Sunteți pe pagina 1din 24

Fișă de observație

Data: 6.05.2019

Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala ,, Mihai Eminescu” Nasaud

Clasa: I A

Nume student practicant: Ros Crina Andreea

Nume mentor: Timis Adela

Nume profesor coordonator: Catalano Cristina

Aria curriculară: Limbă şi comunicare

Disciplina: Comunicare în limba română

Discipline integrate: Dezvoltare personala

Unitatea tematică:

Subiectul lecției: Sunetul și litera K/k;

Tipul de lecție: Consolidare de cunostinte

Durata:45 MINUTE

Competențe specifice:

 Comunicare in limba romana

1.3. Identificarea sunetului inițial și/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor și a cuvintelor din propoziții
rostite clar și rar ;

2.1. Pronunțarea clară a sunetelor și a cuvintelor în enunțuri simple;

3.1. Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari și mici de tipar;

4.1. Trasarea elementelor grafice și contururilor literelor, folosind resurse variate.

Dezvoltare personala

2.1. Asocierea emotiilor de baza cu elemente simple de limbaj nonverbal si paraverbal:

2.2 Identificarea regulilor de comunicare in activitatea scolara;

Arte vizuale și abilități practice:

1.3 Manifestarea receptivității față de mesajele exprimate prin limbaj vizual.

2.2 Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi.( hârtie, confecții textile,
ceramică, sticlă etc.)
OBIECTIVE GENERALE:

S1- Stimularea și dezvoltarea proceselor psihice cognitive : memoria, atenția,

limbajul, gândirea, imaginația creatoare

S2- Dezvoltarea capacității de a comunica oral și în scris, utilizând sunetul și litera K/k;

S3- Cultivarea interesului pentru o gândire și o exprimare corectă.

Obiective operaționale:

Până la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:

O1-să identifice sunetul K/k silabic aflat în propoziție;

O2-să inițieze un dialog intre vanzatoare si copil;

O3-să precizeze cuvinte care conțin liera K la început;

O4 – să alcătuiască propoziții pe baza cuvintelor găsite, propozițiile fiind din 3-4 cuvinte,

O5 – să bifeze in casute numele scris correct;

Strategii didactice

Metode de învățământ: conversația (M1), explicația( M2), exercițiul( M3), oservarea(M4)

Mijloace de învățământ: tabla( m1), manualul( m2), carioca( m3),caiete(m4), fructe(m5)

Forme de organizare: frontală ( F1), individuală ( F2).

Sistem de evaluare:

Forme de evaluare: continuă

Metode de evaluare: chestionarea orală ( Me1), observare curenta(Me2)

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele Ob. Activitatea studentei Activitatea elevilor


Lecţiei op.

1.Moment - Asigură condiţiile necesare pentru Se pregătesc de lecție


organizatoric desfăşurarea optimă a lecţiei
2.Captarea Prezintă un coș cu fructe(banane, Elevii sunt atenti la cosul cu fructe si denumeasc
atentiei portocale, mere, pere, kiwi) fiecare fruct.
Le cere să denumească fiecare fruct, Precizeaza ca fructul kiwi incepe cu litera k.
cand ajunge la kiwi, intreaba cu ce litera
incepe)
3.Anunţarea Scrie la tabla data si prezintă obiectivele Notează pe caietele clasa data, apoi asculta
subiectului şi operationale intr-o maniera accesibila obiectivele operaţionale
a obiectivelor elevilor
operaţionale.
4.Dirijarea Astazi vom invatata citirea literei K, Elevii dau exemple de cuvinte care incep cu litera
invatarii cere elevilor sa-i dea exemple de cuvinte k( kilogram, kiwi, koala)
care incep cu litera k.
Se uită la pagina 112 si discuta pe seama
imagini.
1.Ce observati in imagini?
Imaginati-va un dialog intre vanzatoare Elevii spun ce observa in imagini si isi imagineaza
si copil! un dialog cu vanzatoarea.
2. care este pozitia literei k?
Ki-lo-gram Elevii spun care este pozitia literei k.
Ka-ri-na
Ko-lea
3. Observa imaginile.
Citeste litera initiala a cuvintelor de pe Elevii observa imaginile si citesc denumirele
etichete. imagini.
4. completează pe carte modelul cu
litera k.
5. Bifeaza in casute numele scris corect.
Horia/ Koria
Harina/karina
Hogalniceanu/ kogalniceanu
6. Formuleaza propozitii, folosind
cuvinte de pe etichete. Elevi completeaza litera k pe carte.
Karla, o, Riki, kaki, bluza,stie,
are,karate.
Elevii bifeaza numele corect.
5.Concluzii şi Adresează elevilor intrebari referitoare Elevii răspund la întrebările adresate, făcând
feed-back la litera k. referinţă la problemele rezolvate pe parcursul
Dă elevilor să guste din kiwi. lecţiei.
6.Încheierea Spune tema pentru acasă Vor nota tema acasă pe caiete.
lecţiei
Fișă de observație
Data: 1.04.2019

Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala ,,Mihai Eminescu’’ Nasaud

Nume student: Ros Crina Andreea

Nume mentor: Timis Adela

Nume profesor coordonator: Catalano Cristina

Clasa: I a

Aria curiculara: Arte si tehnologii

Disciplin: AVAP

Discipline integrate: Comunicare in limba romana; Dezvoltare personala;

Unitatea tematică: Eroi de poveste;

Subiectul lecției: Peisaj de primavara


Tipul de lecție: Formare de priceperi și deprinderi

Durata:45 minute

Competențe specifice:

Comunicare in limba romana:

1.1 Identificarea semnificatiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate;

4.2 Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mana, folosind

materiale diverse

Dezvoltare personala

2.1. Asocierea emoțiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal și paraverbal

Obiective generale:

OG1: Dezvoltarea deprinderii de a realiza o lucrare dupa o tema data;

OG2: Dezvoltarea capacitatii de a manui corect instrumentele si materialele adecvate, de a adopta o


pozitie corecta in timul lucrului;

OG3: Educarea unei atitudini pozitive, de cooperare în rezolvarea unor sarcini date.

Obiective operaționale:

Până la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:

O1: sa raspunda ghicitori propusa de mine;

O2: să identifice materialele necesare pentru realizarea picturi;

O3: să realizeze lucrarea într-o formă artistică respectând etapele de lucru;


O4: sa ataseze lucrarea pe o placheta din polistiren;

Strategii didactice

Metode de învățământ: conversația (M1), explicația( M2), demonstratia( M3), turul galeriei (M4).

Mijloace de învățământ: Bloc de desen(m1), pensule(m2), acuarele(m3), apa(m4), pahar(m5)

Forme de organizare: frontală ( F1), individuală ( F2).

Sistem de evaluare:

Forme de evaluare: Continuă

Metode de evaluare: Observare curenta;

DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Etapele Ob. Activitatea învățătoarei Activitatea elevilor
Lecţiei op.

1.Moment - Asigură condiţiile necesare pentru Scot pe bănci cele necese lectiei.
organizatoric desfăşurarea optimă a lecţiei, aierisirea sali
de grupa.
Exercitii de incalzire a muschilor mici ai
mainii
2. Captarea Îi anunța pe elevi că în această oră vor Elevii asculta cu atentie.
atentiei realiza o pictura cu anotimpul primavara,
vor realiza floricele cu ajutorul degetelor
De asemenea, prezinta obiectivele lecției în
termeni accesibili elevilor.
4.Dirijarea precizează ca vor folosi tehnica: pictura si Elevi asculta cu atentie.
invatari dactilo-pictura.
Vor realiza un peisaj de primvara, unde vor
folosi culori reci si culori calde.
Culorile calde sunt rosu, portocaliu/orange
si galben iar cele reci sunt albastru, violet si
verde.
Prezintă un model de pictura realizat de ea.
Voi precizează faptul ca trebuie sa lucreze
curat si ingrijit.
Floricelele trebuie sa le realizere cu ajutorul
degetelelor din diferite culori.
Elevii trebuie sa aibă in vedere urmatoarele:
Sa deseneze pasarile calatoare care se intorc
din Tarile Calde, un soare care mangaie Elevi realizeaza floricele cu ajutorul
usor coroanele copacilor infloriti. degetelelor, vor manui cu atentie pensula pentru
a avea o lucrare ingrijita,
5.Concluzii şi Criteriile generale după care vor fi Elevii vor analiza lucrările după criteriile date.
feed-back evaluate lucrările:
-au respectat tema și cerințele date
-au lucrat îngrijit și au păstrat ordinea Expunerea lucrarilor pe o placheta din
-au oferit sprijin colegilor polistiren.
Se face o apreciere generală a activității
6.Încheierea Apreciează modul în care s-a lucrat, atât Elevi asculta aprecierile.
lecţiei general , cât și individual, inclusiv
comportamentul și conduita elevilor din
timpul orei, .
Se fixează tema: ,,Ce am realizat noi astăzi
la ora de arte vizuale si abilitati practice?”
Solicita elevilor să se asigure că spațiul de
lucru a fost eliberat și curățat.
Fișă de observație
Data: 18.03.2019

Nume propunator: Ros Crina Andreea

Nume mentor: Timis Adela

Nume profesor coordonator: Catalano Cristina


Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala ,,Mihai Eminescu” Nasaud

Clasa: I A

Aria curriculară: Lmba si comunicare

Disciplina: Comunicare in lima romana: citit-scris

Discipline integrate: Dezvoltare personala, Arte vizuale si abilitati practice; Muzica si miscare

Unitatea tematică: Magia primaveri

Subiectul lecției: Recapitulare

Tipul de lecție: Consolidare si sistematizarea cunostintelor;

Durata: 2x45 minute

Competențe specifice:

Comunicare in limba romana

1.1. Sesizarea semnificaţiei a unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate;
1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte in enunturi rostite cu claritate;
2.2. Transmiterea unor informatii prin intermediul mesajelor simple
Dezvoltare personala:

2.1. Asocierea emotiilor de baza cu elemente simple de limbaj nonverbal si paraverbal:

2.2 Identificarea regulilor de comunicare in activitatea scolara;

Arte vizuale si abilitati practice

1.3 Manifestarea receptivității față de mesajele exprimate prin limbaj vizual.

2.2 exprimarea ideilor si trairilor personale, in aplicatii simple, specifice artelor vizuale

Muzica si miscare

3.2 Executarea unui dans cu miscare repetata, pe un cantec simplu sau pe auditie;

Obiective generale:

OG1: Consolidarea informațiilor cu privire la rezolvarea fiselor de lucru;

OG2: Formarea deprinderii de selectare şi notare a unor informații necesare pentru rezolvarea fiselor;

OG3: : Educarea unei atitudini pozitive, de cooperare în rezolvarea unor sarcini date.

Obiective operaționale:

Până la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:

O1: sa raspunda corect intrebarilor adresate folosind propozitii simple;

O2: sa precizeze valoarea de adevar a propozitiilor;

O3:sa formuleze propozitii cu mai multe sensuri a unui cuvant dat;


O4: sa denumeasca mancarea preferata a unor animale ;

O5: sa completeze rebusul corect;

O6: sa rezolve exercitiile date;

Strategii didactice

Metode de învățământ: conversația (M1), explicația( M2), exercițiul( M3), joc didactic(M4),observatia(M5),
metoda mana oarba(M6)

Mijloace de învățământ: tabla( m1), manualul( m2), carioca( m3),caiete(m4), creioane( m5), fişă de lucru
individuală (m6).

Forme de organizare: frontală ( F1), individuală ( F2).

Sistem de evaluare:

Forme de evaluare: continuă(Ie1)

Metode de evaluare: observare curenta(Me1)

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele Ob. Activitatea studentei Activitatea elevilor


Lecţiei op.

1.Moment - asigura condiţiile necesare pentru Scot pe bănci cele necesare pentru desfăşurarea
organizatoric desfăşurarea optimă a lecţiei lectiei.
2.Captarea atentiei SALUTUL:,, Buna dimineata” Elevii raspund salutului, isi indreapta atentia
catre mine.
Se prezinta copiilor o silueta a unei
papusi imbracata in haine traditionale,
la gatul careia se afla margele, in cap Elevii propun un nume pentru papusa, iar apoi
are o naframa. formuleaza propozitii dezvoltate, in interiorul
Cum credeti ca o chemă? Se propun carora se regasesc numele papusi.
mai multe nume . Se formulează
propoziţii cu numele propuse. Cum este
imbracata papusa?
Ce culori regasim in imbracaminte?
Voi ati purtat vreodata imbracaminte ca
aceasta? Daca da, in ce loc?
Va place aceasta imbracaminte?

3.Anunţarea Elevii sunt anunţaţi că astazi vor face asculta obiectivele


subiectului şi a recapitularea literelor, vor scrie cuvinte operaţionale
obiectivelor şi propoziţii care conţin mai multe
operaţionale. grupuri de litere.
4.Dirijarea invatarii Distribuie in clasa un text scurt adus de Răspund întrebărilor adresate, formulând
papusa. propozitii simple.
Eevii citesc textul primit.
Elevii raspund intrebarilor adresate.
Elvii precizeaza valoarea de adevar a
propozitilor.
Elevi realizeaza corespondenta intre cuvintele cu
inteles asemanator.
Copii formuleaza propozitii din care sa reiasa
intelesuri diferite a cuvintelor date.
Elevii denumesc mancarea preferata a
animalelor. De exemplu, iepurele- morcov.
5.Concluzii şi feed- ,, Ce am invatat astazi la comunicare in Elevii răspund întrebărilor adresate, facand
back limba romana? referinta la textul dat.
spune un alfabetul in gand, un o opreste , iar
cu litera la care s-a oprit spune un animal pe
care elevi trebuie sa-l deseneze.
6.Încheierea lecţiei Realizeaza apreciri individuale si generale Elevii asculta cu atentie aprecierile.
asupra modului de desfasurare a activitatii.

Fișă de observație

Data: 8.04.2019

Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala ,,Mihai Eminescu’’ Nasaud

Nume student: Ros Crina Andreea

Nume mentor: Timis Adela

Nume profesor coordonator: Catalano Cristina

Clasa: I a

Aria curiculara: Arte si tehnologii

Disciplin: Muzica si miscare

Discipline integrate: Comunicare in limba romana; Dezvoltare personala;

Unitatea tematică: Eroi de poveste;

Subiectul lecție: Brutarii;

Tipul de lecție: Consolidare de cunostinte

Durata:45 minute

Competențe specifice:

Muzica si miscare:

2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm;

2.3. Emiterea unor onomatopee asemănătoare cu sunetele din mediul înconjurător, cu durate, intensităţi
şi viteză de succesiune diferite ;
3.4. Crearea unor linii melodice simple sau a unor combinaţii ritmice şi asocierea acestora cu mişcări
adecvate ;

Comunicare in limba romana:

1.2 Identificarea semnificatiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate;

4.2 Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mana, folosind

materiale diverse

Dezvoltare personala

2.1. Asocierea emoțiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal și paraverbal

Obiective generale:

OG1:Exprimarea emoţiilor şi trăirilor personale prin mişcări şi gesture;

OG2: Dezvoltarea capacitatii de a executa corect exercitiile de incalzire a voci;

OG3: Educarea unei atitudini pozitive, de cooperare în rezolvarea unor sarcini date.

Obiective operaționale:

Până la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:

O1 - să execute corect şi expresiv linia ritmico-melodică a noului cântec;

O2 - să formuleze mesaje clare, concise pe o temă dată ;


O3 - să interpreteze cântecul, individual, dialogat sau în grup;
O4 - să interpreteze cântecul executând mişcările sugerate de text
Strategii didactice

Metode de învățământ: conversația (M1), explicația( M2), demonstratia( M3), repetitia (M4).

Mijloace de învățământ: cerc de hula(m1), laptop(m2), video-proiector(m3)

Forme de organizare: frontală ( F1), individuală ( F2) , pe grupe(F3)

Sistem de evaluare:

Forme de evaluare: Continuă

Metode de evaluare: Observare curenta;

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele Ob. Activitatea învățătoarei Activitatea elevilor


Lecţiei op.

1.Moment - asigura condiţiile necesare pentru Scot pe bănci cele necese lectiei.
organizatoric desfăşurarea optimă a lecţiei, aierisirea sali de
grupa.
2. Captarea aseaza copii unul in spatele celuilat, Elevi formeaza un trenulet si trec prin cerc
tinandu-se de mana.
atentiei formeazp un trenulet, trec printr-un cerc de
hula tinandu-se de mana
3.Anuntarea anunta elevi ca astazi la ora de muzica si Elevii asculta cu atentie.
temei si a miscare vor invata cantecelul,, Brutarii”.
obiectivelor
4. Dirijarea Invită elevii să-și pregătească vocea pentru a Elevii execută exercițiile de respirație:
invatarii
cânta:
I. Exerciții de respirație: ... inspiraţie puternică şi expiraţie forţată,
- Să suflăm puful de păpădie, fulgul prin scoaterea a tot aerul din plămâni
- Să umflăm balonul
- Stingeți toate lumânările de pe tort.
- Ce frumos miroase floarea! Elevi executa exercitiile de cultura vocala:
II.Exerciţii de cultură vocală:
Intonează model sunete de înălţimi diferite,
după care la comanda ei intonează şi elevii :
Elevii sunt atenti la cantecel.
Se audiaza un clip pentru noul cantecel la
video-proiector
Il canta impreuna respectand linia melodica.
formează doua grupe:
Baieti interpreteaza cantecelul.
-grupa baietilor -grupa fetelor Fetele interpreteaza cantecelul
5.Concluzii şi Propune elevilor să cânte cântecul, executând
feed-back mişcările sugerate de text
6.Încheierea Se realizează interpretarea noului cântec cu Elevi asculta
lecţiei întreg colectivul. aprecierile.
Se fac aprecieri globale şi individuale cu
caracter motivant privind participarea
elevilor la desfăşurarea lecţiei. Se acordă
stimulente tuturor elevilor

Fișă de observație
Data: 15.04.2019

Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala,, Mihai Eminescu” Nasaud

Nume student: Ros Crina Andreea

Nume mentor: Timis Adela

Nume profesor coordonator: Catalano Cristina

Clasa: I A

Aria curriculară: Matematica si stiinte


Disciplina: Matematică si explorarea mediului

Discipline integrate: Limba si comunicare; Arte vizuale și abilități practice

Unitatea tematică: Eroi de poveste

Subiectul lecției: Recapitulare

Tipul de lecție: Consolidare si sistematizarea cunostintelor

Durata:45 minute

Competențe specifice:

Matematică:

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la
numărare ;

1.5. Efectuarea de adunări repetate/ scăderi repetate prin numărare şi reprezentări obiectuale în
concentrul 0-100

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, , =, +. -) în
rezolvarea şi/sau compunerea de probleme ;

5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în concentrul 0-
100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice

Comunicare in limba romana

1.1 Sesizarea semnificatiei a unui mesaj oral, pe teme acesibile, rostit cu claritate;

2.2 Transmiterea unor informatii prin intermediul mesajelor simple;

Arte vizuale și abilități practice:

1.3 Manifestarea receptivității față de mesajele exprimate prin limbaj vizual.

2.2 Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi.( hârtie, confecții textile,
ceramică, sticlă etc.)

Obiective generale:

OG1: Consolidarea informațiilor cu privire la rezolvarea problemelor matematice;

OG2: Formarea deprinderii de selectare şi notare a unor informații necesare pentru rezolvarea
problemelor matematice.

OG3: Educarea unei atitudini pozitive, de cooperare în rezolvarea unor sarcini date.

Obiective operaționale:

Până la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:


O1. Sa raspunda corect ghicitori propuse de mine;

O2. Sa efectueze corect exerciţii de adunare şi scădere;.

O3. Sa ordoneze crescator numerele pentru a obtine cuvantul necunoscut;

O4. Sa identifice numarul necunoscut utilizand algoritmul de calculare

O5. Sa coloreze numerele care nu se afla cuprinse intre 58 si 65;

Strategii didactice

Metode de învățământ: conversația (M1), explicația( M2), exercițiul( M3),

Mijloace de învățământ: tabla( m1), manualul( m2), creta( m3),caiete(m4), creioane( m5),creioane
colorate(m6),

Forme de organizare: frontală ( F1), individuală ( F2).

Sistem de evaluare:

Forme de evaluare: continuă

Metode de evaluare: chestionarea orală ( Me1), exercițiul ( Me2).

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele Ob. Activitatea studentei Activitatea elevilor


lecţiei op.

1.Moment - asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea Scot pe bănci cele necesare pentru
organizatoric optimă a lecţiei desfăşurarea lecţiei de matematică
2.Captarea Se continuă cu o ghicitoare : Elevii sunt atenti la ghicitoare si incearca sa
atentiei ,,Zece-albine mititele raspunda corect!
Au pornit s-adune miere,
Opt, iute au terminat,
Şi-au luat zborul şi-au plecat.
Iată, începe să plouă !
Albinuţele-s pe flori doar ------ !” R :
Propun elevilor o problemă de atenţie :
Consătenii omului leneş erau la munca câmpului.
Dintre ei, 15 lucrau în grădina de legume, iar 20
culegeau cireşe din livadă. Câţi oameni lucrau în
total ? R :
3.Anunţarea scrie pe tablă titlul lecţiei ,,Recapitulare” precum notează pe caietele de clasă titlul lecţiei, data
subiectuluisi şi data. anunta obiectivele operationale intr-o
obiectivele maniera accesibila elevilor.
operaţionale.
4.Exerciţii Cere copiilor să rezolve câteva exerciţii de calcul răspund întrebărilor adresate, rezolvând
aplicative mental, pentru a se încălzi (anexa) exerciţiile propuse prin calcul mental.
cere elevilor sa deschida manualele de
matematica, rezolva exercitiile de la pagina 90
răspund întrebărilor adresate, formulând
răspunsurile necesare utilizând limbajul
matematic adecvat
rezolva exercitiile la tabla.
.Elevi efectueaza calculele iar apoi coloreaza
rezultatele care nu se afla cuprins intre 58 si
65.
efectuează calculele, le ordoneza crescator iar
apoi descopera cuvant,, STOMAC’’.
Elevi rezolva problema de matematica.
5.Concluzii şi adresează întrebări în legătură cu proble-mele Elevii vor răspunde întrebărilor adresate de
feed-back rezolvate pe parcursul lecţiei, apoi face aprecieri mine, făcând referinţă la problemele rezolvate
individuale şi globale cu privire la activitatea lor pe parcursul lecţiei.
pe parcursul lecţiei.
6.Încheierea Dicteaza tema acasă ( manual, pagina 90), Vor nota tema acasă pe caiete
lecţiei

Fișă de observație
Data: 13.05.2019

Studentă:Pavelea Onița-Maria

Nume mentor:Timiș Adela

Nume profesor coordonator:Catalano Cristina

Unitatea școlară: Școala Gimnazială „ Mihai Eminescu ” Năsăud

Clasa: I A

Disciplina: Dezvoltare personală

Discipline integrate: Comunicare în limba română + Arte vizuale și abilități practice

Unitatea de învățare: ,,Vine Vara”

Subiectul lecției: „Despre porecle ,jigniri și insulte”

Aria curriculară: Consiliere și orientare

Tipul lecției: lecție mixtă

Durata: 50 de minute

Competențe specifice :

Dezvoltare personală:
1.1. Prezentarea unor trăsături personale elementare, în contexte variate

2.1. Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal şi paraverbal

3.1. Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate

Comunicare în Limba Română:

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute

2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare

Abilități practice și arte vizuale:

2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei

Competențe generale

OG1: Conștientizarea elevilor despre înfluența jignirii și a poreclelor asupra lor

Og2: Dezvoltarea capacității de a mânui corect instrumentele și materialele adecvate ,de a adopta o poziție
corectă în timpul lucrului.

Og3: Educarea unei atitudini pozitive, de cooperare în rezolvarea unor sarcini date.

Obiective operaționale :

O1: Să identifice calități și defecte pentru propria persoană

O2:Să deseneze umbra primită conform cerințelor

O3: Să colaboreze cu membrii grupului

O4: Să răspundă corect întrebărilor adresate folosind propoziții simple ;

O5: Să participe cu interes la activitate

Strategii didactice :

Metode și procedee: conversația , explicația,observația, exercițiul

Mijloace de învățământ: creioane colorate,lipici, foaie de lucru

Forme de organizare: frontal, individual

Strategii didactice:
Forme de evaluare: continuă

Metode de evaluare: chestionare orală

Instrumente de evaluare: aprecieri verbale

Etapele lecției Obiective Activitatea cadrului didactic

1.Moment -Studenta practicantă asigură condițiile necesare pentru o bună desfășurare a


organizatoric lecției.
-Aerisirea clasei.
-Pregătirea materialelor
2.Captarea O1 - Captarea atenției se realizează prin prezentarea celor patru umbre realizate
atenției O4 după corpul unei persoane.
-Oare știți ce am eu aici în mână?
-Oare știți cum le cheamă?
-Oare ce culoare au ochii?
-Oare puteți să îmi spuneți o calitate sau un defect aacestei siluete?
-Dar despre voi?Ce calități îmi puteți spune?Dar defecte?
De exemplu, Calitate-Sunt o persoană amuzantă , deschisă și îmi plac copiii, iar
ca și defect ar fi faptul că uneori nu sunt ordontă în lucrurile pe care le propun.

3.Anunțarea O1 - anunța tema ”Astăzi la ora de dezvoltare personală vom discuta depsre
temei și a insulte, etichetări ,jigniri acele cuvinte care nu sunt prietenioase cu voi , dar
obiectivelor uneori le aflați de la colegii voștri , de la prieteni ,profesori ,părinți sau cu
operaționale diferiți oameni cu care înteracționați.
-Ce vom face astăzi?
4.Transimiterea O2 - Noi astăzi o să lucrăm pe grupe.
noului conținut O3 Știm cu toți că a trecut Paștele, așa că eu v-am adus niște ouă de diferite culori .Astfel
O5 că fiecare elev își va alege culoarea favorită.
Elevii cu culoarea roșie vor merge în partea dreaptă, cei cu culoarea galbenă în partea
stângă , cei cu culoarea alabastră vor rămâne pe mijloc ,iar cei cu verde vor fi aici în
față.
-împarte fiecărei grupe câte o siluetă și am să le explic ceea ce au de făcut.
?Ele nu au nicun nume , nu știm dacă sunt fete sau băieți , nu au nicio
îmbrăcăminte.Așadar , as vrea ca fiecare grupă să-i coloreze îmbrăcămintea siluetei,
să-i coloreze ochii gura , nasul ,să-i ofere un nume și să o realizeze așa cum fiecare
grupă își dorește.

După ce au elevii de colorat , chema fiecare echipă în fața clasei și le-am cerut să își
jignească personajul, privindu-l în față. La fiecare jignire spusă de ei, ea a rupt câte o

5.Fixarea O4 bucățică din corpul fiecărui personaj. Cu cât au spus mai multe jigniri, cu atât
personajul a fost rupt mai tare.
cunoștințelor O5
-Cum v-ați simțit când ați jignit ?
-De ce unii nu ați vrut să jigniți?

O4 După ce elevii au terminat de scris pe foaie de lucru primită studenta


practicantă întreabă elevii :
6.Asigurarea „Despre ce am discutat astăzi ?”
retenției și a -Cum credeți că se simt prietenii voștri atunci când voi le puneți porecle?
feedbackului -Este bine să pui porecle?

7.Încheierea Studenta practicantă adresează laude individuale, globale cu caracter


lecției motivațional asupra participării elevilor la ora desfășurată.

Fișă de observație
Data: 08.04.2019

Student practicant: Androne Floarea

Mentor: Timiș Adela

Coordonator: Catalano Cristina

Unitatea școlară : Școala Gimnazială Mihai Eminescu Năsăud

Clasa: I-a A

Aria curriculară: Limbă și comunicare


Disciplina: Comunicare în limba română

Discipline integrate Dezvoltare personală

Unitatea tematică: Eroi de poveste

Subiectul lecției: Lectură ,,Bobuleț,,

Tipul de lecție: Consolidarea cunoștințelor.

Durata: 50 min

Competențe specifice:

Comunicare în limba română

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate

1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare

4.1. Scrierea literelor de mână

Obiective generale:

OG1: Dezvoltarea deprinderii de a răspunde la itemi diferiți


OG2: Dezvoltarea capacităţii de a scrie cuvinte cu litere de mână
OG3: Dezvoltarea unei atitudini pozitive față de propria persoană și de cei din jur.

Obiective operaționale:

Până la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:

O1: Să citească corect propozițiile din text.

O2: Să formuleze propoziții referitoare la întrebările adresate de către propunătoare.

O3: Să transcrie corect de pe tablă răspunsurile corecte aferente fiecărui exercițiu.

O4: Să identifice cuvintele cu sens opus și cele cu sens asemănător.

Strategii didactice:

Metode de învățământ: conversația ,explicația ,exercițiul

Mijloace de învățământ: tablă, markere, manual , caiete, fișe de lucru individual, instrumente de scris, culori,
foarfecă, lipici

Forme de organizare : frontală , individuală

Sistem de evaluare

Forme de evaluare: continuă

Metode de evaluare: observare curentă

Instrumente ale evaluării: aprecieri verbale legate de răspunsurile oferite și modul de rezolvare a sarcinilor

Etapele lecției și Obiective Conținut științific


operațion
durata acestora ale

Moment Se pregătesc materialele didactice;


organizatoric Se asigură condițiile necesare bunei desfășurări a lecției.
Captarea atenției Discuții legate de Brutar.
- Ce presupune această meserie?
- Care sunt materialele cu care acesta lucrează?
- Vă rog să-mi spuneți locul de unde cumpărăm produsele.
- Ce produse se obțin?
- Care este materia primă din care se obțin produsele de brutărie.
Făina este materia primă din care se obțin produsele.
- Dar ea la rândul ei din ce se obține?
Făina dragi copii se obține prin măcinarea boabelor de grâu
Știți voi cum arată aceste boabe de grâu? Ei bine eu astăzi am adus pentru voi câteva boabe de grâu ca să vedeți cu toți
cum arată deoarece poate nu toți dintre voi știu sau, au mai văzut până acum.
-Le dă câteva boabe, și le cere să le dea din mână în mână până ce trec pe la fiecare.

Anunțarea temei și Se anunță tema, astăzi vom citi povestea lui Bobuleț.
expunerea obiectivelor -le împarte fiecăruia în parte câte o fișă cu textul
După ce ajunge la fiecare le cere să-l citească în gând
Dirijarea învățării Acum dacă ați citit toți textul în gând, ne pregătim pentru a citi în lanț fiecare câte o propoziție, eu o să vă indic care
urmează să citească așa că vreau să fiți foarte atenți ca să nu pierdeți rândul și să puteți continua să citiți textul de unde
a rămas, atunci când vă veți auzi numele.
-Care este titlul?
-Cine este bobuleț:
-Când începe povestea noastră? Ați fost atenți să rețineți anotimpul în care are loc?
-Unde este așezat bobuleț?
-Ce s-a întâmplat cu boabele vara?
Unde au fost ele duse, copii?
-În ce au fost transformate boabele?
-Ce s-a întâmplat cu făina?
Unde a ajuns ea apoi?
În ce s-a transformat?
-Unde se regăsește bobuleț la finalul povești?
Scrieu data în caiete și rezolvă exercițiile din carte

Obținerea performanței și Repetă ce au discutat


asigurarea feed-back-ului

Concluzii și aprecieri Se fac aprecieri cu privire la modul de lucru al elevilor și răspunsurile lor

Fișă de observație
Învățătoare : Timiș Adela

Data: 04.03.2019

Unitate tematică: Magia primăverii

Dezvoltare personală

Cadru didactic Elevi


Despre ce am discutat ora trecută? Igiena personală
Bravo, și am spus că este foarte importantă . Ce
înseamnă ea? Când ne spălăm pe mâini, pe dinți, pe față,
Această igienă personală doar prin faptul că ne hainele
spălăm pe noi și hainele o realizăm? Curățenie, alimentașie, mișcare
Vom face puțină mișcare Copii ies lângă băncuțe cântă și dansează după
cântecul de la laptop
Se așează înapoi în bănci
Ce obiecte folosim pentru igiena personală? Gel de duș, prosop, săpun, apă, periuță de dinți,
pasta de dinți
În vizită la voi a venit o periuță de dinți și o Să ne spălăm pe dinți
pasta. La ce le folosim? De câte ori trebuie să ne De 3 ori
spălăm? Ce se întâmplă dacă nu ne spălăm pe Se murdăresc și apar carii
dinți? Unde ne ducem dacă ne doare dintele? Dentist
Un mesaj de la Prințesa periuță
Despre ce este vorba în poveste ?
Împarte câte un răvaș și oferă indicații Repovestesc pe scurt mesajul
Spală-te pe … după fiecare masa Decupează răvașul , îl lipesc in caiet pe
Schimbă periuța la fiecare trei… orizontal , trec data și titlul norme de igienă
Nu introduce în gură… Completează propozițiile
Mergi periodic la control la..
Ce înseamnă periodic?
Recapitulăm
Ce sfaturi ne-a dat prințesa periuță?
Pe spațiul rămas desenați cele două obiecte care Citesc propozițiile
ne ajută să ne spălăm pe dinți

04.03.2019

Comunicare în limba română

Cadru didactic Elevi


Realizează un ciorchine având în centru Oferă exemple și copiază totul în caiete
cuvântul meserii Bucătar, professor, dentist, pădurar,
Despărțim în silabe cuvântul architect judecător….. architect
Câte silabe are? Care este silaba din mijloc, cu Ar-hi-tect,
ce sunet începe, unde se află sunetul H Hi, a , mijloc
Oferiți exemple de cuvinte care încep cu litera Hai, hoț, haină, han
h, dar în interior? Dar la final? Mihaela, mihai, cheie, ochi
Împarte câte un bilet, le cere să citească în gând Șah
textul apoi în lanț
Incercuiti fiecare litera h, de cate ori apare?
Cate cuvinte incep cu h,
De ce are acest titlu?
Cititi a doua propozitie,
Al treilea aliniat
Etc
Realizează pe tablă o explozie stelară în legătură Elevii realizează în caiete scriind și răspunsurile
cu textul citit pe baza textului

AVAP

Cadru didactic Elevi


Jocul fac ice ți se spune nu ce face educatoarea Se mișcă după comenzi nu după cee ace văd la
Ce era prietenul nostru din text, Mihai? educatoare
Ce am spus că face el? Arhitect
Ce figure geometrice recunoașteți pe această Desenează clădiri
fișă? Pătrat, cerc, triunghi
Veți decupa și le veți lipi pentru a obține un
hotel Decupează
Pentru ce o să folosim pătratele mici? Dar
dreptunghiurile? Dar triunghiurile? Geamuri, clădire, acoperișuri
Câte vârfuri are pătratul? Câte laturi are? 4, 4
Câte laturi are dreptunghiu? 4
Dar triunghiul? 3
Lipiți formele Realizează colajele
Colorați fără a depăși conturul Colorează

11.03.2019

Dezvoltare personală

Cadru didactic Elevi


În ce anotimp suntem? Noi suntem in anotimpul primăvara
Ce se întâmplă cu natura? Vin păsările călătoare, crește iarba, înfloresc
florile, soarele apare mai des, apar insectele
Ce flori apar primăvara? Ghiocel, zambilă, viorele
Pe tablă se află o floare a învățăturii – pe fiecare Vreau să fiu recompensat- nu
petală sunt învățături despre a învăța -unele sunt Mă oblige părinții-nu
eronate -colorați petalele cu învățăturile corecte Îmi place să știu cțt mai multe lucruri-da
Vreau să fiu cel mai bun din clasă-da
Împarte câte o fișă de lucru Doresc să am calificative bune-da
Șase sarcini de lucru de la școală
Scriem, citim, pictăm , cântăm etc
Decupează sarcinile corecte

Comunicare în limba română

Cadru didactic elevi


Despre ce anotimp am vorbit la dezvoltare Noi am vorbit despre anotimul rimăvara
personală?
Ce activități se desfasoara primavara? Plantatul florilor, grădinărit, curatatul copacilor,
Observăm imaginea Ce fac copiii? Unde se udarea plantelor
plantează copacii? Când se întâmplă acțiunea? Răspund la întrebări și rezolvă exercițiile
De ce au nevoie ca să planteze copacii? Ce fac
cu lopata? Sub imagine avem o propoziție Câte
cuvinte are?
Care este primul cuvânt?
Despărțiți in silabe
Cuvinte care se termină cu g
Sinonim pentru steag
Realizează exercițiile din carte

AVAP

Cadru didactic Elevi


Discuție despre primăvară Ascultă instrucțiunile și realizează lucrările în
Exemple de insect liniște pe fundal musical
Buburuza este titlul lucrării de astăzi Conturează, decupează, lipesc și desenează.
Cu ajutorul unui pahar realizați două cercuri
mari roși, un cerc mijlociu negru și cu ajutorul
lipiciului un cerc mic negru
Îndoiți in două cercurile mari roșii
Lipiți cercurile îndoite
PEste adăugați cercul negru
Cercul mic îl lipiți ăn spate pe jumătate
Lipiți ochii pe cercul mic
Decupați două dreptungiuri pentru antene
Le rulați pe creion
Le lipiți capetele de cap
Desenați petele negre

Proiectarea unității tematice În familie

Luni Marți Miercuri Joi Vineri


24.09.2018 25.09.2018 26.09.2018
D.P. -O zi din CLR- casa CLR -lectură doi Ed.fizică MM- canatre in
viața de școlar noastră – frați cuminți – grup- noul an de
informații despre Elena Farago școală
adresă
CLR- Casa MEM – universal CLR- casa CLR – familia MEM-universul
noastră Sunetul și – soarele sursă de noastra – info mea sunetul si – nr naturale 0-
leterele a , lumină și căldură despre adresă litera m 31
oferirea unor Recapitulare cifre
informații depsre 0-10
locuință/adresă
MM- cântarea AVAP- picture – MEM -universul MEM – universal Religie
vocală – noul an coșul cu fructe experiment -poziții ale unui
de școală electricitatea- obiect
importanță Adunare si
scadere 0-10
CLR -idem CLR- idem AVAP- colaj- Ed.fizica
ramă de tablou

Luni Marți Miercuri Joi Vineri


1.10.2018 2.10.2018 3.10.2018 4.10.2018 5.10.2018
D.P- sunt CLR-cu trenul CLR- bine e la Ed fizică Ziua educației
punctual la școală sunetul și litera u noi acasă- Emilia
Cum comunicăm Căldăraru -
în clasă lectură
CLR- familia Clr-identic MEM- universul- CLR- cu trenul
mea sunetul si mai mic și mai litera și sunetul U
litera M mare-comunere
descompunere nr
0-31
CLR-idem AVAP - linie Engleză Clr-idem
MM-timbrul - MEM-nr nat 0-31 AVAP- picture- Universul ( mai
toamna ramă de tablou mare, mai mic,
egal) 0-31

Luni Marți Miercuri Joi Vineri


8.10.2018 9.10.2018 10.10.2018 11.10.2018 12.10.2018
CLR-aniversarea CLr-familia mea CLR- aniversarea Ed.fizică DP -Cum
Nanei- sunetul și de Elena Podeanu Nanei – litera N comunicăm în
litera n clasă
Lb. Engleză Religie CLR- idem CLR- in gradina MEM -evaluare
sunteul si litera i sumativă
CLR-idem Ed.fizică MEM -numere CLR- idem AVAP -floarea
pare/impare soarelui -colaj
AVAP- MEM – universul MM – cantarea MEM- MM- cântarea
dovleacul-colaj numere vocala in grup si recapitulare vocală -toamna
impare/pare individual -cantec
de toamna

Luni Marți Miercuri Joi Vineri


15.10.2018 16.10.2018 17.10.2018 18.10.2018 19.10.2018
CLR- în grădină CLR- lectură - CLR- Ed.fizică DP -
-sunetul și litera adevărata recapitulare comunicarea
I bogăție școlară eficientă,
abilități de
comunicare de
bază
Lb.engleză Religie CLR- CLR- activități de MEM -
recapitulare recuperare/dezvoltare proprietăți ale
adunării
CLR-idem Ed. fizică MEM- secretele CLR- evaluare AVAP -semnul
corpului sumativă de carte-
omenesc- decupare,
scheletul stampilare
AVAP- grivei - MEM- pot mai MM – cantare in MEM -scheletul MM-melcul
colaj și pictură mult grup și supărat după
individual – George Breazul
vulpe tu mi-ai
furat gâsca

Fișă de observație

Data: 06.05.2019

Unitatea școlară: Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud

Nume student: Fechete Maria

Nume mentor: Timiș Adela

Nume profesor coordonator: Catalano Cristina

Clasa: a- I A

Aria curriculară: Limbă și comunicare

Disciplină: Comunicare în limba română-scris

Discipline integrate: Arte vizuale și abilități practice


Unitatea tematică:

Subiectul lecției: Scrierea literei K

Tipul de lecție: Formare de priceperi și deprinderi

Durata: 50 minute

Competente specifice:

COMUNICARE IN LIMBA ROMANA

1. Identificarea unor cuvinte in enunturi care contin litera „K”;

2. Formularea unor enunturi proprii care sa contina cuvinte cu sunetul „K”;

3. Scrierea literei „K” de mana;

ARTE VIZUALE SI ABILITATI PRACTICE

1. Metoda cadranelor ( impartirea caietului in 4 astfel incat elevul va putea cu usurinta sa-si
dezvolte deprinderile cu referire la subiectul lectiei).

Obiective generale:

OG1: Dezvoltarea deprinderii de a raspunde la itemi diferiti;

OG2: Dezvoltarea capacitatii de a scrie cuvinte cu litere de mana ;

OG3: Educarea unei atitudini pozitive de cooperare in rezolvarea sarcinilor.

Obiective operaționale:

Pana la sfarsitul lectiei, elevii vor fi capabili sa :

O1 – Sa scrie corect litera „K” de mana;

O2 – Sa formuleze propozitii corecte cu sunetul „K”;

O3 – Sa rezolve corect exercitiile referitoare la subiectul lectiei;

O4 – Sa sublinieze cuvintele care contin litera „K” de pe fisa de lucru, iar apoi sa le desparta in silabe;

O5 – Sa numeasca cuvinte cu sunetul invatat.

Strategii didactice:

Metode de invatamant: conversația, observația, explicația, exercițiul, problematizarea;

Mijloace de învățămant/Materiale didactice: fisa de lucru, tabla, manual, liniar, caiete

Forme de organizare: frontal, individual;

Sistemul de evaluare:
Forme de evaluare: continuă.

Metode de evaluare: observare curenta.

Instrumente de evaluare: aprecieri verbale legate de modul de rezolvare a sarcinilor si de raspunsurile


oferite.

Ob. Activitatea propunătoarei

Etapele activității op.

1. Moment Se pregatesc materialele didactice si se asigura conditiile necesare


organizatoric pentru desfasurarea lectiei.Asigurarea unui climat corespunzator.

2. Captarea atenției Adresează intrebari referitoare la ceea ce s-a studiat in orele trecute;

Incepe sa pună diferite intrebari referitoare la subiectul lectiei de


azi: „Ce cuvinte care contin sunetul K cunoasteti? Vreau sa-mi dati
O2 cateva exemple”.„Cine poate sa-mi formuleze propozitii cu cuvinte
O5 care contin sunetul K la inceput? Dar cuvinte care contin litera K in
interiorul cuvantului?”

3. Anunțarea temei și Anunta tema de astazi: „Vom invata cum se scrie litera K de mana
a obiectivelor si de tipar, inclusiv scrierea acesteia in interiorul cuvintelor.”

4. Dirijarea învățării O1 Se realizeaza exercitii de incalzire a muschilor( batem din palme,


strangem pumnii, cantam la pian, picur de ploaie), iar apoi vom
scrie data de astazi.

Fiecare elev va scrie in caiete cate 3 randuri de k si K, apoi cuvinte


O3 care contin litera „K” si vor face un desen cu un kiwi (metoda
cadranelor).

Elevii se vor uita in manualul de limba romana pentru rezolvarea


unor exercitii privitoare la ceea ce s-a studiat azi-punerea de diferite
intrebari de-a lungul studierii exercitiilor.

5.Obținerea Fisa de lucru pentru a sublinia cuvintele care contin litera „K” si
performanței si despartirea cuvintelor gasite in silabe. (citirea textului de fiecare
asigurarea feed-back- O4 copil)
ului

6. Încheierea Se vor face diferite aprecieri verbale cu referire la ceea ce s-a


activității discutat pe parcursul orei si la feed-back-ul oferit de elevi referitor
la subiectul lectiei.

S-ar putea să vă placă și