în abordarea
unor situații de criză în care se află anumiți
pacienti presupune parcurgerea unor etape
precum:
- dobândirea unor abilități specifice de
comunicare, verbale și nonverbale;
- capacitatea de înțelegere a nevoilor
emoționale ale pacientului;
Caracteristicile asistentei
medicale
Pacientul care este în spital ia contact
cel mai des cu asistenta medicală. În
mod normal, o asistentă medicală își
face treaba cu profesionalism, însă, în
mod excepțional, aceste asistente
marchează pozitiv și profund viața celor
cu care intră în contact.
Aceste asistente excelente contribuie
în mod constant atât la sănătatea
mentală și fizică a pacienților, cât și la
succesul și stabilitatea întregii instituții
din care fac parte.
Atribute importante în formarea
unei asistente medicale

O asistentă medicală excelentă denotă Compasiune față de pacienți.
Compasiunea este emoția simțită de cineva ca răspuns la suferința altuia și
face echipă de obicei cu dorința de a ajuta. Credem că această
caracteristică descrie perfect profilul unei asistente medicale, având în
vedere faptul că ele intră tot timpul în contact cu pacienți care sunt obligați
să fie în spital din cauza stării lor de sănătate precare. De aceea, atât
pacienții, cât și familia acestora au nevoie de asistente ca suport atât
medical, cât și moral.

O asistentă medicală excelentă are Abilități de comunicare. Aceste abilități
sunt necesare în absolut orice carieră, dar pentru asistente este un criteriu
de evaluare a performanței incredibil de important. Motivația este simplă:
asistentele trebuie să comunice cu doctorii, cu pacienții și cu restul echipei,
totul într-un ritm foarte rapid, într-un mediu în care nu au timp de pierdut.

O asistenta excelentă este Empatică. Empatia este definită ca fiind
abilitatea și diponibilitatea de a împărtăși sentimentele altora. Asta
înseamnă că aceste asistente fac un efort activ de a asculta, de a se
transpune în locul pacienților și de a le înțelege sentimentele. În timp ce
doctorul poate asigura reușita unui tratament sau a unei intervenții,
asistentele sunt deseori factorii decisivi în nivelul satisfacției pe care
pacienții îl au față de întreaga experiență dintr-o clinică sau dintr-un spital.

O asistentă excelentă este Atentă la detalii. În domeniul medical, unde o
greșeală poate impacta decisiv viața unui om, atenția la detalii este o
abilitate foarte valoroasă . De la cititul fișei unui pacient până la detaliile
unui caz mai delicat, o asistenta va avea un ochi critic în fiecare activitate
pe care o inițiază .

O asistentă excelentă acordă și primește Respect. Ea va lua în calcul tot
timpul nevoile medicale, culturale, tradiționale și de confidențialitate ale
pacienților. Asistentele vor respecta oamenii cu care lucrează, regulile
instituției, pacientul și pe sine. Această integritate profesională face ca
aceste persoane să câștige foarte repede la rândul lor respectul celor din
jur.
Comunicarea : Rolul
comunicării în eficientizarea
activității
● Comunicarea este foarte importantă în
special atunci când se prefigurează un
interviu medical cu un pacient în aflat
situație de criză sau în fază terminală.
Scopul îngrijirii pacientului în
fază terminală
● Scopul tratamentelor paliative urmărește
menținerea confortului și calității vieții,
indiferent dacă boala este tratabilă sau nu.
● Îngrijirea pacientului muribund, poate fi
făcută acasă, la spital sau într-un sanatoriu.
● O altă alternativă o constituie îngrijirea într-
un azil, care asigură îngrijiri paliative sau
suport emoțional și spiritual pacienților cu
boli în stadiu terminal.
● Familia, prietenii și medicul specialist sunt
cei care pot asigura suportul necesar
pacientului muribund.
Obiectivele îngrijirii fazei
terminale:
Principalul obiectiv este tratamentul simptomatic,
combaterea suferinței, ameliorarea calității vieții, atât
a pacientului cât și a familiei sale, aceasta
presupunând acțiuni în patru direcții: fizic, emoțional,
spiritual și social.
Starea terminală poate fi
definită după următoarele
criterii:
● Pierderea ponderală însemnând > 8 kg în
ultimile 3 luni
● Valorile proteinelor totale < 35 g\l
● Nivelul LDH > 700 UI\ I
Simptomele frecvente în
ultimile 48 de ore de viață :
● Durere 51%
● Dispnee 22 %
● Respirație zgomotoasă 56 %
● Greață și vărsături 14 %
● Confuzie 9 %
● Agitație 49 %
● Mișcări necontrolate 12 %
● Incontinență 32 %
● Retenție urinară 21 %
● Transpirație 14 %
● Anorexie
Îngrijirile stării terminale sunt
multilaterale, dar se
concentrează pe controlul
medical sau controlul
simptomelor și semnelor fizice,
elementele principale fiind:
● Necesitatea combarerii optime a durerii
● Combaterea altor simptome cauzatoare de
disconfort și suferință
● Aplicarea îngrijirilor de către medici și
personalul sanitar antrenat care manifestă o
atitudine pozitivă pentru îngrijirea paliativă
● Respectul pentru dorințele pacientului
● Relația de încredere și comunicare deschisă
între medic -pacient-familie, ce permite
depășirea anxietății și pregătește familia și
pacientul pentru deces.
Abordare și consiliere în HIV
● Responsabilitatea primordială a asistentei
medicale constă în acordarea îngrijirii
persoanelor care au nevoie in aceasta privință.
● Obiectivele sunt:
● - Asistență prin măsuri de tratare a infecției;
● - Reducerea fricii și a anxientății;
● - Menținearea unei stări de confort;
● - Ajutarea pacientului să treacă peste momentul
aflării diagnosticului;
● - Educarea acestuia cu privire la îngrijirile ce
vor urma.
Îngrijirea pacienților cu
HIV/SIDA
● Procesul de îngrijire comportă cinci etape:
● - culegerea de date;
● - analiza și interpretarea lor;
● - planificarea îngrijirilor;
● - realizarea intervențiilor;
● - evaluarea.
O mare atenție în îngrijirea pacientului cu
SIDA trebuie acordată prevenirii contaminării
altor persoane. Este responsabilitatea oricărui
furnizor de servicii medicale să aplice mijloace
de prevenire, așa cum sunt ele definite de
politica spitalului, pentru a împiedica
transmiterea bolii.
În viața fiecărui om, cât și a comunității în
ansamblu, HIV/ SIDA reprezintă o dramă. Ea
rupe un echilibru, în realitate fragil, între
individ și mediul sau ambiant, cel social și mai
ales cel familial. Ea crează anxietăți cu
consecințe imprevizibile, stabilește raporturi
noi între oamenii puși față în față cu destinul
și întrebările la care de multe ori răspunsul nu
este ușor de dat.

S-ar putea să vă placă și