Sunteți pe pagina 1din 6

Referenţi ştiinţifici:

Prof.dr.ing. Spiridon Oprea


Universitatea Tehnică „Gh.Asachi” Iaşi
Prof.dr.ing. Florin Dan Irimie
Universitatea „Babeş – Bolyai” Cluj Napoca
Prof.dr. Ion Poeată
Conf.dr.ing. Gheorghe Pop
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa” Iaşi

Corectura literară: Liliana G. Carpinschi

Coperta: Mihai Chiriţă


Prefaţă

Progresele ştiinţifice şi tehnologice în domeniile ştiinţelor medicale,


biologice, biomedicale şi a celor tehnice din ultimii 10-15 ani au deschis noi
căi de înţelegere a proceselor normale şi patologice şi de realizare de noi
sisteme medicamentoase mai specifice şi mai eficiente. Mai mult, numeroase
acte diagnostice şi terapeutice pot fi robotizate, digitalizate, telecomandate.
Au apărut noi biomateriale, biocompozite şi produşi biotehnologici.
Apariţia bioinginerului medical, reprezentant al ştiinţei aplicative nou-
formate reprezintă un pas important şi decisiv în evoluţia substanţelor
bioactive, a biomaterialelor, biocompozitelor, protezelor, implanturilor
precum şi în metodologiile de utilizare ale acestora, în preocuparea comună a
ştiinţelor medicale şi a celor tehnice de a înfrunta bolile şi suferinţa umană.
Sfârşitul secolului trecut a oferit imaginea unor succese fără precedent în
terapia medicamentoasă. Toate aceste progrese au avut un rol hotărâtor în
dublarea duratei medii de viaţă comparativ cu începutul secolului al XX-lea.
Cu toate că s-au descoperit numeroase noi grupe de substanţe bioactive
(imunosupresoare, antidiabetice, antihistaminice, neuroleptice, antiparkin-
soniene, antidepresoare, diuretice, tranchilizante etc.) nu există încă agenţi
medicamentoşi cauzali pentru: senilitate, demenţă, ateroscleză, scleroză
multiplă, boli reumatismale, schizofrenie, tumori, SIDA etc. Pe de altă parte,
terapia medicamentoasă actuală prezintă o serie de limitări cauzate de factori
multipli. Elementul de noutate al terapiei şi al formulării medicamentelor îl
constituie conceptul de sisteme de eliberare controlată şi ţintită a
medicamentelor.
Abordarea domeniului biomaterialelor constituie o direcţie de cercetare
multidisciplinară care implică cunoaşterea anatomiei şi fiziologiei normale şi
patologice, definirea mecanismelor de control, modelarea sistemelor în
scopul reproducerii echilibrului şi performanţelor morfologice şi funcţionale
naturale. Pe de altă parte, design-ul şi prepararea materialelor cu structură
controlată, ierarhizată după regulile naturale, constituie o nouă etapă în
sinteza macromoleculelor, implicând definirea exactă atât a structurii lor
primare, cât şi a compoziţiei chimice complexe.
Sistemele de eliberare a medicamentelor au devenit, în ultimii ani, o
parte integrală a stategiilor de dezvoltare a sistemelor medicamentoase în
industriile farmaceutice şi biotehnologice. În anul 2002, vânzările de sisteme
de eliberare controlată a substanţelor bioactive au însumat circa 3500 de
milioane de dolari SUA, în Statele Unite ale Americii, şi peste 5000 de
milioane de dolari SUA în întreaga lume sau, altfel spus, 20% din vânzările
farmaceutice totale.

În acest context, îmi face o deosebită plăcere să prefaţez lucrarea de faţă


Sisteme de eliberare a substanţelor bioactive a distinsului nostru coleg,
prof.dr.ing. Mihai Chiriţă, care a depus eforturi deosebite în ultimii ani în a
pune la dispoziţia studenţilor Facultăţii de Bioinginerie Medicală din Iaşi şi a
specialiştilor din domenii conexe ale cunoaşterii o serie de lucrări de
pionierat în literatura tehnico-medicală din România.

Lucrarea de faţă este structurată în două volume şi 13 capitole şi face o


introducere detaliată în cunoaşterea sistemelor actuale de eliberare controlată
a medicamentelor şi a modului acestora de proiectare, obţinere, aplicare şi de
optimizare, tratându-se şi metodologiile de modificare a caracteristicilor de
eliberare a medicamentelor din diverse medii polimerice, mecanismele de
eliberare, de testare şi a principalilor factori care concură în realizarea unor
sisteme de eliberare performante. Sunt tratate în capitole distincte cele mai
importante căi de administrare a medicamentelor. Lucrarea este bine
ilustrată, primul volum conţinând 278 de pagini, un număr de 70 de figuri,
23 de tabele şi câte o bibliografie selectivă la zi la fiecare capitol în parte.
Lucrarea Sisteme de eliberarea a substanţelor bioactive urmăreşte
îmbogăţirea cunoştinţelor de ştiinţa biomaterialelor, chimie, biochimie,
biofizică, biologie, fiind adresată, în principal, bioinginerilor medicali –
specialităţile de Biomateriale şi tehnologie protetică şi cea de Substanţe
bioactive şi biotehnologii medicale, studenţilor farmacişti, chimişti etc. şi
specialiştilor din alte domenii, tehnice sau medicale, interesaţi în cunoaşterea
unor aplicaţii ştiinţifice de graniţă.

Prof.dr. Vasile Dorneanu


Facultatea de Farmacie,
Secretar ştiinţific al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi
PREFAŢĂ

Ce poate fi mai agreabil pentru un biolog celular decât să scrie


prefaţa la o a doua ediţie a unei cărţi ştiinţifice care se ocupă de unul dintre
cele mai noi aspecte ale terapiei medicamentoase, dar şi a industriilor
farmaceutice: sistemele de eliberare controlată a substanţelor bioactive.
Acestea se încadrează în domeniul mai larg, modern şi dinamic al
biomaterialelor şi biopolimerilor, pentru care biologia celulară şi moleculară
este indispensabilă ca bază a înţelegerii fenomenelor, dar şi ca punte de
legătură între tehnologie şi aplicaţiile ei în medicină.
Totodată, aşa după cum spunea şi von Humboldt, Este o mare
fericire să lărgeşti hotarele cunoaşterii omeneşti, apariţia unei cărţi de
ştiinţă reprezintă o sărbătoare şi în acelaşi timp oglindeşte progresul într-un
anumit domeniu.
În ultima perioadă, orizontul cercetării s-a extins enorm până la ceea
ce numim astăzi ştiinţe biomedicale şi bioinginerie, care cuprind domenii
multiple ale căror frontiere sunt dificil de definit. Bioingineria cu toate
ramurile sale are un rol major în cercetarea medicală şi rezolvarea
problemelor privind sănătatea organismului uman şi chiar îmbunătăţirea
condiţiei umane pe Terra.
În acest context, cartea de faţă a distinsului nostru coleg,
prof.dr.ing. Mihai CHIRIŢĂ, primul profesor titular de biomateriale -
biopolimeri din România din cadrul primei Facultăţi de Bioinginerie din
ţară – Facultatea de Bioinginerie Medicală din cadrul Universităţii de
Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi, se înscrie în efortul deosebit
depus în ultimii ani de colectivul cadrelor didactice şi cercetătorilor din
cadrul acestei facultăţi, de a pune la dispoziţia studenţilor, dar şi a
specialiştilor din domenii conexe, cunoştinţele şi rezultatele unor cercetări
de pionierat în domeniu.
Cea de-a doua ediţie a volumului întâi al lucrării Sisteme de
eliberare a substanţelor bioactive cuprinde prezentarea sistemelor actuale
de eliberare controlată a medicamentelor, a modului acestora de proiectare,
aplicare şi optimizare, acordându-se o atenţie deosebită atât metodologiilor
de modificare a eliberării medicamentelor din diverse medii polimerice şi
mecanismelor de eliberare şi de testare, cât şi a principalilor factori care
concură în realizarea unor sisteme performante. Nu putem să nu remarcăm
iconografia lucrării reprezentată de 70 de figuri şi 23 de tabele, cât şi
bibliografia selectivă şi la zi ce însoţeşte fiecare capitol.
Lucrarea se adresează în primul rând bioinginerilor, dar şi
studenţilor de la Farmacie, Chimie etc., precum şi tuturor cercetătorilor din
domeniu.
Este tot mai clar faptul că sunt necesare noi tehnologii pentru a
îmbunătăţi calitatea stării de sănătate, iar această infuzie de noi tehnologii în
domeniul medical va determina comunitatea medicală să se familiarizeze
mai mult cu limbajul bioingineriei medicale. Prezenţa unui bioinginer
alături de medic va fi absolut necesară pentru a face faţă provocărilor noului
mileniu.
Se consideră că trei elemente determină valoarea unei cărţi: fondul,
forma şi autorul. În cazul de faţă, toate trei indică o lucrare valoroasă care
aduce în atenţia publicului o nouă abordare a terapiei medicamentoase.
Aşa după cum spune o cugetare latină, „Cărţile îşi au soarta lor”;
iată de ce suntem convinşi că lucrarea de faţă va deveni un titlu de referinţă
în bibliografia de specialitate.

Prof. univ. dr. Constantin COTRUTZ


Şeful Disciplinei de Biologie Celulară şi Moleculară
Facultatea de Medicină
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi
Vicepreşedintele Societăţii Naţionale de Biologie Celulară
Membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă

Prof. univ. dr. Elena Carmen COTRUTZ


Şeful Disciplinei de Biologie Celulară şi Moleculară
Facultatea de Medicină Dentară
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi
Notă asupra ediţiei

Ştiinţele medicale, biologice şi biomedicale au înregistrat progrese


uimitoare în ultimul deceniu deschizând noi căi de înţelegere a proceselor
normale şi patologice şi de realizare de noi sisteme medicamentoase mai
specifice şi mai eficiente.
Lucrarea de faţă îşi propune să facă o prezentare concisă a
sistemelor actuale de eliberare controlată a medicamentelor şi a modului
acestora de proiectare, aplicare şi optimizare. Se acordă o atenţie deosebită
metodologiilor de modificare a eliberării medicamentelor din diverse medii
polimerice, a mecanismelor de eliberare, de testare şi a principalilor factori
care concură în realizarea unor sisteme performante. Lucrarea urmăreşte
îmbogăţirea cunoştinţelor din domenii conexe ale cunoaşterii: ştiinţa
biomaterialelor, chimie, biochimie, biofizică, biologie, fiind adresată, în
principal bioinginerilor medicali – specialităţile de Biomateriale şi
tehnologie protetică şi Substanţe bioactive şi Biotehnologii medicale,
studenţilor farmacişti, chimişti etc. şi tuturor celor interesaţi în cunoaşterea
noilor domenii ştiinţifice de graniţă. Bibliografia de bază este indicată la
fiecare capitol, urmărindu-se a se veni în sprijinul celor care doresc să
aprofundeze unele aspecte tratate în cele două volume ale lucrării.

Aduc mulţumirile mele tuturor celor care m-au sprijinit în realizarea


acestei cărţi:

• Dr.Agis Kydonieus, Vice President of Corporate Research and


Development at ConvaTec, Princeton, New Jersey
• Marcel Dekker, President of Marcel Dekker Publishing House, New York
• Professor Ping.I. Lee, Pharmacy Faculty, University of Toronto
• Colegilor, cadre didactice ale Universităţii de Medicină şi Farmacie
„Gr.T.Popa” din Iaşi

Prof. dr. ing. Mihai Chiriţă