Sunteți pe pagina 1din 10

Rețele eterogene ultra dense

O arhitectură ierarhică SDN pentru rețele celulare unde-milimetrice ultra dense

Abstract
Pentru a face față creșterii enorme a traficului de date mobile,rețelele ultra
dense(UDN)vor fi implementate în viitoarea rețea celulară.Între timp spectru enorm
disponibil în benzile de unde milimetrice pot fi exploatate pentru a crește capacitatea
conexiunii wireless.În conformitate cu aceste tendințe acest articol introduce o ierarhizare
definită de softul de rețea (SDN)pentru a facilita implementarea (UDN)în stațiile de bază
și punctele de acces de unde milimetrice.menită pentru reducerea costului complexității
computaționale nouă arhitectură sdn utilizează o abordare de design semidistribuita prin
configurarea a două nivele de controlere:controlerul SDN superior centralizat și
controlerul SDN subordonat.Unele provocări practice reprezentate de caracteristicile
undelor milimetrice sunt pierderile de propagare mare ,blocajul canalelor și formarea
direcțională.Pentru a face față acestor provocări propunem mai multe rețele importante
operațiunilor pentru SDN ierarhic inclusiv management dinamic subordonat SDN
,mobilitate management și design -centric de utilizator.În cele din urmă am oferit
rezultate de simulare pentru a demonstra avantajele de performanță ale propunerilor
noastre.

Introducere
Odată cu înmulțirea terminalelor mobile și a diverselor aplicații avansate creșterea
dramatică a traficului de date devine o sarcină extrem de dificilă pentru viitoarea rețea
celulară.Confruntându-se cu această provocare gravă comunitățile academice și
industriale au dezvoltate numeroase tehnologii de ultima generație cum ar fi comunicații
full-duplex(fd),rețele eterogene cu celule mici și LTE în spectru fără licență(LTE-
U).Aceste tehnici sugerează două direcții distinctive pentru a îndeplini obiectivul de
îmbunătățire a capacității:îmbunătățirea eficienței spectrului și extinderea benzilor de
frecventa cu lățime mai mare.Ca o nouă schimbare a rețelelor viitoare rețeaua ultra densă
(UDN)are un potențial mare penrtu a atinge o capacitate imensă de rețea prin
implementarea densă a celulelor mici ataat în interior cât și în exterior.Această tehnică
îmbunătățește în mod eficient atât spectrul cât și eficientă energetică aducând utilizatorii
mobili cât mai aproape de bază adoptând o frecvență mai agresivă de reutilizare a
spectrului.Pe de altă parte comunicarea de unde milimetrice este o altă tehnica
predominanta pentru a crește dramatic capacitatea rețelei celulare.Cu o lățime de bandă
bogată în bandă de frecvență a undelor milimetrice îmbunătățirea capacității este
previzibilă.Lungimea de undă scurtă prezintă o mare posibilitate de punere în aplicare a
MIMO(multiple intrări ieșiri) în cipuri pentru a realiza comunicări direcționale.Cu toate
acestea ,legăturile de comunicare de unde milimetrice suferă de penetrare gravă sau de
blocare a canalelor atunci când trasmit prin obstacole solide ceea ce afectează
semnificativ robustețea comunicațiilor de unde milimetrice.Pentru a aborda această
problemă, un mecanism fezabil este multi-conectivitatea în cazul în care utilizatorii de
telefonie mobilă pot menține mai multe căi de semnal de la diferite celule pentru a evita
blocajul canalului.Realizarea conectivității multiple trebuie să fie însoțită de o
implementare ultra densă de celule mici deoarece trebuie să existe suficiente celule
apropiate în jurul fiecărui utilizator.Această rețea densă de implementare nu va provoca
interferențe opresive care sunt destul de diferite de UDN în benzile de frecvență de
microunde.În plus densificarea rețelei poate depăși deficitul în acoperirea limitată a
comunicațiilor undelor milimetrice.Inspirat de aceste chestiuni integrarea UDN poate fi
considerat un scenariu foarte promițător de implementare a rețelei în viitor.
Au există o mulțime de studii pe metode tradiționale cu frecvență de microunde în rețele
UDN.Aceste realizări și experiențe nu pot fi aplicate direct UDN pe bază de unde
milimetrice din cauza caracteristicilor unice ale acestor transmisii cum ar fi pierderea de
propagare mare blocajul canalelor și comunicarea direcțională.

Alte lucrări au investigat implementarea comunicațiilor de unde milimetrice în rețele de


celule mici eterogene sau în rețele de zone personale fără fir.(WPAN).In acest articol
introducem softwarul arhitectură definita în rețea (SDN)în rețele celulare ultra dense
pentru a facilita implementarea rețelei.

Figura 1. Un UDN celular mmWave.

Rețele ultra dense eterogene


Autorii introduc o nouă ierarhie software definită de rețea (SDN)pentru a facilita
implementarea de UDN cu ambele stații de bază cu microunde și puncte de acces
mmwave.Cu scopul de a reduce costul de calcul și complexitatea arhitectura SDN are o
abordare de design semi-distribuit prin configurarea a două nivele de controlere:Controler
SDN superior centralizat și controler SDN subordonat localizat.

Fig.1 Un UDN celular unde milimetrice


dezvoltat pentru a realiza controlul de rețea complicată a unui UDN celular de unde
milimetrice
Pentru a reduce complexitatea arhitecturii ierarhică propusă adopta o metodă de
control semidistribuit în cazul în care controlerele SDN pot fi clasificate în două
nivele:controler SDN superior centralizat, controler SDN subordonat localizat.Vom
introduce apoi unele tehnologii cheie în colaborare cu propunerile de arhitectură ierarhică
inclusiv gestionarea ierarhică a subordonatului ,gestionarea mobilității și designul centrat
pe utilizator.În cele din urmă am prezentat o simulare a rezultatelor testelor pentru a
demonstra avantajele de performanță ale propunerilor noastre și de a identifica unele
direcții viitoare importante.
Prezentarea generală a retelei ultra dense de unde milimetrice

După cum s-a indicat anterior convergență tehnologică a comunicațiilor UDN și unde
milimetrice este o modalitatte promițătoare pentru a obține beneficii de neegalat pentru
viitoarele rețele celulare.
Fig 1 ilustrează un UDN eterogen tipic bazat pe unde milimetrice care constă din stații
de bază cu microunde (BSs),stații de bază cu microunde dense cu celule mici (SBSs) și
puncte de acces ultradense mmwave.Într-un astfel de internet punctele de acces de unde
milimetrice sunt furnizori de transmisie a datelor celulele cu microunde concentrându-se
în principal pe controlul rețelei, măsurarea informațiilor și semnalului de transmisie.
Legăturile de unde milimetrice sunt asociate trasmisiei direcționale de
beamforming.Au fost în principal trei beamforming în literatură de specialitate:analogic
digital și hibrid.În studiul nostru analizăm beamforming anlogic pentru fiecare dispozitiv
mobil din cauza limitării hardware, în timp ce punctele de acces pot utiliza beamforming
analogic sau hibrid.Fiecare utilizator poate fi asociat cu un punct de acces mmwave la un
moment dat deoarece fiecare utilizator poate servi puțini utilizatori.Distanța între punctul
de acces și terminal poate fi achipat cu un număr masiv de antene ceea ce duce la o
legătură de comunicare direcțională.
S-a demonstrat în (13)că linkul de comunicare mmwave poate fi considerat ca un
pseudo-wired.Rezultatele din (14) au identificat legăturile de comunicare direcționale
rețelele direcționale motivând definirea blocului de resurse cu o dimensiune spațiale ceea
ce duce la o structură de loc de resurse care implică domeniul de frecvență timp spațiale.
Reutilizare domeniului spațial cunoscut și ca transmisie concomitentă a fost adoptat. În
UDN celular însemnând că fiecare legătură de comunicare mmwave va reutiliza resurse
de aceeași frecvență în același timp.Datorită caracteristicilor unice de comunicații
mmwave UDN se confruntă cu multe comunicări enumerate mai jos:Managementul
resurselor:în interior scenariul de implementare mmwave datorită modelului relativ stabil
de comunicare a canalelor și arhitectură fixă de clădiri și camere ,traficul de încărcare
poate fi gestionat în perspectivă localizată ceea ce face că controlul acoperi rii rețelei și
gestionarea rețelei să fie mult mai ușoară.
Cu toate acestea, în afară scenariului mmwave dinamica UDN ar fi mai severă iar
mediul ar fi mai complicat.Prin urmare gestionarea resurselor localizate nu poate atinge
performanță bună într-o astfel de circumstanță.
În plus gestionarea centralizată a resurselor nu poate fi realizată într-un astfel de
scenariu complicat din cauza complexității computaționale extrem de ridicată.Prin urmare
algoritmii de gestionare ale resurselor semi- distribuite sunt preferabile pentru punerea în
aplicație practică.
Managementul mobilității:odată cu implementarea SBSs predarea devine tot mai
frecventă.În afară de acestea transmisia direcțională este vulnerabilă la atenuarea
penetrării și blocajul canalelor rezultând o predare pasivă imprevizibilă.Unele strategii
existențe de predare în sistemul de comunicare mmwave se concentrează pe o rețea
simplă fara a luă în considerare un scenariu de implementare ultra-dens.Cu toate acestea
în cadrul mmwave UDN managementul mobilității este mult mai provocator.Motivul
este că accesul la punctele mmwave poate servi doar un număr limitat de utilizatori ceea
ce indică faptul că deciziile de predare necorespunzătoare pot duce la un trafic
dezechilibrat sau la supraîncărcarea rețelei.
Balanța de încărcare:este recunoscut faptul că sarcinile de traffic devin tot mai
dezechilibrate pe măsură ce dimensiunea celulei se micșorează în special în UDN.
Eficientă energetică:ca trafic de date wireless este prognozat să crească în
următorul deceniu amprenta de carbon a rețelelor fără fir devenind o problemă
semnificativă pentru industrie.În UDN , implementarea de SBSS cu microunde și puncte
de acces mmwave ar duce la o cantitate mare de consum de enegie.
Design centrat pe utilizator:având în vedere caracteristicile comunicațiilor
mmwave, utilizatorii cu mobilitate mare nu pot primi performanțe bune în cadrul
designului tradițional centrat pe rețea deoarece predarea frecvență ar cauza severe
întreruperi ale canalelor.După cum s-a menționat mai înainte utilizând multi-
conectivitatea se poate imbunatati în mod eficient robustețea sistemului ,deoarece
utilizatorii pot menține mai multă căi de comunicare de la diferite puncte de acces
mmwave.Cu implementarea ultra densă a punctelor de acces mmwave designul centrat pe
utilizator este o soluție eficientă pentru a realiza o transmisie multi conectivitate.Designul
este modul de a alege dinamic punctele de acces mmwave adecvate pentru un anumit
utilizator.Între timp deoarece sistemele de utilizator centric sunt de obicei dinamice ar
trebui de asemenea investigate.Confruntându-se cu provocările de mai sus ,arhitectura
tradițională pe un nivel de rețea nu poate funcționa deoarece nu poate oferi control semi-
distribuit.Prin urmare ,in cele ce urmeaza propunem o arhitectura SDN pe două nivele
pentru UDN mmwave.
Arhitectură și operațiunile sistemului
Pentru a aborda provocările gestionarii resurselor ,gestionarii mobilității,balanței de
sarcină precum și că un design eficient din punct de vedere energetic trebuie să se
introducă o arhitectură ierarhică nouă pentru UDN mmwave în această secțiune.
Arhitectură sistemului
După cum s-a menționat mai înainte din cauza calculului și complexității ,abordările
de control sunt de obicei inaplicabile în UDN.În plus o soluție descentralizată nu poate
obține performanțe bune datorită dinamicii canalelor severe și mediului de rețea
complicat.Prin urmare propunerea ierarhică adopta o abordare semidistribuita sintetizând
avantajele și soluțiile descentralizate.În plus pentru a facilita controlul flexibil și
programabil al arhitecturii complicate de rețea ,conceptual SDN este de asemenea
integrat în designul nostru care separă planul de control de planul de date.
Pentru a fi mai specific ,SDN în arhitectură propusă poate fi clasificat în două
niveluri:control SDN superior centralizat și control SDN subordonat centralizat.
SDN superior poate supraveghea statutul de lucru al tuturor ODD subordonate pentru a
garanta echilibru de sarcină și eficientă energetică.Pe de altă parte alocarea resurselor și
programarea traficului vor fi efectuate în cadru subordonat SDN pentru a reduce
complexitatea computațională și de întârziere a rețelei.
După cum este descris în figura 2, fiecare SDN subordonat are o zonă de servicii cu
mai multe SBSS cu puncte de acces mmwave.Utilizatorii situați în zonă de service sunt
deserviți de un subordonat SDN care controlează asocierea utilizatorului ,soldul de
sarcină și alocarea resurselor în zonă de servicii.În mod specific fiecare utilizator va fi
asociat cu un SBS pentru controlul de transmisie și un punct de acces mmwave pentru
Figura 2. Arhitectura ierarhică pentru UDN celular mmWave.

transmiterea datelor.Zonele de servicii sunt nesuprapuse pentru a garanta că fiecare


utilizator poate fi deservit de un singur subordonat SDN.În acest fel controlul retelei
SDNului superior centralizat poate fi simplificat.
Între timp agregarea zonelor de servicii ar trebui să acopere întreagă zonă pentru a
garanta o conectivitate omniprezentă.Configurația fiecărui SDN subordonat este
coordonată de controlerul SDN superior elaborate în următoarele:
Configurarea zonei de service și servirea SBss :ar trebui să garanteze că există cel
puțin un SBSS în zona de service pentru semnalizarea controlului de transmisie.În plus
dimensiunea fiecărui serviciu depinde de densitatea de utilizatori.De exemplu în scopul
reducerii complexității computaționale o mică zonă de service poate fi configurată când
densitatea utilizatorului este mare.Dimpotrivă ,o zonă mare de servicii ar tebui să fie
configurată în scenariu cu densitate redusă pentru a simplifica arhitectura rețelei.
În plus, pentru a menține calitatea transmisiei, zona de service a fiecărui SDN
subordonat nu poate depăși aria de acoperire a SBSS- urilor.
Configurația de servire a accesului mmwave :în funcție de configurația zonei de
service și de servirea SBSS,SDN-ul superior trebuie să include puncte de acces adecvate
ale mmwave în fiecare sdn subordonat pentru a realize date de transmisie.Există două
principii importante pentru această operațiune.Numărul de puncte de acces mmwave
pentru fiecare SDN trebuie să se bazeze pe numărul de utilizatori și starea
canalului.Pentru a fi mai specific mai multe puncte de acces mmwave ar trebui să fie
incluse în zona de servicii cu mai mulți utilizatori sau mai multe obstacole
complicate.Punctele de acces mmwave ar trebui să fie în zona de acoperire a SBSs-urilor
cu microunde pentru a armoniza transmisia de semnalizare a controlului.
Trebuie remarcat faptul că există puncte de acces mmwave care au șansa de a fi
atribuie la diferite SDNS subordonate.În plus ,deoarece punctele de acces mmwave sunt
ultra dense este posibil să existe acces gratuit la puncte mmwave care nu sunt atribuite
nici unui SDN.Aceste puncte de acces ar putea functiona in modul sleep pentru a reduce
consumul de energie.Prin urmare,gestionarea dinamică ar trebui investigata.În ceea ce
urmează introducem tehnologiile cheie legate de arhitectura propusă ,inclusiv gestionarea
dinamică a subordonaților ,gestionarea mobilității și designul centrat pe utilizator.
Figura 3. Ilustrarea operațiunilor DSM: a) și b) prezintă exemple de adăugare și
ștergere a celulelor libere
Respectiv punctele de acces mmWave; c) arată divizarea SDN subordonată.

Management dinamic subordonat


Datorită fructuatiilor frecvențe ale mmwave și mobilitatea utilizatorilor,zona de servicii
care servesc puncte de acces mmwave din fiecare SDN subordonat nu sunt fixate.În
schimb ,ar trebui să fie schimbat dinamic cu diferite stări de canal și locația utilizatorului.
Prin urmare ,strategiile de gestionare a subordonării dinamice (DSM)ar fi
dezvoltate.Există în principal trei tipuri de operațiuni:Adăugare /eliminare ,acces gratuit
la puncte mmwave:configurația accesului punctelor mmwave pot fi modificate dinamic
într-un SDN subordonat ca modificări de distribuire utilizator.
Această operațiune poate fi realizată în cadrul unui SDN subordonat individual, fara
coordonarea altor SDNs subordonate.Prin urmare,complexitatea computațională și
semnalizarea regiei poate fi redusă .Figură 3 a reprezintă un exemplu de adăugare de
puncte de acces gratuită la mmwave.La zona de service un SDN subordonat devine
încărcat puternic atunci când un utilizator intră.În acest caz ,SDN subordonat raportează
aceasta la SDN superior pentru a solicita mai multe puncte de acces mmwave.La primirea
aceste informații ,SDN superior decide să includa două sau mai multe puncte de acces
gratuite mmwave la SDN subordonat .Rețineți că cei care beneficiază de separarea
planului de date și de control în proiectarea SDN,numai planul de date este schimbat, în
timp ce planul de control rămâne neschimbat în ambele cazuri.Schimburile de puncte de
acces mmwave între SDNS subordonate:atunci când utilizatorii noi mută în SDN
subordonat nu poate accepta acești utilizatori dacă nu există nici un punct de acces
gratuit mmwave în apropiere.În această situație ,SDN superior ar consilia un SDN
subordonat pentru a dobândi unele puncte de acces de la alte SDNS subordonate din
apropiere.Cu toate acestea zonele de servicii care au implicat SDN subordonate rămân
neschimbate conducând la costuri scăzute.
Integrarea și împărțirea subordonatului SDN:pe lângă operațiunile menționate
mai sus pe nivelul punctului de acces mmwave ,operațiunile pe nivelul subordonat SDN
sunt de asemenea esențiale pentru DSM.Așa cum am menționat anterior serviciul din
zonă unui SDN subordonat este determinat de numărul de utilizatori de servire.Pe de o
parte atunci când ambele puncte de acces și utilizatorii care dezervesc devin mai puține
într-un SDN zonă de service a acestui SDN poate fi integrat într-o zonă corespunzătoare
SDN pentru a simplifica arhitectura rețelei.Pe de altă parte , atunci când numărul de
puncte de acces și utilizator devine mai mare într-un SDN subordonat ,zona de servicii a
acestui SDN ar trebui să fie împărțită în mod corespunzător.În acest caz unele noi SDN ar
fi create.Această operație ajută la reducerea complexității gestionarii rețelei precum și
echilibru de sarcină între diferite SDNs.Un exemplu de diviziune subordonat este ilustrat
în figură 3 c
Managementul mobilității Beneficiind de arhitectura ierarhică a rețelei procedura
de predare într-un UDN celular devine mult mai ușoară și poate fi clasificată în
următoarele două tipuri:
Predare SDN în interior subordonat:o subordonare SDN se intampla atunci când
utilizatorul nu se mută în zonă de service a SDN subordonat inițial.În aceste caz predarea
procesului este realizată în SDN subordonat fără a comunica cu alte SDN subordonate și
cu SDN superior.Utilizatorul țintă va schimba doar punctele de acces mmwave.Acesta
este unul dintre beneficiile arhitecturii noastre ierarhice SDN ,adică simplifica
funcționarea de predare în zona de acoperire a aceluiași subordonat SDN.
Predarea intersubordonata a SDN:când un utilizator se mută din zona de servicii a
unui SDN subordonat predarea inter subordonatelor SDN este mai complicata decât
predarea SDN în interiorul subordonat.Aceste SDN subordonate vor raportă evenimentul
la SDN superior iar acesta în cele din urmă va sprijini și coordona procedura de
predare.Aceste tip de predare va declanșa , de asemenea , operațiunea DSM deoarece
numărul de utilizatori de servire în ambele SDN subordonate ar fi schimbat.

Design orientat spre utilizator


Designul orientat spre utilizator poate fi centrat cu ușurință în arhitectura propusă.
Potrivit arhitecturii SDN ,un SDN subordonat exclusive mobil poate fi creat pentru un
anumit utilizator.Operațiunile detaliate sunt descries în continuare ,care sunt de
asemenea reprezentate în fig.4
Descoperire sesiune:când un utilizator necesită servicii centrate pe utilizator va
trimite o cerere SDN subordonat asociat.Apoi SDN subordonat va transmite această
cerere la SDN superior.SDN superior va lua decizia în funcție de informațiile de utilizator
și starea de rețea.

De exemplu acei utilizatori aflați în zone ușor încărcate sau cu servicii la nivel înalt
sunt mai susceptibili de a fi aprobați pentru că au servicii centrate pe utilizator.
Implementarea sesiunii:dacă SDN superior decide să implementeze un design
centrat pe utilizator aceste va configura un SDN subordonat exclusive mobil.Acest SDN
exclusiv este destul de diferit de SDN subordonat comun.Telefonul mobil SDN
subordonat nu are o exclusivitate în SBS.Deci nu are nici o zonă de servicii pentru alți
utilizatori.În mod alternativ se bazează pe SBSs de microunde aparținînd altor SDN
subordonate pentru a realiza transmisia de control.Pe măsură ce utilizatorul se mută
,telefonul SDN subordonat trebuie să urmeze traiectoria utilizatorului central.În mod
similar alegerea de a servi puncte de acces depinde și de poziția utilizatorului și ar trebui
să fie schimbat dinamic în funcție de traiectoria utilizatorului.Datorită existenței unor
puncte de acces gratuite SDN subordonate mobile preferă să utilizeze gratuit puncte de
acces mmwave mai degrabă decât care deservesc deja puncte de acces ale unui SDN
subordonat din apropiere.
Terminarea sesiunii:când un utilizator trebuie să rezilieze serviciul user centric
acesta va raportă SDN subordonate mobile iar această solicitare se va transmite la un
SDN superior.Când sesiunea s-a terminat telefonul SDN subordonat va și sters iar
punctele de acces mmwave vor fi reasociate cu originalul lor SDN subordonat sau va
reveni la modul de repaus.În plus utilizatorul va fi asociat unui SDN subordonat în
funcție de locația sa.

Evaluarea performanței
În această sesiune oferim rezultate numerice care arată avantajele performanței propuse
de arhitectură și operațiunile SDN.
Considerăm că o rețea eterogenă cu 100 mmwave cu puncte de acces uniform
amplasate dintr-un km în km, zonă pătrată.Macroul de microunde BS este situat la centru
și 25 SBSS sunt distribuite în funcție de distribuția Poisson în cadrul rețelei de
acoperire.Utilizatorii sunt distribuiți aleatoriu în rețele.
Definiți densitatea utilizatorului 1 ca raportul de nr de utilizatori și nr de puncte de
acces mmwave.Puterea de transmisie a mmwave ,linkul de comunicare este setat să fie
0,1 mw și densitatea spectrală a a zgomotului de fond este setată la
134dbm/Mhz.Deoarece comunicarea este sensibila la blocajul canalelor,adoptăm modelul
din (15)și utilizați schema booleană pentru a caracteriza impactul blocajelor ,adică pentru
simplitate ,fiecare link direcțional mmwave are o probabilitate de a fi blocată și o
probabiliatte să fie deblocata.

Figura 4. Schema centrată pe utilizator în UDN celular mmWave.

Pentru a afișa avantajele de performanță ale acestei propuneri vom selecta un scenariu de
rețea tradițională cu structură de celule fixe și de asociere cu utilizatorul ca indice de
referință.În scenariu fix existe 25 de cellule, fiecare cu o suprafata de serviciu pătrat de
200m și conținând 4 puncte de mmwave.Vom observa că balanța de sarcină este o
importantă măsurătoare care afectează performanța la nivel de sistem fiind de asemenea
un obiectiv important în munca noastră.Prin urmare ,în simulare testăm două măsurători
de performanță:soldul de sarcină și eficienta energetică.
Figură 5 a arată numărul mediu de utilizatori de servire pe punct de acces activ
mmwave cu diferită rate ale blocajului ,a,și diferite densități de utilizator.
1.Intr-un caz de sarcină dezechilibrat ,unele puncte de acces mmwave vor fi inactive,în
timp ce altele pot servi o mulțime de utilizatori.Din figură arhitectura SDN propusă poate
sa realize un echilibru de sarcină mult mai bun decât cel tradițional.,datorită configurării
de sarcină a zonei de service și functionarii managementului dinamic de SDN

Figura 5. Rezultatele simulării: a) numărul mediu de utilizatori de servicii pe punct de


acces mmWave; b) procentul punctelor de acces mmWave.

subordonate.Când densitatea utilizatorului 1 crește ,mai mulți utilizatori ar trebui să fie


deserviți de fiecare punct de acces mmwave.În plus ,odată cu creșterea probabilității
blocării canalului a,fiecare punct de acces mmwave ar trebui să servească și mai mulți
utilizatori .Motivul poate fi explicat după cum urmează:Când starea canalului devine mai
rea (de exemplu cu o probabilitate mai mare de blocaj a canalelor )un punct de acces nu
poate servi utilizatorii din apropiere.În această situatie unele puncte de acces pot fi
inactive.Chiar dacă există utilizatori în jurul lor, altele pot servi un număr mai mare de
utilizatori ducând la un număr mediu mare de utilizatori pe puncte de acces active de
mmwave.Pentru a arată avantajul în economisirea de energie în propunerea noastră ,vom
descrie numărul de puncte de acces mmwave cu diferite densități de utilizator în fig.5b,în
cazul în care frecventa blocajului canalului a=2.După cum s-a indicat înainte aceste
puncte de acces nu sunt incluse în nici un SDN și poate lucra în modul sleep.În mod
similar în scenariul rețelei tradiționale ,presupunem că la punct de acces mmwave
utilizatorul poate lucra în modul sleep.Din cifre numărul de puncte de acces mmwave din
arhitaectura propusă SDN este mai mare decat cea din rețeaua tradițională în ambele ușor
încărcate (l=0,25)și mediu încărcate(l=0,5)Cutoate acestea în scenario puternic încărcat
(l= 0,75) rezultatul este invers.Acest lucru se datorează faptului că utilizatorii din system
vor utiliza mai multe puncte de acces mmwave pentru a obține un echilibru mai bun și o
performanță a sistemului.Cu toate acestea în scenariul tradițional aceasta ar duce la un
sistem de performanță puternic încărcat.Rezultatele în ambele cifre demonstrează că
propunerea noastră poate reduce eficient consumul de energie crescând performanța
rețelei.
Direcții viitoare
În această secțiune mai multe cercetări viitoare importante se identifică cu direcțiile de
UDN mmwave.
Releu asistat de comunicații mmwave:în acest articol ne concentrăm pe
comunicații directe între dispozitivele de utilizator și puncte de acces mmwave.Cu toate
acestea implementarea unui nod de releu mmwave poate contribui la îmbunătățirea
calității serviciilor si capacității de legătură.În plus rețelele pot fi ,de asemenea utilizate
pentru a extinde acoperirea la utilizatorii de la distanță dincolo de zona de servicii a
punctelor de acces.Prin urmare retransmiterea poate îmbunătății și mai mult performanța
echilibrului de sarcină și eficienta energetică.Probleme precum selectarea releului
optim ,dislocarea releului și alocarea resurselor sunt probleme importante.
Conectivitatea multiplă mmwave:până în present presupunem că fiecare
utilizator se poate conecta numai la un punct de acces mmwave la un anumit timp.Cu
progresul în tehnologia hardware ,este posibil că viitoarele dispozitive de utilizator să
poata fi echipat cu un beamformer hibrid.În acest caz ,un dispozitiv de utilizator se poate
conecta la mai multă puncte de acces mmwave simultan.Prin urmare sunt cerute noi
arhitecturi de rețea și de gestionare a resurselor.
Comunicațiile mmwave:cum s-a indicat anterior transmisia line-of sign este
foarte importantă pentru comunicațiile mmwave.Transmisiile cu mai multe puncte
coordinate pot să atenueze interferențele și sa creeze oportunități de transmisie de linie-
de –vedere.Performanța sistemului poate fi îmbunătățita ,în continuare prin exploatarea
cooperării între diferite puncte de acces mmwave.Pentru a facilita aceasta, unele
probleme dificile ar fi sincronizare canal,proiectare beamforming și clustere de utilizatori.

Concluzie
În acest articol,o arhitectură ierarhică nouă SDN nouă pentru UDN cu comunicații
mmwave este propusă să se ocupe de o rețea complicată.Are o structură semi-distribuită
care constă din controlerul unui SDN centralizat superior și controlerul unui SDN
subordonat localizat.De asemenea prezentăm mai multe probleme spinoase reprezentate
de caracteristicile unice ale comunicării mmwave și implementarea densă a punctelor de
acces , inclusiv gestionarea resurselor radio, controlul mobilității, echilibrul
încărcăturii ,designul eficient din punct de vedere energetic și designul centrat pe
utilizator.
Pentru a depăși aceste provocări propunem trei operații de rețea cheie:Managementul
dinamic subordonat SDN,managementul mobilității și designul centrat pe
utilizator.Arhitectura și strategiile propuse de noi sunt în cele din urmă testate prin
rezultate de simulare care demonstrează că îmbunătățirea echilibrului de sarcină și
eficientă energetică pot fi realizate prin propunerile noastre.