Sunteți pe pagina 1din 10

Mediul de viață este o parte a

naturii, care înconjoară un organism


viu și are un permanent contact cu
acesta, satisface necesitatile
fiziologice ale vieții (hrana, apa,
nutrienți), fiind reprezentată de o
mare varietate de procese și
sisteme care operează pentru
menținerea vieții

Mediul terestru – găzduiește numeroase


animale care s-au adaptat celor mai diverse
condiții de relief, temperatură, hrană.
De exemplu:
Ursul alb trăiește în regiunile forte reci

Cămila s-a adaptat la


temperaturile ridicate din
pustiu

Vulpea se adăpostește în desișurile


pădurilor
Mediul subteran oferă condiții de viață
nu prea bune, de aceea aici trăiesc mai
puține animale

Rîme b Cîrtițe
Mediul aerian aparține păsărilor
(zburătoarelor)

Rîndunica

Vrabia
Mediu acvatic este locul de trai al
peștilor și al altor animale acvatice. Modul
de deplasare, forma corpului și respirația
peștilor dovedesc adaptatea la mediul
acvatic.
Animale domestice – crescute pe lîngă
casa omului, dar și în diferite ferme.

Vaca
v Găina
Animale sălbatice – nu sunt îngrijite
și crescute de om

Ursul

Mistrețul
Lupul

Trebiue de știut cu în natură fiecare animal își are rostul său.


Pentru a menţine echilibrul naturii, omul trebuie să le
cunoască și să le protejeze.

Problema protecţiei faunei Republicii Moldova este astăzi la


scară naţională o chestiune de prim-ordin, întrucât există o
tendinţă de reducere sau chiar de dispariţie a mai multor
specii de animale.
Valorificarea excesivă a terenurilor agricole poluarea
resurselor acvatice si a solului, reducerea suprafeţelor cu
vegetaţie naturală, inclusiv a celor forestiere, au provocat
fragmentarea, limitarea ariilor naturale, agravarea
condiţiilor de viaţa, limitarea ariei de răspândire a multor
specii de animale și, drept consecinţă, reducerea numărului
lor si chiar dispariţia unora dintre acestea.