Sunteți pe pagina 1din 592

proprietate

rrcmntetaLtea •ll'-•U..:>HH'"''"· ca instituţie retJre:lmta totalitatea normelor


eg1em,en1:ea;ra raporturile referitoare intelectuale aplica-
„..,,.._H'._,„ distinctive activităţi.
industrială cuprinde creaţiile industriale
altfel, în confonnitate cu prevederile art. l
la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din
proprietate industrială are ca obiect brevetele de invenţie,
de fabrică sau de
serviciu, comercial şi indicaţiile provenienţă sau
origine, precum şi reprimarea concurenţei neloiale.
sensul larg al accepţiunii, proprietatea industrială nu se referă numai la
industrie şi come1ţ. Proprietatea industrială se aplică şi domeniului industriilor agri-
şi extractive, precum şi tuturor produselor fabricate sau naturale, cum ar fi
vinuri, foi de tutun, fructe, vite, minereuri, minerale, flori, făină.
literatura s-a arătat că dreptului de proprietate industrială
creaţii noi şi semne
'-''"'·'"""''"'''"' şi modelele u1u,u.:.•.u·"''" şi mode-
denumiri-

una, reprimarea concurenţei


dispoziţii, concurenţa neloială are în

I) A se vedea: Y. Eminescu, Tratat de proprietate industrială, vol. I, Creaţii noi,


Academiei Române, Bucureşti, 1982, p. 17 şi urm.; I. Macovei, creaţiei
industriale, Junnnea, 1 p. 13 şi urm.
) A se vedea: V. Erhan, Brevetarea invenţiilor în România, Ed. Economică,
2

Bucureşti, 1998, p. 163 şi urm.; V. Roş, Dreptul proprietăţii intelectuale, Ed. Global
2001, p. 31 şi urm.

S-ar putea să vă placă și