Sunteți pe pagina 1din 6

Management in sanatate

XIV/1/2010; pp. 19-24 CERCETARE. INOVATII IN MEDICINA

NANOMEDICINA
- medicina viitorului -

Dr. Marius CIUTAN, Pe masura ce ritmul de progres a noilor tehnologii din domeniul medical este din
Medic de SP si Management, ce in ce mai alert, beneficiile scontate nu intarzie sa apara, iar domeniul
nanotehnologiilor reprezinta unul dintre segmentele cu cele mai mari asteptari.
SNSPMPDS1 Bucuresti
In prezent, nanomedicina este considerata nu numai o posibila si promitatoare
Dr. Carmen SASU, CS cale spre o diagnosticare de certitudine, precoce si un tratament eficace si eficient, dar
Cercetator stiintific, si o cale probabila de preventie a acestor tipuri de boli.
Spectrul aplicatiilor nanomedicinei cuprinde o gama larga de interventii in
SNSPMPDS1 Bucuresti specialitati precum: medicina interna; oncologia; medicina de urgenta prin noi metode
Monika Skiba, de prim ajutor in cazul traumatismelor fizice/accidentelor, arsurilor si expunerii la
Masterat in stiinte economice, radiatii; chirurgia; cardiologia si chirurgia cardio-vasculara prin metode rapide de
Institutul National de Sanatate Publica - interventie si reabilitare; neurologia si neuro-chirurgia prin noi metode neurografice,
de regenerare spinala si interventii reparatorii cerebrale; gastroenterologia si
Institutul National de Igiena, Polonia
domeniul bolilor de nutritie vizand imbunatatirea nutritiei si digestiei; sexologia, sfera
1– Scoala Nationala de Sanatate Publica, Mana-gement reproducerii umane; geriatria/gerontologia - strategii pentru biostasis si controlul
si Perfectionare in Domeniul Sanitar, Bucuresti fenomenului de imbatranire; genetica - procesele de crestere a organismului uman;
terapie genica; reconstructie si regenerare celulara; alte domenii: recreere si
petrecerea timpului liber; cosmetologie; aspecte de reglementare si probleme
sociologice, viitorul profesiei medicale, al spitalelor si companiilor
farmaceutice.
C ONTEXT:
Progresul tehnologic si modernizarea societatii Cuvinte cheie: nanomedicina, aplicatii ale nanotehnologiilor
actuale, ca factor principal in schimbarea stilului de viata in medicina, evaluarea riscului nanotehnologiilor, potential de
cu implicatii negative asupra starii de sanatate a dezvoltare.
populatiei, alaturi de fenomenul din ce in ce mai
accentuat de imbatranire a populatiei, si de nevoia
resimtita din ce in ce mai acut pentru o imbunatatire a potential letal, provocand mai mult de jumatate din totalul
calitatii vietii pacientilor reclama ingrijiri de sanatate de deceselor in intreaga regiune, prin boli cardiace sau
inalta calitate si cost-eficienta, deci mai eficiente si la accidente vasculare cerebrale ca principala cauza de deces
preturi mai accesibile comparativ cu serviciile existente in toate tarile. Constiente de nivelul din ce in ce mai crescut
pe piata la ora actuala. al costurilor si poverii bolilor cronice, tari din Regiunea
In sensul indeplinirii acestor deziderate, descoperirile Europeana OMS vorbesc de o abordare cuprinzatoare a
stiintifice actuale in domeniul biologiei si fiziologiei stoparii epidemiei. Deoarece multe dintre bolile cronice
corpului uman, a intelegerii mecanismelor fiziopatologice sunt strans legate de stilul de viata, se estimeaza ca
la nivel molecular, precum si cresterea capacitatii de aproximativ 80% dintre bolile cardiace, accidente
interventie in stadiul presimptomatic al bolii sunt de o vasculare cerebrale si diabet de tip 2, respectiv 40%
deosebita importanta. dintre cancere, ar putea fi evitate daca factorii de risc
legati de stilul de viata ar fi eliminati. Este nevoie de
La ora actuala, sistemele de sanatate, in special cele angajamente ferme, politice si intersectoriale pentru o
din tarile dezvoltate, se confrunta cu o serie de afectiuni mai buna prevenire si un mai bun control al afectiunilor
cronice extrem de costisitoare si impovaratoare. Astfel, cronice prevenibile [11].
afectiuni precum: cancerul, diabetul, bolile neurologice Din punct de vedere al costurilor determinate de
degenerative (Alzheimer si Parkinson), afectiunile ingrijirile de sanatate, datele statistice la nivel mondial
cardiovasculare, bolile mintale (intre care depresia este indica pentru anul 2006 depasirea valorii de 4000 miliarde
liderul) sau maladiile inflamatorii si infectioase reprezinta $ (sursa datelor: Medistat), iar pana in anul 2020 se
probleme majore atat pentru pacient, cat si pentru preconizeaza ca cifra sa atinga valoarea de 10000 miliarde
societate [1]. $ [2].
Pentru tarile in curs de dezvoltare perspectiva este de Luand in considerare gravitatea acestor afectiuni din
asemenea sumbra, prin prisma unei ascensiuni rapide si punct de vedere medical, morbiditatea specifica prin boli
continue din punct de vedere al ratelor de prevalenta si cronice si povara bolii pentru sistemele sanitare si societate
incidenta ale acestor maladii si a unei cresteri continue a in general, se impune necesitatea gasirii unor solutii noi,
costurilor induse de ingrijirile de sanatate. revolutionare, care sa aduca o rezolvare cat mai eficienta
Bolile netransmibile determina 86% din decesele si acestor probleme de sanatate.
77% din povara bolilor inregistrate la nivelul Regiunii In prezent, nanomedicina este considerata nu
Europene a OMS. Bolile cardiovasculare au cel mai mare numai o posibila si promitatoare cale spre o 19
CERCETARE. INOVATII IN MEDICINA Management in sanatate
XIV/1/2010; pp. 19-24

diagnosticare de certitudine, precoce si un tratament farmaceutic, stiut fiind faptul ca biodisponibilitatea


eficace, dar si o cale probabila de preventie a acestor diverselor forme medicamentoase a reprezentat pana acum
tipuri de boli. o limitare majora in calea realizarii unor noi medicamente
mai eficiente, comparativ cu cele existente la momentul

C ONCEPTE
Nanomedicina poate fi definita ca reprezentand
aplicatia nanotehnologiei in domeniul sanatatii, a
actual; un bun exemplu il reprezinta biodisponibilitatea
redusa in cazul terapiei de interferenta ARN. Datorita
dimensiunilor foarte mici, nanoparticulele pot patrunde
ingrijirilor de sanatate, diagnosticului si tratamentului usor in celule reprezentand un vehicol pentru diferite
bolilor, in scopul mentinerii si/sau imbunatatirii starii de medicamente si putand in acelasi timp sa fie dirijate catre
sanatate a populatiei utilizand cunostinte despre anumite celule tinta; astfel este eliminat pericolul toxicitatii
organismul uman la nivel molecular, precum si si creste eficacitatea terapiei medicamentoase;
instrumente/structuri la scala nanometrica (in sistemul de • nanotuburile, pentru manipularea fizica a unor
masurare metric nanometrul reprezentand o miliardime nanostructuri;
dintr-un metru).
In acest scop, sunt exploatate proprietati fizice,
• dendrimerii, nanostructuri sintetice utilizate in
cadrul terapiei genice sau in imagistica (boli cardio-
chimice si biologice ale materialelor la scala nanometrica,
vasculare);
proprietati adesea noi sau imbunatatite, iar nanostructurile
rezultate (nanoparticule sau nanodispozitive) avand • liposomii, folositi in momentul actual in terapia
aceeasi dimensiune ca si entitatile biologice pot tintita a cancerului;
interactiona mai rapid la nivel biomolecular, atat la • nanocristale quantum dots, utilizate in medicina in
suprafata, cat si in interiorul celulei [1]. scop diagnostic;
Consiliul Medical al Fundatiei Europene pentru
Stiinta (CMFES) defineste nanomedicina ca fiind stiinta • fullerene, utilizate ca antioxidanti in boli neuro-
si tehnologia diagnosticarii, tratarii si prevenirii bolii si degenerative si cardiovasculare;
traumatismelor, a reducerii durerii, a mentinerii si • nanodispozitivele precum nanorobotii, folositi in
imbunatatirii sanatatii umane prin folosirea imagistica medicala sau in terapia genica pentru
instrumentelor si cunostintelor despre organismul uman la reconstructia unor structuri biologice moleculare afectate
nivel molecular. De asemenea, CMFES identifica cinci [12].
discipline principale ale nanomedicinei: instrumente
analitice; nanoimagistica; nanomateriale si nano-
dispozitive; noi metode terapeutice (inclusiv farma-
ceutice); aspecte legate de clinica medicala, toxicologie,
D OMENII DE APLICATIE IN SANATATE
Astazi, medicina moderna utilizeaza doar instrumente
ce pot detecta anomaliile aparute la nivel macroscopic,
etica si reglementari ale domeniului specific de activitate fiind incapabila sa surprinda boala in stadiile incipiente.
[3]. Folosirea nanotehnologiei in sfera medicala poate
Nanomedicina cauta, deci, sa furnizeze, in viitorul revolutiona, in viitor, metodele actuale de diagnostic si
apropiat, instrumentele si dispozitivele de cercetare si tratament; posibilitatea diagnosticarii si tratarii afectiunilor,
practica, utile in clinica medicala, fapt ce ar putea inca din faza lor moleculara, va permite clinicienilor sa
revolutiona modul actual de gandire (preventie si trateze cauza/originea bolii si chiar sa inlocuiasca tesuturi
diagnosticare) si actiune (terapii aplicate) in domeniul afectate. Prin utilizarea nanoingineriei se pot obtine si
medical, cu preponderenta in sfera de influenta a bolilor utiliza tesuturi artificiale pentru a inlocui organe afectate
cronice degenerative. (rinichi, ficat) sau pentru a regenera nervi sau a produce
Cu toate ca aplicatiile nanotehnologiei in medicina implanturi care sa redea simturi pierdute, precum vederea
par a fi relativ recente, o parte dintre structurile si sau auzul.
dispozitivele nanometrice cu care opereaza nanomedicina Se preconizeaza o contributie majora pe care
clinica dateaza de cateva decenii. Astfel, lipozomii au fost nanomedicina ar putea s-o aduca in ceea ce priveste
descrisi in 1965, primul sistem polimeric de nano- domenii precum: definirea si clasificarea bolilor, diag-
particule in 1994, nanocristalele quantum dot in 1998, nosticul si tratamentul acestora si, in ultima instanta,
primul nanosensor in 2001, iar noile nanoparticule imbunatatirea structurii si functionarii organismului uman
utilizate ca agenti de contrast in patologia cardiovasculara [6].
la nivel celular si molecular ar putea reprezenta noile In ultimele decenii nanotehnologia si-a gasit
frontiere pentru combinarea imagisticii nano cu nenumarate aplicatii in sfera medicala, incepand cu
transportul tintit de medicamente in scopul dezvoltarii domeniul farmaceutic (terapia medicamentoasa tintita) si
terapiilor medicale personalizate [8]. continuand cu domeniul medicinii regenerative (nano-
Pe scurt, cateva dintre structurile si dispozitivele robotii si dipozitivele utilizate in regenerarea celulara),
utilizate de catre nanomedicina se pot descrie astfel: preventiei bolilor, diagnosticarii (inclusiv prin metodele
imagistice ultraperformante) si terapiei bazate pe nano-
• nanoparticulele, create in scopul
tehnologie [1].
20 imbunatatirii biodisponibilitatii in domeniul
Management in sanatate
XIV/1/2010; pp. 19-24 CERCETARE. INOVATII IN MEDICINA

Figura 1. Domenii de aplicatie ale nanomedicinei contrast, acestea se pot combina cu un


agent farmacologic activ si, astfel, pot
fi folosite in tratamentul tintit al bolii
respective, iar in final se realizeaza
monitorizarea in timp a rezultatelor
tratamentului prin imagistica secven-
tiala.
Scopul medicinei regenerative
este acela de a folosi propria capacitate
de regenerare a organismului uman
pentru preventia si tratamentul
conditiilor cronice invalidante, precum:
diabetul zaharat, osteoartrita, afectiunile
degenerative ale aparatului cardiovas-
cular si sistemului nervos central,
traumatismele/accidentele. Gratie nano-
tehnologiei, pacienti cu astfel de
afectiuni pot beneficia de ajutor prin
dezvoltarea unor terapii revolutionare
de regenerare tisulara in-situ cu ajutorul
chirurgiei minim invazive.
In locul medicinei actuale, care
trateaza simptome si incearca doar o
intarziere a progresului bolii, terapiile
viitorului se preocupa de corectarea
conditiilor patologice folosind meca-
nismele proprii de regenerare ale or-
ganismului. Exemple in acest sens pot
fi: stimularea regenerarii cartilajului
articular in cazul osteoartritei, resta-
bilirea profilului de eliberare fizio-
logica a insulinei la nivelul insulelor
pancreatice sau stimularea mecanis-
melor proprii de regenerare la nivelul
sistemului nervos central si al inimii.
Nanotehnologia este esentiala in
dezvoltarea terapiilor cost-eficiente
pentru regenerarea tisulara in-situ,
acest lucru implicand nu numai o
Sursa: FutureMedica, The future of healthcare and biotechnology, 25 Ways intelegere profunda a biologiei celulare, dar si identificarea
Nanotechnology is Revolutionizing Medicine, ianuarie 2010 [7]. modalitatilor efective de a declansa si controla procesul
regenerativ. Aceasta strategie “nanobiomimetica” depinde
Rolul nanodiagnosticului este acela de a identifica de trei elemente de baza: biomateriale inteligente,
boala in stadiul cel mai incipient posibil, iar molecule de semnalizare bioactive si celule. Biomaterialele
nanotehnologia poate oferi instrumente de diagnostic cu sunt concepute pentru a reactiona pozitiv la schimbarile
sensibilitate, specificitate si validitate superioare metodelor din mediul de proximitate, stimuland evenimentele
actuale, clasice. Progresul inregistrat in domeniul regenerative specifice la nivel molecular, dirijand
diagnosticarii in-vivo are la baza cercetari in domeniul proliferarea si apoi diferentierea celulara, precum si
tehnicilor de imagistica moleculara, metodelor minim productia si organizarea matricei extracelulare. Moleculele
invazive sau implantologiei de nanodispozitive (figura 1). de semnalizare bioactive, care declanseaza procesele
Scopul imagisticii moleculare consta in crearea de agenti regenerative la nivel celular sunt si ele necesare in
de detectare cu sensibilitate inalta, care sa poata, de regenerarea tisulara. Nanotehnologiile ar putea activa
asemenea, sa transporte si sa monitorizeze tratamentul. eliberarea secventiala a proteinelor, peptidelor si genelor
Acesta reprezinta conceptul de „theranostics” – „find, mimand reactia naturala declansatoare, in cascada. Ca
fight and follow” (“gaseste, lupta si urmareste”), focalizat rezultat al acesteia sunt produse materialele bioactive ce
pe diagnosticarea precoce, tratamentul bolii si controlul elibereaza molecule semnalizatoare la valori/nivele
acestuia. Dupa diagnosticarea prin imagistica moleculara a controlate, care la randul lor activeaza celulele in
afectiunii, prin intermediul nanostructurilor specifice de contact cu stimulii. 21
Management in sanatate
CERCETARE. INOVATII IN MEDICINA XIV/1/2010; pp. 19-24

Eforturile viitoare in medicina regenerativa se vor concentra Nanoparticulele de acest tip sunt mult mai straluci-
pe exploatarea, in mod eficient, a potentialului enorm de toare comparativ cu substantele de contrast si necesita
autoregenerare, proces observat in cazul celulelor stem adulte. numai o sursa de lumina pentru excitarea particulelor.
Nanotehnologiile vor fi utile in indeplinirea a doua obiective Acest lucru semnifica faptul ca utilizarea de nanoparticule
majore: identificarea sistemelor de semnalizare pentru tip quantum dot fluorescente poate conduce la obtinerea
controlul potentialului de autovindecare a celulelor stem unei imagini mult mai bune, cu contrast mult mai puternic
adulte endogene si dezvoltarea unui sistem tintit, eficient si la un cost mai redus comparativ cu metodele de rezo-
pentru terapia cu celule stem. Un impact urias il va avea si nanta magnetica cu substanta de contrast folosite astazi.
capacitatea de a implanta celule, materiale bioactive Dezavantajul este reprezentat de toxicitatea elementelor
inteligente, care sa declanseze procesul de autovindecare prin care alcatuiesc particulele quantum dot fluorescente.
propriile celule stem ale pacientului [1]. O alta proprietate a nanoparticulelor este capacitatea
de a “lega” numeroase substante, gratie unei suprafete
Obiectivul pe termen lung al sistemelor de transport a mari raportata la volum, substante ce pot fi transportate
medicamentelor consta in dezvoltarea capacitatii lor de a astfel cu usurinta la nivelul tumorii si care, datorita
tinti receptorii celulari vizati. In prezent, dezvoltarea unor dimensiunilor mici (intre 10 si 100 nanometrii), pot
noi astfel de transportori deriva din nevoia pentru terapii ramane si se pot acumula preferential la nivelul acesteia,
“tintite” catre organele afectate de boala, terapii care sa lucru facilitat si de drenajul limfatic deficitar in zona
aiba o eficienta crescuta, din nevoia cresterii accepta- respectiva. Cercetatorii investigheaza posibilitatea crearii
bilitatii pacientului, precum si necesitatea reducerii de nanoparticule multifunctionale care dupa detectarea in
costurilor ingrijirilor de sanatate. Pe de alta parte, este organism a tumorii sa poata proceda si la tratarea acesteia,
nevoie de identificarea de noi metode de transport pentru fapt ce ar revolutiona practica oncologica, inlocuind
noi clase de produse farmaceutice, lucru ce nu se poate metodele terapeutice clasice de tipul chimio- si
realiza prin metode clasice, nanotehnologia fiind esentiala radioterapiei care afecteaza nu numai celulele canceroase,
in atingerea acestui obiectiv. De asemenea, astfel de ci si pe cele sanatoase, distrugandu-le. Cu ajutorul
transportori pot fi folositi in cazul produselor farmaceutice nanotehnologiilor, celulele canceroase ar putea fi distruse
putin solubile. Acest sistem de transport tintit este tintit, fara a dauna in niciun mod tesutului sanatos.
caracterizat de o inalta eficacitate terapeutica, prin Cateva exemple de aplicare a nanotehnologiei in
imbunatatirea proprietatilor farmacologice si terapeutice terapia cancerului sunt enumerate mai jos.
ale medicamentelor utilizate in terapia cancerelor, dar si a Terapia Kanzius foloseste nanoparticule din carbon
unor afectiuni care necesita medicatie de inalta potenta. sau aur ce se fixeaza la nivelul celulelor tumorale, iar prin
Asadar, prin introducerea nanoparticulelor transportoare a intermediul undelor radio nanoparticulele ca si celulele
substantelor farmaceutice, se tinde spre o maximizare a carora le sunt atasate vor fi incalzite, tumora fiind distrusa
biodisponibilitatii, atat din punct de vedere al tesutului/ in interiorul organismului. Detectarea in stadii initiale ale
organului tintit, cat si din punct de vedere al momentului/ tumorilor este posibila prin utilizarea unor nanosenzori ce
perioadei de timp in care se elibereaza medicamentul. ar detecta proteinele si alti biomarkeri ai celulelor
Progresul inregistrat este deosebit de important avand in tumorale din sangele pacientilor.
vedere faptul ca in fiecare an, din cauza biodisponibilitatii Studiile efectuate la Rice University de catre Prof.
reduse, se pierd mai mult de 65 de miliarde $ [13]. Jennifer West au demonstrat eficienta nanoparticulelor
Nanoparticulele pot transporta medicamente sau acoperite cu aur in distructia tumorala la soareci. Acestea se
continut genetic in mediul intern celular fara a produce ataseaza suprafetei celulelor tumorale prin intermediul unor
efecte adverse intrucat, nanoparticulele devin active numai peptide sau anticorpi, iar la iradierea zonei de localizare a
dupa ce ating destinatia finala. De asemenea, se previn si tumorii cu ajutorul laserului cu infrarosii aurul care inveleste
fenomenele de supradozare evitandu-se astfel intoxicatia nanoparticulele se va incalzi suficient pentru a determina
medicamentoasa. Pentru nanoparticule, ca si in cazul moartea celulelor canceroase. Laserul utilizat nu incalzeste si
medicamentelor, in paralel cu eficacitatea, se evalueaza si nu distruge restul tesuturilor pe care le traverseaza.
siguranta utilizarii. In ultimii 30 de ani, numarul si varie- In chirurgia oncologica se pot utiliza nanoparticule
tatea sistemelor de transport medicamentos cu eliberare din cadmiu si seleniu, de tip quantum dot, care injectate in
controlata a crescut foarte mult, dar cu toate succesele organism patrund in tumori, iar expunerea la lumina
obtinute, sistemele de transport nu au fost pe deplin ultravioleta le face stralucitoare, favorizand astfel excizia
acceptate, din cauza unor probleme privind procesul de tumorala de mare acuratete.
reglementare. Dendrimerii au fost utilizati pentru a localiza si apoi
Dimensiunile mici ale nanoparticulelor le confera pro- elimina tumora, fara a afecta tesuturile sanatoase (studii
prietati utile in cazul bolilor oncologice, in special in ima- efectuate la Universitatea Michigan de catre James Baker).
gistica oncologica. Nanostructuri precum “quantum Dendrimerii, prin intermediul celor peste o suta de
dot” (nanoparticule cu proprietati cuantice, precum capaci- „carlige”pot fixa o serie de substante si/sau se pot atasa
tatea de modificare a dimensiunii in functie de emisia lumi- celulelor organismului pentru a indeplini diferite functii.
noasa), folosite in imagistica prin rezonanta magnetica, pot Terapia fotodinamica utilizeaza particule plasate in
22 reda imagini exceptionale ale localizarii tumorale. organism si iluminate din exteriorul corpului, lumina fiind
Management in sanatate
XIV/1/2010; pp. 19-24 CERCETARE. INOVATII IN MEDICINA

absorbita de catre particule, iar daca acestea sunt constituite mijloacele adecvate pentru a le neutraliza sau a se debarasa de
din metal, lumina va incalzi metalul si, in consecinta, tesutul ele. Pericolul este amplificat de o mai mare reactivitate
de care este atasata particula. Lumina mai poate fi folosita chimica si activitate biologica, cauzate de dimensiunile mici
pentru a produce molecule de oxigen de mare energie care ale particulelor si suprafetei mari in raport cu volumul.
vor reactiona chimic si distruge celulele tumorale din jur. Reactivitatea chimica mai mare a nanomaterialelor determina
Aceasta metoda este promitatoare intrucat nu prezinta reactii cresterea productiei de specii de oxigen reactive (ROS),
adverse de tip toxic, este tintita spre tesutul vizat si este o inclusiv radicali liberi. Productia ROS s-a regasit intr-o gama
procedura noninvaziva [13]. diversa de nanomateriale, inclusiv in fullerene de carbon,
In sfera oncologica, nanomedicina se aplica in: preventia nanotuburi de carbon si nanoparticule din oxizi metalici. ROS
si controlul bolii, prin dezvoltarea de nano-dispozitive de si producerea de radicali liberi este unul dintre mecanismele
transport a agentilor folositi in preventia bolii si crearea unor primare ale toxicitatii nanoparticulelor, aceasta putand
vaccinuri plurivalente anticancer; diagnostic precoce si conduce la stres oxidativ, inflamatie, precum si distructii
proteomica, prin dezvoltarea de platforme “inteligente” de consecutive a proteinelor, membranelor si ADN-ului. Alte
analiza in masa a markerilor tumorali; imagistica oncologica, proprietati care influenteaza toxicitatea includ: compozitia
prin imbunatatirea rezolutiei imaginilor obtinute prin utilizarea chimica, forma, structura de suprafata, suprafata de schimb,
unor agenti speciali de contrast; terapie multifunctionala, prin agregare si solubilitate, precum si prezenta sau absenta altor
intermediul unor dispozitive terapeutice cu eliberare controlata grupe functionale a altor substante chimice.
a chimioterapicelor antitumorale [9]. Carcinogeneza. Studiile demonstreaza potentialul
Asadar, spectrul aplicatiilor nanomedicinei cuprinde o nanomaterialelor de a cauza mutatii ale ADN-ului si de a
gama larga de interventii in: medicina interna (boli cronice induce deteriorari structurale majore la nivel mitocondrial,
degenerative); oncologia; medicina de urgenta (noi metode de chiar conducand la moartea celulara.
prim ajutor in cazul traumatismelor fizice/accidentelor, Dintre riscurile sociale legate de dezvoltarea nano-
arsurilor si expunerii la radiatii); chirurgia; cardiologia si tehnologiei se poate aminti posibilitatea dezvoltarii de aplicatii
chirurgia cardio-vasculara (metode rapide de interventie si militare in domeniul armelor biologice sau chimice, dar si
reabilitare); neurologia si neuro-chirurgia (noi metode imbunatatirea capacitatii de supraveghere prin intermediul
neurografice, de regenerare spinala si interventii reparatorii nano-senzorilor, ceea ce produce ingrijorare pentru dreptul la viata
cerebrale); gastroenterologia si domeniul bolilor de nutritie privata [8].
(imbunatatirea nutritiei si digestiei); sexologia, sfera
reproducerii umane; geriatria/gerontologia (controlul feno-
menului de imbatranire); genetica (procesele de crestere a
organismului uman, terapie genica, reconstructie si P OTENTIAL DE DEZVOLTARE
Nanotehnologii. Domeniul nanotehnologiilor s-a impus
in ultimii ani ca unul dintre domeniile de mare
regenerare celulara); alte domenii: recreere si petrecerea
timpului liber; cosmetologie; aspecte de reglementare si actualitate, cu un ritm sustinut de dezvoltare si aplicare si un
probleme sociologice, viitorul profesiei medicale, al spitalelor impact revolutionar asupra industriei si societatii. Aparitia pe
si companiilor farmaceutice [5]. plan mondial a programelor de investitii guvernamentale in
domeniul nanotehnologiilor anuntate de SUA in 2000
(Initiativa Nationala in Nanotehnologie - NNI), Japonia si
R ISCURI
Tinand cont de progresul actual al tehnologiilor medi-
cale, va fi necesara o abordare a multiplelor provocari,
Coreea in 2001, Comunitatea Europeana, Germania si China
in 2002, constituie dovezi certe ale interesului la nivel
mondial in acest domeniu. Astfel, la nivel global, evolutia
inclusiv de ordin etic si legal. Principalele provocari in cheltuielilor publice din domeniul cercetarii-dezvoltarii
domeniu sunt legate de aspecte precum asigurarea calitatii, nanotehnologice inregistreaza un trend ascendent, in perioada
evaluarea riscului, programarea nanodispozitivelor sau
1997 (432 milioane $/an) – 2003 (crestere de 6,79 ori); in
provocarile tehnologice din industria moleculara. Expertii au
2003, cele mai mari sume au fost alocate de guvernul din
identificat si probleme privind gestionarea cerintelor
Japonia (aprox. 810 milioane dolari/an), urmat de Statele
interdisciplinare, reglementarea perioadei de validare,
Unite ale Americii (aprox. 774 milioane dolari/an) si tarile
protectia proprietatii intelectuale etc. Evaluarea riscului
Europei occidentale, incluzand aici tarile Uniunii Europene si
nanotehnologiilor vizeaza, in principal, aspecte legate de
Elvetia (aprox. 600 milioane dolari/an). Preocuparea pentru
toxicitate, carcinogeneza, stabilitate pe termen lung sau cai de
domeniu este generala, alte state precum Australia, Canada,
excretie pentru nanostructuri [1].
China, tarile din Europa de est, Israel, Corea, Singapore,
Deseurile generate de nanodispozitive sau cele rezultate Taiwan insumand o cifra de aprox. 750 milioane dolari/an [10].
in urma procesului de fabricatie al nanomaterialelor pot fi In ceea ce priveste finantarea domeniului nanotehnologiilor din
deosebit de periculoase; din cauza dimensiunii lor, acestea pot fonduri private, aceasta depaseste nivelul finantarii
pluti in aer si pot patrunde cu usurinta in celule animale sau guvernamentale, apropiindu-se de o valoare mai mare cu circa
vegetale producand efecte necunoscute. Fenomenul este 50% in USA, Japonia, Germania si Coreea [14].
generic cunoscut sub termenul de Nanopoluare. Asadar, se poate nota larga preocupare pentru acest domeniu
Nanotoxicitatea. Intrucit cele mai multe nanoparticule nu se nu numai la nivel mondial, dar si pe arii regionale,
regasesc in natura, este posibil ca organismele vii sa nu aiba Uniunea Europeana detinand o pozitie puternica in 23
CERCETARE. INOVATII IN MEDICINA Management in sanatate
XIV/1/2010; pp. 19-24

domeniu. Conform Comisiei Europene, evolutiile potentiale ale In perspectiva, dezvoltarea rapida a nanomedicinei ar putea fi
cercetarii-dezvoltarii in domeniul nanotehnologiilor, pana in 2015, stimulata si printr-o buna colaborare multidisciplinara intre sectoare
sunt urmatoarele: de activitate, precum industria, cercetarea stiintifica in general si
- jumatate dintre noile materiale care vor aparea vor fi cercetarea medicala in particular, sectorul medical (spitalele,
obtinute cu ajutorul nanotehnologiilor, in sectoare ca: organizatii pacienti, decidenti), organisme legislative, investitori etc.
electronica, industria chimica, industria grea, industria
farmaceutica si industria aeronautica;
- reducerea suferintei in cazul unor boli cronice: prin cresterea
capacitatii de a diagnostica si trata tumori in primul an de
aparitie, circa jumatate dintre produsele farmaceutice vor
C ONCLUZII
In cadrul sistemelor de sanatate, centrate pe pacient si pe
managementul eficient al pacientului si pe dezvoltarea de
utiliza nanotehnologia, va fi posibila modelarea interactiunilor politici sanitare inovatoare, nanomedicina reprezinta un
neuron-neuron; segment a carui dezvoltare si exploatare poate duce la obtinerea
- dezvoltarea stiintei si ingineriei nanobiosistemelor va de noi solutii cost-eficace si cost-eficiente ce vor aduce
permite o intelegere mai buna a sistemelor vii, dezvoltarea beneficii mari la nivel individual, precum si la nivelul
unor noi solutii in ingrijirea sanatatii si a unor materiale sistemului sanitar si a societatii in general.
biocompatibile mai bune, intelegerea proceselor din interiorul Numeroasele domenii de aplicatie ale nanomedicinei, in
celulei sau a sistemului nervos; care cercetatorii obtin deja rezultate promitatoare pentru care
- aplicarea si integrarea nanotehnologiei in domenii de medicii se arata foarte interesati, reprezinta premize pentru
activitate precum biologia, electronica, medicina etc, domenii continuarea cercetarilor privind utilitatea si aplicabilitatea in
care includ organele artificiale, prelungirea duratei de viata, medicina a nanotehnologiilor.
creerea de noi sisteme prin utilizarea principiilor biologice, a Focalizarea pe aspecte precum evaluarea posibilitatii de
legilor fizicii si a proprietatilor diferitelor materiale; implementare, evaluarea riscului, evaluarea cost-eficacitatii,
- urmarirea biocompatibilitatii la crearea de noi produse; evaluarea acceptabilitatii in randul populatiei, dar si aspecte de
- invatarea si educatia, fundamentate la nivel de nanoscala [4]. ordin financiar, etic si legislativ, trebuie sa reprezinte una dintre
directiile de dezvoltare viitoare, completand si amplificand astfel
Nanomedicina. In prezent, datele de piata despre nano- beneficiile descoperirilor practice obtinute.
medicina publicate sunt relativ putine; cu toate acestea, o
analiza a segmentelor de piata pentru dispozitive medicale, Bibliografie
respectiv medicamente si produse farmaceutice, ofera o idee 1. European Technology Platform on NanoMedicine, Nanotechnology for Health -
Vision Paper
despre ponderea acestor segmente pe piata specifica. and Basis for a Strategic Research Agenda for NanoMedicine, September 2005; ftp://
Aceste doua segmente de piata reprezentau in anul ftp.cordis.europa.eu/pub/nanotechnology/docs/nanomedicine_visionpaper.pdf
2003 aproximativ 535 miliarde euro, din care: 2. ETP NanoMedicine, Nanomedicine Nanotechnology for health, Paul Smit Philips, 20
- piata dispozitivelor medicale = 145 miliarde euro nov 2007; www.minamwebportal.eu/ launch%20and%20brokerage%20event%
202008/launch/12%20ETP%20NanoMedicine.pdf
in 2003; valoarea sistemelor de diagnostic in vitro a 3. European Medical Research Councils (EMRC), Nanomedicine, an ESF – European
fost de 18 miliarde de euro, reprezentand 13% din total; Medical Research Councils (EMRC), Forward Look report, 2005; www.nanowerk.com/
sistemele de imagistica medicala au reprezentat 14,5 nanotechnology/reports/reportpdf/report53.pdf
4. Comisia Europeana, Spre o Strategie Europeana pentru Nanotehnologie, Comunicare
miliarde euro, respectiv 8% din valoarea totala a pietei de la Comisia Europeana, 12 mai 2004
dispozitivelor medicale, iar instrumentele si agentii 5. FREITAS ROBERT A Jr., Nanomedicine, Volume III: Applications, Landes
utilizati in imagistica medicala (inclusiv agentii de con- Bioscience, Georgetown, TX, 2014-15; www.nanomedicine.com/NMIII.htm.
6. FREITAS ROBERT A Jr. Nanomedicine Book site, 1996-2010;
trast si produsele radiofarmaceutice) au reprezentat 4 www.nanomedicine.com
miliarde de euro, adica 3% din valoarea pietei pe acest 7. FutureMedica, The future of healthcare and biotechnology, 25 Ways Nanotechnology
domeniu; is Revolutionizing Medicine, ianuarie 2010; http://mritechnicianschools.net/2010/25-ways
nanotechnology-is-revolutionalizing-medicine/
- piata mondiala farmaceutica = 390 miliarde de 8. MRITUNJAI SINGH, SHINJINI SINGH, S. PRASADa, I. S.GAMBHIR,
euro; aproximativ 11% din piata farmaceutica a fost Nanotechnology in medicine and antibacterial effect of silver nanoparticles, Digest
reprezentata de sistemele de transport a agentilor far- Journal of Nanomaterials and Biostructures Vol. 3, No.3, September 2008, p. 115 – 122;
www.chalcogen.infim.ro/Singh11.pdf
macologici, valoarea absoluta fiind de 42,9 miliarde 9. NICOLE CHIA POH HUI, Science and Technology Studies, Section 84405,
euro (aproximativ jumatate din aceasta piata fiind Nanomedicine and cancer, 2005; http://www.tahan.com/charlie/nanosociety/course201/
reprezentata de sistemele de eliberare controlata, sis- nanos/NH.pdf
teme polimer injectabile/implantabile, lipozomi trans- 10. ROCO MIHAIL C, Current Opinion in Biotechnology 14:337–346, Nanotechnology:
convergence with modern biology and medicine, 2003; www.nano.gov/html/res/
portori de agenti farmaceutici sau terapie genica). MCR_03_BioNanoConv_CO_pdf.pdf
Prin prisma furnizarii unor servicii precise, rapide si 11. WHO, Regional Office for Europe, Largely preventable chronic diseases cause 86%
minim invazive de diagnosticare, a unor so-lutii of deaths in Europe: 53 WHO European Member States map a strategy to curb the
epidemic, Press Release EURO/05/06, Copenhagen, 11 September 2006;
inovatoare de ingrijire medicala si utilizarii de noi www.euro.who.int/media centre/PR/2006/20060908_1
informatii utile pentru medicina preventiva, se asteapta Websites:
ca nanotehnologia sa aiba o aplicabilitate din ce in ce 12. http://biotech.about.com/gi/o.htm?zi=1/XJ&zTi=1&sdn=biotech&cdn=
mai mare in cadrul sectorului de ingrijiri medicale. money&tm=32&gps=200_59_985_517&f=00&su=p649.3.336.ip_&tt=2&bt=1&bts=1&
Acest trend asteptat se poate deja evidentia prin cres- zu=http%3A//www.nano-biology.net/
13. http://en.wikipedia.org/wiki/Nanomedicine
24 terea medie anuala la de 7 - 9% [10]. 14. http://www.romnet.net/ro/prezentari_20_dec_2005/convergenta_tech.pdf