Sunteți pe pagina 1din 26

PROBLEME DE ETICĂ ŞI

DEONTOLOGIE ÎN
ASISTENŢA MEDICALĂ
NOŢIUNI GENERALE ŞI DEFINIŢIE

 Morala reprezintă totalitatatea normelor,


regulilor şi principiilor ce reglementează
relaţiile dintre indivizi, fiind o formă a
conştiinţei.
NOŢIUNI GENERALE ŞI DEFINIŢIE

 Etica este ştiinţa care se ocupă cu studiul


teoretic al valorilor şi condiţiei umane, din
perspectiva principiilor morale, şi cu
studiul rolului acestora în viaţa socială.
NOŢIUNI GENERALE ŞI DEFINIŢIE

 Deontologia este un “compartiment al


eticii care se ocupă cu studiul normelor şi
obligaţiilor specifice unei activităţi
profesionale”.
PRINCIPII, REGULI, TRĂSĂTURI ŞI NORME
ETICE

Principii etice
 principiul dreptăţii şi corectitudinii se referă la
accesibilitatea serviciilor medicale către
întreaga populaţie, mai ales în condiţia
existenţei unor resurse materiale limitate;
 principiul beneficienţei (să faci bine) are la
origine conceptual lui Hipocrate “în primul
rând să nu faci rău”;
PRINCIPII, REGULI, TRĂSĂTURI ŞI
NORME ETICE
Principii etice

 respectarea autonomiei individului – orice


persoană cu discernământ are puterea de a
decide în ceea ce priveşte sănătatea sa;
 principiul utilitarismului conferă prioritate
acelor acţiuni care oferă cât mai mult bine
unui număr cât mai mare de beneficiari ai
serviciilor de sănătate.
PRINCIPII, REGULI, TRĂSĂTURI ŞI
NORME ETICE
Reguli etice
 Prin “reguli etice” se stabileşte dacă anumite
acţiuni trebuie sau nu făcute,
 În aprecierea conduitei morale a asistentului
medical este nevoie de trei factori şi anume:
 1. Factorul intelectual – pe baza căruia se
formează conştiinţa morală;
 2. Factorul afectiv – necesar pentru formarea
convingerilor morale;
 3. Factorul volitiv – important pentru formarea
comportamentului moral prin educaţie.
PRINCIPII, REGULI, TRĂSĂTURI ŞI
NORME ETICE
 Trasăturile morale ale asistentului medical se
grupează în trei categorii:

1. atitudinea faţă de societate sau pacienţi, faţă de


care asistentul medical trebuie să dea dovadă de
colegialitate, solidaritate, prietenie, fidelitate,
combativitate, omenie, să aibă simţul dreptăţii şi
echităţii, obiectivitate, principialitate, să respecte şi
să preţuiască semenii, să manifeste încredere,
optimism, altruism, generozitate, blândeţe,
bunătate, sinceritate, înţelegere, corectitudine,
conduită exemplară şi devotament;
PRINCIPII, REGULI, TRĂSĂTURI ŞI
NORME ETICE

2. cele exprimate în atitudinea faţă de muncă:


pasiune, disciplină, responsabilitate, simţul
datoriei, perseverenţă, conştiinciozitate,
punctualitate, dragoste şi mândrie
profesională, dăruire de sine, hotărâre în
acţiuni, hărnicie şi păstrarea secretului
profesional;
PRINCIPII, REGULI, TRĂSĂTURI ŞI
NORME ETICE

3. cele exprimate în atitudinea faţă de sine


însuşi: modestie, onestitate, consecvenţă,
autoexigenţă şi autocritică, dorinţa de
autodepăşire, simţul demnităţii personale,
stăpânire de sine, cumpătare, ţinuta
vestimentară exemplară.
Norme şi reglementări legislative
Abateri de la normele eticii medicale ce pot face
incompatibilă exercitarea profesiunii de asistent
medical:
 răzbunarea, jignirea, ironizarea, rigiditatea,
incorectitudinea, pasivitatea, minciuna;
 ştirbirea prestigiului unor colegi, calomnierea
colegilor, sabotarea muncii colegilor, invidia,
subaprecierea activităţii celorlalţi;
 denaturarea performanţelor, dezinteresul pentru
prestigiul propriu sau al instituţiei.
Norme şi reglementări legislative
Respectarea drepturilor pacientului
 dreptul la informaţia medicală;
 dreptul la consimţământ;
 dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi
viaţa privată;
 drepturi în domeniul reproducerii;
 drepturi la tratament şi îngrijiri medicale.
Păstrarea secretului profesional

 Păstrarea secretului medical este


obligatoriu faţă de:
 aparţinători,
 colegi sau
 alte persoane din sistemul sanitar
neinteresate şi neimplicate în tratamentul
acestuia,
 Secretul se va păstra şi după terminarea
tratamentului sau decesului.
Păstrarea secretului profesional

 Obiectul secretului îl constituie:


 tot ceea ce asistentul medical, în calitatea sa
de profesionist, a aflat direct sau indirect, în
legătură cu viaţa intimă a pacientului, a
familiei, a aparţinătorilor,
 precum şi problemele de diagnostic,
prognostic, tratament şi circumstanţe legate
de boală sau alte fapte diverse, inclusiv
rezultatul autopsiei.
Păstrarea secretului profesional

 Interesul societăţii (prevenirea şi


combaterea epidemiilor, bolilor venerice,
bolilor cu extindere în masă) primează faţă
de interesul personal.
 În comunicările ştiinţifice, cazurile vor fi
astfel prezentate, încât identitatea
pacientului să nu poată fi recunoscută.
RELAŢIA PROFESIONALĂ CU PACIENTUL,
COLECTIVITATEA, ECHIPA DE LUCRU

Relaţia profesională cu cei din jur va fi


guvernată de:
 respect,
 corectitudine,
 spirit de echipă,
 onestitate,
 coeziune profesională, în scopul îndeplinirii
sarcinilor specifice.
RELAŢIA PROFESIONALĂ CU PACIENTUL,
COLECTIVITATEA, ECHIPA DE LUCRU

Probleme urmărite de asistent


 Cine este pacientul şi ce tip de relaţie are
cu familia sa?
 Ce probleme are pacientul în arealul
familial, profesional sau social?
 Ce reprezintă pentru pacient contacul cu
serviciile medicale?
RELAŢIA PROFESIONALĂ CU PACIENTUL,
COLECTIVITATEA, ECHIPA DE LUCRU

Probleme urmărite de asistent


 Se respectă în timpul serviciilor medicale
drepturile pacientului?
 Ce răspundere are echipa de profesionişti
care oferă servicii de sănătate pacientului?
 Care este opţiunea lui pentru acordarea
îngrijirilor (acceptă tratamentul, internarea
în spital, asistenţa la domiciliu)?
RELAŢIA PROFESIONALĂ CU PACIENTUL,
COLECTIVITATEA, ECHIPA DE LUCRU

 Confidenţialitatea pacientului reprezintă


lege pentru asistentul medical, în orice
context al relaţiei profesionale. O singură
excepţie poate fi comentată în acest
context: depistarea unei maladii, la nivelul
unui individ sau grup, care ar putea
periclita sănătatea altor indivizi.
RELAŢIA PROFESIONALĂ CU PACIENTUL,
COLECTIVITATEA, ECHIPA DE LUCRU

 Confidenţialitatea este păstrată în raport


cu ceilalţi membri din colectivitate, iar
informaţia va rămâne obligatoriu element
al sistemului informaţional medical cu
circuit intern.
RELAŢIA PROFESIONALĂ CU PACIENTUL,
COLECTIVITATEA, ECHIPA DE LUCRU

Îngrijirea pacienţilor incurabili

 în ultimele clipe ale vieţii lor;


 pentru a ajuta pacientul, familia,
 atâta timp cât există semne ale vieţii,
 nu va participa la suicidul asistat,
indiferent de dorinţa pacientului formulată
în acest sens.
RELAŢIA PROFESIONALĂ CU PACIENTUL,
COLECTIVITATEA, ECHIPA DE LUCRU

 Trebuie respectate drepturilor pacientului,


dar în acelaşi timp asistentul va fi
conştientizat cu responsabilităţile ce-i
revin în apărarea propriei sănătăţi.
RELAŢIA PROFESIONALĂ CU PACIENTUL,
COLECTIVITATEA, ECHIPA DE LUCRU

 Respectarea eticii actului terapeutic


constituie un element important în
formarea profesională;
 conduita terapeutică stabilită de medic
este obligatorie pentru asistentul medical,
ca membru al echipei de lucru.
RELAŢIA PROFESIONALĂ CU PACIENTUL,
COLECTIVITATEA, ECHIPA DE LUCRU

Îngrijirea bolnavului este vocaţie sau


profesie?
 Îngrijirea unui bolnav se învaţă, deci
este o profesie.
 Activitatea de îngrijire a omului
bolnav este o vocaţie, deoarece
necesită pe lângă pricepere şi
competenţă profesională multă
dragoste, înţelegere şi dăruire.
RELAŢIA PROFESIONALĂ CU PACIENTUL,
COLECTIVITATEA, ECHIPA DE LUCRU

Etica în îngrijiri trebuie să se refere la:

 respectarea demnităţii umane;


 păstrarea secretului profesional;
 îndeplinirea corectă şi imediată a sarcinilor
profesionale.