Sunteți pe pagina 1din 3

Analiza comparativă a două manuale alternative

Criterii Limba română, Editura Limba și literatura


,,Humanitas Educațional”, română, Editura ,,All
clasa a VIII-a; autori: Educațional”, clasa a
Alexandru Crișan, Sofia VIII-A;
Dobra, Florentina autor: Andra Vasilescu,
Sâmihăian, București, 2008 București, 2000
1. În conformitate cu În conformitate cu
În conformitate cu programa școlară programa școlară
programa școlară
2. - prezintă texte atractive, - prezentarea concisă a
Cerințe accesibile, variate, informației teoretice;
științifice(organizare organizate în secțiuni - prezintă o formă
logică, tematice; interactivă de predare;
fundamentată în - limbaj în conformitate cu - manual îmbunătățit prin
evitarea normele actuale; conținut și prin formă;
inexactităților și a - coerența și consistența - absența inexactităților
erorilor; calitate informațiilor aduse; de orice fel;
superioară a - informația adusă este în
informației; conformitate cu evoluția și
coerență; dezvoltarea societății pe
consistență; rigoare toate planurile prin care se
în redarea textelor și intersectează cu domeniul
a operelor; studiat
informație curentă).

3. - oferă diversitate în - design atrăgător cu


Cerințe pedagogice abordări tematice activitățile prezentate în
( să evidențieze (colaborare și cu alte arte); maniere distincte;
activismul cognitiv; - oferă informații accesibile - prezentarea materialului
să evalueze pentru toate tipurile de pe niveluri și unități;
potențialul elevi; - aplicații și observații la
informativ, formativ - se ofera posibilitatea de a sfârșitul fiecărei lecții
al elevului; să alege operele pentru studiu
realizeze prelucrarea
conținuturilor pe
criterii coerente,
logic; accesibilitatea
informației;
autenticitatea
datelor; claritate;
flexibilitate)
4. - exercițiile și aplicațiile - exerciții și aplicații ce
Cerințe psihologice sunt în concordanță cu permit elevilor să
(adaptarea la nivelul elevilor; opereze cu informațiile
particularitățile de - captarea și menținerea stocate;
vârstă, stimularea atențeie prin imaginile - design modern dat de
gândirii; susținerea specifice fiecărui capitol și multitudinea de
motivației; captarea fiecărei teme; încasetări, și colorit
și menținerea - stimulează gândirea prin specific;
atenției) itemi de lucru ce vizează
creativitatea elevilor

5. - calitate foarte bună a - calitate foarte bună a


Cerințe de igienă hârtiei; hârtiei;
(calitatea hârtiei și a - cerneala tipografică care - lizibilitate bună și fără
cernelii tipografice; nu pune nici un fel de alte probleme de citire;
lizibilitatea textului) dificultate în citire;
6. - prezența unui număr mare - redactarea manualului
Cerințe estetice de ilustrații și reproduceri fără greșeli de ortografie
(calitatea de artă și fotografie care și punctuație;
tehnoredactării, atrage elevii; - un număr minim de
calitatea și design-ul - design modern și dinamic; ilustrații și un număr
copertei; satisfăcător de încasetări
atractivitatea în culori distincte și
graficii) atractive;
7. - rezistență foarte bună la - rezistență satisfăcătoare
Cerințe economice deteriorare; la deterioarare;
(rezistența la - cost în conformitate cu - preț acceptabil
deteriorare; costul) numărul paginilor și
calitatea acestora

Bibliografie:
Limba și literatura română, Ed. ,,All Educational” , clasa a VIII-a, autor: Andra
Vasilescu, București, 2000;
Limba română, Ed. ,, Humanitas Educational”, clasa a VIII-a, autori: Alexandru
Crișan, Sofia Dobra, Florentina Sîmihăian, București, 2008;
Cozma, T., Educația și provocările lumii contemporane, în vol. Psihopedagogie
(coord. C. Cucoș), Ed. ,,Polirom”, Iași, 1998.