Sunteți pe pagina 1din 626

Decizie

din 6 iunie 2019


680/2019
Text speţă
Cod ECLI ECLI:RO:CACLJ:2019:018.xxxxxx

Prezentul document este supus reglementărilor aflate sub incidenţa


Regulamentului U.E. 2016/679
ROMÂNIA

C_____ DE A___ C___

SECŢIA PENALĂ ŞI DE MINORI

DOSAR NR. XXXXXXXXXXX

DECIZIA PENALĂ NR. 680/A/2019

Şedinţa publică din 06 iunie 2019

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: A____ D____ L____

JUDECĂTOR: V_____ G___

GREFIER: L____-M______ I______

Ministerul Public –Parchetul de pe lângă C_____ de A___ C___ reprezentat prin


p_______:

V______ T________

S-au luat spre examinare – în vederea pronunţării - apelurile declarate de către


inculpaţii Ş_____ F_______- V____, B____ ALIN G______, C_____ D_____ F_____, B_____ D__
R___, P__ C_______ I___, C____ I___, M_______ D__, M______ T______, C____ V_____,
B________ P_____, CHIŞADAM A________ - D__, P_____ A____ P___, B____ A_____, S______
D____ I___, A______ C______, S_______ ALIN - D____, B____ I___ M_____, T____ L______, P__
D____, B___ I___ O_____ şi CIOBANCAN M_____ - C_______ împotriva sentinţei penale
nr. 88 din data de 31 octombrie 2017 pronunţată în dosar nr. XXXXXXXXXXX al
Tribunalului S____, privind pe inculpaţii Ş_____ F_______ - V____, B_____ D__ R___ pentru
săvârşirea infracţiunilor de luare de mită în formă continuată, prev. de art. 254 alin.
1 Cod penal 1969 raportat la art. 6 şi 7 alin. 1 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea
art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 şi complicitate la delapidare în formă continuată,
prev. de art. 26Cod penal 1969 raportat la art. 2151 alin. 1 Cod penal 1969, cu
aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod
penal 1969; C_____ D_____ F_____ pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită în
formă continuată, prev. de art. 254 alin. 1 Cod penal 1969 raportat la art. 6 şi 7 alin.
1 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, complicitate la
delapidare în formă continuată, prev. de art. 26Cod penal 1969 raportat la
art. 2151 alin. 1 Cod penal 1969, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 şi
nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, prev. de art. 279 alin. 3 lit. a Cod
penal 1969, totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal 1969; B____ ALIN G______
pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată, prev. de
art. 254 alin. 1 Cod penal 1969 raportat la art. 6 şi 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu
aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969; P__ C_______ I___ pentru săvârşirea
infracţiunilor de luare de mită în formă continuată, prev. de art. 254 alin. 1 Cod
penal 1969 raportat la art. 6 şi 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea
art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, complicitate la delapidare în formă continuată,
prev. de art. 26Cod penal 1969 raportat la art. 2151 alin. 1 Cod penal 1969, cu
aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 şi deţinere ilegală de obiecte pirotehnice,
prev. de art. 31 alin. 1 din Legea nr. 126/1995, totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod
penal 1969; C____ I___ pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat în formă
continuată, prev. de art. 208, 209 alin. 1 lit. a şi g Cod penal 1969, cu aplicarea
art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, complicitate la delapidare în formă continuată,
prev. de art. 26Cod penal 1969 raportat la art. 2151 alin. 1 Cod penal 1969, cu
aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 şi complicitate la luare de mită în formă
continuată, prev. de art. 26Cod penal 1969 raportat la art. 254 alin. 1 Cod
penal 1969, raportat la art. 6 şi 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea
art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal 1969;
M_______ D__ pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă
continuată, prev. de art. 26Cod penal 1969 raportat la art. 2151 alin. 1 Cod
penal 1969, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 şi complicitate la luare de
mită în formă continuată, prev. de art. 26Cod penal 1969 raportat la
art. 254 alin. 1 Cod penal 1969, raportat la art. 6 şi 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu
aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod
penal 1969; M______ T______ pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la luare
de mită în formă continuată, prev. de art. 26Cod penal 1969, raportat la
art. 254 alin. 1 Cod penal 1969, raportat la art. 6 şi 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu
aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, delapidare în formă continuată, prev. de
art. 2151 alin. 1 Cod penal 1969, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 şi dare
de mită în formă continuată, prev. de art. 255Cod penal 1969 raportat la art. 6 şi 7
alin. 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, totul cu
aplicarea art. 33 lit. a Cod penal 1969; C____ V_____, BRÂGLEZAN P_____, CHIŞADAM
A________, B____ A_____, S______ D____ I___, B____ G_______, A______ C______ A_____,
S_______ ALIN D____, B____ I___ M_____, T____ L______, P__ D____, B___ I___ O_____
pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare în formă continuată, prev. de
art. 2151 alin. 1 Cod penal 1969, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 şi dare
de mită în formă continuată, prev. de art. 255Cod penal raportat la art. 6 şi 7 alin. 2
din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, totul cu aplicarea
art. 33 lit. a Cod penal 1969; I_____ S_____, P_____ A____ P___ pentru săvârşirea
infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. de art. 26Cod
penal 1969 raportat la art. 2151 alin. 1 Cod penal 1969, cu aplicarea art. 41 alin.
2 Cod penal 1969 şi complicitate la luare de mită, prev. de art. 26Cod penal 1969
raportat la art. 254 alin. 1 Cod penal 1969 raportat la art. 6 şi 7 alin. 1 din Legea nr.
78/2000, totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal 1969 şi C________ M_____ C_______
pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată,
prev. de art. 26Cod penal 1969 raportat la art. 2151 alin. 1 Cod penal 1969, cu
aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 şi complicitate la luare de mită în formă
continuată, prev. de art. 26Cod penal 1969 raportat la art. 254 alin. 1 Cod
penal 1969 raportat la art. 6 şi 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea
art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal 1969, toţi p
rin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul S____ dat în dosar nr. 6/P/2010.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică lipsesc părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care:

Se constată faptul că toate susţinerile şi concluziile au fost consemnate în


încheierea de şedinţă din 18 aprilie 2019, pronunţarea soluţiei fiind amânată pentru
02 mai 2019, 16 mai 2019, 30 mai 2019, încheieri ce fac parte integrantă din
prezenta decizie şi pentru data de 06 iunie 2019, când, în urma deliberării, s-a
pronunţat hotărârea de mai jos.
CURTEA:

Prin sentinţa penală nr. 88 din data de 31 octombrie 2017 pronunţată în dosar nr.
XXXXXXXXXXX al Tribunalului S____ , a fost r espin să ca neîntemeiată
excepţia nulităţii absolute a probelor obţinute în urma activităţilor de supraveghere
tehnică, invocată de inculpaţii Ş_____ F_______ V_____, B____ Alin G______, C_____
D_____ F_____, P__ C_______ I___, C____ I___, M_______ D__ şi C________ M_____ C_______,
B_____ D__ R___ prin apărător ales.

I. În aplicarea art.5Cod penal , s-a constat at că legea penală mai favorabilă


inculpatului Ş_____ F_______ V____ este Codul penal din 1968.

1. În baza art. 254 alin.1 Cod penal din1968 raportat la art.6 şi art.7 alin.1 din Legea


78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a
art.6 paragraf 1 şi art.13 din CEDO, a fost condamn at inculpatul Ş_____ F_______
V____, la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de luare
de mită în formă continuată (149 acte materiale).

În baza art.65 alin.2 raportat la art.66Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1


din Legea nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa
complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a,
lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice
sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul
autorităţii de stat şi dreptul de a exercita profesia de care s-a folosit pentru
săvârşirea infracţiunii, pe o durată de 2 ani , pedeapsă complementară a cărei
executare va începe după executarea pedepsei închisorii.

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a in terzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi
ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o
funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita profesia de
care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, pe durata executării pedepsei
principale.

2. În baza art. 26Cod penal din 1968 raportat la art.2151 alin.1 Cod penal din 1968,


cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6
paragraf 1 şi art.13 din CEDO , a fost condamn at inculpatul Ş_____ F_______ V____ la
pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la
delapidare în formă continuată (13 acte materiale).

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.33 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.34 al in.1 lit.b) Cod penal din


1968, cu aplicarea art.6 paragraf 1 şi art.13 din CEDO, au fost contop i te pedepsele
aplicate, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa cea mai grea, de 4
(patru) ani închisoare, cu privare de libertate.

În baza art.35 alin.2 şi 3 Cod penal din 1968, s-a interzi s inculpatului drepturile


prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1968 pe o
durată de 2 ani , pedeapsă complementară a cărei executare va începe după
executarea pedepsei închisorii.

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, s-a interzi s inculpatului drepturile


prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal pe durata executării
pedepsei principale.

În baza art.404 alin.4 lit.a) Cod procedură penală, raportat la art.72 alin.1 Cod penal,


s-a dedu s din durata pedepsei aplicate durata reţinerii şi a arestării preventive,
respectiv de la 01.06.2010 litria 27.07.2010.

II. În aplicarea art.5Cod penal, s-a constat at că legea penală mai favorabilă
inculpatului B____ ALIN G______ este Codul penal din 1968.

În baza art. 254 alin.1 Cod penal din1968 raportat la art.6 şi art.7 alin.1 din Legea


78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a
art.6 paragraf 1 şi art.13 din CEDO , a fost conda mn at inculpatul B____ ALIN
G______ la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de luare
de mită în formă continuată (50 acte materiale), cu privare de libertate.

În baza art.65 alin.2 raportat la art.66Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1


din Legea nr.187/2012 art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf 1 şi art.13 din
CEDO , s-a aplic at inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor
prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1968, respectiv
dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de
a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita
profesia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, pe o durată de 2 ani ,
pedeapsă complementară a cărei executare va începe după executarea pedepsei
închisorii.

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi
ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o
funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita profesia de
care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, pe durata executării pedepsei
principale.

În baza art.404 alin.4 lit.a) Cod procedură penală, raportat la art.72 alin.1 Cod penal,


s-a dedu s din durata pedepsei aplicate durata reţinerii şi a arestării preventive,
respectiv de la 01.06.2010 litria 27.07.2010.

III. În aplicarea art.5Cod penal, s-a constat at că legea penală mai favorabilă
inculpatului C_____ D_____ F_____ este Codul penal din 1968.

1. În baza art. 254 alin.1 Cod penal din1968 raportat la art.6 şi art.7 alin.1 din Legea


78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 art.5 alin.1 Cod penal şi a
art.6 paragraf 1 şi art.13 din CEDO , a fost condamn at inculpatul C_____ D_____
F_____, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de luare
de mită în formă continuată (35 acte materiale).

În baza art.65 alin.2 raportat la art.66Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1


din Legea nr.187/2012 art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf 1 şi art.13 din
CEDO , s-a aplic at inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor
prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1968, respectiv
dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de
a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita
profesia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, pe o durată de 2 ani ,
pedeapsă complementară a cărei executare va începe după executarea pedepsei
închisorii.

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi
ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o
funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita profesia de
care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, pe durata executării pedepsei
principale.

2. În baza art. 26Cod penal din 1968 raportat la art.2151 alin.1 Cod penal din 1968,


cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf 1 şi art.13 din CEDO , a fost
condamn at inculpatul C_____ D_____ F_____ la pedeapsa de 1 (un) an închisoare
pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la delapidare.

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

3. În baza art. 279 alin.3 lit.a) Cod penal din 1968, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod


penal şi a art.6 paragraf 1 şi art.13 din CEDO , a fost condamn at inculpatul C_____
D_____ F_____ la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de
nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

În baza art.33 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal din


1968, cu aplicarea art.6 paragraf 1 şi art.13 din CEDO, au fost contop i te pedepsele
aplicate, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa cea mai grea, de 3 (trei)
ani închisoare.

În baza art.35 alin.2 şi 3 Cod penal din 1968, s-a interzi s inculpatului drepturile


prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1968 pe o
durată de 2 ani , pedeapsă complementară a cărei executare va începe după
executarea pedepsei închisorii.

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, s-a interzi s inculpatului drepturile


prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal pe durata executării
pedepsei principale.

În baza art.861 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.5Cod penal şi art.6


paragraf 1 şi art.13 din CEDO , s-a dispu s suspendarea executării pedepsei aplicate
inculpatului C_____ D_____ F_____ sub supraveghere, pe durata unui termen de
încercare de 5 ani, stabilit potrivit dispoziţiilor art.862 alin.1 Cod penal din 1968.
S-a î ncredinţ at supravegherea inculpatului Serviciului de Probaţiune S____.

În baza art.863 alin.1 Cod penal din 1968, pe durata termenului de încerc are, a fost


oblig at inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune S____;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi


orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de


existenţă.

S-a a tra s atenţia inculpatului asupra prevederilor art.864Cod penal din 1968


privind cazurile de revocare a beneficiului suspendării executării pedepsei sub
supraveghere în cazul săvârşirii de noi infracţiuni sau al neîndeplinirii cu rea-
credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege şi stabilite de instanţă ori
al neexecutării obligaţiilor civile.

În baza art.863 alin.2 Cod penal din 1968, un exemplar al prezentei sentinţe s - a


comunica t Serviciului de Probaţiune S____.

În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1968, pe durata suspendării executării pedepsei


închisorii sub suprave ghere, s -a suspendat şi executarea pedepselor accesorii.

În baza art.404 alin.4 lit.a) Cod procedură penală, raportat la art.72 alin.1 Cod penal,


s-a dedus din durata pedepsei aplicate durata reţinerii şi a arestării preventive,
respectiv de la 01.06.201 0 litria 27.07.2010.

IV. În aplicarea art.5Cod penal, s-a constat at că legea penală mai favorabilă
inculpatului B_____ D__ R___ este Codul penal din 1968.

1. În baza art. 254 alin.1 Cod penal din1968 raportat la art.6 şi art.7 alin.1 din Legea


78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a
art.6 paragraf 1 şi art.13 din CEDO , a fost condamn at inculpatul B_____ D__ R___, la
pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în
formă continuată (21 acte materiale).

În baza art.65 alin.2 raportat la art.66Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1


din Legea nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a aplic at inculpatului pedeapsa
complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a,
lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice
sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul
autorităţii de stat şi dreptul de a exercita profesia de care s-a folosit pentru
săvârşirea infracţiunii, pe o durată de 2 ani , pedeapsă complementară a cărei
executare va începe după executarea pedepsei închisorii.

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi
ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o
funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita profesia de
care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, pe durata executării pedepsei
principale.

2. În baza art. 26Cod penal din 1968 raportat la art.2151 alin.1 Cod penal din 1968,


cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6
paragraf 1 şi art.13 din CEDO , a fost condamn at inculpatul B_____ D__ R___ la
pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la
delapidare în formă continuată (2 acte materiale).

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.33 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal din


1968, cu aplicarea art.6 paragraf 1 şi art.13 din CEDO, au fost contop i te pedepsele
aplicate, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa cea mai grea, de 3 (trei)
ani închisoare.

În baza art.35 alin.2 şi 3 Cod penal din 1968, s-a interzi s inculpatului drepturile


prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1968 pe o
durată de 2 ani , pedeapsă complementară a cărei executare va începe după
executarea pedepsei închisorii.

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, interzice inculpatului drepturile prevăzute


de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal pe durata executării pedepsei
principale.
În baza art.861 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.5Cod penal şi art.6
paragraf 1 şi art.13 din CEDO , s-a dispus suspendarea executării pedepsei aplicate
inculpatului B_____ D__ R___ sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare
de 5 ani, stabilit potrivit dispoziţiilor art.862 alin.1 Cod penal din 1968.

S-a î ncredinţ at supravegherea inculpatului Serviciului de Probaţiune S____.

În baza art.863 alin.1 Cod penal din 1968, pe durata termenului de încercare, a fost


oblig at inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune S____;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi


orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de


existenţă.

S-a a tra s atenţia inculpatului asupra prevederilor art.864Cod penal din 1968


privind cazurile de revocare a beneficiului suspendării executării pedepsei sub
supraveghere în cazul săvârşirii de noi infracţiuni sau al neîndeplinirii cu rea-
credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege şi stabilite de instanţă ori
al neexecutării obligaţiilor civile.

În baza art.863 alin.2 Cod penal din 1968, un exemplar al prezentei sentinţe s - a


comunica t Serviciului de Probaţiune S____.

În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1968, pe durata suspendării executării pedepsei


închisorii sub supraveghere, s -a suspend at şi executarea pedepselor accesorii.

În baza art.404 alin.4 lit.a) Cod procedură penală, raportat la art.72 alin.1 Cod penal,


s-a dedu s din durata pedepsei aplicate durata reţinerii şi a arestării preventive,
respectiv de la 01.06.2010 litria 27.07.2010.

V. În aplicarea art.5Cod penal, s-a constat at că legea penală mai favorabilă


inculpatului P__ C_______ I___ este Codul penal din 1968.

1. În baza art. 254 alin.1 Cod penal din1968 raportat la art.6 şi art.7 alin.1 din Legea


78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a
art.6 paragraf 1 şi art.13 din CEDO , a fost condamn at inculpatul P__ C_______ I___, la
pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în
formă continuată (30 acte materiale).

În baza art.65 alin.2 raportat la art.66Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1


din Legea nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a aplic at inculpatului pedeapsa
complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a,
lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice
sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul
autorităţii de stat şi dreptul de a exercita profesia de care s-a folosit pentru
săvârşirea infracţiunii, pe o durată de 2 ani , pedeapsă complementară a cărei
executare va începe după executarea pedepsei închisorii.

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi
ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o
funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita profesia de
care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, pe durata executării pedepsei
principale.

2. În baza art. 26Cod penal din 1968 raportat la art.2151 alin.1 Cod penal din 1968,


cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6
paragraf 1 şi art.13 din CEDO , a fost condamn at inculpatul P__ C_______ I___ la
pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la
delapidare în formă continuată (3 acte materiale).

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

3. În baza art.396 alin.6 raportat la art.17 alin.2 şi art.16 lit.f) Cod procedură


penală şi art.122 alin.1 lit.e) şi alin.2 Cod penal din 1968, a fost încet at procesul
penal început împotriva inculpatului P__ C_______ I___ pentru comiterea infracţiunii
de efectuare fără drept de operaţiuni cu articole pirotehnice, prevăzută de
art. 37 lit.a) din Legea nr.126/1995 republicată, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal,
ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
În baza art.33 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal din
1968, cu aplicarea art.6 paragraf 1 şi art.13 din CEDO, au fost contop i te pedepsele
aplicate, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa cea mai grea, de 3 (trei)
ani închisoare.

În baza art.35 alin.2 şi 3 Cod penal din 1968, s-a interzi s inculpatului drepturile


prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1968 pe o
durată de 2 ani , pedeapsă complementară a cărei executare va începe după
executarea pedepsei închisorii.

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, s-a interzi s inculpatului drepturile


prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal pe durata executării
pedepsei principale.

În baza art.861 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.5Cod penal şi a art.6


paragraf 1 şi art.13 din CEDO , s-a dispu s suspendarea executării pedepsei aplicate
inculpatului P__ C______ n I___ sub supraveghere, pe durata unui termen de
încercare de 5 ani, stabilit potrivit dispoziţiilor art.862 alin.1 Cod penal din 1968.

S-a î ncredinţ at supravegherea inculpatului Serviciului de Probaţiune S____.

În baza art.863 alin.1 Cod penal din 1968, pe durata termenului de încercare, a fost


oblig at inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune S____;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi


orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de


existenţă.

S-a a tra s atenţia inculpatului asupra prevederilor art.864Cod penal din 1968


privind cazurile de revocare a beneficiului suspendării executării pedepsei sub
supraveghere în cazul săvârşirii de noi infracţiuni sau al neîndeplinirii cu rea-
credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege şi stabilite de instanţă ori
al neexecutării obligaţiilor civile.

În baza art.863 alin.2 Cod penal din 1968, un exemplar al prezentei sentinţe se va


comunica Serviciului de Probaţiune S____.
În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1968, pe durata suspendării executării pedepsei
închisorii sub supraveghere, s -a suspend at şi executarea pedepselor accesorii.

În baza art.404 alin.4 lit.a) Cod procedură penală, raportat la art.72 alin.1 Cod penal,


s-a dedu s din durata pedepsei aplicate durata reţinerii şi a arestării preventive,
respectiv de la 01.06.2010 litria 27.07.2010.

VI. În aplicarea art.5Cod penal, s-a constat at că legea penală mai favorabilă
inculpatului C____ I___ este Codul penal din 1968.

1. În baza art. 208, art.209 alin.1 lit.a) şi g) Cod penal din 1968, cu aplicarea


art.41 alin.2 Cod penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf 1 şi art.13
din CEDO , a fost condamn at inculpatul C____ I___, la pedeapsa de 3 (trei) ani
închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată (5 acte
materiale).

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

2. În baza art. 26Cod penal din 1968 raportat la art.2151 alin.1 Cod penal din 1968,


cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6
paragraf 1 şi art.13 din CEDO , a fost condamn at inculpatul C____ I___ la pedeapsa
de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate
la delapidare în formă continuată (41 acte materiale).

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

3. Î n baza art. 26Cod penal din 1968 raportat la art. 254 alin.1 Cod penal din1968


raportat la art.6 şi art.7 alin.1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod
penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf 1 şi art.13 din CEDO , a fost
conda mn at inculpatul C____ I___ la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru
săvârşirea infracţiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată (6 acte
materiale).
În baza art.65 alin.2 raportat la art.66Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1
din Legea nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a aplic at inculpatului pedeapsa
complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a şi
lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice
sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul
autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani , pedeapsă complementară a cărei
executare va începe după executarea pedepsei închisorii.

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.33 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal din


1968, cu aplic area art.6 paragraf 1 şi art.13 din CEDO, au fost contop i te pedepsele
aplicate, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa cea mai grea, de 3 (trei)
ani şi 6 (şase) luni închisoare, cu privare de libertate.

În baza art.35 alin.2 şi 3 Cod penal din 1968, s-a interzi s inculpatului drepturile


prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968 pe o durată de
2 ani , pedeapsă complementară a cărei executare va începe după executarea
pedepsei închisorii.

În baza art.71 alin.1 Cod p enal din 1968, s-a interzi s inculpatului drepturile
prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal pe durata executării pedepsei
principale.

În baza art.404 alin.4 lit.a) Cod procedură penală, raportat la art.72 alin.1 Cod penal,


s-a dedu s din durata pedepsei aplicate durata reţinerii şi a arestării preventive,
respectiv de la 01.06.2010 litria 27.07.2010.

VII. În aplicarea art.5Cod penal, s-a constat at că legea penală mai favorabilă
inculpatului M_______ D__ este Codul penal din 1968.

1. În ba za art. 26Cod penal din 1968 raportat la art.2151 alin.1 Cod penal din 1968,


cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6
paragraf 1 şi art.13 din CEDO , a fost condamn at inculpatul M_______ D__, la
pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la
delapidare în formă continuată (23 acte materiale).
În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea
nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

2. În baza art. 26Cod penal din 1968 raportat la art. 254 alin.1 Cod penal din1968


raportat la art.6 şi art.7 alin.1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod
penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf 1 şi art.13 din CEDO, a fost
condamn at inculpatul M_______ D__ la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru
săvârşirea infracţiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată (17 acte
materiale).

În baza art.65 alin.2 raportat la art.66Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1


din Legea nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a aplic at inculpatului pedeapsa
complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a şi
lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice
sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul
autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani , pedeapsă complementară a cărei
executare va începe după executarea pedepsei închisorii.

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.33 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal din


1968, cu aplicarea art.6 paragraf 1 şi art.13 din CEDO, au fost contop i te pedepsele
aplicate, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa cea mai grea, de 3 (trei)
ani închisoare, cu privare de libertate.

În baza art.35 alin.2 şi 3 Cod penal din 1968, s-a interzi s inculpatului drepturile


prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968 pe o durată de
2 ani , pedeapsă complementară a cărei executare va începe după executarea
pedepsei închisorii.
În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, s-a interzi s inculpatului drepturile
prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal pe durata executării pedepsei
principale.

În baza art.404 alin.4 lit.a) Cod procedură penală, raportat la art.72 alin.1 Cod penal,


s-a dedu s din durata pedepsei aplicate durata reţinerii şi a arestării preventive,
respectiv de la 01.06.2010 litria 27.07.2010.

VIII. În aplicarea art.5Cod penal, s-a constat at că legea penală mai favorabilă
inculpatului M______ T______ este C odul penal din 1968.

1. În baza art. 26Cod penal din 1968 raportat la art. 254 alin.1 Cod penal din1968


raportat la art.6 şi art.7 alin.1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod
penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf 1 şi art.13 din CEDO , a fost
condamn at inculpatul M______ T______, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru
săvârşirea infracţiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată (9 acte
materiale).

În baza art.65 alin.2 raportat la art.66Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1


din Legea nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a aplic at inculpatului pedeapsa
complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a şi
lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în
orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul
autorităţii de stat, pe o durată de 1 an , pedeapsă complementară a cărei executare
va începe după executarea pedepsei închisorii.

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

2. În baza art.17 alin.2 raportat la art.16 lit.h) Cod procedură penală, cu aplicarea


art.741 alin.2 teza a II-a Cod penal din 1968, art.5Cod penal şi art.6 paragraf 1 şi
art.13 din CEDO, a fost încetat procesul penal început faţă de inculpatul M______
T______ pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată (18 acte
materiale), prevăzută de art.2151 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea
art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi art.5 alin.1 Cod penal şi s-a aplic at inculpatului o
sancţiune cu caracter administrativ în cuantum de 800 lei, care s - a înregistra t în
cazierul jud iciar.

3. În baza art. 255 alin.1 Cod penal din1968 raportat la art.6 din Legea 78/2000, cu


aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf 1
şi art.13 din CEDO, a fost condamn at inculpatul M______ T______ la pedeapsa de 9
(nouă) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă
continuată (7 acte materiale).

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.33 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal din


1968, cu aplicarea art.6 paragraf 1 şi art.13 din CEDO, au fost contop i te pedepsele
aplicate, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa cea mai grea, de 3 (trei)
ani închisoare.

În baza art.35 alin.2 şi 3 Cod penal din 1968, s-a interzi s inculpatului drepturile


prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968 pe o durată de
1 an , pedeapsă complementară a cărei executare va începe după executarea
pedepsei închisorii.

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, s-a interzi s inculpatului drepturile


prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal pe durata executării pedepsei
principale.

În baza art.861 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.5Cod penal şi a art.6


paragraf 1 şi art.13 din CEDO , s-a dispu s suspendarea executării pedepsei aplicate
inculpatului M______ T______ sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare
de 5 ani, stabilit potrivit dispoziţiilor art.862 alin.1 Cod penal din 1968.

S-a î ncredinţ at supravegherea inculpatului Serviciului de Probaţiune S____.

În baza art.863 alin.1 Cod penal din 1968, pe durata termenului de încercare, obligă


inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune S____;


b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi
orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de


existenţă.

S-a a tra s atenţia inculpatului asupra prevederilor art.864Cod penal din 1968


privind cazurile de revocare a beneficiului suspendării executării pedepsei sub
supraveghere în cazul săvârşirii de noi infracţiuni sau al neîndeplinirii cu rea-
credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege şi stabilite de instanţă ori
al neexecutării obligaţiilor civile.

În baza art.863 alin.2 Cod penal din 1968, un exemplar al prezentei sentinţe se va


comunica Serviciului de Probaţiune S____.

În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1968, pe durata suspendării executării pedepsei


închisorii sub supraveghere, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii.

În baza art.404 alin.4 lit.a) Cod procedură penală, raportat la art.72 alin.1 Cod penal,


s-a dedus din durata pedepsei aplicate durata reţinerii şi a arestării preventive,
respectiv de la 01.06.2010 litria 27.07.2010.

IX. În aplicarea art.5Cod penal, s-a constat at că legea penală mai favorabilă
inculpatului B________ P_____ este Codul penal din 1968.

1. În baza art. 255 alin.1 Cod penal din1968 raportat la art.6 din Legea 78/2000, cu


aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf
1 şi art.13 din CEDO, a fost condamn at inculpatul B________ P_____, la pedeapsa de
1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă
continuată (10 acte materiale).

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

2. În baza art.2151 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod


penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf 1 şi art.13 din CEDO, a fost
condamn at inculpatul B________ P_____ la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru
săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată (10 acte materiale).

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.33 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal din


1968, au fost contop i te pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute în
final pedeapsa cea mai grea, de 1 (un) an închisoare.

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, s-a interzi s inculpatului drepturile


prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal pe durata executării pedepsei
principale.

În baza art.81Cod penal din 1968, cu aplicarea art.5Cod penal şi art.6 paragraf 1 şi


art.13 din CEDO, s-a dispu s suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o
durată de 3 ani, care constituie termen de încercare pentru inculpat, stabilit în
condiţiile art.82Cod penal din 1968.

S-a a tra s atenţia inculpatului asupra prevederilor art.83Cod penal din 1968 privind
cazurile de revocare a beneficiului suspendării condiţionate în cazul săvârşirii de noi
infracţiuni.

În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1968, pe durata suspendării condiţionate a


executării pedepsei închisorii, s -a suspend at şi executarea pedepselor accesorii.

În baza art.404 alin.4 lit.a) Cod procedură penală, raportat la art.72 alin.1 Cod penal,


s-a dedu s din durata pedepsei aplicate durata reţinerii şi a arestării preventive,
respectiv de la 15.06.2010 litria 27.07.2010.

X. În aplicarea art.5Cod penal, s-a constat at că legea penală mai favorabilă


inculpatului CHIŞADAM A________ D__ este Codul penal din 1968.

1. În baza art. 255 alin.1 Cod penal din1968 raportat la art.6 din Legea 78/2000, cu


aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf 1
şi art.13 din CEDO, a fost condamn at inculpatul CHIŞADAM A________ D__, la
pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită
în formă continuată (8 acte materiale).
În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea
nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzis inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

2. În baza art.2151 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod


penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf 1 şi art.13 din CEDO, a fost
condamn at inculpatul CHIŞADAM A________ D__ la pedeapsa de 1 (un) an şi 2 (două)
luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată (15
acte materiale).

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.33 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal din


1968, au fost contop i te pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute în
final pedeapsa cea mai grea, de 1 (un) an şi 2 (două) luni închisoare.

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, s-a interzi s inculpatului drepturile


prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal pe durata executării pedepsei
principale.

În baza art.81Cod penal din 1968, cu aplicarea art.5Cod penal şi art.6 paragraf 1 şi


art.13 din CEDO, s-a dispu s suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o
durată de 3 ani şi 2 luni, care constituie termen de încercare pentru inculpat, stabilit
în condiţiile art.82Cod penal din 1968.

S-a a tra s atenţia inculpatului asupra prevederilor art.83Cod penal din 1968 privind
cazurile de revocare a beneficiului suspendării condiţionate în cazul săvârşirii de noi
infracţiuni.

În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1968, pe durata suspendării condiţionate a


executării pedepsei închisorii, s -a suspend at şi executarea pedepselor accesorii.
În baza art.404 alin.4 lit.a) Cod procedură penală, raportat la art.72 alin.1 Cod penal,
s-a dedus din durata pedepsei aplicate durata reţinerii şi a arestării preventive,
respectiv de la 15.06.2010 litria 27.07.2010.

XI. În aplicarea art.5Cod penal, s-a constat at că legea penală mai favorabilă
inculpatului C____ V_____ este Codul penal din 1968.

1. În baza art. 255 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.6 din Legea 78/2000, cu


aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf 1
şi art.13 din CEDO, a fost condamn at inculpatul C____ V_____, la pedeapsa de 11
(unsprezece) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă
continuată (9 acte materiale).

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

2. În baza art.2151 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod


penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf 1 şi art.13 din CEDO, a fost
condamn at inculpatul C____ V_____ la pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni
închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată (21 acte
materiale).

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.33 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal din


1968, contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute în final
pedeapsa cea mai grea, de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare.

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, s-a interzi s inculpatului drepturile


prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal pe durata executării pedepsei
principale.
În baza art.861 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.5Cod penal şi a art.6
paragraf 1 şi art.13 din CEDO , s-a dispu s suspendarea executării pedepsei aplicate
inculpatului C____ V_____ sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de
3 ani şi 6 luni, stabilit potrivit dispoziţiilor art.862 alin.1 Cod penal din 1968.

S-a î ncredinţ at supravegherea inculpatului Serviciului de Probaţiune S____.

În baza art.863 alin.1 Cod penal din 1968, pe durata termenului de încercare, a fost


oblig at inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune S____;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi


orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de


existenţă.

S-a atras atenţia inculpatului asupra prevederilor art.864Cod penal din 1968 privind
cazurile de revocare a beneficiului suspendării executării pedepsei sub
supraveghere în cazul săvârşirii de noi infracţiuni sau al neîndeplinirii cu rea-
credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege şi stabilite de instanţă ori
al neexecutării obligaţiilor civile.

În baza art.863 alin.2 Cod penal din 1968, un exemplar al prezentei sentinţe s - a


comunica t Serviciului de Probaţiune S____.

În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1968, pe durata suspendării executării pedepsei


închisorii sub supraveghere, s -a suspend at şi executarea pedepselor accesorii.

În baza art.404 alin.4 lit.a) Cod procedură penală, raportat la art.72 alin.1 Cod penal,


s-a dedu s din durata pedepsei aplicate durata reţinerii şi a arestării preventive,
respectiv de la 01.06.2010 litria 27.07.2010.

XII. În aplicarea art.5Cod penal, s-a constat at că legea penală mai favorabilă
inculpatului I_____ S_____ este Codul penal din 1968.

1. În baza art.396 alin.6 raportat la art.17 alin.2 şi art.16 lit.h) Cod procedură penală,


cu aplicarea art.741 alin.2 teza a II-a Cod penal din 1968, art.5Cod penal şi art.6
paragraf 1 şi art.13 din CEDO , a fost încetat procesul penal început faţă de
inculpatul I_____ S_____ pentru comiterea infracţiunii de complicitate la delapidare în
formă continuată (7 acte materiale), prevăzută de art. 26Cod penal din 1968
raportat la art.2151 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod
penal din 1968 şi art.5 alin.1 Cod penal şi s-a aplic at inculpatului o sancţiune cu
caracter administrativ în cuantum de 600 lei, care s - a înregistra t în cazierul
judiciar.

2. În baza art.396 alin.5 raportat la art.16 alin.1 lit.b) teza I Cod procedură penală, a


fost achit at inculpatul I_____ S__ I__ pentru infracţiunea de complicitate la luare de
mită, prevăzută de art. 26Cod penal din 1968 raportat la art. 254 alin.1 Cod
penal din1968 raportat la art.6 şi art.7 alin.1 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea
art.5 alin.1 Cod penal. .

XIII. În aplicare a art.5Cod penal, s-a constat at că legea penală mai favorabilă
inculpatului P_____ A____ P___ este Codul penal din 1968.

1. În baza art. 26Cod penal din 1968 raportat la art.2151 alin.1 Cod penal din 1968,


cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6
paragraf 1 şi art.13 din CEDO , a fost condamn at inculpatul P_____ A____ P___, la
pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la
delapidare în formă continuată (6 acte materiale).

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

2. În baza art. 26Cod penal din 1968 raportat la art. 254 alin.1 Cod penal din1968


raportat la art.6 şi art.7 alin.1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod
penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf 1 şi art.13 din CEDO , a fost
condamn at inculpatul P_____ A____ P___, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare
pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată (9
acte materiale).

În baza art.65 alin.2 raportat la art.66Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1


din Legea nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a aplic at inculpatului pedeapsa
complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a şi
lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în
orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul
autorităţii de stat, pe o durată de 1 an , pedeapsă complementară a cărei executare
va începe după executarea pedepsei închisorii.

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.33 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal din


1968, cu aplicarea art.6 paragraf 1 şi art.13 din CEDO, au fost contopi te pedepsele
aplicate, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa cea mai grea, de 3 (trei)
ani închisoare.

În baza art.35 alin.2 şi 3 Cod penal din 1968, s-a interzi s inculpatului drepturile


prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968 pe o durată de
1 an , pedeapsă complementară a cărei executare va începe după executarea
pedepsei închisorii.

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, s-a interzi s inculpatului drepturile


prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal pe durata executării pedepsei
principale.

În baza art.861 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.5Cod penal şi a art.6


paragraf 1 şi art.13 din CEDO , s-a dispu s suspendarea executării pedepsei aplicate
inculpatului P_____ A____ P___ sub supraveghere, pe durata unui termen de
încercare de 5 ani, stabilit potrivit dispoziţiilor art.862 alin.1 Cod penal din 1968.

S-a încredinţat supravegherea inculpatului Serviciului de Probaţiune S____.

În baza art.863 alin.1 Cod penal din 1968, pe durata termenului de încercare, obligă


inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune S____;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi


orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de


existenţă.
S-a atras atenţia inculpatului asupra prevederilor art.864Cod penal din 1968 privind
cazurile de revocare a beneficiului suspendării executării pedepsei sub
supraveghere în cazul săvârşirii de noi infracţiuni sau al neîndeplinirii cu rea-
credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege şi stabilite de instanţă ori
al neexecutării obligaţiilor civile.

În baza art.863 alin.2 Cod penal din 1968, un exemplar al prezentei sentinţe se va


comunica Serviciului de Probaţiune S____.

În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1968, pe durata suspendării executării pedepsei


închisorii sub supraveghere, s -a suspend a t şi executarea pedepselor accesorii.

XIV. În aplicarea art.5Cod penal, s-a constat at că legea penală mai favorabilă
inculpatului B____ A_____ este Codul penal din 1968.

1. În baza art. 255 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.6 din Legea 78/2000, cu


aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf 1
şi art.13 din CEDO, a fost condamn at inculpatul B____ A_____, la pedeapsa de 6
(şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă
continuată (6 acte materiale).

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

2. În baza art.2151 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod


penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf 1 şi art.13 din CEDO, a fost
condamn at inculpatul B____ A_____ la pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni
închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată (18 acte
materiale).

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzis inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.
În baza art.33 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal din
1968, au fost contop i te pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute în
final pedeapsa cea mai grea, de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare.

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, s-a interzi s inculpatului drepturile


prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal pe durata executării pedepsei
principale.

În baza art.81Cod penal din 1968, cu aplicarea art.5Cod penal şi art.6 paragraf 1 şi


art.13 din CEDO, s-a dispu s suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o
durată de 3 ani şi 6 luni, care constituie termen de încercare pentru inculpat, stabilit
în condiţiile art.82Cod penal din 1968.

S-a a tra s atenţia inculpatului asupra prevederilor art.83Cod penal din 1968 privind
cazurile de revocare a beneficiului suspendării condiţionate în cazul săvârşirii de noi
infracţiuni.

În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1968, pe durata suspendării condiţionate a


executării pedepsei închisorii, s -a suspend at şi executarea pedepselor accesorii.

XV. În aplica rea art.5Cod penal, s-a constat at că legea penală mai favorabilă
inculpatului S______ I___ D____ este Codul penal din 1968.

1. În baza art. 255 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.6 din Legea 78/2000, cu


aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf 1
şi art.13 din CEDO, a fost condamn at inculpatul S______ I___ D____, la pedeapsa de 6
(şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă
continuată (7 acte materiale).

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interz is inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

2. În baza art.2151 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod


penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf 1 şi art.13 din CEDO, a fost
condamn at inculpatul S______ I___ D____ la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru
săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată (6 acte materiale).
În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea
nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzice inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.33 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal din


1968, au fost co ntop i te pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute în
final pedeapsa cea mai grea, de 1 (un) an închisoare.

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, s-a interzi s inculpatului drepturile


prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal pe durata executării pedepsei
principale.

În baza art.81Cod penal din 1968, cu aplicarea art.5Cod penal şi art.6 paragraf 1 şi


art.13 din CEDO, s-a dispu s suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o
durată de 3 ani, care constituie termen de încercare pentru inculpat, stabilit în
condiţiile art.82Cod penal din 1968.

S-a a tra s atenţia inculpatului asupra prevederilor art.83Cod penal din 1968 privind
cazurile de revocare a beneficiului suspendării condiţionate în cazul săvârşirii de noi
infracţiuni.

În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1968, pe durata suspendării condiţionate a ex


ecutării pedepsei închisorii, s-a suspend at şi executarea pedepselor accesorii.

XVI. În aplicarea art.5Cod penal, s-a constat at că legea penală mai favorabilă
inculpatului B____ G_______ este Codul penal din 1968.

1. În baza art. 255 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.6 din Legea 78/2000, cu


aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf 1
şi art.13 din CEDO, a fost condamnat inculpatul B____ G_______, la pedeapsa de 6
(şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă
continuată (7 acte materiale).

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.
2. În baza art.17 alin.2 raportat la art.16 lit.h) Cod procedură penală, cu aplicarea
art.741 alin.2 teza a II-a Cod penal din 1968, art.5Cod penal şi art.6 paragraf 1 şi
art.13 din CEDO, a fost încet at procesul penal început faţă de inculpatul B____
G_______ pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată (8 acte
materiale), prevăzută de art.2151 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea
art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi art.5 alin.1 Cod penal şi s-a aplic at inculpatului o
sancţiune cu caracter administrativ în cuantum de 400 lei, care s - a înregistra t în
cazierul judiciar.

În baza art.81Cod penal din 1968, cu aplicarea art.5Cod penal şi art.6 paragraf 1 şi


art.13 din CEDO, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o
durată de 2 ani şi 6 luni, care constituie termen de încercare pentru inculpat, stabilit
în condiţiile art.82Cod penal din 1968.

S-a a tra s atenţia inculpatului asupra prevederilor art.83Cod penal din 1968 privind
cazurile de revocare a beneficiului suspendării condiţionate în cazul săvârşirii de noi
infracţiuni.

În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1968, pe durata suspendării condiţionate a


executării pedepsei închisorii, s -a suspend at şi executarea pedepselor accesorii.

XVII. În aplicarea art.5Cod penal, s-a constat at că legea penală mai favorabilă
inculpatului A______ C______ A_____ este Codul penal din 1968.

1. În baza art. 255 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.6 din Legea 78/2000, cu


aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf 1
şi art.13 din CEDO, a fost condamn at inculpatul A______ C______ A_____, la pedeapsa
de 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă
continuată (6 acte materiale).

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

2. În baza art.2151 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod


penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf 1 şi art.13 din CEDO, a fost
condamn at inculpatul A______ C______ A_____ la pedeapsa de 1 (un) an închisoare
pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată (4 acte materiale).
În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea
nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.33 alin.1 Cod penal din 196 8 raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal din


1968, au fost contop i te pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute în
final pedeapsa cea mai grea, de 1 (un) an închisoare.

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, s-a interzi s inculpatului drepturile


prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal pe durata executării pedepsei
principale.

În baza art.81Cod penal din 1968, cu aplicarea art.5Cod penal şi art.6 paragraf 1 şi


art.13 din CEDO, s-a dispu s suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o
durată de 3 ani, care constituie termen de încercare pentru inculpat, stabilit în
condiţiile art.82Cod penal din 1968.

S-a a tra s atenţia inculpatului asupra prevederilor art.83Cod penal din 1968 privind
cazurile de revocare a beneficiului suspendării condiţionate în cazul săvârşirii de noi
infracţiuni.

În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1968, pe durata suspendării condiţionate a


executării pedepsei închisorii, s -a suspend at şi executarea pedepselor accesorii.

XVIII. În aplicarea art.5Cod penal, s-a constat at că legea penală mai favorabilă
inculpatului S_______ ALIN D____ este Codul penal din 1968.

1. În baza art. 255 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.6 din Legea 78/2000, cu


aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf 1
şi art.13 din CEDO, a fost condamn at inculpatul S_______ ALIN D____, la pedeapsa de
7 (şapte) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă
continuată (8 acte materiale).

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.
2. În baza art.2151 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod
penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf 1 şi art.13 din CEDO, a fost
condamnat inculpatul S_______ ALIN D____ la pedeapsa de 1 (un) an şi 3 (trei) luni
închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată (7 acte
materiale).

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzis inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.33 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal din


1968, au fost contop i te pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute în
final pedeapsa cea mai grea, de 1 (un) an şi 3 (trei) luni închisoare.

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, s-a interzi s inculpatului drepturile


prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal pe durata executării pedepsei
principale.

În baza art.81Cod penal din 1968, cu aplicarea art.5Cod penal şi art.6 paragraf 1 şi


art.13 din CEDO, s-a dispu s suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o
durată de 3 ani şi 3 luni, care constituie termen de încercare pentru inculpat, stabilit
în condiţiile art.82Cod penal din 1968.

S-a a tra s atenţia inculpatului asupra prevederilor art.83Cod penal din 1968 privind
cazurile de revocare a beneficiului suspendării condiţionate în cazul săvârşirii de noi
infracţiuni.

În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1968, pe durata suspendării condiţionate a ex


ecutării pedepsei închisorii, s-a suspend at şi executarea pedepselor accesorii.

XIX. În aplicarea art.5Cod penal, s-a constat at că legea penală mai favorabilă
inculpatului B____ I___ M_____ este Codul penal din 1968.

1. În baza art. 255 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.6 din Legea 78/2000, cu


aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf 1
şi art.13 din CEDO, a fost condamn at inculpatul B____ I___ M_____, la pedeapsa de 6
(şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă
continuată (5 acte materiale).
În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea
nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

2. În baza art.2151 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod


penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf 1 şi art.13 din CEDO, a fost
condamn at inculpatul B____ I___ M_____ la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru
săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată (4 acte materiale).

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.33 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal din


1968, au fost contop i te pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute în
final pedeapsa cea mai grea, de 1 (un) an închisoare.

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, s-a interzi s inculpatului drepturile


prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal pe durata executării pedepsei
principale.

În baza art.81Cod penal din 1968, cu aplicarea art.5Cod penal şi art.6 paragraf 1 şi


art.13 din CEDO, s-a dispu s suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o
durată de 3 ani, care constituie termen de încercare pentru inculpat, stabilit în
condiţiile art.82Cod penal din 1968.

S-a a tra s atenţia inculpatului asupra prevederilor art.83Cod penal din 1968 privind
cazurile de revocare a beneficiului suspendării condiţionate în cazul săvârşirii de noi
infracţiuni.

În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1968, pe durata suspendării condiţionate a


executării pedepsei închisorii, s -a suspend at şi executarea pedepselor accesorii.

XX. În aplicarea art.5Cod penal, s-a constat at că legea penală mai favorabilă
inculpatului T____ L______ este Codul penal din 1968.
1. În baza art. 255 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.6 din Legea 78/2000, cu
aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf 1
şi art.13 din CEDO, a fost condamn at inculpatul T____ L______, la pedeapsa de 1 (un)
an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă continuată (9
acte materiale).

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

2. În baza art.2151 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod


penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf 1 şi art.13 din CEDO, a fost
condamn at inculpatul T____ L______ la pedeapsa de 1 (un) an şi 3 (trei) luni
închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată (11 acte
materiale).

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.33 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.34 ali n.1 lit.b) Cod penal din


1968, au fost c ontop i te pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute în
final pedeapsa cea mai grea, de 1 (un) an şi 3 (trei) luni închisoare.

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, s-a interzi s inculpatului drepturile


prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal pe durata executării pedepsei
principale.

În baza art.81Cod penal din 1968, cu aplicarea art.5Cod penal şi art.6 paragraf 1 şi


art.13 din CEDO, s-a dispu s suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o
durată de 3 ani şi 3 luni, care constituie termen de încercare pentru inculpat, stabilit
în condiţiile art.82Cod penal din 1968.

S-a a tra s atenţia inculpatului asupra prevederilor art.83Cod penal din 1968 privind
cazurile de revocare a beneficiului suspendării condiţionate în cazul săvârşirii de noi
infracţiuni.
În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1968, pe durata suspendării condiţionate a
executării pedepsei închisorii, s -a suspend at şi executarea pedepselor accesorii.

XXI. În aplicarea art.5Cod penal, s-a constat at că legea penală mai favorabilă
inculpatului P__ D____ este Codul penal din 1968.

1. În baza art. 255 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.6 din Legea 78/2000, cu


aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf 1
şi art.13 din CEDO, a fost condamn at inculpatul P__ D____, la pedeapsa de 6 (şase)
luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă continuată (4
acte materiale).

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

2. În baza art.2151 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod


penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf 1 şi art.13 din CEDO, a fost
condamn at inculpatul P__ D____ la pedeapsa de 1 (un) an şi 3 (trei) luni închisoare
pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată (13 acte materiale).

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.33 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal din


1968, au fost contop i te pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute în
final pedeapsa cea mai grea, de 1 (un) an şi 3 (trei) luni închisoare.

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, s-a interzi s inculpatului drepturile


prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal pe durata executării pedepsei
principale.

În baza art.81Cod penal din 1968, cu aplicarea art.5Cod penal şi art.6 paragraf 1 şi


art.13 din CEDO, s-a dispu s suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o
durată de 3 ani şi 3 luni, care constituie termen de încercare pentru inculpat, stabilit
în condiţiile art.82Cod penal din 1968.

S-a a tra s atenţia inculpatului asupra prevederilor art.83Cod penal din 1968 privind
cazurile de revocare a beneficiului suspendării condiţionate în cazul săvârşirii de noi
infracţiuni.

În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1968, pe durata suspendării condiţionate a


executării pedepsei închisorii, s -a suspend at şi executarea pedepselor accesorii.

XXII. În aplicarea art.5Cod penal, s-a constat at că legea penală mai favorabilă
inculpatului B___ I___ O_____ este Codul penal din 1968.

1. În baza art. 255 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.6 din Legea 78/2000, cu


aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf 1
şi art.13 din CEDO, a fost condamn at inculpatul B___ I___ O_____, la pedeapsa de 9
(nouă) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă
continuată (8 acte materiale).

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

2. În baza art.2151 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod


penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf 1 şi art.13 din CEDO, a fost
condamn at inculpatul B___ I___ O_____ la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru
săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată (6 acte materiale).

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.33 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal din


1968, au f ost contop i te pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute în
final pedeapsa cea mai grea, de 1 (un) an închisoare.
În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, s-a interzi s inculpatului drepturile
prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal pe durata executării pedepsei
principale.

În baza art.81Cod penal din 1968, cu aplicarea art.5Cod penal şi art.6 paragraf 1 şi


art.13 din CEDO, s-a dispu s suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o
durată de 3 ani, care constituie termen de încercare pentru inculpat, stabilit în
condiţiile art.82Cod penal din 1968.

S-a a tra s atenţia inculpatului asupra prevederilor art.83Cod penal din 1968 privind
cazurile de revocare a beneficiului suspendării condiţionate în cazul săvârşirii de noi
infracţiuni.

În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1968, pe durata suspendării condiţionate a


executării pedepsei închisorii, s -a suspendat şi executarea pedepselor accesorii.

XXIII. În aplicarea art.5Cod penal, s-a constat at că legea penală mai favorabilă
inculpatului C________ M_____ C_______ este Codul penal din 1968.

1. În baza art. 26Cod penal din 1968 raportat la art. 254 alin.1 Cod penal din1968


raportat la art.6 şi art.7 alin.1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod
penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf 1 şi art.13 din CEDO, a fost
condamn at inculpatul C________ M_____ C_______, la pedeapsa de 3 (trei) ani
închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la luare de mită în formă
continuată (3 acte materiale).

În baza art.65 alin.2 raportat la art.66Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1


din Legea nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a aplic at inculpatului pedeapsa
complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a şi
lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în
orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul
autorităţii de stat, pe o durată de 1 an , pedeapsă complementară a cărei executare
va începe după executarea pedepsei închisorii.

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzi s inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.
2. În baza art. 26Cod penal d in 1968 raportat la art.2151 alin.1 Cod penal din 1968,
cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968, art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6
paragraf 1 şi art.13 din CEDO, a fost condamn at inculpatul C________ M_____
C_______ la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de
complicitate la delapidare în formă continuată (5 acte materiale).

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea


nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, s-a interzis inculpatului drepturile prevăzute
de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.33 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal din


1968, cu aplicarea art.6 paragraf 1 şi art.13 din CEDO, au fost contop i te pedepsele
aplicate, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa cea mai grea, de 3 (trei)
ani închisoare.

În baza art.35 alin.2 şi 3 Cod penal din 1968, s-a interzi s inculpatului drepturile


prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal din 1968 pe o durată de
1 an , pedeapsă complementară a cărei executare va începe după executarea
pedepsei închisorii.

În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, s-a interzi s inculpatului drepturile


prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal pe durata executării pedepsei
principale.

În baza art.861 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.5Cod penal şi art.6


paragraf 1 şi art.13 din CEDO , s-a dispu s suspendarea executării pedepsei aplicate
inculpatului C________ M_____ C_______ sub supraveghere, pe durata unui termen de
încercare de 5 ani, stabilit potrivit dispoziţiilor art.862 alin.1 Cod penal din 1968.

S-a î ncredinţ at supravegherea inculpatului Serviciului de Probaţiune S____.

În baza art.863 alin.1 Cod penal din 1968, pe durata termenului de încercare, obligă


inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune S____;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi


orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;
c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de


existenţă.

S-a a tra s atenţia inculpatului asupra prevederilor art.864Cod penal din 1968


privind cazurile de revocare a beneficiului suspendării executării pedepsei sub
supraveghere în cazul săvârşirii de noi infracţiuni sau al neîndeplinirii cu rea-
credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege şi stabilite de instanţă ori
al neexecutării obligaţiilor civile.

În baza art.863 alin.2 Cod penal din 1968, un exemplar al prezentei sentinţe s - a


comunica t Serviciului de Probaţiune S____.

În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1968, pe durata suspendării executării pedepsei


închisorii sub supraveghere, s -a suspend at şi executarea pedepselor accesorii.

În baza art.254 alin.3 Cod penal din 1968, s-a dispu s confiscarea specială de la


inculpaţi a bunurilor care au făcut obiectul luării de mită, respectiv:

- de la inculpatul Ş_____ F_______ V____: 452 litri motorină, cantitate ridicată de la


domiciliul inculpatului cu ocazia percheziţiei din data de 01.06.2010 şi suma de 45
lei (contravaloarea a 10 litri de ulei de motor);

- de la inculpatul B____ Alin G______: 163 litri motorină, cantitate ridicată de la


domiciliul inculpatului cu ocazia percheziţiei din data de 01.06.2010;

- de la inculpatul C_____ D_____ F_____: 420,85 lei (contravaloarea a 95 litri motorină);

- de la inculpatul B_____ D__ R___: 95 litri motorină, cantitate ridicată de la domiciliul


inculpatului cu ocazia percheziţiei din data de 01.06.2010 şi 22,5 lei (contravaloarea
a 5 litri ulei de motor);

- de la inculpatul P__ C_______ I___: 4,5 litri motorină, cantitate ridicată de la


domiciliul inculpatului cu ocazia percheziţiei din data de 01.06.2010 şi suma de
60,27 lei (contravaloarea a 135,5 litri de motorină).

În baza art.255 alin.4 raportat la art.254 alin.3 Cod penal din 1968, s-a dispu s


confiscarea specială de la inculpaţi a bunurilor care au făcut obiectul dării de mită,
respectiv:

- de la inculpatul M______ T______: 200,05 lei (contravaloarea a 35 litri motorină şi 10


litri ulei de motor);
- de la inculpatul B________ P_____: 265,80 lei (contravaloarea a 60 litri motorină);

- de la inculpatul Chişadam A________: 243,65 lei (contravaloarea a 55 litri motorină);

- de la inculpatul C____ V_____: 230,36 lei (contravaloarea a 52 litri motorină);

- de la inculpatul B____ A_____: 221,50 lei (contravaloarea a 50 litri motorină);

- de la inculpatul Stamari D____: 177,20 lei (contravaloarea a 40 litri motorină);

- de la inculpatul B____ G_______: 287,95 lei (contravaloarea a 65 litri motorină);

- de la inculpatul A______ C______: 155,05 lei (contravaloarea a 35 litri motorină);

- de la inculpatul S________ Alin D____: 243,65 lei (contravaloarea a 55 litri motorină);

- de la inculpatul B____ I___ M_____: 155,05 lei (contravaloarea a 35 litri motorină);

- de la inculpatul T____ L______: 354,40 lei (contravaloarea a 80 litri motorină);

- de la inculpatul P__ D____: 88,60 lei (contravaloarea a 20 litri motorină);

- de la inculpatul B___ I___ O_____: 199,35 lei (contravaloarea a 45 litri motorină);

S-a c onstat at că persoana vătămată Societatea Naţională de Transport Feroviar de


C_______ C.F.R. C_______ S.A. nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art.112 alin.1 lit.e) şi alin.5 Cod penal, s-a dispu s confiscarea specială de la


inculpaţi a bunurilor dobândite prin săvârşirea infracţiunii de delapidare, respectiv:

- de la inculpatul Ş_____ F_______ V____: 117,5 litri motorină, cantitate ridicată de la


domiciliul inculpatului cu ocazia percheziţiei din data de 01.06.2010;

- de la inculpatul C_____ D_____ F_____: 221,50 lei (contravaloarea a 50 litri motorină);

- de la inculpatul B_____ D__ R___: 221,50 lei (contravaloarea a 50 litri motorină);

- de la inculpatul P__ C_______ I___: 66,45 lei (contravaloarea a 15 litri motorină);

- de la inculpatul C____ I___: 10.078,25 lei (contravaloarea a 2275 litri motorină şi 5


litri ulei de motor);

- de la inculpatul M_______ D__: 180 litri motorină, cantitate ridicată de la domiciliul


inculpatului cu ocazia percheziţiei din data de 01.06.2010 şi 4554,04 lei
(contravaloarea a 1028 litri motorină);

- de la inculpatul B________ P_____: 243,65 lei (contravaloarea a 55 litri motorină);


- de la inculpatul Chişadam A________: 553,75 lei (contravaloarea a 125 litri
motorină);

- de la inculpatul C____ V_____: 1249,26 lei (contravaloarea a 282 litri motorină);

- de la inculpatul P_____ A____: 819,55 lei (contravaloarea a 185 litri motorină);

- de la inculpatul B____ A_____: 456,29 lei (contravaloarea a 103 litri motorină);

- de la inculpatul S______ D____: 132,90 lei (contravaloarea a 30 litri motorină);

- de la inculpatul A______ C______: 132,90 lei (contravaloarea a 30 litri motorină);

- de la inculpatul S________ Alin D____: 132,90 lei (contravaloarea a 30 litri motorină);

- de la inculpatul B____ I___ M_____: 132,90 lei (contravaloarea a 30 litri motorină);

- de la inculpatul T____ L______: 642,35 lei (contravaloarea a 145 litri motorină);

- de la inculpatul P__ D____: 44,30 lei (contravaloarea a 10 litri motorină);

- de la inculpatul B___ I___ O_____: 110,75 lei (contravaloarea a 25 litri motorină);

- de la inculpatul C________ M_____ C_______: 420,85 lei (contravaloarea a 95 litri


motorină).

În baza art.112 alin.1 lit.e) şi alin.5 Cod penal, s-a dispu s confiscarea specială de la


inculpatul Ş_____ F_______ V____ a cantităţii de 395,5 litri de motorină, bunuri
dobândite prin săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi complicitate la
delapidare .

În baza art.112 alin.1 lit.e) şi alin.5 Cod penal, s-a dispu s confiscarea specială de la


inculpatul C____ V_____ a cantităţii de 29,3 litri ulei de motor, bunuri dobândite prin
săvârşirea infracţiunii de delapidare .

În baza art.112 alin.1 lit.e) şi alin.5 Cod penal, s-a dispu s confiscarea specială de la


inculpatul C____ I___ a sumei de 689,10 lei, reprezentând contravaloarea a 120 litri
motorină şi 35 litri ulei de motor, bunuri dobândite prin săvârşirea infracţiunii de
furt calificat .

S-a c onstat at recuperat prin achitare prejudiciul cauzat prin comiterea infracţiunii
de de delapidare de către inculpaţii M______ T______ ( 680 litri motorină şi 25 litri ulei
de motor) şi B____ G_______ ( 70 litri motorină) şi a infracţiunii de complicitate la
delapidare de către inculpatul I_____ S_____ ( 357,5 litri motorină).
În baza art.404 alin.4 lit.c) Cod procedură penală raportat art.249 alin.4 şi alin.5 Cod
procedură penală, a fost menţin ută măsura sechestrului asigurător instituit în baza
ordonanţelor Parchetului de pe lângă Tribunalul S____ din dosar nr.6/P/2010, în
vederea confiscării speciale şi pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare,
asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor, astfel:

- prin ordonanţa din data de 12.08.2010 pentru inculpatul B________ P_____, pus în
aplicare prin procesul-verbal din data de 13.08.2010 asupra următoarelor bunuri:
televizor LCS marca Samsung, diagonală 102 cm , _____________________; mobilă
sufragerie formată din 4 corpuri lemn masiv esenţă cireş; canapea imitaţie piele
culoare crem, până la concurenţa sumei de 5509,45 lei;

- prin ordonanţa din data de 05.08.2010 pentru inculpatul C____ I___, pus în aplicare
prin procesul-verbal din data de 11.08.2010 asupra următoarelor bunuri:
autoturism marca Opel Zafira cu număr de înmatriculare XXXXXXXXX, ___________
WOLOTGFxxxxxxxxxx; televizor LCD marca Samsung model LE 37962B; combină
frigorifică marca Electrolux model SNA19E, ______________; maşină de spălat marca
Indesit model WITL 105, serie xxxxxxxxxxxx, până la concurenţa sumei de 15.767,35
lei;

- prin ordonanţa din data de 05.08.2010 pentru inculpatul C____ V_____, pus în
aplicare prin procesul-verbal din data de 11.08.2010 asupra următoarelor bunuri:
autoturism Dacia 1310, cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX, ___________
UU1R11711Y2910082; televizor LCS marca Beko, model 82 BKL-32LX-LU1B, seria
xxxxxxxx; maşină de spălat marca LG model WD10264NP; combină frigorifică
marca Arctic model K 366-4 seria xxxxxxxxxxxx13647008; calculator marca Dell
(unitate centrală), _____________, monitor Siemens-AG, serie xxxxxxx; televizor Orion
model S2050 MTX serie xxxxxx; televizor Kokusai, model 51TCB063TX, serie
xxxxxxxx; mobilă sufragerie formată din 4 corpuri, culoare maro deschis (2 seturi);
mobilă bucătărie formată din 2 corpuri suspendate şi 2 corpuri culoare cireş; aparat
sport tip bicicletă; mobilă tineret culoare crem formată din 2 dulapuri, 1 bibliotecă
şi un pat; 2 birouri de culoare maro; 2 fotolii extensibile, până la concurenţa sumei
de 6479,62 lei;

- prin ordonanţa din data de 05.08.2010 pentru inculpatul M______ T______, pus în
aplicare prin procesul-verbal din data de 21.09.2010 asupra următoarelor bunuri:
autoturism Mercedes Benz cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX, ___________
WDB2021201F115149; tractor marca F___ nr. de înregistrare JB 133, nr. identificare
xxxxx, până la concurenţa sumei de 5200,05 lei;

- prin ordonanţa din data de 23.07.2010 pentru inculpatul Chişadam A________, pus
în aplicare prin procesul-verbal din data de 12.08.2010 asupra autoturismului
marca Volkswagen cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX, număr de identificare
WVWZZZ1JZ5W072158, până la concurenţa sumei de 5797,40 lei;

- prin ordonanţa din data de 23.07.2010 pentru inculpatul M_______ D__, pus în
aplicare prin procesul-verbal din data de 11.08.2010 asupra autoturismului marca
Audi nr. XXXXXXXXX, ___________ WAUZZZ8DZYA182509, până la concurenţa sumei
de 9554,04 lei.

În baza art.404 alin.4 lit.c) Cod procedură penală raportat art.249Cod procedură


penală, s-a dispu s ridicarea măsurii asiguratorii a sechestrului penal instituite în
baza ordonanţelor nr.6/P/2010 din datele de 07.06.2010 şi 05.08.2010 a Parchetului
de pe lângă Tribunalul S____ asupra bunurilor de orice natură aparţinând
inculpaţilor Ş_____ F_______ V____ şi B____ Alin G______, măsuri asiguratorii care nu au
putut fi puse în aplicare în lipsa identificării unor bunuri aparţinând inculpaţilor.

În baza art.404 alin.4 lit.c) Cod procedură penală raportat la art.249 alin.4 şi


alin.5 Cod procedură penală, s-a institui t măsura asiguratorie a sechestrului penal,
în vederea confiscării speciale şi pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare
asupra sumelor de bani ridicate de la inculpaţi cu ocazia percheziţiilor domiciliare
din data de 01.06.2010 şi consemnate la CEC BANK – Sucursala Z____ pentru sumele
în euro şi la Direcţia Generală a Finanţelor Publice S____ pentru sumele în lei, pe
numele inculpaţilor şi la dispoziţia Parchetului de pe lângă Tribunalul S____, astfel:

- pentru inculpatul Ş_____ F_______ V____ asupra sumei de 5045 lei, valoarea
probabilă a sumei datorate fiind de 5045 lei;

- pentru inculpatul C____ I___ asupra sumelor de 300 euro şi 2457 lei, valoarea
probabilă a sumei datorate fiind de 15.767,35 lei;

- pentru inculpatul M_______ D__ asupra sumelor de 950 euro şi 188 lei valoarea
probabilă a sumei datorate fiind de 9554,04 lei;

- pentru inculpatul P__ C_______ I___ asupra sumei de 1160 euro, valoarea probabilă
a sumei datorate fiind de 5126,72 lei;
- pentru inculpatul B____ Alin G______ asupra sumelor de 105 euro şi 1390 lei,
valoarea probabilă a sumei datorate fiind de 5000 lei.

În baza art.404 alin.4 lit.f) Cod procedură penală, s-a dispu s restituirea sumelor de


235 euro şi 605 lei, ridicate de la domiciliul inculpatului Ş_____ F_______ V____ cu
ocazia percheziţiei domiciliare din data de 01.06.2010 şi consemnate la CEC BANK –
Sucursala Z____ pe numele inculpatului Ş_____ F_______ V____ şi la dispoziţia
Parchetului de pe lângă Tribunalul S____, conform recipisei de consemnare
nr.xxxxxx/1 din data de 13.08.2010 (suma de 235 euro) şi la Direcţia Generală a
Finanţelor Publice S____, pe numele inculpatului Ş_____ F_______ V____ şi la dispoziţia
Parchetului de pe lângă Tribunalul S____ (suma de 605 lei din totalul sumei de 5650
lei consemnată).

În baza art.404 alin.4 lit.f) Cod procedură penală , s-a dispu s restituirea sumei de


1320 lei, ridicate de la domiciliul inculpatului P__ C_______ I___ şi consemnate la
Direcţia Generală a Finanţelor Publice S____, pe numele inculpatului P__ C_______ I___
şi la dispoziţia Parchetului de pe lângă Tribunalul S____.

În baza art.112 alin.1 lit.f) Cod penal, s-a dispu s confiscarea specială de la


inculpatul C_____ D_____ F_____ a 4 cartuşe cu glonţ calibru mic inscripţionate
„21RPR63” şi 1 cartuş cu glonţ calibru 7,65 mm inscripţionat „22- 75” , ca bunuri a
căror deţinere este interzisă de lege, bunuri ce a au fost ridicate de la locuinţa
acestuia cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare din data de 01.06.2010 şi care
se află în prezent la camera de corpuri delicte de la Tribunalul S____.

În baza art.112 alin.1 lit.f) Cod penal, s-a dispu s confiscarea specială de la


inculpatul P__ C_______ I___ a patru petarde de culoare vişinie inscripţionate „art.128
Magnum”, ca bunuri a căror deţinere este interzisă de lege, bunuri ce a au fost
ridicate de la locuinţa acestuia cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare din data
de 01.06.2010 şi care se află în prezent la camera de corpuri delicte de la Tribunalul
Săla .

Mijloacele materiale de probă care au fost înaintate de către Parchetul de pe lângă


Tribunalul S____ odată cu rechizitoriul se vor păstra la camera de corpuri delicte din
cadrul Tribunalului S____, potrivit art.93 alin.7 şi art.130-133 din Regulamentul de
ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, acestea fiind ridicate de la inculpaţi cu
ocazia percheziţiilor domiciliare din data de 01.06.2010, după cum urmează:
- de la inculpatul Ş_____ F_______ V____: un caiet cu spirală având înscris pe copertă
„Adventure”; o pâlnie metalică albă; o pâlnie metalică gri; o pâlnie de plastic neagră;
un furtun negru de aproximativ 2 metri ; un furtun verde de aproximativ 2 metri ;
bucăţi de furtun de culoare galbenă de aproximativ 1,5 metri ; un furtun maro de
aproximativ 1,5 metri ; un furtun negru de apriximativ 1,5 metri ; 3 bucăţi furtun
galben de aproximativ 1 metru ; un furtun verde de aproximativ 2,5 metri ; un
furtun galben de aproximativ 2,5 metri ; 2 furtune v erzi de aproximativ 2 metri ; un
furtun galben de aproximativ 3 metri ; un furtun galben de 1 metru ; un telefon
Nokia;

- de la inculpatul B____ Alin G______; 3 telefoane marca NOKIA 70;

- de la inculpatul C_____ D_____ F_____: o agendă cu numere de telefon; o agendă


inscripţionată INOVEST-2006; un telefon marca NOKIA; un telefon marca Nokia
1208, o cartela ORANGE 0502; o pereche mănuşi de culoare portocalie cu puternic
miros de motorină; o pereche ciorapi de damă -tăiaţi- cu miros de motorină;

- de la inculpatul B_____ D__ R___: un telefon Nokia E51; un telefon Nokia 1208; 4
săbii cu teacă; o baionetă model militar; un detector de metale 2MD-5008; o
agendă-2004; o pâlnie metalică; o pâlnie cu furtun;

- de la inculpatul P__ C_______ I___: un telefon Nokia model 1200, acumulator


adecvat şi o cartelă S__ Cosmote, cu seria xxxxxxxxxxxx2310366; un telefon model
Nokia 1260, acumulator aferent şi o cartelă S__ Orange cu seria
xxxxxxxxxxxx7P04G9; 4 petarde de culoare vişinie cu inscripţia „art 128Magnum”; o
agendă de culoare vişinie inscripţionată „RHODIA”, o agendă de culoare neagră;

- de la inculpatul C____ I___: proces verbal de constatare a contravenţiei-copie-


________, nr.xxxxxxx din data de 25.05.2010, întocmit de agenţi de poliţie din cadrul
Postului de Poliţie Băbeni, în baza căruia C____ I___ a fost sancţionat conform
art.1 lit.e din Legea 12/1990; un telefon mobil marca „SONY Ericson”; o cartelă S__
COSMOTE _________________________; un telefon mobil marca Samsung-D 500; 2
agende de culoare roşie inscripţionate „DACOROM” şi „TITAN MARMOSIM”; o
agendă de culoare maro+negru;

- de la inculpatul M_______ D__: un telefon marca „Sony Ericsson"; un telefon


marca ,,Nokia”; o agendă de telefon, un caiet; 13 bonuri fiscale de cumpărare a
motorinei; 21 bonuri de la bancom at - România;

- de la inculpatul M______ T______: un telefon marca Sony Ericsson;


- de la inculpatul B________ P_____: un telefon mobil;

- de la inculpatul C____ V_____: un furtun din material plastic de culoare verzuie, cu o


lungime de aproximativ 1,2 metri ; un furtun de culoare maro, cu o lungime de 1,85
metri ; un furtun de culoare albă cu o lungime de 2,2 metri ; un furtun de culoare
verzuie cu o lungime de 2 metri ; 2 pâlnii din metal de culoare neagră; un telefon
marca Nokia 1600 cuo cartelă S__ -xxxxxxxxxxxxx-J3.

În baza art.397 alin.3 raportat la art.255 alin.1 Cod procedură penală, s-a dispu s


restituirea către inculpatul I_____ S_____ a unui telefon mobil marca Nokia 1600 şi a
unui telefon mobil marca Samsung C 3050, ridicate de la acesta conform
procesului-verbal de percheziţie din data de 01.06.2010, bunuri aflate în prezent la
camera de corpuri delicte din cadrul Tribunalului S____.

În baza art.274 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, au fost oblig aţi inculpaţii la


cheltuieli judiciare către stat, în cuantum total de 112.500 lei, astfel: inculpaţii Ş_____
F_______ V____, B____ Alin G______, C_____ D_____ F_____, B_____ D__ R___, P__ C_______
I___, C____ I___, M_______ D__, M______ T______, B________ P_____, Chişadam A________
D__, C____ V_____, P_____ A____ P___, B____ A_____, S______ I___ D____, B____ G_______,
A______ C______ A_____, S________ Alin D____, B____ I___ M_____, T____ L______, P__
D____, B___ I___ O_____ şi C________ M_____ C_______, câte 5000 lei fiecare, iar
inculpatul I_____ S_____ 2.50 0 lei.

În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de către


stat cu privire la infracţiunea de complicitate la luare de mită pentru care a fost
trimis în judecată şi achitat inculpatul I_____ S_____ au răm as în sarcina aces tuia.

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa de fond a reţinut că i nculpaţii Ş_____


F_______ V____, B____ Alin G______, C_____ D_____ F_____, P__ C_______ I___ şi B_____ D__
R___ au deţinut în perioada 17.02.2010 – 01.06.2010 calitatea de agenţi de poliţie,
făcând parte din structurile poliţiei judiciare, iar în această calitate, în perioada
supusă cercetării, şi-au desfăşurat activitatea în cadrul Postului de Poliţie
Transporturi Feroviare Jibou.

Potrivit fişelor postului, comunicate de către Inspectoratul General al Poliţiei


Române – Serviciul Transporturi – Secţia Regională de Poliţie Transporturi C___
N_____ – Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi S____, printre sarcinile şi atribuţiile
de serviciu ale acestora se numărau şi constatarea infracţiunilor şi a contravenţiilor
săvârşite în raza lor de activitate, luarea măsurilor operative de identificare a
autorului (autorilor), efectuarea de acte premergătoare şi de acte de urmărire
penală în cauzele de competenţa acestora, acestea fiind valabile atât în cazul şefului
de patrulă (inculpatul Ş_____ F_______ V____ – vol.I dos.UP fila 476-480), al ajutorului
de şef de pot (inculpaţii B____ Alin G______ – vol.I dos.UP f.481-485, B_____ D__ R___ –
vol.I dos.UP f.486-490, P__ C_______ I___ – vol.I dos.UP f.496-500), dar şi al agentului
(inculpatul C_____ D_____ F_____ – vol.I dos.UP f.491-495).

Inculpaţii C____ I___, I_____ S_____ şi C________ M_____ C_______, în aceeaşi perioadă, au
avut calitatea de impiegaţi de mişcare în cadrul Staţiei CF Jibou, aceştia fiind
responsabili, printre altele, de asigurarea efectuării întregii activităţi de circulaţie a
trenurilor din staţie, a executării tuturor operaţiilor de primire, tranzitare şi
expediere a trenurilor, a executării manevrelor în staţie conform mersului de tren
în vigoare, a planului de manevră şi a reglementărilor încheiate cu operatorii
feroviari, de completare a foilor de parcurs şi înmânarea acestora mecanicului de
locomotivă înainte de expedierea trenului, dar şi de raportare către conducerea
staţiei a neajunsurilor şi abaterilor produse în tura sa de serviciu. (vol.I dos.UP f.
502-510).

Inculpaţii B________ P_____, Chişadam A________, C____ V_____, B____ A_____, S______
D____ I___, B____ G_______, A______ C______ A_____, S_______ Alin D____, B____ I___
M_____, T____ L______, P__ D____ şi B___ I___ O_____ au avut calitatea de mecanici de
locomotivă în cadrul Secţiei de E_________ Locomotive Jibou – S.E.L.C., unitate ce face
parte din S.N.T.F.C. C.F.R.C_______ S.A. Aşa cum s-a arătat şi anterior, conform fişei
postului (vol.I dos.UP f.514-515, 518-520), mecanicii de locomotivă răspundeau de
cantitatea de combustibili şi lubrefianţi de la luarea în primire a locomotivei şi
autotrenului până la predarea sau remizarea acestora, fiind astfel gestionari de
drept ai acestor bunuri. Sub acest aspect, instanţa face trimitere la analiza
atribuţiilor de serviciu şi a prevederilor legale aplicabile efectuată cu ocazia
soluţionării cererii de schimbare a încadrării juridice, analiză expusă anterior.

Inculpatul M_______ D__ a avut calitatea de şef manevră în cadrul Secţiei de


E_________ Locomotive Jibou – S.E.L.C., având între atribuţiile de serviciu, efectuarea
manevrelor în incinta S.E.L.C.Jibou conform programului de manevră stabilit şi
înmânat de şeful de tură. (vol.I dos.UP – f.521-522).

Inculpatul M______ T______ avea calitatea de primitor-distribuitor în cadrul Secţiei de


E_________ Locomotive Jibou – S.E.L.C., fiind gestionar de drept al motorinei şi
uleiului de motor cu care erau alimentate locomotivele aflate în exploatarea
S.E.L.C.Jibou. În legătură cu acest inculpat, instanţa reţine că în cursul judecăţii, prin
adresa nr.1104/21.06.2016, S.R.T.F.C.C___ a comunicat că inculpatul nu ar fi deţinut
funcţia de gestionar în sensul Legii nr.22/1969, ci răspundea doar de buna
funcţionare a ainstalaţiei de alimentare şi de corectitudinea documentelor
întocmite. Instanţa a aprecia t că persoana vătămată nu este în măsură să
stabilească dacă inculpatul avea sau nu calitatea de gestionar în sensul legii penale,
acesta fiind atributul instanţei, care se raportează la dispoziţiile legale aplicabile în
materie şi la atribuţiile de serviciu înscrise în fişa postului însuşită prin semnătură
de către inculpat personal şi în care se prevede expres că acesta răspunde de
integritatea gestiunii de combustibil în tura sa de serviciu de la primirea până la
predarea serviciului şi răspunde împreună cu ceilalţi cogestonari de lipsurile
constatate, dacă nu se poate delimita în timp paguba produsă (vol.I dos.UP f.516-
517).

Inculpatul P_____ A____ P___ avea calitatea de angajat al firmei de pază Condorul
S.R.L., cu atribuţii de pază şi protecţie a obiectivului staţia C.F.Jibou.

Din actele dosarului de urmărire penală, rezultă că acesta a fost înregistrat ca


urmare a sesizării făcute către Direcţia Generală Anticorupţie – Serviciul Judeţean
Anticorupţie S____ la data de 13.01.2010, de către numitul B____ V_____, sesizare
care viza între altele practicarea de activităţi de taximetrie clandestină, posibile prin
stabilirea unor preţuri mai mici în special pentru cursele Jibou-Z____ şi retur,
datorită alimentării autoturismelor cu motorină care nu provenea din staţiile de
distribuţie a carburanţilor, ci de pe piaţa neagră, sesizându-se că era cunoscut la
nivelul oraşului Jibou că se sustrăgea motorină de către angajaţii C.F.R. Jibou, cu
sprijinul anumitor agenţi de poliţie.

În acest context, pentru verificarea aspectelor sesizate s-a solicitat şi s-a obţinut
încuviinţarea instanţei de autorizare a interceptării convorbirilor telefonice, dar şi
de supraveghere audio, video şi prin fotografiere în mediu ambiental şi de
localizare, iniţial în privinţa inculpaţilor Ş_____ F_______ V____ şi B____ Alin G______ şi a
învinuitului M____ A_____ S____ (autorizaţia nr.8/16.02.2010), iar ulterior, ca urmare a
indiciilor rezultate din măsurile de supraveghere autorizate anterior, în privinţa
inculpaţilor M_______ D__, M______ T______, C____ V_____ (autorizaţia
nr.15/17.03.2010), P__ C_______ I___, B_____ D__ R___, C_____ D_____ F_____ (autorizaţia
nr.16/19.03.2010), C____ I___ (autorizaţia nr.18/15.04.2010), C________ M_____
C_______ şi I_____ S_____ (autorizaţia nr.23/14.05.2010).
Din interceptările efectuate în cauză rezultă atât sustragerea unor cantităţi de
motorină de către inculpaţii care aveau calitatea de mecanici de locomotivă, dar şi
existenţa unor relaţii de „colaborare” între inculpaţi, aceştia comunicând între ei,
atât în legătură cu sustragerile de motorină, existând discuţii privitoare la înţelegeri
legate de modul de acţionare, dar şi de împărţire şi valorificare a motorinei
sustrase, inclusiv de oferire sau de pretindere din partea inculpaţilor care aveau
calitatea de poliţişti, precum şi discuţii legate de nemulţumiri generate de modul de
derulare a „activităţii”. Aceastea urmează a fi ulterior detaliate.

Din notele de redare a înregistrărilor video rezultă de asemenea efectuarea unor


operaţiuni de transportare în diferite recipiente şi diferite plase, sacoşe sau genţi a
unor recipiente în zona Gării Jibou, de predare a acestora sau de introducere în
autoturismele inculpaţilor sau ale altor persoane, aspecte care de asemenea
urmează a fi detaliate la momentul analizării activităţii fiecărui inculpat.

Ulterior începerii urmăririi penale în cauză la data de 27.05.2010 faţă de inculpaţii


Ş_____ F_______ V____, B____ Alin G______, B_____ D__ R___, C_____ D_____ F_____, P__
C_______ I___, M______ T______, C____ V_____, I_____ S_____, M_______ D__ şi C____ I___, s-
a solicitat instanţei autorizarea efectuării unor percheziţii domiciliare la aceşti
inculpaţi, în baza autorizaţiilor emise de judecător procedându-se la efectuarea
acestor percheziţii, dar şi a percheziţionării corporale şi a autovehiculelor acestora,
la data de 01.06.2010.

Cu ocazia efectuării acestor percheziţii, la imobilele sau în autovehiculele


inculpaţilor au fost descoperite bunuri care aveau legătură cu faptele pentru care
se efectuau cercetări, astfel:

- la inculpatul Ş_____ F_______ V____: 2 canistre de câte 5 litri goale, 3 pâlnii, 16


furtune, 14 butoaie metalice cu capaci tatea de câte 200 l , goale, cantitatea de 965
litri motorină, ambalată în 119 recipiente de diferite cantităţi (între 1 l şi 30 litri ),
precum şi alte 38 de recipiente din plastic de cantităţi diferite (între 4 l şi 50 litri )
goale, un caiet dictando conţinând însemnări privind cantităţi şi sume de bani (vol.II
dos.UP f.10-18);

- la inculpatul B____ Alin G______: 1 bidon de plastic de 5 litri gol, cu miros de


combustibil şi cu o cantitate mică de lichid de culoare galbenă, un butoi metalic cu
capacitatea de 200 l conţinând lichid de culoare galbenă cu miors de combustibil,
despre care inculpatul a afirmat că este motorină, fără a se putea determina
cantitatea exactă, 4 furtune, 3 pâlnii, un recipient de plastic cu o cantitate redusă de
lichid, 2 canistre de câte 20 litri pline cu motorină, 21 bidoane din plastic de diferite
capacităţi (între 5 litri şi 20 litri ) şi 9 flacoane din plastic, de diferite cantităţi (între
1,5 şi 2,5 litri ), toate goale, cu miros de combustibil (vol.II dos.UP f.39-44);

- la inculpatul C_____ D_____ F_____: 3 canistre de câte 10 litri goale, cu miros de


combustibil, mănuşi, ciorap din mătase (vol.II dos.UP f.53-68);

- la inculpatul B_____ D__ R___: 1 butoi metalic cu capacitatea de 200 l conţinând


aproximativ 75- 100 litri motorină, 2 canistre a câte 20 litri şi 1 canistră de 10 litri
goale şi una de 20 de l plină cu lichid ce pare a fi motorină, 1 pâlnie cu filtru
improvizat din ciorap, 1 pâlnie cu furtun, 2 bidoane de câte 10 litri goale (vol.II
dos.UP f.79-80);

- la inculpatul P__ C_______ I___: 14 recipiente de diferite cantităţi (între 2 litri şi 30


litri ) goale, o pâlnie şi un recipient din plastic de 2 litri şi unul de 2,5 litri pline cu
lichid galben-verzui, 1 recipient din plastic de 5 litri gol, cu urme dintr-o substanţă
ce pare a fi motorină (vol.II dos.UP f.90-95);

- la inculpatul C____ I___: 2 canistre de câte 20 litri , 1 bidon din plastic de 25 litri şi 5
bidoane de plastic de diferite cantităţi (între 2,5 litri şi 25 litri ), toate aceste
recipiente fiind goale, dar prezentând urme de combustibil, după miros posibil
motorină, foi de ziare deformate în portbagajul autoturismului conţinând urme de
lichide ce degajă un puternic miros de motorină (vol.II dos.UP f.109-121);

- la inculpatul M_______ D__: 4 pâlnii, 1 furtun, 2 bidoane metalice cu capacitatea de


200 l fiecare şi 6 bidoane (3 de câte 20 litri şi 3 de câte 10 litri ), toate goale şi
cantitatea de 180 l motorină în 2 butoaie de câte 60 litri , 2 bidoane de câte 20 litri şi
2 bidoane de câte 10 litri (vol.II dos.UP f.135-13 9);

- la inculpatul M______ T______: 9 recipiente din plastic goale, cu miros specific


produselor petroliere, 13 recipiente cu lichid cu miros de produse petroliere, pâlnie
şi 2 furtune (vol.II dos.UP f.149-156);

- la inculpatul C____ V_____: 4 furtune, 2 pâlnii, 4 bidoane cu carburant posibil


motorină sau benzină conţinând în total 7 l lichid, 13 bidoane cu ulei conţinând în
total 29,3 l ulei, 203 bidoane goale de diferite cantităţi (197 între 1,5 litri şi 3 l , 1 de
60 litri , 2 de câte 20 litri şi 3 de câte 10 litri ) (vol.II f.165-174);
- la inculpatul I_____ S_____ nu au fost descoperite bunuri de genul celor care au fost
găsite la ceilalţi inculpaţi (vol.II f.206-208).

În cursul urmăririi penale, a fost efectuat un raport de expertiză criminalistică de


către Institutul N_______ de Expertize Criminalistice pentru stabilirea naturii
probelor ridicate de la inculpaţi cu ocazia efectuării percheziţiilor, raportul
nr.182/22.11.2010 (vol.XVII dos.UP f.90-263) şi suplimentul nr.11/26.01.2011
(vol.XVII dos.UP f.265-270) stabilind că în marea lor majoritate, probele ridicate de
la inculpaţi reprezintă motorină.

În legătură cu cantităţile de motorină şi cu recipientele descoperite cu ocazia


efectuării percheziţiilor domiciliare şi ale autovehiculelor, inculpaţii au declarat
următoarele aspecte:

- inculpatul Ş_____ F_______ V____ a precizat că a cumpărat acea cantitate de


motorină în reptate rânduri de la şoferii de tir care parchează în zona Staţiei C.F.R.
Jibou, cu un preţ cuprins între 2-2,5 lei/litru, în funcţie de cantitatea cumpărată,
aceasta fiind la o tranzacţie între 5-10 până la 60 litri , iar recipientele goale le
deţine de mai mulţi ani, majoritatea aparţinându-i fratelui său, care este şofer pe
autocamion şi o parte din cantitatea de motorină aparţinându-i tot fratelui său,
fiind cumpărată de el pentru nevoi personale (declaraţia olografă din 01.06.2010 –
vol.I dos.UP f.66); ulterior, în cursul judecăţii, inculpatul a arătat că motorina găsită
în garajul său, îi aparţinea fratelui său, Ş_____ M_____ şi vecinului său, T_____ V_____,
ambii find conducători auto pe TIR. A mai precizat că în anul 2009, fratele său a
închis o firmă de transport pe care a deţinut-o, iar autocamionul l-a predat la
centrul de colectare Jibou, depozitând în garajul său cantitatea de 780 l de motorină
din rezervoare şi 18- 19 l ulei de motor, din cantitatea de motorină inculpatul
vânzând o parte. Inculpatul a susţinut că la data efectuării percheziţiei, fratele său
mai avea 350 litri motorină, T_____ V_____ 550 litri motorină, iar inculpatul 100 litri
motorină achiziţionată de el de la şoferii de TIR din fosta autogară; totodată, a
arătat inculpatul că fratele său a depozitat tot timpul cantităţi importante de
motorină la el în garaj, motorină pe care o cumpăra din ţară, de unde găsea mai
ieftin, nedorind să o ţină în rezervoare întrucât au existat situaţii în care i s-a furat
motorina (f.1335-1336);

Instanţa a aprecia t nesincere declaraţiile inculpatului Ş_____ F_______ V____ şi


contrazise de materialul probator administrat în cauză.
În prim ul rând, s-a reţin ut că niciun moment în cursul urmăririi penale inculpatul
nu a susţinut că vreo cantitate din cea de motorină descoperită la percheziţii ar
aparţine altcuiva în afară de el şi fratele său, abia în cursul judecăţii susţinând că şi
vecinul său T_____ V_____ avea motorină depozitată în garajul său. Singura persoană
care confirmă aceste aspecte, este martora T_____ M______ D_____, vecină şi prietenă
cu inculpatul, dar se poate observa că nici martora nu a făcut aceste susţineri decât
cu ocazia audierii sale în cursul cercetării judecătoreşti, nu şi în cursul urmăririi
penale, aspecte de natură să ridice bănuiala existenţei unei înţelegeri între inculpat
şi martoră cu privire la cele declarate. Pe de altă parte, trebuie avută în vedere şi
atitudinea manifestată de această martoră în faţa instanţei, când a susţinut că nu a
cumpărat niciodată motorină de la inculpat, iar când i s-a citit declaraţia din cursul
urmării penale şi i s-a solicitat să explice contradicţiile faţă de aceasta, a evitat să
dea un răspuns. Ulterior, fiind întocmit pe numele său dosar penal având ca obiect
infracţiunea de mărturie mincinoasă, la sesizarea procurorului de şedinţă, martora
a dat o declaraţie în calitate de inculpat în care a arătat că de fapt îşi aminteşte că a
cumpărat motorină de la inculpatul Ş_____ F_______ V____ în câteva rânduri, fără a
cunoaşte provenienţa acesteia şi fără a indica vreo cantitate sau vreun preţ. Este de
remarcat totodată că în cadrul acestei declaraţii, martora nu a mai făcut vorbire
despre depozitarea vreunei cantităţi de motorină de către soţul său în garajul
inculpatului Ş_____ F_______ V____.

În al doilea rând, s-a reţin ut că în cursul urmăririi penale, inculpatul a declarat că o


parte din motorina găsită la percheziţie, fără a preciza cantitatea măcar
aproximativ, îi aparţinea fratelui său, fiind cumpărată de acesta pentru nevoi
personale. Ulterior, în cursul judecăţii în cel de-al doilea ciclu procesual, după 7 ani
de la efectuarea acelei percheziţii, inculpatul a fost în măsură să indice şi o cantitate
destul de exactă de motorină care i-ar fi aparţinut fratelui său, respectiv 350 litri ,
dintr-o cantitate totală de 780 l , precum şi să precizeze că de fapt aceasta provenea
din rezervoarele unui autocamion care fusese înmatriculat pe firma fratelui său şi
care a fost predat la fier vechi după intrarea societăţii acestuia în faliment.

În legătură cu motorina care ar fi aparţinut fratelui său, inculpatul a mai declarat în


cursul cercetării judecătoreşti că o parte a vândut-o, cu acordul fratelui său, în
vreme ce martorul Ş_____ M_____ a arătat că i-a permis inculpatului să folosească şi
el din motorină dacă are nevoie, în niciun caz nevorbind despre valorificarea acestei
motorine de către inculpat.
Este de remarcat şi faptul că martorul Ş_____ M_____ a declarat că a depozitat
motorina în garajul inculpatului, respectiv cei peste 700 l , în 2-3 butoaie de câte 200
l şi în canistre de 20 litri . Martorul nu a susţinut niciun moment că ar mai fi avut
depozitate recipiente goale în garajul inculpatului şi nici că el personal ar fi şi
cumpărat motorină de la alţi şoferi de TIR şi ar fi depozitat-o tot în garajul
inculpatului, aspecte invocate în apărarea sa de către inculpatul Ş_____ F_______
V____. Din procesul-verbal de efectuare a percheziţiilor domiciliare rezultă că în
garajul inculpatului au fost descoperite 14 butoaie cu capacitatea de 200 l goale şi
numeroase alte recipiente de cantităţi diferite. Cantitatea pretinsă a fi rămas din
motorina martorului Ş_____ M_____, de 350 litri , nu putea fi depozitată în canistre de
20 litri , pentru aceasta fiind necesare 17 canistre cu această capacitate, or la
percheziţie au fost găsite 5 canistre cu capacitatea de 20 litri pline (una dintre ele
doar parţial) şi 4 astfel de canistre goale.

În acelaşi timp însă nu pot fi omise interceptările convorbirilor telefonice purtate


între cei doi fraţi, din care rezultă cu totul alte aspecte decât cele susţinute în faţa
instanţei, respectiv faptul că Ş_____ M_____ cumpăra motorină de la inculpatul Ş_____
F_______ V____ (vol.IV B dos.UP f.422-423, 480-481, 482-483, 523-524, 535-536).

În aceste condiţii, este evident că atât apărarea inculpatului, cât şi susţinerile


martorului Ş_____ M_____ cu privire la provenienţa cantităţii de motorină găsită la
inculpat nu sunt credibile, astfel că nu vor fi avute în vedere de către instanţă.

Martorii propuşi de inculpat pentru dovedirea aspectelor privitoare la provenienţa


motorinei din garajul său nu au fost în măsură să furnizeze informaţii de natură să
consolideze apărarea inculpatului ci, mai degrabă, să ridice îndoieli cu privire la
sinceritatea susţinerilor acestuia, niciunul dintre martori necunoscând de fapt
detalii despre o posibilă cantitate de motorină depozitată de martorul Ş_____ M_____
în garajul inculpatului Ş_____ F_______ V____.

Toate aceste aspecte sunt de natură să creeze instanţei convingerea că inculpatul


Ş_____ F_______ V____ şi-a construit declaraţia din cursul judecăţii exclusiv pe baza
declaraţiilor martorilor audiaţi, încercând în acest mod să asigure coroborarea
acestor declaraţii în apărarea sa.

Instanţa a reţin ut că din declaraţiile inculpatului Ş_____ F_______ V____ coroborate cu


cele ale martorului Ş_____ M_____, dar şi ale martorilor T_____ M______, B____ I____
V_____, J____ I___, rezultă date în sensul că martorul Ş_____ M_____ ar fi putut avea
motorină depozitată în garajul inculpatului sau i-ar fi putut da acestuia motorină
pentru a o comercializa, deşi aceste susţineri sunt contrazise
de interceptările telefonice, însă nu se poate stabili dacă motorina găsită la
percheziţie i-ar fi aparţinut acestuia sau inculpatului. Susţinerile referitoare la faptul
că şi T_____ V_____ ar fi avut depozitată motorină în acest loc, instanţa le apreciază
nedovedite, raportat la aspectele expuse anterior.

Pe de altă parte, chiar dacă s-ar accepta că fiind în prezenţa unor îndoieli cu privire
la provenienţa motorinei găsite la percheziţie, aceasta i-ar profita inculpatului, faţă
de coroborarea interceptărilor şi declaraţiilor persoanelor audiate, aşa cum se va
arăta şi în continuare, aceste apărări nu vor fi de natură să determine înlăturarea
răspunderii penale a inculpatului pentru faptele pentru care a fost trimis în
judecată.

- inculpatul B____ Alin G______ a arătat că motorina găsită la domiciliul său şi în


garajul situat în apropierea Cantinei C.F.R. a fost cumpărată de la şoferi de tir, cu
preţul de 2 lei/litru, urmând a fi folosită în scopuri personale, iar recipientele din
plastic au fost găsite abandonate pe lângă gardul Depoului C.F.R., în urmă cu mai
mulţi ani, şi pâlniile de metal şi furtunele fiind păstrate de către inculpat într-o plasă
de mai mulţi ani (declaraţia olografă din 01.06.2010 – vol.I dos.UP f.80-81); în cursul
judecăţii, inculpatul a precizat că achiziţionase cantitatea de 80 l motorină de la
şoferii de TIR-uri, fiind ajutat de martorul I____ D____ (f.1331);

Susţinerile inculpatului privitoare la achiziţionarea de motorină de la şoferii de TIR


sunt confirmate doar de declaraţia dată de martorul I____ D____ în cursul urmăririi
penale. Împrejurarea că inculpatul ar fi cumpărat motorină de la şoferi de TIR nu
este însă de natură să înlăture răspunderea sa penală pentru faptele pentru care a
fost trimis în judecată şi care sunt probate prin interceptările convorbirilor
telefonice, din care rezultă preocuparea activă a inculpatului pentru procurarea de
motorină de la mecanicii de locomotivă în mod ilegal, dar şi din celelalte bunuri
găsite la domiciliul său cu ocazia efectuării percheziţiei şi pentru existenţa cărora
inculpatul nu a oferit o explicaţie plauzibilă.

- inculpatul C_____ D_____ F_____ nu a precizat nimic în legătură cu canistrele găsite


la percheziţie, doar cu privire la muniţie;

- inculpatul B_____ D__ R___ a precizat că o parte din motorină provine de la


rezervorul unui autoturism achiziţionat pentru piese de schimb, iar diferenţa a
cumpărat-o de la inculpatul Ş_____ F_______ V____, care i-ar fi spus că îi poate face
rost de motorină mai ieftină întrucât are cunoştinţe şoferi de tir. Totodată,
inculpatul a mai arătat că a primit de 5-6 ori, anumite cantităţi de motorină,
cuprinse între 2 şi 5 litri , de la lucrători C.F.R. din Depoul Jibou, motorina provenind
din ţevile de scurgere din timpul alimentărilor (declaraţia olografă din 01.06.2010 –
vol.I dos.UP f.109);

- inculpatul P__ C_______ I___ a precizat că recipientele nu îi aparţin, garajul în care


au fost descoperite fiind proprietatea numitului Teglaş V_____ (declaraţia olografă
din 01.06.2010 – vol.I dos.UP f.120);

Din autorizaţia de efectuare a precheziţiei şi din actele premergătoare efectuate în


cauză a rezultat că inculpatul deţine acel garaj, nefiind probată împrejurarea că acel
garaj ar fi proprietatea altei persoane şi că alte persoane ar depozita bunuri în acest
imobil, astfel că susţinerile inculpatului apar ca lipsite de fundam ent.

- inculpatul C____ I___ a precizat că un flacon cu motorină îl găsise între liniile de cale
ferată şi intenţiona să îl folosească în scopuri casnice, iar canistrele le folosea
pentru a cumpăra benzină şi motorină pentru efectuarea de lucrări agricole
(declaraţia olografă din 01.06.2010 – vol.I dos.UP f.129);

- inculpaţii M_______ D__, M______ T______ nu au făcut nicio declaraţie în legătură cu


aceste aspecte;

- inculpatul C____ V_____ a menţionat că motorina găsită fusese cumpărată din


PECO, iar uleiul din comerţ, recipientele o parte nu îi aparţineau, iar o parte
fuseseră folosite anterior cu băuturi pentru consum (declaraţia olografă – vol.I
dos.UP f.178);

- inculpatul I_____ S_____ a oferit explicaţii legate de provenienţa sumelor de bani


găsite la locuinţa sa, în cazul său nefiind identificate la percheziţie nici recipiente,
nici combustibil de vreun fel (declaraţia olografă – vol.I dos.UP f.183).

În legătură cu acuzaţiile aduse, legate de infracţiunile de luare de mită, dare de mită


sau delapidare, în forma autoratului sau a complicităţii, după caz, inculpaţii au
declarat următoarele:

- inculpaţii Ş_____ F_______ V____, B____ Alin G______, C_____ D_____ F_____ şi P__
C_______ I___ au menţionat că nu au cerut şi nu a primit niciodată motorină de la
mecanicii de locomotivă pentru a nu constata sustragerile de motorină săvârşite de
aceştia, nu au sustras motorină din rezervoarele locomotivelor şi nici nu au
cumpărat motorină de la mecanicii de locomotivă;

- inculpatul B_____ D__ R___ a arătat în cursul urmării penale că a primit de 5-6 ori,
anumite cantităţi de motorină, cuprinse între 2 şi 5 litri , de la lucrători C.F.R. din
Depoul Jibou, motorina provenind din ţevile de scurgere din timpul alimentărilor,
fără însă a sustrage vreodată motorină, inculpatul precizând că este posibil ca
anumiţi mecanici de locomotivă să fi vândut motorină, fără a-i putea nominaliza;

- inculpatul M______ T______ a declarat la data de 14.06.2010, în prezenţa


apărătorului ales, că a dat motorină sau ulei mai multor persoane, indicându-le
numele şi cantităţile (vol.I dos.UP f.153-154);

- inculpatul B________ P_____ a declarat că nu a sustras motorină din locomotivele pe


care a lucrat şi nu le-a dat niciodată poliţiştilor motorină, susţinând totodată că nici
nu era posibilă sustragerea de motorină, întrucât locomotivele erau dotate cu
instalaţie electronică de verificare a consumului de combustibil (vol.I dos.UP f.164);

- inculpatul I_____ S_____ a declarat că nu a sustras motorină din locomotive, nu a


contribuit la aceste fapte, nu a cumpărat motorină de la mecanicii de locomotivă şi
nici nu i-a ajutat să dea motorină poliţiştilor cu scopul de a nu se sesiza despre
comiterea acestor fapte;

- inculpatul P_____ A____ P___ a declarat că nu a luat niciodată motorină de la


angajaţii S.E.L.C.Jibou şi nici nu a înlesnit poliţiştilor sau angajaţilor S.E.L.C. însuşirea
de motorină din cea sustrasă din locomotive sau din depozitele de alimentare (vol.I
dos.UP f.196);

- inculpatul B____ A_____ a declarat că nu a dat nimănui motorină sau alte bunuri de
pe locomotivă, nu a vândut nimănui motorină şi nici nu a sustras nici pentru el
motorină (vol.I dos.UP f.198, 201);

- inculpatul S______ D____ a arătat că niciodată nu a sustras motorină din


rezervoarele locomotivelor, nici nu le-a dat poliţiştilor motorină cu niciun titlu,
neavând înţelegeri cu poliţiştii sau cu alţi mecanici de locomotivă în ce priveşte
motorina (vol.I dos.UP f. 202);

- inculpatul A______ C______ a precizat că nu a înstrăinat motorină sau alte bunuri ale
unităţii care i-au fost încredinţate spre gestionare şi nici nu şi-a însuşit vreun
beneficiu personal din aceste bunuri (vol.I dos.UP f.212, 215);
- inculpatul S_______ Alin a precizat că nu a vândut nimănui motorină şi nu a
favorizat pe nimeni pentru a sustrage motorină şi nici nu a sustras motorină şi nu
le-a dat poliţiştilor vreodată motorină (vol.I dos.UP f.216, 219); în cursul judecăţii,
inculpatul a precizat că a purtat convorbiri telefonice cu unii dintre poliţişti, ştiind că
aceştia îi puneau la încercare, dar nu au cerut niciodată motorină (f.1330);

- inculpatul B____ I___ M_____ a declarat că nu a sustras combustibil de pe


locomotivă, nu şi-a însuşit şi nici nu a comercializat combustibil sub nicio formă
(vol.I dos.UP f.221-222, 227);

- inculpatul T____ L______ a menţionat că nu a sustras şi nu a înstrăinat motorină,


indicându-i expres pe inculpaţii C____ V_____ şi C____ I___ ca persoane cărora nu le-a
vândut motorină (vol.I dos.UP f.229);

- inculpatul P__ D____ a precizat că nu a dat nimănui motorină în timpul serviciului şi


nici în altă împrejurare, nici poliţiştilor şi nici altor persoane (vol.I dos.UP f.233, 236);

- inculpatul B___ I___ a arătat că nu a sustras motorină aflată în gestiunea sa, nici nu
a folosit-o în interes personal şi nici nu a comercializat motorină (vol.I dos.UP f.238);

- inculpatul C________ M_____ C_______ a precizat că nu şi-a însuşit motorină din


locomotivele sau depozitele S.E.L.C. Jibou, nu a ajutat poliţiştii să facă acest lucru
(vol.I dos.UP f.245);

- inculpaţii M_______ D__, C____ I___, Chişadam A________, C____ V_____ şi B____
G_______ nu au dat niciun fel de declaraţii în cursul urmăririi penale. Dintre aceştia,
singurul care a dorit să dea declaraţii în cursul judecăţii a fost inculpatul B____
G_______, care a arătat cu ocazia audierii că se consideră nevinovat, dar a achitat
suma de bani care i se impută cu titlu de prejudiciu, deşi SNTC.F.R. nu are pretenţii,
datorită unor principii morale (f.1329)

În cursul urmăririi penale a fost audiat un număr mare de persoane, marea


majoritate a acestora în calitate de făptuitori sau învinuiţi, faţă de aceştia
dispunându-se prin rechizitoriu soluţii de scoatere de sub urmărire penală, dar şi
martori, o parte dintre aceştia fiind audiaţi în calitate de martori şi în cursul
cercetării judecătoreşti.

Din declaraţiile existente la dosar ale persoanelor implicate în convorbiri telefonice


sau în operaţiuni privitoare la combustibil, se reţin următoarele aspecte:
- învinuita M____ S_____ I____ a menţionat că nici maşinile societăţii pe care o
administra, E__ Trans S.R.L. şi nici autoturismele aflate în posesia familiei nu au fost
alimentate cu motorină cumpărată de la angajaţi C.F.R. Jibou (vol.I dos.UP f.255-
256);

- învinuiţii Reinbold R_____, J____ V_____, C____ S_____ M_____, L___ L_____, Ciocmărian
I___, C______ N______, T___ D____, B____ Alin C_______, P__ I_____ V_____, M______ D_____
V_____, P_____ V_____, R____ R____ M______, Făzăcaş I___, C____ Geza, B_____ A_____
P___, V____ A____ A_____, C______ I___ O_____, S______ V_____ E____, R____ N______,
G_____ S____, A________ A________ au declarat că nu au sustras niciodată motorină din
locomotivele de la S.E.L.C. Jibou, nu au dat motorină poliţiştilor sau altor persoane
şi nici nu au comercializat motorină provenind de la locomotivele aparţinând
S.E.L.C. Jibou (vol.XIV dos.UP f.141-142, 144-145 , 147, 158, 160, 162, 183-184, 191,
193, 194, 196, 209-210, 247, 418-419, 424, 427, vol.XV dos.UP f.77-78, 146-147, 148,
149-150, 151, 152, 153, 154, 155);

În cursul cercetării judecătoreşti, martorul V____ A____ A_____ a arătat că, în calitate
de mecanic asistent, a lucrat cu inculpaţii Chişadam A________ şi B________ P_____,
menţionând că locomotivele nu plecau în cursă decât cu rezervoarele sigilate, iar
când lipseau sigiliile înseriate, se aplicau sigilii de plumb, iar dacă sigiliile se rupeau
din cauza vegetaţiei, se întocmea raport de eveniment în acest sens, raport de
eveniment întocmindu-se şi în eventualitatea constatării de plusuri sau minusuri în
privinţa consumului de motorină. Martorul a mai arătat că în perioada în care a
lucrat cu cei doi inculpaţi nu s-au întâmplat evenimente dosebite, nu s-au constatat
sustrageri din rezervoare, nici nu i-a văzut vreodată pe cei doi să aibă asupra lor
canistre sau orice recipient în care s-ar fi putut depozita motorină. Totodată, a
arătat că perioada din an în care era obligatorie încălzirea trenurilor era de la 1
octombrie la 1 aprilie, dar şi ori de câte ori temperatura scădea sub 10 grade, iar
cele mai folosite linii pentru intrarea locomotivelor în depou era liniile 9 şi 10, linia 1
nefiind folosită, deoarece pe aceasta erau garate vagoane dezafectate (f.1001-
1002).

Martorul P_____ V_____ a arătat cu ocazia audierii sale în cursul judecăţii că a lucrat
ca primitor-distribuitor la S.E.L.C.Jibou, având printre atribuţii şi luarea în primire a
cantităţii de motorină existentă în rezervorul locomotivei la momentul întoarcerii
din cursă, această operaţiune fiind evidenţiată într-un registru ţinut special în acest
sens, precum şi în carnetul de bord şi în foaia de parcurs întocmite de mecanicul de
locomotivă. Martorul a mai precizat că rezervoarele erau sigilate cu sigilii înseriate
sau, în lipsa acestora, cu sigilii din plumb, iar în cazul în care se găseau sigilii rupte,
se întocmea raport de eveniment, în care era trecută cauza ruperii, respectiv
vegetaţie (f.1026-1027).

Martorul C______ N______ a declarat în cursul judecăţii, că a lucrat ca mecanic de


locomotivă şi la nevoie, era şi şef de tură, participând în general la verificarea de
către primitori-distribuitori a cantităţii de motorină existentă în locomotivă la
plecarea şi întoarcerea din cursă. În cazul unor nereguli, legate de cantitatea de
motorină sau în cazul întoarcerii din cursă a locomotivei cu rezervorul desigiliat, se
întocmea raport de eveniment, în care erau menţionate cauzele, martorul
neamintindu-şi de vreun asemenea raport de eveniment în privinţa persoanelor
cercetate în acest dosar şi pentru perioada supusă cercetărilor (f.1072-1073).

În legătură cu aspectele indicate de martori, instanţa reţine că în perioada supusă


cercetării apar întocmite rapoarte de eveniment pentru constatarea de plusuri în
privinţa consumului de motorină, însă marea majoritate a acestora nu conţin
explicaţii. Pe de altă parte, între convorbirile telefonice interceptate, a fost
identificată o situaţie în care nu a fost aplicat sigiliul pe rezervor, în acest sens fiind
convorbirea dintre inculpatul C____ V_____ şi martorul M____ G______ din data de
25.05.2010 între orele 05:31:32-05:36:10, în cadrul căreia martorul îi spune
inculpatului că locomotiva 513 nu are aplicat sigiliu, inculpatul spunând că „o uitat
ăştia să pună” (vol.XII dos.UP f.216-218), nefiind însă identificat un raport de
eveniment întocmit în acest sens, de altfel chiar martorul arătând în cadrul
discuţiei: „da pi da io nu m-am dus după ei”.

- învinuitul B______ I___ a declarat că nu a cumpărat ulei sau motorină de la P__


C_______, Ş_____ F_______ sau alt angajat C.F.R. ori TF, neputând să dea explicaţii
despre ce a fost vorba în convorbirile telefonice purtate cu inculpatul P__ C_______ şi
care au fost interceptate (vol.XIV dos.UP f.123);

În vol.VIII dos.UP f.10-11 există redată convorbirea telefonică purtată între


inculpatul P__ C_______ I___ şi numitul B______ A_____ C______, dar din declaraţia
martorului B______ I___ reiese că numărul său de telefon este acelaşi ca cel indicat în
nota de redare a convorbirilor – 0753-xxxxxx – şi din aceasta rezultă că martorul îi
cere inculpatului motorină, inculpatul spunându-i că nu are, că „depinde cum vine
acela de la D__. Ăla îi singura speranţă. Şi azi-noapte şi ieri noapte n-a dat, zero.”
- învinuitul L_____ S____ Ş_____ a precizat că a avut convorbiri telefonice cu inculpaţii
C_____ D_____ F_____, M______ T______, B____ Alin, Ş_____ F_______ V____ şi P__ C_______,
însă nu a recunoscut sau după caz, nu şi-a amintit conţinutul acestor convorbiri
telefonice (vol.XIV dos.UP f.186-187);

Din analizarea acestor convorbiri telefonice, instanţa a aprecia t că rezultă fără


îndoială că discuţiile erau legate de sustrageri de motorină.

Astfel, în data de 24.03.2010, între învinuit şi inculpatul C_____ D_____ F_____ are loc o
convorbire telefonică, în cadrul căreia inculpatul îl întreabă pe L_____ S____, „Nu
putem bolnădi nimic?”, iar acesta îi răspunde „...oi vedea acolo în tehnică, un 5 litri
îţi dau şi ţie...vreau să-mi iau şi eu un 20, că am fost în concediu...” (vol.VI dos.UP f.8-
9).

În data de 30.03.2010, între aceleaşi persoane are loc o convorbire în cadrul căreia
învinuitul L_____ S____ îi spune inculpatului C_____ D_____ F_____ că nu are de unde să
îi dea, pentru că vine conducerea şi „tre să le dau lor”, inculpatul manifestându-şi
totodată nemulţumirea când L_____ S____ îi spune că Feli (respectiv inculpatul Ş_____
F_______ V____) a sunat înaintea lui (vol.VI dos.UP f.46).

În data de 03.04.2010, inculpatul Ciu rte D_____ i-a atra s atenţia învinuitului L_____
S____ să nu uite de el, iar acesta îi relatează că a venit inculpatul B____ Alin şi a făcut
scandal, că trebuie să îi dea lui, întrucât C_____ D_____ F_____ şi-a luat concediu
medical, cerându-i inculpatului să se înţeleagă cu inculpatul B____ Alin, întrucât „eu
nu vă pot da la amândoi, la unul numa...” (vol.VI dos.UP f.67-68). Mai târziu,
învinuitul îi spune inculpatului că nu îi poate da, deoarece le-a dat inculpaţilor B____
Alin şi Ş_____ F_______, deoarece aceştia au fost la el, înainte (vol.VI dos.UP f.69, 76).

În data de 09.04.2010, inculpatul B____ Alin l-a sunat pe mecanicul de locomotivă


L_____ S____, cerându-i să sustragă motorină din locomotivă – „Hai să facem la
Mirşid”, însă acesta i-a răspuns: „nu pot pe deal în jos, că nu mai merge căldura, nu
i-am mai cuplat... aici pe deal în sus putem, dar la Mirşid, în jos, nu pot nicicum.”
(vol.V dos.UP f.196-197)

- învinuitul U______ C______ C____ a arătat că nu îşi aminteşte convorbirile telefonice


purtate cu inculpaţii B____ Alin şi Ş_____ F_______ V____ şi nici să fi discutat sau să le fi
dat motorină inculpaţilor P__ C_______ I___, I_____ S_____ sau M_______ D__ (vol.XIV
dos.UP f.200-201);
Împrejurarea că acesta a declarat că nu îşi aminteşte convorbirile telefonice sau
acţiunile sale nu este de natură să înlăture concluziile care se desprind din
analizarea convorbirilor telefonice, cu atât mai mult cu cât învinuitul nu a negat
niciun moment purtarea acestor discuţii, susţinând doar că nu îşi aminteşte
conţinutul lor, aspect plauzibil şi prin prisma încercării martorului de a nu declara
aspecte de natură să îl incrimineze personal.

Din cuprinsul convorbirilor telefonice purtate în data de 12.04.2010, pe de o parte


între inculpatul C_____ D_____ F_____ şi învinuitul U______ C______ C____, iar pe de altă
parte între inculpaţii C_____ D_____ F_____ şi Ş_____ F_______ V____, rezultă clar
solicitarea adresată mecanicului de a face rost de motorină, acceptul iniţial al
acestuia şi apoi anunţarea inculpaţilor că nu mai poate, deoarece mai merge cineva
cu ei în cursă, mecanicul spunându-i totodată inculpatului C_____ D_____ F_____ că nu
poate face pe parcurs, ci doar la alimentare, iar la ora 11:46 îi cere inculpatului să
meargă după motorină, că alimentează, acesta spunându-i că nu poate veni în acel
moment, „că-i plin p-acolo” şi îi cere să îi lase motorina la V___ (vol.VI dos. UP f.98-
102, 110-111).

În data de 04.05.2010, inculpatul C_____ D_____ i-a cerut învinuitului U______ C______
C____, aflat în cursă, să caute un flacon, menţionând că trebuie să plece cu Ş_____
F_______ în interes de serviciu până la G_____ pe S____ şi nu vor să meargă cu maşina
de serviciu (vol.VI dos.UP f.186).

- învinuiţii C_____ I___ G_______, Ş________ R______ M______, C____ Raoul G______ I____,
D_____ I___, Reimbold R_____ junior au declarat că nu au sustras motorină, nu au
cumpărat şi nu au vândut altor persoane motorină (vol.XIV dos.UP f.207, 235, 372,
vol.XV dos.UP f.61, 126); audiat în calitate de martor în cursul cercetării
judecătoreşti, C_____ I___ G_______ şi-a menţinut susţinerile, subliniind că nu îi
cunoaşte pe inculpaţi (f.1025);

- învinuitul L______ L____ a declarat că nu a cumpărat motorină din motorina furată


de către mecanicii de locomotivă (vol.XIV dos.UP f.386);

- învinuitul A____ Alin F_____ a arătat că nu a dat niciodată motorină sau alte
produse niciunuia dintre poliţişti şi nici paznicilor din depou şi nu a sustras produse
petroliere; totodată, a precizat că nu are cunoştinţă despre eventuale sustrageri de
astfel de produse şi că a avut convorbiri telefonice cu inculpatul C_____ D_____
F_____, însă nu îşi mai aminteşte conţinutul acestora (vol.XV dos.UP f.34-35);
- învinuitul N______ A_______ a arătat că nu a văzut niciodată vreun poliţist sau vreo
altă persoană furând motorină şi nici nu a primit motorină de la mecanici sau de la
poliţişti (vol.XV dos.UP f.39, 41);

- învinuitul Z______ M_____ a arătat că nu a primit niciodată motorină de la mecanici


sau de la primitori-distribuitori şi nici nu i-a ajutat pe alţii să sustragă (vol.XV dos.UP
f.161-162);

- învinuitul B_____ V_____ N______ a declarat că nu a cumpărat niciodată motorină


sau ulei de la inculpaţii P__ C_______ şi Ş_____ F_______ V____ şi nici de la alte persoane
din cadrul S.E.L.C. Jibou, recunoscând că a purtat convorbiri telefonice cu aceştia,
iar într-una din convorbiri l-a rugat pe P__ C_______ să îi obţină 60 de litri de la un
matriţer, însă nu era vorba despre motorină, neprecizând însă despre ce ar fi fost
vorba; de asemenea, a precizat că în toate convorbirile telefonice a fost vorba
despre vin sau ţuică, nu de motorină (vol.XV dos.UP f.165-166, 169);

Din cuprinsul convorbirii telefonice din data de 18.04.2010, purtată de învinuit cu


inculpatul P__ C_______ I___, rezultă că acesta din urmă, la solicitarea învinuitului de
a-i rezolva „oarece zeamă”, îi spune că poate să îi adune cantitatea cerută eventual
într-o săptămână, pentru că face „aşa, ştii, 5, 10 pe zi”, că pentru cantităţi mai mari
trebuie să vorbească cu inculpatul Ş_____ F_______ V____ şi îi promite totodată că îi va
face rost de 20 litri de ulei de motor. (vol.VIII dos.UP f.69-70).

În ceea ce priveşte convorbirea din data de 03.05.2010, în cadrul căreia învinuitul


B_____ V_____ N______ îi cere inculpatului P__ C_______ I___ să îi procure o cantitate de
50- 60 litri , instanţa apreciază că nu există îndoială că este vorba despre motorină,
mai ales că îi cere inculpatului să îi facă rost şi de flacoane, întrucât nu poate merge
să îi ducă el pentru că a băut şi în acest scop să îi ceară inculpatului Ş_____ F_______
V____ două, trei canistre, întrucât are la el vreo douăzeci de canistre, urmând ca în
dimineaţa următoare să îi ducă banii. (vol.VIII dos.UP f.97)

- învinuitul Senaşi I___ a arătat că nu i-a ajutat niciodată pe poliţişti să primească


motorină de la mecanici sau alţi agenţi ai C.F.R. şi nici el personal nu am primit
asemenea produse (vol.XV dos.UP f.172);

- învinuitul O____ C_____ G_______ a menţionat că nu a sustras niciodată motorină şi


nici nu a dat motorină vreunui poliţist sau altor persoane din cadrul C.F.R. (vol.XV
dos.UP f.174);
- învinuitul M____ D______ a arătat că nu a cumpărat niciodată motorină de la niciun
angajat al C.F.R. şi nici de la organele de poliţie T.F.Jibou (vol.XIX dos.UP f.191);

- învinuitul I____ D____ a declarat că îşi recunoaşte numărul de telefon, însă nu


recunoaşte convorbirile avute cu inculpatul B____ Alin G______, refuzând să
răspundă la întrebarea legată de ce a pus în portbagaj şi în ce cantitate în data de
13.03.2010 (vol.XIV dos.UP f.52); în cursul judecăţii, audiat în calitate de martor,
acesta a declarat că i-a însoţit de câteva ori pe inculpaţii Ş_____ F_______ V____ şi
B____ Alin G______ când au cumpărat motorină de pe locul fostei autogări din Jibou,
aceştia cumpărând de obicei 2-3 bidoane de 20 litri , şi martorul personal
achiziţionând motorină din acel loc, fiind cunoscut în oraş că acolo se vindea
motorină şi multe persoane cumpărau de la şoferii de TIR; totodată, a arătat că a
fost ameninţat la momentul audierii în cursul urmăririi penale, procurorul
încercând să îl lovească, însă nu a sesizat pe nimeni, neştiind cum să procedeze
(f.1234).

În data de 12.03.2010, inculpatul B____ Alin G______ l-a contactat telefonic pe


martorul I____ D____ şi i-a transmis ca la momentul la care îl schimbă pe A____ din
tură, să ia de la acesta motorină pe care să o bage la el în rezervor şi să îi ducă
flaconul gol (vol.V dos.UP f.84-85).

Ulterior, în data de 18.03.2010, acelaşi inculpat i-a transmis martorului telefonic că


i-a făcut rost de 2,5 litri de ulei, iar când martorul a spus că nu ştie dacă îi ajunge,
inculpatul a afirmat: „tu consumi mai mult ulei ca motorină”, iar „uleiu îi mai scump
de trei ori ca motorina” (vol.V dos.UP f.102).

În data de 29.03.2010, cei doi au vorbit din nou la telefon, inculpatul oferindu-i
martorului „una de 5” , însă acesta i-a spus inculpatului că nu are neapărat nevoie,
putând să îi dea lui altădată. De asemenea, inculpatul i-a reproşat martorului că nu
restituie flacoanele după ce le goleşte, pentru ca „să mai pot să rânduiesc ce-i de
rânduit” (vol.V dos.UP f.149)

Din aceste convorbiri, instanţa apreciază că rezultă fără îndoială că martorul


cumpăra sau primea motorină şi ulei de motor de la inculpatul B____ Alin G______,
acestea provenind de la locomotivele C.F.R. şi nu de la şoferii de TIR, nerezultând
aspecte legate de posibile cumpărări de la astfel de persoane. În ceea ce priveşte
susţinerea martorului că ar fi fost ameninţat de p_______ cu ocazia audierii, instanţa
constată că acesta pe de o parte, potrivit propriilor susţineri, nu a făcut nicio
sesizare în ce priveşte comportamentul procurorului, iar pe de altă parte, din
cuprinsul declaraţiei de la urmărire penală rezultă că a refuzat să răspundă la o
parte din întrebările adresate, deşi în calitate de învinuit nu şi-a exercitat dreptul la
tăcere, iar la audierea sa a fost prezent şi apărătorul inculpatului B____ Alin G______,
care ar fi putut sesiza personal un eventual comportament neadecvat din partea
procurorului.

- învinuita T_____ M______ D_____ a declarat că, fiind vecină cu inculpatul Ş_____
F_______ V____, avea cunoştinţă despre faptul că acesta obişnuia să cumpere
motorină de la şoferi de tir, pe care o depozita în garajul său, acolo existând
depozitată şi motorină care îi aparţinea fratelui inculpatului, care este şofer de
camion. De asemenea, a mai arătat că de mai multe ori a cumpărat motorină de la
inculpat, la preţul de 2-2,5 lei/litru, în cantităţi de aproximativ 100 litri la fiecare
tranzacţie, însă nu a achitat preţul integral de fiecare dată, motorina fiind golită din
canistre direct în rezervorul camionului soţului său (vol.XIV dos.UP f.63); la termenul
de judecată din data de 21 septembrie 2016, martora a declarat că nu a cumpărat
motorină de la inculpatul Ş_____ F_______ V____, ci soţul său avea motorină
depozitată în garajul acestuia, neştiind când lua motorină din garaj dacă lua de la
soţul său sau de la inculpat, iar despre provenienţa motorinei inculpatului Ş_____
F_______ V____ a arătat că are cunoştinţă că aceasta este de la fratele inculpatului
(f.914); la data de 14 septembrie 2017, a fost audiată în calitate de inculpat de către
procurorul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Z____, în dosar având ca obiect
infracţiunea de mărturie mincinoasă, ocazie cu care martora a declarat că îşi
aminteşte că totuşi a cumpărat motorină de la inculpatul Ş_____ F_______ V____, în
câteva rânduri, fără să cunoască provenienţa acesteia, motivându-şi schimbarea de
declaraţie prin trecerea timpului (f.1356-1357);

Instanţa a f ăcut trimitere la analiza declaraţiilor martorei făcută prin coroborare cu


susţinerile inculpatului Ş_____ F_______ V____, ocazie cu care a constatat
nesinceritatea declaraţiilor acestei martore inclusiv prin poziţia oscilantă avută de
aceasta pe parcursul derulării procesului penal. Din acest motiv, instanţa a exclu s
ca nesusţinute de alte probe afirmaţiile legate de depozitarea de către soţul
martorei de motorină în garajul inculpatului Ş_____ F_______ V____ şi va reţine din
declaraţiile acestei martore pe cel iniţiale, legate de faptul că a achiziţionat
motorină de la inculpat, aceste aspecte coroborându-se şi cu notele conţinând
redarea convorbirilor telefonice interceptate.
- învinuiţii C____ A_____ M______, B___ R___ D____, L_____ I___, B________ M_____ T_____,
C______ M_____ B_____, S____ D__ au precizat că nu au cumpărat niciodată motorină
de la inculpatul Ş_____ F_______ V____ (vol.XIV dos.UP f.70-71, 89-90, 115-116, vol.XV
dos.UP f.6, 11, vol.XIX dos.UP f.187);

- învinuitul F____ R___ I___ a declarat că a cumpărat de 3-4 ori motorină de la


inculpatul Ş_____ F_______ V____ la preţul de 3,3 lei/litru, fără a cunoaşte provenienţa
motorinei, iar aceasta îi era adusă acasă personal de inculpat, în canistre metalice,
pe care le golea direct în rezervorul microbuzului pe care îl deţinea (vol.XIV dos.UP
f.75); audiat în calitate de martor în cursul cercetării judecătoreşti, acesta şi-a
menţinut în esenţă susţinerile (f.912);

- învinuitul C___ C____ a declarat că a cumpărat de mai multe ori motorină de la


inculpatul Ş_____ F_______ V____, fără a cunoaşte însă provenienţa acesteia, dar
auzise că inculpatul vinde motorină sub preţul pieţei, înţelegându-se cu acesta
asupra unui preţ de 3,1-3,3 lei/litru (vol.XIV dos.UP f.78);

- învinuitul B____ I____ V_____ a declarat că a cumpărat de aproximativ 3-4 ori


motorină de la inculpatul Ş_____ F_______ V____, în cantităţi de aproximativ 30-40 litri/
tranzacţie, la preţul de 3 lei/litru, fără a cunoaşte provenienţa motorinei, crezând că
aceasta povine de la fratele inculpatului, care este şofer pe maşini mari (vol.XIV
dos.UP f.83); audiat în calitate de martor în cursul cercetării judecătoreşti, acesta şi-
a menţinut în esenţă susţinerile (f.910);

- învinuitul B____ M_____ a declarat că a cumpărat de două ori motorină de la


inculpatul Ş_____ F_______ V____, la preţul de 3,5 lei/litru, aproximativ 60 litri , fără a
cunoaşte provenienţa acesteia (vol.XIV dos.UP f.94); audiat în calitate de martor în
cursul cercetării judecătoreşti, acesta şi-a menţinut în esenţă susţinerile, arătând că
motorina i-a fost oferită de inculpat şi că nu l-a întrebat pe acesta de unde o are
(f.952);

- învinuitul Gâlpăian I____ V_____ a declarat că a cumpărat motorină de la inculpatul


Ş_____ F_______ V____, la preţul de 3 lei/litru, preţ mai mic decât la staţiile peco,
aproximativ 40 litri , fără a cunoaşte provenienţa acesteia (vol.XIV dos.UP f.98-99);
audiat în calitate de martor în cursul cercetării judecătoreşti, acesta şi-a menţinut în
esenţă susţinerile (f.951);

- învinuitul C____ M______ C____ a declarat că a cumpărat de mai multe ori motorină
de la inculpatul Ş_____ F_______ V____, la preţ mai ieftin decât în staţiile PECO, fără a
cunoaşte provenienţa acesteia, cunoscând doar că inculpatul este poliţist şi vinde
motorină (vol.XIV dos.UP f.94); în cursul judecăţii, martorul şi-a menţinut declaraţia,
precizând că a cumpărat în total o cantitate de 100- 200 litri , cumpărând între 20-
50 litriitru odată, motorina fiind adusă în bidoane de către inculpatul Ş_____ F_______
V____, în balastiera de la Prodăneşti, de unde a cumpărat motorină şi de la şoferii de
TIR (f.1024).

- învinuitul D____ V_____ I___ a declarat că a cumpărat în anul 2009 motorină de la


inculpatul Ş_____ F_______ V____, la preţul de 2,5 lei/litru, aproximativ 400 litri , aflând
de la un prieten că inculpatul vinde motorină mai ieftină; în legătură cu provenienţa
acesteia, inculpatul i-ar fi spus că este din O__ (vol.XIV dos.UP f.105);

- învinuitul J____ I___ a declarat că a cumpărat de la inculpatul Ş_____ F_______ V____


200 litri motorină cu preţul de 650-670 lei, motorina fiindu-i oferită de inculpat,
acesta spunându-i că o are de la şoferi de camion de trafic internaţional din
economiile pe care aceştia le fac în cursă, după arestarea inculpatului dându-şi
seama că motorina provenea de la C.F.R. (vol.XIV dos.UP f.110); audiat în calitate de
martor în cursul cercetării judecătoreşti, acesta şi-a menţinut în esenţă susţinerile,
referitor la provenienţa motorinei arătând că inculpatul i-ar fi spus să o are de la
fratele lui care este şofer de camion de trafic internaţional (f.911);

- învinuitul D_____ I___ a arătat că i-a cerut de mai multe ori inculpatului Ş_____
F_______ V____ să îi vândă motorină, întrucât ştia că e poliţist în gara în Jibou şi lumea
vorbea că există motorină de vânzare la C.F.R., dar acesta l-a refuzat spunând că nu
are; de asemenea, a mai precizat că a cumpărat motorină mai ieftină, însă nu de la
poliţişti sau de la angajaţi C.F.R., ci de la şoferii de maşini mari (vol.XIV dos.UP f.119-
120);

- învinuitul S___ C____ I___ a menţionat că a discutat de mai multe ori cu inculpatul
Ş_____ F_______ V____ despre vânzarea de motorină, inculpatul spunându-i că
primeşte motorina din C___ şi o vinde cu preţul de 3 lei/litruitri, însă nu a cumpărat
niciodată efectiv (vol.XV dos.UP f.1);

- învinuita V_____ E_____ a declarat că a primit de două ori de la inculpatul Ş_____


F_______ V____ câte 2 flacoane de câte 2 litri cu motorină, pe care nu a achitat-o în
virtutea relaţiei de prietenie cu inculpatul (vol.XV dos.UP f.15); aceleaşi aspecte le-a
declarat martora şi în cursul judecăţii, precizând că nu l-a întrebat niciodată pe
inculpat de unde are motorina (f.1225);
- învinuitul V____ D______ a menţionat că l-a contactat pe inculpatul Ş_____ F_______
V____ pentru a cumpăra motorină de la el, însă acesta a refuzat, spunând că nu are
(vol.XV dos.UP f.141);

- învinuitul T____ N______ a menţionat că este văr cu inculpatul C_____ D_____ N______
şi a vorbit cu acesta la telefon de mai multe ori, însă a precizat că nu a vorbit despre
procurat de motorină (vol.XIV dos.UP f.176);

Din analizarea interceptărilor convorbirilor telefonice purtate între cei doi, instanţa


a aprecia t că într-adevăr nu se poate stabili fără vreo urmă de îndoială că cei doi
discută despre procurat motorină. (vol.VI dos.UP f.6, 11, 15, 17, 92-94).

- învinuitul M______ S____ I___ a arătat că nu a sustras motorină şi nici nu le-a dat
poliţiştilor, nerecunoscând discuţiile cu inculpatul C_____ D_____ sau neamintindu-şi
conţinutul acestora (vol.XIV dos.UP f.212, 215);

Instanţa a reţin ut în legătură cu acest învinuit că din interceptarea convorbirii


telefonice purtate între el şi inculpatul C_____ D_____ F_____ în data de 05.05.2010
rezultă date privind sustragerea de motorină de către învinuit şi transmiterea
acesteia către inculpat, învinuitul întrebându-l pe inculpat: „poţi veni amu după ea?”
şi spunându-i apoi să aştepte până când „îţi fac io semn şi urci pân tren şi vii pe
partea astalaltă a locomotivei că încă nu-i ... mai trebuie încă vreo 2, 3 minute ... să
să umple.” (vol.VI dos.UP f.192)

- învinuitul M_____ D____ a arătat că inculpatul C_____ D_____ F_____ i-a adus 40 litri de
motorină pe care a plătit-o la preţul din PECO, de 4,3 lei/litru şi nu a ştiut ca
inculpatul să fi sustras motorină de la C.F.R., neputând da explicaţii în legătură cu
conţinutul convorbirilor telefonice dintre el şi inculpat (vol.XIV dos.UP f.266, 268); în
cursul judecăţii, martorul a arătat că nu îşi menţine declaraţia de la urmărire
penală, deoarece aspectele consemnate nu corespund realităţii, fiind ameninţat de
p_______ cu retragerea avizului de poliţie judiciară în cazul în care nu recunoaşte
convorbirea purtată cu inculpatul C_____ D_____ F_____, în care de fapt era vorba
despre o rugăminte adresată inculpatului de a-i aduce de la o staţie PECO 10- 15
litri motorină şi benzină cu ocazia participării la un chef care se ţinea la postul de
poliţie din Lozna, în localitate neexistând staţie de carburanţi şi fiind obişnuit ca cei
care merg în oraş, în Jibou, să aducă, la cerere, în canistre, benzină pentru mai mulţi
locuitori, în funcţie de nevoi (f.958);
Instanţa a înlătura t din ansamblul probator aceste ultime susţineri ale martorului,
reţinând pe de o parte, că acesta, deşi avea posibilitatea legală, nu a sesizat
comportamentul presupus neadecvat al procurorului care l-a audiat, iar pe de altă
parte, din interceptarea convorbirii telefonice purtate cu inculpatul C_____ D_____
F_____ în data de 05.04.2010, rezultă că inculpatul i-a procurat motorină, afirmând
că „n-am numai un ... 4 deocamdată ... nu pot mai mult o dată”, după care i-a dus-o
acasă învinuitului, cu maşina sa, acesta cerându-i să o lase în garaj, urmând să
golească el recipientul, întrucât în acel moment se afla în Suseni, unde l-a invitat şi
pe inculpat, acesta din urmă spunând că „lasă că vin cu ea, că n-o pot da jos, că mă
f...spatele de mor.” (vol.VI dos.UP f.87-91), acest ultim aspect coroborându-se cu
împrejurarea că inculpatul a fost în concediu medical în perioada
26.03.xxxxxxxxxxxxx10, din cauza unor probleme la coloana vertebrală.

- învinuitul G______ C_____ I___ a declarat că, în urma ofertei inculpatului C_____
D_____ F_____, a cumpărat de la acesta motorină la preţul de 3 lei/litru, aproximativ
60 litri , dându-şi seama că aceasta nu poate avea provenienţă legală raportat la
preţul solicitat, dar fără a cunoaşte că aceasta ar fi fost sustrasă de la C.F.R. (vol.XIV
dos.UP f.270, 271); în cursul judecăţii, deşi iniţial a arătat că îşi menţine declaraţia,
dar doreşte să facă unele precizări, martorul şi-a schimbat complet declaraţia,
afirmând că el a fost cel care l-a contactat pe inculpatul C_____ D_____ pentru a
obţine motorină la un preţ mai mic, fiind ameninţat de către procurorul care l-a
audiat în cursul urmăririi penale că o să aibă probleme la serviciu atât el, cât şi
soţia, astfel că aspectele legate de faptul că ar fi cumpărat de mai multe ori
motorină de la inculpat şi că motorina nu are provenienţă legală au fost introduse
în declaraţia sa deşi nu îi aparţin (f.957);

Şi în cazul acestui martor, instanţa a aprecia t că afirmaţiile sale nu sunt probate,


martorul având posibilitatea atât de a se plânge de comportamentul procurorului,
cât şi de a refuza să semneze declaraţia, cât timp aceasta conţinea aspecte pe care
nu le declarase, or nu a acţionat în niciuna din aceste modalităţi, ci doar a venit să
susţină în faţa instanţei exercitarea de presiuni şi de ameninţări la adresa sa. Pe de
altă parte, martorul a dat şi o declaraţie olografă, în care apar consemnate aceleaşi
aspecte, iar când i s-a adus la cunoştinţă posibilitatea de a beneficia de asistenţă
juridică, a arătat că nu solicită apărător. În situaţia în care ar fi fost într-adevăr
ameninţat de procurorul care îl audia, având în vedere şi calitatea sa de la acel
moment, putea să refuze în orice moment să dea declaraţie sau să solicite prezenţa
unui avocat.
Coroborând declaraţia olografă cu cea dată în faţa procurorului şi cu convorbirile
telefonice purtate cu inculpatul C_____ D_____ F_____ în data de 09.05.2010, instanţa
reţine că inculpatul C_____ D_____ F_____ i-a vândut matorului o cantitate de 60 litri
motorină cu preţul de 3 lei/litru – „îţi trimit banii, cât ...cât îţi trimit? – da păi vezi,
şase ori trei. Calculezi şi îmi trimoiţi, bine? – Bine, o sută optzeci? – Da”. Martorul nu
s-a deplasat la Jibou după motorina respectivă deoarece soţia sa C_____ avea drum
în ziua următoare, cei doi înţelegându-se ca inculpatul să se întâlnească cu soţia
martorului şi să pună motorina în rezervorul autoturismului. Inculpatul C_____
D_____ F_____ a luat maşina martorului şi a dus-o acasă la soacra lui, unde a băgat o
parte din motorină în rezervor, iar restul care nu a încăput a pus-o în cele două
vase din portbagaj, puse în acest scop de către martor acolo – „No vezi că amu mă
duc după maşină că n-am unde acole şi-o aduc aci la mine, la soacra la casă şi
bag ... bag aici ... – Mă, ai două vasă în portbagaj, pot pune acolo ce-o rămas? –
Sigur, că de-aia ţî le-am pus...” (vol.VI dos.UP f.218-223)

Mai mult, instanţa a reţin ut că din cuprinsul convorbirii telefonice dintre inculpat şi
martor din data de 16.04.2010 (vol.VI dos.UP f.125-127) rezultă date că martorul ar
mai fi cumpărat şi cu acea ocazie motorină de la inculpat, chiar dacă nu se poate
stabili vreo cantitate şi un preţ. În acest sens, se reţine că martorul îl întreabă pe
inculpat dacă are ceva, dacă să vină la Jibou, iar când discută despre întâlnire,
inculpatul îl întreabă pe martor cât timp mai stă în Jibou, „că ... ar hi bine să ... lăsăm
... să se ... aşe ... să se mai lese ... umbrele ... un pic”, stabilind să se vadă pe la ora
19, convorbirea având loc la ora 17:13:59.

- învinuitul R__ I___ Alin a recunoscut că a purtat convorbiri telefonice cu inculpatul


C_____ D_____ F_____, însă despre vopsea lavabilă şi preţul acesteia (vol.XV dos.UP
f.120);

Din analizarea convorbirilor telefonice dintre cei doi din data de 20.05.2010, rezultă
că inculpatul i-ar fi oferit numitului Imi, cunoscut de-al învinuitului R__ I___ Alin, „una
de 25” , acesta transmiţându-i că îi trebuie. Deşi nu se face vorbire despre ce anume
ar fi vorba, instanţa apreciază lipsite de credibilitate susţinerile învinuitului că ar fi
discutat despre vopsea lavabilă, prin raportare în special la alte convorbiri purtate
de inculpat cu alte persoane, în care s-a stabilit că este evident că inculpatul oferea
motorină, dar şi la împrejurarea că nu ar exista o explicaţie plauzibilă pentru care
inculpatul să-i fi procurat acelei persoane vopsea lavabilă.
- învinuitul Iştoan R____ L____ a precizat că nu a cumpărat şi nici nu a primit
motorină de la inculpatul C_____ D_____ F_____; totodată, a recunoscut că a purtat
convorbiri telefonice cu acesta, dar legate de bani pe care inculpatul i-i datora
pentru o lucrare executată (vol.XV dos.UP f.123);

Analizând discuţia telefonică dintre cei doi, instanţa a aprecia t că nu se poate


stabili fără urmă de îndoială care este obiectul acesteia, respectiv la ce se referă
martorul atunci când îl întreabă pe inculpat dacă „pe ceea săptămână poţi ceva?”
(vol.VI dos.UP f.13-14)

- martorii O____ L______ şi O____ I___ au declarat că nu au cumpărat şi nici nu au


primit gratuit niciodată motorină de la inculpatul C_____ D_____ F_____ (vol.XIX
dos.UP f.196, 197); în cursul judecăţii, martorul O____ I___ a declarat că nu are
cunoştinţă despre existenţa unor sustrageri la Jibou, nevăzându-i niciodată nici pe
inculpaţi, nici pe alte persoane să poarte asupra lor canistre. De asemenea, a arătat
că liniile cele mai utilizate pentru introducerea locomotivelor în depou erau liniile 9
şi 10, deoarece acestea reprezentau varianta cea mai scurtă, iar accesul efectiv în
depou se putea face do ar de pe aceste linii (f.1028).

- învinuiţii C______ A_____ şi A___ I_____ O_____ au declarat că nu au avut discuţii cu


inculpatul C____ I___ legate de vânzarea de motorină (vol.XIV dos.UP f.227, 230);

Din analiza convorbirilor telefonice interceptate, purtate de fiecare dintre cei doi
învinuiţi cu inculpatul C____ I___ nu rezultă că între aceştia s-ar fi desfăşurat
operaţiuni de vânzare-cumpărare de motorină, nediscutându-se despre vreun preţ,
însă rezultă fără îndoială, chiar dacă discuţiile nu sunt explicite, sustragerea de
motorină de către cei doi învinuiţi, mecanici de locomotivă, 3 bucăţi în data de
20.04.2010 şi 4 bucăţi de câte 45 litri ( 180 litri ) în data de 22.04.2010, în cazul
învinuitului C______ A_____ şi, respectiv 4 bucăţi ( 160 litri ) în cazul învinuitului A___
I_____ O_____ (vol.IX dos.UP f.12-13, 24-25, 35-36).

- învinuitul S___ T_____ a declarat că în luna aprilie 2010 s-a înţeles cu inculpatul
C____ I___ ca acesta să îi procure motorină sub preţul pieţei, fără a-l întreba însă de
preţ şi de provenienţa motorinei (vol.XIV dos.UP f.301), în cursul judecăţii, martorul
a menţionat că în cadrul unei convorbiri telefonice, inculpatul C____ I___ i-a oferit
motorină în schimbul unei cantităţi de cereale vândute de către martor, martorul
lăsându-i inculpatului bidoane în acest scop, însă nu a mai primit motorina (f.954);
Din convorbirea telefonică purtată între cei doi în data de 19.05.2010, rezultă că
martorul S___ T_____ urma să meargă după motorină, vreo 3-4 recipiente şi să îşi
ducă recipiente în acest scop, nedorind să accepte oferta inculpatului de a-i da un
butoi de tablă de 210 litri , întrucât goleşte rău din el, preţul de vânzare fiind de 3,5
lei/litru (vol.IX dos.UP f.209-210).

- învinuitul M______ M_____ Ş_____ a precizat că i-a cerut telefonic inculpatului C____
I___ să îi aducă motorină, ştiind că acesta se ocupă cu aşa ceva, fără însă a şti dacă
era sustrasă de el sau cumpărată de la mecanici sau din altă parte şi astfel a
achiziţionat de la inculpat 30 litri motorină cu un preţ de 3,5 lei/litru (vol.XIV dos.UP
f.306); în cursul judecăţii, martorul a declarat că nu îşi mai aminteşte declaraţia de
la urmărire penală, datorită trecerii timpului, dar şi-o menţine (f.998);

- învinuitul B_____ T_____ a arătat că a cumpărat de la inculpatul C____ I___ o cantitate


de aproximativ 300 litri motorină, în mai multe tranşe, la preţul de 3,5 lei/litru,
inculpatul oferindu-i şi 20 litri de ulei de motor, învinuitul presupunând că
inculpatul cumpără en-gros motorină dacă poate să o dea mai ieftin decât în staţiile
PECO (vol.XIV dos.UP f.310, 317-318); în cursul cercetării judecătoreşti, la termenul
din data de 21 septembrie 2016, acesta a declarat că nu a cumpărat niciodată
motorină de la inculpatul C____ I___, ci acesta i-a dat cantitatea de motorină
necesară pentru efectuarea unor lucrări agricole pe care martorul le-ar fi făcut
pentru soacra inculpatului. (f.913) Ulterior, acelaşi martor prin declaraţie autentică
şi-a retras această mărturie şi a solicitat să fie reaudiat în instanţă, astfel că la
termenul din 29 martie 2017 a declarat că a cumpărat de la inculpatul C____ I___ o
cantitate de 300 litri motorină, la un preţ mai mic decât cel de pe piaţă, motivând că
nu şi-a amintit aceste aspecte cu ocazia primei audieri în faţa instanţei, dar că a fost
audiat la parchet într-un dosar având ca obiect infracţiunea de mărturie
mincinoasă. (f.1256-1257)

Din interceptările convorbirilor telefonice purtate de martor cu inculpatul C____ I___


rezultă fără îndoială că martorul a cumpărat motorină şi ulei de la inculpatul C____
I___, martorul fiind cel care i-a dus recipiente inculpatului, de trei ori, prima dată 80
litri motorină şi 10 litri ulei (17.04.2010), a doua oară 60 litri motorină (28.04.2010) şi
a treia oară 120 litri – „patru două sute ... că-i cu treizeci şi (neinteligibil) ... ţi-am
făcut două de alea, ţi le-am umplut” (01.05.2010) (vol.IX dos.UP f.15-16, 70-71, 85-
86)
- învinuitul Ferşedi I___ F_____ a declarat că a cumpărat 30 litri motorină cu 100 lei
de la inculpatul C____ I___ (vol.XIV dos.UP f .318);

- învinuiţii F_______ M_____ V_____, B___ B____, Z______ V_____, L____ D_____, J_____
M____, C_____ A_______, T____ L____-M____, Ţ_____ D___ C______, Z______ A____ D_____,
C_________ F_____ T_____, T____ M_____, B_______ G_______, P__ I_____ E______ au
declarat că nu au cumpărat motorină sau ulei de la inculpatul C____ I___ (vol.XIV
dos.UP f.221, 223, 322, 336, 341, 346, 350, 435, vol.XV dos.UP f.66, 94, 98, 131,
vol.XIX dos.UP f.189, 192);

- învinuitul B_____ L____-N___ a declarat că a cumpărat de 3-4 ori motorină de la


inculpatul C____ I___, cantităţi cuprinse între 40 şi 60 litri , cu preţul de 3,5 lei/litru,
motorina fiindu-i oferită iniţial de către inculpat, fără a cunoaşte exact de unde
provine aceasta, dar bănuind că provine de la locomotive, întrucât C____ I___ era
impiegat de mişcare (vol.XIV dos.UP f.331); audiat în calitate de martor în cursul
cercetării judecătoreşti, acesta şi-a menţinut în esenţă susţinerile (f.1000);

- învinuitul O____ D__ M_____ a precizat că l-a sunat de mai multe ori în cursul lunii
aprilie 2010 pe inculpatul C____ I___, cerându-i acestuia să îi vândă motorină mai
ieftină şi a cumpărat 120 litri cu preţul de 3,5 lei/litru, fără a cunoaşte încă că
aceasta este furată (vol.XIV dos.UP f.354); în cursul judecăţii, martorul a arătat că
declaraţia dată în faţa procurorului nu corespunde realităţii, fiind constrâns de
procurorul care l-a audiat, realitatea fiind că nu a cumpărat niciodată motorină de
la inculpatul C____ I___, ci a primit motorină de la acesta cu ocazia efectuării unor
lucrări agricole pentru tatăl acestuia (f.999);

Şi în cazul acestui martor instanţa a aprecia t că nu sunt fondate susţinerile


privitoare la posibile presuni exercitate cu ocazia audierii de către p_______,
neexistând nicio sesizare legată de comportamentul procurorului, iar declaraţia
dată în faţa acestuia este confirmată de declaraţia olografă a martorului şi de
convorbirile telefonice purtate de acesta cu inculpatul C____ I___. Astfel, în data de
22.04.2010, martorul îi cere inculpatului să îi aducă „două de treizeci”, respectiv 60
litri , spunându-i că dacă îi duce bidoanele la punte îi plăteşte: „la punte şi banul ţi-l
dau jos.” (vol.IX dos.UP f.39-40). De asemenea, cei doi s-au întâlnit în acelaşi loc în
datele de 28.04.2010 şi 10.05.2010, când inculpatul i-a dus martorului 60 litri şi,
respectiv 50 litri de motorină (vol.IX dos.UP f.71-72, 149-150).
- învinuitul G____ C______ M____ a declarat că a cumpărat de mai multe ori motorină
de la inculpatul C____ I___, cantităţi cuprinse între 40 şi 100 litri , cu un preţ de 3
lei/litru şi 20 litri ulei de motor, fără a cunoaşte de unde provin acestea, bănuind că
inculpatul ar avea ceva facilităţi întrucât lucrează la C.F.R. (vol.XIV dos.UP f.358, 360);
în cursul judecăţii, martorul a precizat că nu îşi mai aminteşte cantităţile şi preţul,
dar a cumpărat motorină de la inculpatul C____ I___, fără a cunoaşte de unde
provine, la un preţ aproximativ la fel celui din staţiile PECO (f.1253);

- învinuitul R______ I___ M_____ a declarat că a cumpărat motorină, o dată 40 litri cu


3,5 lei/litru şi o dată 20 litri cu 3 lei/litru, de la inculpatul C____ I___, care era
cunoscut în Jibou că vinde motorină la un preţ mai mic decât cel de pe piaţă şi care
i-a spus că şi el o cumpără de la mecanicii de locomotivă din Depoul Jibou (vol.XIV
dos.UP f.367); audiat în calitate de martor în cursul cercetării judecătoreşti, acesta
şi-a menţinut în esenţă susţinerile (f.955);

- învinuitul S_________ I_____ a declarat că a cumpărat de trei ori motorină de la


inculpatul C____ I___, la un preţ mai mic decât în staţiile de carburanţi (vol.XV dos.UP
f.159); martorul a precizat în cursul judecăţii că nu mai reţine nici cantitatea, nici
preţul şi că discuţiile inculpatului C____ I___ s-au purtat de fapt cu soţia sa, însă la
sugestia procurorului, întrucât soţia sa era bolnavă, a declarat că el a fost cel care a
cumpărat motorina (f.1222);

Convorbirile telefonice interceptate confirmă vânzarea de motorină de către


inculpatul C____ I___ către martorul S_________ I_____ (vol.IX dos.UP f.189-190, 224-22
5, 237).

- învinuitul P_____ D__ a declarat că a cumpărat de mai multe ori motorină de la


inculpatul C____ I___, fără a putea preciza cantitatea, la un preţ mai mic decât în
staţiile PECO, bănuind că aceasta provine de la locomotivele din cadrul Depoului
C.F.R., întrucât ştia unde lucrează inculpatul (vol.XV dos.UP f.160); în cursul
cercetării judecătoreşti, martorul a precizat că nu mai reţine declaraţia dată în
cursul urmăririi penale şi că nu a cumpărat niciodată motorină de la inculpatul
C____ I___, iar după ce i-a fost prezentată declaraţia anterioară, a afirmat că
apreciază că a fost o declaraţie tendenţioasă, luată sub presiune, fiind ameninţat cu
retragerea avizului de poliţie judiciară în cazul în care nu dă declaraţia în forma
scrisă (f.956);
Instanţa a aprecia t că declaraţia dată de martor în cursul judecăţii nu este una
sinceră, fiind contrazisă de convorbirile telefonice înregistrate, dar apreciază că este
explicabilă poziţia adoptată de inculpat, întrucât ar fi riscat să se autoincrimineze
dacă ar fi relatat aspectele care rezultă din convorbirile telefonice.

Astfel, din convorbirea purtată în data de 25.05.2010, rezultă că inculpatul C____ I___
l-a contactat pe martorul P_____ D__ pentru a-i cere ajutorul întrucât fusese oprit în
trafic şi depistat cu motorină asupra lui, fără a avea bon, iar martorul intervine şi îl
roagă pe agentul de poliţie care îl oprise pe inculpat să îl ajute – „fă oarece dacă
poţi” (vol.IX dos.UP f.236-237)

Din convorbirea purtată în data de 27.05.2010 rezultă că inculpatul i-a rezolvat


martorului motorină pe care i-a dus-o acasă, urmând să îi plătească ulterior,
întrucât soţia martorului nu avea bani (vol.IX dos.UP f.252-254)

De asemenea, din convorbirea din data de 28.05.2010 rezultă achiziţionarea de


către martor de la inculpat a unei cantităţi de 120 litri de motorină, pentru care
martorul îi datorează suma de 400 lei, martorul întrebându-l totodată dacă are
nevoie de vase, întrucât nu le-a golit încă (vol.IX dos. UP f.264-265).

- învinuitul Soran V_____ a declarat că a cumpărat cantitatea de 100 litri motorină cu


preţul de 3 lei/litru de la inculpatul C____ I___ (vol.XV dos.UP f.176);

- învinuiţii P_____ D_____, C_____ R______, S_________ I___ au arătat că nu au cumpărat


motorină de la inculpatul C____ I___ sau de la alţi angajaţi C.F.R., P_____ D_____
precizând că nu a ajuns la o înţelegere cu inculpatul C____ I___, întrucât preţul cerut
de acesta era prea mare (vol.XV dos.UP f.177, 178, 179, 182);

- învinuitul S_____ I___ T_____ a declarat că a primit de la inculpatul M______ T______


de trei ori câte un flacon de 2 litri de ulei de motor, bun pentru a fi folosit la drujbă,
fără a primi motorină de la inculpat (vol.XIV dos.UP f.239, 241);

- învinuitul S____ Ş_____ a declarat că a cumpărat de două ori de la inculpatul


M______ T______ ulei de motor, bun, câte 10 litri odată, cu preţul de 2 lei/litru, ştiind
că uleiul provine de la locul de muncă al inculpatului (vol.XIV dos.UP f.243, 244); în
cursul judecăţii, martorul a arătat că a cumpărat o singură dată de la inculpatul
M______ T______ 10 litri de ulei ars, fără a-şi mai aminti preţul şi fără a cunoaşte
provenienţa uleiului (f.1223);
Din convorbirea telefonică din data de 26.03.2010 purtată între cei doi, rezultă că
martorul i-a spus inculpatului că i-ar trebui 10 litri de ulei, iar acesta îi spune că îi va
aduce „pe cea săptămână...că acum numai duminică mă duc la lucru. Poate reuşesc
să-ţi aduc duminică” (vol.X dos.UP f.42)

- învinuiţii A_________ A_____ H____, R__ D__, U____ G______, H____ I___ G_____ au
precizat că nu au primit niciodată motorină sau ulei de la inculpatul M______ T______
(vol.XIV dos.UP f.247, 249, vol.XV dos.UP f.74, 117, 156-157);

- învinuitul C_____ A_____ S____ a precizat că a cumpărat de la inculpatul M______


T______ 10 litri de ulei pentru motor şi 40 litri de motorină pentru care a primit suma
de 1000 lei, ştiind că motorina este sustrasă de M______ T______ şi că acesta este
primitor-distribuitor (vol.XIV dos.UP f.251-252); în cursul judecăţii, martorul a
precizat că a declarat aceste aspecte fiind intimidat de procurorul care l-a audiat şi
care a ridicat vocea, în realitate, el efectuând mai multe transporturi cu tractorul
pentru inculpatul M______ T______ şi pentru acestea i-a cerut inculpatului să îi aducă
combustibilul, neştiind de unde a adus inculpatul motorina respectivă, în aceleaşi
împrejurări inculpatul aducându-i şi ulei de motor pentru un schimb; martorul şi-a
recunoscut semnătura de pe declaraţia din cursul urmăririi penale şi a precizat că
nu a făcut nicio sesizare privitoare la ________________________________ (f.1224).

Din convorbirea telefonică din data de 24.03.2010 rezultă clar că inculpatul M______
T______ i-a dus martorului ulei de motor, la cererea acestuia, împrejurarea dacă
martorul cunoştea sau nu provenienţa acestuia sau cea legată de lipsa achitării
unui preţ neavând relevanţă din perspectiva activităţii infracţionale reţinute în
sarcina inculpatului M______ T______. (vol.X dos.UP f.24-25)

- învinuitul U_____ I___ a declarat că a primit de la inculpatul M______ T______ de 2-3


ori, în total o cantitate de 12 litri motorină cu impurităţi, folosită pentru strunjirea
roţilor, neplătind bani pentru aceasta (vol.XIV dos.UP f.255, 257);

- învinuitul M___ G_______ a precizat că recunoaşte toate convorbirile purtate cu


inculpatul M______ T______, însă a susţinut că nu a ştiut nimic despre sustrageri de
motorină; de asemenea, a mai arătat că nu a primit motorină de la mecanici sau de
la primitori-distribuitori şi nici nu i-a ajutat pe aceştia să dea motorină (vol.XV
dos.UP f.21, 24);

Din analiza convorbirilor telefonice purtate de învinuit cu inculpatul M______ T______


în datele de 21.03.2010, 24.03.2010, 01.04.2010, 03.04.2010, 04.05.2010, 29.05.2010
şi 31.05.2010 rezultă fără nicio îndoială că cei doi participau împreună la
sustragerile de motorină (vol.X dos.UP f.11-12, 23-24, 67-69, 81-82, 139-140, 143-
144, 147-148).

- învinuitul M_______ Şomşag M_____ a declarat că a cumpărat 20 litri motorină cu


preţul de 50 lei de la inculpatul M______ T______ şi că se vorbea că se sutrage
motorină, dar nu cunoaşte amănunte (vol.XV dos.UP f.26, 28); martorul şi-a
menţinut în integralitate aceste declaraţii în cursul judecăţii, relatând aceleaşi
aspecte (f.1226);

- învinuitul Teglaş I___ V_____ a declarat că a cumpărat o dată sau de 2 ori motorină
de la inculpatul M______ T______, 20 litri , cu preţul de 2 lei/litru, fără să cunoască ce
fac mecanicii cu poliţiştii sau cu cei de la pază (vol.XV dos.UP f.30, 32); în cursul
judecăţii, acelaşi martor a arătat că nu a cumpărat niciodată motorină sau ulei de la
M______ T______, fiind posibil să îi fi cerut acestuia ulei ars pentru uns macazul;
întrebat cu privire la neconcordanţele dintre cele două declaraţii, martorul a arătat
că nu îşi mai aminteşte ce a declarat în cursul urmăririi penale (f.1227);

- martorul O____ G_______ V_____ a declarat că i-a cerut inculpatului M______ T______
motorină sau ulei ars, însă acesta nu i-a dat, iar cu o ocazie inculpatul l-a chemat la
el la serviciu să îi dea, însă martorul nu a acceptat să meargă, întrucât ştia că sunt
montate camere de supraveghere (vol.XIX dos.UP f.199);

- martorul M_____ F_______ a precizat că în cadrul convorbirii telefonice din data de


31.05.2010 cu inculpatul M______ T______, l-a anunţat pe acesta să meargă să ia 2 kg
de peşte pe care martorul îl cumpărase cu preţul de 5 lei/kg (vol.XIX dos.UP f.201-
202);

- martorul Mnere V_____ a precizat că i-a cerut inculpatului M______ T______ motorină
ce se adună la decantor, murdară, însă acesta i-a spus că nu îi poate da (vol.XIX
dos.UP f.203-204);

- învinuitul P__ D_______ R____ a arătat că a făcut mai multe transporturi de balastru
pentru inculpatul B____ Alin G______, pentru o casă pe care acesta o construia, dar în
legătură cu convorbirile telefonice purtate cu acesta a menţionat că nu îşi
aminteşte sau nu ştie despre ce este vorba, în cadrul unei singure discuţii
menţionând că atunci când inculpatul B____ a spus că va aduce o canistră, era vorba
despre o canistră cu vin (vol.XIV dos.UP f.259);
Din analizarea convorbirilor telefonice purtate între cei doi, instanţa reţine că se
poate stabili că în schimbul balastrului pe care învinuitul P__ D_______ R____ l-a
transportat pentru inculpatul B____ Alin G______, acesta îi remitea învinuitului
cantităţi de motorină şi ulei de motor.

Relevanţă în acest sens prezintă convorbirile din data de 17.04.2010 ora 10:25 şi ora
10:43 şi din data de 29.04.2010 ora 19:27 (vol.V dos.UP f.219, 221, 237), astfel:

În data de 17.04.2010 ora 10:25 inculaptul B____ Alin G______ îl apelează pe numitul
P__ D_______ R____ zis U__ şi între cei doi are loc următoarea convorbire:

„PDR – Ce-am vrut să zâc? Ai ceva ulei motor, din ăsta de motor, n-ai?

BAG – Mai am, da nu ... mult. Cam cât?

PDR – Vo douăzăci dacă ie.

BAG – Păi io am acuma dacă vrei săţi dau cât să te descurci, nu ştiu, un şepte litri,
un cinci litri, nu ştiu cât am acolo, dacă ţâ-l trebe, spune-mi!

PDR – Adă-mi un cinci litri, dacă ăsta!”

În aceeaşi dată, la ora 10:43, între cei doi are loc următoarea convorbire:

„BAG – Dacă mă duc şi ţî le las acole la tine şi ţî le golesc în ceva, are ceva?

PDR – N-are nimica. Doamne feri, dară pune-le acolo.

BAG – te superi? – râde – Da să le goleşti neapărat şi să-mi iau cealaltă, că ia şi io tre


să mă descurc cu-a mele cumva.

PDR – Cum să nu, le golesc. Nu-i problemă.

BAG – Spune-i la doamna, spune-i unde ai tolceru, unde ai tăt, tăt, tăt acolo, ca să
mă pot ... mă duc cam în cinşpe minute-s la tine acolo.

.... ... ... ... ... ...

BAG – Păi! Păi! No, io îşţi duc încă un patruzăci acasă şi-apăi să pregătească doamna
ce trebe acolo.

PDR – Da du, du şi dacă ai cinci litri de ulei.”

De asemenea, în data de 29.04.2010, la ora 19:27 între aceleaşi persoane are loc
următorul dialog:
„BAG – Vezi că mâine m-ai rugat de nişte „OIL”!

PDR – Da.

BAG – OIL!

PDR – Am şi uitat.

BAG – Io nu. Vezi, io n-m voie să uit, mă U__ mă. No, mâine ţi-l rânduiesc. Bine?

PDR – Bine domnu, bun..

BAG – No, fi atent aici la mine. Şi îţi mai dau eu ceva pe deasupra. Mai îmi trebuie o
rabă de ce mi-ai adus!

PDR – Amestec?

BAG – Da.

PDR – Pă când?

BAG – Cât îi, atâta îi, nu-i problemă, dăm ce trebe.

... ... ... ... ...

BAG – B__. Ce pregătesc?

PDR – D-apăi ai zis că îmi dai uleiul ăla şi pregăteşti zamă, ştii tu!”

- învinuitul B_____ D____ şi martorul B___ R___ D____ au arătat că nu au primit sau nu
au cumpărat motorină de la inculpatul B____ Alin G______ (vol.XIV dos.UP f.263, 265,
vol.XIX dos.UP f.206);

- învinuitul C____ I___ Alin a declarat că nu a luat niciodată, cu plată sau fără plată,
motorină de la inculpatul M_______ D__ (vol.XIV dos.UP f.276);

- învinuiţii M_______ F_____, C___ B_______ M_____, M_______ F_____, S____ C____,
M_______ C_______, M_______ D___ M______, S____ C_______ S_____ au declarat că nu au
cumpărat niciodată motorină de la inculpatul M_______ D__ sau de la alţi angajaţi
C.F.R. (vol.XIV dos.UP f.280, vol.XV dos.UP f.45, 49, 107, 111, 115, 139);

- învinuitul D_____ R___ a menţionat că nu a cumpărat niciodată motorină de la


inculpatul M_______ D__, iar cifrele care apar în convorbirile telefonice (200, 90) sunt
bani pe care acesta a vrut să îi ceară împrumut inculpatului (vol.XIV dos.UP f.283);
Discuţia la care face referire martorul s-a purtat între acesta şi inculpatul M_______
D__ la data de 06.04.2010 şi din cuprinsul ei este evident că nu se vorbeşte despre
vreo datorie, ci despre preţul motorinei şi despre cantitatea pe care ar putea să o
procure inculpatul, între cei doi având loc următorul dialog:

„MD – Măi Răducule, da să ştii că ... îi 32.

R – Nu-i bai aista! Să hie.

... ... ... ... ... ...

R – No ... cât ... câtă poţi. Şi 200.

MD – no bine, ştiu. Nu ... că vezi că tare rău mere.

... ... ... ... ... ...

MD – Dar aşe...omeneşte ... ceva..., 100 şi ceva, da de...” (vol.XI dos.UP f.68)

- învinuitul S___ T_____ a declarat că nu a cumpărat niciodată motorină de la


inculpatul M_______ D__ şi nici nu a intermediat vânzarea de motorină de către
acesta (vol.XIV dos.UP f.288);

- învinuitul S_________ V_____ a declarat că a cumpărat motorină de la inculpatul


M_______ D__, acesta oferindu-i motorină mai ieftină, iar învinuitul şi-a dat seama că
motorina provine de la C.F.R., cumpărând, în medie, 80 litri pe lună, la preţul de 3
lei/litru (vol.XIV dos.UP f.2);

- învinuitul C____ D____ A____ a declarat că nu a cumpărat niciodată motorină de la


inculpatul M_______ D__ (vol.XI V dos.UP f.298);

- învinuitul S_______ D__ a precizat că a cumpărat de trei ori motorină de la


inculpatul M_______ D__, în total 260 litri , cu preţul de 3,2 lei/litru, că nu a cunoscut
unde lucrează inculpatul, dar a bănuit că motorina a fost însuşită nelegal, datorită
preţului mult mai mic decât cel de vânzare din staţiile PECO (vol.XV dos.UP f.101,
103); în cursul judecăţii, martorul a precizat că nu îşi mai aminteşte cantitatea de
motorină cumpărată de la inculpat, precizând doar că a cumpărat de câteva ori, din
câte reţine, câte 20 litri odată, fără a cunoaşte de unde avea inculpatul motorina, în
____________________ vinde motorină, dar nu ştia de unde o are (f.1228);

- învinuitul Polbaci N______ a precizat că nu a cumpărat niciodată motorină de la


inculpatul M_______ D__, dar a auzit vorbindu-se prin Jibou că se vindea motorină de
la S.E.L.C.Jibou, fără a cunoaşte cine anume se ocupă de aşa ceva (vol.XIX dos.UP
f.183);

- martorul B____ T______ I_____ a declarat că i-a cerut inculpatului M_______ D__ să îi
vândă motorină despre care bănuia că provine de la C.F.R., auzind din zvon public
că acesta s-ar ocupa cu aşa ceva, dar inculpatul i-a spus că nu are în acel moment şi
că îl va contacta el, lucru pe care nu l-a mai făcut (vol.XIX dos.UP f.207-208);

- învinuitul B____ V_____ C_______ a menţionat că nu a cumpărat motorină de la


inculpatul C____ V_____ şi nici nu l-a ajutat pe acesta să transporte motorină în
flacoane (vol.XIV dos.UP f.382);

- învinuitul F______ I_____ G______ a precizat că nu a cumpărat motorină de la


inculpatul C____ V_____, dar acesta i-a propus să îi lase la domiciliu o cantitate de
motorină, însă a refuzat acest lucru (vol.XIV dos.UP f.391);

- învinuiţii G_____ V_____, Markiş V_____ D__, T____ A___ C_____, S_____ A______ C______,
S_____ F_____ S______, R_____ D_____ M_______, I____ M____ R_____ au menţionat că nu
au cumpărat motorină de la inculpatul C____ V_____ (vol.XIV dos.UP f.395, 400, 430,
vol.XV dos.UP f.72, 163, 180, 181);

- învinuitul C_____ V_____ a declarat că inculpatul C____ V_____ i-a oferit spre vânzare
motorină la preţul de 3,5 lei/litru, însă a refuzat, întrucât ştia că această motorină
provine de la rezervoarelor locomotivelor şi era la un preţ mare şi nici nu avea
nevoie de ea (vol.XIV dos.UP f.405); audiat în calitate de martor în cursul cercetării
judecătoreşti, a arătat că nu cunoştea provenienţa motorinei şi că afirmaţia că ştia
că provine din rezervoarele locomotivelor nu i-a fost sugerată, dar ar fi fost „tras de
limbă” de către persoana care l-a audiat în cursul urmăririi penale, respectiv de
p_______ (f.953);

Din convorbirile telefonice purtate de martor cu inculpatul C____ V_____ rezultă


însuşirea de motorină şi vânzarea de către acesta către martor, fiind relevant
următorul dialog:

„ CV– Băi, ai în jur de 50 acolo.

... ... ... ... ... ...

B – Lasă atunci, că îţi plătesc una, cealaltă hai şi ţi-o ie. No.

CV – Poftim?
B – Ă, îţi plătesc una şi cealaltă o dai tu în altă parte.

CV – O iau eu. No.

... ... ... ... ... ... ...

B – Măi puiule, nu-s de două zile, amu iar. Spune cât trebuie să-ţi plătesc câte una şi
gata.

CV – Bine mă. Pentru tine aşa 5, 50 şi gata.

... ... ... ... ... ...

B – ...Mă domnule, ă, pentru amândouă cât ar trebui să-ţi dau?

CV – Hâ 1250000, 1200000 pentru tine...” (vol .XIII dos.UP f.129-130, 198-201)

- învinuitul M______ Alin A_____ a declarat că a purtat mai multe convorbiri telefonice
cu inculpatul I_____ S_____, o parte dintre acestea fiind despre unele sume de bani
pe care i le împrumutase inculpatului, neputând să explice sensul celorlalte
convorbiri despre care a fost întrebat (vol.XIV dos.UP f.131);

Susţinerile învinuitului în sensul că discuţiile dintre cei doi erau despre sume de
bani datorate de către inculpat sunt contrazise chiar de conţinutul acestora. Astfel,
dacă în cadrul convorbirilor din data de 18.05.2010 când inculpatul I_____ S_____ îi
spune martorului „Am 100” şi din 27.05.2010, când îi spune „hai că le pun la mine
dară şi tot ... Tot 100... 100 îţi aduc”, nu poate fi stabilit cu certitudine la ce anume
se referă, în convorbirea din data de 26.05.2010, inculpatul îl întreabă expres pe
învinuit „Mi-ai golit ... mi-ai golit socotelile?”, după care îi spune „... stai să văd cum
stau cu banii, una, două, trei, de mi-or trebui oarece bani, treci diseară şi lasă-mi, să
am lei să nu schimb! ...Am zâs că poate mi-or trebui oarece bani pe diseară, să nu
mă apuic de schimbat, să-mi laşi banii pe butoriul acela, să nu schimb eruo ... no,
mp duc io pe acolo amu să iau vasele”, fiind astfel evident că cei doi nu discută
despre vreo sumă de bani împrumutată anterior de inculpat şi care trebuia
restituită, ci despre bani pe care inculpatul îi cere de la învinuit (vol.XIII dos.UP f.143,
156, 168).

- învinuitul Iştoan C____ M_____ a declarat că nu a cumpărat niciodată motorină de la


inculpatul I_____ S_____, recunoscând că a purtat convorbiri telefonice cu acesta şi
neputând da explicaţii despre sensul discuţiilor, respectiv despre ce bunuri era
vorba când inculpatul i-a spus că îi putea aduce 70 de litri (vol.XV dos.UP f. 52);
Convorbirile telefonice purtate de învinuit cu inculpatul I_____ S_____ denotă clar că
cei doi discută dspre motorină, între altele învinuitul spunându-i inculpatului „43 îi
motorina. Ai mai lesne?”, iar acesta, după ce îl ironizează, spunându-i că este în
Petrom, că el nu are, iar învinuitul îl întreabă „Păi n-ai produs aseară?”, inculpatul îi
răspunde: „Ba. Exact 30 de litri şi o am vărsat în dumneai şi mi-a trecut cu un semn
peste jumate.” În continuare, învinuitul îi spune că merge în Germania, iar
inculpatul îi spune că dacă ştia, nu punea motorina la el în rezervor, că i-o dădea lui,
„tot era jumătate rezervorul.” (vol.XIII dos.UP f.144-146)

În ceea ce priveşte convorbirea din data de 30.05.2010, în cadrul căreia inculpatul îi


spune învinuitului că îi poate aduce 70 l de „vin de ăla”, cu 30.000 litrul, instanţa
apreciază că în realitate cei doi discutau tot despre motorină şi nu despre vin,
convingerea instanţei fiind bazată în primul rând pe faptul că învinuitul nu a făcut
referire în declaraţia olografă la cumpărarea de vin de la inculpat, iar pe de altă
parte, pe faptul că inculpatul îl întreabă pe învinuit dacă are „oarece bonuri pentru
aşa ceva”, respectiv „nu le păstrezi când cumperi ... zamă?”, fiind astfel evident că
folosind termenul de „zamă”, se referea la motorină, pentru achiziţionarea de vin
nefiind necesară păstrarea bonurilor (vol.XIII dos.UP f.182).

- învinuitul B_____ I___ N______ a declarat că nu a cumpărat şi nu a primit motorină


de la inculpatul B_____ D__ R___ (vol.XV dos.UP f.81);

- învinuitul S____ A_____ R___ a precizat că nu a cumpărat motorină de la inculpatul


P__ C_______ I___ sau de la alte persoane implicate în trafic cu motorină, în
convorbirea telefonică purtată cu acesta fiind vorba despre procurarea unor plăci
metalice casate, folosite la fixarea şinelor de cale ferată, necesare pentru repararea
casei (vol.XV dos.UP f.171); în declaraţia din faţa procurorului din data de
06.08.2010, fiind audiat în calitate de martor, S____ A_____ R___ a relatat despre o
întâlnire cu inculpatul P__ C_______ I___ în faţa depoului, la care a participat şi Teglaş
V_____, în urma căreia martorul a primit plăci casate, fără a le achita. Martorul a mai
precizat că personal nu a cumpărat motorină sau ulei de la inculpat sau de la alte
persoane care lucrează la C.F.R., dar de mai mult timp a auzit că mai mulţi angajaţi
şi un poliţist F_______ sustrăgeau motorină posibil din locomotive şi o vindeau la un
preţ mai mic, martorul personal sesizând în două rânduri persoane pe care nu le
cunoaşte având asupra sa bidoane şi furtune lângă locomotive, precizând totodată
că era de notorietate faptul că se sustrăgea motorină din locomotivele existente în
cadrul Depoului Jibou (vol.XIX dos.UP f.246-247); în cursul judecăţii, martorul a
precizat că nu a avut discuţii legate de motorină cu inculpatul P__ C_______ I___, ci
doar despre plăci metalice, necunoscând cine este Teglaş I___; totodată, a precizat
martorul că nu s-au exercitat niciunfel de presiuni asupra sa pentru a da declaraţii
(f.1236)

- învinuitul O____ C_______ a negat că ar fi purtat convorbiri telefonice cu inculpaţii


P__ C_______ şi B____ Alin, neputând explica cine anume a vorbit cu aceştia de pe
telefonul său (vol.XIX dos.UP f.185);

- învinuitul H____ S____-Iovian a menţionat că a purtat convorbiri telefonice cu


inculpatul P__ C_______ I___, însă nu legate de procurarea de motorină, ci alte
chestiuni de serviciu sau personale (vol.XIX dos.UP f.195);

Totodată, în cauză au fost audiate şi persoane din cadrul S.E.L.C.Jibou, pentru


lămurirea unor detalii tehnice cu privire la alimentarea şi funcţionarea
locomotivelor. În acest context au fost audiaţi martorii T_____ M____, L______ B___,
B____ A_____, T___ V_____, V___ S_____, U________ C_______, P______ O_____, Dăniştean
A_____, C_____ S____.

Martora T_____ M____ a fost şef S.E.L.C.Jibou. Aceasta a arătat că motorina se


depozitează în rezervoare subterane, din care trece spre punctul de alimentare
contorizat printr-o instalaţie specială. La alimentarea locomotivei participă
primitorul-distribuitor, care are gestiunea motorinei, mecanicul de locomotivă, care
are gestiunea motorinei alimentate şi şeful de tură, cu rol de supraveghere,
completându-se bonul de consum care se înregistrează de către primitorul-
distribuitor în registrul de alimentări, în acesta fiind menţionate şi datele din
contorul de alimentare. La aproximativ 10 zile se face scontrarea, respectiv se
verifică stocul şi concordanţa dintre acesta şi documentele contabile. Mecanicii de
locomotivă sunt cei care completează pe foile de parcurs cantitatea de motorină
predată şi primită, indexurile I.C.L. şi cele de predare-primire. La sfârşitul serviciului,
foile de parcurs se predau şefului de tură, care le predă apoi Biroului Plan Prestaţii,
unde sunt introduse într-un program computerizat în baza căruia se poate constata
dacă s-a consumat motorină în limitele normei. Marja de eroare a I.C.L. este de 2,5
%. Martora a mai precizat că în anul 2010 nu au existat dosare de cercetare pentru
supraconsum în cadrul S.E.L.C.Jibou.

Totodată, martora T_____ M____ a menţionat că de-a lungul timpului, la nivelul


unităţii au fost luate măsuri pentru evitarea sustragerilor de motorină. La începutul
anului 2010, timp de aproximativ 2 luni şi jumătate, S.E.L.C.Jibou nu a fost
aprovizionată cu sigilii pentru rezervoare, care se aplicau de obicei după alimentare
de către primitori-distribuitori, fiind evidenţiate în documente. În cazul unei
realimentări, se procedează la desigilare şi la înlocuirea sigiliului. Pe parcursul
serviciului, mecanicul are la dispoziţie date privind cantitatea alimentată, consumul
efectuat şi indicat de I.C.L. şi cota normată.

Tot martora T_____ M____ a precizat că la S.E.L.C.Jibou existau 8 automotoare cu


sistem I.C.L., 2 litriocomotive tip Duewag, cu rezervoare de 1000 l şi 6 tip LVT, cu
rezervoare de 280 l . Pentru locomotivele tip LVT nivelul carburantului din rezervor
şi predarea-primirea se fac după sticla de nivel existentă lângă rezervor, ulterior
aceste date fiind consemnate în foaia de parcurs. Pentru cele tip Duevag, nivelul
carburantului şi predarea-primirea se fac pe baza unui indicator de motorină tip
cadran.

De asemenea, martora a mai precizat că nu se poate verifica dacă a funcţionat sau


nu instalaţia de încălzire, iar pornirea căldurii se face în funcţie de temperatura de
afară, pe timp de iarnă făcându-se o preîncălzire de 30 de minute, normele de
consum fiind mai mari pe timp de iarnă decât pe timpul verii. (vol.XIX dos.UP f.180-
182).

În plus faţă de aceste aspecte, menţinute şi în cursul judecăţii, prin declaraţia dată
în etapa cercetării judecătoreşti, martora T_____ M____ a arătat că în situaţia
nefuncţionării instalaţiei de încălzire, se întocmea raport de eveniment şi trenul
putea pleca din gară cu aprobarea operatorilor de tracţiune, respectiv Regionala
CFT C___, la nivelul anului 2010 o asemenea defecţiune fiind foarte rară, în perioada
supusă cercetării neexistând nici sesizări din partea călătorilor legate de
nefuncţionarea instalaţiei de încălzire.

În privinţa sigiliilor, în cursul judecăţii martora menţionat că nu îşi mai aminteşte


perioada exactă în care nu au existat sigilii înseriate, iar în privinţa celor simple nu
exista o evidenţă specială.

Totodată, martora a precizat că nu cunoaşte proprietăţile motorinei care se


foloseşte pentru alimentarea locomotivelor, respectiv nu ştie dacă e diferită de cea
comercializată la staţiile de carburanţi, motorina predată de către parchet, respectiv
1600- 1800 l se păstrează la S.E.L.C.Jibou, iar în opinia martorei, cu toate evidenţele
care se ţineau, nu putea fi sustrasă cantitatea de 14.612 litri motorină şi
aproximativ 185 litri ulei de motor. (f.1030-1033)

Martorul L______ B___ a lucrat ca şef de tură la S.E.L.C.Jibou, având ca atribuţie


principală repartizarea mecanicilor de locomotivă după program. Acesta a arătat, în
legătură cu modul de alimentare a locomotivelor că după sosirea în S.E.L.C.,
locomotivele se deplasau pe linia 6 până la gura de alimentare, unde erau
alimentate de primitor-distribuitor, după care erau repartizate pe diferite linii, în
funcţie de ora de plecare în cursă, pe linia 1 fiind amplasate locomotivele de tip
Duewag, care nu plecau la drum imediat după alimentare şi care trebuiau
menţinute în stare caldă până la plecare (vol.XIX dos.UP f.193-194). Cu ocazia
audierii în faţa instanţei de judecată, martorul nu a declarat aspecte noi, doar a
precizat că în cursul urmăririi penale a arătat că nu are cunoştinţă despre sustrageri
de motorină, iar pe declaraţia olografă de la dosar are o modificare la cuvântul
„nu”, în sensul că prima literă ar fi fost transformată, astfel că ar fi rezultat „am
cunoştinţă” (f.1220).

Martorul B____ A_____ a avut calitatea de mecanic instructor la Depoul D__ – punct
de Alimentare şi Echipare Z____. Acesta a precizat că în ceea ce priveşte consumul
de combustibil al locomotivelor, în fiecare locomotivă există un sistem de
monitorizare prin intermediul unuei instalaţii denumite ICL (instalaţie consum
lubrefiant), iar în baza unei diagrame a I.C.L. se poate observa dacă a existat sau nu
supraconsum de combustibil, în cazul constatării unuia fiind necesară motivarea
acestuia de către mecanic. Martorul a mai explicat că manipularea adecvată a
controlierului prezintă metoda cel mai frecvent utilizată pentru economisirea de
combustibil şi care presupune turarea sau reducerea turaţiei motorului, în funcţie
de experienţa mecanicului, acesta putând determina deplasarea trenului din
proprie inerţie, moment în care în care închide controlierul fără a fi oprit motorul,
reducând astfel turaţiile şi fiind făcută economie de combustibil. În ceea ce priveşte
alimentarea locomotivelor, martorul a arătat că alimentarea se face de către
primitori-distribuitori, care întocmesc un bon de alimentare semnat de mecanici, în
care este menţionată cantitatea alimentată. Această cantitate alimentată este
evidenţiată pe contorul pompei de alimentare şi pe diagrama ICL, în caz de
neconcordanţe întocmindu-se raport de eveniment. (vol.XIX dos.UP f.248-250). În
cursul judecăţii, martorul a arătat că nu poate da detalii în privinţa modului în care
se putea face economie pe locomotivele de tip LVT şi Duewag, întrucât nu era
autorizat în privinţa acestor tipuri de locomotive, ci doar cu privire la cele folosite la
trenurile de marfă (f.1221).

Martorul T___ V_____ a lucrat ca primitor-distribuitor la S.E.L.C.Jibou, în prezenţa


şefului de tură şi a mecanicului de locomotivă luând în primire cantitatea de
motorină existentă şi făcând alimentarea până la cota stabilită de b____, cantităţile
fiind menţionate într-un tabel special, pe carnetul de bord şi pe foaia de parcurs,
rezervoarele fiind apoi sigilate cu sigilii înseriate, acesta fiind singurul tip de sigilii
folosit, neexistând situaţii în care locomotivele să fi ieşit fără sigiliu, sigiliile să fi fost
rupte sau să se constate plusuri sau minusuri la cantităţile de motorină (f.1030).

Martorul V___ S_____ a fost şef de tren în perioada supusă cercetărilor, arătând că
nu a constatat niciodată vreo neregulă în ceea ce priveşte sustrageri de motorină,
nu a văzut niciodată recipienţi asupra inculpaţilor Chişadam A________ şi B________
P_____ şi nu s-a staţionat niciodată în linie curentă în mod nejustificat, neputându-se
pronunţa cu privire la existenţa vreunei posibilităţi de creare de către mecanicii de
locomotivă a unor plusuri în gestiune (f.1066-1067).

Martorul U________ C_______ a avut calitatea de şef de tren, arătând că nu i-a văzut
niciodată pe inculpaţii mecanici de locomotivă având asupra lor recipiente sau
canistre care puteau fi folosite la transportul de motorină, nu a auzit din nicio sursă
despre posibile sustrageri de motorină de către aceştia, nevăzând nici persoane
neîndreptăţite care să fi urcat în locomotivă. De asemenea, a mai arătat martorul că
în cazul în care nu a existat căldură în tren, a fost întocmit raport de eveniment,
circulaţia trenului în aceste condiţii trebuind aprobată de dispecerat de la C___,
solicitarea şi răspunsul dispeceratului fiind aduse la cunoştinţa mecanicului de
locomotivă (f.1068-1069).

Aceleaşi aspecte au fost relatate şi de către martorul P______ O_____ (f.1070-1071).

Martorul Dăniştean A_____ a fost gestionar la magazia de combustibil, arătând că în


cursul perioadei de încălzire a trenurilor, din depozit ieşea o cantitate de
aproximativ 50 tone de combustibil lunar, iar în perioada verii o cantitate de 30-35
de tone lunar, în perioada supusă cercetărilor nefiind sesizate minusuri în gestiune,
ci doar plusuri, însă pentru cantităţi nesemnificative, de 4- 5 litri într-un interval de
10 zile. Totodată, a arătat martorul că nu ar fi putut trece neobservat un plus au un
minus pntru cantitatea de 14.000 l de motorină (f.1074-1075).
Martorul C_____ S____ a fost şef de tură la S.E.L.C.Jibou, având şi funcţia de revizor
de locomotivă şi, între atribuţiile sale de serviciu se număra şi verificarea cantităţilor
de motorină din locomotive la plecarea şi întoarcerea din cursă. Martorul a precizat
că rezervorul locomotivei era sigilat după alimentare, sigiliul fiind menţionat în fişa
de alimentare şi în carnetul de bord, în cazul constatării unei desigilări a acestuia la
întoarcerea din cursă fiind întocmit raport de eveniment în care se menţionau
cauzele, în general fiind vorba despre vegetaţie, martorul neputând însă preciza ce
fel de sigilii s-au folosit şi nici dacă au existat situaţii în care nu au existat sigilii la
S.E.L .C.Jibou (f.1162-1163).

Totodată, în apărare, au mai fost audiaţi în cursul judecăţii, la solicitarea inculpaţilor


şi martorii K_____ F_______, O___ C____, Z______ V_____, B___ A____, O____ C_____
A_______, B___ I____ S_______, T_____ C____ I____ şi Ş_____ M_____.

Martorul K_____ F_______ a declarat că, fără a putea localiza momentul cu precizie în
timp, l-a văzut pe inculpatul Ş_____ F_______ V____ lângă un camion împreună cu o
altă persoană într-o parcare din apropierea gării, inculpatul spunându-i că trebuie
să golească rezervorul camionului care urmează a fi predat la REMAT, motorina
respectivă fiind golită în cansitre, fără a cunoaşte ce cantitate de motorină a fost
golită din rezervor şi nici unde a fost depozitată (f.1229).

Martorul O___ C____ a arătat că având un atelier de strungărie, a primit de la unele


persoane care lucrează la balastieră, motorină în schimbul lucrărilor efectuate, pe
care a vândut-o mai multor persoane, între care şi inculpatului C_____ D_____ F_____,
acestuia vânzându-i o cantitate de 40- 60 litri , arătând că de fapt nu i-a luat bani
inculpatului pentru această motorină, întrucât mergeau împreună la vânătoare şi la
pescuit cu maşina inculpatului. Motorina a fost pusă în două bidoane de câte 30 litri
, pe care martorul nu le-a mai recuperat de la inculpat (f.1230).

Martorul B___ A____ a menţionat că s-a deplasat cu inculpatul C____ I___ de două-trei
ori, la rugămintea acestuia, pentru a-l ajuta să achiziţioneze motorină din PECO, în 4
bidoane de câte 60 litri , inculpatul spunându-i că o va folosi la munci agricole, iar ce
rămâne, o va vinde, neştiind concret dacă inculpatul a vândut efectiv motorină
(f.1232).

Martorul O____ C_____ A_______ a declarat că de două sau trei ori l-a ajutat pe
inculpatul Ş_____ F_______ V____ să transporte motorină de la fosta autogară din
Jibou la maşină şi la garajul său, acesta cumpărând cantităţi de 100- 150 litri , puse
în canistre de 25- 30 litri , martorul personal cumpărând şi el motorină de la şoferi
de TIR din acea locaţie, fiind cunoscut în oraş că acolo erau multi şoferi care
vindeau şi multe persoane care cumpărau motorină (f.1233).

Martora B___ I____ S_______ a avut calitatea de administrator al T_______ Trans S.R.L.,
societate care se ocupa cu colectarea deşeurilor şi în anul 2009 a cumpărat deşeuri
de fier rezultate dintr-o rabă de la martorul Ş_____ M_____, care a fost preluată
tăiată, fără a cunoaşte ce s-a întâmplat cu combustibilul care se afla în rezervorul
camionului (f.1235).

Martorul Ş_____ M_____, fratele inculpatului Ş_____ F_______ V____, a declarat că în


anul 2009 firma sa a intrat în faliment, astfel că a predat autocamionul pe care îl
deţinea la acel moment la fier vechi, la societatea T_______ Trans S.R.L. din Jibou.
Întrucât la acel moment, autocamionul avea în cele două rezervoare peste 700 l de
motorină, a depozitat această motorină în garajul fratelui său, în c_____ locuinţei
acestuia, în 2-3 butoaie de câte 200 litri şi în canistre de 20 litri , urmând ca această
motorină să fie folosită de martor la ţară, pentru utilaje, martorul spunându-i
totodată fratelui său că poate şi el să folosească motorina atunci când va avea
nevoie. Din cunoştinţele martorului, la momentul efectuării percheziţiei, mai erau
aproximativ 340- 350 litri din motorina sa şi aceasta a fost ridicată de organele
judiciare. Totodată, martorul a mai declarat că ştie că fratele său a mai cumpărat
motorină de la şoferi de TIR şi înainte de efectuarea percheziţiei, cantităţi de 50, 60
până la 100 litri .

Din materialul probator administrat în cauză, evidenţiat anterior, respectiv notele


de redare a convorbirilor telefonice interceptate şi a activităţilor de supraveghere
video, procesele-verbale de efectuare a precheziţiilor domiciliare, corporale şi
asupra autovehiculelor, declaraţiile inculpaţilor, învinuiţilor şi martorilor, cu
menţiunile făcute la redarea lor anterior, instanţa reţine că în perioada supusă
cercetărilor, respectiv februarie-mai 2010, s-au desfăşurat activităţi infracţionale în
care au fost implicaţi inculpaţii trimişi în judecată, constând în sustragerea de
motorină din rezervoarele locomotivelor şi de ulei de motor, pe de o parte, iar pe
de altă parte, în pretinderea sau oferirea, după caz, de astfel de produse,
inculpaţilor poliţişti, cu titlu de mită, în scopul ca aceştia să nu constate comiterea
de infracţiuni legate de sustragerea combustibilului.

Rezultă din materialul probator administrat că inculpaţii poliţişti, atunci când erau
de serviciu, pretindeau şi/sau primeau, după caz, de la inculpaţii şi învinuiţii
mecanici de locomotivă care efectuau curse în timpul serviciului lor, cantităţi
cuprinse de obicei între 5 şi 10 litri de motorină, pentru a nu constata sustragerile
de motorină şi ulei.

De asemenea, au existat situaţii în care inculpaţii poliţişti, în special inculpatul


Ş_____ F_______ V_____, au pretins şi/sau au primit motorină de la mecanicii de
locomotivă şi în afara orelor de serviciu, în acelaşi scop.

Pentru cantitatea de motorină pretinsă şi/sau primită de către poliţişti cu titlu de


mită de la mecanicii de locomotivă, în cadrul convorbirilor telefonice, se foloseau de
către inculpaţi diverşi termeni, cel mai frecvent fiind folosiţi cei de „uium”, „cinciuc”
sau „flaconaş”.

Cu ocazia audierii în faţa instanţei de judecată în cel de-al doilea ciclu procesual,
fiind solicitaţi să explice sensul termenilor menţionaţi anterior, inculpaţii au precizat
că aceştia se refereau de fapt la anumite rapoarte informative cu caracter secret,
respectiv raportul 5x5x5, reglementat de Dispoziţia nr.xxxxx.

Instanţa a aprecia t lipsite de orice credibilitate aceste susţineri. În acest sens, s-a
avut în vedere, pe lângă împrejurarea că este pentru prima dată când se invocă aşa
ceva în apărare,că din cuprinsul convorbirilor telefonice înregistrate rezultă că nu
doar inculpaţii care aveau calitatea de poliţişti au folosit acest termen, între ei, ci şi
inculpaţii M_______ D__, C____ V_____, B___ I___ O_____, C____ I___, C________ M_____
C_______ (vol.IV B f.572-573, vol.VII dos.UP f.42, 85, 127-128, vol.VIII dos.UP f.127-
128, vol.IX dos.UP f.172-175, 238-239, 240-241, 255-256), vol.XII dos.UP f.86-88, 235-
236, vol.XIII dos.UP f.114, 172-175, 238-239, 240-241, 255-256) sau chiar în discuţiile
cu alte persoane, respectiv învinuiţii L_____ S____, C____ S_____, sau alte persoane
neidentificate (vol.IV A dos.UP f.45-48, 73-74, vol.IV B dos.UP f.351, 565-566, vol.VII
dos.UP f.65, 75-76, vol.IX dos.UP f.280). Dacă era vorba într-adevăr despre rapoarte
informative cu caracter secret, aşa cum pretind inculpaţii, ceilalţi inculpaţi care nu
aveau calitatea de poliţişti nu aveau cum să cunoască termenii de „uium” şi
„ cinciuc”.

Mai mult, inculpatul B_____ D__ R___ a fost întrebat expres de către instanţă dacă
obişnuiau să transmită între el şi ceilalţi colegi aceste rapoarte cu informaţii
denumite potrivit susţinerii lor, „cinciuc”, acesta arătând că aceste rapoarte erau
transmise doar şefilor, nu şi colegilor, fiind evidentă lipsa de sinceritate a
declaraţiilor inculpaţilor în acest sens.
Este de remarcat totodată că, potrivit dicţionarului explicativ al limbii române,
uiumul reprezintă cantitatea procentuală de făină sau de grăunţe reţinută la
batoză, la moară etc. drept plată în natură pentru măcinat, treierat etc., sinonime
ale acestui termen fiind cele de vamă şi zeciuială. Practic,
din interceptările convorbirilor telefonice purtate între şi de către inculpaţi, rezultă
că uiumul era tocmai o cotă de motorină despre care inculpaţii care aveau calitatea
de poliţişti pretindeau că li se cuvine din cantitatea de motorină sustrasă de către
mecanicii de locomotivă sau de către primitori-distribuitori, cu „acoperirea”lor.

De asemenea, au mai susţinut inculpaţii că în realitate, atunci când foloseau


termenul de flacon sau flaconaş, era vorba despre achiziţionarea de către ei de
ţuică/pălincă sau vin, acelaşi fiind şi sensul termenului „zamă”.

Şi aceste susţineri sunt contrazise de analizarea notelor de redare a convorbirilor


telefonice interceptate, neexistând îndoială că în discuţii aceştia se referă de fapt la
motorină, cu atât mai mult cu cât, spre exemplu, inculpatul M_______ D__ are o
înţelegere cu o persoană I____ în sensul realizării unui schimb, respectiv acesta să îi
dea ţuică de prune, iar inculpatul să îi dea în schimb motorină, iar în cazul în care
nu poate, să îi dea bani (vol.XI dos.UP f.7-10).

De asemenea, în convorbirea din data de 30.05.2010, dintre inculpatul I_____ S_____


şi învinuitul Iştoan C____ M_____, inculpatul îi spune învinuitului că îi poate aduce 70
litri de „vin de ăla”, cu 30.000 litrul, după care inculpatul îl întreabă pe învinuit dacă
are „oarece bonuri pentru aşa ceva”, respectiv „nu le păstrezi când cumperi ...
zamă?”, fiind astfel evident că folosind termenul de „zamă”, se referea la motorină,
pentru achiziţionarea de vin nefiind necesară păstrarea bonurilor şi nici posibilă, în
condiţiile în care inculpaţii susţin că obişnuiau să cumpere vin de la mecanicii de
locomotivă, aceştia evident neputând emite bonuri fiscale.

Cu ocazia efectuării curselor, mecanicii de locomotivă sustrăgeau cantităţi de


motorină din rezervoarele locomotivelor pe care operau, cu ocazia alimentării, în
timpul cursei sau la sosirea din cursă, iar din aceasta, o parte era dată poliţiştilor cu
titlu de mită, de regulă cantităţi cuprinse între 5 litri şi 10 litri , restul cantităţii fiind
comercializată, cu preţuri mult reduse faţă de preţul practicat în staţiile de
carburant, respectiv între 2 lei - 2,5 lei/litru, în parte tot poliţiştilor, în parte
impiegaţilor de mişcare, precum şi altor persoane, cumpărători audiaţi în cursul
urmăririi penale.
Sustragerea de motorină de către mecanici era facilitată de împrejurarea că liniile
cele mai folosite pentru intrarea locomotivelor în depou erau 9 şi 10, acestea fiind
amplasate în apropierea pădurii şi mai puţin expuse contactului vizual dinspre gară,
aspecte care rezultă din schiţa staţiei.

În acest sens este relevantă şi convorbirea telefonică dintre inculpatul C____ V_____
şi martorul M____ G______ din data de 25.05.2010, în care cei doi vorbesc despre
camerele de supraveghere montate, neştiind exact dacă acestea sunt sau nu
funcţionale, iar inculpatul îi spune martorului la un moment dat: „şi eu m-am ferit,
da acolo la 10 încă se poate lovi.” (vol.XII dos.UP f.218)

Au existat situaţii în care chiar inculpaţii poliţişti au participat la sustragerile de


motorină din rezervoarele locomotivelor şi din depou atunci când se efectuau
alimentări cu motorină ale locomotivelor, atât în timpul serviciului, cât mai ales în
afara orelor de program, în special noaptea, sens în care erau dotaţi cu furtunuri,
pâlnii şi canistre de diferite capacităţi.

În acest sens, s -a reţin ut că din notele de redare a activităţilor de supraveghere


video în mediul ambiental, rezultă că în data de 04.05.2010, la ora 16.07, inculpatul
B_____ D__ R___ este văzut trecând în pas alergător liniile de cale ferată şi intrând în
remiza C.F.R. având asupra sa o geantă de voiaj, iar la ora 16.18, acelaşi inculpat
este văzut trecând grăbit liniile de cale erată dinspre remiza C.F.R. şi punând geanta
de voiaj în autoturism, apoi plecând cu acesta. În cursul aceleiaşi zile, la ora 17:50,
inculpatul B_____ D__ R___ este surprins îmbrăcat cu pantalonii de la uniforma de
poliţist, în timp ce ia din autoturism 2 plase din naylon în care erau bidoane din
plastic şi un furtun, apoi se deplasează la o locomotivă şi după ce mecanicul
deschide trapa de la rezervor, inculpatul cu ajutorul unui furtun sustrage motorină
din rezervorul locomotivei, într-un bidon de culoare albastră şi unul incolor.
Inculpatul B_____ D__ R___ pune bidoanele cu motorină şi furtunul în cele două
plase, apoi le duce la autoturismul său. (vol.III dos.UP f.4-6).

De asemenea, în data de 19.05.2010, la ora 16:45, doi bărbaţi sunt surprinşi în zona
rezervorului unei locomotive introducând un furtun în rezervor şi apoi trăgând din
el şi introducând celălalt capăt al furtunului într-un bidon, în timp ce inculpatul
Ş_____ F_______ V____ supraveghează zona din parcare (vol.III dos.UP f.12).

Totodată, în data de 04.03.2010, inculpatul B____ Alin şi o altă persoană au fost


văzuţi că au scos din portbagaj un recipient de 15- 20 litri din plastic, au mers la
locomotivă şi au început să scoată combustibil din rezervorul locomotivei, după
care inculpatul a luat recipientul şi l-a dus la un garaj situat în apropierea liniei
ferate (vol.III dos.UP f.50).

De asemenea, planşele foto aflate în vol.III dos.UP f.57-231 sun relevante în privinţa
modului în care se acţiona, putându-se observa cu uşurinţă cum toate persoanele
care treceau liniile de cale ferată în zona supraveghetaă aveau asupra lor diverse
genţi de voiaj, rucsacuri, plase sau chiar canistre sau bidoane, observându-se şi
cum acestea sunt urcate în locomotivă, apoi coborâte şi plasate în autoturismele
parcate în zonă.

Motorina astfel obţinută de către inculpaţi era valorificată de către aceştia prin
vânzarea către cumpărătorii învinuiţi şi făptuitori cu un preţ mai mic decât preţurile
practicate în staţiile de carburanţi – declaraţiile martorilor F____ R___ I___, C___ C____,
B____ I____ V_____, B____ M_____, Gâlpăian I____ V_____, C____ M______ C____, D____
V_____ I___, J____ I___, G______ C_____ I___, ureşan M_____ Ş_____, B_____ T_____, Ferşedi
I___ F_____, B_____ L____ N___, G____ C______ M____, R______ I___ M_____, S_________
I_____, P_____ D__, Soran V_____, C_____ A_____ S____, M_______ Şomşag M_____, Teglaş
I___ V_____, S_________ V_____, S_______ D__. Motorina era vândută de către inculpaţii
poliţişti fie prin deplasarea lor la domiciliile cumpărătorilor sau în locuri dinainte
stabilite cu aceştia, fie prin deplasarea cumpărătorilor la garajele inculpaţilor unde
era depozitată această motorină.

Aşa cum a declarat martora T_____ M____, şef S.E.L.C.Jibou, unitatea avea în
e_________ în perioada februarie-mai 2010 un număr de 8 locomotive, din care două
de tip Duewag şi 6 de tip LVT, pe care nu era instalat sistemul electronic de
contorizare a motorinei I.C.L.

La aceste tipuri de locomotivă normele de consum erau stabilite în baza unor


însoţiri în cursă, făcându-se o medie între consumul minim şi consumul maxim, în
funcţie de mecanic şi tipul de locomotivă. În situaţia în care mecanicul de
locomotivă se încadra în consumul normat, nu mai exista din partea conducerii
S.E.L.C. o verificare a cantităţii de motorină rămase în rezervor după efectuarea
unei curse.

Motorina însuşită fără drept de către mecanicii de locomotivă provenea din


economisirea realizată de aceştia în timpul curselor, încadrându-se astfel în
normele de alimentare.
În acest sens, prezintă relevanţă convorbirile telefonice purtate de inculpaţi,
respectiv:

La data de 03.04.2010, ora 14:30, inculpatul C____ V_____ poartă o convorbire


telefonică cu un mecanic „Ciomoianu” – neidentificat – discutând următoarele:

„CV – Pe cinci turează.

B – Numai aşa?

CV – Numai. Deci când închizi şi vrei să cuplezi din nou pui pe trei, vezi că o turat,
după aia dai cinci .

B – Bine.

CV – Că eu când am fost la Oradea am ajuns cu el, s-o văzut numai un pic pe vizor.
Zic … da n-am venit cu aer.

B – Ihi.

CV – Şi apoi dimineaţa când m-am uitat în Şimleu … 200, no zic „Aşa mai mere„. Ştii?

B – Îi economic ?

CV – Îi. Eu aşa zic, eu m-am încadrat tot în cota aia veche.

…………………………………………………………………………

CV – Deci eu când am făcut indiferent că o fost căldură sau nu, numai o „bătrână”
ţipam .

B – No bine.

CV – De la siracol nu ştiu mi se poate un 10 litri a fi …” (vol.XII dos.UP f.77-79).

La data de 21.05.2010, inculpatul C____ V_____ poartă o convorbire telefonică cu


B____ I___ M_____, mecanic de locomotivă, la ora 04:35 cei doi discutând
următoarele:

„BIM – Mă la acesta 125 pe unde vine ?

CV – Păi n-ai pe unde numai pe gură.

BIM – Numai pe gură aşa-i ?

CV – Până ieşeai puteai să lucri.


BIM – Că vreau să lucru.

C V – Pe la siracol, pe la acela mic.

…………………………………………………………………………

CV – Acolo îs zece litere, dacă tragi amu şi când îl turezi se încarcă iară .

BIM – Aha

CV – Ca sa nu umbli la sigil.

BIM – Aha

CV – Aista îi sigilat tot eu numai dac ă îi rup plomba…

…………………………………………………………………………

BIM - Pe ce parte e siracolul?

CV – Pe cea parte a doua uşă unde îi frâna ……Desfaci acela lung şi …că mere cu
mâna dacă nu l-o strâns. Dacă l-o strâns numai pe gura mare.” (vol.XII dos.UP f.197-
198)

De asemenea, la data de 21.04.2010, ora 21:25, inculpatul C____ V_____ poartă


următoarea convorbire telefonică cu inculpatul T____ L______:

„CV – Cu ce ai mers ?

TL – C u LVT- ul cu 122

…………………………………………………………………………

TL – Da ia aici la 47 de tenti îs 282

CV – Nu îi 72 mă.

TL – Deci la 40 de centimetri îs 240 de litri şi eu am avut 44 de centimetri.

CV – Ie , 44 da .

TL – Deci 44 de centimetri îi 256 de litri

……………………… …………………………………………………

CV – Când mi l-o predat fii atent că îţi spun , am avut în Z____ când am plecat de la
S_______ 220. Amu tu te uiţi în asta când ajungi.
TL – D-apoi oricum mă gândesc că …. la 80 de litri poate da cu siracol cu tot.

……………………………………………… ………………………….

TL – Tu ştii clar că 60 de litri îs 10 tenti noi ştim clar că doar am făcut la ele o
grămadă de ani. Şi 25 de tenti îs 150 de litri.

…………………………………………………………………………

CV – Mâine mă duc cu 66.

TL – Tot cu aista cred că meri . ……, aista-i bun mă, comută pe convertizorul 3 la 68
mere… de glonţ îi.

CV – M___ şi la 72.

TL – Ce , nu , da comută la 68 .

CV – Ştiu că comută.

TL – Comută bine. Da mă amu a fi bine ca l-a alimenta mâine B____ şi noroc bun.

CV – Mă tu i-l predai îi spui că nu ai umblat la el …

TL – Nu nici nu am umblat la el nici poveste …. .

CV – Da tu să îmi spui mie cu căt ajungi la Z____.

TL – Când m-am urcat în maşină ca să nu ştie nimeni ce fac eu, mă duc acasă şi te-
am şi sunat.” (vol.XII dos.UP f.131-134).

De asemenea, din cuprinsul convorbirii purtate în data de 09.04.2010 între


inculpatul B____ Alin şi mecanicul de locomotivă L_____ S____, rezultă că mecanicul îi
spune inculpatului că nu se poate pe deal în jos, că nu mai merge căldura, dar că
este posibil în sus pe deal, împrejurare care denotă faptul că mecanicii de
locomotivă cunoşteau cum anume se poate economisi consumul de motorină, dar
şi că aveau posibilităţi efective de sustragere a acesteia din locomotivă (vol.V
dos.UP f.196-197).

Probe în sensul posibilităţii sustragerii de motorină rezultă şi din rapoartele de


eveniment existente la dosarul cauzei, în care sunt menţionte diferenţe în minus la
cantitatea de combustibil, la inculpaţii B____ Alin, M______ T______, P__ D____, B___
I___, Chişadam A________ şi T____ L______, dar şi la învinuiţii T___ V_____, P__ I_____,
P_____ V_____, T___ D____, R___ C_____, Szekely F_______. Aceste diferenţe sunt
cuprinse între 28 şi 100 kg , pe marea majoritate a rapoartelor de eveniment
neexistând nicio menţiune despre o posibilă cauză a diferenţelor respective, iar
aceasta se putea datora încadrării acestor diferenţe în marjele permise din cota de
consum (vol.XVI dos.UP f.102-114, dos.inst. f.1190, 1192, 1194, 1195, 1198-1201).

Pe o parte dintre aceste rapoarte de eveniment apare menţiunea că alimentarea s-


a făcut cu motorul locomotivei pornit şi de observat este faptul că pe un singur
raport de evniment, întocmit de mecanicul T___ D____, apare menţionat „verificat
ICL se confirmă, ICL dereglat” (vol.XVI dos.UP f.107).

În raportul nr.132/19.05.2010, întocmit de inculpatul M______ T______, apare


menţiunea unor diferenţe, de 128 kg pe loocomotiva DA881 şi de 299 kg pe
locomotiva DA 1248. Este de observat că în aceeaşi zi, inculpatul are o discuţie
telefonică, la ora 18:36 cu numitul Cici, în cadrul căreia discută despre motorină şi
cotele indicate, întrebându-l pe acesta „cât să treacă” (vol.X dos.UP f.112-113).

Rezultă astfel din aceste probe coroborate nu doar posibilitatea, ci şi sustragerea


efectivă de motorină de către inculpaţi.

Pentru a preîntâmpina sustragerile de motorină, S.E.L.C.Jibou a procedat la


aplicarea de sigilii pe instalaţia de motorină, filtre, racorduri, la gura de alimentare,
însă la începutul anului 2010 aşa cum rezultă din declaraţia martorilor T_____ M____
şi P_____ V_____, a existat o perioadă de aproximativ 2 luni şi jumătate în care
S.E.L.C.Jibou nu a fost aprovizionată cu sigilii înseriate pentru gurile de alimentare a
rezervoarelor, fiind folosite sigilii obişnuite cu plumb.

Sigiliile erau aplicate după alimentarea locomotivei de către primitori-distribuitori,


iar în cazul realimentării, sigiliul era verificat tot de către primitori-distribuitori,
înlocuindu-se cu un alt sigiliu. Calitatea de primitor-distribuitor au avut-o inculpatul
M______ T______ şi învinuitul P_____ V_____, martor în cursul judecăţii.

Inculpaţii au susţinut pe parcursul procesului penal că nu era posibilă sustragerea


de motorină, întrucât erau aplicate sigilii. Această apărare este contrazisă atât de
împrejurarea că a fost stabilit că nu au existat în permanenţă sigilii înseriate, dar şi
de faptul că în rapoartele de eveniment există consemnate pierderi de combustibil,
nejustificate, de notele de redare a supravegherii video, în care apar surprinşi
efectiv mecanicii de locomotivă introducând furtune în rezervoarele locomotivelor,
precum şi de convorbirea telefonică interceptată între inculpaţii B____ I___ M_____ şi
C____ V_____, din data de 21.05.2010, ora 04:35, în cadrul căreia inculpatul C____
V_____ întreabă „la 125 pe unde vine...”, iar inculpatul B____ I___ M_____ răspunde:
„numai pe gură, pe la sirocol, ca să nu umbli la sigil” (vol.XII dos.UP f.197-198).
Această ultimă convorbire demonstrează faptul că şi în situaţia aplicării sigiliilor,
inculpaţii au găsit metode prin care puteau să sustragă motorină din rezervoarele
locomotivelor.

Totodată, în data de 17.05.2010, ora 07:13, inculpatul M______ T______ discută


următoarele cu un bărbat:

„B – Da.

MT – Da şefu.

B – TIBI!

MT – Da.

B –Mă, tu ai, ai pus sigilii?

MT – Nu am pus ca nu am.

B – Nu ai? Te rog frumos...

MT –Nu am.

B – Te rog frumos să scoţi, că-i, îi jale.

MT – Oi scoate.

B – Şi să... toate locomotive, automate, toate îs sigilate.

MT – Bine, bine, bine. Ai înţeles?

B – Bine, bine, bine. Ai înţeles?

MT –Acum o fost sâmbătă, nu am avut de unde scoate.

B – Îi bai că o intrat poliţia pefir şi,ă,eu fac citirea acum să trimit la serviciul „CC”. Îi
bai...

MT – Da pentru ce?

B – Pentru ce! Pentru că o dispărut motorina „cap de secţie” prin Baia M___ şi prin
nu ştiu unde, în D__.

MT – Da?
B – No.

MT – No bine. Bine.Bine.

B – Ăştia prind după aia că automotorul ... O venit hârtie aicea că automotoarele
nu-s sigilate şi locomotivele, şi dă cu nume, şi după aia se duce pe ziuă, pe dată,
vede cine o fost de serviciu şi după aia te acţionează,una două te ... Bine?

MT –Bine, bine, bine.” (vol.X dos.UP f.107-108).

Este evident din cuprinsul acestei convorbiri că bărbatul îi atrage atenţia


inculpatului M______ T______ să aplice sigilii pe rezervoare, de teama unor verificări
din partea poliţiei, ceea ce înseamnă implicit că exista un obicei în a nu se aplica
sigilii.

De asemenea, aşa cum s-a arătat şi anterior, în data de 25.05.2010, martorul M____
G______ îi spune inculpatului C____ V_____ că locomotiva 513 nu are aplicat sigiliu,
inculpatul spunând că „o uitat ăştia să pună” (vol.XII dos.UP f.216-218), nefiind însă
identificat un raport de eveniment întocmit în acest sens, de altfel chiar martorul
arătând în cadrul discuţiei: „da pi da io nu m-am dus după ei”.

Totodată, din notele de redare a convorbirilor telefonice înregistrate rezultă şi


sustragerea de motorină la momentul alimentării, înainte de aplicarea sigiliului. În
acest sens, în data de 27.03.2010, inculpatul S_______ Alin D____ îi spune inculpatului
Ş_____ F_______ V____: „du-te acuma seara să-ţi dea N___ ceva... înainte să pună sigilu
pe el.” (vol.IV B dos.UP f.444-445).

În acelaşi sens este şi convorbirea telefonică din data de 23.05.2010 dintre


inculpatul B____ Alin G______ şi T_____, în cadrul căreia inculpatul încearcă să îl
convingă pe T_____ să facă ceva „în tehnică, la zece, pe acolo”, însă T_____ este
speriat că au fost pronite camerele, iar inculpatul îi sugerează ca după ce
______________________ alimentare, să desigileze rezervorul, „că şi aşa îi rupi sigiliul
acolo în depou”, insistând asupra acestui aspect şi încercând să îl asigure pe
mecanic că nu se va întâmpla nimic, întrucât „...-i Tibi în depou, doară vorbesc eu cu
el să-şi vadă de treaba lui” (vol.V dos.UP f.259-260). În opinia instanţei, fără a avea
vreo relevanţă dacă în cele din urmă acel mecanic, T_____, a procedat în maniera în
care i-a cerut inculpatul B____ Alin G______, această convorbire demonstrează încă o
modalitate prin care se sustrăgea motorina, respectiv prin ruperea sigiliilor
rezervoarelor la momentul întoarcerii din cursă şi introducerii locomotivei în depou
în vederea alimentării, acest lucru făcându-se cu concursul primitorului-distribuitor.
O altă măsură luată de S.E.L.C.Jibou în vederea prevenirii sustragerii de motorină a
fost aceea de a instala începând cu a doua parte a lunii mai 2010, camere video,
atât în Gara Jibou cât şi în Depou.

Acest fapt a dus la neînţelegeri între poliţişti şi mecanici, deoarece aceştia din urmă
refuzau să mai sustragă motorină, fiindu-le frică să nu fie înregistraţi în timp ce
poliţiştii le dădeau asigurări că aceste camere nu sunt încă funcţionale sau că
zonele din care sustrăgeau nu intrau în raza de acţiune a camerelor.

În acest sens, sunt relevante interceptările următoarelor convorbiri telefonice:

- dintre inculpaţii Ş_____ F_______ V____ şi B____ Alin G______ din data de 27.05.2010
ora 21:45:

„SFV – Mă, auzi ce-o zis B_______, că aia de pe deasupra, prima de pe ..., aia albă,
alea albe...

BAG – Da.

ŞFV – Aia albă a zis că bate până aici către Postul de Poliţie ... E bine, în poziţia în
care-i pusă, că nu vede după curbă, ştii? Păi după colţ nu are cum să vadă, după
colţ, ştii?

BAG – Păi nu poate vedea linia zece.” (vol.V dos.UP f.274-276)

- dintre inculpaţii B_____ D__ R___ şi Ş_____ F_______ V____ din data de 19.05.2010 ora
16:56:

„ŞFV – Şi mă amu o băgat ăstea şi să strică treaba, zîce I____, am fost cu I____ la
Remat.

... ... ... ... ... ...

BDR – Da, aşa...

ŞFV – Ni le arată unu...ia uitaţi camere. A, ... ce bine..p...la ia la el cu flaconu-n depo,


ce-o râs dă numa...

BDR – Du-te mă, lasă-mă mă ...

ŞFV – Zîc ... că io ştii ce ... io tăt mă duc, da mă duc cu diplomatuʼ zîc.

BDR – Ha, ha, ha.” (vol.VII dos.UP f.110)


- dintre inculpaţii B_____ D__ R___ şi Ş_____ F_______ V____ din data de 20.05.2010 ora
09:16:

„ŞFV – Na bine... O băgat ... camere, n-ar avea... mă...nu ştii tu...

BDR – A,m auzât, că am trecut pă zonă că am urcat până pă Cignătiş şî am văzut


acolo...

ŞFV – Îhî

BDR – Şi am văzut acolo,,, la intrare o grămadă...montau sus pă...

ŞFV – Ne bagă, c-o zis că şi pân tehnică...auz tu.

BDR – Am auzît, am auzît..

Şfv – Na, om vedea ne-om...

BDR – Ne schimbăm tactica..

ŞFV – Pă musai a fi de schimbat tactica

BDR – Altă soluţie nu este, ştii...” (vol.VII dos.UP f.113);

- dintre inculpaţii P__ D____ şi C____ I___ din data de 24.05.2010 ora 12:21:

„CI – No cum facem? Facem ceva?

PD – Dʼapoi , măi ..., tu acum te trezeşti, măi? Tu n-ai văzut că sunt acolo, măi, din
alea, măi, care înregistrează, mă?

CI – Da, dʼapoi te scot eu de acolo. Te duc unde nu înregistrează.” (vol.IX dos.UP


f.226)

- dintre inculpatul M______ T______ şi I___ din data de 20.05.2010 ora 19:10:

„MT – Măi, camerele alea din faţă de acolo de la A_____ deja funcţionează?

I – Nu mă încă.

MT – No păi ce tot povestesc ăştia ca fraierii! Când le dă drumul, le dă drumul la


toate.

I – Nu..., da le pun, să ştii. Dacă pune laptopul mâine acolo în spate ... poate
funcţiona...
MT – E. Că o zîs ăştia că le-o probat. Probnabil ... să vadă unghiul unde bat şi de-
astea.

I – Da, da. Da ... la ei, la ei acolo, noi n-avem montiorul pus.

MT – Aha.

I – Cred că mâine îl bagă.

MT – Aha. Da mâine îi dă drumul?

I – Nu mă întreba Tibi că nu ştiu.” (vol.X f.113-114);

-dintre inculpatul M______ T______ şi V________ din data de 24.05.2010 ora 21:42:

„MT – Fii atent că o mai pus încă trei aici.

V – Eu am fost cu S____...Unde o mai pus?

... ... ... ... ... ...

MT – Una o pus-o deasupra care îi la colţul halei, bate exact pe ele, ştii, să nu umbli
la ele. Alea chiar bat de sus în jos. La colţul dinspre gară. Ştii?

V – Îhî.

MT – Unde-i containerul acela. Şi încă două o pus, una bate pe camera aceea care-i
acolo la, către pădure, şi una bate aici către unde se ia apă. Ştii?

V – Păi da le-am văzut aseară mă. No, eu am fost cu S____.

MT – Cum le-ai văzut aseară, că doar azi le-o pus, nu aia vut cum să le vezi aseară!

V – Deci alea care le-o pus ieri, una pe stâlp, două la noi şi două în colţul acela şi
celălalt.

MT – Mă da o mai pus trei mici pe lângă alea.

... ... ... ... ...

MT – Şi o mai pus acolo între revizie una care bate pe alea, adică bate în poartea
strungăriei cum ar veni.

... ... ... ... ...

V – Acum deci eu zic pentru moment să ai grijă Tibi, că...


MT – Ce-am vrut să te întreb? Deci numai în momentul când treci pe lângă ele se
aprind sau cum?

... ... ... ... ...”

V – No, ele merg non-stop, mă.

... ... ... ... ...

MT – Da şi noi am mers ieri dimineaţă şi ne-am uitat, erau numai aparatele, dar nu
era monitorul pornit.

V – Api nu-i monitorul, dar îs pronite aparatele mă.

MT – Da, ştiu, ştiu, ştiu.

V – Când vine şefa şi porneşte monitorul, derulează şi se uită la ce vrea.

... ... ... ... ...

V – Eu ţi-am spus, eu nu am riscat nimic, eu mi-am făcut serviciul, cu mâna goală am


intrat, cu mâna goală am ieşit, nu am...Înţelegi?” (vol.X f.120-123);

-dintre inculpatul Ş_____ F_______ V____ şi D_____ T_____ C_______ din data de 25-05-
2010 ora 22:43:

„DTC – No păi vezi că nu mergem acolo.

ŞFV – Di ce?

DTC – C-o pus două camere deja.

... ... ... ... ... ...

ŞFV – N-o pus 2, o pus 4! 6 îs, da nu-s acolo pe linia ceea ... Am fost io cu Simi amu
seara, cu I_____.

DTC – E.

ŞFV – M___ acolo pe deltă, iese de acoloşi la revedere, că nu-s acolo! Numai dacă
pun şi pe acolo atunci nu mai putem. Şi alea nici nu-s legate însă, numai îs puse.
Ştii? Îs puse 2, 4, 6, 7 îs puse!

DTC – Unde? În tehnică?

ŞFV – Da, mă, da nu vede linia aceea acolo.


... ... ... ... ...

ŞFV – Că nu ne văd ăia, mă! Nu ne văd ele pe noi alea! Înţelegi? Şi apopi dacă or
pune şi or băga, că o zis că vor să pună şi pe deltă! Ştii? Pe cărare. Atunci ne mutăm
şatra.” (vol.X dos.UP f.163)

- dintre inculpaţii Chişadam A________ şi M_______ D__ din data de 28.05.2010 ora
0:33:

„CA – Mă D___ meri acolo la zăce?

MD – Mă duc dacă zâci, da am crezut că aci la ...

CA – Da nu-i bine, mă, că ne vede, mă. Te vede pe cameră. Vede că stau acole.

MD – No bine. Mă duc atunci.” (vol.XI dos.UP f.188-189)

-dintre inculpaţii Chişadam A________ şi M_______ D__ din data de 29.05.2010 ora
15:55:

„CA – Măi, fii atent care-i situaţia. Situaţia-i în felul următor. Camera aia mare îi
după hală. Înţelegi?

MD – E.

CA – B___ până la peron.

MD – No lasă-mă.

... ... ... ... ... ...

CA – Azi am auzit şi azi am primit informaţia. N-am văzut eu pe monitor, da cine o


văzut mi-o spus. Înţelegi?

... ... ... ... ...

CA – O zâs că aşe... Bine mă! Deci tăt, tăt, deci nu există colţişor până acolo să nu se
vadă, tăt vezi va oglinda!

MD – Îhî.

CA –Deci ca-n palmă. Că aşa te vezi zice, ca la televizor. Cum vezi filmul la televizor,
aşe-i vezi pe tăţi! Şi te are în mână!

. .. ... ... .... ...

CA – Eventual dacă mai vii tu aşe ni aşe, da colo pă la 10, da încolo. Ştii?
... ... ... ... ...

MD – Noaptea îs clare?Cum îs imaginile?

CA – Mă şi noaptea, cu infraroşu-s!

MD – Îhî.

CA – Noaptea te vede ca ziua!” (vol.XI dos.UP f .199-201)

-dintre inculpaţii B____ I___ M_____ şi C____ V_____ din data de 27.05.2010 ora 21:36:

„CV – Acolo e cel mai bine, în rest nu poţi.

BI – Ba mă descurc eu şi aici, ştiu unde.

CV – Da numai la zece.

BI – Mai încoace.

CV – Vezi că o pus peste tot camere, şi în tehnică.

BI – Ştiu, ştiu. Şi acolo către ăsta?

CV – Nu ştiu, amu, că nu mi-o explicat cum trebuie D_____, că o venit la mine în


tehnică şi o zis să stau blând.” (vol.XII dos.UP f.233-234)

Din convorbirile telefonice interceptate în cauză a rezultat şi faptul că au existat


situaţii în care mecanicii de locomotivă au urmărit să îşi însuşească motorina fără
drept, fără ca poliţiştii inculpaţi să aibă cunoştinţă despre aceasta, pentru a nu fi
obligaţi să le dea acestora uium şi să le vândă motorină cu un preţ de 2 - 2,5
lei/litru, deoarece aveau posibilitatea să vândă această motorină unor alţi
cumpărători faţă de care practicau preţuri mai mari, chiar dacă tot sub preţul pieţei.

La rândul lor, poliţiştii inculpaţi, atunci când unii dintre mecanici nu le dădeau
„uium” mai multe ture, conştientizau faptul că aceşti mecanici valorificau motorina
pe traseu şi erau nemulţumiţi de această situaţie.

În acest sens sunt relevante convorbirile telefonice purtate de inculpatul Ş_____


F_______ V____ cu inculpaţii B____ Alin (vol.V dos.UP f.33-41, 125-129, 144-145, 232-
234, 236, 238, 283-285), C_____ D_____ F_____ (vol.VI f.43, 72-75, 77-78, 144, 154, 168,
171, 184-185, 214-215), B_____ D__ R___ (vol.VII f.18-21) şi C____ V_____ (vol.XII f.138-
140).
Pe fondul nemulţumirilor menţionate anterior, au existat situaţii în care inculpaţii
poliţişti şi-au anunţat anonim colegii de la alte Posturi T.F., în special Postul T.F.D__,
pentru ca aceştia să îi sperie pe acei mecanici şi să nu mai vândă motorină în acele
zone (vol.VII dos.UP f.10-12, 13-14, vol.IV B dos.UP f.400-401).

De asemenea, inculpaţii poliţişti erau nemulţumiţi şi de faptul că trebuie să le achite


mecanicilor de locomotivă preţul de 2-2,5 lei/litru, întrucât şi ei participau efectiv la
sustragerea de motorină.

Relevantă sub acest aspect este convorbirea telefonică purtată la data de


21.04.2010, ora 09:33 între inculpaţii Ş_____ F_______ V____ şi P_____ A____ P___, în
cadrul căreia inculpatul Ş_____ F_______ V____ îi spune: „Lui să-i dai omul nu-ţi dă, tu
vii cu ea o cari acasă, tu vii pe jos, o iei o duci înapoi, o duci pe nu ştiu …, că e uşor
să iei banii şi să îi bagi în buzunar. Motorina nu o crescut la voi în grădină. Le-am zis
eu într-o zi. Zic, motorina asta nu o crescut la voi în grădină, nici la unul! Asta v-o dă
Dumnezeu aici la serviciu! Mă staţi un pic mă că nu-i chiar aşa! Dacă o furăm, o
furăm toţi şi o împărţim aşa omeneşte.” (vol.IV D dos.UP f.1247-1248)

Din interceptările convorbirilor telefonice rezultă şi scopul pentru care motorina era


dată poliţiştilor, respectiv acela ca aceştia să nu îşi îndeplinească în mod
corespunzător atribuţiile de serviciu, mai exact, să nu constate sustragerile de
motorină.

În acest sens este relevantă convorbirea purtată în data de 13.04.2010 litria ora
16:37 între inculpatul Ş_____ F_______ V____ şi inculpatul C____ V_____:

„ SFV – Dai un flaconaş când vii ?

- CV – Nu poci.

- SFV – Nu-mi zice că nu poţi că, fii atent!

- CV – Da.

- SFV – Azi dimineaţă am avut acţiune şi era să te prindem, da am zis „hai să nu-l
prindem „!

- CV – Da, era să mă prindeţi! Unde, că nici nu am fost nicăieri, că o am în dulap. Era


să mă prindeţi ! Mă mare ….

- SFV – Da când ai luat, când ai luat acolo pe canalul ala unde o fost rampa.

- CV – Pe ce canal mă ?
- SFV – Unde o fost rampa, acolo ai luat-o .

- CV – Ce-i cu ea ?

- SFV – Acolo eram noi deasupra ta.

- CV – Du-te mă, acolo a fost LVT- ul remizat.

- SFV – Mă, da acole ai luat , că te-am văzut.

- CV – Da pe mine mă f… tu, cu de astea mă Feli!

- SFV – Să nu zici aşa, zii că uite pentru gestul de azi dimineaţă …

- CV – Pentru gestul di asta, eu mă duc să alimentez şi de rămâne, tătă locomotiva


ţi-o dau.

- SFV – B__ viu acolo.

- CV – Da poţi veni că-ti spun eu că nu rămâne, că io îs tâlhar de nota 11.

- SFV – Nu eşti aşa mare. Sunt şi mai mari ca şi tine tâlhari.

- CV – Sunt, ştiu şi io care îs aceia, poliţaii ( râde ) ai auzit ce-am zis ?

- SFV – Tu eşti numai pe lângă ei.

- CV – Ai auzit ce-am zis io ?

- SFV – Am auzit dară, da aiste lucruri se pedepsesc.” (vol.IV C dos.UP f.660-662;


vol.XII dos.UP f.119-120)

Într-o altă convorbire telefonică din data de 20.05.2010, ora 05:54, purtată între
inculpatul Ş_____ F_______ V____ şi numita S______ L____, aceasta îi reproşează
inculpatului faptul că nu a anunţat doi mecanici de locomotivă care au fost
surprinşi în noaptea de 19/20.05.2010 de către poliţişti din cadrul Biroului de Poliţie
T.F.Z____, fără ca poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie T.F.Jibou să ştie despre
acţiune, având în locomotivă un număr de 12 saci de rafie în care se găseau
canistre cu motorină sustrase.

„ SL – Da tu nu l-ai putut suna pe ala ?

SFV – Da de unde să ştiu, eşti culmea. Că ăştia nu au zis nimic. Ştii?

SL – Da te-or urmări şi pe tine ăia Feli.

SFV – Nu.” (vol.IV D dos.U P f.1008-1010)


Cu privire la acelaşi aspect, la aceeaşi dată, ora 16:03, are loc o discuţie între
inculpaţii Ş_____ F_______ V____ şi C____ V_____, acesta din urmă reproşându-i
primului faptul că nu i-a anunţat pe mecanicii de locomotivă surprinşi de către
organele de poliţie şi că pe viitor poate păţi şi el acelaşi lucru.

„ CV – Da tu nu l-ai putut suna pe ăsta. Ăsta a fost băiat de treaba, mă.

SFV – Ciuciovan ? D-apoi de unde să ştiu eu, mă, că ce si cum ? Cum adică să îl sun
dacă eu nu ştiu ?

CV – Ia aşa poate pica şi C____ cu ..,……

SFV – Dar C____ nu, că C____ îi prietenul nostru.” (vol.IV D dos.UP f.1030-1031)

O parte dintre convorbirile telefonice interceptate atestă înţelegerile care aveau loc
între inculpaţi în privinţa modalităţii de acţionare sau a împărţirii motorinei
sustrase. (vol.V dos.UP f.6-7, 44-45, 47-48, 134-135 (B____ Alin G______-B_____ D__
R___), f.176-177, 206-207, 212-214, 216-217, 225-226, 247-248 (B____ Alin-Ş_____
F_______ V____), f.18-19 (B____ Alin G______-M______ T______), f.28 (B____ Alin G______-
I_____ S_____), f.28-31 (B____ Alin G______-A_____), f.41-42, 58-60, 147-150 (B____ Alin
G______-D____), f.56-57 (B____ Alin G______-P_____), f.85-86 (B____ Alin G______-A____),
f.131-133 (B____ Alin G______-O____ C_____ G_______), vol.VI dos.UP f.44-46 (C_____
D_____ F_____-S____ V_____ G______), f.95-98 (C_____ D_____ F_____-B_____ D__ R___),
f.137 (C_____ D_____ F_____-C____ I___), f.142 (C_____ D_____ F_____-P_____ D__), f.165
(C_____ D_____ F_____-B____ Alin), f.175 (C_____ D_____ F_____-L_____ S____), f.186
(C_____ D_____ F_____-U______ C______), f.192, 243-244 (C_____ D_____ F_____-M______
S____ I___), f.228-229 (C_____ D_____ F_____-Reinbold R_____), vol.VII dos.UP f.6, 7-9
(B_____ D__ R___-M______ I___ D_____), f.15 (B_____ D__ R___-C_____ D_____ F_____), f.18
(B_____ D__ R___-M_______ D__), f.54-55,67-68 (B_____ D__ R___-Ovi), f .56-57, 64, 71-
72, 73-74, 77-78, 79-80, 81-82, 89, 100, 102-103 (B_____ D__ R___-Ş_____ F_______
V____), f.59-60 (B_____ D__ R___-B____ Alin), f.60-61, 62-63 (B_____ D__ R___-P__ I___
M____), f.94-95, 104 (C_____ D_____ F_____-B_____ D__ R___), f.98-99 (B_____ D__ R___-
M______ T______), vol.IX dos.UP f.222-223 (M______ T______-C____ I___), f .182-183, 195-
197 (P__ D____-C____ I___), vol .XI dos.UP f.54-55, 57-58, 107-108, 109-110 (B____ Alin
G______-M_______ D__), f.157, 203 (B____ A_____-M_______ D__), vol.XII dos.UP f.134,
159-160, 181 (C_____ D_____ F_____-C____ V_____), f.155-156, 182-183 (Ş_____ F_______
V____-C____ V_____), f.168-171 (C____ V_____-T____ A___ C_____), vol.XIII dos.UP f.274-
275 (C____ I___-L______ L____), f.275-276 (C____ I___-S_______ Alin).
În concluzie, faţă de cele expuse anterior, instanţa a aprecia t că este dovedită
desfăşurarea activităţii infracţionale reţinute în sarcina inculpaţilor raportat la
infracţiunile pentru care a fost dispusă trimiterea lor în judecată.

Având în vedere că prin actul de sesizare a instanţei au fost expuse actele materiale
ale acestor infracţiuni prin raportare la convorbirile telefonice interceptate, în
ordinea cronologică a acestor interceptări, în continuare, instanţa, fiind ţinută de
starea de fapt cu care a fost sesizată, va expune pentru fiecare inculpat actele
materiale pe care le apreciază probate în cauză, distinct pentru fiecare dintre
infracţiunile reţinute în sarcina inculpaţilor.

Instanţa a făcut precizarea că pentru a se reţine fiecare dintre actele materiale s-au
avut în vedere toate aspectele expuse anterior, referitoare la mijlocele de probă
administrate în cauză, apreciind că nu se impune ca fiecare convorbire telefonică în
parte să fie susţinută în mod obligatoriu de o altă probă, desfăşurarea activităţii
infracţionale ca atare rezultând, aşa cum s-a arătat anterior, din întreg probatoriul
administrat, convorbirile telefonice care urmează a fi redate succint în privinţa
fiecărui inculpat dovedind doar actele materiale care compun fiecare infracţiune în
formă continuată.

Faţă de susţinerile făcute de către apărătorii inculpaţilor referitoare la împrejurarea


că instanţa este ţinută de constatarea făcută în procedura de cameră preliminară
referitoare la lipsa de claritate a acuzaţiilor, instanţa a ar ătat că la momentul la
care s-a dispus restituirea cauzei în vederea refacerii actului de sesizare s-au avut în
vedere existenţa unor neclarităţi şi discordanţe între starea de fapt şi încadrarea
juridică, prin raportare la actele descrise la starea de fapt şi cele la care se face
trimitere la încadrarea juridică.

Având în vedere însă împrejurarea că instanţa este învestită prin rechizitoriu cu o


stare de fapt, pe care trebuie să o analizeze dacă se încadrează în elementele
constitutive ale uneia sau mai multor infracţiuni, putându-se proceda, în cazul în
care se apreciază necesar, la o schimbare a încadrării juridice, este evident că
trebuie analizate actele materiale descrise la capitolul vizând starea de fapt, iar pe
baza celor reţinute în urma acestei analize, se va putea proceda la încadrarea în
drept a acestor fapte, cu numărul aferent de acte materiale şi cu indicarea folosului
dobândit de inculpaţi prin comiterea infracţiunilor.
În continuare, vor fi expuse actele materiale care fac parte din conţinutul fiecărei
infracţiuni pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor şi care au fost
considerate de către instanţă că sunt dovedite, dincolo de orice îndoială rezonabilă,
prin coroborare cu ansamblul probator administrat în acuză, astfel cum a fost el
expus antreior.

I. INCULPATUL Ş_____ F_______ V____

A. În ceea ce priveşte infracţiunea de luare de mită, pentru stabilirea numărului


actelor materiale care au fost reţin ut e în sarcina acestui inculpat, instanţa a
aprecia t ca dovedite prin coroborare cu restul materialului probator, aşa cum s-a
arătat mai sus, următoarele:

1. La data de 18.02.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului B____
A_____, mecanic de locomotivă la S.E.L.C. Jibou, să îi lase un flacon cu motorină la
inculpatul M______ T______, primitor-distribuitor în cadrul S.E.L.C. Jibou şi acesta a
acceptat să îi dea inculpatului flaconul cu motorină solicitat . (vol.IV A dos.UP f.12)

2. La data de 19.02.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului C____
V_____ să îi dea un flacon cu motorină, „unul de ăla mic”, deoarece este de serviciu,
însă acesta a refuzat să îi dea, motivând că nu are de unde, deoarece sunt doar
două trenuri de tip LVT şi că la data respectivă inculpatul C_____ D_____ este la rând.
(vol.IV A dos.UP f.20)

3. La data de 19.02.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ împreună cu inculpatul P__


C_______ I___ i-au cerut învinuitului M____ G______, mecanic de locomotivă în cadrul
S.E.L.C. Jibou, care tocmai se întorsese din cursă, să le dea motorină, la amândoi
„câte una mică”, însă acesta a refuzat să le dea celor doi motorină deoarece nu a
reuşit să sustragă nici pentru el nici pentru nimeni altcineva. (vol.IV A dos.UP f.21-
22)

4. La data de 20.02.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ a solicitat şi a primit de la


inculpatul S______ D____, mecanic de locomotivă în cadrul S.E.L.C. Jibou, „un
flaconaş” cu motorină care îi este lăsat la inculpatul M______ T______, primitor
distribuitor în cadrul S.E.L.C. Jibou. Iniţial, motorina nu a putut fi lăsată la inculpatul
M______ T______ deoarece era să fie surprinşi de către persoane din conducerea
S.E.L.C. Jibou, însă ulterior motorina a fost lăsată la inculpatul M______ T______
pentru inculpatul Ş_____ F_______ V____ care o duce în garajul său. (vol.IV A dos.UP
f.25-28)
5. La data de 20.02.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului C____
V_____ să îi dea „un flaconaş” cu motorină, acesta urmând să ajungă din cursă în
gara Jibou în jurul orei 00:00. Inculpatul C____ V_____ a acceptat să îi dea inculpatului
Ş_____ F_______ V____ flaconul cu motorină, spunându-i „pentru tine facem tot
posibilul”. (vol.IV A dos.UP f.3 44, 5-48)

6. La data de 22.02.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ împreună cu inculpatul


C_____ D_____ F_____ le-au cerut inculpaţilor C____ V_____ şi B___ I___, ambii mecanici
de locomotivă în cadrul S.E.L.C. Jibou să le dea motorină. Inculpatul C____ V_____ a
refuzat să le dea, spunând „nu pot, că m-am băgat mai tare”, însă promite că le va
da în cursul zilei de joi. (vol.IV A dos.UP f.44)

7. La data de 23.02.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului P_____
V_____, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon cu motorină. Acesta a refuzat să îi
dea spunând că nu are, însă inculpatul Ş_____ F_______ V____ insistă să îi dea
motorină deoarece fiind de serviciu două ture consecutiv nu a primit nimic de la
învinuit, reproşându-i totodată că a avut motorină în acea zi, lăsată de B____. (vol.IV
A dos.UP f.58)

8. La data de 24.02.2010, inculpaţii Ş_____ F_______ V____ şi B_____ D__ R___ i-au cerut
inculpatului B____ A_____, mecanic de locomotivă, să le dea motorină, iar după ce
iniţial acesta a refuzat, a acceptat să le dea, însă „numai câte cinci litri”. (vol.IV A
dos.UP f.67)

9. La data de 24.02.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului M____
G______, mecanic de locomotivă să îi dea un flacon cu motorină, iar acesta din urmă
acceptă acest lucru, urmând ca flaconul să fie lăsat la inculpatul M______ T______ de
unde urma să fie ridicat de către inculpatul Ş_____ F_______ V____. În cele din urmă
învinuitul M____ G______ nu i-a lasat flaconul cu motorină inculpatului Ş_____ F_______
V____ întrucât a avut loc un control la Depoul Jibou , din partea conducerii (vol.IV A
dos.UP f.67-68, 70-71).

10. La data de 25.02.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ îi cere inculpatului C____
V_____ să îi dea motorină însă acesta din urma îi spune că i-a promis motorina
inculpatului C_____ D_____ F_____. Inculpatul Ş_____ F_______ V____ arată faptul că el
este de serviciu şi el trebuie să primească motorina, iar inculpatul C____ V_____ este
de acord să îi dea. În cele din urmă inculpatul C____ V_____ le dă câte un flacon de
motorină atât inculpatului Ş_____ F_______ V____ cât şi inculpatului C_____ D_____
F_____, inculpatul Ş_____ F_______ V____ cerându-i să nu îi spună inculpatului C_____
D_____ F_____ că i-a dat şi lui anterior motorină. (vol.IV A dos.UP f.77-78, 80, 81-82)

11. La data de 25.02.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
C______ N______, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon cu motorină însă acesta
i-a spus că nu poate deoarece nu are ambalaje şi nu poate face rost, fiind foarte
multă lume în tren. Ulterior, după 40 minute, învinuitul îl contacatează pe inculpat
şi îl întreabă: „când vii să îţi dau unul din acela?”, cei doi stabilind să se întâlnească
în depou. (vol.IV A dos.UP f.80-81, 84-85)

12. La data de 25.02.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut numitului C_____,
care avea calitatea de mecanic de locomotivă să îi dea un flacon cu motorină, iar
acesta a fost de acord şi i-a lasat motorina la învinuitul L______ B___, acesta din urmă
transmiţându-i inculpatului că motorina primită de la C_____ este din partea lui,
inculpatul fiind nemulţumit de această situaţie. (vol.IV A dos.UP f.86-87)

13. La data de 26.02.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
Chişadam A________, mecanic de locomotivă, să le dea câte cinci litri de motorină lui
şi inculpatului B_____ D__ R___, întrucât sunt amândoi de serviciu, iar inculpatul
Chişadam A________ acceptă, spunând „no bine, mă, v-oi lăsa un zece, ce să fac cu
voi?”, urmând ca inculpaţii Ş_____ F_______ V____ şi B_____ D__ R___ să meargă după
motorină. (vol.IV A dos.UP f.89-90)

14. La data de 27.02.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului
S______ D____, mecanic, un flacon de motorină, deoarece acesta urma să plece în
cursă. Acesta i-a reproşat inculpatului Ş_____ F_______ V____ faptul că în noaptea de
26/27. 02. 2010 a avut loc o acţiune a poliţiei în gara din Jibou şi el nu a fost anunţat
de către inculpat, iar în cele din urmă, a acceptat să îi dea inculpatului Ş_____
F_______ V____ un flacon de motorină. (vol.IV A dos.UP f.97-99)

15. La data de 27.02.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
B____ G_______, mecanic, îi dea motorină, însă acesta l-a refuzat spunând că nu îi
iese alimentarea, inculpatul Ş_____ F_______ V____ cerându-i inculpatului P__ C_______
să meargă împreună să îi vadă inculpatul B____ G_______. (vol.IV A dos.UP f.100-101)

16. La data de 01.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului
B_____ G______, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon de motorină. Iniţial
învinuitul B_____ G______ a refuzat,spunând că „nu-i succes acum”, însă în cele din
urmă l-a chemat pe inculpat să meargă repede, pentru a-i da flaconul de motorină
cerut. (vol.IV A dos.UP f.106-107 )

17. La data de 02.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut numitului D_____,
mecanic de locomotivă, să îi dea motorină deoarece urma să plece în cursă, însă
acesta l-a refuzat, spunându-i că este pe minus deoarece a primit locomotiva cu
minus (vol.IV A dos.UP f.110-112).

18. La data de 04.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
B____ G_______, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon cu motorină, direct şi
apoi prin intermediul inculpatului M_______ D__. Inculpatul B____ G_______ a fost de
acord cu condiţia să fie liberă zona şi în cele din urmă i-a dat inculpatului Ş_____
F_______ V____ flaconul solicitat prin intermediul inculpatului M_______ D__, care i-a
transmis inculpatului că „a face ceva subţirel” şi i-a cerut să ducă un flacon. (vol.IV A
dos.UP f.119, 121-123)

19. La data de 04.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ le-a cerut învinuitului
A____ Alin şi inculpatului B________ P_____, mecanici de locomotivă, să îi dea un
flacon de motorina şi să îl lase la inculpatul M_______ D__. Învinuitul A____ Alin a
refuzat iniţial însă apoi a fost de acord să îi lase flaconul de motorină inculpatului
Ş_____ F_______ V____ la inculpatul M_______ D__. În cele din urmă, inculpatul
B________ P_____ şi învinuitul A____ Alin nu i-au mai lăsat flaconul cu motorină
inculpatului Ş_____ F_______ V____, deoarece nu au avut în ce pune motorina, având
în vedere faptul că ei aveau doar 5 litri şi flaconul inculpatului Ş_____ F_______ V____
era de 6 litri şi s-au gândit că se supără dacă flaconul nu este plin. (vol.IV A dos.UP
f.123-126)

20. La data de 06.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
S______ D____, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon de motorină întrucât
acesta urma să plece în cursă. Acesta i-a spus că urmează să vadă ce motorină este
în rezervor întrucât a preluat locomotiva în locul învinuitului Reinbold R_____,
asigurându-l că „dacă are ceva mă descurc eu aşa elegant.” (vol.IV A dos.UP f.134)

21. La data de 07.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului J____
V_____, mecanic de locomotivă, să îi dea 20 de litri de motorină, întrucât acesta
urma să plece în cursă. Învinuitul a spus că îi este groază să îi dea la plecarea în
cursă deoarece se teme că nu îi va ajunge motorina, însă în cele din urmă J____
V_____ i-a dat cei 20 de litri de motorină inculpatului prin intermediul învinuitului
P_____ A____, agent de pază la Condorul S.R.L., societate comercială ce asigura paza
în cadrul Gării din Jibou. (vol.IV A dos.UP f.143-146 )

22. La data de 07.03.2010 inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului B_____
G______, mecanic de locomotivă, să îi dea ceva motorină deoarece urma să plece în
cursă, însă acesta l-a refuzat, spunând că rezervorul este la minus şapte şi astfel nu
poate. (vol.IV A dos.UP f.149)

23. La data de 07.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
B________ P_____, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon de motorină când se
întoarce din cursa pe care urma să o efectueze în D__. Acesta i-a spus iniţial în cursa
de D__ nu poate însă, ulterior i-a spus inculpatului Ş_____ F_______ V____ că îl va
anunţa dacă îi va da motorină. În cele din urmă, inculpatul B________ P_____ nu i-a
dat inculpatului Ş_____ F_______ V____ motorina, spunând că nu a găsit un flacon în
ce să o pună. (vol.IV A dos.UP f.150-151, 155-156)

24. La data de 08.03.2010 inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului C____
S_____, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon de motorină întrucât acesta
tocmai sosise din cursă. Iniţial învinuitul C____ S_____ i-a spus că stă foarte rău cu
motorina, însă în cele din urmă i-a dat flaconul solicitat inculpatului. (vol.IV A dos.UP
f.153-154)

25. La data de 08.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului
C_______ G_____, mecanic de locomotivă, să îi lase un flacon de motorină la
inculpatul P_____ A____, întrucât urma să plece în cursă. Învinuitul i-a spus că îi va da
doar la întoarcerea din cursă, care urma să aibă loc a doua zi, însă inculpatul Ş_____
F_______ V____ a insistat să îi dea motorina la plecare, întrucât a doua zi este acţiune
şi va fi mai greu. În cele din urmă, învinuitul C_______ G_____ i-a predat inculpatului
P_____ A____ flaconul de motorină pentru inculpatul Ş_____ F_______ V____. (v ol.IV A
dos.UP f.157-159, 161-162)

26. La data de 08.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
S______ D____, mecanic de locomotivă să îi dea un flacon de motorină întrucât este
de serviciu, iar inculpatul, Stamari D____, după ce i-a reproşat inculpatului Ş_____
F_______ V____ că nu are nicio limită, i-a spus să îi ducă un flacon „să ţi-l fac, să nu zici
că îs zgârcit”. (vol.IV A dos.UP f.163)

27. La data de 09.03.2010 inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
A______ C______, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon de motorină întrucât
acesta urma să plece în cursă. Acesta a fost de acord însă i-a spus că îi va da numai
la întoarcerea din cursă. (vol.IV A dos.UP f.172-173)

28. La data de 09.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului P__
I___ M____, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon de motorină, însă acesta a
refuzat deoarece era control. (vol.IV A dos.UP f.174-175)

29. La data de 09.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului
M____ G______, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon de motorină, însă
învinuitul a refuzat, deoarece un alt coleg de-al inculpatului care era şi el de serviciu
(Robocopu) era deja acolo şi nu poate să le dea la amândoi. (vol.IV A dos.UP f.1 75-
176)

30. La data de 10.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
S_______ Alin D____, mecanic de locomotivă să îi dea un „flaconaş” de 5 litri de
motorină – „un cinciuc”, acesta efectuând o cursă înspre Baia M___. Inculpatul
S_______ Alin D____ i-a spus că deja a dat motorina inculpatului C____ I___ şi îi
promite că îi va da inculpatului Ş_____ F_______ V____ în seara următoare. (vol.IV A
dos.UP f.186-187)

31. La data de 10.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ a primit de la inculpatul


B____ G_______, mecanic de locomotivă cantitatea de 10 litri de motorină. (vol.IV A
dos.UP f.187)

32. La data de 10.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
A______ C______, mecanic de locomotivă, să îi dea ceva motorină, iar acesta i-a spus
că are două flacoane, unul pentru inculpatul Ş_____ F_______ V____ şi unul pentru
inculpatul P__ C_______ I___, cei doi fiind de serviciu, interesându-se totodată dacă a
fost ridicată acţiunea poliţiei din gara Jibou, acest lucru fiindu-i confirmat de
inculpatul Ş_____ F_______ V____. Inculpatul A______ C______ i-a dat inculpatului Ş_____
F_______ V____ „două din alea mici”, după care l-a contactat pe acesta din urmă
pentru a se asigura că unul din falcoane i-a fost dat inculpatului P__ C_______ (vol.IV
A dos.UP f.189-190, 191-192, 200-201)

33. La data de 10.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
Chişadam A________ motorină, iar acesta i-a spus că îi lasă 5 litri lui şi 5 litri
inculpatului P__ C_______, însă după ce inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a spus că nu
e de serviciu inculpatul P__ C_______, ci inculpatul B____ Alin G______, inculpatul
Chişadam A________ a precizat că 5 litri sunt pentru inculpatul Ş_____ F_______ V____ şi
5 litri pentru inculpatul B____ Alin G______. (vol.IV A dos.UP f.207)

34. La data de 11.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
B____ G_______, mecanic de locomotivă, să îi lase două flacoane de motorină, unul
pentru el şi unul pentru inculpatul B_____ D__ R___, iar inculpatul B____ G_______ a
fost de acord. (vol.IV A dos.UP f.208-211)

35. La data de 12.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului L___
L_____, mecanic de locomotivă în cadrul, să îi aducă un flacon de motorină din cursa
în care urma să plece, iar acesta a acceptat, contactându-l pe inculpat la întoarcerea
din cursă să meargă după motorină. (vol.IV A dos.UP f.221-222, 237)

36. La data de 12.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului
C_________ I___, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon de motorină, iar învinuitul
a acceptat să facă „unul de-ăla ...micuţ, micuţ”, deşi a spus că îi este frică deoarece
se afla în zonă şi şeful Postului de Poliţie TF Jibou. Ulterior, când l-a întrebat
inculpatul Ş_____ F_______ V____ de care vas să aducă, i-a spus că poate să aducă
unul de 20, atrăgându-i totodată atenţia că vine şi Alin, însă inculpatul Ş_____
F_______ V____ i-a spus să îi spună acestuia că nu îi poate da. (vol.IV A dos.UP f.227-
228, 232-233)

37. La data de 13.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
S_______ Alin D____, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon de motorină, însă
acesta a refuzat, deoarece nu a alimentat şi nu poate să îi dea. (vol.IV A dos.UP
f.241-243)

38. La data de 15.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
B____ G_______, mecanic de locomotivă, să îi dea două flacoane cu motorină şi
acesta a acceptat, cei doi stabilind să se întâlnească. (vol.IV A dos.UP f.261-262)

39. La data de 15.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
S_______ Alin D____ să îi dea 10 litri de motorină, întrucât i-a promis mai demult, iar
inculpatul S_______ Alin D____ a acceptat, spunându-i să meargă la alimentare, că îi
va da două flacoane a câte 5 litri de motorină, unul pentru el şi unul pentru
inculpatul B_____ D__ R___, care era şi el de serviciu. (vol.IV A dos.UP f.271)

40. La data de 17.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
B____ I___, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon cu motorină, însă acesta îi
spune că nu are, dar o să vadă la întoarcerea din cursă. (vol.IV A dos.UP f.279)
41.La data de 17.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
S______ D____ I___, mecanic de locomotivă, să îi aducă două flacoane cu motorină
din cursă, iar acesta i-a spus că este de acord cu condiţia să poată sustrage, însă la
întoarcerea din cursă i-a comunicat inculpatului Ş_____ F_______ V____ că nu a reuşit
să ia decât o cantitate nesemnificativă, astfel încât nu are rost să o dea inculpatului
(vol.IV A dos.UP f.280-281, 287)

42. La data de 17.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
B____ I___, mecanic de locomotivă, două flacoane de motorină unul pentru el şi unul
pentru inculpatul B_____ D__ R___, iar acesta a acceptat să le dea cele două flacoane
cu motorină solicitate, urmând să le lase în grupa tehnică, inculpatul Ş_____ F_______
V____ atrăgându-i atenţia să spună persoanei căreia le lasă pentru cine anume sunt,
pentru a nu fi date altcuiva. (vol.IV B dos.UP f.288-290)

43. La data de 18.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a transmis inculpatului
A______ C______ A_____, mecanic de locomotivă, un mesaj prin care îi cerea ca dacă
are ceva pentru el, să îl anunţe din timp, ulterior, inculpatul A______ C______
contactându-l şi spunându-i că îi lasă „una de-aia mică la C____.” (vol.IV B dos.UP
f.291-293)

44. La data de 19.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
A______ C______ A_____, mecanic de locomotivă, să îi dea motorină la întoarcerea din
cursă, măcar un flacon de motorină, însă acesta l-a refuzat, spunând că trebuie să
dea motorina altcuiva – „nu o dau. Că iar trebuie să dau la ăştia, că le trebuie bani
să-şi facă..., îşi renovează în şcoală acolo ... că de aceea m-o chemat la ei acolo la
b____.” (vol.IV B dos.UP f.302-303)

45. La data de 19.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului C____
S_____ M_____, mecanic de locomotivă în cadrul S.E.L.C. Jibou, să îi lase un flacon cu
motorină, însă acesta i-a spus că nu stie dacă poate, spune întrucât trebuie să îi dea
altcuiva (vol.IV B dos.UP f.308-309)

46. La data de 20.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
B________ P_____ să îi dea motorină, acesta refuzând şi spunând că Ş_____ F_______
V____ nu este de serviciu şi conform înţelegerii el dă numai poliţistului care este de
serviciu. În acest context, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a reproşat inculpatului
B________ P_____ faptul că nici atunci când a fost de serviciu nu i-a dat motorină şi l-a
ameninţat că dacă acest lucru se va mai întâmpla îl va împuşca, asigurându-l
totodată că atâta vreme cât este el în gara nu exista nici un pericol pentru mecanicii
de locomotivă. (vol.IV B dos.UP f.314-315)

47. La data de 20.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
B____ A_____, mecanic de locomotivă, care urma să plece în cursă, să îi dea un flacon
de motorină. Acesta a spus că poate da doar un flacon de 5 litri , pentru că vrea să
îşi ia şi el 5 litri , însă a mai promis cuiva şi atunci cei 5 litri vor trebui împărţiţi în
două, inculpatul Ş_____ F_______ V____ renunţând. (vol.IV B dos.UP f.315-316)

48. La data de 21.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
B____ G_______, mecanic de locomotivă, să îi dea motorină atât lui cât şi inculpatului
B____ Alin G______ care este de serviciu, iar acesta a acceptat să îi dea inculpatului
B____ Alin G______ cantitatea de 5 litri motorină şi inculpatului Ş_____ F_______ V____
două flacoane, spunând că nu poate mai mult. (vol.IV B dos.UP f.319, 324)

49. La data de 22.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
S_______ Alin D____, să îi dea două flacoane cu motorină când se întoarce din cursă
iar acesta acceptă, spunând „sper să găsesc o sticlă, două”. (vol.IV B dos.UP f.336)

50. La data de 22.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
S______ I___ D____, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon cu motorină, deoarece
acesta efectua o cursă la Baia M___ iar inculpatul Ş_____ F_______ V____ era de
serviciu în cursul nopţii când se întorcea din cursă. Inculpatul S______ I___ D____ i-a
spus că nu îi poate da motorină inculpatului deoarece „s-o gătat cu încălzirea” şi
„că-i puţină amu”, dar totodată i-a spus: „lasă-mă să văd ce iese”. (vol.IV B dos.UP
f.341)

51. La data de 23.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului C____
S_____ M_____, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon de cinci litri de motorină,
însă acesta i-a spus că nu poate să îi dea de data aceasta întrucât va da motorina
inculpaţilor P__ I___ C_______ şi C_____ D_____ F_____. (vol.IV B dos.UP f.349-352)

52. La data de 23.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului P__
D__, mecanic de locomotivă să îi lase un flacon de motorină când se întoarce din
cursă şi acesta este de acord, urmând să lase flaconul la alimemtare, inculpatul
Ş_____ F_______ V____ atrăgândui atenţia: „da să-i zici la acela care te alimentează. Îi
zici, bă, uite, îi laşi la Feli o aceasta.” (vol.IV B dos.UP f.352-354)

53. La data de 24.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
S______ I___ D____, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon de cinci litri de
motorina şi acesta acceptă, spunând că o să îi dea la alimentare şi îi va lăsa
inculpatului M______ T______. În cele din urmă, îl anunţă că nu iasă nimic, întrucât
inculpatul M______ T______ i-a spus că nu are de unde să îi lase, pentru că nu a
rămas decât o jumătate de găleată şi au fost deja şi inculpaţii C_____ D_____ şi B____
Alin. (vol.IV B dos.UP f.371-373, 379-384)

54. La data de 24.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
S_______ Alin D____, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon de motorină întrucât
acesta urma să plece în cursă, iar acesta este de acord, cei doi stabilind să se
întâlnească în faţă la depou. (vol.IV B dos.UP f.387)

55. La data de 24.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
B____ I___, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon de cinci litri de motorină,
întrucât acesta urma să plece în cursă în dimineaţa următoare şi, după ce iniţial
inculpatul B____ I___ i-a spus că îi va da 5 litri când alimentează la sosirea din cursă,
la insistenţele inculpatului Ş_____ F_______ V____ de a-i da la plecare, întrucât nu este
lume dimineaţa, acesta a fost în cele din urmă de acord, şi i-a cerut inculpatului
Ş_____ F_______ V____ să îi aducă un recipient de 10 litri . (vol.IV B dos.UP f.389-390,
401-402)

56. La data de 24.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
Chişadam A________ să îi dea un flacon de motorină, însă acesta i-a spus că nu poate
să îi dea de data aceasta întrucât nu alimentează, urmând să îi dea data viitoare.
(vol.IV B dos.UP f.391-392)

57. La data de 24.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului T____
L______, mecanic de locomotivă, să îi dea motorină, pentru el şi pentru inculpatul
B_____ D__ R___, iar acesta a acceptat, inculpatul Ş_____ F_______ V____ anunţându-l 3
ore mai târziu pe inculpatul B_____ D__ R___ că a vorbit cu L______ şi „ne dă câte
una”. (vol.IV B dos.UP f.392-393, 397-398)

58. La data de 24.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
M______ T______ un flaconaş cu ulei, pentru maşină, acesta acceptând şi spunându-i
că poate merge chiar atunci după ulei (vol.X dos.UP f.33-34)

59. La data de 24.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
C____ V_____ să sustragă motorină la linia 10, însă acesta a refuzat, spunând că îi
este frică de controale. (vol.XII dos.UP f.20-21)
60. La data de 25.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului L___
L_____, mecanic de locomotivă să îi dea un flacon de cinci litri de motorină, iar
învinuitul a acceptat. (vol.IV B dos. UP f.403-404)

61. La data de 25.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
C____ V_____, care urma să plece în cursă să îi dea un flacon de cinci litri de motorină
întrucât este ziua poliţiei şi trebuie să meargă la S_______. Inculpatul C____ V_____ a
acceptat în cele din urmă acest lucru, spunându-i „no, hai să-ţi dau 5 litri . Dar 5
litri , nu 6, măi, 5.” (vol.IV B dos.UP f. 405-408)

62. La data de 25.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului O____
C_____ G_______, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon de cinci litri de ulei de
motor deoarece îi trebuie la ţară la tractor, iar învinuitul O____ C_____ G_______ a
acceptat, urmând ca flaconul să îi fie lăsat la inculpatul M_______ D__ zis B_____
(vol.IV B dos.U P f.414-417, 419)

63. La data de 25.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
S_______ Alin D____, mecanic de locomotivă să îi lase când se întoarce din cursă, „un
flaconaş din ăla micuţ ... unu din ăla de 5” de motorină, iar inculpatul a acceptat,
urmând să lase motorina la învinuitul C____ S_____ M_____. (vol.IV B dos.UP f.417-
419)

64. La data de 26.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului C____
S_____ M_____, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon de cinci litri de motorină,
acesta spunându-i că îi va da doar dacă rămâne, întrucât e cu asistentul I___ din
Borla şi îi trebuie şi lui. În cele din urmă,învinuitul l-a anuţat ăe inculpatul Ş_____
F_______ V____ că nu a mai rămas nimic, spunând că „de nu aveam asistentul ăsta cu
mine, era altceva.” (vol.IV B dos.UP f.420-421)

65. La data de 27.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului T____
N______, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon de motorină la întoarcerea din
cursă, iar acesta i-a promis că îi va da în funcţie de câtă motorină îi rămâne. (vol.IV B
dos.UP f.441-442)

66. La data de 28.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului P__
I___ M____, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon cu motorină întrucât acesta
urma să plece în cursă, iar acesta a fost de acord să îi dea inculpatului motorina
solicitată, cu condiţia să nu fie văzut. (vol.IV B dos.UP f.456-458)
67. La data de 30.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului P__
D____, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon de motorină şi în cele din urmă
acesta a acceptat, chemându-l să vină repede, că este acolo un LVT. (vol.IV B dos.UP
f.485-486)

68. La data de 31.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului
C______ N______, mecanic de locomotivă, să îi lase un flacon de motorină la
inculpatul M_______ D__, iar acesta a fost de acord, însă în cele din urmă motorina a
fost dată de către învinuit inculpatului B_____ D__ R___, care nu a fost de acord să
primească 2,5 litri el şi 2,5 litri inculpatul Ş_____ F_______ V____. (vol.IV B dos.UP f.500,
503-504)

69. La data de 01.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
A______ C______ A_____, mecanic de locomotivă, să îi lase un flacon de motorină când
se intoarce din cursă, iar acesta i-a lăsat flaconul de motorină solicitat la inculpatul
M______ T______. (vol.IV B dos.UP f.507-509)

70. La data de 03.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului
L_____ S____ S_____, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon cu motorină întrucât
este de serviciu, iar inculpatul B____ Alin a zis că nu mai vine, astfel că învinuitul a
acceptat şi i-a dat inculpatului flaconul cu motorină solicitat prin intermediul
învinuitului S____ V_____ G______. (vol.I V B dos.UP f.548,549, 561, 563-564)

71. La data de 04.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
B________ P_____, care urma să efectueze o cursă, să îi lase un flacon de motorină,
iar inculpatul B________ P_____ a acceptat şi i-a lăsat inculpatului Ş_____ F_______ V____
flaconul cu motorină solicitat în tehnică, „acolo, la manevră”. (vol.IV B dos.UP f.568-
570)

72. La data de 05.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
C____ V_____, care tocmai se întorsese dintr-o cursă să îi dea un flacon „de-ăla mic”
de motorină prin intermediul inculpatului P_____ A____, iar inculpatul C____ V_____ a
acceptat şi i-a dat inculpatului P_____ A____ trei flacoane, dintre care unul pentru
inculpatul Ş_____ F_______ V____. (vol. IV B dos.UP f.572-576)

73. La data de 07.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
B____ I___, mecanic de locomotivă, care urma să efectueze o cursă, un flacon de
motorină întrucât este de serviciu, iar acesta a acceptat să îi dea inculpatului
flaconul de motorină solicitat prin intermediul inculpatului M_______ D__. (vol.IV B
dos.UP f.588-590)

74. La data de 08.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
C____ V_____ cinci litri de motorină, la plecarea acestuia în cursă, însă acesta spune
că nu îi poate da decât la intoarcere. (vol.IV B dos.UP f.608-609)

75. La data de 09.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
B____ G_______, mecanic de locomotivă, 10 litri de motorină, „un zeciuc”, iar acesta a
acceptat, spunând că se rezolvă. (vol.IV B dos.UP f.617-618)

76. La data de 11.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
S______ I___ D____, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon de motorină întrucat
este de serviciu, iar acesta, după ce iniţial a refuzat, spunând că este rândul lui, în
cele din urmă, aflând că inculpatul Ş_____ F_______ V____ este de serviciu, a acceptat
să îi dea acestuia motorina solicitată. (vol.IV C dos.UP f.628)

77. La data de 12.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului P__
D__, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon de cinci litri de motorină întrucât
acesta urma să meargă în cursă iar inculpatul îl insoţea pe tren până în localitatea
Z____, iar învinuitul a acceptat să îi dea inculpatului flaconul cu motorină solicitat.
(vol.IV C dos.UP f.637-638)

78. La data de 12.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului B___
I___ O_____, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon de motorină la întoarcerea
din cursă, iar acesta a acceptat, insistând încă că nu îi dă mai mult de un flacon.
(vol.IV C dos.UP f.642)

79. La data de 13.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inclpaitului B____
G_______, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon de motorină întrucât învinuitul
efectua o cursă până în localitatea S_______, însă acesta a refuzat, motivând că nu
ştie care este cota şi că vrea să ia pentru el cantitatea de 20 litri de motorină. (vol.IV
C dos.UP f.647-648)

80. La data de 13.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
C____ V_____, să îi dea un flacon de motorină, însă acesta i-a spus că nu poate să îi
dea de data aceasta deoarece a fost nevoit să o dea altcuiva, întrucât a fost prins.
(vol.IV C dos.UP f.648-649)
81. La data de 13.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului P__
D____, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon de 5 litri de motorină, acesta fiind
de acord, însă numai după plecarea din gară a şefului postului de poliţie TF Jibou
(vol.IV C d os.UP f.653-655, 658)

82. La data de 13.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
A______ C______ A_____ să îi dea un flacon cu cinci litri de motorină însă acesta l-a
refuzat, spunând că nu a putut lua decât 10 litri şi îi trebuie lui, fiind oricum e în
minus cu combustibilul din rezervorul locomotivei. (vol.IV C dos.UP f.659-660)

83. La data de 13.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
C____ V_____, care tocmai se întorcea dintr-o cursă, să îi dea un flacon cu motorină.
Inculpatul C____ V_____ i-a spus că nu poate să îi dea iar inculpatul Ş_____ F_______
V____ i-a amintit inculpatului C____ V_____ faptul că în dimineaţa zilei de 13.04. 2010
a avut acţiune împreună cu poliţiştii de la postul de poliţie TF Jibou şi era să îl prindă
pe inculpatul C____ V_____ în timp ce sustrăgea motorină, însă l-au lăsat în pace
deoarece este băiat bun. Inculpatul C____ V_____ i-a spus că: „pentru gestul di ăsta,
eu mă duc s-alimentez şi de rămâne, tătă locomotiva ţ-o dau ... da poţi veni, că-ţi
spun io că nu rămâne, că io îs tâşhar de nota unşpe.” (vol.IV C dos.UP f.660-662)

84. La data de 13.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
B________ P_____ motorină, aceasta fiind lăsată de inculpatul B________ P_____
inculpatului C________ M_____ C_______ care a fost aproape să fie surprins de către
şeful postului de poliţie TF Jibou în timp ce transporta motorina de la tren în incinta
gării pentru a i-o preda inculpatului Ş_____ F_______ V____. (vol.IV C dos.UP f.653, 663-
666)

85. La data de 14.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
B____ A_____, mecanic de locomotivă, să îi dea cinci litri de motorină, însă acesta a
refuzat, spunând că nu a alimentat şi că locomotiva este defectă şi trebuie să
gareze. (vol.IV C dos.UP f.669-671)

86. La data de 14.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului
L_____ S____ Ş_____, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon de motorină, iar
acesta a acceptat, cerându-i inculpautlui să vină în gară să îi dea flaconul de
motorină, pentru a nu veni şi alţii să îi ceară. (vol.IV C dos.UP f.674-675)

87. La data de 14.04.2010 inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
A______ C______ A_____, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon de cinci litri de
motorină, însă acesta a refuzat, spunând că nu prea este motorină în rezervor şi că
nu a reuşoit să îşi ia nici lui. (vol.IV C dos.UP f.677-678)

88. La data de 16.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ este contactat de


inculpatul Chişadam A________, care îi spune că îi lasă „un cinci”, respectiv un flacon
cu cinci litri de motorină, la inculpatul M_______ D__. În cele din umră însă, motorina
nu a mai ajuns la inculpatul Ş_____ F_______ V____, doarece inculpatul Moldovand D__
a dat-o inculpatului P__ C_______ (vol.IV C dos.UP f.695-696)

89. La data de 16.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ împreună cu inculpatul


B____ Alin G______ i-au solicitat învinuitului O____ Alin, mecanic de locomotivă să le
dea câte un flacon de cinci litri de motorină, învinuitul fiind de acord, însă în cele din
urmă nu le-a dat motorina cerută celor doi inculpaţi, locomotiva sa nefiind
alimentată. (vol.IV C dos.UP f.697-698, 703, 706-708)

90. La data de 16.04.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină, atât
pentru el, cât şi pentru inculpatul Ş_____ F_______ V____, de la inculpatul S_______ Alin
D____, care a acceptat, însă a menţionat că nu ştie dacă poate rezolva pentru
amândoi, astfel că inculpatul B____ Alin G______ i-a spus: „dă-ne câte un cinci la
fiecare şi ioi bine a fi ... de mi-oi da un zece l-om împărţi amândoi...câte-un cinciuc
de ne faci la fiecare suntem cei mai mari domni de pe pământu ăsta.” (vol.V dos.UP
f.217)

91. La data de 17.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
S______ I___ D____, mecanic de locomotivă în cadrul S.E.L.C. Jibou, să îi dea un flacon
de motorină, însă acesta l-a refuzat, spunând că toată luna nu o să îi poată da
deoarece îi merge foarte prost şi că mai are datorii şi la alte persoane, respectiv la
D___ (M_______ D__) şi la Robocopu (B____ Alin G______). (vol.IV C dos.UP f.709-710)

92. La data de 18.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului T___
D____, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon de motorină iar acesta a acceptat.
(vol.IV C dos.UP f.715)

93. La data de 18.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
Chişadam A________, care tocmai a alimentat locomotiva şi trebuia să plece în cursă,
să îi dea un „flaconaş” cu motorină iar inculptul Chişadam A________ a acceptat.
(vol.IV C dos.UP f.719)

94. La data de 19.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului T____
L______, mecanic de locomotivă, să îi dea motorină, iar acesta a acceptat, însă a
precizat că îi dă numai 5 litri , cerându-i insistent „cu una de cinci vii ... nu tot cu de-
aceea de care ai venit, că nu-ţi pot da, că mai sunt şi alţii”. (vol.IV C dos.UP f.721)

95. La data de 21.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului T____
N______, mecanic de locomotivă, să îi dea „un flaconaş” cu motorină, însă învinuitul
l-a refuzat spunând că trebuie să dea unei alte persoane şi că de data aceasta nu se
poate. (vol.IV C dos.UP f.729)

96. La data de 21.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
A______ C______ A_____, mecanic de locomotivă, care tocmai urma să efectueze o
cursă, să îi dea un flacon de motorină însă acesta a refuzat, spunând că nu are de
unde şi că nu şi-a luat nici lui de multă vreme astfel că a ajuns să alimenteze din
Peco, reproşându-i inculpatului Ş_____ F_______ V____ care încerca să îl preseze
spunând că alţi mecanici dau, că „voi la tăţi umblaţi, că numa la voi vă gândiţi, la alţii
nu vă gândiţi în veci.” (vol.IV C dos.UP f.732-733)

97. La data de 21.04.2010, inculpaţii Ş_____ F_______ V____ şi B____ Alin G______ au
primit de la inculpatul Chişadam A________ promisiunea că „le dă câte una micuţă.”
(vol.V dos.UP F.226)

98. La data de 23.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ împreună cu inculpatul


P__ C_______ I___, fiind de serviciu, i-au cerut inculpatului T____ L______, mecanic de
locomotivă, să le dea „câte un flaconaş” cu motorină, ulterior cerând 30 de litri – „de
trei ori zece”. Inculpatul T____ L______ a fost de acord să îi dea doar inculpatului P__
C_______ I___ şi doar un flacon cu cinci litri de motorină, spunând că nu poate
sustrage mai mult. (vol.IV C dos.UP f.746-747, 750-751)

99. La data de 26.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
B____ A_____, mecanic de locomotivă, să îi dea „un flaconaş” cu motorină, însă
acesta a spus că va da cinci litri doar celui care este de serviciu, inculpatul Ş_____
F_______ V____ nefiind de serviciu în acea zi, deoarece este cu o locomotivă mică şi
nu a alimentat decât 100 litri motorină. (vol .IV C dos.UP f.759)

100. La data de 26.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului P__
D____, mecanic de locomotivă, să îi dea motorină, precizând că a lăsat ceva la
inculpatul M_______ D__, respectiv un flacon, însă acesta a refuzat iniţial, spunând că
este şeful staţiei de serviciu, dar în cele din urmă i-a spus că îi va da atunci când se
întoarce din cursă. (vol.IV C dos.UP f.762-763)
101. La data de 26.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
Chişadam A________ să îi dea un flacon cu 6- 7 litri de motorină pe care urmează să îl
lase la inculpatul M_______ D__, iar inculpatul Chişadam A________ a fost de acord,
însă a precizat că îi poate da doar 5 litri: „un zece ieu pentru mineşi îţi dau ţie 5.”
(vol.IV C dos. UP f.764-765)

102. La data de 26.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului
B____ Alin C_______, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon de cinci litri de
motorină, însă acesta a refuzat iniţial spunând că inculpatul nu este pe listă în acea
zi, însă în cele din urmă a acceptat să îi dea inculpatului flaconul de motorină
solicitat. (vol.IV C dos.UP f.765)

103. La data de 27.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
S_______ Alin D____, mecanic de locomotivă, să îi dea un flaconaş cu motorină, însă
acesta a refuzat, spunand că nu poate de data aceasta, că trebuia să ia de la cine a
fost cu trenul 44, întrucât l-a alimentat. (vol.IV C dos.UP f.771-772)

104. La data de 28.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
Chişadam A________ să îi dea „un cinciuc”, însă acesta a refuzat spunând că nu poate
să îi dea de această dată, asigurându-l totodată că stea linitit, „că te servesc eu ... că
eşti prietenul meu.” (vol.IV C dos.UP f.781)

105. La data de 28.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
C____ V_____ să îi dea un flacon cu motorină, iar acesta, după ce iniţial a avut o
ceartă cu inculpatul Ş_____ F_______ V____, legată de modul în care se dă motorina
poliţiştilor pe turele de noapte, în cele din urmă a acceptat, spunând „dă-i tu siringa
la C_____ acolo”. (vol.IV C dos.UP f.792-793)

106. La data de 28.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ împreună cu inculpatul


P__ C_______ I___ au primit de la inculpatul B________ P_____, motorină, fără a putea fi
determinată cantitatea, aceasta fiind adusă inculpaţilor de către inculpatul P_____
A____. (vol.IV C dos.UP f.793-794)

107. La data de 29.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
B____ A_____, mecanic de locomotivă, să îi dea „un flaconaş” cu motorina, însă
acesta a refuzat spunând că a dat la altcineva şi că îi va da inculpatului tura viitoare.
(vol.IV C dos.UP f.797)

108. La data de 29.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
T____ L______, mecanic de locomotivă, să le dea câte un flacon cu cinci litri de
motorină lui şi inculpatului P__ C_______, iar acesta a acceptat. (vol.IV C dos.UP f.799-
800)

109. La data de 30.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului
M____ G______, mecanic de locomotivă, un flacon cu motorină, însă aceasta i-a spus
că nu are de unde, însă i-a promis ă îl contactează dacă totuşi va reuşi ceva. (vol.IV C
dos.UP f.809)

110. La data de 30.04.2010 inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
Chişadam A________ să îi dea un flacon cu cinci litri de motorină iar acesta a
acceptat, spunându-i să îi dea flaconul pentru a fi umplut inculpatului M_______ D__
şi insistând să nu trimită flacon mai mare de 5 litri , că nu poate mai mult. (vol.IV C
dos.UP f.811-812)

111. La data de 01.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ împreună cu inculpatul


B_____ D__ R___ i-au cerut inculpatului B____ A_____, mecanic de locomotivă, să le
dea câte cinci litri de motorină la fiecare. Acesta a fost de acord, însă i-a transmis
inculpatului Ş_____ F_______ V____ să meargă ei cu furtun în depou, să tragă din
rezervor, deoarece nu alimentează. În cele din umră, inculpatul B_____ D__ R___
renunţă şi îi spune inculpatului Ş_____ F_______ V____ să ia el întreaga cantitate,
întrucât el nu mai poate merge, urmând să se compenseze în ziua următoare, când
este de serviciu. (vol.IV C dos.UP f.818-820)

112. La data de 03.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ a pretins şi a primit de la


inculpatul B________ P_____, mecanic de locomotivă, motorină, fără a putea fi
determinată cantitatea, această împrejurare generând o neînţelegere cu inculpatul
C_____ D_____ F_____, care ar fi trebuit să primească el motorina de la inculpatul
B________ P_____, însă inculpatul ştefan F_______ V____, răspunzând reproşurilor
acestuia, „Mă, da păi nu ţi-am spus să-mi leşi şi mie unu?”, i-a spus: „Bine, bine, da
eşti culmea, bă D_____. Da dacă tu eşti dus şi nu eşti aici ...No, poi spune tu, ce era
să... era să... O pierdem amândoi ca...? Nu? Nu era mai nasol aşa? ... Eşti culmea mă,
da dacă n-ai fost aici io ce era să ... să nu dau, c-atunci pierdeam tăt, nu?” (vol.VI
dos.UP f.184-185)

113. La data de 04.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
S_______ Alin, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon cu motorină, iar acesta a
acceptat, spunându-i: „vii la alimentare şi vedem cum stă treaba.” (vol.IV C dos.UP
f.847-848)
114. La data de 05.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
C____ V_____ să îi dea un flacon cu motorină, întrucât acesta urma să plece în cursă,
însă acesta a refuzat, spunând că trebuie să dea şi celorlalţi poliţişti. (vol.IV C dos.UP
f.862-863)

115. La data de 05.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
A______ C______ A_____ să îi dea „un flaconaş din ăla micuţ” cu motorină, iar acesta a
acceptat, cu condiţia să plece cel care îl însoţea, urmând să îl sune pe inculpatul
Ş_____ F_______ V____. (vol.IV C dos.UP f.864-865)

116. La data de 05.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
T____ L______, mecanic de locomotivă, motorină, atât pentru el, cât şi pentru
inculpatul B_____ D__ R___, iar acesta a acceptat, inculpatul Ş_____ F_______ V____
contactându-l pe inculpatul B_____ D__ R___ şi spunându-i: „Vezi că te-am rezolvat cu
un flacon pe deseară! ... Da ... i-am zis la L______ CĂ, ZIC, Mă, Cred că..., zic, D__ îi de
serviciu – zic – Ne dai la amândoi? Da!, zice. Vă dau câte unu de-ăla.” (vol.VII dos.UP
f.89)

117. La data de 06.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
B____ A_____, mecanic de locomotivă, să îi dea „un flaconaş” cu motorină, însă
acesta a spus că nu poate. (vol.IV C dos.UP f.872-873)

118. La data de 06.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
B___ I___ O_____, mecanic de locomotivă, să îi dea motorină, iar în cele din urmă
acesta a acceptat, urmând să îi ducă recipient Rudi, fără a se putea determina
despre ce cantitate vorbesc cei doi. (vol.IV C dos.UP f.875-876)

119. La data de 07.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ a primit de la învinuitul


T___ D____, mecanic de locomotivă, motorină, fără a putea fi stabilită cantitatea,
aceasta fiind lăsată la I_____, la manevră. (vol.IV C dos.UP f.886-887)

120. La data de 08.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului
U______ C______ C____ să îi dea un flacon cu motorină, iar acesta a acceptat şi l-a
chemat pe inculpat să vină după motorină la manevră. (vol.IV C dos.UP f.895-896)

121. La data de 10.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului P__
D____, să îi dea un flacon cu motorină întrucât este de serviciu, iar acesta a acceptat.
(vol.IV C dos.UP f.907-908)
122. La data de 12.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
C____ V_____ să îi dea un flacon de cinci litri de motorină. Inculpatul C____ V_____
spune că i-a promis inculpatului C_____ D_____ F_____ însă în cele din urmă acceptă
să îi dea şi inculpatului Ş_____ F_______ V____ un flacon. (vol.IV C dos. UP f.925-926)

123. La data de 17.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
S_______ Alin, mecanic de locomotivă, să îi dea motorină, însă acesta spune că deja i-
a promis inculpatului P__ C_______ I___ şi că nu este sigur că va putea să îi dea. În
cele din urmă învinuitul S_______ Alin îi dă inculpatului P__ C_______ I___ cantitatea de
5 litri de motorină nemaiavând să îi dea şi inculpatului Ş_____ F_______ V____. (vol.IV
D dos.UP f.957-959)

124. La data de 17.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului P__
I_____, mecanic de locomotivă, să îi dea „un flaconaş” cu motorină, însă acesta a
refuzat spunând că este în cursă cu o locomotivă diesel din care nu poate lua
deoarece nu este. (vol.IV D dos.UP f.960)

125. La data de 17.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
B________ P_____, care urma să plece în cursă, să ducă cu el o canistră şi să o aducă
plină cu motorină, canistra fiindu-i trimisă prin numitul I____, iar inculpatul B________
P_____ a acceptat acest lucru, deoarece inculpatul era de serviciu, întrebându-l pe
acesta: „Dar este tură în care să nu mă..., să mă duc liniştit? Nu este, aşa-i?”,
inculpatul răspunzându-i: „Dacă nu-s eu, îi altul.” (vol.IV D dos.UP f.963-966)

126. La data de 18.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului T___
D____, mecanic de locomotivă, care urma să plece în cursă, să îi dea un flacon de
motorină la întoarcerea din cursă, întrucât e de serviciu, iar acesta a acceptat, deşi i-
a spus iniţial că nu ar risca, deoarece e multă lume pe acolo, pentru că au
examinarea anuală, inculpatul insistând că acele persoane nu vor merge în trene şi
că după examinare vor merge la mâncare şi la băute, astfel că îi va fi mai uşor să
facă rost de motorină. (vo l.IV D dos.UP f.982-984)

127. La data de 19.05.2010 inculpatul Ş_____ F_______ V____ l-a întrebat pe inculpatul
B____ G_______, mecanic de locomotivă, care tocmai se întorcea dintr-o cursă, dacă
rezolvă ceva motorină, iar acesta a spus că a făcut, cei doi stabilind să se
întâlnească după întoarcerea din cursă. (vol.IV D dos.UP f.988-989)

128. La data de 19.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
B____ A_____, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon cu motorină, însă acesta a
refuzat spunând că este defectă locomotiva şi nu alimentează. (vol.IV D dos.UP
f.1005)

129. La data de 20.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului
C______ N______, mecanic de locomotivă, să îi dea „un flaconaş” cu motorină, pe care
ar urma să i-l ducă inculpatul M_______ D__ să îl umple, însă acesta a precizat că nu
are de unde. (vol.IV D dos.UP f.1013-1014)

130. La data de 20.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului
M____ G______, mecanic de locomotivă, să îi dea „un flaconaş” cu motorină, însă
acesta a refuzat, spunând că nu are de unde. (vol.IV D dos.UP f.1033)

131. La data de 20.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
T____ L______, mecanic de locomotivă, motorină, iar acesta a acceptat să lea dea câte
10 litri de motorină inculpaţilor Ş_____ F_______ V____ şi P__ C_______ I___, prin
intermediul inculpatului Molodvan D__. (vol.VIII dos.UP f.150-151)

132. La data de 21.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului
B____ I___ M____, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon cu motorină, iar acesta
a acceptat, însă în cele din urmă nu a mai putut să îi dea flaconul, deoarece nu a
avut suficientă motorină. (vol.IV D dos.UP f.1048-1050)

133. La data de 22.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
T____ L______, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon cu motorină, iar acesta i-a
lasat flaconul cu motorină solicitat la inculpatul M_______ D__. (vol.IV D dos.UP
f.1067-1068)

134. La data de 22.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
B___ I___, mecanic de locomotivă în cadrul S.E.L.C. Jibou, să îi dea un flacon de
motorină, întrucât urma să plece în cursă, iar acesta a acceptat, urmând ca flaconul
să îi fie dus de către ajutorul său de mecanic Reinbold R_____ junior. (vol.IV D dos.UP
f.1068-1073)

135. La data de 22.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului P__
D____, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon de motorină însă acesta a refuzat,
fiindu-i frică de camerele de supraveghere montate de conducerea S.E.L.C. Jibou,
deşi inculpatul Ş_____ F_______ V____ a încercat să îl convingă că aceste camere nu
funcţionează încă. (vol.IV D dos.UP f.1073-1076)
136. La data de 24.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
T____ L______, mecanic de locomotivă, două flacoane de câte cinci litri de motorină,
însă acesta refuză iniţial, fiindu-i frică de camerele de supraveghere, spunând că
trebuie să se gândească la o modalitate, după care îl sună pe inculpatul Ş_____
F_______ V____ şi îi spune să meargă în tehnică împreună cu inculpatul B____ Alin
pentru a le da motorina. (vol.IV D dos.UP f.1092-1094)

137. La data de 25.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului
U______ C______ C____, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon de motorină,
acesta urmând să plece în cursă, iar acesta a acceptat. (vol.IV D dos.UP f.1110-1111)

138. La data de 25.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
C____ V_____ să îi dea un flacon de 5 litri cu motorină, însă acesta a refuzat, spunând
că deja a dat motorină altei persoane şi că oricum nu umblă săptămâna asta până
când nu ştie exact unde sunt montatate camerele de supraveghere. (vol.IV D
dos.UP f.1123-1124)

139. La data de 26.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
B___ I___ O_____, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon de motorină. Iniţial,
acesta îi spune că nu poate, dar în cele din urmă, acceptă să ducă flaconul
inculpatului cu el în cursă urmând să i-l aducă plin la întoarcere dacă va putea,
subliniind că nu îi promite nimic şi spunându-i că mai are şi alte obligaţii. (vol.IV D
dos.UP f.1138-1139)

140. La data de 26.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului T___
D____ să îi dea motorină, însă acesta a refuzat iniţial, spunând că îi este frică de
camerele de supraveghere, în cele din urmă acceptă să îi dea motorină inculpatului,
acesta trimiţându-i un flacon prin intremediul învinuitului B________ M_____ T_____.
(vol.IV D dos.UP f.1141-1143)

141. La data de 26.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ împreună cu inculpatul


B____ Alin G______ au cerut şi au primit de la învinuitul C_________ I___, mecanic de
locomotivă, câte un flacon cu cinci litri de motorină. ( vol.IV D dos.UP f.1151-1152,
1154-1155)

142. La data de 27.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului
C______ N______, mecanic de locomotivă, care urma să plece în cursă, să îi dea un
flacon cu motorină, iar acesta a acceptat, remiţându-i inculpatului flaconul cu 5 litri
de motorină prin intermediul inculpatului C____ I___. (vol.IV D dos.UP f.1158-1162)
143. La data de 27.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
B________ P_____ să îi dea un flacon cu motorină însă acesta a refuzat, spunând că
deja a dat la o altă persoană, dar îi va aduce altă dată. (vol.IV D dos.UP f.1166)

144. La data de 27.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
Chişadam A________ să îi dea un flacon de motorină, iar acesta a acceptat şi i-a dat
inculpatului Ş_____ F_______ V____ un flacon cu 5 litri motorină, prin intremediul
inculpatului M_______ D__. (vol.IV D dos.UP f.1172-1173)

145. La data de 28.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
B____ I___, mecanic de locomotivă, să îi dea un flacon de motorină, iar acesta a
acceptat să îi dea atât lui, cât şi inculpatului C____ I___, flaconul inculpatului Ş_____
F_______ V____ urmând să ajungă la acesta prin intermediul inculpatului C________
C_______. (vol.IV D dos.UP f.1179-1180)

146. La data de 28.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului
L_____ S____, mecanic de locomotivă, motorină, iar acesta a fost de acord, lăsând
motorina la inculpatul M_______ D__, fără a se putea stabili despre ce cantitate a fost
vorba. (vol.XI dos.UP f.194)

147. La data de 28.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut învinuitului
U______ C______ C____, mecanic de locomotivă, care urma să plece în cursă, să îi dea
un flacon cu motorină, iar acesta a acceptat. (vol.IV D dos.UP f.1182-1183)

148. La data de 29.05.2010, inculpaţii Ş_____ F_______ V____ şi P__ C_______ I___ au
primit motorină, câte una micuţă de la un mecanic de locomotivă neidentificat,
inculpatul Ş_____ F_______ V____ ocupându-se de ridicarea flacoanelor . (vol.VIII
dos.UP f.173)

149. La data de 01.06.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
Chişadam A________ să îi dea un flacon de motorină, iar acesta a acceptat, spunând
că îi dă inculpatului Ş_____ F_______ V____, dar un flacon „de-ăla mic... nu de-ăla
mare”. (vol.IV D dos.UP f.1238-1239)

B. În ceea ce priveşte infracţiunea de complicitate la delapidare, se reţin dovedite


prin materialul probator administrat următoarele acte materiale:

1. La data de 21.02.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului


B________ P_____, mecanic de locomotivă, să îl rezolve cu un flacon de motorină,
deplasându-se în acest scop în depou având asupra sa vas şi furtun, însă nu a reuşit
să sustragă motorină din rezervorul locomotivei. (vol.IV A dos.UP f.40-41)

2. La data de 13.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ a sustras împreună cu


inculpatul B____ G_______ o canistră de motorină din rezervorul unei locomotive
garate la linia 10 a gării din Jibou. (vol.I V A dos.UP f.243-246)

3. În noaptea de 18/19.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ împreună cu


inculpatul B____ G_______, mecanic de locomotivă, au sustras motorină din
rezervorul locomotivei cu care inculpatul B____ G_______ urma să plece în cursă, cei
doi stabilind ca inculpatul Ş_____ F_______ V____ să îl transporte pe inculpatul B____
G_______ de acasă până la locomotivă şi să ia cu el un furtun. (vol.IV B dos.UP f.300-
302)

4. La data de 30.03.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ împreună cu inculpatul


B____ I___, mecanic de locomotivă, au sustras din rezervorul locomotivei o cantitate
de 5 litri de motorină, fiind dotaţi în acest sens cu flacon şi furtun gros, pe care le-a
adus inculpatul Ş_____ F_______ V____. (vol.IV B dos.UP f.490-491, 494)

5. La data de 02.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ împreună cu inculpatul


C____ V_____ au sustras trei canistre de motorină din rezervorul locomotivei cu care
inculpatul C____ V_____ efectua o cursă în momentul în care garnitura de tren era
garată la linia 10 din gara Jibou. În acest sens inculpaţii au fost dotaţi cu canistre şi
furtun aduse de către inculpatul Ş_____ F_______ V____. (vol.IV B dos.UP f.526-531,
539-541, 545)

6. La data de 08.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ împreună cu inculpatul


C____ V_____ au sustras motorină din rezervorul locomotivei cu care inculpatul C____
V_____ trebuia să plece în cursă, sens în care cei doi sunt dotaţi cu trei canistre
pentru inculpatul Ş_____ F_______ V____ şi furtun aduse de către acesta, inculpatul
C____ V_____ având şi el o canistră de 10 litri pentru a pune motorină în maşină.
(vol.IV B dos.UP f.608-612)

7. La data de 03.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ împreună cu inculpatul


B____ A_____, mecanic de locomotivă, au sustras din rezervorul locomotivei cu care
acesta s-a întors din cursă fiecare câte un flacon cu cinci litri de motorină, în acest
sens inculpatul Ş_____ F_______ V____ aducând flacoane şi furtun. (vol.IV C dos.UP
f.835-836)
8. La data de 04.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ a stabilit împreună cu
inculpatul P__ C_______ I___ să ia un furtun şi o canistră din autoturismul inculpatului
Ş_____ F_______ V____ cu care să sustragă apoi motorină de la locomotiva pe care o
deservea mecanicul Chişadam şi care era la alimentare în acel moment. (vol.VIII
dos.UP f.94-95)

9. La data de 17.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ împreună cu inculpatul


C____ V_____ au sustras câte cinci litri de motorină din rezervorul locomotivei cu care
inculpatul C____ V_____ s-a întors din cursă. (vol.IV D dos.UP f.959-960)

10. La data de 21.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ împreună cu inculpaţii P__
C_______ I___ şi C____ I___ şi cu învinuitul C_____ I___ G_______, mecanic de locomotivă,
au sustras motorină din rezervorul locomotivei conduse de către învinuit, în acest
sens locomotiva fiind garată pe linia 10 a gării din Jibou, iar învinuitul, la sugestia
inculaptului Ş_____ F_______ V____, s-a apropiat de acel loc cu farurile de la
locomotivă stinse pentru a nu fi văzuţi. (vol.IV D dos.UP f.1040-1046, 1047)

11. La data de 22.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ împreună cu inculpatul


Chişadam A________ au sustras „un flaconaş” cu motorină din rezervorul locomotivei
cu care inculpatul Chişadam A________ s-a întors din cursă, în acest sens inculpatul
Ş_____ F_______ V____ deplasându-se la locomotivă cu vas şi furtun. (vol.IV D dos.UP
f.1065)

12. La data de 27.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ împreună cu inculpatul


I_____ S_____ au sustras 35 litri de motorină din rezervorul unei locomotive,
inculpatul Ş_____ F_______ V____ ducând vasele necesare. (vol.IV D dos.UP f.1156-
1157)

13. La data de 04.05.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a dat inculpatului P__
C_______ I___ un furtun şi o canistră pentru a sustrage motorină de la locomotiva pe
care o deservea inculpatul Chişadam A________ şi care era la alimentare în acel
moment. (vol.VIII dos.UP f.94-95)

II. INCULPATUL B____ ALIN G______

În ceea ce priveşte infracţiunea de luare de mită, pentru stabilirea numărului


actelor materiale care se vor reţine în sarcina acestui inculpat, instanţa apreciază ca
dovedite prin coroborare cu restul materialului probator, aşa cum s-a arătat mai
sus, următoarele:
1. La data de 17.02.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins, prin intermediul
inculpatului C____ I___, 5 litri de motorină de la inculpatul C____ V_____, acesta
acceptând, iar inculpatul C____ I___ asigurându-l pe inculpatul B____ Alin: „luăm un
cinci sigur.” (vol.V dos.UP f.1-2)

2. La data de 17.02.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină de la


inculpatul P__ D__, însă acesta a refuzat, spunând că nu poate, întrucât e singur.
(vol.V dos.UP f.3)

3. La data de 20.02.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină de la


mecanicul de locomotivă C_______ G_____, însă acesta a refuzat, spunând că nu are
nimic, nici pentru inculpat, nici pentru altcineva. (vol.V dos.UP f.22-23)

4. La data de 25.02.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins de la mecanicul de


locomotivă P__ I_____ mototină, însă acesta a refuzat, spunând că nu poate lua de
pe diesel, că poate fi văzut. (vol.V dos.UP f.26)

5. La data de 02.03.2010, inculpatul B____ Alin G______ a cerut de la învinuitul


Dănişteanu A_____, gestionar la depozitul de carburanţi, ulei de motor, însă acesta a
refuzat, spunând că nu poate, întrucât merge în concediu şi a predat deja
gestiunea, promiţându-i că îi va rezolva după ce se întoarce. (vol.V dos.UP f.22-23)

6. La data de 04.03.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină de la


mecanicul de locomotivă P__ D____, însă acesta a refuzat, spunând că nu are decât
39 de kile în rezervor. (vol.V dos.UP f.41-42)

7. La data de 04.03.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină de la


mecanicul de locomotivă C____ S_____, iar acesta a acceptat, spunând că le dă 10 litri
de motorină inculpaţilor B____ Alin G______ şi B_____ D__ R___, cei doi urmând să
împartă motorina la garajul inculpatului B____ Alin G______. Ulterior, inculpatul B____
Alin G______ îi transmite inculpatului B_____ D__ R___ că nu se mai întâlnesc la garaj,
întrucât sunt chit, pentru că el a primit „asta de 15” , iar inculpatului B_____ D__ R___
urmează să îi umple una tot de 15.(vol.V dos.UP f.44-45)

8. La data de 06.03.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină de la un


mecanic de locomotivă, neidentificat, spunând că o să vorbească şi cu inculpatul
C____ I___, „să nu fim prea mulţi pe acolo”, iar acesta a acceptat, spunându-i
inculpatului: „trimite una de 5.” (vol.V dos.UP f.22-23)
9. La data de 10.03.2010, inculpatul B____ Alin G______ a primit 5 litri de motorină de
la inculpatul Chişadam A________. Astfel, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut
inculpatului Chişadam A________ motorină, iar acesta i-a spus că îi lasă 5 litri lui şi 5
litri inculpatului P__ C_______, însă după ce inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a spus că
nu e de serviciu inculpatul P__ C_______, ci inculpatul B____ Alin G______, inculpatul
Chişadam A________ a precizat că 5 litri sunt pentru inculpatul Ş_____ F_______ V____ şi
5 litri pentru inculpatul B____ Alin G______. (vol.IV A dos.UP f.207)

10. La data de 12.03.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins şi a primit


motorină de la un mecanic neidentificat prin intermediul inculpatului M_______ D__,
cei doi inculpaţi întâlnindu-se pentru ca inculpatul B____ Alin G______ să îi dea
inculpatului M_______ D__ recipient, acesta neavând, ulterior, în cursul aceleiaşi zile
inculpatul M_______ D__ lăsând motorina în portbagajul maşinii inculpatului B____
Alin G______. (vol.V dos.UP f.73-74, 75-76)

11. La data de 12.03.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins şi primit motorină
de la inculpatul M______ T______, atât pentru el, cât şi pentru inculpatul C_____ D_____
F_____. Din convorbirile telefonice purtate de inculpatul B____ Alin G______ cu
inculpaţii Ş_____ F_______ V____ şi C_____ D_____ F_____, rezultă că în timp ce inculpatul
B____ Alin G______ aştepta să ia şi motorina pentru inculpatul B____ Alin G______, a
venit în zonă I____ Ş_____, şeful staţiei, care a găsit nişte vase plină cu motorină,
„baduci”, inculpatul spunându-i lui I____ Ş_____ că este ulei ars în ele, însă acesta nu
a crezut, spunând „bine, bine, apa-n vin s-a preaschimbat.” (vol.V dos.UP f.76-81)

12. La data de 12.03.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins şi primit motorină
de la un mecanic de locomotivă, prin intermediul inculpatului P_____ A____, care, la
solicitrea inculpatului B____ Alin G______, a luat rucsacul conţinând motorina primită
de la mecanicul de pe trenul care venea din cursa de Baia M___ şi a remis-o apoi
martorului I____ D____, pentru ca acesta să o folosească personal, inculpatul B____
Alin G______ spunându-i expres: „o bagi la tine în rezervor.” (vol.V dos.UP f.82-88)

13. La data de 15.03.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină de la


mecanicul J____ V_____, iar acesta i-a spus iniţial că nu se poate face nimic, pentru că
plouă, ulterior, la insistenţele inculpatului de a-i lăsa ceva la alimentare, spunându-i
că „dacă rămâne, îţi las.” (vol.V dos.UP f.91)

14. La data de 15.03.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină de la


mecanicul T___ D____, iar acesta i-a spus iniţial că nu îi poate garanta nimic, pentru
că este cu H___ – „şi apoi cu H___ unde, să-l scot pe pervaz afară”, ulterior, la
insistenţele inculpatului, spunându-i că „adă, că apoi ... ţi-oi rezolva.” (vol.V dos.UP
f.92)

15. La data de 18.03.2010, inculpaţii B____ Alin G______ şi P__ C_______ I___ au pretins
motorină de la inculpatul A______ C______, prin intermediul inculpatului C____ I___,
care urmează să ducă el flaconul necesar – „una mică.” Ulterior, inculpatul C____ I___
l-a anunţat pe inculpatul B____ Alin G______ că e rezolvată problema, fiind acasă, dar
că are nevoie de recipiente, că nu mai are, întrucât le-a tot dat. (vol.V dos.UP f.98-
100)

16. La data de 18.03.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină pentru el
şi pentru inculpatul Ş_____ F_______ V____ de la inculpatul S______ D____, iar acesta i-a
spus că nu poate, că nu a fost alimentat. (vol.V dos.UP f.104-105).

17. La data de 21.03.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină de la un


mecanic necunoscut, prin intermediul învinuitului S____ V_____ G______, acesta din
urmă spunându-i că a vorbit şi că „o să se uite la ea ca lumea să vadă cât poate da”,
astfel că cei doi stabilesc să se vadă „pe baricade”, „da-de ne-a da ceva.” (vol.V
dos.UP f.107-108)

18. La data de 21.03.2010, B____ Alin G______ a primit de la inculpatul B____ G_______,
mecanic de locomotivă, cantitatea de 5 litri motorină, la solicitarea inculpatului
Ş_____ F_______ V____, care i-a cerut să le dea motorină ambilor, întrucât sunt de
serviciu, iar acesta a acceptat. (vol.IV B dos.UP f.319, 324)

19. La data de 24.03.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină de la


mecanicul P___ D____, iar acesta i-a spus că o să vadă care este situaţia seara, că „de
n-a apărea nimeni pe aici, a fi bine în lume, a fi.” (vol.V dos.UP f.91)

20. La data de 24.03.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină de la


inculpatul M______ T______, care i-a spus iniţial revoltat că au fost înainte şi inculpaţii
C_____ D_____ F_____ şi Ş_____ F_______ V____, după care cei doi s-au înţeles să se
întâlnească la ora 16, la alimentare. (vol.V dos.UP f.122-123)

21. La data de 25.03.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină de la


mecanicul O____ C_____ G_______, iar acesta i-a spus iniţial că a alimentat doar LVT-ul,
nu şi Diesel-ul, iar „noi n-am luat niciun gram”, după care i-a spus că e foarte greu,
„numai dacă stoarce de pe furtun un 3- 4 litri ”, inculpatul acceptând şi această
cantitate, spunând „no, stoarceţi de acolo cât de cât, mă.” (vol.V dos.UP f.131-132)
22. La data de 01.04.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină de la
inculpatul A______ C______, iar acesta i-a spus că nu poate, întrucât este cu
instructorul, nu e singur, dar totuşi îi lasă ceva în pompă, pentru el, urmând să îl
contacteze pe inculpatul M______ T______, care e băiat bun, ceea ce inculpatul B____
Alin G______ a şi făcut de altfel, spunându-i inculpatului M______ T______: „Vezi că
____________________ povestit cu el ... Şi o zis că îmi lasă ceva ... Pune-l deoparte acolo
şi apăi om vedea.” (vol.V dos.UP f.157-158).

23. La data de 01.04.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină de la


inculpatul B____ I___ şi de la numitul Homitaşu, manevrant, prin intermediul
inculpatului M_______ D__, care i-a spus că a vorbit cu amândoi, urmând să se
întâlnească pentru ca inculpatul B____ Alin G______ să îi dea două recipiente goale
pentru Homitaşu, iar inculpatul M_______ D__ să îi ea în schimb un recipient de la
inculpatul B____ I___. (vol.V dos.UP f.160-163).

24. La data de 01.04.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins şi primit motorină
de la un mecanic de locomotivă, care a efectuat o cursă de Baia M___, prin
intermediul inculpatului P_____ A____, care, la solicitarea inculpatului B____ Alin
G______, a luat motorina primită şi a remis-o apoi martorului I____ D____, urmând ca
inculpatul B____ Alin G______ să o ia de la acesta. (vol.V dos.UP f.166-170)

25. La data de 06.04.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină de la


mecanicul de locomotivă P__ I_____, iar acesta i-a spus că nu poate, pentru că nu are
de unde, că e puţină. (vol.V dos.UP f.186).

26. La data de 06.04.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins şi primit motorină,
de la un mecanic neidentificat ce venea cu acceleratul de la Z____ , prin intermediul
învinuitului I____ D____, căruia inculpatul i-a spus să meargă la mecanic şi să ia
„rucsacul ăla de luat a meu”, pe care să îl ducă apoi în maşină, întrebându-l
totodată dacă nu are şi el nevoie, învinuitul spunându-i că de data aceasta nu are
nevoie. (vol.V dos.UP f.187-190)

27. La data de 09.04.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină de la


mecanicul de locomotivă L_____ S____, spunându-i „să facem la Mirşid”, iar acesta i-a
spus că nu poate „pe deal în jos, că nu mai merge căldura, că nu i-am mai
cuplat...Aici pe deal în us putem, dar la Mirşid, în jos, nu pot nicicum.” (vol.V dos.UP
f.196-197).
28. La data de 09.04.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins şi primit motorină,
de la mecanici neidentificaţi, în depou, acesta spunându-i inculpatului B_____ D__
R___ că a fost pe punctul să se certe cu băieţii şi că a fost foarte puţină, „unuca am
rânduit-o... cu greu şi cu asta..., că aşa a fost ziua”, context în care inculpautl B_____
D__ R___ i-a spus să păstreze ele ce a obţinut, iar el va vedea deseară ce a fi, când va
fi de serviciu cu C_____. (vol.V dos.UP f.198-199)

29. La data de 15.04.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină pentru el
şi pentru inculpatul P__ C_______ I___ de la inculpatul B___ I___, prin interemediul
inculpatului Moldovand D__, care i-a transmis că „am povestit ... Păi a fi ceva”,
inculpatul B____ Alin G______ spunându-i că „se împarte la mai mulţi şi la noi” şi
urmând să îi aducă recipiente. (vol.V dos.UP f.207-209).

30. La data de 16.04.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină de la


inculpatul P__ D____, iar acesta i-a spus că o să vadă care este situaţia, că „nu este
nici în depou.T___ slab tare ăştia cu vrămurile ... Tre să avem grijă de ...”, iar
inculpatul B____ Alin G______ îi răspunde: „Păi o s-avem. O luăm noi ca să nu o ieie
alţii.” (vol.V dos.UP f.214)

319. La data de 16.04.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins şi primit


motorină, de la mecanicul U______ C______, acesta transmiţându-i prin intermediul
inculpatului Ş_____ F_______ V____ că dacă poate să îi ducă o pungă „pentru
flacoanele alea.” (vol.V dos.UP f.214-215)

32. La data de 16.04.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins şi primit motorină,
atât pentru el, cât şi pentru inculpatul P__ C_______ I___, de la mecanicul A__, care i-a
spus că „ne dă la amândoi să împărţim pe din două, sau cum vrem noi... Atâta ne
dă. Ne dă una micuţă la amândoi.” Inculpatul P__ C_______ I___ a fost de acord,
spunând „păi una la amândoi şi-i ok”, iar inculpatul B____ Alin G______ i-a spus că „nu
cred că are rost să vii pân aci, că o aduc io, nu-i problemă şi-apăi îţi dau de aici
dintr-a mea”, pentru ca apoi, 5 minute mai târziu să îl sune şi să-i spună: „Ia-ţi una
de zăce şi hai repede aici. Da amu!... Hai că-i de lucru!” (vol.V dos.UP f.215-216)

33. La data de 16.04.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină, atât
pentru el, cât şi pentru inculpatul Ş_____ F_______ V____, de la inculpatul S_______ Alin
D____, care a acceptat, însă a menţionat că nu ştie dacă poate rezolva pentru
amândoi, astfel că inculpatul B____ Alin G______ i-a spus: „dă-ne câte un cinci la
fiecare şi ioi bine a fi ... de mi-oi da un zece l-om împărţi amândoi...câte-un cinciuc
de ne faci la fiecare suntem cei mai mari domni de pe pământu ăsta.” (vol.V dos.UP
f.217)

34. La data de 16.04.2010, inculpatul B____ Alin G______ împreună cu inculpatul


Ş_____ F_______ V____ i-au solicitat învinuitului O____ Alin, mecanic de locomotivă să
le dea câte un flacon de cinci litri de motorină, învinuitul fiind de acord, însă în cele
din urmă nu le-a dat motorina cerută celor doi inculpaţi, locomotiva sa nefiind
alimentată. (vol.V dos.UP f.220-221, vol.IV C dos.UP f.697-698, 703, 706-708)

35. La data de 21.04.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină de la


mecanicul R____ R____ M______, stabilind să se întâlnească mai târziu, după ce va
pleca de la locomotivă conducerea – „îi aicea şefimea tătă la o locomotivă că trebe
calibrată.” (vol.V dos.UP f.224-225)

36. La data de 21.04.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină de la


mecanicul C____ Geza, care i-a promis că îi lasă „un cinci” la mecanicul R____ R____
M______, inculpatul B____ Alin G______ spunându-i acestuia: „apăi ce facem noi,
facem noi, ce-mi lasă el îi una. Că bag samă n-o vrut cu alţii.” (vol.V dos.UP f.224-
225)

37. La data de 21.04.2010, inculpaţii B____ Alin G______ şi Ş_____ F_______ V____ au
primit de la inculpatul Chişadam A________ promisiunea că „le dă câte una micuţă.”
(vol.V dos.UP f.225-226)

38. La data de 23.04.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină de la


inculpatul S______ I___ D____, care a acceptat, spunând: „hai că încerc să fac pe loc că
îi bag pe încălzire ... Că-i frig afară. Pe staţionare s-ar pute şi pân la Baia M___ n-o
căr după mine....” (vol.V dos.UP f.224-225)

39. La data de 24.04.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină de la


mecanicul T___ D____, care i-a promis că îi dă „un cinci litri” (vol.V dos.UP f.226-227)

40. La data de 30.04.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină de la


mecanicul L___ S____, care i-a spus că nu l-a contactat nimeni înaintea lui, astfel că
nu a promis la nimeni motorină şi „eşti binevenit.” (vol.V dos.UP f.237-238)

41. La data de 02.05.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină de la


mecanicul T___ D____, care i-a spus că nu ştie dacă poate, „până nu mă duc să văd
care-i mişcarea, să videm ce şi cum...”, inculpatul apelând la inculpatul P_____ A
vram pentru a-i duce recipient lui T___ D____. (vol.V dos.UP f.241-242)
42. La data de 02.05.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină de la
mecanicul U______ C______ C____, acesta fiind de acord, însă seara i-a transmis că
încă nu a reuşi şi că „numa mâne om putea-o s-o facem. Nu mai poate că ne-o oprit
dieselul. Mergem mâine dimineaţă şi apăi mâine ... O pun io la mine în jantă.” Din
discuţia din data de 03.05.2010 dintre inculpatul B____ Alin G______ şi inculpatul
Ş_____ F_______ V____ rezultă că a doua zi inculpatul B____ Alin G______ a primit
motorina de la T___ D____.(vol.V dos.UP f.243-244, 247)

43. La data de 21.05.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină de la


inculpatul C____ V_____, care însă i-a spus că nu poate să îi promită nimic, întrucât
pleacă la banchet şi nu stă la alimentare, nefiind sigur nici dacă se alimentează
locomotiva. (vol.V dos.UP f.253-254)

44. La data de 23.05.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină de la


mecanicul T___ D____, care i-a spus că nu ştie dacă poate, întrucât au fost montate
camerele de supraveghere, inculpatul încercând să îl convingă că acestea încă nu
funcţionează şi să rupă sigiliul la intrarea în depou pentru alimentare pentru a
putea sustrage motorină, însă mecanicul nu a fost de acord. (vol.V dos.UP f.259-
260).

45. La data de 23.05.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină de la


inculpatul A______ C______, însă acesta i-a spus că nu se poate nimic, întrucât nu este
motorină în rezervor. (vol.V dos.UP f.261)

46. La data de 24.05.2010, B____ Alin G______ a primit motorină de la inculpatul T____
L______, mecanic de locomotivă, căruia inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut două
flacoane de câte cinci litri de motorină. Acesta a refuzat iniţial, fiindu-i frică de
camerele de supraveghere, spunând că trebuie să se gândească la o modalitate,
după care l-a sunat pe inculpatul Ş_____ F_______ V____ şi i-a spus să meargă în
tehnică împreună cu inculpatul B____ Alin pentru a le da motorina. (vol.IV D dos.UP
f.109 2-1094)

47. La data de 25.05.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină de la


mecanicul U______ C______, spunându-i că e de serviciu şi întrebându-l dacă „ne
putem descurca cu ceva astăzi?”, răspunsul acestuia fiind afirmativ, cei doi stabilind
să se întâlnească în gară. (vol.V dos.UP f.263-264)

48. La data de 26.05.2010, inculpatul B____ Alin G______ împreună cu inculpatul


Ş_____ F_______ V____ au cerut şi au primit de la învinuitul C_________ I___, mecanic de
locomotivă, câte un flacon cu cinci litri de motorină. (vol.IV D dos.UP f.1151-1152,
1154-1155)

49. La data de 27.05.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină de la


inculpatul Chişadam A________, care i-a spus că „om face cumva, să vedem”,
spunându-i totodată inculpatului B____ Alin G______ să vorbească şi cu D___, să vină
şi el să îi dea ce are de dat. (vol.V dos.UP f.241-242)

50. La data de 31.05.2010, inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină de la


inculpatul C____ I___, care i-a spus: „cred că om face, da amu să vedem când vine
aici”, promiţându-i inculpatului că îl va contacta dacă se modifică ceva. Ulterior,
inculpatul B____ Alin G______ a discutat cu inculpatul P_____ A____ că a vorbit cu
inculpatul C____ I___, astfel că stabilesc să se întâlnească în zona liniilor 9 şi 10, însă
inculpatul P_____ A____ are nevoie de cizme pescăreşti din cauză că e foarte mare
apa în zonă. De asemenea, inculpatul B____ Alin G______ i-a spus inculpatului P_____
A____ că are de cărat „două mari şi două mici.” (vol.V dos.UP f.288-291)

III. INCULPATUL C_____ D_____ F_____

A. În ceea ce priveşte infracţiunea de luare de mită, pentru stabilirea numărului


actelor materiale care se vor reţine în sarcina acestui inculpat, instanţa a aprecia t
ca dovedite prin coroborare cu restul materialului probator, aşa cum s-a arătat mai
sus, următoarele:

1. La data de 22.02.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ împreună cu inculpatul


Ş_____ F_______ V____ le-au cerut inculpaţilor C____ V_____ şi B___ I___, ambii mecanici
de locomotivă în cadrul S.E.L.C. Jibou să le dea motorină. Inculpatul C____ V_____ a
refuzat să le dea, spunând „nu pot, că m-am băgat mai tare”, însă a promis că le va
da în cursul zilei de joi. (vol.IV A dos.UP f.44)

2. La data de 25.02.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a primit de la inculpatul


C____ V_____ un flacon de motorină, prin intermediul inculpatului Ş_____ F_______
V____, care afăcut solicitarea, arătând faptul că este de serviciu. (vol.IV A dos.UP
f.77-78, 80, 81-82)

3. La data de 12.03.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a primit motorină de la


inculpatul M______ T______, prin intermediul inculpatului B____ Alin G______. Din
convorbirile telefonice purtate de inculpatul B____ Alin G______ cu inculpaţii Ş_____
F_______ V____ şi, rezultă că în timp ce inculpatul B____ Alin G______ aştepta să ia şi
motorina pentru inculpatul B____ Alin G______, a venit în zonă I____ Ş_____, şeful
staţiei, care a găsit nişte vase plină cu motorină, „baduci”, inculpatul spunându-i lui
I____ Ş_____ că este ulei ars în ele, însă acesta nu a crezut, spunând „bine, bine, apa-
n vin s-a preaschimbat.” (vol.V dos.UP f.76-81)

4. La data de 24.03.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a pretins motorină de la


mecanicul de locomotivă L_____ S____, întrebându-l dacă „nu putem bolnădi nimic?”,
iar acesta a acceptat spunându-i inculpatului: „oi vedea acolo în tehnică, un 5 litri îţi
dau şi ţie ... că vreau să-mi iau şi eu un 20, că am fost în concediu...” . (vol.VI dos.UP
f.8-9)

5. La data de 24.03.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a pretins motorină de la


inculpatul M______ T______, spunându-i acestuia că el şi inculpatul B____ Alin sunt de
serviciu şi că dacă va merge şi inculpatul Ş_____ F_______ V____, să îi spună că a fost el
înainte. Cei doi au stabilit să se audă mai târziu în cursul zilei, după ora 16, astfel că
la ora 17:36, inculpatul M______ T______ i-a spus inculpatului C_____ D_____ F_____ că îl
va suna când să meargă după motorină, că încă nu a pus-o, iar la ora 18:42, l-a
sunat din nou, spunându-i: „măi, amu n-am avut vreme, dacă vrei hai după ea, dacă
nu la 7 când plec vii atunci în parcare şi ţi-l aduc acolo.” (vol.VI dos.UP f.9-10, 14, 16)

6. La data de 24.03.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a pretins motorină de la


mecanicul de locomotivă T____ N______, care i-a spus iniţial că „până ajung înlontru
nu ştiu ce să zic”, precizând că asta se va întmpla după ora 19. Inculpatul l-a
contactat din nou la ora 20:18, când T____ N______ i-a spus că nu a făcut nimic „cu
treaba aceea”, pentru că s-a certat cu cineva, aceste aspecte fiind confirmate de
martorul P_____ V_____, căruia inculpatul i-a cerut să ducă la el recipientul rămas gol
pentru că T____ N______ nu a pus nimic. (vol.VI dos.UP f.17-19)

7. La data de 26.03.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a pretins motorină de la


inculpatul C____ V_____, care i-a spus să meargă a doua zi, întrucât e de serviciu:
„mâine să vii să-ţi dau, că îs de serviciu.” (vol.VI dos.UP f.24-25)

8. La data de 26.03.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a pretins motorină de la


mecanicul de locomotivă M______ S____, spunându-i că este în concediu medical din
cauza unor probleme la coloană şi trebuie să meargă zilnic la Z____ la şedinţe de
recuperare şi întrebându-l dacă „putem rezolva una pentru săptămâna viitoare ...
nu contează când şi cât”, stabilind să îl sune din nou luni, întrucât acesta i-a spus
„noi numai luni intrăm şi dacă luni eşti prin zonă... numai aşa se poate.” În data de
29.03.2010 (zi de luni), inculpatul C_____ D_____ F_____ l-a contactat din nou pe
mecanicul de locomotivă M______ S____, care însă i-a spus să meargă să se înţeleagă
cu inculpatul S______ D____, întrucât acesta a dat deja motorina inculpatului Ş_____
F_______ V____ – „G_____”, care îi dăduse inculpatului S______ D____ bidonul înainte ca
el să ajungă. (vol.VI dos.UP f.25-26, 35-36)

9. La data de 30.03.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a pretins şi primit motorină


de la inculpatul B________ P_____, prin intermediul învinuitului S____ V_____ G______,
pe care inculpatul C_____ D_____ F_____ l-a rugat să ia cei 5 litri de motorină de la
inculpatul B________ P_____ şi să îi dea socrului său M_____. (vol.VI dos.UP f.44-45)

10. La data de 30.03.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a pretins motorină de la


mecanicul de locomotivă L_____ S____, însă acesta i-a spus că de data aceasta nu
poate, întrucâtvine conducerea şi trebuie să le dea şi lor şi oricum a sunat şi Feli
(inculpatul Ş_____ Felicina V____) înaintea lui, inculpatul fiind revoltat că „el tăt
înaintea mea îi în veci, tăt cu tri zâle te sună.” (vol.VI dos.UP f.46)

11. La data de 03.04.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a pretins motorină de la


mecanicul de locomotivă L_____ S____, spunându-i „da nu uiţi de mine, ʼşe-i?”, însă
acesta i-a spus că a fost contactat şi de inculpatul B____ Alin G______, care a pretins
să primească doar el motorină, nu şi inculpatul C_____ D_____ F_____, care se afla în
concediu medical, martorul L_____ S____ insistând că nu le poate da amândurora
motorină, întrucât are o cursă scurtă. O jumătate de oră mai târziu, când este
contactat din nou de către inculpat, L_____ S____ îi spune acestuia că le-a dat
motorină deja inculpaţilor Ş_____ F_______ V____ şi B____ Alin G______. (vol.VI dos.UP
f.67-70)

12. La data de 12.04.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a pretins motorină de la


mecanicul de locomotivă U______ C______ C____, întrebându-l dacă „pui ceva acolo?”,
iar acesta a acceptat iniţial, spunându-i inculpatului că îl va contacta să îi spună
când să meargă, respectiv peste 10-15 minute, după care l-a anunţat să nu mai
meargă, întrucât nu poate să îl rezolve deoarce merge cineva cu ei. Mai târziu, în
cursul aceleiaşi zile, învinuitul U______ C______ C____ i-a spus inculpatului C_____
D_____ F_____: „lasă, că-ţi aduc io astăzi una, o ... bunicuţă.” (vol.VI dos.UP f.98-99,
102)

13. La data de 12.04.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a pretins şi a primit


motorină de la inculpatul S______ D____. Acesta i-a spus inculpatului C_____ D_____
F_____ că nu îi poate face rost de motorină decât înainte de a pleca în cursă, pe
parcurs fiind mai greu deoarece e vară, însă în depou „ia acia apăs o supapă şi... ieu
din rezervor”. Inculpatul S______ D____ i-a spus totodată inculpatului C_____ D_____
F_____ că îi caută flacoane în ce să îi pună cantitatea de 5 litri de motorină, ulterior
cei doi stabilind să se întâlnească pentru ca inculpatul S______ D____ să îi dea
flacoanele, spunându-i inculpatului C_____ D_____ F_____ să aducă o plasă sau o
geantă, „orice, să nu şiu cu ea la mână, că nu poic vini cu ea la mână.” (vol. VI
dos.UP f. 103-106, 109)

14. La data de 20.04.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a pretins motorină de la


inculpatul P__ D____, spunându-i că doar el e de serviciu, ceilalţi fiind în concediu, iar
acesta a acceptat, spunându-i să lase „acolo...boaşca...la băieţii ăştia.” (vol.VI dos.UP
f.131)

15. La data de 20.04.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a pretins şi primit


motorină de la mecanicul de locomotivă L_____ S____, întrebându-l dacă „e ceva cu
tine?”, iar acesta i-a spus inculpatului: „e una d-aia mică”, cei doi stabilind să se
întâlnească mai târziu în gară. (vol.VI dos.UP f.134)

16. La data de 20.04.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a pretins motorină de la


inculpatul B____ A_____, prin intermediul inculpatului C____ I___, însă acesta i-a
transmis că nu îi poate da, inculpatul C____ I___ spunând expres: „are, are, daʼ numa
un douăzeci ne poate da nouă. Daʼ ţie nu-ţi poate da nicicum. O zâs că dacă cumva
rămâne, îţi lasă la alimentare acolo, când alimentează ...o zâs că nu poate nicicum.
Daʼ o zâs că dacă poate la alimentare, îţi lasă acolo un cinci.” În cursul aceleiaşi zile,
două ore mai tâziu, inculpatul C_____ Draius F_____ l-a contactat pe inculpatul C____
I___ şi i-a spus că a vorbit cu A_____ şi că o să îi lase motorina, „aia de cinci ... o zâs că
mi-o pune de-acolo de unde vă dă vouă.” (vol.VI dos.UP f.137, 139)

17. La data de 22.04.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a pretins motorină de la


inculpatul B____ Alin C_______, întrebându-l dacă a pus ceva deoparte, însă acesta i-a
răspuns că a fost foarte puţină şi a fost deja împărţită. (vol.VI dos.UP f.148)

18. La data de 25.04.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a pretins motorină de la


inculpatul S_______ Alin D____, spunându-i că şi U______ C______, care era pe acelaşi
tren cu S_______ Alin i-a promi ceva, însă acesta i-a răspuns că nu poate, că nu stă la
alimentat, dar îi promite că îi vor da motorină „când merem cu dizălu.” (vol.VI
dos.UP f.153-154)
19. La data de 27.04.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a pretins motorină de la
mecanicul de locomotivă L_____ S____, acesta acceptând şi lăsând iniţial motorina „la
dizel”, stabilind apoi să se întâlnească în tehnică pentru a i-o preda. (vol.VI dos.UP
f.158, 160, 161)

20. La data de 27.04.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a pretins motorină de la


inculpatul C____ V_____, care i-a spus că nu a putut, dar să vină a doua zi, chiar dacă
nu e el de serviciu: „Daʼ io ţ-am spus când pot. Apăi nu-mi spune tu mie că-i altuʼ. Tu
vii la mine şi gata”. (vol.VI dos.UP f.160-161)

21. La data de 27.04.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a pretins motorină de la


inculpatul S______ D____, acesta acceptând, însă spunându-i inculpatului să meargă
la noapte când alimentează, deoarece „...în parcurs n-am de unde să vă scot. Deja-i
sărăcie lucie.” Ulterior, inculpatul C_____ D_____ F_____ l-a contactat din nou pe
inculpatul S______ D____, spunându-i că la noapte nu va mai fi el de serviciu, dar să îi
lase 5 litri de motorină inculpatului B____ Alin, luând legătura şi cu acesta din urmă
şi spunându-i: „...vine D____ de la Baia M___, ştii? S______... Ş-o zâs că-mi lasă acole la
tine...”(vol.VI dos.UP f.162-163)

22. La data de 03.05.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a pretins motorină de la


inculpatul B___ I___ O_____, acesta spunând iniţial că trebuie să vadă dacă se poate
rezolva ceva, ulterior spunându-i că a venit şi Feli (inculpatul Ş_____ F_______ V____) şi
că „io vă dau un cinci litri, înţelegeţi-vă voi, amu nu m-oi sfădi cu tăţi”. (vol.VI dos.UP
f.174, 175, 179-180, 182)

23. La data de 03.05.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a pretins motorină de la


inculpatul M______ T______, însă acesta îi spune că i-a rezolvat inculpatului P__
C_______ I___, crezând că inculpatul C_____ D_____ F_____ a primit de la inculpatul B___
I___. (vol.VI dos.UP f.182-183)

24. La data de 04.05.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a pretins motorină atât
pentru el, cât şi pentru inculpatul Ş_____ F_______ V____, de la mecanicul de
locomotivă U______ C______ C____, rugându-l să facă rost şi de un flacon, acesta
acceptând şi spunând: „de oi afla eu, ţi-oi face ceva.” (vol.VI dos.UP f.186)

25. La data de 04.05.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a pretins motorină de la


inculpatul A______ C______, însă acesta i-a spus că nu are nimic. (vol.VI dos.UP f.186)
26. La data de 04.05.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a pretins motorină de la
inculpatul S_______ Alin D____, însă acesta i-a spus că nu are nimic, că „ne-o tăiat
cota de căldură”. (vol.VI dos.UP f.187-188)

27. La data de 05.05.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a pretins şi a primit


motorină de la mecanicul de locomotivă M______ S____ I___, acesta chemându-l să
meargă după motorină şi spunându-i că „mai trebuie vreo 2, 3 minute ... să se
umple.” (vol.VI dos.UP f.192)

28. La data de 06.05.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a pretins motorină de la


inculpatul B___ I___ O_____, însă acesta i-a spus că i-a promis deja inculpatului Ş_____
F_______ V____. (vol.VI dos.UP f.202)

29. La data de 11.05.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a pretins motorină de la


un mecanic I_____, cerându-i inculpatului M______ T______ să îi ducă acestuia un
recipient: „...vezi, c-o zâs ăsta că poate ceva, du-te du-i te rog unu de-ăla de 10” ,
însă acesta i-a spus că nu are vas, eventual doar o găletuţă. În acelaşi scop,
inculpatul l-a contactat apoi pe învinuitul Reinbold R_____, spunându-i „te rog
frumos, ie unu de 5 şi du-i-l, că-l sun amu că i-l duci tu”, ceea ce a şi făcut, I_____
contactându-l ulterior şi spunându-i că l-a rezolvat şi că i-a lăsat la Tibi (inculpatul
M______ T______). (vol.VI dos.UP f.227-228, 229 , 230)

30. La data de 12.05.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a primit motorină de la


mecanicul de locomotivă P__ D__, acesta contactându-l şi spunându-i să meargă în
tehnică după ea. (vol.VI dos.UP f.234-236)

31. La data de 12.05.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a primit motorină de la


inculpatul C____ V_____, acesta spunându-i despre acest lucru inculpatului Ş_____
F_______ V____. (vol.IV C dos.UP f.925-926)

32. La data de 13.05.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a pretins motorină de la


un mecanic Luci, acesta spunându-i că nu ştie dacă va reuşi, depinde dacă vine
cineva să alimenteze, întrucât vrea să îşi ia şi el, inculpatul insistând: „da păi ţine
cont şi de mine.” (vol.VI dos.UP f.241)

33. La data de 13.05.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a pretins motorină de la


inculpatul C____ V_____, însă acesta i-a spus că nu îi poate lăsa, pentru că sunt
controale, însă îi dă dacă merge în zonă, inculpatul C_____ D_____ F_____ spunând că
nu poate merge în acest moment. (vol.VI dos.UP f.186)
34. La data de 15.05.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a pretins motorină de la
învinuitul C______ N______, iar acesta i-a spus că „dacă rămâne, îi spun la Tibi să-ţi
lase şi ţie.” Ulterior, inculpatul discută cu inculpatul M______ T______ şi îl întreabă cât
de mare să fie recipientul pe care să îl ducă, iar acesta spune că „de 5.” (vol.VI
dos.UP f.248-249, 250)

35. La data de 21.05.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a primit motorină de la


inculpatul B________ P_____, acesta cerându-i să meargă repede după ea, că nu le
poate duce pe toate. (vol.VI dos.UP f.270-271)

B. În ceea ce priveşte infracţiunea de complicitate la delapidare, se reţine că l a data


de 03.04.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____, cu ajutorul mecanicului de
locomotivă S______, a sustras cantitatea de 55 litri de motorină, pe care a pus-o în
două canistre, una de 40 litriiti şi una de 15 litri , achitându-i mecanicului suma de
70 lei, spre nemulţumirea acestuia din urmă. Mecanicul i-a comunicat inculpatului
Ş_____ F_______ V____ despre cele petrecute, chiar inculpatul spunându-i acestuia că
ar fi trebuit să îi spună: „Măi D_____, ai 55 de litri, 5 litri nu-i plăteşti, dar 50 îi
plăteşti. Şi cum o plătesc toţi, cu 20 de mii, 5x2=10, un milion.” (vol.IV B dos.UP
f.566) Sustragerea motorinei şi preţul achitat de inculpatul C_____ D_____ F_____
rezultă şi din convorbirea telefonică dintre acesta şi inculpatul Ş_____ F_______ V____,
acesta din urmă relatându-i discuţia avută cu mecanicul de locomotivă S______.
(vol.V dos.UP f.77, vol.IV B dos.UP f .567)

C. În ceea ce priveşte infracţiunea de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor ,


instanţa a reţin ut următoarele:

Cu ocazia efectuării percheziţiei, de la locuinţa inculpatului C_____ D_____ F_____ au


fost ridicate o armă de vânătoare marca Blaser calibru 7x64, _______/xxxxxx cu
lunetă marca Karl Zeiss Diavari 2,5-10x50 fără ________ tuburi goale cartuş 7x64
marca Jeco şi 26 cartuşe cu glonţ 7x64 marca Jeco (găsite în rastel) şi 4 cartuşe cu
glonţ calibru mic inscripţionate „21RPR63” şi 1 cartuş cu glonţ calibru 7,65 mm
inscripţionat „22- 75” , descoperite într-o cutie metalică într-un dulap din sufragerie.

Pentru arma de vânătoare şi cartuşele aferente s-a stabilit că inculpatul deţinea


permis de port-armă tip.B nr.xxxxxx, eliberat la data de 25.01.2007, în baza acestuia
fiind autorizat să deţină respectiva armă, nefiind autorizat pentru a deţine armă sau
muniţie de alt calibru – adresa nr.xxxxx/09.06.2010 a I.P.J.S____ – Biroul Arme,
Explozivi şi Substanţe Periculoase.
Cele 5 cartuşe descoperite cu aceeaşi ocazie au fost supuse expertizării balistice,
raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr.xxxxx/13.09.2010 stabilind că acestea
au fost în stare de funcţionare şi fac parte din categoria armelor şi muniţiilor letale
(vol.XVII dos.UP f.291-2 95).

În cursul urmăririi penale, la data de 22.03.2011, inculpatul C_____ D_____ F_____ a


arătat că cele 4 cartuşe au fost găsite de el în ziua anterioară percheziţiei
(31.05.2010), în c_____ cabanei aparţinând Ocolului Silvic Jibou-Valea Hrăii, aflând de
la paznicul de vânătoare că astfel de cartuşe se utilizau de către pădurarii care
aveau calitatea de paznici. În acest context, a ridicat acele cartuşe cu intenţia de a le
preda Biroului Arme, Explozibili şi Substanţe Periculoase din cadrul I.P.J.S____, însă
nu a mai reuşit acest lucru, fiind reţinut chiar în dimineaţa zilei de 1 iunie 2010.

În cursul judecăţii, cu ocazia audierii sale la termenul din data de 21 iunie 2017,
inculpatul a declarat doar că în cursul urmăririi penale nu auf ost administrate
probe pentru această faptă, nrefiind audiate persoanele propuse pentru a dovedi
contextul în care a intrat în posesia acelor cartuşe. (f.1337)

La termenul din data de 15 martie 2017, la solicitarea inculpatului, a fost audiat în


legătură cu această chestiune martorul Z______ V_____, care a precizat că a participat
la mai multe partide de vânătoare împreună cu inculpatul C_____ D_____ F_____, fără
a putea raporta partidele de vânătoare la momentul efectuării percheziţiei de la
domiciliul acesteia, iar la ultima sau la penultima l-a însărcinat pe inculpat să
predea la poliţie muniţia rămasă de la vânătorii străini, muniţie găsită îmntr-o
magazie unde era depozitat porumbul pentru vânat. (f.1231)

În descrierea stării de fapt cu privire la această faptă, la pct.III.83 din rechizitoriu se


arată că la inculpat, cu ocazia percheziţiei domiciliare, au fost găsite 6 cartuşe de
război pe care acesta nu le deţinea în mod legal, iar din raportul de constatare
tehnico-ştiinţifică rezultă că cele cinci cartuşe fac parte din categoria arme şi muniţii
letale şi au fost în stare de funcţionare.

Este evident din cuprinsul procesului-verbal de efectuare a percheziţiei domiciliare


că la domiciliul inculpatului au fost descoperite 5 cartuşe, toate în stare de
funcţionare şi care fac parte din categoria armelor şi muniţiilor letale.

Din apărarea inculpatului rezultă că acesta a înţeles să se apere doar în raport cu 4


din cele 5 cartuşe descoperite la domiciliul său, fără a oferi niciun fel de explicaţie în
legătură cu cel de-al cincelea cartuş, care era cu glonţ şi avea calibru 7,65 mm , fiind
inscripţionat „22- 75” şi care, la rândul său, era în stare de funcţionare şi făcea parte
din categoria armelor letale.

Chiar dacă am accepta ca reală varianta susţinută de către inculpat şi într-o


oarecare măsură confirmată de martorul Z______ V_____ privitoare la cele patru
cartuşe(neexistând concordanţă între data găsirii acelor cartuşe şi nici locul
descoperirii lor), de genul celor utilizate de pădurari, este de observat că
infracţiunea de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, în varianta deţinerii,
aşa cum este în cazul de faţă, se consumă în momentul în care acţiunea de intrare
în posesie a fost dusă la capăt, fără a avea relevanţă durata efectivă a acestei
posesii, modul în care s-a dobândit posesia şi nici dacă a fost o posesie pentru sine
sau pentru altcineva.

Sub aspect subiectiv, nu se poate reţine lipsa intenţiei inculpatului, cât timp
infracţiunea se poate comite inclusiv în forma de vinovăţie a intenţiei indirecte,
formă care se reţine pe deplin aplicabilă cauzei, inclusiv prin raportare la susţinerile
inculpatului referitoare la calitatea sa de poliţist. Cu atât mai mult cu cât inculpatul
deţinea această calitate la momentul în care a intrat în posesia cartuşelor de
vânătoare, acesta a prevăzut rezultatul faptei sale şi chiar dacă evident nu l-a
urmărit, a acceptat porducerea lui.

Pe de altă parte, în sarcina inculpatului s -a reţin ut fără niciun dubiu deţinerea


cartuşului cu glonţ cu calibru 7,65 mm , iar această deţinere realizează pe deplin
elementele constitutive ale infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi
muniţiilor.

Prin urmare, instanţa a consider at că inculpatul C_____ D_____ F_____ se face vinovat
de săvârşirea infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

IV. INCULPATUL B_____ D__ R___

A. În ceea ce priveşte infracţiunea de luare de mită, pentru stabilirea numărului


actelor materiale care au fost reţin ut e în sarcina acestui inculpat, instanţa a
aprecia t ca dovedite prin coroborare cu restul materialului probator, aşa cum s-a
arătat mai sus, următoarele:

1. La data de 24.02.2010, inculpaţii B_____ D__ R___ şi Ş_____ F_______ V____ i-au cerut
inculpatului B____ A_____, mecanic de locomotivă, să le dea motorină, iar după ce
iniţial acesta a refuzat, a acceptat să le dea, însă „numai câte cinci litri”. (vol.IV A
dos.UP f.67)
2. La data de 26.02.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului
Chişadam A________, mecanic de locomotivă, să le dea câte cinci litri de motorină lui
şi inculpatului B_____ D__ R___, întrucât sunt amândoi de serviciu, iar inculpatul
Chişadam A________ acceptă, spunând „no bine, mă, v-oi lăsa un zece, ce să fac cu
voi?”, urmând ca inculpaţii Ş_____ F_______ V____ şi B_____ D__ R___ să meargă după
motorină. (vol.IV A dos.UP f.89-90)

3. La data de 04.03.2010, inculpatul B_____ D__ R___ a primit motorină de la


mecanicul de locomotivă C____ S_____, prin intremediul inculaptului B____ Alin
G______, C____ S_____ spunând că le dă 10 litri de motorină inculpaţilor şi, cei doi
urmând să împartă motorina la garajul inculpatului B____ Alin G______. Ulterior,
inculpatul B____ Alin G______ îi transmite inculpatului B_____ D__ R___ că nu se mai
întâlnesc la garaj, întrucât sunt chit, pentru că el a primit „asta de 15” , iar
inculpatului B_____ D__ R___ urmează să îi umple una tot de 15.(vol.V dos.UP f.44-45)

4. La data de 11.03.2010, inculpatul B_____ D__ R___ a primit, prin intermediul


inculpatului Ş_____ F_______ V____, un flacon de motorină de la inculpatul B____
G_______, mecanic de locomotivă. (vol.IV A dos.UP f.208-211)

5. La data de 15.03.2010, inculpatul B_____ D__ R___ a primit de la inculpatul S_______


Alin D____ 5 litri de motorină, prin intermediul inculpatului Ş_____ F_______ V____,
căruia inculpatul S_______ Alin D____ i-a spus să meargă la alimentare, că îi va da
două flacoane a câte cinci litri de motorină, unul pentru el şi unul pentru inculpatul
Bartuiş D__ R___, care era şi el de serviciu. (vol.IV A dos.UP f.271)

6. La data de 17.03.2010, inculpatul B_____ D__ R___ a primit de la inculpatul B____


I___, mecanic de locomotivă, prin intermediul inculpatului Ş_____ F_______ V____, un
flacon de motorină. (vol.IV B dos.UP f.288-290)

7. La data de 20.03.2010, inculpatul B_____ D__ R___ a pretins şi a primit motorină de


la inculpatul B________ P_____, care i-a spus: „vezi că ţi l-am făcut acum…dacă vrei vii
după el şi ţi-l las în vagon … dacă vrei să nu te vadă cineva, ţi-l las aici.”(vol.VII
dos.UP f.3)

8. La data de 24.03.2010, inculpatul B_____ D__ R___ a primit de la inculpatul T____


L______, mecanic de locomotive, prin intermediul inculpatului Ş_____ F_______ V____,
motorină, inculpatul Ş_____ F_______ V____ anunţându-l că a vorbit cu L______ şi „ne
dă câte una”. (vol.IV B dos.UP f.392-393, 397-398)
9. La data de 28.03.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a primit motorină de la
inculpatul M______ T______, care i-a spus să meargă să îşi ia: „hai acum şi m-am
descăţat de tine pe...”(vol.VII dos.UP f.17)

10. La data de 28.03.2010, inculpatul B_____ D__ R___ a pretins ulei de la inculpatul
M______ T______, spunându-i că i-a adus vas pentru ulei, iar inculpatul M______
T______, care era plecat, i-a spus: „lasă-l în ăla de la PSI c-apoi ţ-oi pune eu.”(vol.VII
dos.UP f.17)

11. La data de 31.03.2010, inculpatul B_____ D__ R___ a primit de la învinuitul C______
N______, mecanic de locomotivă, un flacon de motorină, prin intermediul
inculpatului M_______ D__. (vol.IV B dos.UP f.500, 503-504)

12. La data de 02.04.2010, inculpatul C_____ D_____ F_____ a pretins motorină de la


inculpatul B___ I___ O_____, întrebându-l dacă „un cinciuc nu se poate rezolva?”, iar
acesta a acceptat, spunându-i „dacă poţi veni să nu te vadă, când viu ʼnapoi se
rezolvă.” (vol.VII dos.UP f.42-43)

13. La data de 11.04.2010, inculpatul B_____ D__ R___ a primit motorină de la


mecanicul de locomotivă S______, inculpatul Ş_____ F_______ V____ transmiţându-i să
meargă în depou pentru că S______ alimentează şi o să îi lase acolo „un flaconaş.”
(vol.VII dos.UP f.64)

14. La data de 11.04.2010, inculpa tul B_____ D__ R___ a pretins motorină de la
învinuitul L_____ S____, mecanic de locomotivă, întrebându-l dacă „îi putea un
cinciuc?”, însă acesta a spus că nu poate, întrucât este cu LVT-ul şi nu ştie cum
merge treaba. (vol.VII dos.UP f.65)

15. La data de 30.04.2010, inculpatul B_____ D__ R___ a pretins motorină de la


inculpatul B___ I___ O_____, care urma să plece într-o cursă, acesta spunându-i că
sigur se rezolvă şi că o să îi dea un flacon de la el. (vol.VII dos.UP f.77)

16. La data de 01.05.2010, inculpatul B_____ D__ R___ împreună cu inculpatul Ş_____
F_______ V____ i-au cerut inculpatului B____ A_____, mecanic de locomotivă, să le dea
câte cinci litri de motorină la fiecare. Acesta a fost de acord, însă i-a transmis
inculpatului Ş_____ F_______ V____ să meargă ei cu furtun în depou, să tragă din
rezervor, deoarece nu alimentează. În cele din urmă, inculpatul B_____ D__ R___
renunţă şi îi spune inculpatului Ş_____ F_______ V____ să ia el întreaga cantitate,
întrucât el nu mai poate merge, urmând să se compenseze în ziua următoare, când
este de serviciu. (vol.IV C dos.UP f.818-820, vol.VII dos.UP f.82)
17. La data de 04.05.2010, inculpatul B_____ D__ R___ a pretins motorină de la
inculpatul M_______ D__, întrebându-l dacă va putea „un cinciuc”, acesta spunându-i
că va încerca şi că are el flacon în ce să pună, la ora 18:35, inculpatul M_______ D__
comunicându-i inculpatului B_____ D__ R___ că s-a rezolvat, cei doi urmând să se
întâlnească. (vol.VII dos.UP f.86, 88)

18. La data de 05.05.2010, inculpatul B_____ D__ R___ a primit de la inculpatul T____
L______, mecanic de locomotivă, prin intermediul inculpatului Ş_____ F_______ V____,
motorină, inculpatul Ş_____ F_______ V____ contactându-l pe inculpatul B_____ D__
R___ şi spunându-i: „Vezi că te-am rezolvat cu un flacon pe deseară! ... Da ... i-am zis
la L______ CĂ, ZIC, Mă, Cred că..., zic, D__ îi de serviciu – zic – Ne dai la amândoi? Da!,
zice. Vă dau câte unu de-ăla.” (vol.VII dos.UP f.89)

19. La data de 08.05.2010, inculpatul B_____ D__ R___ a pretins motorină de la


inculpatul M______ T______, acesta spunându-i însă că nu are, că au avut un control
mai puternic şi că va putea doar mai târziu, când va veni duewag-ul. (vol.VII dos.UP
f.99)

20. La data de 11.05.2010, inculpatul B_____ D__ R___ a pretins motorină de la


inculpatul B___ I___ O_____, întrebându-l dacă „îi putea oarece?”, acesta spunându-i
că va încerca şi că daca va fi singur, sigura va putea. (vol.VII dos.UP f.100-101)

21. La data de 27.05.2010, inculpatul B_____ D__ R___ a pretins motorină de la


inculpatul M______ T______, acesta din urmă spunându-i cum va proceda, pentru a
nu fi observaţi pe camerele de supraveghere: „când îmi _______________________ pui
pă el şi acolo ... pui o găleată şi-l tăt pui în el, când iese afară să ţi-l iei de pe el”. De
asemenea, inculpatul M______ T______ i-a mai spus inculpatului B_____ D__ R___, care
intenţiona să îi ducă reciepiente pentru motorină, „pune una de zece acolo...”.după
două ore, inculpatul B_____ Dna R___ îl anunţă pe inculpatul M______ T______ că va
merge mai târziu, spunându-i doar să aibă pregătită, iar acesta îi răspunde: „la mine
e pregătită tot timpul, că acolo e, numai l-am scos şi l-am dus.” (vol.VII dos.UP f.114-
115, 118)

B. În ceea ce priveşte infracţiunea de complicitate la delapidare, se reţin dovedite


prin materialul probator administrat următoarele acte materiale:

1. La data 28.03.2010, inculpatul B_____ D__ R___ a sustras, împreună cu învinuitul


B_____ A_____, mecanic de locomotivă, 30 litri de motorină, în trei bidoane de câte 10
litri , B____ A_____ fiind văzut cu 2 bidoane de câte 10 litri în mână de către numitul
D_____. (vol.VII dos.UP f.24, 28-33).

2. La data 09.04.2010, inculpatul B_____ D__ R___ a sustras, împreună cu învinuitul


P__ I___ M____, mecanic de locmomotivă, 40 litri de motorină, în două canistre, una
pentru inculpat şi una pentru numitul D_____. (vol.VII dos.UP f.60-61, 62-63).

V. INCULPATUL P__ C_______ I___

A. În ceea ce priveşte infracţiunea de luare de mită, pentru stabilirea numărului


actelor materiale care au fost reţin ut e în sarcina acestui inculpat, instanţa a
aprecia t ca dovedite prin coroborare cu restul materialului probator, aşa cum s-a
arătat mai sus, următoarele:

1. La data de 10.03.2010, P__ C_______ I___ a primit un flacon de motorină de la


inculpatul A______ C______, mecanic de locomotivă, prin intermediul inculpatului
Ş_____ F_______ V____ căruia inculpatul A______ C______ i-a dat „două din alea mici”,
după care l-a contactat pentru a se asigura că unul din falcoane i-a fost dat inculpat
ului P__ C_______ (vol.IV A dos.UP f.189-190, 191-192, 200-201)

2. La data de 18.03.2010, inculpaţii P__ C_______ I___ şi B____ Alin G______ au pretins
motorină de la inculpatul A______ C______, prin intermediul inculpatului C____ I___,
care urmează să ducă el flaconul necesar – „una mică.” Ulterior, inculpatul C____ I___
l-a anunţat pe inculpatul B____ Alin G______ că e rezolvată problema, fiind acasă, dar
că are nevoie de recipiente, că nu mai are, întrucât le-a tot dat. (vol.V dos.UP f.98-
100)

3. La data de 20.03.2010, inculpatul P__ C_______ I___ a pretins motorină de la


inculpatul C____ I___, acesta spunându-i că nu poate decât după ora 22:00, ulterior
chemându-l pe inculpat să îi dea motorina. (vol.VIII dos.UP f.3-4)

4. La data de 22.03.2010, inculpatul P__ C_______ I___ a pretins motorină de la


inculpatul S______ D____, acesta spunându-i însă că nu are, întrucât nu mai merge
căldura. (vol.VIII dos.UP f.5)

5. La data de 07.04.2010, inculpatul P__ C_______ I___ a pretins motorină de la


inculpatul M_______ D__, acesta fiind de acord şi spunându-i inculpatului P__ C_______
I___ să aducă recipiente din maşina lui. (vol.VIII dos.UP f.52)

6. La data de 15.04.2010, inculpatul P__ C_______ I___ a pretins motorină de la


inculpatul S______ D____, acesta spunându-i că „în măsura în care se poate, ne
descurcăm”, mai târziu, în cursul aceleiaşi zile contactându-l pe inculpat să se
întâlnească pentru a-i preda motorina. (vol.VIII dos.UP f.61-62)

7. La data de 15.04.2010, inculpatul P__ C_______ I___ a pretins motorină de la


inculpatul B________ P_____, acesta spunându-i iniţial că numai inculpatului B____ Alin
îi dă, însă după ce inculpatul P__ C_______ I___ i-a spus că sunt amândoi de serviciu, a
fost de acord să îi dea şi lui „una mică, 5.” (vol.VIII dos.UP f.62)

8. La data de 15.04.2010, inculpatul P__ C_______ I___ a primit motorină de la


inculpatul B___ I___, prin intermediul inculpaţilor B____ Alin G______ şi M_______ D__,
care i-a transmis inculpatului B____ Alin G______ că „am povestit ... Păi a fi ceva”, iar
acesta spunându-i că „se împarte la mai mulţi şi la noi” şi urmând să îi aducă
recipiente. (vol.V dos.UP f.207-209).

9. La data de 16.04.2010, P__ C_______ I___ a primit motorină de la mecanicul de


locomotivă A__, prin intermediul inculpatului B____ Alin G______ care i-a spus că „ne
dă la amândoi să împărţim pe din două, sau cum vrem noi... Atâta ne dă. Ne dă una
micuţă la amândoi.” Inculpatul P__ C_______ I___ a fost de acord, spunând „păi una la
amândoi şi-i ok”, iar inculpatul B____ Alin G______ i-a spus că „nu cred că are rost să
vii pân aci, că o aduc io, nu-i problemă şi-apăi îţi dau de aici dintr-a mea”, pentru ca
apoi, 5 minute mai târziu să îl sune şi să-i spună: „Ia-ţi una de zăce şi hai repede aici.
Da amu!... Hai că-i de lucru!” (vol.V dos.UP f.215-216)

10. La data de 17.04.2010, inculpatul P__ C_______ I___ a primit motorină de la un


mecanic de locomotivă, Pichi, prin intermediul inculpatului M_______ D__, care s-a
oferit să ia într-un recipient de-al lui cât va putea lua şi să se întâlnească în seara
următoare să i-o predea inculpatului. (vol.VIII dos.UP f.64)

11. La data de 19.04.2010, inculpatul P__ C_______ I___ a primit 5 litri de motorină de
la un mecanic de locomotivă, T____, prin intermediul învinuitului P_____ V_____.
(vol.VIII dos.UP f.7 3)

12. La data de 23.04.2010, inculpatul P__ C_______ I___ a pretins motorină de la


învinuitul U______ C______ C____, spunându-i: „fă rost, te rog, de două flaconaşe până
vii înapoi, pe acolo pe unde mergi şi te aştept aci!”, iar acesta a acceptat. (vol.VI II
dos.UP f.75)

13. La data de 23.04.2010, inculpatul P__ C_______ I___ împreună cu inculpatul Ş_____
F_______ V____, fiind de serviciu, i-au cerut inculpatului T____ L______, mecanic de
locomotivă, să le dea „câte un flaconaş” cu motorină, ulterior cerând 30 de litri – „de
trei ori zece”. Inculpatul T____ L______ a fost de acord să îi dea doar inculpatului P__
C_______ I___ şi doar un flacon cu cinci litri de motorină, spunând că nu poate
sustrage mai mult. (vol.IV C dos.UP f.746-747, 750-751)

14. La data de 28.04.2010, inculpatul P__ C_______ I___ a pretins motorină de la


inculpatul C____ V_____, pentru el şi pentru inculpatul Ş_____ F_______ V____, însă
inculpatul C____ V_____ a fost de acord să le dea doar lui şi inculpatului C_____ D_____
F_____, nu şi inculpatului Ş_____ F_______ V____, astfel că i-a spus inculpatului P__
C_______ I___: „îţi dau ţie într-una de 10 şi îi dai tu 5 ... Nu-i dau la Feli, că i-am dat
ieri.” (vol.VIII dos.UP f.83-84)

15. La data de 28.04.2010, inculpatul P__ C_______ I___ împreună cu inculpatul Ş_____
F_______ V____ au primit de la inculpatul B________ P_____, motorină, fără a putea fi
determinată cantitatea, aceasta fiind adusă inculpaţilor de către inculpatul P_____
A____. (vol.IV C dos.UP f.793-794)

16. La data de 29.04.2010, inculpatul P__ C_______ a primit de la inculpatul T____


L______, mecanic de locomotivă, un flacon cu cinci litri de motorină, prin intermediul
inculpatului Ş_____ F_______ V____. (vol.IV C dos.UP f.799-800)

17. La data de 03.05.2010, inculpatul P__ C_______ I___ a primit motorină de la


inculpatul M______ T______, acesta spunându-i: „ţ-am lăsat acolo o ... o jumate de-ace
de-a noastă.” (vol.VIII dos.UP f.91)

18. La data de 05.05.2010, inculpatul P__ C_______ I___ a primit motorină de la


inculpatul M______ T______, în urma solicitării sale prealabile, acesta spunându-i să
meargă după ea, cei doi stabilind să se întâlnească iniţial în cursul nopţii, apoi spre
dimineaţă, întrucât inculpatul P__ C_______ I___ nu putea ____________________.VIII
dos.UP f.104-105 , 108, 109, vol.XII fos.UP f.84-85)

19. La data de 06.05.2010, inculpatul P__ C_______ I___ a pretins motorină de la


inculpatul B________ P_____, acesta fiind de acord, cu condiţia să meargă singur în
cursă. (vol.VIII dos.UP f.113, 115)

20. La data de 12.05.2010, inculpatul P__ C_______ I___ a pretins motorină de la


inculpatul P__ D____, acesta fiind de acord, cu condiţia să „margă injinerii ăştia de pe
aici”, în acest scop inculpatul P__ C_______ I___ solicitându-i inculpatului M_______ D__
să îi ducă un flacon inculpatului P__ D____. (vol.VIII dos.UP f.125, 126)
21. La data de 12.05.2010, inculpatul P__ C_______ I___ a pretins motorină de la
învinuitul B____ Alin, în acest scop inculpatul P__ C_______ I___ solicitându-i
inculpatului M_______ D__ să îi ducă un flacon lui B____ Alin, acesta din urmă
spunând: „mă duc io după ea, ş-o bag” (vol.VIII dos.UP f.126-127, 128-129)

22. La data de 12.05.2010, inculpatul P__ C_______ I___ a pretins motorină de la


inculpatul C____ V_____, prin intermediul învinuitului B____ Alin, inculpatul C____
V_____ spunându-i că dat deja motorina inculpatului Ş_____ F_______ V____, însă i-a
promis că îi va da în ziua următoare. (vol.VIII dos.UP f.127-128)

23. La data de 15.05.2010, inculpatul P__ C_______ I___ a pretins motorină de la


inculpatul M______ T______ – „fă-mi un cinci până pe la amiază”, acesta acceptând,
„numa să meargă şefa de p-aici”. (vol.VIII dos.UP f.105, 108, 109)

24. La data de 17.05.2010, inculpatul P__ C_______ I___ a primit cantitatea de 5 litri de
motorină de la inculpatul S_______ Alin, mecanic de locomotivă. (vol.IV D dos.UP
f.957-959)

25. La data de 19.05.2010, inculpatul P__ C_______ I___ a pretins motorină de la


inculpatul B___ I___ O_____, acesta fiind de acord, inculpatul P__ C_______ I___
cerându-i învinuitului C____ R___ C_____ să facă rost de un flacon de 5 litri sau de
două flacoane de câte 2,5 litri şi să i le ducă inculpatului B___ I___ O_____. (vol.VIII
dos.UP f.145-146)

26. La data de 20.05.2010, inculpatul P__ C_______ I___ a primit cantitatea de 10 litri
de motorină de la inculpatul T____ L______, mecanic de locomotivă, motorină, care a
acceptat solicitarea inculpatului Ş_____ F_______ V____ să lea dea câte 10 litri de
motorină acestuia şi inculpatului P__ C_______ I___, prin intermediul inculpatul ui
Molodvan D__. (vol.VIII dos.UP f.150-151)

27. La data de 22.05.2010, inculpatul P__ C_______ I___ a primit cantitatea de 10 litri
de motorină de un mecanic de locomotivă, Vio, prin intermediul inculpatului
M_______ D__. (vol.VIII dos.UP f.162).

28. La d ata de 24.05.2010, inculpatul P__ C_______ I___ a pretins motorină de la


inculpatul T____ L______, mecanic de locomotivă, motorină, însă acesta i-a spus că nu
poate, întrucât nu are nici furtun, în cele din urmă stabilind să se întâlnească cu
inculpatul P__ C_______ I___ în seara următoare pentru a-i da doar lui motorină.
(vol.VIII dos.UP f.163-164)
29. La data de 27.05.2010, inculpatul P__ C_______ I___ a pretins motorină de la un
mecanic de locomotivă, I_____, care însă i-a spus că nu poate lua, întrucât este cu
Diesel-ul, iar când l-a întrebat inculpatul de ce a putut lua de pe aceeaşi lococmotivă
cu o seară înainte, când a fost cu Alin, a răspuns că „atunci a avut multă, mă, a curs
la supapă, mă, acum n-a curs.” (vol.VIII dos.UP f.169)

30. La data de 29. 05.2010, inculpaţii P__ C_______ I___ şi Ş_____ F_______ V____ au
primit motorină, câte una micuţă de la un mecanic de locomotivă neidentificat,
inculpatul Ş_____ F_______ V____ ocupându-se de ridicarea flacoanelor . (vol.VIII
dos.UP f.173)

B. În ceea ce priveşte infracţiunea de complicitate la delapidare, se reţin dovedite


prin materialul probator administrat următoarele acte materiale:

1. La data de 04.05.2010, inculpatul P__ C_______ I___ a stabilit împreună cu


inculpatul Ş_____ F_______ V____ să ia un furtun şi o canistră din autoturismul
inculpatului Ş_____ F_______ V____ cu care să sustragă apoi motorină de la locomotiva
pe care o deservea mecanicul Chişadam şi care era la alimentare în acel moment.
(vol.VIII dos.UP f.94-95)

2. La data de 27.05.2010, inculpatul P__ C_______ I___ l-a asigurat pe inculpatul


B________ P_____ că poate sustrage motorină, dar „cu grijucă aşa, ţinând cont de
faptul că acum numai noi suntem pe aici...”, spunându-i în acelaşi timp că îi trimite
ceva pe Feli, respectiv inculpatul Ş_____ F_______ V____, referindu-se la reicpient
pentru pus motorină (vol.VIII dos.UP f.170)

3. La data de 21.05.2010, inculpatul P__ C_______ I___ împreună cu inculpaţii Ş_____


F_______ V____ şi C____ I___ şi cu învinuitul C_____ I___ G_______, mecanic de
locomotivă, au sustras motorină din rezervorul locomotivei conduse de către
învinuit, în acest sens locomotiva fiind garată pe linia 10 a gării din Jibou, iar
învinuitul, la sugestia inculaptului Ş_____ F_______ V____, s-a apropiat de acel loc cu
farurile de la locomotivă stinse pentru a nu fi văzuţi. (vol.IV D dos.UP f.1040-1046,
1047)

C. În ceea ce priveşte infracţiunea de efectuare fără drept de operaţiuni cu articole


pirotehnice, instanţa a reţin ut următoarele:

La domiciliul inculpatului P__ C_______ I___ au fost descoperite cu ocazia efectuării


percheziţiei un număr de patru petarde de culoare vişinie inscripţionate „art.128
Magnum”, într-un dosar aflat într-un sertar al comodei din sufragerie, care au fost
supuse expertizării, prin raportul de constatare tehnico-ştiinţifică
nr.xxxxx/01.09.2010 stabilindu-se că acestea sunt obiecte pirotehnice de distracţie
foarte mici – pocnitori, fiind în stare de funcţionare (vol.XVII dos.UP f.283-286).

Din adresa nr.xxxxx/27.09.2010 a I.P.J.S____ – Biroul Arme, Explozivi şi Substanţe


Periculoase (vol.XVII dos.UP f.288) rezultă că inculpatul P__ C_______ I___ nu
figurează ca deţinător legal de obiecte pirotehnice şi nu este autorizat conform
art.293 din Legea nr.126/1995.

Din procesul-verbal de efectuare a percheziţiei domiciliare rezultă că inculpatul a


declarat în legătură cu aceste petarde că sunt ale sale şi nu le-a folosit la revelion.

În cursul urmăririi penale, inculpatul nu a făcut alte declaraţii cu privire la aceste


aspecte, iar în cursul judecăţii, la termenul din data de 21 iunie 2017, a declarat că
la momentul efectuării percheziţiei nu ştia cum au ajuns acele materiale în locuinţa
sa, abia după punerea sa sub învinuire aflând de la martorul T_____ C____ că acesta
le-ar fi pus în acel sertar fără a-i aduce la cunoştinţă acest lucru.(f.1334)

La termenul de judecată din data de 15 martie 2017, la solicitarea inculpatului a fost


audiat martorul T_____ C____ I____, care a declarat că după petrecerea de revelion
2009/2010, întorcându-se la locuinţa inculpatului P__ C_______, a pus câteva petarde
într-un sertar, pentru ca acestea să nu ajungă la îndemâna copiilor, fără a-i spune
acest lucru inculpatului decât după ce acesta a fost pus în libertate (f.1237).

Instanţa a aprecia t că apărarea făcută de inculpat nu este credibilă, prin raportare


în special la declaraţia sa făcută chiar la momentul descoperirii obiectelor
pirotehnice la domiciliul său. În opinia instanţei, inculpatul a încercat ulterior să
găsească o explicaţie plauzibilă pentru a i se înlătura acuzaţiile privitoare la această
faptă şi din această perspectivă se are în vedere şi declaraţia dată în cursul judecăţii
în primul ciclu procesual, chiar dacă judecata din această etapă a fost desfiinţată,
raportat la atitudinea inculpatului se poate avea în vedere declaraţia sa, acesta
precizând cu acea ocazie că nu cunoaşte nimic despre petarde, că locuia în chirie,
că ar fi putut fi lăsate în mobilă de sora sa sau de alţi prieteni. Este greu de crezut
că asemenea obiecte ar fi putut sa stea în interiorul mobilei timp de 6 luni, fără ca
inculpatul să aibă cunoştinţă de ele, cu atât mai mult cu cât nu au fost singurele
bunuri găsite în acel sertar, astfel încât să se poată presupune în mod rezonabil că
locatarii apartamentului nu ar fi deschis acel sertar un interval aşa mare de timp.
Pe de altă parte, s -a aprecia t nesinceră declaraţia inculpatului, cât timp iniţial, la
percheziţie, a precizat că petardele îi aparţin, fiind rămase de la revelion, iar
ulterior, în faţa instanţei de judecată, a arătat că la momentul percheziţiei nu ştia de
unde provin acele petarde.

În aceste condiţii, instanţa a aprecia t că în cauză este dovedită comiterea


infracţiunii de efectuare fără drept de operaţiuni cu articole pirotehnice în
modalitatea deţinerii acestora.

V I. INCULPATUL C____ I___

A. În ceea ce priveşte infracţiunea de furt calificat în formă continuată, instanţa a


reţin ut dovedite prin materialul probator administrat următoarele acte materiale:

1. La data de 18.04.2010, inculpatul C____ I___ a stabilit împreună cu învinuitul R____


R____ M______, lăcătuş de întreţinere, să sustragă împreună motorină şi ulei de
motor, învinuitul spunându-i că are ulei de motor de calitate foarte bună şi să
aducă două canistre pentru motorină şi un recipient pentru ulei de moto r (vol.IX
dos.UP f.19, 20-21).

2. La data de 22.04.2010, inculpatul C____ I___ a stabilit împreună cu învinuitul R____


R____ M______, lăcătuş de întreţinere, să sustragă împreună motorină şi ulei de
motor, inculpatul spunând că are nevoie de 20 de litri de ulei de motor pentru a-l
vinde, stabilind să aducă patru canistre pentru motorină şi una pentru ulei de
motor (vol.IX dos.UP f.41, 42).

3. La data de 29.04.2010, inculpatul C____ I___ i-a cerut învinuitului R____ R____
M______, lăcătuş de întreţinere, să sustragă motorină şi ulei de motor, acesta
spunând să îi ducă trei canistre (vol.IX dos.UP f.79-80).

4. La data de 10.05.2010, inculpatul C____ I___ a stabilit împreună cu învinuitul R____


R____ M______, lăcătuş de întreţinere, să sustragă împreună motorină, stabilind ca
inculpatul să aducă două canistre pentru motorină (vol.IX dos.UP f.148, 152).

5. La data de 11.05.2010, inculpatul C____ I___ a stabilit împreună cu învinuitul R____


R____ M______, lăcătuş de întreţinere, să sustragă împreună motorină, stabilind ca
inculpatul să aducă seara canistrele pentru motorină şi să meargă la ora 5
dimineaţa, când se poate sustrage, întrucât nu mai este lume în zonă, să le ridice.
(vol.IX dos.UP f.160).
B. În ceea ce priveşte infracţiunea de complicitate la delapidare, se reţin dovedite
prin materialul probator administrat următoarele acte materiale:

1. La data de 10.03.2010, C____ I___ a primit de la inculpatul S_______ Alin D____


motorină, fără a se putea determina cantitatea. (vol.IV A dos.UP f.186-187)

2. La data de 28.03.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la inculpatul M______


T______, 120 de litri de motorină, inculpatul M______ T______ spunându-i să
pregătească „6 bucăţele” pe care le va rezolva la prima oră, după o oră sunându-l să
meargă, că „totul e plin.” (vol.X dos.UP f.51, 53-55)

3. La data de 01.04.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la inculpatul M______


T______, 160 de litri de motorină, respectiv 8 canistre, iniţial inculpatul C____ I___
dându-i inculpatului 5 canistre, o oră mai târziu inculpatul M______ T______ sunându-
l să îi mai ducă încă 3. (vol.X dos.UP f.60-61)

4. La data de 16.04.2010, inculpatul C____ I___ s-a întâlnit cu inculpatul T____ L______,
mecanic de locomotivă, şi au sustras împreună, cu ajutorul furtunului adus de
inculpatul C____ I___, 40 litri de motorină, respectiv două canistre de câte 20 de litri
(vol.IX dos.UP f.1,4)

5. La data de 16.04.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la un mecanic de


locomotivă neidentificat, 160 litri de motorină, respectiv patru canistre. (vol.IX
dos.UP f.4-5)

6. La data de 16.04.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la un mecanic de


locomotivă, C_____, prin intermediul inculpatului C________ M_____ C_______, 20 litri
de motorină. (vol.IX dos.UP f.2, 3)

7. La data de 16.04.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la inculpatul P__ D____,


motorină, acesta lăsându-i flaconul „în veceu.” (vol.IX dos.UP f.6, 9)

8. La data de 16.04.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la inculpatul P__ D____, 20


litri de motorină, acesta cerându-i iniţial inculpatului să aducă o canistră de 10 litri ,
dar inculpatul C____ I___ i-a spus că nu are decât de 20 de litri şi să pună doar
jumătate în ea, însă la momentul la care l-a contactat pentru a merge după canistră,
inculpatul P__ D____ i-a comunicat că este plină canistra. (vol.IX dos.UP f.9-10)

9. La data de 16.04.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la învinuitul A___ I_____,


mecanic de locomotivă, 160 litri de motorină, respectiv patru canistre. (vol.IX
dos.UP f.12-13).
10. La data de 17.04.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la inculpatul P__ D____, o
canistră cu motorină, deşi iniţial îi ceruse două, însă inculpatul P__ D____ i-a spus că
nu poate mai mult de una, întrucât „nu-i zamă”, acesta lăsându-i canistra „în veceu.”
(vol.IX dos.UP f.6, 9)

11. La data de 20.04.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la învinuitul C______


A_____, mecanic de locomotivă, trei canistre cu motorină, cei doi înţelegându-se să
găsească o modalitate pentru ca inculpatul să __________________________ prin
manevrarea t renului (vol.IX dos.UP f.24-25)

12. La data de 20.04.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la inculpatul P__ D____,
motorină, inculpatul C____ I___ datorându-i pentru ea suma de 100 lei. (vol.IX dos.UP
f.26)

13 La data de 20.04.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la inculpatul B____ A_____,


20 litri de motorină, acesta lăsându-i canistra la alimentare şi promiţând că dacă
rămâne îi va lăsa 5 litri şi inculpatului C_____ D_____ F_____. (vol.IX dos.UP f.27)

14. La data de 22.04.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la învinuitul C______


A_____, mecanic de locomotivă, 180 litri de motorină, respectiv patru canistre a câte
45 litri , cei doi înţelegându-se să găsească o modalitate pentru ca inculpatul să
__________________________ prin manevrarea trenulu i. (vol.IX dos.UP f.35-36)

15. La data de 22.04.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la inculpatul B____ A_____,
mecanic de locomotivă, o canistră cu 40 litri de motorină, aceasta urmând să îi fie
adusă inculpatului C____ I___ de către L____ (vol.IX dos.UP f.36)

16. La data de 22.04.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la învinuitul Ş________


R______ M______, mecanic de locomotivă, 170 litri de motorină, respectiv patru
canistre. (vol.IX dos.UP f.43-44)

17. La data de 24.04.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la inculpatul P__ D____, o
canistră cu motorină, acesta lăsându-i canistra „la veceu.” (vol.IX dos.UP f.51, 52, 53)

18. La data de 26.04.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la inculpatul P__ D____, o
canistră cu motorină, acesta lăsându-i canistra „la veceu.” (vol.IX dos.UP f.58-59)

19. La data de 27.04.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la inculpatul B____ A_____,
60 de litri de motorină, acesta lăsându-i recipientele „lângă linie, jos, îs culcate,
vizavi cu coloana.” (vol.IX dos.U P f.64-65)
20. La data de 27.04.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la inculpatul T____
L______, 20 de litri de motorină, aceştia stabilind să se întâlnească în gară. (vol.IX
dos.UP f.69,70)

21. La data de 28.04.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la inculpatul P__ D____, 20
de litri de motorină, cei doi întâlnindu-se pentru predarea motorinei. (vol.IX dos.UP
f.73, 74, 75)

22. La data de 28.04.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la inculpatul B____ A_____,
32 de litri de motorină, cei doi întâlnindu-se la cabină. (vol.IX dos.UP f.76)

23. La data de 30.04.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la un mecanic de


locomotivă neidentificat, 6 litri de motorină, respectiv patru bucăţi „la unu virgulă
cinci.” (vol.IX dos.UP f.82, 84-85)

24. La data de 03.05.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la inculpatul S_______ Alin,
80 de litri de motorină, sustrasă de inculpatul S_______ Alin din rezervorul unei
locomotive tip LVT, inculpatul I_____ S_____ spunându-i inculpatului C____ I___ să
meargă la inculpatul S_______ Alin, întrucât el şi-a umplut vasele şi mai are 60 de litri.
(vol.IX dos.UP f.94-95)

25. La data de 06.05.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la inculpatul P__ D____,
două canistre cu motorină, una fiindu-i lăsată „în veceu”, iar cealaltă fiind luată
personal de inculpatul C____ I___ de la inculpatul P__ D____. (vol.IX dos.UP f.118-120)

26. La data de 07.05.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la un mecanic de


locomotivă, neidentificat, 210 litri de motorină, sustraşi din rezervorul locomotivei
cu care mecanicul se afla în cursă, cei doi stabilind că dacă inculpatul C____ I___ nu
va avea suficienţi lei, să îi plătească diferenţa în euro. (vol.IX dos.UP f.129-130)

27. La data de 10.05.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la inculpatul P__ D____, o
canistră motorină, pe care inculpatul P__ D____ i-a lăsat-o la baterie, inculpatul C____
I___ atrăgându-i atenţia să aibă grijă să nu îi vadă cineva. (vol.IX dos.UP f.147)

28. La data de 11.05.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la mecanicul de


locomotivă S______ V_____ E____, două canistre cu motorină, cei doi întâlnindu-se
pentru predarea-preluarea motorinei. (vol.IX dos.UP f.153-155)

29. La data de 11.05.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la inculpatul M______


T______, ulei de motor, inculpatul mureşan T______ spunându-i expres: „deci uleiul e
rezolvat”, promiţându-i că în ziua următoare îi va face rost de 20 de litri de
motorină. (vol.IX dos.UP f.157, vol.X dos.UP f.96)

30. La data de 12.05.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la inculpatul M______


T______, patru canistre cu motorină, iniţial inculpatul M______ T______ anunţându-l pe
inculpatul C____ I___ că are două canistre, cea cerută de inculpat în seara anterioară
şi una solicitată în ziua respectivă – „mai rezolvă ceva în seara asta şi te scapi de
mine” – iar ultreior sunându-l să mai ducă încă două. (vol.IX dos.UP f.168-169, vol.X
dos.UP f.98)

31. La data de 15.05.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la mecanicul de


locomotivă A___ I_____, 130 de litri de motorină – „130. Ai mai bine, trei bucăţi mari”.
(vol.IX dos.UP f.188)

32. La data de 18.05.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la inculpatul B___ I___
O_____, 40 de litri de motorină, inculpatul B___ I___ O_____ atrăgându-i atenţia
inculpatului C____ I___ să nu îl vadă poliţiştii, întrucât lor nu a vrut să le dea. (vol.IX
dos.UP f.200-201)

33. La data de 21.05.2010, inculpatul C____ I___ împreună cu inculpaţii Ş_____


F_______ V____ şi P__ C_______ I___ şi cu învinuitul C_____ I___ G_______, mecanic de
locomotivă, au sustras motorină din rezervorul locomotivei conduse de către
învinuit, în acest sens locomotiva fiind garată pe linia 10 a gării din Jibou, iar
învinuitul, la sugestia inculpatului Ş_____ F_______ V____, s-a apropiat de acel loc cu
farurile de la locomotivă stinse pentru a nu fi văzuţi. (vol.IV D dos.UP f.1040-1046,
1047)

34. La data de 22.05.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la P__ D____, o canistră cu
motorină, inculpatul C____ I___ participând efectiv la sustragerea motorinei. (vol.IX
dos.UP f.2 18)

35. La data de 23.05.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la inculpatul M______


T______, 40 de litri de motorină, inculpatul M______ T______ mergând personal să îi
dea motorina inculpatului C____ I___. (vol.IX dos.UP f.224)

36. La data de 24.05.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la inculpatul S_______ Alin,
40 de litri de motorină, respectiv două canistre, inculpatul S_______ Alin cerându-i
inculpatului C____ I___ să îl bage pe linia 2, acesta fiind de acord şi spunând: „Sigur.
Acolo îl facem r apid.” (vol.IX dos.UP f.231-232)
37. La data de 26.05.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la mecanicul de
locomotivă Stamari V_____ E____, 42 de litri de motorină, respectiv două canistre, dar
nu mari, „la 21, 22 cel mult.” (vol.IX dos.UP f.248)

38. La data de 27.05.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la un mecanic de


locomotivă, V____ C____ Dezso o canistră cu motorină, prin intermediul inculpatului
C________ M_____ C_______. (vol.XIII dos.UP f.117-118)

39. La data de 28.05.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la inculpatul B____ I___,
30 de litri de motorină, inculpatul B____ I___ sustrăgând totodată şi 10 litri de
motorină pentru el, cerându-i inculpatului C____ I___ să aducă „una de 30 pentru
tine şi una de 10 pentru mine.” (vol.IX dos.UP f.2 59)

40. La data de 29.05.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la un mecanic de


locomotivă, S____, 180 de litri de motorină, respectiv patru canistre, inculpatul
spunându-i mecanicului că „înainte de curbă, unde-i prevestitorul Jiboului, după el
la 100 de metri”, o să îi pună „un galben la semafor”. (vol.IX dos.UP f.270-272)

41. La data de 30.05.2010, inculpatul C____ I___ a primit de la inculpatul S_______ Alin,
20 de litri de motorină, respectiv o canistră, inculpatul C____ I___ întrebând dacă nu
merge totuşi 30 de litri, însă primind răspuns negativ. (vol.IX dos.UP f.275-276)

C. În ceea ce priveşte infracţiunea de complicitate la luare de mită, pentru stabilirea


numărului actelor materiale care au fost reţin ut e în sarcina acestui inculpat,
instanţa a _____________ dovedite prin coroborare cu restul materialului probator,
aşa cum s-a arătat mai sus, următoarele:

1. La data de 17.02.2010, inculpatul C____ I___ i-a promis inculpatului B____ Alin
G______ că îi va aduce 5 litri de motorină de la inculpatul C____ V_____, asigurându-l
pe inculpatul B____ Alin: „luăm un cinci sigur.” (vol.V dos.UP f.1-2)

2. La data de 06.03.2010, inculpatul C____ I___ i-a promis inculpatului B____ Alin
G______ că îi va aduce 5 litri de motorină, „un bunicuţ” de la mecanicul J____ V_____.
(vol.V dos.UP f.52-53)

3. La data de 18.03.2010, inculpatul C____ I___ i-a promis inculpatului B____ Alin
G______ că îi va aduce un flacon cu motorină de la inculpatul A______ C______ pentru
el şi pentru inculpatul P__ C_______ I___, inculpatul A______ C______ fiind de acord să
dea „una mică” poliţistului care este de serviciu, ulterior anunţându-l pe inculpatul
B____ Alin G______ că e rezolvată problema, fiind acasă, dar că are nevoie de
recipiente, că nu mai are, întrucât le-a tot dat. (vol.V d os.UP f.98-100)

4. La data de 18.03.2010, inculpatul C____ I___ a acceptat să îi ducă inculpatului


Ş_____ F_______ V____ un flacon cu motorină, „una de-aia mică”, din partea
inculpatului A______ C______ A_____, mecanic de locomotivă. (vol.IV B dos.UP f.29 1-
293)

5. La data de 20.04.2010, inculpatul C____ I___ a acceptat să îi ducă inculpatului


C_____ D_____ F_____, 5 litri de motorină din partea inculpatului B____ A_____, oferiţi
acestuia cu titlu de mită, cei doi inculpaţi întâlnindu-se pentru predarea mot orinei.
(vol.IX dos.UP f.29, vol.VI dos.UP f.137, 139)

6. La data de 27.05.2010, inculpatul C____ I___ a acceptat să îi ducă inculpatului


Ş_____ F_______ V____ un flacon cu 5 litri de motorină din partea învinuitului C______
N______, mecanic de locomotivă, care urma să plece în cursă. (vol.IV D dos.UP
f.1158-1162)

VII. INCULPATUL M_______ D__

A. În ceea ce priveşte infracţiunea de complicitate la delapidare, instanţa reţine


dovedite prin materialul probator administrat următoarele acte materiale:

1. La data de 19.03.2010, inculpatul M_______ D__ a primit de la inculpatul Chişadam


A________, 6 canistre cu motorină, sustrasă de acesta din motorina avută în
gestiune, inculpatul Chişadam A________ spunându-i inculpatului M_______ D__ să fie
pregătit. (vol.XI dos.UP f.12)

2. La data de 19.03.2010, inculpatul M_______ D__ a primit de la învinuitul C______


N______, mecanic de locomotivă, 20 de litri de motorină, pe care acesta din urmă a
sustras-o, respectiv o canistră, învinuitul spunându-i inculpatului: „pregăteşte una
de 20, mai bine, dacă tot ne murdărim pe mâini.” (vol.XI dos.UP f.14)

3. La data de 25.03.2010, inculpatul M_______ D__ a primit de la învinuitul C______


N______, mecanic de locomotivă, 20 de litri de motorină, cei doi înţelegându-se ca
predarea motorinei să aibă loc la întoarcerea din cursă a mecanicului,motorina
fiind sustrasă de către învinuit din locomotiva tip LVT pe care o avea în probă.
(vol.XI dos.UP f.33)

4. La data de 06.04.2010, inculpatul M_______ D__ a cumpărat de la învinuitul P__


D__, mecanic de locomotivă, 100 de litri de motorină, motorina fiind sustrasă de
către învinuit din locomotiva pe care o conducea, învinuitul întrebându-l doar pe
inculpat dacă ştie preţul, acesta răspunzând afirmativ. (vol.XI dos.UP f.68-69)

5. La data de 07.04.2010, inculpatul M_______ D__ a primit de la învinuitul M____


G______, mecanic de locomotivă, 20 de litri de motorină, respectiv o canistră,
învinuitul fiind cel care l-a contactat pe inculpat să îi ducă o canistră. (vol.XI dos.UP
f.73-74)

6. La data de 08.04.2010, inculpatul M_______ D__ a primit de la inculpatul Chişadam


A________, 5 litri de motorină, sustrasă de acesta din motorina avută în gestiune,
inculpatul Chişadam A________ spunându-i inculpatului M_______ D__ că a ascuns
flaconul de inculpatul Ş_____ F_______ V____, spunându-i acestuia că nu a făcut nimic,
că „la trenul aista nu dau”, atenţionându-l să nu îi spună inculpatului Ş_____ F_______
V____ că a primit motorină dacă va fi abordat de acesta. (vol.XI dos.UP f.83-84)

7. La data de 10.04.2010, inculpatul M_______ D__ a primit de la învinuitul P__ D__,


mecanic de locomotivă, 40 de litri de motorină, motorina fiind sustrasă de către
învinuit din locomotiva pe care o conducea, învinuitul spunându-i că nu are decât
40-50 de litri, fiind foarte puţină, însă inculpatul a fost mulţumit şi cu această
cantitate. (vol.XI dos.UP f.88-89)

8. La data de 12.04.2010, inculpatul M_______ D__ a primit de la inculpatul Chişadam


A________, 200 de litri de motorină, sustrasă de acesta din motorina avută în
gestiune, inculpatul Chişadam A________ spunându-i inculpatului M_______ D__ să
pregătească recipiente pentru 150 litri , iar inculpatul M_______ D__ solicitând 200
litri , inculpatul Chişadam A________ spunând că e bine şi aşa. Cei doi au stabilit să se
întâlnească după ora 19, când inculpatul M_______ D__ l-a anunţat pe inculpatul
Chişadam A________ că are două recipiente, unul lăsat deja în zona liniei 10, unde cei
doi intenţionau să sustragă motorina şi unul pe care îl avea asupra lui. A doua zi,
inculpatul Chişadam A________ i-a spus inculpatului M_______ D__ ca în situaţia în
care îl întreabă cineva, să spună că în seara dinainte a fost vorba despre 160 de litri.
(vol.XI dos.UP f.93, 97-98, 101)

9. La data de 17.04.2010, inculpatul M_______ D__ a cumpărat de la inculpatul B____


A_____, 240 de litri de motorină, sustrasă de acesta din motorina avută în gestiune,
cu preţul de 2,5 lei/litru, cei doi stabilind să se întâlnească în jurul orei 2:30 pentru
sustragerea motorinei. (vol.XI dos.UP f.112-113)
10. La data de 04.05.2010, inculpatul M_______ D__ a primit de la învinuitul P__ D__,
mecanic de locomotivă, 20 de litri de motorină, motorina fiind sustrasă de către
învinuit din locomotivă pe la supapă. (vol.XI dos.UP f.137)

11. La data de 06.05.2010, inculpatul M_______ D__ a sustras împreună cu inculpatul


B____ A_____, 60 de litri de motorină, respectiv 6 flacoane de câte 10 litri , din
motorina avută în gestiune de inculpatul B____ A_____. (vol.XI dos.UP f.139-140)

12. La data de 06.05.2010, inculpatul M_______ D__ a primit de la inculpatul


Chişadam A________, 20 de litri de motorină, sustrasă de acesta din motorina avută
în gestiune, inculpatul Chişadam A________ spunându-i inculpatului M_______ D__ că
urmează să se întâlnească la un loc cunoscut, la întoarcerea sa din cursă, trebuind
să aibă grijă să nu fie văzuţi de N______. (vol.XI dos.UP f.140-141)

13. La data de 08.05.2010, inculpatul M_______ D__ a sustras împreună cu inculpatul


T____ L______, 40 de litri de motorină, din motorina avută în gestiune de inculpatul
T____ L______, acesta spunându-i inculpatului M_______ D__ că poate merge să tragă
ceva din Diesel: „hai că are, poţi băga furtunul în ea.” (vol.XI dos.UP f.167-168)

14. La data de 11.05.2010, inculpatul M_______ D__ a primit de la inculpatul


Chişadam A________, 70 de litri de motorină, respectiv 7 flacoane de câte 10 litri ,
sustrasă de acesta din motorina avută în gestiune, inculpatul Chişadam A________
spunându-i inculpatului M_______ D__ să îl aştepte pe partea dinspre pădure. (vol.XI
dos.UP f.148-149)

15. La data de 12.05.2010, inculpatul M_______ D__ a sustras împreună cu învinuitul


P__ D__, mecanic de locomotivă, 20 de litri de motorină, la intrarea locomotivei în
depou. (vol.XI dos.UP f.150)

16. La data de 14.05.2010, inculpatul M_______ D__ a sustras împreună cu inculpatul


B____ A_____, 40 de litri de motorină, inculpatul B____ A_____ atrăgându-i atenţia
inculpatului M_______ D__ că rezervorul este în partea dinspre gară, iar acesta
spunând că în acest caz nu e nicio problemă, că va stinge luminile. (vol.XI dos.UP
f.157)

17. La data de 20.05.2010, inculpatul M_______ D__ a sustras împreună cu inculpatul


T____ L______, 80 de litri de motorină, respectiv 8 flacoane de câte 10 litri , din
motorina avută în gestiune de inculpatul T____ L______, cei doi stabilind ca motorina
să o sustragă din acelaşi loc din locomotivă, „tot dintr-un loc, din capătul aistalalt”,
urmând să o împartă „jumi, juma”, respectiv câte 4 canistre fiecare. (vol.XI dos.UP
f.167-168)

18. La data de 25.05.2010, inculpatul M_______ D__ a primit de la inculpatul


Chişadam A________, 70 de litri de motorină, respectiv 7 flacoane de câte 10 litri ,
sustrasă de acesta din motorina avută în gestiune, inculpatul Chişadam A________
spunându-i inculpatului M_______ D__ a doua zi că dacă îl întreabă cineva, să spună
că au fost doar 6 flacoane. (vol.XI dos.UP f.182-183, 184)

19. La data de 28.05.2010, inculpatul M_______ D__ a primit de la inculpatul


Chişadam A________, 80 de litri de motorină, respectiv 8 flacoane de câte 10 litri ,
sustrasă de acesta din motorina avută în gestiune, inculpatul Chişadam A________
spunându-i inculpatului M_______ D__ să meargă la linia 10, să nu fie văzuţi pe
camere. (vol.XI dos.UP f.186-187, 188-189)

20. La data de 30.05.2010, inculpatul M_______ D__ a sustras împreună cu inculpatul


B____ A_____, 6 litri de motorină, inculpatul B____ A_____ spunându-i inculpatului
M_______ D__ că „de la remorcă am tăiat io un flacon numai slobozim în ea de la
robinet.” (vol.XI dos.UP f.203)

21. Tot la data de 30.05.2010, inculpatul M_______ D__ a sustras împreună cu


inculpatul B____ A_____, 20 de litri de motorină, câte 10 litri pentru fiecare, inculpatul
B____ A_____ spunându-i inculpatului M_______ D__ să aducă un flacon de 10 şi
pentru el (vol.XI dos.UP f.204)

22. La data de 30.05.2010, inculpatul M_______ D__ a sustras împreună cu inculpatul


Chişadam A________, 60 litri de motorină, respectiv 6 flacoane a câte 10 litri , câte 3
pentru fiecare, inculpatul Chişadam A________ spunându-i inculpatului M_______ D__
că „facem dintr-un loc.” (vol.XI dos.UP f.205, 206)

23. La data de 31.05.2010, inculpatul M_______ D__ a sustras împreună cu inculpatul


Chişadam A________, 140 litri de motorină, respectiv „8 cu 6” flacoane a câte 10 litri ,
inculpatul Chişadam A________ spunându-i inculpatului M_______ D__ că „dacă te-
ntreabă cumva Leontinu, şasă cu şasă.” (vol.XI dos.UP f.207-208, 208-209)

B. În ceea ce priveşte infracţiunea de complicitate la dare de mită, pentru stabilirea


numărului actelor materiale care au fost reţin ut e în sarcina acestui inculpat,
instanţa a aprecia t ca dovedite prin coroborare cu restul materialului probator, aşa
cum s-a arătat mai sus, următoarele:
1. La data de 04.03.2010, inculpatul M_______ D__ a acceptat să îi ducă inculpatului
Ş_____ F_______ V____ un flacon cu motorină din partea inculpatului B____ G_______,
mecanic de locomotivă, cunoscând că motorina este dată cu titlu de mită. (vol.IV A
dos.UP f.119, 121-123)

2. La data de 12.03.2010, inculpatul M_______ D__ a acceptat să îi ducă inculpatului


B____ Alin G______ motorină de la un mecanic neidentificat, cei doi inculpaţi
întâlnindu-se pentru ca inculpatul B____ Alin G______ să îi dea inculpatului M_______
D__ recipient, acesta neavând, ulterior, în cursul aceleiaşi zile inculpatul M_______
D__ lăsând motorina în portbagajul maşinii inculpatului B____ Alin G______. (vol.V
dos.UP f.73-74, 75-76)

3. La data de 25.03.2010, inculpatul M_______ D__ a acceptat să îi ducă inculpatului


Ş_____ F_______ V____ un flacon de cinci litri de ulei de motor din partea învinuitului
O____ C_____ G_______, mecanic de locomotivă, cunoscând că uleiul de motor este
sustras şi este dat cu titlu de mită. (vol.IV B dos.UP f.414-417, 419, vol.XI dos.UP
f.34)

4. La data de 31.03.2010, inculpatul M_______ D__ a acceptat să îi ducă inculpatului


Ş_____ F_______ V____ un flacon cu motorină din partea învinuitului C______ N______,
mecanic de locomotivă, însă în cele din urmă motorina a fost dată de către învinuit
inculpatului B_____ D__ R___, care nu a fost de acord să primească 2,5 litri el şi 2,5
litri inculpatul Ş_____ F_______ V____. (vol.IV B dos.UP f.500, 503-504, vol.XI dos.UP
f.52)

5. La data de 01.04.2010, inculpatul M_______ D__ a acceptat să îi ducă inculpatului


B____ Alin G______ motorină de la inculpatul B____ I___ şi de la numitul Homitaşu,
manevrant, cunoscând că motorina se dă cu titlu de mită. (vol.V dos.UP f.160-163,
vol.XI dos.UP f.54-55 ).

6. La data de 07.04.2010, inculpatul M_______ D__ a acceptat să îi ducă inculpatului


Ş_____ F_______ V____ un flacon de motorină din partea inculpatului B____ I___,
mecanic de locomotivă, care urma să efectueze o cursă, întrucât este de serviciu.
(vol.IV B dos.UP f.588-590, vol.XI dos.UP f.74-75)

7. La data de 07.04.2010, inculpatul M_______ D__ a acceptat să îi ducă inculpatului


P__ C_______ un flacon de motorină din partea unui mecanic de locomotivă
neidentificat, care urma să iasă cu locomotiva tip LVT din depou. (vol.IV B dos.UP
f.588-590, vol.XI dos.UP f.81-82)
8. La data de 17.04.2010, inculpatul M_______ D__ a acceptat să îi ducă inculpatului
P__ C_______ I___ motorină de la un mecanic de locomotivă, Pichi, cunoscând că
motorina se dă cu titlu de mită. (vol.VIII dos.UP f.64)

9. La data de 26.04.2010, inculpatul M_______ D__ a acceptat să îi ducă inculpatului


Ş_____ F_______ V____ un flacon cu motorină din partea inculpatului P__ D____,
mecanic de locomotivă, la întoarcerea acestuia din cursă. (vol.IV C dos.UP f.762-763,
vol.XI dos.UP f.120-121)

10. La data de 26.04.2010, inculpatul M_______ D__ a acceptat să îi ducă inculpatului


Ş_____ F_______ V____ un flacon cu 5 litri de motorină din partea inculpatului
Chişadam A________, cunoscând atât provenienţa motorinei, cât şi faptul că este
dată cu titlu de mită. (vol.IV C dos.UP f.764-765)

11. La data de 30.04.2010 inculpatul M_______ D__ a acceptat să îi ducă inculpatului


Ş_____ F_______ V____ un flacon cu cinci litri de motorină din partea inculpatului
Chişadam A________, cunoscând provenienţa motorinei şi faptul că este dată cu tilu
de mită. (vol.IV C dos.UP f.811-812)

12. La data de 04.05.2010, inculpatul M_______ D__ a acceptat să îi ducă inculpatului


B_____ D__ R___ un flacon cu 5 litri de motorină, „un cinciuc”, cei doi urmând să se
întâlnească. (vol.VII dos.UP f.86, 88)

13. La data de 12.05.2010, inculpatul M_______ D__ a acceptat să îi ducă din partea
inculpatului P__ C_______ I___, un flacon inculpatului P__ D____, pentru ca acesta să
pună în el motorină pentru inculpatul P__ C_______ I___. (vol.VIII dos.UP f.125, 126)

14. La data de 12.05.2010, inculpatul M_______ D__ a acceptat să îi ducă din partea
inculpatului P__ C_______ I___, un flacon inculpatului B____ Alin, pentru ca acesta să
pună în el motorină pentru inculpatul P__ C_______ I___ (vol.VIII dos.UP f.126-127,
128-129)

15. La data de 22.05.2010, inculpatul M_______ D__ a acceptat să îi ducă inculpatului


Ş_____ F_______ V____ un flacon cu motorină din partea inculpatului T____ L______,
mecanic de locomotivă, cunoscând că motorina este dată cu titlu de mită. (vol.IV D
dos.UP f.1067-1068)

16. La data de 27.05.2010, inculpatul M_______ D__ a acceptat să îi ducă inculpatului


Ş_____ F_______ V____ un flacon cu cinci litri de motorină din partea inculpatului
Chişadam A________, cunoscând provenienţa motorinei şi faptul că este dată cu tilu
de mită. (vol.IV D dos.UP f.1172-1173, vol.XI dos.UP f. 187-188)

17. La data de 28.05.2010, inculpatul M_______ D__ a acceptat să îi ducă inculpatului


Ş_____ F_______ V____ motorină, din partea învinuitului L_____ S____, mecanic de
locomotivă, fără a se putea stabili despre ce cantitate a fost vorba. (vol.XI do s.UP
f.194, vol.XI dos.UP f.194 )

VIII. INCULPATUL M______ T______

A. În ceea ce priveşte infracţiunea de complicitate la luare de mită în formă


continuată, pentru stabilirea numărului actelor materiale care au fost reţin ut e în
sarcina acestui inculpat, instanţa a aprecia t ca dovedite prin coroborare cu restul
materialului probator, aşa cum s-a arătat mai sus, următoarele:

1. La data de 18.02.2010, inculpatul M______ T______ a acceptat să îi ducă


inculpatului Ş_____ F_______ V____ un flacon cu motorină din partea inculpatului
B____ A_____, mecanic de locomotivă la S.E.L.C. Jibou . (vol.IV A dos.UP f.12)

2. La data de 20.02.2010, inculpatul M______ T______ a acceptat să îi ducă


inculpatului Ş_____ F_______ V____ „un flaconaş” cu motorină de la inculpatul S______
D____, mecanic de locomotivă în cadrul S.E.L.C. Jibou. Iniţial, motorina nu a putut fi
lăsată la inculpatul M______ T______ deoarece era să fie surprinşi de către persoane
din conducerea S.E.L.C. Jibou, însă ulterior motorina a fost lăsată la inculpatul
M______ T______ pentru inculpatul Ş_____ F_______ V____ care a dus-o în garajul său.
(vol.IV A dos.UP f.25-28)

3. La data de 01.04.2010, inculpatul M______ T______ a acceptat să îi ducă


inculpatului B____ Alin G______ motorină de la inculpatul A______ C______, inculpatul
B____ Alin G______ spunându-i inculpatului M______ T______: „Vezi că
____________________ povestit cu el ... Şi o zis că îmi lasă ceva ... Pune-l deoparte acolo
şi apăi om vedea.” (vol.V dos.UP f.157-158, vol.X dos.UP f.56-57).

4. La data de 01.04.2010, inculpatul M______ T______ a acceptat să îi ducă


inculpatului Ş_____ F_______ V____ un flacon de motorină din partea inculpatului
A______ C______ A_____, mecanic de locomotivă. (vol.IV B dos.UP f.507-509, vol.X
dos.UP f.57-58 )

5. La data de 07.05.2010, inculpatul M______ T______ a acceptat să îi ducă


inculpatului Ş_____ F_______ V____ un flacon cu 5 litri de motorină de la învinuitul
O____ Alin, mecanic de locomotivă în cadrul S.E.L.C. Jibou. Motorina fiind sustrasă
de către învinuit din locomotiva de tip LVT pe care o conducea. (vol.IV A dos.UP f.25-
28, vol.X dos.UP f.90-91 )

6. La data de 11.05.2010, inculpatul M______ T______ a acceptat să îi ducă


inculpatului C_____ D_____ F_____ motorină de la un mecanic I_____, cerându-i
inculpatului M______ T______ să îi ducă acestuia un recipient: „...vezi, c-o zâs ăsta că
poate ceva, du-te du-i te rog unu de-ăla de 10” , însă acesta i-a spus că nu are vas,
eventual doar o găletuţă. (vol.VI dos.UP f.227-228, 229, 230, vol.X dos.UP f.95 )

7. La data de 15.05.2010, inculpatul M______ T______ a acceptat solicitarea


inculpatului P__ C_______ I___ de a-i face acestuia rost de motorină înainte de prânz.
(vol.VIII dos.UP f.105, 108, 109, vol.X dos.UP f.103-105)

8. La data de 15.05.2010, inculpatul M______ T______ a acceptat să îi ducă


inculpatului C_____ D_____ F_____ motorină de la învinuitul C______ N______,
cunoscând că aceasta este dată cu titlu de mită. (vol.VI dos.UP f.248-249, 250)

9. La data de 16.05.2010, inculpatul M______ T______ a acceptat să îi ducă


inculpatului C_____ D_____ F_____ un flacond de 5 litri cu motorină de la un mecanic
de locomotivă, Alin, cunoscând că aceasta este dată cu titlu de mită, motorina
urmând să fie lăsată de inculpatul M______ T______ în garajul inculpatului C_____
D_____ F_____. (vol.VI dos.UP f.248-249, 250, vol.X dos.UP f.106-107) .

B. În ceea ce priveşte infracţiunea de delapidare în formă continuată, instanţa


reţine dovedite prin materialul probator administrat următoarele acte materiale:

1. La data de 12.03.2010, inculpatul M______ T______ a sustras motorină din gestiune


pentru a o da inculpaţilor B____ Alin G______ şi C_____ D_____ F_____. Din convorbirile
telefonice purtate de inculpatul B____ Alin G______ cu inculpaţii Ş_____ F_______ V____
şi C_____ D_____ F_____, rezultă că în timp ce inculpatul B____ Alin G______ aştepta să
ia şi motorina pentru inculpatul B____ Alin G______, a venit în zonă I____ Ş_____, şeful
staţiei, care a găsit nişte vase plină cu motorină, „baduci”, inculpatul spunându-i lui
I____ Ş_____ că este ulei ars în ele, însă acesta nu a crezut, spunând „bine, bine, apa-
n vin s-a preaschimbat.” (vol.V dos.UP f.76-81)

2. La data de 21.03.2010, inculpatul M______ T______ i-a vândut inculpatului C____ I___
4 canistre cu motorină, sustrasă cu ajutorul învinuitului M___ G_______, căruia
inculpatul M______ T______ i-a cerut să stingă becul afară timp de 5 minute. (vol.X
dos.UP f.14-17)
3. La data de 24.03.2010, inculpatul M______ T______ a sustras motorină din
gestiune, pe care i-a dat-o ulterior inculpatului C_____ D_____ F_____. Cei doi au
stabilit să se audă mai târziu în cursul zilei, după ora 16, astfel că la ora 17:36,
inculpatul M______ T______ i-a spus inculpatului C_____ D_____ F_____ că îl va suna
când să meargă după motorină, că încă nu a pus-o, iar la ora 18:42, l-a sunat din
nou, spunându-i: „măi, amu n-am avut vreme, dacă vrei hai după ea, dacă nu la 7
când plec vii atunci în parcare şi ţi-l aduc acolo.” (vol.VI dos.UP f.9-10, 14, 16, vol.X
dos.UP f.31-32)

4. La data de 24.03.2010, inculpatul M______ T______ a sustras un flacon cu ulei de


motor din gestiune pe care ulterior l-a dat inculpatului Ş_____ F_______ V____. (vol.X
dos.UP f.33-34)

5. La data de 28.03.2010, inculpatul M______ T______ a T______ a sustras motorină din


gestiune, pe care i-a dat-o ulterior inculpatului C_____ D_____ F_____, spunându-i să
meargă să îşi ia: „hai acum şi m-am descăţat de tine pe...” (vol.VII dos.UP f.17, vol.X
dos.UP f.45)

6. L-a data de 28.03.2010, inculpatul M______ T______ a sustras un flacon cu ulei de


mot or din gestiune pe care ulterior l-a dat inculpatului B_____ D__ R___ , acesta
lăsându-i vas pentru ulei, iar inculpatul M______ T______, care era plecat, i-a spus:
„lasă-l în ăla de la PSI c-apoi ţ-oi pune eu.” (vol.VII dos.UP f.17, vol.X dos.UP f.46)

7. La data de 28.03.2010, inculpatul M______ T______ i-a dat inculpatului C____ I___
120 de litri de motorină, sustrasă din gestiune, inculpatul M______ T______
spunându-i să pregătească „6 bucăţele” pe care le va rezolva la prima oră, după o
oră sunându-l să meargă, că „totul e plin.” (vol.X dos.UP f.51, 53-55, vol.X dos.UP
f.53-55)

8. La data de 01.04.2010, inculpatul M______ T______ i-a dat inculpatului C____ I___
160 de litri de motorină, respectiv 8 canistre, sustrasă din gestiune, iniţial inculpatul
C____ I___ dându-i inculpatului 5 canistre, o oră mai târziu inculpatul M______ T______
sunându-l să îi mai ducă încă 3. (vol.X dos.UP f.60-61)

9. La data de 02.04.2010, inculpatul M______ T______ a sustras 3 canistre cu motorină


şi 1 canistră de 5 litri de ulei pentru numitul B________ M_____, iniţial spunându-i
acestuia „hai cu trei”, iar ulterior, la ora 18:11 contactându-l pe acesta pentru a
merge după motorina sustrasă, cerându-i să mai ducă încă una de 5 litri de ulei.
(vol.X dos.UP f.62-64)
10. La data de 03.04.2010, inculpatul M______ T______ a sustras 2 canistre cu
motorină din rezervorul unei locomotive tip „Săgeata”, cu ajutorul învinuitului M___
G_______, care l-a anunţat când a sosit locomotiva şi apoi a stins becurile afară
pentru ca inculpatul să poată transporta canistrele cu motorină la maşină. (vol.X
dos.UP f.62-64)

11. La data de 30.04.2010, inculpatul M______ T______ a sustras ulei de motor pentru
inculpatul C____ I___, acesta fiindu-i predat în data de 01.05.2010. (vol.X dos.UP f.75-
76)

12. La data de 05.05.2010, inculpatul M______ T______ a sustras din gestiune


motorină, pe care i-a dat-o ulterior inculpatului P__ C_______ I___, spunându-i să
meargă după ea, cei doi stabilind să se întâlnească iniţial în cursul nopţii, apoi spre
dimineaţă, întrucât inculpatul P__ C_______ I___ nu putea ____________________.VIII
dos.UP f.105, 108, 109, vol.X dos.UP f.79-80, 84-85)

13. La data de 11.05.2010, inculpatul inculpatul M______ T______ i-a dat inculpatului
C____ I___, ulei de motor, sustras din gestiune, inculpatul M______ T______ spunându-i
expres: „deci uleiul e rezolvat”, promiţându-i că în ziua următoare îi va face rost de
20 de litri de motorină. (vol.IX dos.UP f.157, vol.X dos.UP f.96)

14. La data de 12.05.2010, inculpatul M______ T______ i-a dat inculpatului C____ I___,
patru canistre cu motorină, sustrasă din gestiune, iniţial inculpatul M______ T______
anunţându-l pe inculpatul C____ I___ că are două canistre, cea cerută de inculpat în
seara anterioară şi una solicitată în ziua respectivă – „mai rezolvă ceva în seara asta
şi te scapi de mine” – iar ulterior sunându-l să mai ducă încă două. (vol.IX dos.UP
f.168-169, vol.X dos.UP f.98-100)

15. La data de 23.05.2010 inculpatul M______ T______ i-a dat inculpatului C____ I___,
40 de litri de motorină, sustrasă din gestiune, cei doi întâlnindu-se personal în zona
liniei 10. (vol.IX dos.UP f.224)

16. La data de 27.05.2010, inculpatul M______ T______ a sustras din gestiune 10 litri
de motorină pe care a dat-o inculpatului B_____ D__ R___ , spunându-i şi cum va
proceda, pentru a nu fi observaţi pe camerele de supraveghere: „când îmi
_______________________ pui pă el şi acolo ... pui o găleată şi-l tăt pui în el, când iese
afară să ţi-l iei de pe el”. (vol.VII dos.UP f.114-115, 118, vol.X dos.UP f.131-133)

17. La data de 29.05.2010, inculpatul M______ T______ a sustras împreună cu


învinuitul B____ Alin C_______, 55 de litri de motorină, respectiv 2 canistre de câte 20
litri cu motorină pentru învinuit, un flacon de 5 litri cu motorină pentru numitul
C_____ şi încă o canistră de 10 litri , din rezervorul unei locomotive tip Duewag,
inculpatuil spunându-i învinuitului să îşi aducă şi un furtun – „adă-ţi un maţ”,
sustragerea motorinei realizându-se şi cu ajutorul învinuitului M___ G_______, care l-
a anunţat când a sosit locomotiva şi apoi a stins becurile afară pentru ca inculpatul
să poată transporta canistrele cu motorină la maşină. (vol.X dos.UP f.135-140)

18. La data de 31.05.2010, inculpatul M______ T______ a sustras împreună cu


învinuitul M___ G_______ 50 de litri de motorină din gestiune, inculpatul spunându-i
învinuitului: „vezi că 5 am ... 5 am pregătit”, iar când acesta întreabă „50?”, îi spune:
„Da. Nu e musai să mă repeţi ca prostu.” (vol.X dos.UP f.147-148)

C. În ceea ce priveşte infracţiunea de dare de mită în formă continuată, pentru


stabilirea numărului actelor materiale care au fost reţinute în sarcina acestui
inculpat, instanţa a apreciat ca dovedite prin coroborare cu restul materialului
probator, aşa cum s-a arătat mai sus, următoarele:

1. La data de 12.03.2010, inculpatul M______ T______ a acceptat solicitarea


inculpatului B____ Alin G______ de a le da motorină acestuia şi inculpatului C_____
D_____ F_____. Din convorbirile telefonice purtate de inculpatul B____ Alin G______ cu
inculpaţii Ş_____ F_______ V____ şi C_____ D_____ F_____, rezultă că în timp ce inculpatul
B____ Alin G______ aştepta să ia şi motorina pentru inculpatul B____ Alin G______, a
venit în zonă I____ Ş_____, şeful staţiei, care a găsit nişte vase plină cu motorină,
„baduci”, inculpatul spunându-i lui I____ Ş_____ că este ulei ars în ele, însă acesta nu
a crezut, spunând „bine, bine, apa-n vin s-a preaschimbat.” (vol.V dos.UP f.76-81)

2. La data de 24.03.2010, inculpatul M______ T______ a acceptat solicitarea


inculpatului C_____ D_____ F_____ de a-i da motorină. Cei doi au stabilit să se audă
mai târziu în cursul zilei, după ora 16, astfel că la ora 17:36, inculpatul M______
T______ i-a spus inculpatului C_____ D_____ F_____ că îl va suna când să meargă după
motorină, că încă nu a pus-o, iar la ora 18:42, l-a sunat din nou, spunându-i: „măi,
amu n-am avut vreme, dacă vrei hai după ea, dacă nu la 7 când plec vii atunci în
parcare şi ţi-l aduc acolo.” (vol.VI dos.UP f.9-10, 14, 16, vol.X dos.UP f.31-32)

3. La data de 24.03.2010, inculpatul M______ T______ a acceptat solicitarea


inculpatului Ş_____ F_______ V____ de a-i da un flaconaş cu ulei, pentru maşină. (vol.X
dos.UP f.33-34)
4. La data de 28.03.2010, inculpatul M______ T______ a acceptat solicitarea
inculpatului C_____ D_____ F_____ a de a-i da acestuia motorină, spunându-i să
meargă să îşi ia: „hai acum şi m-am descăţat de tine pe...” (vol.VII dos.UP f.17, vol.X
dos.UP f.45)

5. L-a data de 28.03.2010, inculpatul M______ T______ a acceptat solicitarea


inculpatului B_____ D__ R___ de a-i da ulei de motor, acesta lăsându-i vas pentru ulei,
iar inculpatul M______ T______, care era plecat, i-a spus: „lasă-l în ăla de la PSI c-apoi
ţ-oi pune eu.” (vol.VII dos.UP f.17, vol.X dos.UP f.46)

6. La data de 05.05.2010, inculpatul M______ T______ a acceptat solicitarea


inculpatului P__ C_______ I___ de a-i da motorină, acesta spunându-i să meargă după
ea, cei doi stabilind să se întâlnească iniţial în cursul nopţii, apoi spre dimineaţă,
întrucât inculpatul P__ Croistian I___ nu putea in tra în garaj. (vol.VIII dos.UP f.105,
108, 109, vol.X dos.UP f.79-80, 84-85)

7. La data de 27.05.2010, inculpatul M______ T______ a acceptat solicitarea


inculpatului B_____ D__ R___ şi i-a dat 10 litri de motorină, spunându-i şi cum va
proceda, pentru a nu fi observaţi pe camerele de supraveghere: „când îmi
_______________________ pui pă el şi acolo ... pui o găleată şi-l tăt pui în el, când iese
afară să ţi-l iei de pe el”. (vol.VII dos.UP f.114-115, 118, vol.X dos.UP f.131-133)

IX. INCULPATUL B________ P_____

A. În ceea ce priveşte infracţiunea de dare de mită, pentru stabilirea numărului


actelor materiale care au fost reţin ut e în sarcina acestui inculpat, instanţa a
aprecia t ca dovedite prin coroborare cu restul materialului probator, aşa cum s-a
arătat mai sus, următoarele:

1. La data de 20.03.2010, B________ P_____ a acceptat solicitarea inculpatului B_____


D__ R___ de a-i da motorină şi i-a spus acestuia: „vezi că ţi l-am făcut acum…dacă
vrei vii după el şi ţi-l las în vagon … dacă vrei să nu te vadă cineva, ţi-l las aici.”(vol.VII
dos.UP f.3)

2. La data de 04.04.2010, inculpatul B________ P_____ a acceptat solicitarea


inculpatului Ş_____ F_______ V____ şi i-a lăsat acestuia un flacon cu motorină la
întoarcerea din cursă, în tehnică, „acolo, la manevră”. (vol.IV B dos.UP f.568-570)

3. La data de 13.04.2010, inculpatul B________ P_____ a acceptat solicitarea


inculpatului Ş_____ F_______ V____ şi i-a lăsat acestuia motorină, la inculpatul
C________ M_____ C_______ care a fost aproape să fie surprins de către şeful postului
de poliţie TF Jibou în timp ce transporta motorina de la tren în incinta gării pentru a
i-o preda inculpatului Ş_____ F_______ V____. (vol.IV C dos.UP f.653, 663-666)

4. La data de 15.04.2010, inculpatul B________ P_____ a acceptat solicitarea


inculpatului P__ C_______ I___, aflând că acesta este de serviciu împreună cu
inculpatul B____ Alin, astfel că le-a dat ambilor câte un flacon de 5 litri cu motorină.
(vol.VIII dos.UP f.62)

5. La data de 28.04.2010, inculpatul B________ P_____ le-a dat inculpaţilor Ş_____


F_______ V____ şi P__ C_______ I___, motorină, fără a putea fi determinată cantitatea,
aceasta fiind adusă inculpaţilor de către inculpatul P_____ A____. (vol.IV C dos.UP
f.793-794)

6. La data de 03.05.2010, inculpatul B________ P_____ a acceptat solicitarea


inculpatului Ş_____ F_______ V____ şi i-a dat acestuia motorină, fără a putea fi
determinată cantitatea. (vol.VI dos.UP f.184-185)

7. La data de 06.05.2010, B________ P_____ i-a promis inculpatului P__ C_______ I___
căîi va da motorină la întoarcerea din cursă, cu condiţia să meargă singur în cursă.
(vol.VIII dos.UP f.113, 115)

8. La data de 17.05.2010, inculpatul B________ P_____ a acceptat solicitarea


inculpatului Ş_____ F_______ V____ de a duce cu el o canistră în cursă pe care să o
aducă plină cu motorină, canistra fiindu-i trimisă prin numitul I____. (vol.IV D dos.UP
f.963-966)

9. La data de 21.05.2010, inculpatul B________ P_____ i-a dat inculpatului C_____


D_____ F_____ motorină, cerându-i să meargă repede după ea, că nu le poate duce
pe toate. (vol.VI dos.UP f.270-271)

10. La data de 27.05.2010, inculpatul B________ P_____ a sustras motorină pentru


inculpatul P__ C_______ I___, care l-a asigurat că poate sustrage motorină, dar „cu
grijucă aşa, ţinând cont de faptul că acum numai noi suntem pe aici” (vol.VIII dos.UP
f.170)

B. În ceea ce priveşte infracţiunea de delapidare în formă continuată, instanţa


reţine dovedite prin materialul probator administrat următoarele acte materiale:

1. La data de 21.02.2010, inculpatul B________ P_____, s-a deplasat împreună cu


inculpatul Ş_____ F_______ V____ în depou având asupra lor vas şi furtun, în scopul de
a sustrage motorină, însă nu au reuşit să sustragă motorină din rezervorul
locomotivei. (vol.IV A dos.UP f.40-41)

2. La data de 20.03.2010, B________ P_____ a sustras motorină din gestiune, pe care a


dat-o inculpatului B_____ D__ R___, căruia i-a spus: „vezi că ţi l-am făcut acum…dacă
vrei vii după el şi ţi-l las în vagon … dacă vrei să nu te vadă cineva, ţi-l las aici.”(vol.VII
dos.UP f.3)

3. La data de 04.04.2010, inculpatul B________ P_____ a acceptat solicitarea


inculpatului Ş_____ F_______ V____ şi i-a lăsat acestuia un flacon cu motorină la
întoarcerea din cursă, în tehnică, „acolo, la manevră”. (vol.IV B dos.UP f.568-570 )

4. La data de 13.04.2010, inculpatul B________ P_____ a sustras un flacon de


motorină din gestiune, pe care a dat-o inculpatului Ş_____ F_______ V____ prin
intermediul inculpatului C________ M_____ C_______, care a fost aproape să fie
surprins de către şeful postului de poliţie TF Jibou în timp ce transporta motorina
de la tren în incinta gării pentru a i-o preda inculpatului Ş_____ F_______ V____. (vol.IV
C dos.UP f.653, 663-666)

5. La data de 15.04.2010, inculpatul B________ P_____ a sustras 10 litri de motorină


din gestiune, pe care a dat-o inculpaţilor P__ C_______ I___ şi B____ Alin, aflând că
aceştia sunt de serviciu împreună. (vol.VIII dos.UP f.62)

6. La data de 28.04.2010, inculpatul B________ P_____ a sustras motorină din


gestiune, pe care a dat-o inculpaţilor Ş_____ F_______ V____ şi P__ C_______ I___, fără a
putea fi determinată cantitatea, aceasta fiind adusă inculpaţilor de către inculpatul
P_____ A____. (vol.IV C dos.UP f.793-794)

7. La data de 03.05.2010, inculpatul B________ P_____ a sustras motorină din


gestiune, pe care a dat-o inculpatului Ş_____ F_______ V____, fără a putea fi
determinată cantitatea. (vol.VI dos.UP f.184-185)

8. La data de 17.05.2010, inculpatul B________ P_____ a sustras o canistră de


motorină din gestiune, pe care a dat-o inculpatului Ş_____ F_______ V____, canistra
fiindu-i trimisă prin numitul I____. (vol.IV D dos.UP f.963-966)

9. La data de 21.05.2010, inculpatul B________ P_____ a sustras o canistră de


motorină din gestiune, pe care a dat-o inculpatului C_____ D_____ F_____, cerându-i
acestuia să meargă repede după ea, că nu le poate duce pe toate. (vol.VI dos.UP
f.270-271)
10. La data de 27.05.2010, inculpatul B________ P_____ a sustras motorină pentru
inculpatul P__ C_______ I___, care l-a asigurat că poate sustrage motorină, dar „cu
grijucă aşa, ţinând cont de faptul că acum numai noi suntem pe aici” (vol.VIII dos.UP
f.170)

X. INCULPATUL CHIŞADAM A________

A. În ceea ce priveşte infracţiunea de dare de mită în formă continuată, pentru


stabilirea numărului actelor materiale care au fost reţin ut e în sarcina acestui
inculpat, instanţa a aprecia t ca dovedite prin coroborare cu restul materialului
probator, aşa cum s-a arătat mai sus, următoarele:

1. La data de 26.02.2010, inculpatul Chişadam A________ a acceptat solicitarea


inculpatului Ş_____ F_______ V____ şi le-a dat câte 5 litri de motorină acestuia şi
inculpatului i B_____ D__ R___, întrucât erau amândoi de serviciu, inculpatul
spunând: „no bine, mă, v-oi lăsa un zece, ce să fac cu voi?”, urmând ca inculpaţii
Ş_____ F_______ V____ şi B_____ D__ R___ să meargă după motorină. (vol.IV A dos.UP
f.89-90)

2. La data de 10.03.2010, inculpatul Chişadam A________ a acceptat solicitarea


inculpatului Ş_____ F_______ V____ şi le-a dat câte 5 litri de motorină acestuia şi
inculpatului B____ Alin G______, care erau de serviciu. (vol.IV A dos.UP f.207)

3. La data de 18.04.2010, inculpatul Chişadam A________ a acceptat solicitarea


inculpatului Ş_____ F_______ V____ şi i-a dat acestuia un „flaconaş” cu motorină, după
ce a alimentat locomotiva pentru a pleca în cursă. (vol.IV C dos.UP f.719)

4. La data de 21.04.2010, inculpatul Chişadam A________ le-a promis inculpaţilor


Ş_____ F_______ V____ şi B____ Alin G______ că „le dă câte una micuţă” după
întoarcerea din cursă. (vol.V dos.UP F.226)

5. La data de 26.04.2010, inculpatul Chişadam A________ a acceptat solicitarea


inculpatului Ş_____ F_______ de a-i da un flacon cu 6- 7 litri de motorină pe care
urmează să îl lase la inculpatul M_______ D__, însă a precizat că îi poate da doar 5
litri: „un zece ieu pentru mine şi îţi dau ţie 5.” (vol.IV C dos.UP f.764-765)

6. La data de 30.04.2010 inculpatul Chişadam A________ a acceptat solicitarea


inculpatului Ş_____ F_______ V____ de a-i da 5 litri de motorină prin intermediul
inculpatului M_______ D__. (vol.IV C dos.UP f.811-812)
7. La data de 27.05.2010, inculpatul Chişadam A________ i-a promis inculpatului
B____ Alin G______ că îi va da motorină spunându-i că „om face cumva, să vedem”.
(vol.V dos.UP f.241-242)

8. La data de 01.06.2010, inculpatul Chişadam A________ a acceptat solicitarea


inculpatului Ş_____ F_______ V____ de a-i da motorină, spunând că îi dă inculpatului
Ş_____ F_______ V____, dar un flacon „de-ăla mic... nu de-ăla mare”. (vol.IV D dos.UP
f.1238-1239)

B. În ceea ce priveşte infracţiunea de delapidare în formă continuată, instanţa


reţine dovedite prin materialul probator administrat următoarele acte materiale:

1. La data de 26.02.2010, inculpatul Chişadam A________ a sustras 10 litri de


motorină din gestiune, pe care a dat-o inculpaţilor Ş_____ F_______ V____ şi B_____ D__
R___, întrucât erau amândoi de serviciu, inculpatul spunând: „no bine, mă, v-oi lăsa
un zece, ce să fac cu voi?”, urmând ca inculpaţii Ş_____ F_______ V____ şi B_____ D__
R___ să meargă după motorină. ( vol.IV A dos.UP f.89-90)

2. La data de 10.03.2010, inculpatul Chişadam A________ a sustras 10 litri de


motorină din gestiune, pe care a dat-o inculpaţilor Ş_____ F_______ V____ şi B____ Alin
G______, care erau de serviciu. (vol.IV A dos.UP f.207)

3. La data de 19.03.2010, inculpatul Chişadam A________ i-a dat inculpatului M_______


D__ 6 canistre cu motorină, sustrasă de acesta din motorina avută în gestiune,
inculpatul Chişadam A________ spunându-i inculpatului M_______ D__ să fie pregătit.
(vol.XI dos.UP f.12)

4. La data de 08.04.2010, inculpatul Chişadam A________ i-a dat inculpatului M_______


D__ 5 litri de motorină, sustrasă din motorina avută în gestiune, inculpatul
Chişadam A________ spunându-i inculpatului M_______ D__ că a ascuns flaconul de
inculpatul Ş_____ F_______ V____, spunându-i acestuia că nu a făcut nimic, că „la
trenul aista nu dau”, atenţionându-l să nu îi spună inculpatului Ş_____ F_______ V____
că a primit motorină dacă va fi abordat de acesta . (vol.XI dos.UP f.83-84)

5. La data de 12.04.2010, inculpatul Chişadam A________ i-a dat inculpatului M_______


D__ 200 de litri de motorină, sustrasă de acesta din motorina avută în gestiune,
inculpatul Chişadam A________ spunându-i inculpatului M_______ D__ să pregătească
recipiente pentru 150 litri , iar inculpatul M_______ D__ solicitând 200 litri , inculpatul
Chişadam A________ spunând că e bine şi aşa. Cei doi au stabilit să se întâlnească
după ora 19, când inculpatul M_______ D__ l-a anunţat pe inculpatul Chişadam
A________ că are două recipiente, una lăsată deja în zona liniei 10, unde cei doi
intenţionau să sustragă motorina şi una pe care o avea asupra lui. A doua zi,
inculpatul Chişadam A________ i-a spus inculpatului M_______ D__ ca în situaţia în
care îl întreabă cineva, să spună că în seara dinainte a fost vorba despre 160 de litri.
(vol.XI dos.UP f.93, 97-98, 101)

6. La data de 18.04.2010, inculpatul Chişadam A________ a sustras un flacon de


motorină din gestiune, pe care a dat-o inculpatului Ş_____ F_______ V____, după ce a
alimentat locomotiva pentru a pleca în cursă. (vol.IV C dos.UP f.719)

7. La data de 26.04.2010, inculpatul Chişadam A________ a a sustras 5 litri de


motorină din gestiune, pe care a dat-o inculpatului Ş_____ F_______, prin intermediul
inculpatului M_______ D__. (vol.I V C dos.UP f.764-765)

8. La data de 30.04.2010 inculpatul M_______ D__ a sustras din gestiune cinci litri de
motorină pe care i-a dat inculpatului Ş_____ F_______ V____, prin intermediul
inculpatului Moldovand D__. (vol.IV C dos.UP f.811-812)

9. La data de 06.05.2010, inculpatul Chişadam A________ i-a dat inculpatului M_______


D__ 20 de litri de motorină, sustrasă de acesta din motorina avută în gestiune,
inculpatul Chişadam A________ spunându-i inculpatului M_______ D__ că urmează să
se întâlnească la un loc cunoscut, la întoarcerea sa din cursă, trebuind să aibă grijă
să nu fie văzuţi de N______. (vol.XI dos.UP f.140-141)

10. La data de 11.05.2010, inculpatul Chişadam A________ i-a dat inculpatului


M_______ D__ 70 de litri de motorină, respectiv 7 flacoane de câte 10 litri , sustrasă
de acesta din motorina avută în gestiune, inculpatul Chişadam A________ spunându-i
inculpatului M_______ D__ să îl aştepte pe partea dinspre pădure. (vol.XI dos.UP
f.148-149)

11. La data de 22.05.2010, inculpatul Chişadam A________ împreună cu inculpatul


Ş_____ F_______ V____ au sustras „un flaconaş” cu motorină din rezervorul
locomotivei cu care inculpatul Chişadam A________ s-a întors din cursă, în acest sens
inculpatul Ş_____ F_______ V____ deplasându-se la locomotivă cu vas şi furtun. (vol.IV
D dos.UP f.1065)

12. La data de 25.05.2010, inculpatul Chişadam A________ i-a dat inculpatului


M_______ D__ 70 de litri de motorină, respectiv 7 flacoane de câte 10 litri , sustrasă
de acesta din motorina avută în gestiune, inculpatul Chişadam A________ spunându-i
inculpatului M_______ D__ a doua zi că dacă îl întreabă cineva, să spună că au fost
doar 6 flacoane. (vol.XI dos.UP f.182-183, 184)

13. La data de 28.05.2010, inculpatul Chişadam A________ i-a dat inculpatului


M_______ D__ 80 de litri de motorină, respectiv 8 flacoane de câte 10 litri , sustrasă
de acesta din motorina avută în gestiune, inculpatul Chişadam A________ spunându-i
inculpatului M_______ D__ să meargă la linia 10, să nu fie văzuţi pe camere. (vol.XI
dos.UP f.186-187, 188 -189)

14. La data de 30.05.2010, inculpatul Chişadam A________ a sustras împreună cu


inculpatul M_______ D__, 60 litri de motorină, respectiv 6 flacoane a câte 10 litri , câte
3 pentru fiecare, inculpatul Chişadam A________ spunându-i inculpatului M_______
D__ că „facem dintr-un loc.” (vol.XI dos.UP f.205, 206)

15. La data de 31.05.2010, inculpatul Chişadam A________ a sustras împreună cu


inculpatul M_______ D__, 140 litri de motorină, respectiv „8 cu 6” flacoane a câte 10
litri , inculpatul Chişadam A________ spunându-i inculpatului M_______ D__ că „dacă
te-ntreabă cumva Leontinu, şasă cu şasă.” (vol.XI dos.UP f.207-208, 208-209)

XI. INCULPATUL C____ V_____

A. În ceea ce priveşte infracţiunea de delapidare în formă continuată, instanţa


reţine dovedite prin materialul probator administrat următoarele acte materiale:

1. La data de 17.02.2010, inculpatul C____ V_____ a sustras din locomotiva pe care o


conducea 5 litri de motorină, pe care a dat-o inculpatului B____ Alin G______, prin
intermediul inculpatului Ciu re I___. (vol.V dos.UP f.1-2)

2. La data de 25.02.2010, inculpatul C____ V_____ a sustras din locomotiva pe care o


conducea 10 litri de motorină, pe care a dat-o inculpaţilor Ş_____ F_______ V____ şi
C_____ D_____ F_____, fiind de serviciu. (vol.IV A dos. UP f.77-78, 80, 81-82)

3. La data de 24.03.2010, inculpatul C____ V_____ a sustras 40 de litri de motorină din


locomotiva pe care o conducea, din sirocol. (vol.XII dos.UP f.25)

4. La data de 25.03.2010, inculpatul C____ V_____ a a sustras din locomotiva pe care


o conducea 5 litri de motorină, pe care a dat-o inculpatului Ş_____ F_______ V____,
întrucât acesta i-a spus că era ziua poliţiei şi trebuie să meargă la S_______. (vol.IV B
dos.UP f. 405-408)
5. La data de 27.03.2010, inculpatul C____ V_____ a sustras împreună cu învinuitul
T____ A___ C_____, motorină din locomotiva pe care acesta din urmă o conducea,
inculpatul C____ V_____ spunându-i învinuitului cum îl ajută, respectiv: „Bă, îţi
deschid uşiţa... Îţi slăbesc capacul şi numai desfaci capacul şi bagi acolo...” (vol.XII
dos.UP f.33-35)

6. La data de 25.03.2010, inculpatul C____ V_____ a sustras din locomotiva pe care o


conducea 60 litri de motorină, pe care a vândut-o în ziua următoare învinuitului
B____ V_____ C_______. (vol.XII dos.UP f.44-45)

7. La data de 29.03.2010, inculpatul C____ V_____ a sustras cu ajutorul inculpatului


P_____ A____, din locomotiva pe care o conducea, 80 litri de motorină, pe care a dat-
o inculpatului P_____ A____, acesta aducând cansitrele şi furtunul. (vol.XII dos.UP
f.51-52)

8. La data de 01.04.2010, inculpatul C____ V_____ a sustras împreună cu învinuitul


L______ L____, 30 de litri de motorină din locomotiva pe care acesta din urmă o
conducea, aceatsa fiind cantitatea pe care o putea sustrage din cauza modificării
cotelor, inculpatul C____ V_____ spunându-i învinuitului să meargă la linia 2 şi să
ducă şi un furtun (vol.XII dos.UP f.60-62)

9. La data de 02.04.2010, inculpatul C____ V_____ împreună cu inculpatul Ş_____


F_______ V____ au sustras trei canistre de motorină din rezervorul locomotivei cu
care inculpatul C____ V_____ efectua o cursă în momentul în care garnitura de tren
era garată la linia 10 din gara Jibou. În acest sens inculpaţii au fost dotaţi cu canistre
şi furtun aduse de către inculpatul Ş_____ F_______ V____. (vol.IV B dos.UP f.526-531,
539-541, 545, vol.XII dos.UP f.66-72 )

10. La data de 05.04.2010, inculpatul C____ V_____ i-a dat inculpatului P_____ A____ 60
de litri motorină, din cea sustrasă din rezervorul locomotivei pe care o conducea.
( vol.XII dos.UP f.85-86 )

11. La data de 08.04.2010, inculpatul C____ V_____ împreună cu inculpatul Ş_____


F_______ V____ au sustras motorină din rezervorul locomotivei cu care inculpatul
C____ V_____ trebuia să plece în cursă, sens în care cei doi au fost dotaţi cu trei
canistre pentru inculpatul Ş_____ F_______ V____ şi furtun aduse de către acesta,
inculpatul C____ V_____ având şi el o canistră de 10 litri pentru a pune motorină în
maşină. (vol.IV B dos.UP f.608-612)
12. La data de 12.04.2010, inculpatul C____ V_____ împreună cu învinuitul F______
I_____ au sustras 20 de litri de motorină din rezervorul locomotivei pe care
inculpatul C____ V_____ o conducea, sens în care învinuitul a adus o canistră de 10
litri şi două bidoane de câte 5 litri şi furtun. ( vol.XII d os.UP f.115-116 )

13. La data de 18.04.2010, inculpatul C____ V_____ a sustras din locomotiva pe care o
conducea 20 litri de motorină, spunându-i învinuitului F______ I_____ G______ că doar
atât se poate de la trenul respectiv, însă are el nevoie de motorină pentru socrul
său, astfel că nu îi poate da învinuitului. (vol.XII dos.UP f.127-128)

14. La data de 24.04.2010, inculpatul C____ V_____ a sustras împreună cu învinuitul


B____ Alin, din locomotiva pe care o conducea 60 litri de motorină, câte 30 de litri
fiecare, inculpatul relatându-i aceste aspecte inculpatului T____ L______. (vol.XII
dos.UP f.134)

15. La data de 28.04.2010, inculpatul C____ V_____ a sustras din locomotiva pe care o
conducea 10 litri de motorină, pe care i-a dat inculpaţilor P__ C_______ I___ şi C_____
D_____ F_____, câte 5 litri pentru fiecare, spunându-i inculpatului P__ C_______ I___: „îţi
dau ţie într-una de 10 şi îi dai tu 5 ... Nu-i dau la Feli, că i-am dat ieri.” (vol.VIII dos.UP
f.83-84, vol.XII dos.UP f.138)

16. La data de 28.04.2010, C____ V_____ a sustras din locomotiva pe care o conducea
un flacon cu motorină pe care i l-a dat inculpatului Ş_____ F_______ V____, spunând
„dă-i tu siringa la C_____ acolo”, acesta fiind dispus să meargă cu un furtun şi să
tragă el motorină şi pentru el şi pentru inculpatul C_____ D_____ F_____. (vol.IV C
dos.UP f.792-793, vol.XII dos.UP f.138-140 )

17. La data de 29.04.2010, inculpatul C____ V_____ a sustras din locomotiva pe care o
conducea 10 litri de motorină, spunându-i mecanicului N______ că e cam puţină
motorina, dar că are „10 litriităre” la sirocol şi că merge să şi le ia. (vol.XII dos.UP
f.144)

18. La data de 05.05.2010, inculpatul C____ V_____ a sustras din locomotiva pe care o
conducea 30 litri de motorină, pe care i-a dat inculpatului Pormub A____, spunându-
i acestuia: „...ţi-o trag eu într-o, în 3 canistre de 10 ... şi apoi numai îţi dau plasa şi o
canistră la mână şi ai plecat.” (vol.XII dos.UP f.153-154)

19. La data de 12.05.2010, inculpatul C____ V_____ sustras din gestiunea sa un flacon
de cinci litri de motorină pe care i l-a dat inculpatului Ş_____ F_______ V____ şi i-a dat
acestuia. (vol.IV C dos.UP f.925-926, vol.XII dos.UP f.182-183 )
20. La data de 17.05.2010, inculpatul C____ V_____ împreună cu inculpatul Ş_____
F_______ V____ au sustras câte cinci litri de motorină din rezervorul locomotivei cu
care inculpatul C____ V_____ s-a întors din cursă. (vol.IV D dos.UP f.959-960)

21. La data de 25.05.2010, inculpatul C____ V_____ a sustras motorină din gestiune,
pe care a dat-o inculpatului P_____ A____, fără a putea fi determinată cantitatea, în
cursul aceleiaşi zile, inculpatul C____ V_____ spunându-i inculpatului Ş_____ F_______
V____ că nu îi poate da motorină, întrucât ce a sustras de dimineaţă a dat-o toată
inculpatului P_____ A____. ( vol.XII dos.UP f.215, 219-220).

B. În ceea ce priveşte infracţiunea de dare de mită în formă continuată, pentru


stabilirea numărului actelor materiale care au fost reţin ut e în sarcina acestui
inculpat, instanţa a aprecia t ca dovedite prin coroborare cu restul materialului
probator, aşa cum s-a arătat mai sus, următoarele:

1. La data de 17.02.2010, inculpatul C____ V_____ a acceptat să îi dea inculpatului


B____ Alin G______, 5 litri de motorină prin intermediul inculpatului C____ I___,
motorina fiind sustrasă din locomotiva pe care inculpatul C____ V_____ o conducea.
(vol.V dos.UP f.1-2)

2. La data de 20.02.2010, inculpatul C____ V_____ a acceptat solicitarea inculpatului


Ş_____ F_______ V____ de a-i da un flacon cu motorină la întoarcerea din cursă,
spunându-i „pentru tine facem tot posibilul”. (vol.IV A dos.UP f.344, 5-48)

3. La data de 25.02.2010, inculpatul C____ V_____ a acceptat solicitarea inculpatului


Ş_____ F_______ V____ de a le da motorină acestuia şi inculpatului C_____ D_____
F_____, fiind de serviciu, astfel că le-a dat acestora câte un flacon de motorină,
inculpatul Ş_____ F_______ V____ cerându-i să nu îi spună inculpatului C_____ D_____
F_____ că i-a dat şi lui anterior motorină. (vol.IV A dos.UP f.77-78, 80, 81-82)

4. La data de 25.03.2010, inculpatul C____ V_____ a acceptat solicitarea inculpatului


Ş_____ F_______ V____ şi i-a dat acestuia un flacon de cinci litri de motorină întrucât
era ziua poliţiei şi trebuae să meargă la S_______. Inculpatul C____ V_____ a acceptat,
spunându-i „no, hai să-ţi dau 5 litri . Dar 5 litri , nu 6, măi, 5.” (vol.IV B dos.UP f. 405-
408, vol.XII dos.UP f.29-31 )

5. La data de 26.03.2010, inculpatul C____ V_____ a acceptat solicitarea inculpatului


C_____ D_____ F_____ de a-i da motorină, spunţndu-i să meargă a doua zi, întrucât e
de serviciu: „mâine să vii să-ţi dau, că îs de serviciu.” (vol.VI dos.UP f.24-25)
6. La data de 05.04.2010, inculpatul C____ V_____ a acceptat solicitarea inculpatului
Ş_____ F_______ V____ şi i-a dat acestuia un flacon „de-ăla mic” de motorină prin
intermediul inculpatului P_____ A____. (vol.IV B dos.UP f.572-576, vol.XII dos.UP f.86-
88 )

7. La data de 28.04.2010, inculpatul Ş_____ F_______ V____ i-a cerut inculpatului C____
V_____ să îi dea un flacon cu motorină, iar acesta, după ce iniţial a avut o ceartă cu
inculpatul Ş_____ F_______ V____, legată de modul în care se dă motorina poliţiştilor
pe turele de noapte, în cele din urmă a acceptat, spunând „dă-i tu siringa la C_____
acolo”. (vol.IV C dos.UP f.792-793, vol.XII dos.UP f.138-14 0 )

8. La data de 28.04.2010, inculpatul C____ V_____ a acceptat solicitarea inculpatului


P__ C_______ I___ şi le-a dat acestuia şi inculpatului C_____ D_____ F_____, motorină,
câte 5 litri pentru fiecare, spunându-i inculpatului P__ C_______ I___: „îţi dau ţie într-
una de 10 şi îi dai tu 5 ... Nu-i dau la Feli, că i-am dat ieri.” (vol.VIII dos.UP f.83-84,
vol.XII dos.UP f.138)

9. La data de 12.05.2010, inculpatul C____ V_____ a acceptat solicitarea inculpatului


Ş_____ F_______ V____ şi i-a dat acestuia un flacon de cinci litri de motorină. (vol.IV C
dos.UP f.925-926, vol.XII dos.UP f.182-183 )

XII. INCULPATUL I_____ S_____

A. În ceea ce priveşte infracţiunea de complicitate la delapidare în formă


continuată, instanţa a reţin ut dovedite prin materialul probator administrat
următoarele acte materiale:

1. La data de 18.04.2010, inculpatul I_____ S_____ a primit de la un mecanic de


locomotivă care efectuase o cursă de D__, 10 litri de motorină, însă nu a fost
mulţumit de calitatea acesteia, fiind albă, „ca şi cu var în ea”, exprimându-şi
nemulţumirea în faţa învinuitului M____ A_____ S____, spunându-i acestuia că din
acest motiv nu i-a adus motorină şi promiţându-i că va încerca să rezolve în zilele
următoare. (vol.XIII dos.UP f.65-66).

2. La data de 03.05.2010, inculpatul I_____ S_____ l-a contactat pe inculpatul C____


I___ spunându-i să meargă la inculpatul S_______ Alin, întrucât el şi-a umplut deja
vasele şi mai are 60 de litri de motorină, sustrasă de inculpatul S_______ Alin din
rezervorul unei locomotive ti p LVT. (vol.IX dos.UP f.94-95)
3. La data de 09.05.2010, inculpatul I_____ S_____ a primit de la un mecanic de
locomotivă neidentificat, o cantitate de motorină care nu poate fi stabilită exact, dar
este mai mare de 70 de litri, întrucât din această cantitate primită, inculpatul a
vândut 70 litri învinuitului M____ A_____ S____, spunându-i acestuia: „Amu mă duc să
mă uit să văd ce-mi pun şi mie ... Un şaptezeci cred că ţi-oi aduce, să şi scap de gura
ta.” (vol.XIII dos.UP f.78).

4. La data de 18.05.2010, inculpatul I_____ S_____ a primit de la inculpatul B____


A_____ 60 de litri de motorină, pe care acesta a sustras-o din gestiunea sa, punând-o
în recipientele aduse de către inculpatul I_____ S_____, iniţial, când inculpatul B____
A_____ i-a spus că ar fi 40 de litri, acesta spunând că nu are canistră de 40, dar
aduce una de 30 şi una de 10. (vol.XIII dos.UP f.141-142, 143)

5. La data de 24.05.2010, inculpatul I_____ S_____ a primit de la inculpatul B____


A_____ 80 de litri de motorină, pe care acesta a sustras-o din locomotiva cu care
urma să plece în cursă. (vol.XIII dos.UP f.150)

6. La data de 27.05.2010, I_____ S_____ a primit de la inculpatul B____ A_____ 60 de


litri de motorină, pe care acesta a sustras-o din gestiunea sa, stabilind să se
întâlnească cu acesta „la motorul ăla de către Z____, pe partea Ciglentirului.” (vol.XIII
dos.UP f.161)

7. La data de 27.05.2010, inculpatul I_____ S_____ împreună cu inculpatul Ş_____


F_______ V____ au sustras 35 litri de motorină din rezervorul unei locomotive,
inculpatul Ş_____ F_______ V____ ducând vasele necesare. (vol.IV D dos.UP f.1156-
1157, vol.XIII dos.UP f.162)

B. În ceea ce priveşte infracţiunea de complicitate la luare de mită, instanţa a


reţinut că în sarcina inculpatului, în actul de sesizare s-a făcut referire sub aspectul
acestei infracţiuni la un singur act material, rezultat din convorbirea telefonică
dintre acesta şi inculpatul B____ Alin g______ din data de 28.02.2010 ora 22:04 (vol.V
dos.UP f.28).

Analizând această convorbire telefonică, instanţa a aprecia t că nu se poate stabili


fără nicio îndoială că discuţia dintre cei doi inculpaţi se referea la pretinderea sau
oferirea de motorină cu titlu de mită de către inculpatul B____ Alin, cu complicitatea
inculpatului I_____ S_____.

În aceste condiţii, s -a aprecia t că nu se poate stabili acţiunea care ar reprezenta


elementul material al infracţiunii de luare de mită, aceasta nefiind de altfel reţinută
nici în sarcina inculpatului B____ Alin G______ ca autor, astfel că nu poate fi reţinută
întrunirea elementelor constitutive ale complicităţii la această infracţiune în sarcina
inculpatului I_____ S_____, motiv pentru care urmează a se dispune faţă de acesta o
soluţie de achitare, în temeiul art.16 alin.1 lit.b) teza I Cod procedură penală pentru
infracţiunea de complicitate la luare de mită.

XIII. INCULPATUL P_____ A____ P___

A. În ceea ce priveşte infracţiunea de complicitate la delapidare în formă


continuată, instanţa a reţin ut dovedite prin materialul probator administrat
următoarele acte materiale:

1. La data de 29.03.2010, inculpatul P_____ A____ l-a ajutat pe inculpatul C____ V_____
să sustragă din locomotiva pe care acesta din urmă o conducea 80 litri de motorină,
motorina fiind însuşită de inculpatul P_____ A____, acesta aducând canistrele şi
furtunul. (vol.XII dos.UP f.51-52)

2. La data de 05.04.2010, inculpatul P_____ A____ a primit un flacon de motorină din


partea inculpatului C____ V_____, care tocmai se întorsese dintr-o cursă, cunoscând
că motorina a fost sustrasă de către inculpatul C____ V_____, inculpatul P_____ A____
ajutându-l să sustragă motorina . (vol.IV B dos.UP f.572-576)

3. La data de 05.04.2010, inculpatul P_____ A____ a primit din partea inculpatului


C____ V_____ 60 de litri motorină, din cea sustrasă din rezervorul locomotivei pe care
o conducea, cu ajutorul inculpatului P_____ A____. ( vol.XII dos.UP f.85-86 )

4. La data de 05.05.2010, inculpatul P_____ A____ l-a ajutat pe inculpatul C____ V_____
să sustragă din locomotiva pe care o conducea 30 litri de motorină, pe care i-a dat
inculpatului P_____ A____, spunându-i acestuia: „...ţi-o trag eu într-o, în 3 canistre de
10 ... şi apoi numai îţi dau plasa şi o canistră la mână şi ai plecat.” (vol.XII dos.UP
f.153-154)

5. La data de 25.05.2010, inculpatul P_____ A____ l-a ajutat pe inculpatul C____ V_____
să sustragă motorină din gestiune, pe care acesta a dat-o inculpatului P_____ A____,
fără a putea fi determinată cantitatea. ( vol.XII dos.UP f.215, 219-220).

6. La data de 28.05.2010, inculpatul P_____ A____ l-a ajutat pe inculpatul C________


M_____ C_______ şi pe un mecanic necunoscut să sustragă motorină din gestiune, în
acest scop ducându-le acestora recipiente în care să pună motorina. ( vol.XIII
dos.UP f.126, 127, 131-132).
B. În ceea ce priveşte infracţiunea de complicitate la luare de mită în formă
continuată, pentru stabilirea numărului actelor materiale care au fost reţin ut e în
sarcina acestui inculpat, instanţa a aprecia t ca dovedite prin coroborare cu restul
materialului probator, aşa cum s-a arătat mai sus, următoarele:

1. La data de 07.03.2010, inculpatul P_____ A____, agent de pază la Condorul S.R.L.,


societate comercială ce asigura paza în cadrul Gării din Jibou a acceptat să îi ducă
inculpatului Ş_____ F_______ V____ douăzeci de litri de motorină, din partea
învinuitului J____ V_____, mecanic de locomotivă, cunoscând că motorina este oferită
cu titlu de mită. (vol.IV A dos.UP f.143-146)

2. La data de 08.03.2010, inculpatul P_____ A____ a acceptat să îi ducă inculpatului


Ş_____ F_______ V____ un flacon de motorină din partea învinuitului C_______ G_____,
mecanic de locomotivă, cunoscând că motorina este oferită cu titlu de mită. (vol.IV
A dos.UP f.157-159, 161-162)

3. La data de 12.03.2010, inculpatul P_____ A____ a acceptat să îi ducă martorului


I____ D____ motorină de la un mecanic de locomotivă, pe care inculpatul B____ Alin
G______ a pretins-o anterior, cunoscând că motorina este oferită cu titlu de mită.
(vol.V dos.UP f.82-88)

4. La data de 05.04.2010, inculpatul P_____ A____ a acceptat să îi ducă inculpatului


Ş_____ F_______ V____ un flacon „de-ăla mic” de motorină din partea inculpatului
C____ V_____. (vol.IV B dos.UP f.572-576, vol.XII dos.UP f.86-88 )

5. La data de 01.04.2010, inculpatul P_____ A____ a acceptat să îi ducă martorului


I____ D____ motorină de la un mecanic de locomotivă, pe care inculpatul B____ Alin
G______ a pretins-o anterior, cunoscând că motorina este oferită cu titlu de mită.
(vol.V dos.UP f.166-170)

6. La data de 05.04.2010, inculpatul P_____ A____ a acceptat să îi ducă inculpatului


Ş_____ F_______ V____ două flacone de motorină din partea inculpatului C____ V_____,
care tocmai se întorsese dintr-o cursă, cunoscând că motorina este oferită cu titlu
de mită . (vol.IV B dos.UP f.572-576)

7. La data de 28.04.2010, inculpatul P_____ A____ a acceptat să le ducă inculpaţilor


Ş_____ F_______ V____ şi P__ C_______ I___ motorină, fără a putea fi determinată
cantitatea, din partea inculpatului B________ P_____, cunoscând că motorina este
oferită cu titlu de mită . (vol.IV C dos.UP f.793-794)
8. La data de 02.05.2010, inculpatul P_____ A____ a acceptat să ducă un recipient
mecanicului T___ D____, de la care inculpatul B____ Alin G______ a pretins motorină.
(vol.V dos.UP f.241-242)

9. La data de 31.05.2010, inculpatul P_____ A____ A____ a acceptat să îi ducă


inculpatului B____ Alin G______ motorină din partea inculpatului C____ I___,
cunoscând că motorina este oferită cu titlu de mită. (vol.V dos.UP f.288-291)

XIV. INCULPATUL B____ A_____

A. În ceea ce priveşte infracţiunea de dare de mită în formă continuată, pentru


stabilirea numărului actelor materiale care au fost reţin ut e în sarcina acestui
inculpat, instanţa a aprecia t ca dovedite prin coroborare cu restul materialului
probator, aşa cum s-a arătat mai sus, următoarele:

1. La data de 18.02.2010, inculpatul B____ A_____ a acceptat solicitarea inculpatului


Ş_____ F_______ V____ şi i-a lăsat acestuia un flacon cu motorină la inculpatul M______
T______, primitor-distribuitor în cadrul S.E.L.C. Jibou . (vol.IV A dos.UP f.12)

2. La data de 24.02.2010, inculpatul B____ A_____ a acceptat solicitarea inculpaţilor


Ş_____ F_______ V____ şi B_____ D__ R___ şi le-a dat acestora câte 5 litri de motorină.
(vol.IV A dos.UP f.67)

3. La data de 20.03.2010, inculpatul inculpatul B____ A_____ a acceptat solicitarea


inculpatului Ş_____ F_______ V____ şi i- a spus acestuia că poate da doar un flacon de
5 litri , pentru că vrea să îşi ia şi el 5 litri , însă a mai promis cuiva şi atunci cei 5 litri
vor trebui împărţiţi în două, inculpatul Ş_____ F_______ V____ renunţând. (vol.IV B
dos.UP f.315-316)

4. La data de 20.04.2010, inculpatul B____ A_____ i-a dat inculpatului C____ I___ 20 litri
de motorină, acesta lăsându-i canistra la alimentare şi promiţând că dacă rămâne îi
va lăsa 5 litri şi inculpatului C_____ D_____ F_____. (vol.IX dos.UP f.27)

5. La data de 20.04.2010, inculpatul B____ A_____ a acceptat solicitarea inculpatului


C_____ D_____ F_____ şi i-a lăsat inculpatului C____ I___, un flacon cu 5 litri de
motorină pentru inculpatul C_____ D_____ F_____. (vol.VI dos.UP f.137, 13 9)

6. La data de 01.05.2010, inculpatul B____ A_____ a acceptat solicitarea inculpatului


Ş_____ F_______ V____ şi i-a dat acestuia 10 litri de motorină. (vol.IV C dos.UP f.818-
820)
B. În ceea ce priveşte infracţiunea de delapidare în formă continuată, pentru
stabilirea numărului actelor materiale care au fost reţin ut e în sarcina acestui
inculpat, instanţa a aprecia t ca dovedite prin coroborare cu restul materialului
probator, aşa cum s-a arătat mai sus, următoarele:

1. La data de 18.02.2010, inculpatul B____ A_____ a sustras un flacon cu motorină din


gestiunea sa, pe care a dat-o inculpatului Ş_____ F_______ V____, prin intermediul
inculpatului M______ T______, primitor-distribuitor în cadrul S.E.L.C. Jibou . (vol.IV A
dos.UP f.12)

2. La data de 24.02.2010, inculpatul B____ A_____ a sustras 10 litri de motorină din


gestiunea sa, pe care a dat-o inculpaţilor Ş_____ F_______ V____ şi B_____ D__ R___, 5
litri pentru fiecare. (vol.IV A dos.UP f.67)

3. La data de 20.03.2010, inculpatul inculpatul B____ A_____ a sustras din gestiunea


locomotivei pe care oconducea, 10 litri de motorină, 5 litri fiind pentru el. (vol.IV B
dos.UP f.315-316)

4. La data de 17.04.2010, inculpatul B____ A_____ i-a vândut inculpatului M_______


D__ 240 de litri de motorină, sustrasă din motorina avută în gestiune, cu preţul de
2,5 lei/litru, cei doi stabilind să se întâlnească în jurul orei 2:30 pentru sustragerea
motorinei. (vol.XI dos.UP f.112-113)

5. La data de 20.04.2010, inculpatul B____ A_____ i-a dat inculpatului C____ I___ 20 litri
de motorină, din gestiunea sa, lăsându-i canistra la alimentare şi promiţând că dacă
rămâne îi va lăsa 5 litri şi inculpatului C_____ D_____ F_____. (vol.IX dos.UP f.27)

6. La data de 20.04.2010, inculpatul B____ A_____ a acceptat solicitarea inculpatului


C_____ D_____ F_____ şi i-a dat acestuia un flacon cu 5 litri de motorină, prin
intermediul inculpatului C____ I___. (vol.VI dos.UP f.137, 139)

7. La data de 22.04.2010, inculpatul B____ A_____ i-a dat inculpatului C____ I___ o
canistră cu 40 litri de motorină, sustrasă din gestiunea sa, aceasta urmând să îi fie
dusă inculpatului C____ I___ de către L____ (vol.IX dos.UP f.36)

8. La data de 27.04.2010, inculpatul B____ A_____ i-a dat inculpatului C____ I___ din
gestiunea sa, 60 de litri de motorină, acesta lăsându-i recipientele „lângă linie, jos, îs
culcate, vizavi cu coloana.” (vol.IX dos.UP f.64-65)
9. La data de 28.04.2010, inculpatul B____ A_____ i-a dat inculpatului C____ I___, din
gestiunea sa, 32 de litri de motorină, cei doi întâlnindu-se la cabină. (vol.IX dos.UP
f.76)

10. La data de 01.05.2010, inculpatul B____ A_____ i-a dat inculpatului Ş_____ F_______
V____ 10 litri de motorină, sustrasă din gestiunea sa. (vol.IV C dos.UP f.818-820)

11. La data de 03.05.2010, inculpatul B____ A_____, împreună cu inculpatul Ş_____


F_______ V____ au sustras din rezervorul locomotivei cu care inculpatul B____ A_____
s-a întors din cursă, fiecare câte un flacon cu cinci litri de motorină, în acest sens
inculpatul Ş_____ F_______ V____ aducând flacoane şi furtun. (vo l.IV C dos.UP f.835-
836)

12. La data de 06.05.2010, inculpatul B____ A_____ a sustras împreună cu inculpatul


M_______ D__, 60 de litri de motorină, respectiv 6 flacoane de câte 10 litri , din
motorina avută în gestiune de inculpatul B____ A_____. (vol.XI do s.UP f.139-140)

13. La data de 14.05.2010, inculpatul B____ A_____ a sustras împreună cu inculpatul


M_______ D__, 40 de litri de motorină, inculpatul B____ A_____ atrăgându-i atenţia
inculpatului M_______ D__ că rezervorul este în partea dinspre gară, iar acesta
spunând că în acest caz nu e nicio problemă, că va stinge luminile. (vol.XI dos.UP
f.157)

14. La data de 18.05.2010, inculpatul B____ A_____ a sustras din gestiunea sa 60 de


litri de motorină, pe care i-a dat-o inculpatului I_____ S_____, iniţial, când inculpatul
B____ A_____ i-a spus că ar fi 40 de litri, acesta spunând că nu are canistră de 40, dar
aduce una de 30 şi una de 10. (vol.XIII dos.UP f.141-142, 143)

15. La data de 24.05.2010, inculpatul B____ A_____ a sustras din gestiunea sa 80 de


litri de motorină, pe care i-a dat-o inculpatului I_____ S_____. (vol.XIII dos.UP f.150)

16. La data de 27.05.2010, inculpatul B____ A_____ a sustras din gestiunea sa 60 de


litri de motorină, pe care i-a dat-o inculpatului I_____ S_____, stabilind să se
întâlnească cu acesta „la motorul ăla de către Z____, pe partea Ciglentirului.” (vol.XIII
dos.UP f.161)

17. La data de 30.05.2010, inculpatul B____ A_____ a sustras împreună cu inculpatul


M_______ D__, 6 litri de motorină, inculpatul B____ A_____ spunându-i inculpatului
M_______ D__ că „de la remorcă am tăiat io un flacon numai slobozim în ea de la
robinet.” (vol.XI dos.UP f.203)
18. Tot la data de 30.05.2010, inculpatul B____ A_____ a sustras împreună cu
inculpatul M_______ D__, 20 de litri de motorină, câte 10 litri pentru fiecare,
inculpatul B____ A_____ spunându-i inculpatului M_______ D__ să aducă un flacon de
10 şi pentru el (vol.XI dos.UP f.204)

XV. INCULPATUL S______ D____ I___

A. În ceea ce priveşte infracţiunea de dare de mită în formă continuată, pentru


stabilirea numărului actelor materiale care au fost reţin ut e în sarcina acestui
inculpat, instanţa a apreciat ca dovedite prin coroborare cu restul materialului
probator, aşa cum s-a arătat mai sus, următoarele:

1. La data de 20.02.2010, inculpatul S______ D____ i-a dat inculpatului Ş_____ F_______
V____ „un flaconaş” cu motorină pe care l-a lăsat la inculpatul M______ T______,
primitor distribuitor în cadrul S.E.L.C. Jibou. (vol.IV A dos.UP f.25-28)

2. La data de 06.03.2010, inculpatul S______ D____ i-a spus inculpatului Ş_____


F_______ V____ că urmează să vadă ce motorină este în rezervor, întrucât a preluat
locomotiva în locul învinuitului Reinbold R_____, asigurându-l că „dacă are ceva mă
descurc eu aşa elegant.” (vol.IV A dos.UP f.134)

3. La data de 08.03.2010, inculpatul Stamari D____ i-a spus inculpatului Ş_____


F_______ V____, la solicitarea acestuia, să îi ducă un flacon „să ţi-l fac, să nu zici că îs
zgârcit”. (vol.IV A dos.UP f.163)

4. La data de 22.03.2010, inculpatul S______ I___ D____ i-a promis inculpatului Ş_____
F_______ V____ un flacon cu motorină. Inculpatul S______ I___ D____ i-a spus că nu îi
poate da motorină inculpatului, deoarece „s-o gătat cu încălzirea” şi „că-i puţină
amu”, dar totodată i-a spus: „lasă-mă să văd ce iese”. (vol.IV B dos.UP f.341)

5. La data de 11.04.2010, inculpatul S______ I___ D____ a acceptat solicitarea


inculpatului Ş_____ F_______ V____ de a-i da un flacon de motorină întrucat acesta era
de serviciu. (vol.IV C dos.UP f.628)

6. La data de 12.04.2010, inculpatul S______ D____ a acceptat solicitarea inculpatului


şi i-a dat acestuia cantitatea de 5 litri de motorină, cei doi stabilind să se întâlnească
pentru ca inculpatul S______ D____ să îi dea flacoanele, spunându-i inculpatului
C_____ D_____ F_____ să aducă o plasă sau o geantă, „orice, să nu şiu cu ea la mână,
că nu poic vini cu ea la mână.” (vol. VI dos.UP f. 103-106, 109)
6. La data de 23.04.2010, inculpatul S______ I___ D____ a acceptat solicitarea
inculpatului B____ Alin G______, spunând: „hai că încerc să fac pe loc că îi bag pe
încălzire ... Că-i frig afară. Pe staţionare s-ar pute şi pân la Baia M___ n-o căr după
mine....” (vol.V dos.UP f.224-225)

7. La data de 27.04.2010, inculpatul S______ D____ a acceptat solicitarea inculpatului


C_____ D_____ F_____, însă spunându-i inculpatului să meargă la noapte când
alimentează, deoarece „...în parcurs n-am de unde să vă scot. Deja-i sărăcie lucie.”
Ulterior, inculpatul C_____ D_____ F_____ l-a contactat din nou pe inculpatul S______
D____, spunându-i că la noapte nu va mai fi el de serviciu, cerându-i însă să îi lase 5
litri de motorină la B____ Alin, luând legătura şi cu acesta din urmă şi spunându-i:
„...vine D____ de la Baia M___, ştii? S______... Ş-o zâs că-mi lasă acole la tine...”(vol.VI
dos.UP f.162-163)

B. În ceea ce priveşte infracţiunea de delapidare în formă continuată, pentru


stabilirea numărului actelor materiale care au fost reţinute în sarcina acestui
inculpat, instanţa a aprecia t ca dovedite prin coroborare cu restul materialului
probator, aşa cum s-a arătat mai sus, următoarele:

1. La data de 20.02.2010, inculpatul S______ D____ a sustras din gestiunea sa „un


flaconaş” cu motorină, pe care i l-a dat inculpatului Ş_____ F_______ V____ prin
intermeidul inculpatului M______ T______, primitor distribuitor în cadrul S.E.L.C.
Jibou. (vol.IV A dos.UP f.25-28)

2. La data de 08.03.2010, inculpatul Stamari D____ a sustras din gestiunea sa un


flacon cu motorină, pe care i l-a dat inculpatului Ş_____ F_______ V____, la solicitarea
acestuia, spunându-i să îi ducă „să ţi-l fac, să nu zici că îs zgârcit”. (vol.IV A dos.UP
f.163)

3. La data de 11.04.2010, inculpatul S______ I___ D____ a sustras din gestiunea sa un


flacon cu motorină, pe care i l-a dat inculpatului Ş_____ F_______ V____, întrucat
acesta era de serv iciu. (vol.IV C dos.UP f.628)

4. La data de 12.04.2010, inculpatul S______ D____ a sustras din gestiunea sa 5 litri de


motorină, pe care i-a dat-o inculpatului C_____ D_____, cei doi stabilind să se
întâlnească pentru ca inculpatul S______ D____ să îi dea flacoanele, spunându-i
inculpatului C_____ D_____ F_____ să aducă o plasă sau o geantă, „orice, să nu şiu cu
ea la mână, că nu poic vini cu ea la mână.” (vol. VI dos.UP f. 103-106, 109)
5. La data de 23.04.2010, inculpatul S______ I___ D____ a sustras din gestiunea sa 5
motorină, pe care i-a dat-o inculpatului B____ Alin G______, spunând: „hai că încerc
să fac pe loc că îi bag pe încălzire ... Că-i frig afară. Pe staţionare s-ar pute şi pân la
Baia M___ n-o căr după mine....” (vol.V dos.UP f.224-225)

6. La data de 27.04.2010, inculpatul S______ D____ a sustras din gestiunea sa 5 litri de


motorină, pe care i-a dat-o inculpatului C_____ D_____ F_____, prin intermediul
mecanicului B____ Alin, luând legătura şi cu acesta din urmă şi spunându-i: „...vine
D____ de la Baia M___, ştii? S______... Ş-o zâs că-mi lasă acole la tine...”(vol.VI dos.UP
f.162-163)

XVI. INCULPATUL B____ G_______

A. În ceea ce priveşte infracţiunea de dare de mită în formă continuată, pentru


stabilirea numărului actelor materiale care au fost reţin ut e în sarcina acestui
inculpat, instanţa a aprecia t ca dovedite prin coroborare cu restul materialului
probator, aşa cum s-a arătat mai sus, următoarele:

1. La data de 04.03.2010, inculpatul B____ G_______ a acceptat solicitarea inculpatului


Ş_____ F_______ V____ de a-i da un flacon cu motorină şi i-a cerut acestuia să ducă un
flacon. (vol.IV A dos.UP f.119, 121-123)

2. La data de 10.03.2010, inculpatul B____ G_______ i-a dat inculpatului Ş_____


F_______ V____ cantitatea de 10 litri de motorină, la solicitarea acestuia. (vol.IV A
dos.UP f.187)

3. La data de 11.03.2010, inculpatul B____ G_______ le-a dat inculpaţilor Ş_____


F_______ V____ şi B_____ D__ R___ două flacoane de motorină. (vol.IV A dos.UP f.208-
211)

4. La data de 15.03.2010, inculpatul B____ G_______ i-a dat inculpatului Ş_____


F_______ V____ două flacoane cu motorină. (vol.IV A dos.UP f.261-262)

5. La data de 21.03.2010, B____ G_______ i-a dat inculpatului Ş_____ F_______ V____
două flacoane cu motorină, iar inculpatului B____ Alin G______ cantitatea de 5 litri
motorină, din locomotiva pe care o conducea. (vol.IV B dos.UP f.319, 324)

6. La data de 09.04.2010, B____ G_______ i-a promis inculpatului Ş_____ F_______ V____
că îi rezolvă 10 litri de motorină, respectiv „un zeciuc.” (vol.IV B dos.UP f.617-618)
7. La data de 19.05.2010 inculpatul B____ G_______ i-a dat inculpatului Ş_____ F_______
V____ motorină pe care a obţinut-o în timpul cursei. (vol.IV D dos.UP f.988-989)

B. În ceea ce priveşte infracţiunea de delapidare în formă continuată, pentru


stabilirea numărului actelor materiale care au fost reţin ut e în sarcina acestui
inculpat, instanţa a apreciat ca dovedite prin coroborare cu restul materialului
probator, aşa cum s-a arătat mai sus, următoarele:

1. La data de 04.03.2010, inculpatul B____ G_______ a sustras din gestiunea sa


motorină pe care i-a dat-o inculpatului Ş_____ F_______ V____, cerându-i acestuia să
ducă un flacon. (vol.IV A dos.UP f.119, 121-123)

2. La data de 10.03.2010, inculpatul B____ G_______ a sustras din gestiunea sa 10 litri


de motorină pe care i-a dat-o inculpatului Ş_____ F_______ V____. (vol.IV A dos.UP
f.187)

3. La data de 11.03.2010, inculpatul B____ G_______ a sustras din gestiunea sa


motorină pe care le-a dat-o inculpaţilor Ş_____ F_______ V____ şi B_____ D__ R___, câte
un flacon pentru fiecare de motorină. (vol.IV A dos.UP f.208-211)

4. La data de 13.03.2010, inculpatul B____ G_______ a sustras împreună cu inculpatul


Ş_____ F_______ V____ o canistră de motorină din rezervorul unei locomotive garate la
linia 10 a gării din Jibou. (vol.IV A dos.UP f.243-246)

5. La data de 15.03.2010, inculpatul B____ G_______ a sustras din gestiunea sa două


flacoane cu motorină pe care i le-a dat inculpatului Ş_____ F_______ V____. (vol.IV A
dos.UP f.261-262)

6. În noaptea de 18/19.03.2010, inculpatul B____ G_______ împreună cu inculpatul


Ş_____ F_______ V____, au sustras motorină din rezervorul locomotivei cu care
inculpatul B____ G_______ urma să plece în cursă, cei doi stabilind ca inculpatul
Ş_____ F_______ V____ să îl transporte pe inculpatul B____ G_______ de acasă până la
locomotivă şi să ia cu el un furtun. (vol.IV B dos.UP f.300-302)

7. La data de 21.03.2010, B____ G_______ a sustras din locomotiva pe care o


conducea, motorină, din care i-a dat inculpatului Ş_____ F_______ V____ două
flacoane, iar inculpatului B____ Alin G______ cantitatea de 5 litri motorină. (vol.IV B
dos.UP f.319, 324)
8. La data de 19.05.2010 inculpatul B____ G_______ a sustras din locomotiva pe care
o conducea, în timpul cursei, motorină, pe care i-a dat-o inculpatului Ş_____ F_______
V____. (vol.IV D dos.UP f.988-989)

XVII. INCULPATUL A______ C______

A. În ceea ce priveşte infracţiunea de dare de mită în formă continuată, pentru


stabilirea numărului actelor materiale care au fost reţin ut e în sarcina acestui
inculpat, instanţa a aprecia t ca dovedite prin coroborare cu restul materialului
probator, aşa cum s-a arătat mai sus, următoarele:

1. La data de 09.03.2010 inculpatul A______ C______ a acceptat solicitarea


inculpatului Ş_____ F_______ V____ de a-i da un flacon de motorină întrucât acesta
urma să plece în cursă, însă i-a spus că îi va da numai la întoarcerea din cursă.
(vol.IV A dos.UP f.172-173)

2. La data de 10.03.2010, inculpatul A______ C______ i-a dat inculpatului Ş_____


F_______ V____ „două din alea mici”, unul pentru inculpatul Ş_____ F_______ V____ şi
unul pentru inculpatul P__ C_______ I___, cei doi fiind de serviciu, după care l-a
contactat pe inculpatul Ş_____ F_______ V____ pentru a se asigura că unul din
falcoane i-a fost dat inculpatului P__ C_______ (vol.IV A dos.UP f.189-190, 191-192,
200-201)

3. La data de 18.03.2010, inculpatul A______ C______ A_____ i-a lăsat inculpatului


Ş_____ F_______ V____ un flacon de motorină, la inculpatul C____ I___. (vol.IV B dos.UP
f.291-293)

4. La data de 18.03.2010, inculpatul A______ C______ le-a promis inculpaţilor B____


Alin G______ şi P__ C_______ I___ că le va da motorină, prin intermediul inculpatului
C____ I___, care urmează să ducă el flaconul necesar – „una mică.” (vol.V dos.UP f.98-
100)

5. La data de 01.04.2010, inculpatul A______ C______ A_____ i-a dat un flacon de


motorină inculpatului Ş_____ F_______, prin intermediul inculpatului M______ T______.
(vol.IV B dos.UP f.507-509)

6. La data de 01.04.2010, inculpatul A______ C______ i-a promis inculpatului B____ Alin
G______ că îi va da motorină, şi în acest sens îi lasă ceva în pompă, pentru el,
urmând să îl contacteze pe inculpatul M______ T______, care e băiat bun. (vol.V
dos.UP f.157-158).
B. În ceea ce priveşte infracţiunea de delapidare în formă continuată, pentru
stabilirea numărului actelor materiale care au fost reţin ut e în sarcina acestui
inculpat, instanţa a aprecia t ca dovedite prin coroborare cu restul materialului
probator, aşa cum s-a arătat mai sus, următoarele:

1. La dat a de 10.03.2010, inculpatul A______ C______ a sustras din locomotiva pe


care o conducea, motorină, dându-i inculpatului Ş_____ F_______ V____ „două din alea
mici”, unul pentru acesta şi unul pentru inculpatul P__ C_______ I___, cei doi fiind de
serviciu, după care l-a contactat pe inculpatul Ş_____ F_______ V____ pentru a se
asigura că unul din falcoane i-a fost dat inculpatului P__ C_______ (vol.IV A dos.UP
f.189-190, 191-192, 200-201)

2. La data de 18.03.2010, inculpatul A______ C______ A_____ a sustras din locomotiva


pe care o conducea, motorină, pe care a dat-o inculpatului Ş_____ F_______ V____ prin
intermediul inculpatului C____ I___. (vol.IV B dos.UP f.291-293)

3. La data de 01.04.2010, inculpatul A______ C______ A_____ a sustras din locomotiva


pe car e o conducea, un flacon de motorină, pe care i l-a dat inculpatului Ş_____
F_______, prin intermediul inculpatului M______ T______. (vol.IV B dos.UP f.507-509)

4. La data de 13.04.2010, inculpatul A______ C______ A_____ şi-a însuşit 10 litri de


motorină din gestiune, refuzând solicitarea inculpatului Ş_____ F_______ V____ de a-i
da un flacon cu cinci litri de motorină, spunând că nu a putut lua decât acei 10 litri
şi îi trebuie lui, fiind oricum în minus cu combustibilul din rezervorul locomotivei.
(vol.IV C dos.UP f.659-660)

XVIII. INCULPATUL S_______ ALIN D____

A. În ceea ce priveşte infracţiunea de dare de mită în formă continuată, pentru


stabilirea numărului actelor materiale care au fost reţin ut e în sarcina acestui
inculpat, instanţa a aprecia t ca dovedite prin coroborare cu restul materialului
probator, aşa cum s-a arătat mai sus, următoarele:

1. La data de 10.03.2010, S_______ Alin D____ i-a dat inculpatului C____ I___ motorină,
fără a se putea determina cantitatea şi, totodată, a promis inculpatului Ş_____
F_______ V____ că îi va da motorină în seara următoare. (vol.IV A dos.UP f.186-187)

2. La data de 15.03.2010, inculpatul S_______ Alin D____ a acceptat solicitarea


inculpatului Ş_____ F_______ V____ şi i-a spus să meargă la alimentare, că îi va da
două flacoane a câte cinci litri de motorină, unul pentru el şi unul pentru inculpatul
B_____ D__ R___, care era şi el de serviciu. (vol.IV A dos.UP f.271)

3. La data de 22.03.2010, inculpatul S_______ Alin D____ a acceptat solicitarea


inculpatului Ş_____ F_______ V____ şi i-a dat două flacoane cu motorină la întoarcerea
din cursă. (vol.IV B dos.UP f.336)

4. La data de 24.03.2010, inculpatul S_______ Alin D____ a acceptat solicitarea


inculpatului Ş_____ F_______ V____ şi i-a dat acestuia un flacon de motorină, cei doi
stabilind să se întâlnească în faţă la depou. (vol.IV B dos.UP f.387)

5. La data de 25.03.2010, inculpatul S_______ Alin D____ a acceptat solicitarea


inculpatului Ş_____ F_______ V____ de a-i lăsa la întoarcerea din cursă, „un flaconaş
din ăla micuţ ... unu din ăla de 5” de motorină, urmând să lase motorina la
învinuitul C____ S_____ M_____. (vol.IV B dos.UP f.417-419).

6. La data de 16.04.2010, S_______ Alin D____ a acceptat solicitarea inculpatului B____


Alin G______ de a le da motorină acestuia şi inculpatului Ş_____ F_______ V____, însă a
menţionat că nu ştie dacă poate rezolva pentru amândoi (vol.V dos.UP f.217)

7. La data de 04.05.2010, inculpatul S_______ Alin a acceptat solicitarea inculpatului


Ş_____ F_______ V____ de a-i da un flacon cu motorină, spunându-i: „vii la alimentare
şi vedem cum stă treaba.” (vol.IV C dos.UP f.847-848)

8. La data de 17.05.2010, inculpatul S_______ Alin Ş_____ F_______ V____ i-a dat
inculpatului P__ C_______ I___ cantitatea de 5 litri de motorină. (vol.IV D d os.UP
f.957-959)

B. În ceea ce priveşte infracţiunea de delapidare în formă continuată, pentru


stabilirea numărului actelor materiale care au fost reţin ut e în sarcina acestui
inculpat, instanţa a aprecia t ca dovedite prin coroborare cu restul materialului
probator, aşa cum s-a arătat mai sus, următoarele:

1. La data de 10.03.2010, S_______ Alin D____ a sustras din gestiunea sa motorină şi i-


a dat inculpatului C____ I___, fără a se putea determina cantitatea. (vol.IV A dos.UP
f.186-187)

2. La data de 15.03.2010, inculpatul S_______ Alin D____ a sustras din gestiunea sa


motorină şi le-a dat inculpaţilor Ş_____ F_______ V____ B_____ D__ R___, care era şi el
de serviciu, două flacoane a câte cinci litri de motorină, la alimentare. (vol.IV A
dos.UP f.271)
3. La data de 22.03.2010, inculpatul S_______ Alin D____ a sustras din gestiunea sa
motorină şi i-a dat inculpatului Ş_____ F_______ V____ două flacoane cu motorină la
întoarcerea din cursă. (vol.IV B dos.UP f.336)

4. La data de 24.03.2010, inculpatul S_______ Alin D____ a sustras din gestiunea sa


motorină şi i-a dat inculpatului Ş_____ F_______ V____ un flacon de motorină, cei doi
stabilind să se întâlnească în faţă la depou. (vol.IV B dos.UP f.387)

5. La data de 03.05.2010, inculpatul S_______ Alin a sustras din rezervorul unei


locomotive tip LVT şi i-a dat inculpatului C____ I___ 80 de litri de motorină. (vol.IX
dos.UP f.94-95)

6. La data de 17.05.2010, inculpatul S_______ Alin a sustras din gestiunea sa


motorină şi i-a dat inculpatului P__ C_______ I___ cantitatea de 5 litri de motorină.
(vol.IV D dos.UP f.957-959)

7. La data de 24.05.2010, inculpatul S_______ Alin a sustras din gestiunea sa


motorină şi i-a dat inculpatului C____ I___ 40 de litri de motorină, respectiv două
canistre, inculpatul S_______ Alin cerându-i inculpatului C____ I___ să îl bage pe linia
2, acesta fiind de acord şi spunând: „Sigur. Acolo îl facem rapid.” (vol.IX dos.UP
f.231-232)

XIX. INCULPATUL B____ I___ M_____

A. În ceea ce priveşte infracţiunea de dare de mită în formă continuată, pentru


stabilirea numărului actelor materiale care au fost reţin ut e în sarcina acestui
inculpat, instanţa a aprecia t ca dovedite prin coroborare cu restul materialului
probator, aşa cum s-a arătat mai sus, următoarele:

1. La data de 17.03.2010, inculpatul B____ I___ a acceptat solicitarea inculpatului


Ş_____ F_______ V____ de a-i da două flacoane de motorină unul pentru el şi unul
pentru inculpatul B_____ D__ R___, urmând să le lase în grupa tehnică. (vol.IV B
dos.UP f.288-290)

2. La data de 24.03.2010, inculpatul B____ I___ a acceptat solicitarea inculpatului


Ş_____ F_______ V____ de a-i da motorină, întrucât acesta urma să plece în cursă în
dimineaţa următoare şi, după ce iniţial i-a spus că îi va da 5 litri când alimentează la
sosirea din cursă, la insistenţele inculpatului Ş_____ F_______ V____ de a-i da la
plecare, întrucât nu este lume dimineaţa, acesta a i-a cerut inculpatului Ş_____
F_______ V____ să îi aducă un recipient de 10 litri . (vol.IV B dos.UP f.389-390, 401-
402)

3. La data de 01.04.2010, inculpatul B____ I___ a acceptat solicitarea inculpatului


B____ Alin G______ şi i-a dat acestuia un flacon cu motorină prin intermediul
inculpatului M_______ D__. (vol.V dos.UP f.160-163).

4. La data de 07.04.2010, inculpatul B____ I___ a acceptat solicitarea inculpatului


Ş_____ F_______ V____ de a-i da un flacon de motorină prin intermediul inculpatului
M_______ D__. (vol.IV B dos.UP f.588-590)

5. La data de 28.05.2010, inculpatul B____ I___ a acceptat solicitarea inculpatului


Ş_____ F_______ V____ de a le da câte un flacon de motorină, inculpatului Ş_____
F_______ V____ şi inculpatului C____ I___, flaconul inculpatului urmând să ajungă la
acesta prin intermediul inculpatului C________ C_______. (vol.IV D dos.UP f.1179-1180)

B. În ceea ce priveşte infracţiunea de delapidare în formă continuată, pentru


stabilirea numărului actelor materiale care au fost reţin ut e în sarcina acestui
inculpat, instanţa a a precia t ca dovedite prin coroborare cu restul materialului
probator, aşa cum s-a arătat mai sus, următoarele:

1. La data de 24.03.2010, inculpatul B____ I___ a sustras din gestiunea locomotivei cu


care urma să plece în cursă, 10 litri de motorină, pe care i-a dat inculpatului Ş_____
F_______ V____. (vol.IV B dos.UP f.389-390, 401-402)

2. La data de 30.03.2010, inculpatul B____ I___ împreună cu inculpatul Ş_____ F_______


V____ au sustras din rezervorul locomotivei o cantitate de 5 litri de motorină, fiind
dotaţi în acest sens cu flacon şi furtun gros, pe care le-a adus inculpatul Ş_____
F_______ V____. (vol. IV B dos.UP f.490-491, 494)

3. La data de 01.04.2010, inculpatul B____ I___ a sustras din gestiunea locomotivei şi


i-a dat inculpatului B____ Alin G______ un flacon cu motorină prin intermediul
inculpatului M_______ D__. (vol.V dos.UP f.160-163).

4. La data de 28.05.2010, inculpatul B____ I___ a sustras 40 de litri de motorină, din


rezervorul locomotivei pe care o conducea, dintre aceştia 10 litri de motorină fiind
pentru el, iar diferenţa de 30 de litri pentru inculpatul C____ I___, spunându-i
acestuia expres să aducă „una de 30 pentru tine şi una de 10 pentru mine.” (vol.IX
dos.UP f.259)

XX. INCULPATUL T____ L______


A. În ceea ce priveşte infracţiunea de dare de mită în formă continuată, pentru
stabilirea numărului actelor materiale care au fost reţin ut e în sarcina acestui
inculpat, instanţa a aprecia t ca dovedite prin coroborare cu restul materialului
probator, aşa cum s-a arătat mai sus, următoarele:

1. La data de 24.03.2010, inculpatul T____ L______ a acceptat solicitarea inculpatului


Ş_____ F_______ V____ de a-i da motorină, atât pentru el cât şi pentru inculpatul
B_____ D__ R___, inculpatul Ş_____ F_______ V____ anunţându-l pe inculpatul B_____
D__ R___ că a vorbit cu L______ şi „ne dă câte una”. (vol.IV B dos.UP f.392-393, 397-
398)

2. La data de 19.04.2010, inculpatul T____ L______ a acceptat solicitarea inculpatului


Ş_____ F_______ V____ de a-i da motorină, însă a precizat că îi dă numai 5 litri ,
cerându-i insistent „cu una de cinci vii ... nu tot cu de-aceea de care ai venit, că nu-ţi
pot da, că mai sunt şi alţii”. (vol.IV C dos.UP f.721)

3. La data de 23.04.2010, inculpatul T____ L______, la solicitarea inculpatului Ş_____


F_______ V____, a fost de acord să îi dea doar inculpatului P__ C_______ I___ şi doar un
flacon cu cinci litri de motorină, spunând că nu poate sustrage mai mult. (vol.IV C
dos.UP f.746-747, 750-751)

4. La data de 29.04.2010, inculpatul T____ L______ a acceptat solicitarea inculpatului


Ş_____ F_______ V____ de a le da câte un flacon cu cinci litri de motorină lui şi
inculpatului P__ C_______. (vol.IV C dos.UP f.799-800)

5. La data de 22.05.2010, inculpatul T____ L______ i-a lasat un flacon cu motorină


inculpatului M_______ D__ pentru a ajunge la inculpatul Ş_____ F_______ V____. (vol.IV
D dos.UP f.1067-1068)

6. La data de 24.05.2010, inculpatul T____ L______ le-a dat inculpaţilor Ş_____ F_______
V____ şi B____ Alin G______ două flacoane de câte cinci litri de motorină. (vol.IV D
dos.UP f.1092-1094)

7. La data de 24.05.2010, inculpatul T____ L______ a acceptat solicitarea inculpatului


P__ C_______ I___ de a-i da motorină, însă i-a spus că nu poate, întrucât nu are nici
furtun, în cele din urmă stabilind să se întâlnească cu inculpatul P__ C_______ I___ în
seara următoare pentru a-i da doar lui motorină. (vol.VIII dos.UP f.163-164)

8 . La data de 05.05.2010, inculpatul T____ L______ a acceptat solicitarea inculpatului


Ş_____ F_______ V____ de a le da motorină, acestuia şi inculpatului B_____ D__ R___,
inculpatul Ş_____ F_______ V____ contactându-l pe inculpatul B_____ D__ R___ şi
spunându-i: „Vezi că te-am rezolvat cu un flacon pe deseară! ... Da ... i-am zis la
L______ CĂ, ZIC, Mă, Cred că..., zic, D__ îi de serviciu – zic – Ne dai la amândoi? Da!,
zice. Vă dau câte unu de-ăla.” (vol.VII dos.UP f.89)

9. La data de 20.05.2010, inculpatul T____ L______ a acceptat solicitarea inculpatului


Ş_____ F_______ V____ şi le-a dea câte 10 litri de motorină inculpaţilor Ş_____ F_______
V____ şi P__ C_______ I___, prin intermediul inculpatului Molodvan D__. (vol.VIII
dos.UP f.150-151)

B. În ceea ce priveşte infracţiunea de delapidare în formă continuată, pentru


stabilirea numărului actelor materiale care au fost reţin ut e în sarcina acestui
inculpat, instanţa a aprecia t ca dovedite prin coroborare cu restul materialului
probator, aşa cum s-a arătat mai sus, următoarele:

1. La data de 16.04.2010, inculpatul C____ I___ s-a întâlnit cu inculpatul T____ L______,
mecanic de locomotivă, şi au sustras împreună, cu ajutorul furtunului adus de
inculpatul C____ I___, 40 litri de motorină, respectiv două canistre de câte 20 de litri
(vol.IX dos.UP f.1,4)

2. La data de 19.04.2010, inculpatul T____ L______ a sustras din gestiunea sa şi i-a dat
inculpatului Ş_____ F_______ V____ 5 litri de motorină, cerându-i insistent „cu una de
cinci vii ... nu tot cu de-aceea de care ai venit, că nu-ţi pot da, că mai sunt şi alţii”.
(vol.IV C dos.UP f.721)

3. La data de 27.04.2010, inculpatul T____ L______ i-a dat inculpatului C____ I___ 20 de
litri de motorină, probeniţi din gestiunea inculpatului T____ L______, aceştia stabilind
să se întâlnească în gară. (vol.IX dos.UP f.69,70)

4. La data de 23.04.2010, inculpatul T____ L______, a sustras din gestiunea sa şi i-a


dat inculpatului P__ C_______ I___ un flacon cu cinci litri de motorină, spunând că nu
poate sustrage mai mult. (vo l.IV C dos.UP f.746-747, 750-751)

5. La data de 29.04.2010, inculpatul T____ L______ a sustras din gestiunea sa şi le-a


dat inculpaţilor Ş_____ F_______ V____ şi P__ C_______ câte un flacon cu cinci litri de
motorină. (vol.IV C dos.UP f.799-800)

6. La data de 08.05.2010, inculpatul T____ L______ a sustras împreună cu inculpatul


M_______ D__, 40 de litri de motorină, din motorina avută în gestiune de inculpatul
T____ L______, acesta spunându-i inculpatului M_______ D__ că poate merge să tragă
ceva din Diesel: „hai că are, poţi băga furtunu lîn ea.” (vol.XI dos.UP f.167-168)

7. La data de 20.05.2010, inculpatul T____ L______ a sustras împreună cu inculpatul


M_______ D__, 80 de litri de motorină, respectiv 8 flacoane de câte 10 litri , din
motorina avută în gestiune de inculpatul T____ L______, cei doi stabilind ca motorina
să o sustragă din acelaşi loc din locomotivă, „tot dintr-un loc,din capătul aistalalt”,
urmând să o împartă „jumi, juma”, respectiv câte 4 canistre fiecare. (vol.XI dos.UP
f.167-168)

8. La data de 22.05.2010, inculpatul T____ L______ a sustras din gestiunea sa şi i-a dat
un flacon cu motorină inculpatului Ş_____ F_______ V____, prin intermediul
inculaptului M_______ D__. (vol.IV D dos.UP f.1067-1068)

9. La data de 24.05.2010, inculpatul T____ L______ a sustras din gestiunea sa şi le-a


dat inculpaţilor Ş_____ F_______ V____ şi B____ Alin G______ două flacoane de câte cinci
litri de motorină. (vol.IV D dos.UP f.1092-1094)

10. La data de 05.05.2010, inculpatul T____ L______ a sustras din gestiunea sa şi le-a
dat inculpaţilor Ş_____ F_______ V____ şi B_____ D__ R___, câte un flacon de motorină.
(vol.VII dos.UP f.89)

11. La data de 20.05.2010, inculpatul T____ L______ a sustras din gestiunea sa şi le-a
dat inculpaţilor Ş_____ F_______ V____ şi P__ C_______ I___, câte 10 litri de motorină,
prin intermediul inculpatului Molodvan D__. (vol.VIII dos.UP f.150-151)

XXI. INCULPATUL P__ D____

A. În ceea ce priveşte infracţiunea de dare de mită în formă continuată, pentru


stabilirea numărului actelor materiale care au fost reţin ut e în sarcina acestui
inculpat, instanţa a aprecia t ca dovedite prin coroborare cu restul materialului
probator, aşa cum s-a arătat mai sus, următoarele:

1. La data de 30.03.2010, inculpatul P__ D____ a acceptat solicitarea inculpatului


Ş_____ F_______ V____ de a-i da un flacon de motorină, chemându-l să vină repede, că
este acolo un LVT. (vol.IV B dos.UP f.485-486)

2. La data de 13.04.2010, inculpatul P__ D____ a acceptat solicitarea inculpatului


Ş_____ F_______ V____ de a-i da un flacon de 5 litri de motorină, însă numai după
plecarea din gară a şefului postului de poliţie TF Jibou (vol.IV C dos.UP f.653-655,
658)
3. La data de 26.04.2010, inculpatul P__ D____ i-a promis inculpatului Ş_____ F_______
V____ că îi va da motorină atunci când se întoarce din cursă. (vol.IV C dos.UP f.762-
763)

4. La data de 12.05.2010, inculpatul P__ D____ a promis inculpatului P__ C_______ I___
motorină, cu condiţia să „margă injinerii ăştia de pe aici”, în acest scop inculpatul
P__ C_______ I___ solicitându-i inculpatului M_______ D__ să îi ducă un flacon
inculpatului P__ D____. (vol.VIII dos.UP f.125, 126)

B. În ceea ce priveşte infracţiunea de delapidare în formă continuată, pentru


stabilirea numărului actelor materiale care au fost reţin ut e în sarcina acestui
inculpat, instanţa a aprecia t ca dovedite prin coroborare cu restul materialului
probator, aşa cum s-a arătat mai sus, următoarele:

1. La data de 30.03.2010, inculpatul P__ D____ a sustras din rezervorul unei


locomotive de tip LVT, un flacon de motorină, pe care l-a dat inculpatului Ş_____
F_______ V____. (vol.IV B dos.UP f.485-486)

2. La data de 13.04.2010, inculpatul P__ D____ a sustras din gestiunea sa şi i-a dat
inculpatului Ş_____ F_______ V____ un flacon de 5 litri de motorină. (vol.IV C dos.UP
f.653-655, 658)

3. La data de 16.04.2010, inculpatul P__ D____ i-a dat inculpatului C____ I___ un flacon
cu motorină, din gestiunea sa, lăsându-i-l „în veceu.” (vol.IX dos.UP f.6, 9)

4. La data de 16.04.2010, inculpatul P__ D____ i-a dat inculpatului C____ I___ 20 litri
de motorină, din gestiunea locmotivei pe care o conducea. (vol.IX dos.UP f.9-10)

5. La data de 17.04.2010, P__ D____ i-a dat inculpatului C____ I___ o canistră cu
motorină, din gestiunea sa, acesta lăsându-i canistra „în veceu.” (vol. IX dos.UP f.6,
9)

6. La data de 20.04.2010, inculpatul P__ D____ i-a dat inculpatului C____ I___ a
motorină, din gestiunea sa, inculpatul C____ I___ datorându-i pentru ea suma de 100
lei. (vol.IX dos.UP f.26)

7. La data de 24.04.2010, inculpatul P__ D____ i-a dat inculpatului C____ I___ o
canistră cu motorină, din gestiunea sa, acesta lăsându-i canistra „la veceu.” (vol.IX
dos.UP f.51, 52, 53)
8. La data de 26.04.2010, inculpatul P__ D____ i-a dat inculpatului C____ I___ o
canistră cu motorină, din gestiunea sa, acesta lăsându-i canistra „la veceu.” (vol.IX
dos.UP f.58-59)

9. La data de 27.04.2010, inculpatul P__ D____ i-a dat inculpatului C____ I___ 20 de
litri de motorină, din gestiunea sa, acesta lăsându-i canistra „în veceu.” (vol.IX
dos.UP f.73, 74, 75 )

10. La data de 28.04.2010, inculpatul P__ D____ i-a dat inculpatului C____ I___, 20 de
litri de motorină, din gestiunea sa, cei doi întâlnindu-se pentru predarea motorinei.
(vol.IX dos.UP f.73, 74, 75)

11. La data de 06.05.2010, inculpatul P__ D____ i-a dat inculpatului C____ I___ două
canistre cu motorină, din gestiunea sa, una fiindu-i lăsată „în veceu”, iar cealaltă
fiind luată personal de inculpatul C____ I___ de la inculpatul P__ D____. (vol.IX dos.UP
f.118-120)

12. La data de 10.05.2010, inculpatul P__ D____ i-a dat inculpatului C____ I___ o
canistră cu motorină, din gestiunea sa, pe care i-a lăsat-o la baterie, inculpatul C____
I___ atrăgându-i atenţia să aibă grijă să nu îi vadă cineva. (vol.IX dos.UP f.147)

13. La data de 22.05.2010, inculpatul P__ D____ i-a dat inculpatului C____ I___, o
canistră cu motorină, din gestiunea sa, inculpatul C____ I___ participând efectiv şi la
sustragerea motorinei. (vol.IX dos.UP f.218)

XXII. INCULPATUL B___ I___ O_____

A. În ceea ce priveşte infracţiunea de dare de mită în formă continuată, pentru


stabilirea numărului actelor materiale care au fost reţin ut e în sarcina acestui
inculpat, instanţa a aprecia t ca dovedite prin coroborare cu restul materialului
probator, aşa cum s-a arătat mai sus, următoarele:

1. La data de 02.04.2010, inculpatul B___ I___ O_____ i-a promis inculpatului C_____
D_____ F_____ că îi dă „un cinciuc”, respectiv 5 litri de motorină, la întoarcerea din
cursă. (vol.VII dos.UP f.42-43)

2. La data de 12.04.2010, B___ I___ O_____ a acceptat solicitarea inculpatului Ş_____


F_______ V____ şi i-a dat un flacon de motorină la întoarcerea din cursă. (vol.IV C
dos.UP f.642)
3. La data de 15.04.2010, inculpatul B___ I___ a promis motorină inculpaţilor B____
Alin G______ şi P__ C_______ I___, prin interemediul inculpatului M_______ D__. (vol.V
dos.UP f.207-209).

4. La data de 30.04.2010, inculpatul B___ I___ O_____ i-a promis inculpatului B_____
D__ R___ un flacon cu motorină la întoarcerea din cursă. (vol.VII dos.UP f.77)

5. La data de 03.05.2010, inculpatul B___ I___ O_____ a promis motorină inculpaţilor


C_____ D_____ F_____ şi Ş_____ F_______ V____ spunând că „io vă dau un cinci litri,
înţelegeţi-vă voi, amu nu m-oi sfădi cu tăţi”. (vol.VI dos.UP f.174, 175, 179-180, 182)

6. La data de 06.05.2010, inculpatul B___ I___ O_____ a acceptat solicitarea


inculpatului Ş_____ F_______ V____ de a-i da motorină, urmând să îi ducă recipient
Rudi, fără a se putea determina despre ce cantitate vorbesc cei doi. (vol.IV C dos.UP
f.875-876)

7. La data de 19.05.2010, B___ I___ O_____ i-a promis inculpatului P__ C_______ I___ 5
litri de motorină, flacoanele fiindu-i aduse de către învinuitul C____ R___ C_____, la
solicitarea inculpatului P__ C_______ I___. (vol.VIII dos.UP f.145-146)

8. La data de 26.05.2010, inculpatul B___ I___ O_____ a acceptat solicitarea


inculpatului Ş_____ F_______ V____ de a-i da un flacon de motorină, spunând că o să
ducă flaconul inculpatului Ş_____ F_______ V____ cu el în cursă urmând să i-l aducă
plin la întoarcere dacă va putea, subliniind că nu îi promite nimic şi spunându-i că
mai are şi alte obligaţii. (vol.IV D dos.UP f.1138-1139)

B. În ceea ce priveşte infracţiunea de delapidare în formă continuată, pentru


stabilirea numărului actelor materiale care au fost reţin ut e în sarcina acestui
inculpat, instanţa a aprecia t ca dovedite prin coroborare cu restul materialului
probator, aşa cum s-a arătat mai sus, următoarele:

1. La data de 02.04.2010, inculpatul B___ I___ O_____ a sustras motorină din


rezervorul locomotivei cu care s-a aflat în cursă şi i-a dat inculpatului C_____ D_____
F_____ „un cinciuc” , respectiv 5 litri de motorină. (vol.VII dos.UP f.42-43)

2. La data de 12.04.2010, B___ I___ O_____ a sustras motorină din rezervorul


locomotivei cu care s-a aflat în cursă şi i-a dat inculpatului Ş_____ F_______ V____ şi i-a
dat un flacon de motorină la întoarcerea din cursă. (vol.IV C dos.UP f.642)
3. La data de 30.04.2010, inculpatul B___ I___ O_____ a sustras motorină din
rezervorul locomotivei cu care s-a aflat în cursă şi i-a dat inculpatului B_____ D__
R___ un flacon cu motorină la întoarcerea din cursă. (vol.VII dos.UP f.77)

4. La data de 03.05.2010, inculpatul B___ I___ O_____ a sustras 5 litri de motorină din
gestiunea sa şi le-a dat inculpaţilor C_____ D_____ F_____ şi Ş_____ F_______ V____,
spunând că „io vă dau un cinci litri, înţelegeţi-vă voi, amu nu m-oi sfădi cu tăţi”.
(vol.VI dos.UP f.174, 175, 179-180, 182)

5. La data de 18.05.2010, inculpatul B___ I___ O_____ i-a dat inculpatului C____ I___, 40
de litri de motorină, din gestiunea locomotivei pe care o conducea, inculpatul
atrăgându-i atenţia inculpatului C____ I___ să nu îl vadă poliţiştii, întrucât lor nu a
vrut să le dea. (vol.IX dos.UP f.200-201)

6. La data de 19.05.2010, B___ I___ O_____ a sustras motorină din gestiunea sa şi i-a
dat inculpatului P__ C_______ I___ 5 litri de motorină, flacoanele fiindu-i aduse de
către învinuitul C____ R___ C_____, la solicitarea inculpatului P__ C_______ I___. (vol.VIII
dos.UP f.145-146)

XXIII. INCULPATUL C________ M_____ C_______

A. În ceea ce priveşte infracţiunea de complicitate la delapidare în formă


continuată, instanţa a reţin ut dovedite prin materialul probator administrat
următoarele acte materiale:

1. La data de 16.04.2010, inculpatul C________ M_____ C_______ i-a dus inculpatului


C____ I___ 20 litri de motorină de la un mecanic de locomotivă, C_____. (vol.IX dos.UP
f.2, 3)

2. La data de 25.05.2010, inculpatul C________ M_____ C_______ a sustras 60 de litri de


motorină dintr-o locomotivă de tip „Săgeată”, garat la peron, înţelegându-se cu
inculpatul C____ I___ să ia două canistre de câte 25 de litri, una pentru el şi una
pentru D_____ şi uiumul (vol.XIII dos.UP f.115)

3. La data de 27.05.2010, inculpatul C________ M_____ C_______ i-a dus inculpatului


C____ I___ o canistră cu motorină de la un mecanic de locomotivă, V____ C____ Dezso.
(vol.XIII dos.UP f.117-118)

4. La data de 28.05.2010, inculpatul C________ M_____ C_______, la solicitarea


inculpatului C____ I___, a dirijat o locomotivă de tip LVT la linia 2, pentru ca
mecanicul să poată sustrage motorină, inculpatul C____ I___ spunându-i inculpatului
C________ M_____ C_______ că „o zis că are un 30.” (vol.XIII dos.UP f.129-130)

5. La data de 28.05.2010, inculpatul C________ M_____ C_______ şi un mecanic


necunoscut au sustras motorină din locomotivă, inculpatul C________ M_____
C_______ cerându-i ajutor inculpatului P_____ A____ , acesta ducându-le celor doi
recipiente în care să pună motorina. ( vol.XIII dos.UP f.126, 127, 131-132).

B. În ceea ce priveşte infracţiunea de complicitate la luare de mită în formă


continuată, pentru stabilirea numărului actelor materiale care au fost reţin ut e în
sarcina acestui inculpat, instanţa a aprecia t ca dovedite prin coroborare cu restul
materialului probator, aşa cum s-a arătat mai sus, următoarele:

1. La data de 13.04.2010, inculpatul C________ M_____ C_______ i-a dus inculpatului


Ş_____ F_______ V____ motorină din partea inculpatului B________ P_____, fiind
aproape să fie surprins de către şeful postului de poliţie TF Jibou în timp ce
transporta motorina de la tren în incinta gării pentru a i-o preda Ş_____ F_______
V____. (vol.IV C dos.UP f.653, 663-666)

2. La data de 28.05.2010, inculpatul C________ M_____ C_______ i-a dus inculpatului


Ş_____ F_______ V____ motorină din partea inculpatului P_____ A____, fără a putea fi
determinată cantitatea. (vol.XIII dos.UP f.127)

3. La data de 28.05.2010, inculpatul C________ M_____ C_______ i-a dus inculpatului


Ş_____ F_______ V____ motorină din partea inculpatului C____ I___, canistra goală fiind
iniţial trimisă de acesta prin intermediul lui B____ M_____. (vol.XIII dos.UP f.130-131)

ÎN D____

I. 1. Fapta inculpatului Ş_____ F_______ V____ care, în calitate de funcţionar cu atribuţii


de constatare şi urmărire a infracţiunilor, în perioada 18 februarie 2010 – 1 iunie
2010, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, prin 149 de acte
materiale, a pretins foloase ce nu i se cuveneau şi/sau a primit efectiv cu acest titlu
cantitatea de 452 litri motorină şi 10 litri ulei de motor de la mecanicii de
locomotivă din cadrul S.E.L.C.Jibou, pentru a nu îşi îndeplini îndatoririle de serviciu,
respectiv acelea de a constata şi urmări infracţiunile de sustragere de motorină
săvârşite de către mecanicii de locomotivă, fapte expuse în starea de fapt pct. I.A.1-
149 întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de luare de mită în formă
continuată, prevăzută de art.254 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.6 şi
art.7 alin.1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi
art.5 alin.1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective elementul material al infracţiunii de luare de mită s-a
realizat prin pretinderea sau primirea, după caz, de către inculpat de la mecanicii de
locomotivă a diferitelor cantităţi de motorină, în scopul de nu îşi îndeplini
îndatoririle de serviciu constând în constatarea infracţiunilor de sustragere de
motorină de către mecanicii de locomotivă. Urmarea imediată, ca element al laturii
obiective a infracţiunii, constă în starea de pericol creată pentru buna desfăşurare a
raporturilor de serviciu în cadrul unităţii de poliţie al cărei angajat este inculpatul,
iar legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă din
însăşi materialitatea faptei.

Contrar susţinerilor apărării, instanţa a reţin ut că există o faptă de luare de mită


indiferent dacă inculpatul a dobândit sau nu folosul pretins, în cazul de faţă,
motorina, în acest sens explicându-se diferenţele între cantităţile de motorină
reţinute ca fiind delapidate sau date cu titlu de mită şi, repectiv cele primite cu acest
titlu, nefiind necesar ca aceste cantităţi să fie identice tocmai prin prisma
posibilităţii comiterii infracţiunii de luare de mită în oricare din modalităţile
alternative prevăzute de norma de incriminare.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie directă,


conştientizând rezultatul socialmente periculos şi urmărind producerea acestuia.

Faţă de faptul că în sarcina inculpatului a fost reţinută comiterea a 149 de acte


materiale, toate săvârşite la anumite intervale de timp, în realizarea aceleiaşi
rezoluţii infracţionale, s -a constat at întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru
reţinerea formei continuate a infracţiunii, prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal din
1968.

În cauză sunt aplicabile prevederile art.6 şi art. 7 alin. 1 din Legea nr.78/2000 , care


vizează faptele săvârşite de către o persoană care, potrivit legii, are atribuţii de
constatare sau de sancţionare a contravenţiilor ori de constatare, urmărire sau
judecare a infracţiunilor.

2. Fapta aceluiaşi inculpat care, în perioada 21 februarie 2010 – 4 mai 2010, în baza
unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv prin 13 acte
materiale, şi-a însuşit fără drept, împreună sau cu acordul mecanicilor de
locomotivă, care aveau calitatea de gestionari, singur sau împreună cu inculpaţii
menţionaţi la punctele I.B.1-13, cantitatea totală de 205 litri motorină, din care
cantitatea de 117,5 litri reprezintă beneficiul său personal, din rezervoarele
locomotivelor care garau în Staţia CF Jibou, întruneşte elementele constituitve ale
infracţiunii de complicitate la delapidare în formă continuată, prevăzută de
art.26Cod penal din 1968 raportat la art.2151 alin.1 Cod penal din 1968, cu
aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi art.5 alin.1 Cod penal.

Elementul material al infracţiunii de complicitate la delapidare constă în ajutorul


acordat în timpul săvârşirii infracţiunii de delapidare de către mecanicii de
locomotivă care aveau calitatea de gestionari. Urmarea imediată constă în
prejudiciul cauzat patrimoniului persoanei vătămate, iar legătura de cauzalitate
rezultă din împrejurările cauzei, fiind dovedită prin probatoriul administrat.

S -a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite


cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 13 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

În privinţa laturii subiective, inculpatul a acordat sprijinul pentru săvârşirea


infracţiunii de delapidare de către autori cu intenţie directă, acesta având
reprezentarea faptelor sale şi a consecinţelor păgubitoare asupra patrimoniului
părţii vătămate şi urmărind acest rezultat.

În cauză sunt întrunite condiţiile participaţiei penale sub forma complicităţii


materiale: autorii au săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, respectiv
infracţiunea de delapidare, iar inculpatul Ş_____ F_______ a asigurat sprijinul material
pentru însuşirea motorinei din gestiune.

II. Fapta inculpatului B____ A_____ G______ care, în calitate de funcţionar cu atribuţii
de constatare şi urmărire a infracţiunilor, în perioada 17 februarie 2010 – 31 mai
2010, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, prin 50 de acte
materiale, a pretins foloase ce nu i se cuveneau şi/sau a primit efectiv cu acest titlu
cantitatea de 163 litri motorină de la mecanicii de locomotivă din cadrul
S.E.L.C.Jibou, pentru a nu îşi îndeplini îndatoririle de serviciu, respectiv acelea de a
constata şi urmări infracţiunile de sustragere de motorină săvârşite de către
mecanicii de locomotivă, fapte expuse în starea de fapt pct.II.1-50 întruneşte
elementele constitutive ale infracţiunii de luare de mită în formă continuată,
prevăzută de art.254 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.6 şi art.7 alin.1
din Legea 78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi art.5 alin.1 Cod
penal.

Sub aspectul laturii obiective elementul material al infracţiunii de luare de mită s-a
realizat prin pretinderea sau primirea, după caz, de către inculpat de la mecanicii de
locomotivă a diferitelor cantităţi de motorină, în scopul de nu îşi îndeplini
îndatoririle de serviciu constând în constatarea infracţiunilor de sustragere de
motorină de către mecanicii de locomotivă. Urmarea imediată, ca element al laturii
obiective a infracţiunii, constă în starea de pericol creată pentru buna desfăşurare a
raporturilor de serviciu în cadrul unităţii de poliţie al cărei angajat este inculpatul,
iar legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă din
însăşi materialitatea faptei.

Contrar susţinerilor apărării, instanţa a reţin ut că există o faptă de luare de mită


indiferent dacă inculpatul a dobândit sau nu folosul pretins, în cazul de faţă,
motorina, în acest sens explicându-se diferenţele între cantităţile de motorină
reţinute ca fiind delapidate sau date cu titlu de mită şi, repectiv cele primite cu acest
titlu, nefiind necesar ca aceste cantităţi să fie identice tocmai prin prisma
posibilităţii comiterii infracţiunii de luare de mită în oricare din modalităţile
alternative prevăzute de norma de incriminare.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie directă,


conştientizând rezultatul socialmente periculos şi urmărind producerea acestuia.

Faţă de faptul că în sarcina inculpatului a fost reţinută comiterea a 50 de acte


materiale, toate săvârşite la anumite intervale de timp, în realizarea aceleiaşi
rezoluţii infracţionale, s -a constat at întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru
reţinerea formei continuate a infracţiunii, prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal din
1968.

În cauză sunt aplicabile prevederile art.6 şi art. 7 alin. 1 din Legea nr.78/2000 , care


vizează faptele săvârşite de către o persoană care, potrivit legii, are atribuţii de
constatare sau de sancţionare a contravenţiilor ori de constatare, urmărire sau
judecare a infracţiunilor.

III. 1. Fapta inculpatului C_____ D_____ F_____ care, în calitate de funcţionar cu


atribuţii de constatare şi urmărire a infracţiunilor, în perioada 22 februarie 2010 –
21 mai 2010, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, prin 35
de acte materiale, a pretins foloase ce nu i se cuveneau şi/sau a primit efectiv cu
acest titlu cantitatea de 95 litri motorină de la mecanicii de locomotivă din cadrul
S.E.L.C.Jibou, pentru a nu îşi îndeplini îndatoririle de serviciu, respectiv acelea de a
constata şi urmări infracţiunile de sustragere de motorină săvârşite de către
mecanicii de locomotivă, fapte expuse în starea de fapt pct.III.A.1-35 întruneşte
elementele constitutive ale infracţiunii de luare de mită în formă continuată,
prevăzută de art.254 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.6 şi art.7 alin.1
din Legea 78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi art.5 alin.1 Cod
penal.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii de luare de mită s-a
realizat prin pretinderea sau primirea, după caz, de către inculpat de la mecanicii de
locomotivă a diferitelor cantităţi de motorină, în scopul de nu îşi îndeplini
îndatoririle de serviciu constând în constatarea infracţiunilor de sustragere de
motorină de către mecanicii de locomotivă. Urmarea imediată, ca element al laturii
obiective a infracţiunii, constă în starea de pericol creată pentru buna desfăşurare a
raporturilor de serviciu în cadrul unităţii de poliţie al cărei angajat este inculpatul,
iar legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă din
însăşi materialitatea faptei.

Contrar susţinerilor apărării, instanţa a reţin ut că există o faptă de luare de mită


indiferent dacă inculpatul a dobândit sau nu folosul pretins, în cazul de faţă,
motorina, în acest sens explicându-se diferenţele între cantitărţile de motorină
reţinute ca fiind delapidate sau date cu titlu de mită şi, repectiv cele primite cu acest
titlu, nefiind necesar ca aceste cantităţi să fie identice tocmai prin prisma
posibilităţii comiterii infracţiunii de luare de mită în oricare din modalităţile
alternative prevăzute de norma de incriminare.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie directă,


conştientizând rezultatul socialmente periculos şi urmărind producerea acestuia.

Faţă de faptul că în sarcina inculpatului a fost reţinută comiterea a 35 de acte


materiale, toate săvârşite la anumite intervale de timp, în realizarea acele iaşi
rezoluţii infracţionale, s-a constat at întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru
reţinerea formei continuate a infracţiunii, prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal din
1968.

În cauză sunt aplicabile prevederile art.6 şi art. 7 alin. 1 din Legea nr.78/2000 , care


vizează faptele săvârşite de către o persoană care, potrivit legii, are atribuţii de
constatare sau de sancţionare a contravenţiilor ori de constatare, urmărire sau
judecare a infracţiunilor.

2. Fapta aceluiaşi inculpat care, în data de 3 aprilie 2010, şi-a însuşit fără drept, cu
ajutorul mecanicului de locomotivă S______, care avea calitatea de gestionar,
cantitatea totală de 50 litri motorină, din rezervorul locomotivei conduse de
mecanic, întruneşte elementele constituitve ale infracţiunii de complicitate la
delapidare, prevăzută de art.26Cod penal din 1968 raportat la art.2151 alin.1 Cod
penal din 1968, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal.

Elementul material al infracţiunii de complicitate la delapidare constă în ajutorul


acordat în timpul săvârşirii infracţiunii de delapidare de către mecanicul de
locomotivă care avea calitatea de gestionar. Urmarea imediată constă în prejudiciul
cauzat patrimoniului persoanei vătămate, iar legătura de cauzalitate rezultă din
împrejurările cauzei, fiind dovedită prin probatoriul administrat.

În privinţa laturii subiective, inculpatul a acordat sprijinul pentru săvârşirea


infracţiunii de delapidare de către autor cu intenţie directă, acesta având
reprezentarea faptei sale şi a consecinţelor păgubitoare asupra patrimoniului părţii
vătămate şi urmărind acest rezultat.

În cauză sunt întrunite condiţiile participaţiei penale sub forma complicităţii


materiale: autorul a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, respectiv
infracţiunea de delapidare, iar inculpatul C_____ D_____ F_____ a asigurat sprijinul
material pentru însuşirea motorinei din gestiune.

3. Fapta aceluiaşi inculpat care, la data de 1 iunie 2010, a deţinut fără drept muniţie
de război, respectiv un număr de 6 cartuşe, întruneşte elementele constitutive ale
infracţiunii de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor prevăzută de
art.279 alin.3 lit.a) Cod penal din 1968.

Elementul material al laturii obiective a infracţiunii de nerespectarea regimului


armelor şi muniţiilor s-a realizat prin deţinerea efectivă, fără vreun drept, respectiv
fără vreo autorizare în acest sens a muniţiei găsite la locuinţa inculpatului. Pentru
realizarea elementului material al infracţiunii este lipsit de relevanţă modul de
dobândire a muniţiei, astfel că acesta se realizează şi în ipoteza susţinută de
inculpat, că a găsit respectivele cartuşe. Urmarea imediată, ca element al laturii
obiective, este prezumată de lege, astfel că este suficientă stabilirea săvârşirii de
către inculpat a faptei incriminate de lege pentru a subînţelege starea de pericol
creată pentru valoarea socială ocrotită de lege, respectiv regimul legal al armelor şi
muniţiilor. Infracţiunea s-a consumat în momentul realizării deţinerii efective a
muniţiei şi s-a epuizat la momentul ridicării acesteia de către organele de poliţie în
urma percheziţiei domiciliare.

Din analiza materialului probator şi coroborarea mijloacelor de probă administrate


pe parcursul urmăririi penale şi pe parcursul cercetării judecătoreşti cu privire la
forma şi gradul de vinovăţie, instanţa a reţin ut că inculpatul a acţionat cu vinovăţie
sub forma intenţiei directe şi în cazul acestei infracţiuni, cunoscând că nu are
dreptul să deţină la domiciliu acel gen de muniţiei fără o autorizare expresă.

IV. 1. Fapta inculpatului B_____ D__ R___ care, în calitate de funcţionar cu atribuţii de
constatare şi urmărire a infracţiunilor, în perioada 24 februarie 2010 – 27 mai 2010,
în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, prin 21 de acte
materiale, a pretins foloase ce nu i se cuveneau şi/sau a primit efectiv cu acest titlu
cantitatea de 95 litri motorină şi 5 litri ulei de motor de la mecanicii de locomotivă
din cadrul S.E.L.C.Jibou, pentru a nu îşi îndeplini îndatoririle de serviciu, respectiv
acelea de a constata şi urmări infracţiunile de sustragere de motorină săvârşite de
către mecanicii de locomotivă, fapte expuse în starea de fapt pct.IV.A.1-21
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de luare de mită în formă
continuată, prevăzută de art.254 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.6 şi
art.7 alin.1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi
art.5 alin.1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii de luare de mită s-a
realizat prin pretinderea sau primirea, după caz, de către inculpat de la mecanicii de
locomotivă a diferitelor cantităţi de motorină, în scopul de nu îşi îndeplini
îndatoririle de serviciu constând în constatarea infracţiunilor de sustragere de
motorină de către mecanicii de locomotivă. Urmarea imediată, ca element al laturii
obiective a infracţiunii, constă în starea de pericol creată pentru buna desfăşurare a
raporturilor de serviciu în cadrul unităţii de poliţie al cărei angajat este inculpatul,
iar legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă din
însăşi materialitatea faptei.

Contrar susţinerilor apărării, instanţa a reţin ut că există o faptă de luare de mită


indiferent dacă inculpatul a dobândit sau nu folosul pretins, în cazul de faţă,
motorina, în acest sens explicându-se diferenţele între cantităţile de motorină
reţinute ca fiind delapidate sau date cu titlu de mită şi, repectiv cele primite cu acest
titlu, nefiind necesar ca aceste cantităţi să fie identice tocmai prin prisma
posibilităţii comiterii infracţiunii de luare de mită în oricare din modalităţile
alternative prevăzute de norma de incriminare.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie directă,


conştientizând rezultatul socialmente periculos şi urmărind producerea acestuia.

Faţă de faptul că în sarcina inculpatului a fost reţinută comiterea a 21 de acte


materiale, toate săvârşite la anumite intervale de timp, în realizarea acele iaşi
rezoluţii infracţionale, s-a constat at întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru
reţinerea formei continuate a infracţiunii, prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal din
1968.

În cauză sunt aplicabile prevederile art.6 şi art. 7 alin. 1 din Legea nr.78/2000 , care


vizează faptele săvârşite de către o persoană care, potrivit legii, are atribuţii de
constatare sau de sancţionare a contravenţiilor ori de constatare, urmărire sau
judecare a infracţiunilor.

2. Fapta aceluiaşi inculpat care, în perioada 28 martie 2010 – 9 aprilie 2010, în baza
unei rezoluţii infracţionale unice, în două rânduri, respectiv prin 2 acte materiale, şi-
a însuşit fără drept, împreună sau cu acordul mecanicilor de locomotivă, care aveau
calitatea de gestionari, cantitatea totală de 70 litri motorină, din care beneficiul
persoanl al inculpatului a fost de 50 litri , din rezervoarele locomotivelor care garau
în Staţia CF Jibou, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate
la delapidare în formă continuată, prevăzută de art.26Cod penal din 1968 raportat
la art.2151 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968
şi art.5 alin.1 Cod penal.

Elementul material al infracţiunii de complicitate la delapidare constă în ajutorul


acordat în timpul săvârşirii infracţiunii de delapidare de către mecanicii de
locomotivă care aveau calitatea de gestionari. Urmarea imediată constă în
prejudiciul cauzat patrimoniului persoanei vătămate, iar legătura de cauzalitate
rezultă din împrejurările cauzei, fiind dovedită prin probatoriul administrat.

S - a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite


cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 2 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

În privinţa laturii subiective, inculpatul a acordat sprijinul pentru săvârşirea


infracţiunii de delapidare de către autori cu intenţie directă, acesta având
reprezentarea faptelor sale şi a consecinţelor păgubitoare asupra patrimoniului
părţii vătămate şi urmărind acest rezultat.

În cauză sunt întrunite condiţiile participaţiei penale sub forma complicităţii


materiale: autorii au săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, respectiv
infracţiunea de delapidare, iar inculpatul B_____ D__ R___ a asigurat sprijinul
material pentru însuşirea motorinei din gestiune.

V. 1. Fapta inculpatului P__ C_______ I___ care, în calitate de funcţionar cu atribuţii de


constatare şi urmărire a infracţiunilor, în perioada 10 martie 2010 – 29 mai 2010, în
baza unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, prin 30 de acte
materiale, a pretins foloase ce nu i se cuveneau şi/sau a primit efectiv cu acest titlu
cantitatea de 140 litri motorină de la mecanicii de locomotivă din cadrul
S.E.L.C.Jibou, pentru a nu îşi îndeplini îndatoririle de serviciu, respectiv acelea de a
constata şi urmări infracţiunile de sustragere de motorină săvârşite de către
mecanicii de locomotivă, fapte expuse în starea de fapt pct.V.A.1-30 întruneşte
elementele constitutive ale infracţiunii de luare de mită în formă continuată,
prevăzută de art.254 alin.1 Cod penal din 1968 raportat la art.6 şi art.7 alin.1
din Legea 78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi art.5 alin.1 Cod
penal.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii de luare de mită s-a
realizat prin pretinderea sau primirea, după caz, de către inculpat de la mecanicii de
locomotivă a diferitelor cantităţi de motorină, în scopul de nu îşi îndeplini
îndatoririle de serviciu constând în constatarea infracţiunilor de sustragere de
motorină de către mecanicii de locomotivă. Urmarea imediată, ca element al laturii
obiective a infracţiunii, constă în starea de pericol creată pentru buna desfăşurare a
raporturilor de serviciu în cadrul unităţii de poliţie al cărei angajat este inculpatul,
iar legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă din
însăşi materialitatea faptei.

Contrar susţinerilor apărării, instanţa a reţin ut că există o faptă de luare de mită


indiferent dacă inculpatul a dobândit sau nu folosul pretins, în cazul de faţă,
motorina, în acest sens explicându-se diferenţele între cantitărţile de motorină
reţinute ca fiind delapidate sau date cu titlu de mită şi, repectiv cele primite cu acest
titlu, nefiind necesar ca aceste cantităţi să fie identice tocmai prin prisma
posibilităţii comiterii infracţiunii de luare de mită în oricare din modalităţile
alternative prevăzute de norma de incriminare.
Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie directă,
conştientizând rezultatul socialmente periculos şi urmărind producerea acestuia.

Faţă de faptul că în sarcina inculpatului a fost reţinută comiterea a 30 de acte


materiale, toate săvârşite la anumite intervale de timp, în realizarea aceleiaşi
rezoluţii infracţionale, s - a constat at întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru
reţinerea formei continuate a infracţiunii, prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal din
1968.

În cauză sunt aplicabile prevederile art.6 şi art. 7 alin.1 din Legea nr.78/2000 , care


vizează faptele săvârşite de către o persoană care, potrivit legii, are atribuţii de
constatare sau de sancţionare a contravenţiilor ori de constatare, urmărire sau
judecare a infracţiunilor.

2. Fapta aceluiaşi inculpat care, în perioada 4 mai 2010 – 21 mai 2010, în baza unei
rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv prin 3 acte materiale, şi-a
însuşit fără drept, împreună sau cu acordul mecanicilor de locomotivă, care aveau
calitatea de gestionari, cantitatea totală de 20 litri motorină, din care cantitatea de
15 litri reprezintă beneficiul său personal, din rezervoarele locomotivelor care garau
în Staţia CF Jibou, întruneşte elementele constituitve ale infracţiunii de complicitate
la delapidare în formă continuată, prevăzută de art.26Cod penal din 1968 raportat
la art.2151 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968
şi art.5 alin.1 Cod penal.

Elementul material al infracţiunii de complicitate la delapidare constă în ajutorul


acordat în timpul săvârşirii infracţiunii de delapidare de către mecanicii de
locomotivă care aveau calitatea de gestionari. Urmarea imediată constă în
prejudiciul cauzat patrimoniului persoanei vătămate, iar legătura de cauzalitate
rezultă din împrejurările cauzei, fiind dovedită prin probatoriul administrat.

S - a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite


cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 3 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

În privinţa laturii subiective, inculpatul a acordat sprijinul pentru săvârşirea


infracţiunii de delapidare de către autori cu intenţie directă, acesta având
reprezentarea faptelor sale şi a consecinţelor păgubitoare asupra patrimoniului
părţii vătămate şi urmărind acest rezultat.
În cauză sunt întrunite condiţiile participaţiei penale sub forma complicităţii
materiale: autorii au săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, respectiv
infracţiunea de delapidare, iar inculpatul P__ C_______ I___ a asigurat sprijinul
material pentru însuşirea motorinei din gestiune.

3. Fapta aceluiaşi inculpat care, la data de 1 iunie 2010, a deţinut în mod nelegal, la
domiciliu, obiecte pirotehnice (materii explozive) întruneşte elementele constitutive
ale infracţiunii prevăzute de art.37 lit.a) din Legea nr.126/1995 modificată.

Elementul material al laturii obiective a infracţiunii de efectuare fără drept de


operaţiuni cu articole pirotehnice s-a realizat prin deţinerea efectivă, fără vreun
drept, respectiv fără vreo autorizare în acest sens a petardelor găsite la locuinţa
inculpatului. Pentru realizarea elementului material al infracţiunii este lipsit de
relevanţă modul de dobândire a articolelor pirotehnice, astfel că acesta se
realizează şi în ipoteza susţinută de inculpat, că au fost puse la locuinţa sa de către
o altă persoană. Urmarea imediată, ca element al laturii obiective, este prezumată
de lege, astfel că este suficientă stabilirea săvârşirii de către inculpat a faptei
incriminate de lege pentru a subînţelege starea de pericol creată pentru valoarea
socială ocrotită de lege, respectiv regimul legal al materiilor explozive. Infracţiunea
s-a consumat în momentul realizării deţinerii efective a petardelor şi s-a epuizat la
momentul ridicării acesteia de către organele de poliţie în urma percheziţiei
domiciliare.

VI. 1. Fapta inculpatului C____ I___ care, în perioada 18 aprilie 2010 – 11 mai 2010, în
baza unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv prin 5 acte
materiale, pe timp de noapte, a sustras împreună cu învinuitul R____ R____ M______,
lăcătuş de întreţinere în cadrul Depoului Jibou, cantitatea de 120 litri motorină şi 35
litri ulei de motor din rezervoarele locomotivelor care garau în Depoul Jibou, acte
expuse în starea de fapt la pct.VI.A.1-5, întruneşte elementele constitutive ale
infracţiunii de furt calificat în formă continuată, prevăzută de art.208, art.209 alin.1
lit.a) şi g) Cod penal din 1968, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi
art.5 alin.1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective, instanţa a reţin ut că elementul material al infracţiunii


de furt constă în acţiunea de însuşire a cantităţilor de motorină şi de ulei de motor
din posesia persoanei vătămate, fără consimţământul acesteia. Momentul
consumării infracţiunii este marcat de ieşirea bunurilor din patrimoniul persoanei
vătămate şi trecerea lor în stăpânirea inculpatului. Urmarea imediată, ca element
component al laturii obiective, se caracterizează prin prejudiciul cauzat persoanei
vătămate, constând în contravaloarea bunurilor sustrase. Legătura de cauzalitate
dintre acţiunea de sustragere şi prejudiciul cauzat părţii vătămate rezultă din
împrejurările cauzei, fiind dovedită de probatoriul administrat.

S - a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite


cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 5 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie directă,


conştientizând rezultatul socialmente periculos şi urmărind producerea acestuia.

2. Fapta aceluiaşi inculpat care, în perioada 28 martie 2010 – 30 mai 2010, în baza
unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv prin 41 de acte
materiale, şi-a însuşit fără drept împreună sau cu acordul mecanicilor de
locomotivă cantitatea totală de 2420 litri de motorină şi 10 litri ulei de motor, din
care beneficiul său personal a fost de 2275 litri şi 10 litri ulei de motor, din
rezervoarele locomotivelor care garau în Statia CF Jibou, acte expuse în starea de
fapt.pct.VI. B.1-41, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate
la delapidare în formă continuată, prevazută de art.26Cod penal din 1968 raportat
la art.2151 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968
şi art.5 alin.1 Cod penal.

Elementul material al infracţiunii de complicitate la delapidare constă în ajutorul


acordat în timpul săvârşirii infracţiunii de delapidare de către mecanicii de
locomotivă care aveau calitatea de gestionari. Urmarea imediată constă în
prejudiciul cauzat patrimoniului persoanei vătămate, iar legătura de cauzalitate
rezultă din împrejurările cauzei, fiind dovedită prin probatoriul administrat.

S - a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite


cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 39 de acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

În privinţa laturii subiective, inculpatul a acordat sprijinul pentru săvârşirea


infracţiunii de delapidare de către autori cu intenţie directă, acesta având
reprezentarea faptelor sale şi a consecinţelor păgubitoare asupra patrimoniului
părţii vătămate şi urmărind acest rezultat.

În cauză sunt întrunite condiţiile participaţiei penale sub forma complicităţii


materiale: autorii au săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, respectiv
infracţiunea de delapidare, iar inculpatul C____ I___ a asigurat sprijinul material
pentru însuşirea motorinei din gestiune.

3. Fapta aceluiaşi inculpat care, în perioada 17 februarie 2010 – 27 mai 2010, în


baza unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv prin 6 acte
materiale, a primit de la mecanicii de locomotivă, motorină ( 30 litri ), pe care o
dădea la scurt timp inculpaţilor poliţişti care erau de serviciu la Postul de Poliţie TF-
Jibou, cunoscând că aceasta era dată cu titlul de mită, respectiv în scopul a nu îşi
îndeplini atribuţiile de serviciu, respectiv de a nu constata sustragerea de motorină,
fapte expuse în starea de fapt pct.VI.C.1-6, întruneşte elementele constitutive ale
infracţiunii de complicitate la luare de mită, prevăzută de art. 26Cod penal din 1968
raportat la art. 254 alin.1 Cod penal din1968 raportat la art.6 şi art.7 alin.1
din Legea 78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi art.5 alin.1 Cod
penal.

Elementul material al infracţiunii de complicitate la luare de mită constă în ajutorul


acordat în timpul săvârşirii infracţiunii de luare de mită de către inculpaţii care
aveau calitatea de poliţişti. Urmarea imediată constă în starea de pericol pentru
valorile sociale orcotite de norma de incriminare, iar legătura de cauzalitate rezultă
din împrejurările cauzei, fiind dovedită prin probatoriul administrat.

S -a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite


cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 6 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

În privinţa laturii subiective, inculpatul a acordat sprijinul pentru săvârşirea


infracţiunii de luare de mită de către autori cu intenţie directă, acesta având
reprezentarea faptelor sale.

În cauză sunt întrunite condiţiile participaţiei penale sub forma complicităţii


materiale: autorii au săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, respectiv
infracţiunea de luare de mită, iar inculpatul C____ I___ a asigurat sprijinul material
pentru primirea de către aceştia a motorinei cu titlu de mită.

VII. 1. Fapta inculpatului M_______ D__ care, în perioada 19 martie 2010 – 31 mai
2010, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv prin 23
de acte materiale, şi-a însuşit fără drept împreună sau cu acordul mecanicilor de
locomotivă cantitatea totală de 1208 litri de motorină, din rezervoarele
locomotivelor care garau în Statia CF Jibou, acte expuse în starea de fapt.pct.VII.A.1-
23, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la delapidare
în formă continuată, prevazută de art.26Cod penal din 1968 raportat la
art.2151 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi
art.5 alin.1 Cod penal.

Elementul material al infracţiunii de complicitate la delapidare constă în ajutorul


acordat în timpul săvârşirii infracţiunii de delapidare de către mecanicii de
locomotivă care aveau calitatea de gestionari. Urmarea imediată constă în
prejudiciul cauzat patrimoniului persoanei vătămate, iar legătura de cauzalitate
rezultă din împrejurările cauzei, fiind dovedită prin probatoriul administrat.

S - a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite


cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 23 de acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

În privinţa laturii subiective, inculpatul a acordat sprijinul pentru săvârşirea


infracţiunii de delapidare de către autori cu intenţie directă, acesta având
reprezentarea faptelor sale şi a consecinţelor păgubitoare asupra patrimoniului
părţii vătămate şi urmărind acest rezultat.

În cauză sunt întrunite condiţiile participaţiei penale sub forma complicităţii


materiale: autorii au săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, respectiv
infracţiunea de delapidare, iar inculpatul M_______ D__ a asigurat sprijinul material
pentru însuşirea motorinei din gestiune.

2. Fapta aceluiaşi inculpat care, în perioada 4 martie 2010 – 28 mai 2010, în baza
unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv prin 17 acte
materiale, a primit de la mecanicii de locomotivă, motorină ( 85 litri ), pe care o
dădea la scurt timp inculpaţilor poliţişti care erau de serviciu la Postul de Poliţie TF-
Jibou, cunoscând că aceasta era dată cu titlul de mită, respectiv în scopul a nu îşi
îndeplini atribuţiile de serviciu, respectiv de a nu constata sustragerea de motorină,
fapte expuse în starea de fapt pct.VII.B.1-17, întruneşte elementele constitutive ale
infracţiunii de complicitate la luare de mită, prevăzută de art. 26Cod penal din 1968
raportat la art. 254 alin.1 Cod penal din1968 raportat la art.6 şi art.7 alin.1
din Legea 78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi art.5 alin.1 Cod
penal.

Elementul material al infracţiunii de complicitate la luare de mită constă în ajutorul


acordat în timpul săvârşirii infracţiunii de luare de mită de către inculpaţii care
aveau calitatea de poliţişti. Urmarea imediată constă în starea de pericol pentru
valorile sociale ocrotite de norma de incriminare, iar legătura de cauzalitate rezultă
din împrejurările cauzei, fiind dovedită prin probatoriul administrat.

S - a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite


cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 17 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

În privinţa laturii subiective, inculpatul a acordat sprijinul pentru săvârşirea


infracţiunii de luare de mită de către autori cu intenţie directă, acesta având
reprezentarea faptelor sale.

În cauză sunt întrunite condiţiile participaţiei penale sub forma complicităţii


materiale: autorii au săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, respectiv
infracţiunea de luare de mită, iar inculpatul M_______ D__ a asigurat sprijinul
material pentru primirea de către aceştia a motorinei cu titlu de mită.

VIII. 1. Fapta inculpatului M______ T______ care, în perioada 18 februarie 2010 – 16


mai 2010, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv
prin 9 acte materiale, a primit de la mecanicii de locomotivă, motorină ( 40 litri ), pe
care o dădea la scurt timp inculpaţilor poliţişti care erau de serviciu la Postul de
Poliţie TF-Jibou, cunoscând că aceasta era dată cu titlul de mită, respectiv în scopul
a nu îşi îndeplini atribuţiile de serviciu, respectiv de a nu constata sustragerea de
motorină, fapte expuse în starea de fapt pct.VIII.A.1-9, întruneşte elementele
constitutive ale infracţiunii de complicitate la luare de mită, prevăzută de art. 26Cod
penal din 1968 raportat la art. 254 alin.1 Cod penal din1968 raportat la art.6 şi
art.7 alin.1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi
art.5 alin.1 Cod penal.

Elementul material al infracţiunii de complicitate la luare de mită constă în ajutorul


acordat în timpul săvârşirii infracţiunii de luare de mită de către inculpaţii care
aveau calitatea de poliţişti. Urmarea imediată constă în starea de pericol pentru
valorile sociale ocrotite de norma de incriminare, iar legătura de cauzalitate rezultă
din împrejurările cauzei, fiind dovedită prin probatoriul administrat.

S - a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite


cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 9 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.
În privinţa laturii subiective, inculpatul a acordat sprijinul pentru săvârşirea
infracţiunii de luare de mită de către autori cu intenţie directă, acesta având
reprezentarea faptelor sale.

În cauză sunt întrunite condiţiile participaţiei penale sub forma complicităţii


materiale: autorii au săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, respectiv
infracţiunea de luare de mită, iar inculpatul M______ T______ a asigurat sprijinul
material pentru primirea de către aceştia a motorinei cu titlu de mită.

2. Fapta aceluiaşi inculpat care, în perioada 12 martie 2010 – 31 mai 2010, în baza
unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv prin 18 acte
materiale, şi-a însuşit fără drept cantitatea de 680 litri motorină şi cantitatea de 25
litri ulei de motor din cea pe care o gestiona în calitate de primitor-distribuitor,
fapte expuse în starea de fapt pct.VIII.B.1-18, întruneşte elementele constitutive ale
infracţiunii de delapidare în formă continuată, prevăzută de art.2151 alin.1 Cod
penal din 1968, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi art.5 alin.1 Cod
penal.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii constă în acţiunea


de însuşire de către inculpat, în interes personal, a cantităţii menţionate de otorină
şi de ulei de motor, urmarea imediată constând în producerea unei pagube în
patrimoniul persoanei vătămate. Legătura de cauzalitate dintre acţiunea de
acţiunea de însuşire a bunurilor şi urmarea imediată rezultă din însăşi
materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul M______ T______ a săvârşit infracţiunea cu


intenţie directă, în accepţiunea art.19 alin.1 pct.1 lit.a) Cod penal din 1968. Astfel,
din probele administrate reiese că inculpatul a avut reprezentarea faptei sale, a
prevăzut rezultatul şi a urmărit producerea lui, conştientizând, de asemenea, că îşi
însuşeşte bunurile respective în interes personal.

3. Fapta aceluiaşi inculpat care, în perioada 12 martie 2010 – 27 mai 2010, în baza
unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv prin 7 acte
materiale, a promis şi/sau a dat inculpaţilor poliţişti în cadrul Postului de Poliţie TF
Jibou, funcţionari care aveau atribuţii de constatare şi urmărire a infracţiunilor,
foloase ce nu li se cuveneau, respectiv cantitatea de 35 litri motorină şi 10 litri ulei
de motor pentru ca aceşti inculpaţi să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu,
respectiv acelea de a constata şi urmări infracţiunile de sustragere de motorină
săvârşite de către inculpatul M______ T______, fapte expuse în starea de fapt
pct.VIII.C.1-7, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de dare de mită în
formă continuată, prevăzută de art.255 alin.1 Cod penal din1968 raportat la
art.6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi
art.5 alin.1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective elementul material al infracţiunii de dare de mită s-a
realizat prin acţiunea inculpatului de oferire şi de remitere efectivă a bunurilor
menţionate inculpaţilor poliţişti, pentru ca aceştia să nu îşi îndeplinească atribuţiile
de serviciu. Urmarea imediată, ca element al laturii obiective a infracţiunii, constă în
starea de pericol creată pentru buna desfăşurare a raporturilor de serviciu, iar
legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă din
însăşi materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie directă,


conştientizând rezultatul socialmente periculos şi urmărind producerea acestuia.

În cauză s -a reţin ut în cadrul încadrării juridice textul art.6 din Legea


nr.78/2000 care prevede sancţionarea infracţiunii de dare de mită comisă cu privire
la o persoană la care face referire art.1 din actul normativ menţionat, constându-se
că inculpaţii poliţişti cărora li s-au oferit şi, după caz, remis, bunurile, exercită o
funcţie publică.

În schimb, din încadrarea juridică dată faptei prin rechizitoriu vor fi înlăturate
prevederile art.7 alin.2 din acelaşi act normativ, prin aplicarea principiului legii
penale mai favorabile, întrucât prin art.78 din Legea nr.187/2012, au fost modificate
dispoziţiile Legii 78/2000, în sensul că s-a stabilit un nou conţinut al stării de
agravare prevăzută de art.7, în următoarea formă: „faptele de luare de mită sau
trafic de influenţă săvârşite de o persoană care exercită o funcţie de demnitate
publică, este judecător sau p_______, este organ de cercetare penală sau are atribuţii
de constatare ori de sancţionare a contravenţiilor, este una dintre persoanele
prevăzute la art.293 din Codul penal, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la
art.289 sau art. 291 din Codul penal, ale cărei limite se majorează cu o treime”.

Practic, în conţinutul art.7 din Legea 78/2000, astfel cum a fost modificat, au fost


incluse numai infracţiunile de luare de mită sau trafic de influenţă săvârşite de
persoane cu calitatea specială, astfel încât infracţiunea de dare de mită săvârşită de
inculpat faţă de o persoană cu calitate specială nu se mai circumscrie actualmente
acestei agravante, astfel că se impune înlăturarea sa.

S - a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite


cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 7 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

IX. 1. Fapta inculpatului B________ P_____ care, în perioada 20 martie 2010 – 27 mai
2010, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv prin 10
acte materiale, a promis şi/sau a dat inculpaţilor poliţişti în cadrul Postului de Poliţie
TF Jibou, funcţionari care aveau atribuţii de constatare şi urmărire a infracţiunilor,
foloase ce nu li se cuveneau, respectiv cantitatea de 60 litri motorină pentru ca
aceşti inculpaţi să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu, respectiv acelea de a
constata şi urmări infracţiunile de sustragere de motorină, acte expuse în starea de
fapt pct.IX.A.1-10, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de dare de mită
în formă continuată, prevăzută de art.255 alin.1 Cod penal din1968 raportat la
art.6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi
art.5 alin.1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii de dare de mită s-a
realizat prin acţiunea inculpatului de oferire şi de remitere efectivă a bunurilor
menţionate inculpaţilor poliţişti, pentru ca aceştia să nu îşi îndeplinească atribuţiile
de serviciu. Urmarea imediată, ca element al laturii obiective a infracţiunii, constă în
starea de pericol creată pentru buna desfăşurare a raporturilor de serviciu, iar
legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă din
însăşi materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie directă,


conştientizând rezultatul socialmente periculos şi urmărind producerea acestuia.

În cauză s -a reţin ut în cadrul încadrării juridice textul art.6 din Legea


nr.78/2000 care prevede sancţionarea infracţiunii de dare de mită comisă cu privire
la o persoană la care face referire art.1 din actul normativ menţionat, constându-se
că inculpaţii poliţişti cărora li s-au oferit şi, după caz, remis, bunurile, exercită o
funcţie publică.

În schimb, din încadrarea juridică dată faptei prin rechizitoriu vor fi înlăturate
prevederile art.7 alin.2 din acelaşi act normativ, prin aplicarea principiului legii
penale mai favorabile, întrucât prin art.78 din Legea nr.187/2012, au fost modificate
dispoziţiile Legii 78/2000, în sensul că s-a stabilit un nou conţinut al stării de
agravare prevăzută de art.7, în următoarea formă: „faptele de luare de mită sau
trafic de influenţă săvârşite de o persoană care exercită o funcţie de demnitate
publică, este judecător sau p_______, este organ de cercetare penală sau are atribuţii
de constatare ori de sancţionare a contravenţiilor, este una dintre persoanele
prevăzute la art.293 din Codul penal, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la
art.289 sau art. 291 din Codul penal, ale cărei limite se majorează cu o treime”.

Practic, în conţinutul art.7 din Legea 78/2000, astfel cum a fost modificat, au fost


incluse numai infracţiunile de luare de mită sau trafic de influenţă săvârşite de
persoane cu calitatea specială, astfel încât infracţiunea de dare de mită săvârşită de
inculpat faţă de o persoană cu calitate specială nu se mai circumscrie actualmente
acestei agravante, astfel că se impune înlăturarea sa.

S - a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite


cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 10 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

2. Fapta aceluiaşi inculpat care, în perioada 21 februarie 2010 – 27 mai 2010, în


baza unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv prin 10 acte
materiale, şi-a însuşit fără drept cantitatea de 55 litri motorină din cea pe care o
avea în gestiune în calitate de mecanic de locomotivă, acte expuse în starea de fapt
la pct.IX.B.1-10, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare în
formă continuată, prevăzută de art.2151 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea
art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi art.5 alin.1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii constă în acţiunea


de însuşire de către inculpat, în interes personal, a cantităţii menţionate de
motorină, urmarea imediată constând în producerea unei pagube în patrimoniul
persoanei vătămate. Legătura de cauzalitate dintre acţiunea de acţiunea de însuşire
a bunurilor şi urmarea imediată rezultă din însăşi materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul B________ P_____ a săvârşit infracţiunea cu


intenţie directă, în accepţiunea art.19 alin.1 pct.1 lit.a) Cod penal din 1968. Astfel,
din probele administrate reiese că inculpatul a avut reprezentarea faptei sale, a
prevăzut rezultatul şi a urmărit producerea lui, conştientizând, de asemenea, că îşi
însuşeşte bunurile respective în interes personal.
S - a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite
cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 10 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

X. 1. Fapta inculpatului Chişadam A________ care, în perioada 26 februarie 2010 – 1


iunie 2010, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv
prin 8 acte materiale, a promis şi/sau a dat inculpaţilor poliţişti în cadrul Postului de
Poliţie TF Jibou, funcţionari care aveau atribuţii de constatare şi urmărire a
infracţiunilor, foloase ce nu li se cuveneau, respectiv cantitatea de 55 litri motorină
pentru ca aceşti inculpaţi să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu, respectiv
acelea de a constata şi urmări infracţiunile de sustragere de motorină, acte expuse
în starea de fapt pct.X.A.1-8, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de
dare de mită în formă continuată, prevăzută de art.255 alin.1 Cod penal din1968
raportat la art.6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi
art.5 alin.1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective elementul material al infracţiunii de dare de mită s-a
realizat prin acţiunea inculpatului de oferire şi de remitere efectivă a bunurilor
menţionate inculpaţilor poliţişti, pentru ca aceştia să nu îşi îndeplinească atribuţiile
de serviciu. Urmarea imediată, ca element al laturii obiective a infracţiunii, constă în
starea de pericol creată pentru buna desfăşurare a raporturilor de serviciu, iar
legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă din
însăşi materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie directă,


conştientizând rezultatul socialmente periculos şi urmărind producerea acestuia.

În cauză s -a reţin ut în cadrul încadrării juridice textul art.6 din Legea


nr.78/2000 care prevede sancţionarea infracţiunii de dare de mită comisă cu privire
la o persoană la care face referire art.1 din actul normativ menţionat, constându-se
că inculpaţii poliţişti cărora li s-au oferit şi, după caz, remis, bunurile, exercită o
funcţie publică.

În schimb, din încadrarea juridică dată faptei prin rechizitoriu au fost înlăturate
prevederile art.7 alin.2 din acelaşi act normativ, prin aplicarea principiului legii
penale mai favorabile, întrucât prin art.78 din Legea nr.187/2012, au fost modificate
dispoziţiile Legii 78/2000, în sensul că s-a stabilit un nou conţinut al stării de
agravare prevăzută de art.7, în următoarea formă: „faptele de luare de mită sau
trafic de influenţă săvârşite de o persoană care exercită o funcţie de demnitate
publică, este judecător sau p_______, este organ de cercetare penală sau are atribuţii
de constatare ori de sancţionare a contravenţiilor, este una dintre persoanele
prevăzute la art.293 din Codul penal, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la
art.289 sau art. 291 din Codul penal, ale cărei limite se majorează cu o treime”.

Practic, în conţinutul art.7 din Legea 78/2000, astfel cum a fost modificat, au fost


incluse numai infracţiunile de luare de mită sau trafic de influenţă săvârşite de
persoane cu calitatea specială, astfel încât infracţiunea de dare de mită săvârşită de
inculpat faţă de o persoană cu calitate specială nu se mai circumscrie actualmente
acestei agravante, astfel că se impune înlăturarea sa.

S -a reţinut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite


cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 8 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

2. Fapta aceluiaşi inculpat care, în perioada 26 februarie 2010 – 31 mai 2010, în


baza unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv prin 15 acte
materiale, şi-a însuşit fără drept cantitatea de 745 litri motorină, din care beneficiul
său personal a fost de 125 litri motorină, din cea pe care o avea în gestiune în
calitate de mecanic de locomotivă, acte expuse în starea de fapt la pct.X.B.1-15,
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare în formă
continuată, prevăzută de art.2151 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea
art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi art.5 alin.1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii constă în acţiunea


de însuşire de către inculpat, în interes personal, a cantităţii menţionate de
motorină, urmarea imediată constând în producerea unei pagube în patrimoniul
persoanei vătămate. Legătura de cauzalitate dintre acţiunea de acţiunea de însuşire
a bunurilor şi urmarea imediată rezultă din însăşi materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul Chişadam A________ a săvârşit infracţiunea


cu intenţie directă, în accepţiunea art.19 alin.1 pct.1 lit.a) Cod penal din 1968. Astfel,
din probele administrate reiese că inculpatul a avut reprezentarea faptei sale, a
prevăzut rezultatul şi a urmărit producerea lui, conştientizând, de asemenea, că îşi
însuşeşte bunurile respective în interes personal.
S- a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite
cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 15 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

XI. 1. Fapta inculpatului C____ V_____ care, în perioada 17 februarie 2010 – 12 mai
2010, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv prin 9
acte materiale, a promis şi/sau a dat inculpaţilor poliţişti în cadrul Postului de Poliţie
TF Jibou, funcţionari care aveau atribuţii de constatare şi urmărire a infracţiunilor,
foloase ce nu li se cuveneau, respectiv cantitatea de 52 litri motorină pentru ca
aceşti inculpaţi să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu, respectiv acelea de a
constata şi urmări infracţiunile de sustragere de motorină, acte expuse în starea de
fapt pct.XI.B.1-9, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de dare de mită
în formă continuată, prevăzută de art.255 alin.1 Cod penal din1968 raportat la
art.6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi
art.5 alin.1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii de dare de mită s-a
realizat prin acţiunea inculpatului de oferire şi de remitere efectivă a bunurilor
menţionate inculpaţilor poliţişti, pentru ca aceştia să nu îşi îndeplinească atribuţiile
de serviciu. Urmarea imediată, ca element al laturii obiective a infracţiunii, constă în
starea de pericol creată pentru buna desfăşurare a raporturilor de serviciu, iar
legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă din
însăşi materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie directă,


conştientizând rezultatul socialmente periculos şi urmărind producerea acestuia.

În cauză s -a reţinut în cadrul încadrării juridice textul art.6 din Legea


nr.78/2000 care prevede sancţionarea infracţiunii de dare de mită comisă cu privire
la o persoană la care face referire art.1 din actul normativ menţionat, constându-se
că inculpaţii poliţişti cărora li s-au oferit şi, după caz, remis, bunurile, exercită o
funcţie publică.

În schimb, din încadrarea juridică dată faptei prin rechizitoriu au fost înlăturate
prevederile art.7 alin.2 din acelaşi act normativ, prin aplicarea principiului legii
penale mai favorabile, întrucât prin art.78 din Legea nr.187/2012, au fost modificate
dispoziţiile Legii 78/2000, în sensul că s-a stabilit un nou conţinut al stării de
agravare prevăzută de art.7, în următoarea formă: „faptele de luare de mită sau
trafic de influenţă săvârşite de o persoană care exercită o funcţie de demnitate
publică, este judecător sau p_______, este organ de cercetare penală sau are atribuţii
de constatare ori de sancţionare a contravenţiilor, este una dintre persoanele
prevăzute la art.293 din Codul penal, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la
art.289 sau art. 291 din Codul penal, ale cărei limite se majorează cu o treime”.

Practic, în conţinutul art.7 din Legea 78/2000, astfel cum a fost modificat, au fost


incluse numai infracţiunile de luare de mită sau trafic de influenţă săvârşite de
persoane cu calitatea specială, astfel încât infracţiunea de dare de mită săvârşită de
inculpat faţă de o persoană cu calitate specială nu se mai circumscrie actualmente
acestei agravante, astfel că se impune înlăturarea sa.

S - a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite


cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 9 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

2. Fapta aceluiaşi inculpat care, în perioada 17 februarie 2010 – 25 mai 2010, în


baza unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv prin 21 de acte
materiale, şi-a însuşit fără drept cantitatea de 537 litri motorină, din care beneficiul
său personal a fost de 282 litri motorină, din cea pe care o avea în gestiune în
calitate de mecanic de locomotivă, acte expuse în starea de fapt la pct.XI.A.1-21,
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare în formă
continuată, prevăzută de art.2151 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea
art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi art.5 alin.1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii constă în acţiunea


de însuşire de către inculpat, în interes personal, a cantităţii menţionate de
motorină, urmarea imediată constând în producerea unei pagube în patrimoniul
persoanei vătămate. Legătura de cauzalitate dintre acţiunea de acţiunea de însuşire
a bunurilor şi urmarea imediată rezultă din însăşi materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul C____ V_____ a săvârşit infracţiunea cu


intenţie directă, în accepţiunea art.19 alin.1 pct.1 lit.a) Cod penal din 1968. Astfel,
din probele administrate reiese că inculpatul a avut reprezentarea faptei sale, a
prevăzut rezultatul şi a urmărit producerea lui, conştientizând, de asemenea, că îşi
însuşeşte bunurile respective în interes personal.
S - a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite
cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 21 de acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

XII. Fapta inculpatului I_____ S_____ care, în perioada 18 aprilie 2010 – 27 mai 2010,
în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv prin 7 acte
materiale, şi-a însuşit fără drept împreună sau cu acordul mecanicilor de
locomotivă cantitatea totală de 357,5 litri de motorină, din rezervoarele
locomotivelor care garau în Staţia CF Jibou, acte expuse în starea de fapt.pct.XI.A.1-
7, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la delapidare în
formă continuată, prevazută de art.26Cod penal din 1968 raportat la
art.2151 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi
art.5 alin.1 Cod penal.

Elementul material al infracţiunii de complicitate la delapidare constă în ajutorul


acordat în timpul săvârşirii infracţiunii de delapidare de către mecanicii de
locomotivă care aveau calitatea de gestionari. Urmarea imediată constă în
prejudiciul cauzat patrimoniului persoanei vătămate, iar legătura de cauzalitate
rezultă din împrejurările cauzei, fiind dovedită prin probatoriul administrat.

S -a reţinut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite


cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 7 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

În privinţa laturii subiective, inculpatul a acordat sprijinul pentru săvârşirea


infracţiunii de delapidare de către autori cu intenţie directă, acesta având
reprezentarea faptelor sale şi a consecinţelor păgubitoare asupra patrimoniului
părţii vătămate şi urmărind acest rezultat.

În cauză sunt întrunite condiţiile participaţiei penale sub forma complicităţii


materiale: autorii au săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, respectiv
infracţiunea de delapidare, iar inculpatul I_____ S_____ a asigurat sprijinul material
pentru însuşirea motorinei din gestiune.

S- a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite


cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 7 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

XIII. 1. Fapta inculpatului P_____ A____ P___ care, în perioada 29 martie 2010 – 28 mai
2010, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv prin 6
acte materiale, şi-a însuşit fără drept împreună sau cu acordul mecanicilor de
locomotivă care aveau calitatea de gestionari, cantitatea totală de 185 litri de
motorină, din rezervoarele locomotivelor care garau în Staţia CF Jibou, acte expuse
în starea de fapt.pct.XIII.A.1-6, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de
complicitate la delapidare în formă continuată, prevazută de art.26Cod penal din
1968 raportat la art.2151 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod
penal din 1968 şi art.5 alin.1 Cod penal.

Elementul material al infracţiunii de complicitate la delapidare constă în ajutorul


acordat în timpul săvârşirii infracţiunii de delapidare de către mecanicii de
locomotivă care aveau calitatea de gestionari. Urmarea imediată constă în
prejudiciul cauzat patrimoniului persoanei vătămate, iar legătura de cauzalitate
rezultă din împrejurările cauzei, fiind dovedită prin probatoriul administrat.

S- a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite


cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 6 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

În privinţa laturii subiective, inculpatul a acordat sprijinul pentru săvârşirea


infracţiunii de delapidare de către autori cu intenţie directă, acesta având
reprezentarea faptelor sale şi a consecinţelor păgubitoare asupra patrimoniului
părţii vătămate şi urmărind acest rezultat.

În cauză sunt întrunite condiţiile participaţiei penale sub forma complicităţii


materiale: autorii au săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, respectiv
infracţiunea de delapidare, iar inculpatul P_____ A____ P___ a asigurat sprijinul
material pentru însuşirea motorinei din gestiune.

2. Fapta aceluiaşi inculpat care, în perioada 7 martie 2010 – 31 mai 2010, în baza
unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv prin 9 acte
materiale, a primit de la mecanicii de locomotivă, motorină ( 70 litri ), pe care o
dădea la scurt timp inculpaţilor poliţişti care erau de serviciu la Postul de Poliţie TF-
Jibou, cunoscând că aceasta era dată cu titlul de mită, respectiv în scopul a nu îşi
îndeplini atribuţiile de serviciu, respectiv de a nu constata sustragerea de motorină,
fapte expuse în starea de fapt pct.XIII.B.1-9, întruneşte elementele constitutive ale
infracţiunii de complicitate la luare de mită, prevăzută de art.26Cod penal din 1968
raportat la art.254 alin.1 Cod penal din1968 raportat la art.6 şi art.7 alin.1 din Legea
78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi art.5 alin.1 Cod penal.
Elementul material al infracţiunii de complicitate la luare de mită constă în ajutorul
acordat în timpul săvârşirii infracţiunii de luare de mită de către inculpaţii care
aveau calitatea de poliţişti. Urmarea imediată constă în starea de pericol pentru
valorile sociale ocrotite de norma de incriminare, iar legătura de cauzalitate rezultă
din împrejurările cauzei, fiind dovedită prin probatoriul administrat.

S -a reţinut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite


cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 9 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

În privinţa laturii subiective, inculpatul a acordat sprijinul pentru săvârşirea


infracţiunii de luare de mită de către autori cu intenţie directă, acesta având
reprezentarea faptelor sale.

În cauză sunt întrunite condiţiile participaţiei penale sub forma complicităţii


materiale: autorii au săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, respectiv
infracţiunea de luare de mită, iar inculpatul P_____ A____ P___ a asigurat sprijinul
material pentru primirea de către aceştia a motorinei cu titlu de mită.

XIV. 1. Fapta inculpatului B____ A_____ care, în perioada 18 februarie 2010 – 1 mai
2010, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv prin 6
acte materiale, a promis şi/sau a dat inculpaţilor poliţişti în cadrul Postului de Poliţie
TF Jibou, funcţionari care aveau atribuţii de constatare şi urmărire a infracţiunilor,
foloase ce nu li se cuveneau, respectiv cantitatea de 50 litri motorină pentru ca
aceşti inculpaţi să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu, respectiv acelea de a
constata şi urmări infracţiunile de sustragere de motorină, acte expuse în starea de
fapt pct.XIV.A.1-6, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de dare de mită
în formă continuată, prevăzută de art.255 alin.1 Cod penal din1968 raportat la
art.6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi
art.5 alin.1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective elementul material al infracţiunii de dare de mită s-a
realizat prin acţiunea inculpatului de oferire şi de remitere efectivă a bunurilor
menţionate inculpaţilor poliţişti, pentru ca aceştia să nu îşi îndeplinească atribuţiile
de serviciu. Urmarea imediată, ca element al laturii obiective a infracţiunii, constă în
starea de pericol creată pentru buna desfăşurare a raporturilor de serviciu, iar
legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă din
însăşi materialitatea faptei.
Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie directă,
conştientizând rezultatul socialmente periculos şi urmărind producerea acestuia.

În cauză se reţine în cadrul încadrării juridice textul art.6 din Legea nr.78/2000 care


prevede sancţionarea infracţiunii de dare de mită comisă cu privire la o persoană la
care face referire art.1 din actul normativ menţionat, constându-se că inculpaţii
poliţişti cărora li s-au oferit şi, după caz, remis, bunurile, exercită o funcţie publică.

În schimb, din încadrarea juridică dată faptei prin rechizitoriu au fost înlăturate
prevederile art.7 alin.2 din acelaşi act normativ, prin aplicarea principiului legii
penale mai favorabile, întrucât prin art.78 din Legea nr.187/2012, au fost modificate
dispoziţiile Legii 78/2000, în sensul că s-a stabilit un nou conţinut al stării de
agravare prevăzută de art.7, în următoarea formă: „faptele de luare de mită sau
trafic de influenţă săvârşite de o persoană care exercită o funcţie de demnitate
publică, este judecător sau p_______, este organ de cercetare penală sau are atribuţii
de constatare ori de sancţionare a contravenţiilor, este una dintre persoanele
prevăzute la art.293 din Codul penal, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la
art.289 sau art. 291 din Codul penal, ale cărei limite se majorează cu o treime”.

Practic, în conţinutul art.7 din Legea 78/2000, astfel cum a fost modificat, au fost


incluse numai infracţiunile de luare de mită sau trafic de influenţă săvârşite de
persoane cu calitatea specială, astfel încât infracţiunea de dare de mită săvârşită de
inculpat faţă de o persoană cu calitate specială nu se mai circumscrie actualmente
acestei agravante, astfel că se impune înlăturarea sa.

S -a reţinut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite


cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 6 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

2. Fapta aceluiaşi inculpat care, în perioada 18 februarie 2010 – 30 mai 2010, în


baza unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv prin 18 acte
materiale, şi-a însuşit fără drept cantitatea de 768 litri motorină, din care benficiul
său personal a fost de 103 litri motorină, din cea pe care o avea în gestiune în
calitate de mecanic de locomotivă, acte expuse în starea de fapt la pct.XIV.B.1-18,
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare în formă
continuată, prevăzută de art.2151 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea
art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi art.5 alin.1 Cod penal.
Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii constă în acţiunea
de însuşire de către inculpat, în interes personal, a cantităţii menţionate de
motorină, urmarea imediată constând în producerea unei pagube în patrimoniul
persoanei vătămate. Legătura de cauzalitate dintre acţiunea de acţiunea de însuşire
a bunurilor şi urmarea imediată rezultă din însăşi materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul B____ A_____ a săvârşit infracţiunea cu


intenţie directă, în accepţiunea art.19 alin.1 pct.1 lit.a) Cod penal din 1968. Astfel,
din probele administrate reiese că inculpatul a avut reprezentarea faptei sale, a
prevăzut rezultatul şi a urmărit producerea lui, conştientizând, de asemenea, că îşi
însuşeşte bunurile respective în interes personal.

S- a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite


cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 18 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

XV. 1. Fapta inculpatului S______ I___ D____ care, în perioada 20 februarie 2010 – 27
aprilie 2010, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv
prin 7 acte materiale, a promis şi/sau a dat inculpaţilor poliţişti în cadrul Postului de
Poliţie TF Jibou, funcţionari care aveau atribuţii de constatare şi urmărire a
infracţiunilor, foloase ce nu li se cuveneau, respectiv cantitatea de 40 litri motorină
pentru ca aceşti inculpaţi să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu, respectiv
acelea de a constata şi urmări infracţiunile de sustragere de motorină, acte expuse
în starea de fapt pct.XV.A.1-7, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de
dare de mită în formă continuată, prevăzută de art.255 alin.1 Cod penal din1968
raportat la art.6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi
art.5 alin.1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii de dare de mită s-a
realizat prin acţiunea inculpatului de oferire şi de remitere efectivă a bunurilor
menţionate inculpaţilor poliţişti, pentru ca aceştia să nu îşi îndeplinească atribuţiile
de serviciu. Urmarea imediată, ca element al laturii obiective a infracţiunii, constă în
starea de pericol creată pentru buna desfăşurare a raporturilor de serviciu, iar
legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă din
însăşi materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie directă,


conştientizând rezultatul socialmente periculos şi urmărind producerea acestuia.
În cauză s -a reţin ut în cadrul încadrării juridice textul art.6 din Legea
nr.78/2000 care prevede sancţionarea infracţiunii de dare de mită comisă cu privire
la o persoană la care face referire art.1 din actul normativ menţionat, constându-se
că inculpaţii poliţişti cărora li s-au oferit şi, după caz, remis, bunurile, exercită o
funcţie publică.

În schimb, din încadrarea juridică dată faptei prin rechizitoriu au fost înlăturate
prevederile art.7 alin.2 din acelaşi act normativ, prin aplicarea principiului legii
penale mai favorabile, întrucât prin art.78 din Legea nr.187/2012, au fost modificate
dispoziţiile Legii 78/2000, în sensul că s-a stabilit un nou conţinut al stării de
agravare prevăzută de art.7, în următoarea formă: „faptele de luare de mită sau
trafic de influenţă săvârşite de o persoană care exercită o funcţie de demnitate
publică, este judecător sau p_______, este organ de cercetare penală sau are atribuţii
de constatare ori de sancţionare a contravenţiilor, este una dintre persoanele
prevăzute la art.293 din Codul penal, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la
art.289 sau art. 291 din Codul penal, ale cărei limite se majorează cu o treime”.

Practic, în conţinutul art.7 din Legea 78/2000, astfel cum a fost modificat, au fost


incluse numai infracţiunile de luare de mită sau trafic de influenţă săvârşite de
persoane cu calitatea specială, astfel încât infracţiunea de dare de mită săvârşită de
inculpat faţă de o persoană cu calitate specială nu se mai circumscrie actualmente
acestei agravante, astfel că se impune înlăturarea sa.

S- a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite


cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 7 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

2. Fapta aceluiaşi inculpat care, în perioada 20 februarie 2010 – 27 aprilie 2010, în


baza unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv prin 6 acte
materiale, şi-a însuşit fără drept cantitatea de 30 litri motorină din cea pe care o
avea în gestiune în calitate de mecanic de locomotivă, acte expuse în starea de fapt
la pct.XV.B.1-6, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare în
formă continuată, prevăzută de art.2151 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea
art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi art.5 alin.1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii constă în acţiunea


de însuşire de către inculpat, în interes personal, a cantităţii menţionate de
motorină, urmarea imediată constând în producerea unei pagube în patrimoniul
persoanei vătămate. Legătura de cauzalitate dintre acţiunea de acţiunea de însuşire
a bunurilor şi urmarea imediată rezultă din însăşi materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul S______ I___ D____ a săvârşit infracţiunea cu
intenţie directă, în accepţiunea art.19 alin.1 pct.1 lit.a) Cod penal din 1968. Astfel,
din probele administrate reiese că inculpatul a avut reprezentarea faptei sale, a
prevăzut rezultatul şi a urmărit producerea lui, conştientizând, de asemenea, că îşi
însuşeşte bunurile respective în interes personal.

S - a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite


cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 6 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

xvi. 1. Fapta inculpatului B____ G_______ care, în perioada 4 martie 2010 – 19 mai
2010, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv prin 7
acte materiale, a promis şi/sau a dat inculpaţilor poliţişti în cadrul Postului de Poliţie
TF Jibou, funcţionari care aveau atribuţii de constatare şi urmărire a infracţiunilor,
foloase ce nu li se cuveneau, respectiv cantitatea de 65 litri motorină pentru ca
aceşti inculpaţi să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu, respectiv acelea de a
constata şi urmări infracţiunile de sustragere de motorină, acte expuse în starea de
fapt pct.XVI.A.1-7, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de dare de mită
în formă continuată, prevăzută de art.255 alin.1 Cod penal din1968 raportat la
art.6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi
art.5 alin.1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii de dare de mită s-a
realizat prin acţiunea inculpatului de oferire şi de remitere efectivă a bunurilor
menţionate inculpaţilor poliţişti, pentru ca aceştia să nu îşi îndeplinească atribuţiile
de serviciu. Urmarea imediată, ca element al laturii obiective a infracţiunii, constă în
starea de pericol creată pentru buna desfăşurare a raporturilor de serviciu, iar
legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă din
însăşi materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie directă,


conştientizând rezultatul socialmente periculos şi urmărind producerea acestuia.

În cauză s - a reţin ut în cadrul încadrării juridice textul art.6 din Legea


nr.78/2000 care prevede sancţionarea infracţiunii de dare de mită comisă cu privire
la o persoană la care face referire art.1 din actul normativ menţionat, constându-se
că inculpaţii poliţişti cărora li s-au oferit şi, după caz, remis, bunurile, exercită o
funcţie publică.

În schimb, din încadrarea juridică dată faptei prin rechizitoriu au fost înlăturate
prevederile art.7 alin.2 din acelaşi act normativ, prin aplicarea principiului legii
penale mai favorabile, întrucât prin art.78 din Legea nr.187/2012, au fost modificate
dispoziţiile Legii 78/2000, în sensul că s-a stabilit un nou conţinut al stării de
agravare prevăzută de art.7, în următoarea formă: „faptele de luare de mită sau
trafic de influenţă săvârşite de o persoană care exercită o funcţie de demnitate
publică, este judecător sau p_______, este organ de cercetare penală sau are atribuţii
de constatare ori de sancţionare a contravenţiilor, este una dintre persoanele
prevăzute la art.293 din Codul penal, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la
art.289 sau art. 291 din Codul penal, ale cărei limite se majorează cu o treime”.

Practic, în conţinutul art.7 din Legea 78/2000, astfel cum a fost modificat, au fost


incluse numai infracţiunile de luare de mită sau trafic de influenţă săvârşite de
persoane cu calitatea specială, astfel încât infracţiunea de dare de mită săvârşită de
inculpat faţă de o persoană cu calitate specială nu se mai circumscrie actualmente
acestei agravante, astfel că se impune înlăturarea sa.

S - a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite


cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 7 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

2. Fapta aceluiaşi inculpat care, în perioada 4 martie 2010 – 19 mai 2010, în baza
unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv prin 8 acte
materiale, şi-a însuşit fără drept cantitatea de 70 litri motorină din cea pe care o
avea în gestiune în calitate de mecanic de locomotivă, acte expuse în starea de fapt
la pct.XVI.B.1-8, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare în
formă continuată, prevăzută de art.2151 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea
art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi art.5 alin.1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii constă în acţiunea


de însuşire de către inculpat, în interes personal, a cantităţii menţionate de
motorină, urmarea imediată constând în producerea unei pagube în patrimoniul
persoanei vătămate. Legătura de cauzalitate dintre acţiunea de acţiunea de însuşire
a bunurilor şi urmarea imediată rezultă din însăşi materialitatea faptei.
Sub aspectul laturii subiective, inculpatul Bbaoş G_______ a săvârşit infracţiunea cu
intenţie directă, în accepţiunea art.19 alin.1 pct.1 lit.a) Cod penal din 1968. Astfel,
din probele administrate reiese că inculpatul a avut reprezentarea faptei sale, a
prevăzut rezultatul şi a urmărit producerea lui, conştientizând, de asemenea, că îşi
însuşeşte bunurile respective în interes personal.

S -a reţinut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite


cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 6 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

XVII. 1. Fapta inculpatului A______ C______ A_____ care, în perioada 9 martie 2010 – 1
aprilie 2010, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv
prin 6 acte materiale, a promis şi/sau a dat inculpaţilor poliţişti în cadrul Postului de
Poliţie TF Jibou, funcţionari care aveau atribuţii de constatare şi urmărire a
infracţiunilor, foloase ce nu li se cuveneau, respectiv cantitatea de 35 litri motorină
pentru ca aceşti inculpaţi să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu, respectiv
acelea de a constata şi urmări infracţiunile de sustragere de motorină, acte expuse
în starea de fapt pct.XVII.A.1-6, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de
dare de mită în formă continuată, prevăzută de art.255 alin.1 Cod penal din1968
raportat la art.6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi
art.5 alin.1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii de dare de mită s-a
realizat prin acţiunea inculpatului de oferire şi de remitere efectivă a bunurilor
menţionate inculpaţilor poliţişti, pentru ca aceştia să nu îşi îndeplinească atribuţiile
de serviciu. Urmarea imediată, ca element al laturii obiective a infracţiunii, constă în
starea de pericol creată pentru buna desfăşurare a raporturilor de serviciu, iar
legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă din
însăşi materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie directă,


conştientizând rezultatul socialmente periculos şi urmărind producerea acestuia.

În cauză s -a reţin ut în cadrul încadrării juridice textul art.6 din Legea


nr.78/2000 care prevede sancţionarea infracţiunii de dare de mită comisă cu privire
la o persoană la care face referire art.1 din actul normativ menţionat, constându-se
că inculpaţii poliţişti cărora li s-au oferit şi, după caz, remis, bunurile, exercită o
funcţie publică.
În schimb, din încadrarea juridică dată faptei prin rechizitoriu au fost înlăturate
prevederile art.7 alin.2 din acelaşi act normativ, prin aplicarea principiului legii
penale mai favorabile, întrucât prin art.78 din Legea nr.187/2012, au fost modificate
dispoziţiile Legii 78/2000, în sensul că s-a stabilit un nou conţinut al stării de
agravare prevăzută de art.7, în următoarea formă: „faptele de luare de mită sau
trafic de influenţă săvârşite de o persoană care exercită o funcţie de demnitate
publică, este judecător sau p_______, este organ de cercetare penală sau are atribuţii
de constatare ori de sancţionare a contravenţiilor, este una dintre persoanele
prevăzute la art.293 din Codul penal, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la
art.289 sau art. 291 din Codul penal, ale cărei limite se majorează cu o treime”.

Practic, în conţinutul art.7 din Legea 78/2000, astfel cum a fost modificat, au fost


incluse numai infracţiunile de luare de mită sau trafic de influenţă săvârşite de
persoane cu calitatea specială, astfel încât infracţiunea de dare de mită săvârşită de
inculpat faţă de o persoană cu calitate specială nu se mai circumscrie actualmente
acestei agravante, astfel că se impune înlăturarea sa.

S - a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite


cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 6 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

2. Fapta aceluiaşi inculpat care, în perioada 10 martie 2010 – 13 aprilie 2010, în baza
unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv prin 4 acte
materiale, şi-a însuşit fără drept cantitatea de 30 litri motorină din cea pe care o
avea în gestiune în calitate de mecanic de locomotivă, acte expuse în starea de fapt
la pct.XVII.B.1-4, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare în
formă continuată, prevăzută de art.2151 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea
art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi art.5 alin.1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii constă în acţiunea


de însuşire de către inculpat, în interes personal, a cantităţii menţionate de
motorină, urmarea imediată constând în producerea unei pagube în patrimoniul
persoanei vătămate. Legătura de cauzalitate dintre acţiunea de acţiunea de însuşire
a bunurilor şi urmarea imediată rezultă din însăşi materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul A______ C______ A_____ a săvârşit


infracţiunea cu intenţie directă, în accepţiunea art.19 alin.1 pct.1 lit.a) Cod penal din
1968. Astfel, din probele administrate reiese că inculpatul a avut reprezentarea
faptei sale, a prevăzut rezultatul şi a urmărit producerea lui, conştientizând, de
asemenea, că îşi însuşeşte bunurile respective în interes personal.

S - a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite


cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 4 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

XVIII. 1. Fapta inculpatului S_______ Alin D____ care, în perioada 10 martie 2010 – 24
mai 2010, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv
prin 8 acte materiale, a promis şi/sau a dat inculpaţilor poliţişti în cadrul Postului de
Poliţie TF Jibou, funcţionari care aveau atribuţii de constatare şi urmărire a
infracţiunilor, foloase ce nu li se cuveneau, respectiv cantitatea de 55 litri motorină
pentru ca aceşti inculpaţi să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu, respectiv
acelea de a constata şi urmări infracţiunile de sustragere de motorină, acte expuse
în starea de fapt pct.XVIII.A.1-8, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de
dare de mită în formă continuată, prevăzută de art.255 alin.1 Cod penal din1968
raportat la art.6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi
art.5 alin.1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii de dare de mită s-a
realizat prin acţiunea inculpatului de oferire şi de remitere efectivă a bunurilor
menţionate inculpaţilor poliţişti, pentru ca aceştia să nu îşi îndeplinească atribuţiile
de serviciu. Urmarea imediată, ca element al laturii obiective a infracţiunii, constă în
starea de pericol creată pentru buna desfăşurare a raporturilor de serviciu, iar
legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă din
însăşi materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie directă,


conştientizând rezultatul socialmente periculos şi urmărind producerea acestuia.

În cauză s -a reţin ut în cadrul încadrării juridice textul art.6 din Legea


nr.78/2000 care prevede sancţionarea infracţiunii de dare de mită comisă cu privire
la o persoană la care face referire art.1 din actul normativ menţionat, constându-se
că inculpaţii poliţişti cărora li s-au oferit şi, după caz, remis, bunurile, exercită o
funcţie publică.

În schimb, din încadrarea juridică dată faptei prin rechizitoriu au fost înlăturate
prevederile art.7 alin.2 din acelaşi act normativ, prin aplicarea principiului legii
penale mai favorabile, întrucât prin art.78 din Legea nr.187/2012, au fost modificate
dispoziţiile Legii 78/2000, în sensul că s-a stabilit un nou conţinut al stării de
agravare prevăzută de art.7, în următoarea formă: „faptele de luare de mită sau
trafic de influenţă săvârşite de o persoană care exercită o funcţie de demnitate
publică, este judecător sau p_______, este organ de cercetare penală sau are atribuţii
de constatare ori de sancţionare a contravenţiilor, este una dintre persoanele
prevăzute la art.293 din Codul penal, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la
art.289 sau art. 291 din Codul penal, ale cărei limite se majorează cu o treime”.

Practic, în conţinutul art.7 din Legea 78/2000, astfel cum a fost modificat, au fost


incluse numai infracţiunile de luare de mită sau trafic de influenţă săvârşite de
persoane cu calitatea specială, astfel încât infracţiunea de dare de mită săvârşită de
inculpat faţă de o persoană cu calitate specială nu se mai circumscrie actualmente
acestei agravante, astfel că se impune înlăturarea sa.

S - a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite


cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 10 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

2. Fapta aceluiaşi inculpat care, în perioada 10 martie 2010 – 24 mai 2010, în baza
unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv prin 7 acte
materiale, şi-a însuşit fără drept cantitatea de 155 litri motorină, din care beneficiul
său personal a fost de 30 litri motorină, din cea pe care o avea în gestiune în calitate
de mecanic de locomotivă, acte expuse în starea de fapt la pct.XVIII.B.1-7,
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare în formă
continuată, prevăzută de art.2151 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea
art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi art.5 alin.1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii constă în acţiunea


de însuşire de către inculpat, în interes personal, a cantităţii menţionate de
motorină, urmarea imediată constând în producerea unei pagube în patrimoniul
persoanei vătămate. Legătura de cauzalitate dintre acţiunea de acţiunea de însuşire
a bunurilor şi urmarea imediată rezultă din însăşi materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul S_______ Alin D____ a săvârşit infracţiunea
cu intenţie directă, în accepţiunea art.19 alin.1 pct.1 lit.a) Cod penal din 1968. Astfel,
din probele administrate reiese că inculpatul a avut reprezentarea faptei sale, a
prevăzut rezultatul şi a urmărit producerea lui, conştientizând, de asemenea, că îşi
însuşeşte bunurile respective în interes personal.
S - a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite
cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 7 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

XIX. 1. Fapta inculpatului B____ I___ M_____ care, în perioada 17 martie 2010 – 28 mai
2010, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv prin 5
acte materiale, a promis şi/sau a dat inculpaţilor poliţişti în cadrul Postului de Poliţie
TF Jibou, funcţionari care aveau atribuţii de constatare şi urmărire a infracţiunilor,
foloase ce nu li se cuveneau, respectiv cantitatea de 35 litri motorină pentru ca
aceşti inculpaţi să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu, respectiv acelea de a
constata şi urmări infracţiunile de sustragere de motorină, acte expuse în starea de
fapt pct.XIX.A.1-5, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de dare de mită
în formă continuată, prevăzută de art.255 alin.1 Cod penal din1968 raportat la
art.6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi
art.5 alin.1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii de dare de mită s-a
realizat prin acţiunea inculpatului de oferire şi de remitere efectivă a bunurilor
menţionate inculpaţilor poliţişti, pentru ca aceştia să nu îşi îndeplinească atribuţiile
de serviciu. Urmarea imediată, ca element al laturii obiective a infracţiunii, constă în
starea de pericol creată pentru buna desfăşurare a raporturilor de serviciu, iar
legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă din
însăşi materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie directă,


conştientizând rezultatul socialmente periculos şi urmărind producerea acestuia.

În cauză s -a reţin ut în cadrul încadrării juridice textul art.6 din Legea


nr.78/2000 care prevede sancţionarea infracţiunii de dare de mită comisă cu privire
la o persoană la care face referire art.1 din actul normativ menţionat, constându-se
că inculpaţii poliţişti cărora li s-au oferit şi, după caz, remis, bunurile, exercită o
funcţie publică.

În schimb, din încadrarea juridică dată faptei prin rechizitoriu au fost înlăturate
prevederile art.7 alin.2 din acelaşi act normativ, prin aplicarea principiului legii
penale mai favorabile, întrucât prin art.78 din Legea nr.187/2012, au fost modificate
dispoziţiile Legii 78/2000, în sensul că s-a stabilit un nou conţinut al stării de
agravare prevăzută de art.7, în următoarea formă: „faptele de luare de mită sau
trafic de influenţă săvârşite de o persoană care exercită o funcţie de demnitate
publică, este judecător sau p_______, este organ de cercetare penală sau are atribuţii
de constatare ori de sancţionare a contravenţiilor, este una dintre persoanele
prevăzute la art.293 din Codul penal, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la
art.289 sau art. 291 din Codul penal, ale cărei limite se majorează cu o treime”.

Practic, în conţinutul art.7 din Legea 78/2000, astfel cum a fost modificat, au fost


incluse numai infracţiunile de luare de mită sau trafic de influenţă săvârşite de
persoane cu calitatea specială, astfel încât infracţiunea de dare de mită săvârşită de
inculpat faţă de o persoană cu calitate specială nu se mai circumscrie actualmente
acestei agravante, astfel că se impune înlăturarea sa.

S - a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite


cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 5 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

b) Fapta aceluiaşi inculpat care, în perioada 24 martie 2010 – 28 mai 2010, în baza
unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv prin 4 acte
materiale, şi-a însuşit fără drept cantitatea de 60 litri motorină, din care beneficiul
său personal a fost de 30 litri motorină, din cea pe care o avea în gestiune în calitate
de mecanic de locomotivă, acte expuse în starea de fapt la pct.XIX.B.1-4, întruneşte
elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare în formă continuată,
prevăzută de art.2151 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod
penal din 1968 şi art.5 alin.1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii constă în acţiunea


de însuşire de către inculpat, în interes personal, a cantităţii menţionate de
motorină, urmarea imediată constând în producerea unei pagube în patrimoniul
persoanei vătămate. Legătura de cauzalitate dintre acţiunea de acţiunea de însuşire
a bunurilor şi urmarea imediată rezultă din însăşi materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul B____ I___ M_____ a săvârşit infracţiunea cu
intenţie directă, în accepţiunea art.19 alin.1 pct.1 lit.a) Cod penal din 1968. Astfel,
din probele administrate reiese că inculpatul a avut reprezentarea faptei sale, a
prevăzut rezultatul şi a urmărit producerea lui, conştientizând, de asemenea, că îşi
însuşeşte bunurile respective în interes personal.
S - a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite
cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 4 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

XX. 1. Fapta inculpatului T____ L______ care, în perioada 24 martie 2010 – 20 mai
2010, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv prin 9
acte materiale, a promis şi/sau a dat inculpaţilor poliţişti în cadrul Postului de Poliţie
TF Jibou, funcţionari care aveau atribuţii de constatare şi urmărire a infracţiunilor,
foloase ce nu li se cuveneau, respectiv cantitatea de 80 litri motorină pentru ca
aceşti inculpaţi să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu, respectiv acelea de a
constata şi urmări infracţiunile de sustragere de motorină, acte expuse în starea de
fapt pct.XX.A.1-9, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de dare de mită
în formă continuată, prevăzută de art.255 alin.1 Cod penal din1968 raportat la
art.6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi
art.5 alin.1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii de dare de mită s-a
realizat prin acţiunea inculpatului de oferire şi de remitere efectivă a bunurilor
menţionate inculpaţilor poliţişti, pentru ca aceştia să nu îşi îndeplinească atribuţiile
de serviciu. Urmarea imediată, ca element al laturii obiective a infracţiunii, constă în
starea de pericol creată pentru buna desfăşurare a raporturilor de serviciu, iar
legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă din
însăşi materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie directă,


conştientizând rezultatul socialmente periculos şi urmărind producerea acestuia.

În cauză s -a reţin ut în cadrul încadrării juridice textul art.6 din Legea


nr.78/2000 care prevede sancţionarea infracţiunii de dare de mită comisă cu privire
la o persoană la care face referire art.1 din actul normativ menţionat, constându-se
că inculpaţii poliţişti cărora li s-au oferit şi, după caz, remis, bunurile, exercită o
funcţie publică.

În schimb, din încadrarea juridică dată faptei prin rechizitoriu au fost înlăturate
prevederile art.7 alin.2 din acelaşi act normativ, prin aplicarea principiului legii
penale mai favorabile, întrucât prin art.78 din Legea nr.187/2012, au fost modificate
dispoziţiile Legii 78/2000, în sensul că s-a stabilit un nou conţinut al stării de
agravare prevăzută de art.7, în următoarea formă: „faptele de luare de mită sau
trafic de influenţă săvârşite de o persoană care exercită o funcţie de demnitate
publică, este judecător sau p_______, este organ de cercetare penală sau are atribuţii
de constatare ori de sancţionare a contravenţiilor, este una dintre persoanele
prevăzute la art.293 din Codul penal, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la
art.289 sau art. 291 din Codul penal, ale cărei limite se majorează cu o treime”.

Practic, în conţinutul art.7 din Legea 78/2000, astfel cum a fost modificat, au fost


incluse numai infracţiunile de luare de mită sau trafic de influenţă săvârşite de
persoane cu calitatea specială, astfel încât infracţiunea de dare de mită săvârşită de
inculpat faţă de o persoană cu calitate specială nu se mai circumscrie actualmente
acestei agravante, astfel că se impune înlăturarea sa.

S -a reţinut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite


cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 9 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

2. Fapta aceluiaşi inculpat care, în perioada 16 aprilie 2010 – 20 mai 2010, în baza
unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv prin 11 acte
materiale, şi-a însuşit fără drept cantitatea de 245 litri motorină, din care beneficiul
său personal a fost de 145 litri motorină, din cea pe care o avea în gestiune în
calitate de mecanic de locomotivă, acte expuse în starea de fapt la pct.XX.B.1-11,
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare în formă
continuată, prevăzută de art.2151 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea
art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi art.5 alin.1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii constă în acţiunea


de însuşire de către inculpat, în interes personal, a cantităţii menţionate de
motorină, urmarea imediată constând în producerea unei pagube în patrimoniul
persoanei vătămate. Legătura de cauzalitate dintre acţiunea de acţiunea de însuşire
a bunurilor şi urmarea imediată rezultă din însăşi materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul T____ L______ a săvârşit infracţiunea cu


intenţie directă, în accepţiunea art.19 alin.1 pct.1 lit.a) Cod penal din 1968. Astfel,
din probele administrate reiese că inculpatul a avut reprezentarea faptei sale, a
prevăzut rezultatul şi a urmărit producerea lui, conştientizând, de asemenea, că îşi
însuşeşte bunurile respective în interes personal.
S - a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite
cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 11 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

xxi. 1. Fapta inculpatului P__ D____ care, în perioada 30 martie 2010 – 12 mai 2010,
în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv prin 4 acte
materiale, a promis şi/sau a dat inculpaţilor poliţişti în cadrul Postului de Poliţie TF
Jibou, funcţionari care aveau atribuţii de constatare şi urmărire a infracţiunilor,
foloase ce nu li se cuveneau, respectiv cantitatea de 20 litri motorină pentru ca
aceşti inculpaţi să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu, respectiv acelea de a
constata şi urmări infracţiunile de sustragere de motorină, acte expuse în starea de
fapt pct.XXI.A.1-4, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de dare de mită
în formă continuată, prevăzută de art.255 alin.1 Cod penal din1968 raportat la
art.6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi
art.5 alin.1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii de dare de mită s-a
realizat prin acţiunea inculpatului de oferire şi de remitere efectivă a bunurilor
menţionate inculpaţilor poliţişti, pentru ca aceştia să nu îşi îndeplinească atribuţiile
de serviciu. Urmarea imediată, ca element al laturii obiective a infracţiunii, constă în
starea de pericol creată pentru buna desfăşurare a raporturilor de serviciu, iar
legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă din
însăşi materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie directă,


conştientizând rezultatul socialmente periculos şi urmărind producerea acestuia.

În cauză s -a reţin ut în cadrul încadrării juridice textul art.6 din Legea


nr.78/2000 care prevede sancţionarea infracţiunii de dare de mită comisă cu privire
la o persoană la care face referire art.1 din actul normativ menţionat, constându-se
că inculpaţii poliţişti cărora li s-au oferit şi, după caz, remis, bunurile, exercită o
funcţie publică.

În schimb, din încadrarea juridică dată faptei prin rechizitoriu au fost înlăturate
prevederile art.7 alin.2 din acelaşi act normativ, prin aplicarea principiului legii
penale mai favorabile, întrucât prin art.78 din Legea nr.187/2012, au fost modificate
dispoziţiile Legii 78/2000, în sensul că s-a stabilit un nou conţinut al stării de
agravare prevăzută de art.7, în următoarea formă: „faptele de luare de mită sau
trafic de influenţă săvârşite de o persoană care exercită o funcţie de demnitate
publică, este judecător sau p_______, este organ de cercetare penală sau are atribuţii
de constatare ori de sancţionare a contravenţiilor, este una dintre persoanele
prevăzute la art.293 din Codul penal, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la
art.289 sau art. 291 din Codul penal, ale cărei limite se majorează cu o treime”.

Practic, în conţinutul art.7 din Legea 78/2000, astfel cum a fost modificat, au fost


incluse numai infracţiunile de luare de mită sau trafic de influenţă săvârşite de
persoane cu calitatea specială, astfel încât infracţiunea de dare de mită săvârşită de
inculpat faţă de o persoană cu calitate specială nu se mai circumscrie actualmente
acestei agravante, astfel că se impune înlăturarea sa.

S - a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite


cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 4 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

2. Fapta aceluiaşi inculpat care, în perioada 30 martie 2010 – 22 mai 2010, în baza
unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv prin 13 acte
materiale, şi-a însuşit fără drept cantitatea de 185 litri motorină, din care beneficiul
său personal a fost de 10 litri motorină, din cea pe care o avea în gestiune în calitate
de mecanic de locomotivă, acte expuse în starea de fapt la pct.XXI.B.1-413,
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare în formă
continuată, prevăzută de art.2151 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea
art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi art.5 alin.1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii constă în acţiunea


de însuşire de către inculpat, în interes personal, a cantităţii menţionate de
motorină, urmarea imediată constând în producerea unei pagube în patrimoniul
persoanei vătămate. Legătura de cauzalitate dintre acţiunea de acţiunea de însuşire
a bunurilor şi urmarea imediată rezultă din însăşi materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul P__ D____ a săvârşit infracţiunea cu


intenţie directă, în accepţiunea art.19 alin.1 pct.1 lit.a) Cod penal din 1968. Astfel,
din probele administrate reiese că inculpatul a avut reprezentarea faptei sale, a
prevăzut rezultatul şi a urmărit producerea lui, conştientizând, de asemenea, că îşi
însuşeşte bunurile respective în interes personal.
S - a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite
cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 13 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

XXII. 1. Fapta inculpatului B___ I___ O_____ care, în perioada 2 aprilie 2010 – 26 mai
2010, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv prin 8
acte materiale, a promis şi/sau a dat inculpaţilor poliţişti în cadrul Postului de Poliţie
TF Jibou, funcţionari care aveau atribuţii de constatare şi urmărire a infracţiunilor,
foloase ce nu li se cuveneau, respectiv cantitatea de 45 litri motorină pentru ca
aceşti inculpaţi să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu, respectiv acelea de a
constata şi urmări infracţiunile de sustragere de motorină, acte expuse în starea de
fapt pct.XXII.A.1-8, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de dare de
mită în formă continuată, prevăzută de art.255 alin.1 Cod penal din1968 raportat la
art.6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi
art.5 alin.1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii de dare de mită s-a
realizat prin acţiunea inculpatului de oferire şi de remitere efectivă a bunurilor
menţionate inculpaţilor poliţişti, pentru ca aceştia să nu îşi îndeplinească atribuţiile
de serviciu. Urmarea imediată, ca element al laturii obiective a infracţiunii, constă în
starea de pericol creată pentru buna desfăşurare a raporturilor de serviciu, iar
legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă din
însăşi materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie directă,


conştientizând rezultatul socialmente periculos şi urmărind producerea acestuia.

În cauză s -a reţin ut în cadrul încadrării juridice textul art.6 din Legea


nr.78/2000 care prevede sancţionarea infracţiunii de dare de mită comisă cu privire
la o persoană la care face referire art.1 din actul normativ menţionat, constându-se
că inculpaţii poliţişti cărora li s-au oferit şi, după caz, remis, bunurile, exercită o
funcţie publică.

În schimb, din încadrarea juridică dată faptei prin rechizitoriu au fost înlăturate
prevederile art.7 alin.2 din acelaşi act normativ, prin aplicarea principiului legii
penale mai favorabile, întrucât prin art.78 din Legea nr.187/2012, au fost modificate
dispoziţiile Legii 78/2000, în sensul că s-a stabilit un nou conţinut al stării de
agravare prevăzută de art.7, în următoarea formă: „faptele de luare de mită sau
trafic de influenţă săvârşite de o persoană care exercită o funcţie de demnitate
publică, este judecător sau p_______, este organ de cercetare penală sau are atribuţii
de constatare ori de sancţionare a contravenţiilor, este una dintre persoanele
prevăzute la art.293 din Codul penal, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la
art.289 sau art. 291 din Codul penal, ale cărei limite se majorează cu o treime”.

Practic, în conţinutul art.7 din Legea 78/2000, astfel cum a fost modificat, au fost


incluse numai infracţiunile de luare de mită sau trafic de influenţă săvârşite de
persoane cu calitatea specială, astfel încât infracţiunea de dare de mită săvârşită de
inculpat faţă de o persoană cu calitate specială nu se mai circumscrie actualmente
acestei agravante, astfel că se impune înlăturarea sa.

S - a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite


cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 8 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

2. Fapta aceluiaşi inculpat care, în perioada 2 aprilie 2010 – 19 mai 2010, în baza
unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv prin 6 acte
materiale, şi-a însuşit fără drept cantitatea de 65 litri motorină, din care beneficiul
său personal a fost de 25 litri motorină, din cea pe care o avea în gestiune în calitate
de mecanic de locomotivă, acte expuse în starea de fapt la pct.XXII.B.1-6, întruneşte
elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare în formă continuată,
prevăzută de art.2151 alin.1 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod
penal din 1968 şi art.5 alin.1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii constă în acţiunea


de însuşire de către inculpat, în interes personal, a cantităţii menţionate de
motorină, urmarea imediată constând în producerea unei pagube în patrimoniul
persoanei vătămate. Legătura de cauzalitate dintre acţiunea de acţiunea de însuşire
a bunurilor şi urmarea imediată rezultă din însăşi materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul B___ I___ O_____ a săvârşit infracţiunea cu
intenţie directă, în accepţiunea art.19 alin.1 pct.1 lit.a) Cod penal din 1968. Astfel,
din probele administrate reiese că inculpatul a avut reprezentarea faptei sale, a
prevăzut rezultatul şi a urmărit producerea lui, conştientizând, de asemenea, că îşi
însuşeşte bunurile respective în interes personal.
S- a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite
cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 6 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

XXIII. 1. Fapta inculpatului C________ M_____ C_______ care, în perioada 13 aprilie 2010
– 28 mai 2010, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri,
respectiv prin 3 acte materiale, a primit de la mecanicii de locomotivă, motorină ( 15
litri ), pe care o dădea la scurt timp inculpaţilor poliţişti care erau de serviciu la
Postul de Poliţie TF-Jibou, cunoscând că aceasta era dată cu titlul de mită, respectiv
în scopul a nu îşi îndeplini atribuţiile de serviciu, respectiv de a nu constata
sustragerea de motorină, fapte expuse în starea de fapt pct.XXIII.B.1-3, întruneşte
elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la luare de mită, prevăzută
de art.26Cod penal din 1968 raportat la art.254 alin.1 Cod penal din1968 raportat la
art.6 şi art.7 alin.1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968
şi art.5 alin.1 Cod penal.

Elementul material al infracţiunii de complicitate la luare de mită constă în ajutorul


acordat în timpul săvârşirii infracţiunii de luare de mită de către inculpaţii care
aveau calitatea de poliţişti. Urmarea imediată constă în starea de pericol pentru
valorile sociale ocrotite de norma de incriminare, iar legătura de cauzalitate rezultă
din împrejurările cauzei, fiind dovedită prin probatoriul administrat.

S - a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite


cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 3 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

În privinţa laturii subiective, inculpatul a acordat sprijinul pentru săvârşirea


infracţiunii de luare de mită de către autori cu intenţie directă, acesta având
reprezentarea faptelor sale.

În cauză sunt întrunite condiţiile participaţiei penale sub forma complicităţii


materiale: autorii au săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, respectiv
infracţiunea de luare de mită, iar inculpatul C________ M_____ C_______ a asigurat
sprijinul material pentru primirea de către aceştia a motorinei cu titlu de mită.

2. Fapta aceluiaşi inculpat care, în perioada 16 aprilie 2010 – 28 mai 2010, în baza
unei rezoluţii infracţionale unice, în repetate rânduri, respectiv prin 5 acte
materiale, şi-a însuşit fără drept împreună sau cu acordul mecanicilor de
locomotivă cantitatea totală de 125 litri motorină, din care beneficiul său personal a
fost de 95 litri de motorină, din rezervoarele locomotivelor care garau în Staţia CF
Jibou, acte expuse în starea de fapt.pct.XXIII.A.1-5, întruneşte elementele
constitutive ale infracţiunii de complicitate la delapidare în formă continuată,
prevazută de art.26Cod penal din 1968 raportat la art.2151 alin.1 Cod penal din
1968, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi art.5 alin.1 Cod penal.

Elementul material al infracţiunii de complicitate la delapidare constă în ajutorul


acordat în timpul săvârşirii infracţiunii de delapidare de către mecanicii de
locomotivă care aveau calitatea de gestionari. Urmarea imediată constă în
prejudiciul cauzat patrimoniului persoanei vătămate, iar legătura de cauzalitate
rezultă din împrejurările cauzei, fiind dovedită prin probatoriul administrat.

S- a reţin ut comiterea infracţiunii în formă continuată, constatându-se îndeplinite


cerinţele prevăzute de art.41 alin.2 Cod penal, respectiv săvârşirea celor 5 acte
materiale în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împotriva aceluiaşi subiect pasiv.

În privinţa laturii subiective, inculpatul a acordat sprijinul pentru săvârşirea


infracţiunii de delapidare de către autori cu intenţie directă, acesta având
reprezentarea faptelor sale şi a consecinţelor păgubitoare asupra patrimoniului
părţii vătămate şi urmărind acest rezultat.

În cauză sunt întrunite condiţiile participaţiei penale sub forma complicităţii


materiale: autorii au săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, respectiv
infracţiunea de delapidare, iar inculpatul C________ M_____ C_______ a asigurat
sprijinul material pentru însuşirea motorinei din gestiune.

În ceea ce priveşte cantităţile de motorină reţinute cu privire la fiecare inculpat,


instanţa a arătat că în cazurile în care nu a putut fi determinată cu precizie
cantitatea de motorină care, după caz, a fost sustrasă sau dată ori primită cu titlu
de mită, făcându-se vorbire doar despre recipiente, s-au avut în vedere cantităţile
cele mai mici, pentru a se da o interpretare în faoarea inculpaţilor. Astfel, s-a luat în
considerare o cantitate de 5 litri ori de câte ori s-a discutat despre „flacon”,
„flaconaş”, „cinciuc”, „unul de-ăla mic”, „una mică”, „bunicuţă, „boaşcă”, aceasta fiind
cantitatea cel mai des întâlnită. Pentru termenul de „siringă” s-a avut în vedere o
cantitate de 2 litri , iar când s-a vorbit despre canistre, dacă nu era precizat volumul
acesteia, s-a reţinut o cantitate de 10 litri , rezultând din interceptările convorbirilor
telefonice că aceasta era canistra cu capacitatea cea mai mică.

INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR
Faţă de intrarea în vigoare a noului Cod penal la data de 1 februarie 2014, existând
o succesiune de legi penale între momentul săvârşirii faptelor şi cel al judecării
cauzei, se impune a fi stabilită legea penală mai favorabilă, iar aceasta s - a
determina t având în vedere legea în ansamblu şi nu instituţiile de drept penal
autonome, în raport cu decizia Curţii Constituţionale a României nr.265/2014,
publicată în Monitorul Oficial al României la data de 20 mai 2014, pentru fiecare
inculpat în parte.

În ceea ce priveşte limitele de pedeapsă a închisorii prevăzute de cele două legi


succesive, instanţa a constatat că există diferenţe între acestea în privinţa
maximului special al infracţiunii de luare de mită, acesta fiind mai redus în actuala
reglementare (închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi, faţă de
închisoarea de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi în Codul penal din 1968).
Pentru infracţiunea de dare de mită, sunt mai reduse limitele de pedeapsă
prevăzute de Codul penal din 1968 (închisoarea de la 6 luni la 5 ani, faţă de
închisoarea de la 2-7 ani în actualul Cod penal), iar pentru infracţiunea de
delapidare, minimul special este mai redus în vechea reglementare (închisoarea de
la 1 la 15 ani), iar maximul special mai redus în actuala reglementare, însă minimul
special este mai ridicat, fiind obligatorie şi pedeapsa complementară (închisoarea
de la 2 litria 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică).
Pentru infracţiunea de furt calificat, limitele de pedeapsă sunt mai reduse în actuala
reglementare (închisoarea de la 1 la 5 ani, faţă de închisoarea de la 3 la 15 ani
în Codul penal din 1968). Pentru infracţiunea de nerespectarea regimului armelor şi
muniţiilor, limitele de pedeapsă sunt mai mari în Codul penal din 1968 (închisoarea
de la 3 la 10 ani, faţă de închisoarea de la 1 la 5 ani în actualul Cod penal), iar pentru
infracţiunea de efectuare fără drept de operaţiuni cu articole pirotehnice, forma în
vigoare după intrarea în vigoare a actualului Cod penal este mai favorabilă
inculpatului (închisoarea de la 3 luni la 1 an sau amenda penală, faţă de vechea
reglementare, în acre pedeapsa era închisoa rea de la 6 luni la 5 ani).

În acest context, la stabilirea legii penale mai favorabile v a trebui analizat în


concret, în cazul fiecărui inculpat, şi incidenţa altor instituţii de drept penal cu
implicaţii în stabilirea, aplicarea şi executarea pedepselor.

Determinarea legii penale mai favorabile este realizată in concreto, atât în raport d
e pedeapsa spre care instanţa s-a orient at (fel şi cuantum), cât şi de circumstanţele
aplicabile în cauză, forma continuată, concursul de infracţiuni şi modalitatea de
executare pe care o apreciază adecvată în cazul concret, iar, în acest context, în
condiţiile în care în vechiul Cod penal aplicarea unui spor de pedeapsă pentru
forma continuată a infracţiunii, dar şi pentru concursul de infracţiuni era doar
facultativă, această lege este mai favorabilă în cazul tuturor inculpaţilor. De
asemenea, instanţa a aprecia t că nu se justifică reţinerea de circumstanţe
atenuante în cauza de faţă, constând în buna comportare a inculpaţilor anterior
săvârşirii faptelor, în condiţiile în care, activitatea infracţională a acestora are o
gravitate ridicată, denotând perseverenţă infracţională şi lipsă totală de respect faţă
de valorile sociale ocrotite de legea penală. Pe de altă parte, ţinând cont şi de
modalităţile concrete de individualizare a executării pedepsei, apreciind că în cazul
anumitor inculpaţi scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea acestora în
regim privativ de libertate, iar din interpretarea art.16 alin.2 din legea
nr.187/2012 rezultă că suspendarea condiţionată reprezintă lege penală mai
favorabilă faţă de suspendarea sub supraveghere din actualul Cod penal, s - a
constata t că este mai favorabilă inculpaţilor vechea reglementare.

Stabilind că în cazul tuturor inculpaţilor, legea penală mai favorabilă este


reprezentată de C odul penal din 1968, instanţa a proceda t la individualizarea
pedepselor în conformitate cu prevederile art.72Cod penal din 1968, şi a avut în
vedere gradul de pericol social concret al faptelor săvârşite, persoana fiecărui
inculpat, împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală şi limitele
de pedeapsă stabilite de lege. Gradul de pericol social al faptei comise va fi apreciat
în baza art.181 alin.2 Cod penal din 1968, modul şi mijloacele de săvârşire a faptei,
scopul urmărit, împrejurările concrete în care s-a comis fapta, urmarea produsă,
precum şi persoana şi conduita fiecărui inculpat.

Raportat la aceste criterii, în privinţa gradului de pericol social concret al faptelor


săvârşite de inculpaţi, instanţa a av ut în vedere faptul că toate infracţiunile au fost
comise cu intenţie directă, din analizarea probatoriului administrat rezultând că,
practic, pentru toţi inculpaţii, sustragerea de motorină din locomotive, indiferent de
forma de participaţie, reprezenta un real mod de viaţă, activitatea infracţională
derulându-se pe toată perioada supusă cercetării şi supravegherii de către organele
judiciare şi denotând pe de o parte, faptul că aceasta se desfăşura cu mult înainte,
dar şi că inculpaţii erau preocupaţi de găsirea de noi variante pentru a continua
această activitate la momentul la care s-a încercat limitarea acestor sustrageri prin
montarea camerelor de supraveghere.
Referitor la circumstanţele personale privitoare la persoana şi conduita inculpaţilor,
instanţa a reţin ut că toţi inculpaţii sunt la prima pătrundere în câmpul infracţional,
neavând antecedente penale, apar ca integraţi social, cu familii şi locuri de muncă şi
au un nivel mediu spre ridicat de pregătire. Inculpaţii nu au recunoscut comiterea
faptelor pentru care au fost cercetaţi, însă, aşa cum s-a arătat, acestea au fost
dovedite în măsura reţinută de instanţă.

Instanţa a reţinut că inculpaţii I_____ S_____, M______ T______ şi B____ G_______ au


înţeles să recupereze prejudiciul care li s-a imputat pe parcursul desfăşurării
procesului penal, astfel că va avea în vedere această atitudine a inculpaţilor din
perspectiva individualizării judiciare, chiar dacă nu apreciază că sunt împrejurări de
natură a fi reţinute ca circumstanţe atenuante ce ar justifica o coborâre a
pedepselor sub limita minimă prevăută de normele de incriminare.

De asemenea, în cazul fiecărui inculpat, instanţa s - a raporta t şi la numărul concret


al actelor materiale probate şi reţinute ca făcând parte din fiecare infracţiune
pentru care s - a dispu s o soluţie de condamnare, precum şi de cantităţile de
motorină are se impută fiecărui inculpat. Totodată, instanţa a v ut în vedere şi
insistenţele cu care inculpaţii poliţişti, în special inculpaţii Ş_____ F_______ V____ şi
B____ Alin G______ au pretins motorină de la mecanicii de locomotivă.

Din acest punct de vedere, instanţa este nevoită să ia în considerare, în cazul


tuturor inculpaţilor care au avut calitatea de poliţişti, caracterul activităţii
infracţionale, desfăşurate de aceştia, de natură a compromite prestigiul,
autoritatea, credibilitatea, corectitudinea şi integritatea organelor de poliţie în ceea
ce priveşte îndeplinirea funcţiilor încredinţate, fiind de aşteptat ca inculpaţii cu
asemenea profesie să reprezinte un model în societate. Or, în special în ceea ce îl
priveşte pe inculpatul Ş_____ F_______ V____, dar şi pe inculpatul B____ Alin G______,
din analizarea acetlor dosarului rezultă că singura preocupare a acestora, cel puţin
pe perioada supusă supravegherii din partea organelor judiciare, a fost obţinerea
de motorină în mod ilegal, de la mecanicii de locomotivă şi, după caz,
comercializarea ei.

În plus, instanţa nu poate omite a avea în vedere durata ridicată a procesului penal,
de peste 7 ani, cauzată în parte şi de culpa inculpaţilor sau a apărătorilor acestora,
care au formulat numeroase cereri de amânare a cauzei, dar şi de complexitatea
cauzei, de numărul mare de probe ce s-a impus a fi administrate în faţa primei
instanţe, precum şi în parte de culpa organelor judiciare, pe de o parte prin
sesizarea instanţei de a___ în primul ciclu procesual la data de 24 septembrie 2014,
în condiţiile în care hotărârea instanţei de fond, sentinţa penală nr.109 a fost
pronunţată la data de 30 decembrie 2013, iar pe de altă parte prin desfiinţarea în
totalitate a acestei hotărâri pentru lipsa completă a motivării şi ulterior prin
desfiinţarea în integralitate a procerdurii de cameră preliminară urmată ca urmare
a trimitreii cauzei spre rejudecare.

În acest sens, reţinând că în cauză stare de incertitudine a inculpaţilor cu privire la


situaţia lor juridică a fost prelungită excesiv de la momentul săvârşirii faptelor,
instanţa a aprecia t că a fost depăşit termenul rezonabil de soluţionare a cauzei, la
care face referire art.6 alin.1 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a
Libertăţilor Fundamentale, conform cărora „Orice persoană are dreptul la
judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public şi în termen rezonabil, de
către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî fie
asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra
temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa.”

Din acest punct de vedere, instanţa a lua t în considerare şi jurisprudenţa Curţii


Europene a Drepturilor Omului inclusiv în cauzele pronunţate împotriva României
(spre exemplu, cauzele Rosengren c.României sau B___________ c.României, dar şi
cauzele Costas Menelaou c.Cipru şi B___ c.Norvegiei), precum şi jurisprudenţa
instanţei supreme (decuzia 220/RC/23.06.2015, decizia 1921/05.06.2013), astfel că a
f ăcut aplicarea directă a prevederilor art.13 CEDO, care prevede că „orice
persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta Convenţie au fost
încălcate, are dreptul de a se adresa efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci
când încălcarea s-ar datora unor persoane care au acţionat în exercitarea
atribuţiilor lor oficiale” şi a redu s spre minim pedepsele aplicate tuturor inculpaţilor
şi, în acel aşi timp, nu a aplica t niciun spor pentru concursul de infracţiuni reţinut,
orientându-se şi spre dispunerea unor modalităţi de executare neprivative de
libertate, cu excepţiile care vor fi arătate, apreciind că aceste măsuri sunt de natură
a reprezenta un remediu efectiv şi suficient pentru depăşirea duratei rezonabile a
procesului.

Raportat la cele expuse anterior, pedepsele ce au fost aplicate inculpaţilor sunt


următoarele:

- pentru inculpatul Ş_____ F_______ V____: 4 ani închisoare pentru săvârşirea


infracţiunii de luare de mită în formă continuată (149 acte materiale) şi 2 ani
închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la delapidare în formă
continuată (13 acte materiale);

- pentru inculpatul B____ Alin G______: 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii
de luare de mită în formă continuată (50 acte materiale);

- pentru inculpatul C_____ D_____ F_____: 3 ani închisoare pentru săvârşirea


infracţiunii de luare de mită în formă continuată (35 acte materiale), 1 an închisoare
pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la delapidare şi 3 ani închisoare
pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor;

- pentru inculpatul B_____ D__ R___: 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de
luare de mită în formă continuată (21 acte materiale) şi 1 an închisoare pentru
săvârşirea infracţiunii de complicitate la delapidare în formă continuată (2 acte
materiale);

- pentru inculpatul P__ C_______ I___: 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii
de luare de mită în formă continuată (30 acte materiale) şi 1 an închisoare pentru
săvârşirea infracţiunii de complicitate la delapidare în formă continuată (3 acte
materiale);

- pentru inculpatul C____ I___: 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt
calificat în formă continuată (5 acte materiale), 3 ani şi 6 luni închisoare pentru
săvârşirea infracţiunii de complicitate la delapidare în formă continuată (41 acte
materiale) şi 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la luare
de mită în formă continuată (6 acte materiale);

- p entru inculpatul M_______ D__: 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de


complicitate la delapidare în formă continuată (23 acte materiale) şi 3 ani închisoare
pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată
(17 acte materiale);

- pentru inculpatul M______ T______: 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de


complicitate la luare de mită în formă continuată (9 acte materiale) şi 9 luni
închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă continuată (7 acte
materiale);

- pentru inculpatul B________ P_____: 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de


dare de mită în formă continuată (10 acte materiale) şi 1 an închisoare pentru
săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată (10 acte materiale);
- pentru inculpatul Chişadam A________: 10 luni închisoare pentru săvârşirea
infracţiunii de dare de mită în formă continuată (8 acte materiale) şi 1 an şi 2 luni
închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată (15 acte
materiale);

- pentru inculpatul C____ V_____: 11 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de


dare de mită în formă continuată (9 acte materiale) şi 1 an şi 6 luni închisoare
pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată (21 acte materiale);

- pentru inculpatul P_____ A____ P___: 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii


de complicitate la delapidare în formă continuată (6 acte materiale) şi 3 ani
închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la luare de mită în formă
continuată (9 acte materiale);

- pentru inculpatul B____ A_____: 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de


dare de mită în formă continuată (6 acte materiale) şi 1 an şi 6 luni închisoare
pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată (18 acte materiale);

- pentru inculpatul Stamari D____: 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de


dare de mită în formă continuată (7 acte materiale) şi 1 an închisoare pentru
săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată (6 acte materiale);

- pentru inculpatul B____ G_______: 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de


dare de mită în formă continuată (7 acte materiale);

- pentru inculpatul A______ C______: 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii


de dare de mită în formă continuată (6 acte materiale) şi 1 an închisoare pentru
săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată (4 acte materiale);

- pentru inculpatul S_______ Alin D____: 7 luni închisoare pentru săvârşirea


infracţiunii de dare de mită în formă continuată (8 acte materiale) şi 1 an şi 3 luni
închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată (7 acte
materiale);

- pentru inculpatul B____ I___ M_____: 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea
infracţiunii de dare de mită în formă continuată (5 acte materiale) şi 1 (un) an
închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată (4 acte
materiale);
- pentru inculpatul T____ L______: 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de
dare de mită în formă continuată (9 acte materiale) şi 1 an şi 3 luni închisoare
pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată (11 acte materiale);

- pentru inculpatul P__ D____: 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare
de mită în formă continuată (4 acte materiale) şi 1 an şi 3 luni închisoare pentru
săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată (13 acte materiale);

- pentru inculpatul B___ I___ O_____: 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii
de dare de mită în formă continuată (8 acte materiale) şi 1 an închisoare pentru
săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată (6 acte materiale);

- pentru inculpatul C________ M_____ C_______: 3 ani închisoare pentru săvârşirea


infracţiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată (3 acte materiale) şi
1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la delapidare în formă
continuată (5 acte materiale).

În ceea ce priveşte pedeapsa complementară ce s -a aplica t pe lângă pedeapsa cu


închisoarea, aplicarea acesteia fiind obligatorie potrivit normei de incriminare a
infracţiunii de luare de mită, instanţa a preciz at că a av ut în vedere jurisprudenţa
Curţii Europene a Drepturilor Omului în materie (cauzele Hirst c.Marii Britanii, S____
şi Pârcalab c.României şi Mazare c.României), care arată că interzicerea exerciţiului
unor drepturi nu se poate realiza automat, prin efectul legii, ci potrivit aprecierii
realizate în concret de către instanţa de judecată.

Atât circumstanţele personale ale fiecărui inculpat, cât şi natura faptelor săvârşite,
care reflectă o atitudine de sfidare de către aceştia a unor valori sociale importante,
relevă existenţa unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de a fi aleşi în
autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi de a ocupa o funcţie implicând
exerciţiul autorităţii de stat, dar se impune totodată ca acestora să le fie interzis şi
desfăşura activitatea de care s-au folosit pentru săvârşirea infracţiunii. Prin urmare,
în baza art.65 alin.2 raportat la art.66Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1
din Legea nr.187/2012 art.5 alin.1 Cod penal şi a art.6 paragraf 1 şi art.13 din CEDO,
inculpaţilor Ş_____ F_______ V____, B____ Alin G______, C_____ D_____ F_____, B_____ D__
R___, P__ C_______ I___, C____ I___ şi M_______ D__, le-a fost interzis exerciţiul
drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din
1968, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii
publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi
dreptul de a exercita profesia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, pe o
durată de 2 ani, iar inculpaţilor M______ T______ şi C________ M_____ C_______ le -au
fost interzise drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod
penal din 1968 pe o durată de 1 an, pedepse complementare a căror executare va
începe după executarea pedepsei închisorii.

Instanţa a aprecia t că inculpaţii nu sunt nedemni să exercite dreptul de a alege,


motiv pentru care nu le interzice exerciţiul acestui drept.

Având în vedere faptul că infracţiunea comisă este în legătură cu exercitarea


funcţiei de poliţist, instanţa a aprecia t ă că inculpaţii Ş_____ F_______ V____, B____ Alin
G______, C_____ D_____ F_____, B_____ D__ R___ şi P__ C_______ I___ sunt nedemni să
exercite aceste drepturi şi în consecinţă le -a interzis acestora dreptul de a exercita
profesia de care s-au folosit pentru săvârşirea infracţiunii , prevăzut de
art.64 lit.c) Cod penal din 1969. De asemenea, având în vedere faptul că
infracţiunea comisă este absolut independentă de aspectele referitoare la
exercitarea autorităţii părinteşti, instanţa a aprecia t că nu se impune interzicerea
drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.d) şi e) Cod penal.

De asemenea, pe durata executării pedepselor, aceleaşi drepturi le -au fost


interzise inculpaţilor ca pedeapsă accesorie.

Totodată, pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1


lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1968 s- a aplica t alături de toate celelalte
pedepse aplicate inculpaţilor pentru comiterea infracţiunilor de delapidare,
complicitate la delapidare, dare de mită şi furt calificat, după caz.

În privinţa inculpatului C_____ D_____ F_____, referitor la infracţiunea prevăzută de


art.31 alin.1 din Legea nr.126/1995 modificată, instanţa a constat at că faţă de
împrejurarea că fapta a fost comisă la data de 1 iunie 2010 – data efectuării
percheziţiei domiciliare, la acest moment fiind realizat elementul material al laturii
obiective a infracţiunii, în modalitatea deţinerii, raportat şi la prevederile art.124Cod
penal din 1968, care prevăd că prescripţia înlătură răspunderea penală oricâte
întreruperi ar interveni, dacă termenul de prescripţie prevăzut de art.122Cod
penal din 1968 este depăşit cu încă jumătate, termenul de prescripţie a răspunderii
penale pentru infracţiunea menţionată este de 3 ani, conform art.122 alin.1 lit.e) şi
alin.2 Cod penal din 1968 şi acesta a început să curgă la data de 1 iunie 2010, astfel
că se va constata împlinit termenul special al prescripţiei răspunderii penale,
urmând ca pentru această faptă faţă de inculpat să fie dispusă o soluţie de încetare
a procesului penal în baza art.16 alin.1 lit.f) Cod procedură penală.

Totodată, în ceea ce îi priveşte pe inculpaţii I_____ S_____, M______ T______ şi B____


G_______, instanţa a constat at că pe parcursul procesului penal, aceştia au depus la
dosar chitanţele prin care au făcut dovada achitării prejudiciului cauzat, astfel cum
a fost acesta stabilit de instanţă la momentul aducerii la cunoştinţă a învinuirilor.
(f.1164-1167, 1377- 1378, f .5 dos.XXXXXXXXXXX/a3)

Potrivit prevederilor art.741 alin.2 teza a II-a Cod penal din 1968, în cazul săvârşirii


infracţiunii de delapidare, indiferent de forma de participaţie, dacă prejudiciul
cauzat şi recuperat până la soluţionarea cauzei în primă instanţă este de până la
50.000 euro în echivalentul monedei naţionale, se aplică o sancţiune administrativă
care se înregistrează în cazierul inculpatului.

Prin Decizia nr.573/03.05.2011 a Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul


Oficial nr.363/25.05.2011, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate invocată
şi s-a constatat că dispoziţiile art.741Cod penal din 1968 sunt neconstituţionale.

Potrivit prevederilor art.31 alin.3 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi


funcţionarea Curţii Constituţionale, dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare
constatate ca fiind neconstituţionale îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la
publicarea deciziei Curţii Constituţionale, dacă, în acest interval, Parlamentul sau
Guvernul, după caz, nu pune de acord prevederile neconstituţionale cu
dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind
neconstituţionale sunt suspendate de drept.

Conform prevederilor art.5 alin.1 Cod penal însă, în cazul în care de la săvârşirea


infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe
legi penale, se aplică legea mai favorabilă, iar potrivit alin.2, dispoziţiile alin.1 se
aplică şi actelor normative sau prevederilor din acestea declarate neconstituţionale,
dacă în timpul când acestea s-au aflat în vigoare au cuprins dispoziţii penale mai
favorabile. Totodată, potrivit art.15 alin.2 din Constituţia României, „Legea dispune
numai pentru viitor, cu excepţia legii penale mai favorabile”.

Cum art.741Cod penal din 1968 a fost introdus prin art.XX din Legea nr.202/2010, în
vigoare de la data de 25.11.2010, iar inculpaţii I_____ S_____, M______ T______ şi B____
G_______ au comis faptele reţinute în sarcina lor în perioada aprilie-mai 2010 (I_____
S_____), respectiv martie-mai 2010 (inculpaţii M______ T______ şi B____ G_______),
prevederile art.741Cod penal au fost declarate neconstituţionale
prin decizia publicată în Monitorul Oficial la data de 25.05.2011, se constată că în
favoarea inculpaţilor sunt aplicabile prevederile privind aplicarea legii penale mai
favorabile. În consecinţă, instanţa va reţine în favoarea acestora prevederile
art.741 alin.2 teza a II-a Cod penal din 1968 şi, ca urmare a recuperării prejudiciului
creat, va dispune, în baza art.17 alin.2 raportat la art.16 lit.h) Cod procedură penală,
încetarea procesului penal faţă de aceştia, urmând a le fi aplicată în baza aceloraşi
dispoziţii şi cu aplicarea totodată a prevederilor art.6 alin.1 şi art.13 CEDO vizând
depăşirea duratei rezonabile a procesului, câte o sancţiune cu caracter
administrativ, în cuantum diferenţiat, redus în considerarea dispoziţiilor
menţionate, respectiv de 800 lei pentru inculpatul M______ T______, de 600 lei pentru
inculpatul I_____ S_____ şi de 400 lei pentru inculpatul B____ G_______, sancţiuni care
au fost înregistra te în cazierul judiciar.

În baza art.33 lit.a) raportat la art.34 alin.1 lit.b) Cod penal 1969, faptele fiind comise


înainte de a interveni o condamnare definitivă pentru vreuna dintre ele, au fost
contopi te pedepsele stabilite în sarcina inculpaţilor pentru faptele concurente,
urmând ca fiecare dintre inculpaţi să execute în final pedeapsa cea mai grea, şi
anume:

- inculpatul Ş_____ F_______ V____: 4 ani închisoare;

- inculpatul B____ Alin G______: 3 ani închisoare;

- inculpatul C_____ D_____ F_____: 3 ani închisoare;

- inculpatul B_____ D__ R___: 3 ani închisoare;

- inculpatul P__ C_______ I___: 3 ani închisoare;

- inculpatul C____ I___: 3 ani şi 6 luni închisoare;

- inculpatul M_______ D__: 3 ani închisoare;

- inculpatul M______ T______: 3 ani închisoare;

- inculpatul B________ P_____: 1 an închisoare;

- inculpatul Chişadam A________: 1 an şi 2 luni închisoare;

- inculpatul C____ V_____: 1 an şi 6 luni închisoare;

- inculpatul P_____ A____ P___: 3 ani închisoare;


- inculpatul B____ A_____: 1 an şi 6 luni închisoare;

- inculpatul Stamari D____: 1 an închisoare;

- inculpatul B____ G_______: 6 luni închisoare;

- inculpatul A______ C______: 1 an închisoare;

- inculpatul S_______ Alin D____: 1 an şi 3 luni închisoare;

- inculpatul B____ I___ M_____: 1 an închisoare;

- inculpatul T____ L______: 1 an şi 3 luni închisoare;

- inculpatul P__ D____: 1 an şi 3 luni închisoare;

- inculpatul B___ I___ O_____: 1 an închisoare;

- inculpatul C________ M_____ C_______: 3 ani închisoare.

În ceea ce priveşte modalitatea efectivă de executare a pedepselor aplicate,


instanţa a aprecia t că faţă de inculpaţii Ş_____ F_______ V____, B____ Alin G______,
C____ I___ şi M_______ D__, având în vedere toate criteriile de individualizare deja
expuse şi în mod special numărul ridicat al actelor materiale reţinute în sarcina
acestor inculpaţi comparativ cu ceilalţi inculpaţi condamnaţi, singura modalitate de
executare care ar putea determina realizarea scopului pedepsei îl reprezintă
privarea de libertate, cu menţiunea că în cazul inculpaţilor Ş_____ F_______ V____ şi
C____ I___ nici nu ar fi îndeplinite condiţiile prevăzute d lege pentru a se dispune o
altă modalitate de executare, prin raportare la cuantumul pedepselor rezultante.

Cu privire la aceşti inculpaţi, instanţa a sublinia t încă o dată că a dat deja eficienţă
prevederilor CEDO privitoare la depăşirea termenului rezonabil şi aplicarea unui
remediu efectiv şi suficient, menţionând că în condiţiile în care procesul ar fi fost
soluţionat într-un termen rezonabil, instanţa s-ar fi orientat spre aplicarea unei
pedepse îndreptate spre maximul special pentru infracţiunea de luare de mită
pentru inculpatul Ş____ F_______ V____ şi respectiv spre mediu pentru infracţiunea de
complicitate la delapidare, dar şi pentru infracţiunile pentru acre au fost
condamnaţi ceilalţi inculpaţi, pedepsele rezultante într-o asemenea situaţie nefiind
în niciun caz de natură a permite executarea în vreuna dintre modalităţile fără
privare de libertate.

În privinţa inculpaţilor B________ P_____, Chişadam A________, B____ A_____, S______


D____ I___, B____ G_______, A______ C______ A_____, S_______ D____, B____ I___ M_____,
T____ L______, P__ D____ şi B___ I___ O_____, constatându-se îndeplinite toate cerinţele
prevăzute de art.81Cod penal din 1968, instanţa a suspenda t condiţionat
executarea pedepselor aplicate, pe un termen de încercare de 3 ani pentru
inculpaţii B________ P_____, S______ D____ I___, A______ C______ A_____, B____ I___ M_____
şi B___ I___ O_____,, respectiv de 3 ani şi 2 luni pentru inculpatul Chişadam A________,
3 ani şi 6 luni pentru inculpatul B____ A_____, 2 ani şi 6 luni pentru inculpatul B____
G_______ şi 3 ani şi 3 luni pentru inculpaţii S_______ Alin D____, T____ L______ şi P__
D____, termene stabilite conform art.82Cod penal din 1968. La alegerea modalităţii
de executare cu privire la aceşti inculpaţi, instanţa a avut în vedere activitatea
infracţională efectiv probată în privinţa acestor comparativ cu ceilalţi inculpaţi
condamnaţi, dar şi dispoziţiile CEDO deja menţionate.

Instanţa a atra s atenţia celor 11 inculpaţi asupra dispoziţiilor art.83Cod penal din


1968, conform cărora săvârşirea unei noi infracţiuni în cursul termenului de
încercare atrage revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei şi
dispunerea executării în întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa
aplicată pentru noua infracţiune.

În privinţa inculpaţilor C_____ D_____ F_____, B_____ D__ R___, P__ C_______ I___,
M______ T______, C____ V_____, P_____ A____ P___ şi C________ M_____ C_______, instanţa
a dispu s suspendarea executării pedepsei aplicate fiecăruia sub supraveghere,
constatând îndeplinite cerinţele prevăzute de art.861Cod penal din 1968, respectiv
inculpaţii nu au mai suferit condamnări anterioare, pedepsele aplicate respectă
limita de 3 ani în cazul concursului de infracţiuni, iar experienţa unui proces penal şi
riscul revocării suspendării cu consecinţa executării pedepsei într-un loc de
detenţie, sunt apreciate de instanţă ca fiind suficiente pentru a-i determina pe
inculpaţi să adopte în viitor o atitudine de respect faţă de regulile de convieţuire
socială, astfel încât scopul pedepsei poate fi realizat şi fără executarea efectivă a
acesteia.

Au fost stabilite termene de încercare, potrivit dispoziţiilor art.862 alin.1 Cod


penal din 1968, prin adăugarea unui interval de timp de 2 litria pedeapsa stabilită,
rezultând astfel termene de 5 ani pentru inculpaţii C_____ D_____ F_____, B_____ D__
R___, P__ C_______ I___, M______ T______, P_____ A____ P___ şi C________ M_____ C_______
şi 3 ani şi 6 luni pentru inculpatul C____ V_____.

S- a încredinţa t supravegherea inculpaţilor Serviciilor de Probaţiune de la


domiciliile inculpaţilor, iar în baza art.863 alin.1 Cod penal din 1968, pe durata
termenului de încercare, a u fost obliga ţi inculpaţii să se supună următoarelor
măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de la domiciliu;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi


orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de


existenţă;

În temeiul art.404 alin.2 Cod procedură penală, instanţa a atra s atenţia inculpaţilor


că acest mod de individualizare a executării pedepsei implică, corelativ, revocarea
suspendării sub supraveghere şi executarea pedepsei în întregime în regim
penitenciar, dacă vor săvârşi din nou vreo infracţiune, nu vor respecta obligaţiile
instituite în sarcina lor ori nu îşi vor executa obligaţiile civile.

În baza art.71 alin.5 Cod penal din 19 68, instanţa a suspenda t şi executarea


pedepselor accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale, atât
pentru inculpaţii cu privire la acre s-a dispus suspendarea condiţonată a executării
pedepsei, cât şi pentru cei cu privire la care s-a dispus suspendarea executării sub
supraveghere.

Faţă de inculpaţii Ş_____ F_______ V____, B____ Alin G______, C_____ D_____ F_____,
B_____ D__ R___, P__ C_______ I___, C____ I___, M_______ D__, M______ T______, B________
P_____ şi Chişadam A________ au fost luate măsuri preventive, respectiv măsura
reţinerii pe o durată de 24 de ore şi apoi măsura arestării preventive în cursul
urmăririi penale, astfel că în baza art.72 alin.1 Cod penal, s - a dedu s din durata
pedepselor aplicate inculpaţilor durata privării de libertate, respectiv de la
01.06.2010 litria 27.07.2010 pentru inculpaţii Ş_____ F_______ V____, B____ Alin
G______, C_____ D_____ F_____, B_____ D__ R___, P__ C_______ I___, C____ I___, M_______
D__ şi M______ T______ şi, respectiv de la 15.06.2010 litria 27.07.2010 pentru
inculpaţii B________ P_____ şi Chişadam A________.

LATURA CIVILĂ

Instanţa a constat at că pe parcursul procesului penal, persoana vătămată


Societatea Naţională de Transport Feroviar de C_______ C.F.R. C_______ S.A. a avut o
poziţie oscilantă cu privire la pretenţiile civile, în ultimul ciclu porcesual arătând că
nu se constituie parte civilă în cauză, întrucât nu ar fi suferit un prejudiciu.

Faţă de împrejurarea că s-a stabilit deja de către instanţă că prin modul de


desfăşurare a activităţii infraţcionale astfel cum a fost reţinută în sarcina lor,
inculpaţii au prejudiciat patrimoniul persoanei vătămate, chiar dacă nu au existat
lipsuri în gestiune, întrucât eventualele economii sau cantităţile de motorină
însuşite în orice modalitate de către inculpaţi se cuveneau acesteia şi nu lor,
inculpaţii practic prin activitatea desfăşurată urmărind să realizeze avantaje
materiale pe seama patrimoniului persoanei vătămate, având în vedere poziţia
exprimată de către persoana vătămată, faţă de dispoziţiile art.112 alin.1 lit.e) şi
alin.5 Cod penal, s - a dispu s confiscarea specială de la inculpaţi a cantităţilor de
motorină găsite la domiciliile lor ca bunuri dobândite prin săvârşirea infracţiunii de
delapidare, respectiv a sumelor de bani reprezentând contravaloarea cantităţilorde
motorină constatate ca fiind dobândite de inculpaţi prin săvârşirea acestei
infracţiuni, respectiv: de la inculpatul Ş_____ F_______ V____ 117,5 litri motorină,
cantitate ridicată de la domiciliul inculpatului cu ocazia percheziţiei din data de
01.06.2010; de la inculpatul C_____ D_____ F_____ 221,50 lei (contravaloarea a 50 litri
motorină); de la inculpatul B_____ D__ R___ 221,50 lei (contravaloarea a 50 litri
motorină); de la inculpatul P__ C_______ I___ 66,45 lei (contravaloarea a 15 litri
motorină); de la inculpatul C____ I___ 10.078,25 lei (contravaloarea a 2275 litri
motorină şi 5 litri ulei de motor); de la inculpatul M_______ D__ 180 litri motorină,
cantitate ridicată de la domiciliul inculpatului cu ocazia percheziţiei din data de
01.06.2010 şi 4554,04 lei (contravaloarea a 1028 litri motorină); de la inculpatul
B________ P_____ 243,65 lei (contravaloarea a 55 litri motorină); de la inculpatul
Chişadam A________ 553,75 lei (contravaloarea a 125 litri motorină); de la inculpatul
C____ V_____ 1249,26 lei (contravaloarea a 282 litri motorină); de la inculpatul P_____
A____ 819,55 lei (contravaloarea a 185 litri motorină); de la inculpatul B____ A_____
456,29 lei (contravaloarea a 103 litri motorină); de la inculpatul S______ D____ 132,90
lei (contravaloarea a 30 litri motorină); de la inculpatul A______ C______ 132,90 lei
(contravaloarea a 30 litri motorină); de la inculpatul S________ Alin D____ 132,90 lei
(contravaloarea a 30 litri motorină); de la inculpatul B____ I___ M_____ 132,90 lei
(contravaloarea a 30 litri motorină); de la inculpatul T____ L______ 642,35 lei
(contravaloarea a 145 litri motorină); de la inculpatul P__ D____ 44,30 lei
(contravaloarea a 10 litri motorină); de la inculpatul B___ I___ O_____ 110,75 lei
(contravaloarea a 25 litri motorină) şi de la inculpatul C________ M_____ C_______
420,85 lei (contravaloarea a 95 litri motorină).

De asemenea, -a dispu s , în temeiul art.112 alin.1 lit.e) şi alin.5 Cod penal, dispune


confiscarea specială de la inculpatul Ş_____ F_______ V____ a cantităţii de 395,5 litri de
motorină, bunuri dobândite prin săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi
complicitate la delapidare, de la inculpatul C____ V_____ a cantităţii de 29,3 litri ulei
de motor, bunuri dobândite prin săvârşirea infracţiunii de delapidare şi de la
inculpatul C____ I___ a sumei de 689,10 lei, reprezentând contravaloarea a 120 litri
motorină şi 35 litri ulei de motor, bunuri dobândite prin săvârşirea infracţiunii de
furt calificat.

În privinţa cantitţilor de motorină şi ulei de motor confiscate de la inculpaţii Ş_____


F_______ V____ şi C____ V_____, instanţa a reţin ut că acestea au fost descoperite la
domiciliile lor cu ocazia efectuării percheziţiilor domiciliare din data de 01.06.2010
şi chiar dacă nu au putut fi porbate alte acte materiale din care să rezulte
provenieneţa acestor cantităţi, neexistând nicio dovadă în sensul provenienţei
legale a acestor combustibili, coroborată cu ampla activitate infracţională reţinută
în sarcina inculpaţilor, instanţa apreciază că şi aceste cantităţi nu pot proveni decât
prin comiterea de infracţiuni de către inculpaţi, astfel că se impune confiscarea lor.

Totodată, s - a constat recuperat prin achitare prejudiciul cauzat prin comiterea


infracţiunii de de delapidare de către inculpaţii M______ T______ ( 680 litri motorină şi
25 litri ulei de motor) şi B____ G_______ ( 70 litri motorină) şi a infracţiunii de
complicitate la delapidare de către inculpatul I_____ S_____ ( 357,5 litri motorină).

MĂSURI DE SIGURANŢĂ

Potrivit prevederilor art.254 alin.3 Cod penal din 1968, banii, valorile sau orice alte
bunuri care au facut obiectul luării de mită se confiscă, iar dacă acestea nu se
găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani, motiv pentru
care se va dispune această măsură în privinţa cantităţilor de motorină ridicate de la
domiciliile inculpaţilor Ş_____ F_______ V____ ( 452 litri ), B____ Alin G______ ( 163 litri ),
B_____ D__ R___ ( 95 litri ) şi P__ C_______ I___ ( 4,5 litri ), cu privire la care s-a stabilit că
provin din această infracţiune, precum şi în privinţa sumelor de bani reprezentând
contravaloarea bunurilor primite de inculpaţi cu acest titlu, respectiv, 45 lei
(contravaloarea a 10 litri de ulei de motor) de la inculpatul Ş_____ F_______ V____,
420,85 lei (contravaloarea a 95 litri motorină) de la inculpatul C_____ D_____ F_____,
22,5 lei (contravaloarea a 5 litri ulei de motor) de la inculpatul B_____ D__ R___ şi
60,27 lei (contravaloarea a 135,5 litri de motorină) de la inculpatul P__ C_______ I___.

Potrivit prevederilor art.255 alin.4 raportat la art.254 alin.3 Cod penal din 1968,


banii, valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul luării de mită se confiscă,
chiar dacă oferta nu a fost urmată de acceptare, iar dacă acestea nu se găsesc,
condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani, motiv pentru care se va
dispune confiscarea sumelor de bani reprezentând contravaloarea cantităţilor de
motorină care au făcut obiectul infracţiunii de dare de mită, respectiv: 200,05 lei
(contravaloarea a 35 litri motorină şi 10 litri ulei de motor)de la inculpatul M______
T______, 265,80 lei (contravaloarea a 60 litri motorină) de la inculpatul B________
P_____, 243,65 lei (contravaloarea a 55 litri motorină) de la inculpatul Chişadam
A________, 230,36 lei (contravaloarea a 52 litri motorină) de la inculpatul C____ V_____,
221,50 lei (contravaloarea a 50 litri motorină) de la inculpatul B____ A_____, 177,20 lei
(contravaloarea a 40 litri motorină) de la inculpatul Stamari D____, 287,95 lei
(contravaloarea a 65 litri motorină) de la inculpatul B____ G_______, 155,05 lei
(contravaloarea a 35 litri motorină) de la inculpatul A______ C______, 243,65 lei
(contravaloarea a 55 litri motorină) de la inculpatul S________ Alin D____, 155,05 lei
(contravaloarea a 35 litri motorină) de la inculpatul B____ I___ M_____, 354,40 lei
(contravaloarea a 80 litri motorină) de la inculpatul T____ L______, 88,60 lei
(contravaloarea a 20 litri motorină) de la inculpatul P__ D____ şi 199,35 lei
(contravaloarea a 45 litri motorină) de la inculpatul B___ I___ O_____.

De asemenea, în baza art.112 alin.1 lit.f) Cod penal, s - a dispu s confiscarea


specială de la inculpatul C_____ D_____ F_____ a 4 cartuşe cu glonţ calibru mic
inscripţionate „21RPR63” şi 1 cartuş cu glonţ calibru 7,65 mm inscripţionat „22- 75”
şi de la inculpatul P__ C_______ I___ a patru petarde de culoare vişinie inscripţionate
„art.128 Magnum”, ca bunuri a căror deţinere este interzisă de lege, bunuri ce a au
fost ridicate de la locuinţele acestora cu ocazia efectuării percheziţiilor domiciliare
din data de 01.06.2010 şi care se află în prezent la camera de corpuri delicte de la
Tribunalul S____.

MĂSURI ASIGURATORII

Instanţa a constat at că în faza de urmărire penală, prin ordonanţele nr.6/P/2010 a


fost instituită măsura sechestrului asigurator în vedera confiscării speciale asupra
bunurilor inculpaţilor şi asupra sumelor de bani ridicate de la aceştia cu ocazia
efectuării percheziţiilor domiciliare.
Având în vedere că în cauză Societatea Naţională de Transport Feroviar de C_______
C.F.R. C_______ S.A.. nu s-a constituit parte civilă şi că a fost dispusă măsura de
siguranţă a confiscării speciale de la inculpaţi, este evident că sumele de bani şi
bunurile asupra cărora a fost deja instituit sechestrul asiguratoriu serveşte la
realizarea efectivă a măsurii de siguranţă, astfel că se impune menţinerea măsurii
asiguratorii în acest scop, dar şi pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare,
astfel că, în baza art.404 alin.4 lit.c) Cod procedură penală raportat art.249 alin.4 şi
alin.5 Cod procedură penală, a fost menţin ută măsura sechestrului asigurător
asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor, instituit astfel:

- prin ordonanţa din data de 12.08.2010 pentru inculpatul B________ P_____, pus în
aplicare prin procesul-verbal din data de 13.08.2010 asupra următoarelor bunuri:
televizor LCS marca Samsung, diagonală 102 cm , _____________________; mobilă
sufragerie formată din 4 corpuri lemn masiv esenţă cireş; canapea imitaţie piele
culoare crem, până la concurenţa sumei de 5509,45 lei;

- prin ordonanţa din data de 05.08.2010 pentru inculpatul C____ I___, pus în aplicare
prin procesul-verbal din data de 11.08.2010 asupra următoarelor bunuri:
autoturism marca Opel Zafira cu număr de înmatriculare XXXXXXXXX, ___________
WOLOTGFxxxxxxxxxx; televizor LCD marca Samsung model LE 37962B; combină
frigorifică marca Electrolux model SNA19E, ______________; maşină de spălat marca
Indesit model WITL 105, serie xxxxxxxxxxxx, până la concurenţa sumei de 15.767,35
lei;

- prin ordonanţa din data de 05.08.2010 pentru inculpatul C____ V_____, pus în
aplicare prin procesul-verbal din data de 11.08.2010 asupra următoarelor bunuri:
autoturism Dacia 1310, cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX, ___________
UU1R11711Y2910082; televizor LCS marca Beko, model 82 BKL-32LX-LU1B, seria
xxxxxxxx; maşină de spălat marca LG model WD10264NP; combină frigorifică
marca Arctic model K 366-4 seria xxxxxxxxxxxx13647008; calculator marca Dell
(unitate centrală), _____________, monitor Siemens-AG, serie xxxxxxx; televizor Orion
model S2050 MTX serie xxxxxx; televizor Kokusai, model 51TCB063TX, serie
xxxxxxxx; mobilă sufragerie formată din 4 corpuri, culoare maro deschis (2 seturi);
mobilă bucătărie formată din 2 corpuri suspendate şi 2 corpuri culoare cireş; aparat
sport tip bicicletă; mobilă tineret culoare crem formată din 2 dulapuri, 1 bibliotecă
şi un pat; 2 birouri de culoare maro; 2 fotolii extensibile, până la concurenţa sumei
de 6479,62 lei;
- prin ordonanţa din data de 05.08.2010 pentru inculpatul M______ T______, pus în
aplicare prin procesul-verbal din data de 21.09.2010 asupra următoarelor bunuri:
autoturism Mercedes Benz cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX, ___________
WDB2021201F115149; tractor marca F___ nr. de înregistrare JB 133, nr. identificare
xxxxx, până la concurenţa sumei de 5200,05 lei;

- prin ordonanţa din data de 23.07.2010 pentru inculpatul Chişadam A________, pus
în aplicare prin procesul-verbal din data de 12.08.2010 asupra autoturismului
marca Volkswagen cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX, număr de identificare
WVWZZZ1JZ5W072158, până la concurenţa sumei de 5797,40 lei;

- prin ordonanţa din data de 23.07.2010 pentru inculpatul M_______ D__, pus în
aplicare prin procesul-verbal din data de 11.08.2010 asupra autoturismului marca
Audi nr. XXXXXXXXX, ___________ WAUZZZ8DZYA182509, până la concurenţa sumei
de 9554,04 lei..

Sub acelaşi aspect al măsurilor asiguratorii, instanţa a reţin ut că potrivit


prevederilor art.404 alin.4 lit.c) Cod procedură penală, odată cu soluţionarea
acţiunii civile, instanţa este obligată să analizeze oportunitatea luării unor măsuri
asiguratorii în cauză, astfel că, având în vedere cuantumul sumelor care urmează a
fi confiscate, întrucât inculpaţii au beneficiat de ele, dar nu servesc la repararea
pagubei cauzate, dar şi necesitatea garantării executării cheltuililor judiciare, s -a
aprecia t că este necesară instituirea unei măsuri asiguratorii care să garanteze
recuperarea într-un termen cât mai scurt a acestor sume. În acest sens, s- a institui
t sechestrul asigurator asupra sumelor de bani ridicate de la inculpaţi cu ocazia
percheziţiilor domiciliare din data de 01.06.2010 şi consemnate la CEC BANK –
Sucursala Z____ pentru sumele în euro şi la Direcţia Generală a Finanţelor Publice
S____ pentru sumele în lei, pe numele inculpaţilor şi la dispoziţia Parchetului de pe
lângă Tribunalul S____, astfel:

- pentru inculpatul Ş_____ F_______ V____ asupra sumei de 5045 lei, valoarea
probabilă a sumei datorate fiind de 5045 lei;

- pentru inculpatul C____ I___ asupra sumelor de 300 euro şi 2457 lei, valoarea
probabilă a sumei datorate fiind de 15.767,35 lei;

- pentru inculpatul M_______ D__ asupra sumelor de 950 euro şi 188 lei valoarea
probabilă a sumei datorate fiind de 9554,04 lei;
- pentru inculpatul P__ C_______ I___ asupra sumei de 1160 euro, valoarea probabilă
a sumei datorate fiind de 5126,72 lei;

- pentru inculpatul B____ Alin G______ asupra sumelor de 105 euro şi 1390 lei,
valoarea probabilă a sumei datorate fiind de 5000 lei.

În privinţa sumelor de bani ridicate de la inculpaţi şi consemnate, care exced


obligaţiilor instituite îns arcina acestora, instanţa a dispu s restituirea, în temeiul
art.404 alin.4 lit.f) Cod procedură penală, respectiv a sumelor de 235 euro şi 605 lei
către inculpatul Ş_____ F_______ V____ şi a sumei de 1320 lei către inculpatul P__
C_______ I___.

Totodată, în baza art.404 alin.4 lit.c) Cod procedură penală raportat art.249Cod


procedură penală, s- a dispu s ridicarea măsurii asiguratorii a sechestrului penal
instituite în baza ordonanţelor nr.6/P/2010 din datele de 07.06.2010 şi 05.08.2010 a
Parchetului de pe lângă Tribunalul S____ asupra bunurilor de orice natură
aparţinând inculpaţilor Ş_____ F_______ V____ şi B____ Alin G______, măsuri asiguratorii
care nu au putut fi puse în aplicare în lipsa identificării unor bunuri aparţinând
inculpaţilor.

Mijloace materiale de probă

Instanţa constatat că odată cu înaintarea rechizitoriului şi a dosarului de urmărire


penală, au fost înaintate instanţei o ________ mijloace materiale de probă, care se
află în prezent la camera de corpuri delicte din cadrul Tribunalului S____, astfel că s
-a impu s ca prin hotărâre instanţa să dispună şi cu privire la acestea.

Având în vedere stadiul procesului, instanţa a dispu s ca acestea să fie păstrate la


camera de corpuri delicte din cadrul Tribunalului S____, potrivit art.93 alin.7 şi
art.130-133 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti,
bunurile respective fiind ridicate de la inculpaţi cu ocazia percheziţiilor domiciliare
din data de 01.06.2010, după cum urmează:

- de la inculpatul Ş_____ F_______ V____: un caiet cu spirală având înscris pe copertă


„Adventure”; o pâlnie metalică albă; o pâlnie metalică gri; o pâlnie de plastic neagră;
un furtun negru de aproximativ 2 metri ; un furtun verde de aproximativ 2 metri ;
bucăţi de furtun de culoare galbenă de aproximativ 1,5 metri ; un furtun maro de
aproximativ 1,5 metri ; un furtun negru de apriximativ 1,5 metri ; 3 bucăţi furtun
galben de aproximativ 1 metru ; un furtun verde de aproxi mativ 2,5 metri ; un
furtun galben de aproximativ 2,5 metri ; 2 furtune verzi de aproximativ 2 metri ; un
furtun galben de aproximativ 3 metri ; un furtun galben de 1 metru ; un telefon
Nokia;

- de la inculpatul B____ Alin G______; 3 telefoane marca NOKIA 70;

- de la inculpatul C_____ D_____ F_____: o agendă cu numere de telefon; o agendă


inscripţionată INOVEST-2006; un telefon marca NOKIA; un telefon marca Nokia
1208, o cartela ORANGE 0502; o pereche mănuşi de culoare portocalie cu puternic
miros de motorină; o pereche ciorapi de damă -tăiaţi- cu miros de motorină;

- de la inculpatul B_____ D__ R___: un telefon Nokia E51; un telefon Nokia 1208; 4
săbii cu teacă; o baionetă model militar; un detector de metale 2MD-5008; o
agendă-2004; o pâlnie metalică; o pâlnie cu furtun;

- de la inculpatul P__ C_______ I___: un telefon Nokia model 1200, acumulator


adecvat şi o cartelă S__ Cosmote, cu seria xxxxxxxxxxxx2310366; un telefon model
Nokia 1260, acumulator aferent şi o cartelă S__ Orange cu seria
xxxxxxxxxxxx7P04G9; 4 petarde de culoare vişinie cu inscripţia „art 128Magnum”; o
agendă de culoare vişinie inscripţionată „RHODIA”, o agendă de culoare neagră;

- de la inculpatul C____ I___: proces verbal de constatare a contravenţiei-copie-


________, nr.xxxxxxx din data de 25.05.2010, întocmit de agenţi de poliţie din cadrul
Postului de Poliţie Băbeni, în baza căruia C____ I___ a fost sancţionat conform
art.1 lit.e din Legea 12/1990; un telefon mobil marca „SONY Ericson”; o cartelă S__
COSMOTE _________________________; un telefon mobil marca Samsung-D 500; 2
agende de culoare roşie inscripţionate „DACOROM” şi „TITAN MARMOSIM”; o
agendă de culoare maro+negru;

- de la inculpatul M_______ D__: un telefon marca „Sony Ericsson"; un telefon


marca ,,Nokia”; o agendă de telefon, un caiet; 13 bonuri fiscale de cumpărare a
motorinei; 21 bonuri de la bancomat - România;

- de la inculpatul M______ T______: un telefon marca Sony Ericsson;

- de la inculpatul B________ P_____: un telefon mobil;

- de la inculpatul C____ V_____: un furtun din material plastic de culoare verzuie, cu o


lungime de aproximativ 1,2 metri ; un furtun de culoare maro, cu o lungime de 1,85
metri ; un furtun de culoare albă cu o lungime de 2,2 metri ; un furtun de culoare
verzuie cu o lungime de 2 metri ; 2 pâlnii din metal de culoare neagră; un telefon
marca Nokia 1600 cuo cartelă S__ -xxxxxxxxxxxxx-J3.
CHELTUIELI JUDICIARE

În temeiul art.272 raportat la art.274 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, inculpaţii au


fost obligaţi la plata către stat a sumei totale de 112.500 lei reprezentând cheltuieli
judiciare către stat, câte 5000 lei în sarcina fiecăruia dintre inculpaţii Ş_____ F_______
V____, B____ Alin G______, C_____ D_____ F_____, B_____ D__ R___, P__ C_______ I___, C____
I___, M_______ D__, M______ T______, B________ P_____, Chişadam A________ D__, C____
V_____, P_____ A____ P___, B____ A_____, S______ I___ D____, B____ G_______, A______
C______ A_____, S________ Alin D____, B____ I___ M_____, T____ L______, P__ D____, B___
I___ O_____ şi C________ M_____ C_______ şi, respectiv‚ 2500 lei în sarcina inculpatului
I_____ S_____.

În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de către


stat cu privire la complicitate la luare de mită pentru care a fost trimis în judecată şi
achitat inculpatul I_____ S_____ au răm as în sarcina acestuia.

Împotriva acestei hotărâri au formulat a___ inculpaţii Ş_____ F_______ - V____, B____
ALIN G______ , C_____ D_____ F_____, B_____ D__ R___, P__ C_______ I___, C____ I___,
M_______ D__, M______ T______, C____ V_____, B________ P_____, CHIŞADAM A________ -
D__, P_____ A____ P___, B____ A_____, S______ D____ I___, A______ C______, S_______ ALIN -
D____, B____ I___ M_____, T____ L______, P__ D____, B___ I___ O_____ şi CIOBANCAN
M_____ – C_______ prin care toţi inculpaţii au solicitat în principal admiterea apelului,
desfiinţarea sentinţei primei instanţe si dispunerea rejudecarii c auzei de către
Tribunalul S____, iar în subsidiar, pronunţa rea unei noi hotărâri prin care să se
constat e ca apărătorului inculpaţilor nu i s-a permis accesul la toate informaţiile
clasificate, in vederea analizării legalităţii obţinerii mijloacelor de supraveghere
tehnica utilizate de p_______ in acuzare, prin urmare aceste mijloace de
supraveghere tehnica nu au valoare probatorie, neputând fundamenta o hotărâre
de condamnare a inculpaţilor si, in consecinţa, sa nu fie lua te in considerare in
cadrul deliberării, in analiza probelor si coroborarea acestora.

D acă se va considera ca aceste mijloace de proba pot fi avute in vedere in cadrul


deli berării, s -a solicitat admiterea excepţi ei nulităţii absolute a procedeelor
probatorii constând in efectuarea interceptărilor si înregistrărilor convorbirilor
telefonice, precum si a mijloacelor de proba constând in procesele verbale de
redare a rezultatelor acestora, respectiv a înregistrărilor de imagini si a înscrisurilor
denumite note/procese verbale de supraveghere, împreuna cu planşele fotografice
aflate la dosarul cauzei si, in consecinţa să se dispun ă înlăturarea acestora din
materialul probator.

Totodată s- a solicit at schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de


complicitate la delapidare, prevăzuta de art. 26 C .pen. 1969, raportat la art. 2151,
alin. 1 C .pen. 1969, cu aplicarea art. 41, alin. 2 C .pen. 1969 si a art. 5 C .pen.,
reţinuta in sarcina inculpaţilor Ş_____ F_______ V____, C_____ D_____ F_____, B_____ D__
R___, P__ C_______ loan, C____ loan, M_______ D__ si Ciobancan M_____ C_______, in
infracţiunea de furt, in forma continuata, prevăzuta de art. 208, alin. 1 C .pen. 1969,
cu aplicarea art. 41, alin. 2 C .pen. 1969 si a art. 5 C .pen. ; schimbarea încadrării
juridice din infracţiunea de luare de mita in forma continuata, prevăzută de art.
254, alin. 1 C .pen. 1969, raportat la art. 6 şi 7, alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu
aplicarea art. 41, alin. 2 C .pen. 1969 si a art. 5, alin. 1 C .pen., respectiv din
infracţiunea de complicitate la luare de mita in forma continuata, prevăzută de
art. 26 C .pen. 1969, raportat la art. 254, alin. 1 C .pen. 1969, raportat la art. 6 şi 7,
alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41, alin. 2 C .pen. 1969 si a art. 5, alin.
1 C .pen. in principal, in infracţiunea de furt, prevăzuta de art. 208, alin. 1 C .pen.
1969, cu aplicarea art. 41, alin. 2 C .pen. 1969 si a art. 5, alin. 1 C .pen., iar in
subsidiar, schim barea încadrării juridice din infracţiunea de luare de mita in forma
continuata, prevăzută de art. 254, alin. 1 C .pen. 1969, raportat la art. 6 şi 7, alin. 1
din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41, alin. 2 C .pen. 1969 si a art. 5, alin. 1 C
.pen in infracţiunea de complicitate la delapidare, prevăzuta de art. 26 C .pen. 1969,
raportat la art. 2151, alin. 1 C .pen. 1969, cu aplicarea art. 41, alin. 2 C .pen. 1969 si
a art. 5 C .pen. (cu excepţia inculpatului C____ loan. in sarcina căruia s-a reţinut
numai infracţiunea de furt calificat in forma continuata, in concurs cu infracţiunea
de complicitate la luare de mita) ; schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de
furt calificat in forma continuata, prevăzuta de art. 208, alin. 1, 209, alin. 1, lit. a si
g C.pen. 1969, cu aplicarea art. 41, alin. 2 C .pen. 1969 si a art. 5, alin. 1 C .pen.,
reţinuta in sarcina inculpatului C____ loan. in infracţiunea continuata de furt,
prevăzuta de art. 228, alin. 1 C .pen. (actual), cu aplicarea art. 35, alin. 1 C .pen. si a
art. 5 C .pen. ; schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de nerespectarea a
regimului armelor si muniţiilor, prevăzuta de art. 279, alin. 3. lit. a C.pen. 1969,
reţinuta in sarcina inculpatului C_____ D_____, in infracţiunea de nerespectarea a
regimului armelor si muniţiilor, prevăzuta de art. 279, alin. 1 C .pen. 1969.

Pe fondul cauzei achitarea inculpaţilor Ş_____ F_______ V____, B____ Alin G______,
B_____ D__ R___, C_____ D_____ F_____ şi P__ C_______ loan pentru săvârşirea
infracţiunii de luare de mita in forma continuata, prevăzută de art. 254, alin. 1 C
.pen. 1969, raportat la art. 6 şi 7, alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41,
alin. 2 C .pen. 1969 si a art. 5, alin. 1 C .pen. iar in subsidiar achitarea inculpaţilor
C____ loan, M_______ D__ si Ciobancan M_____ C_______ pentru săvârşirea infracţiunii
de complicitate la luare de mita in forma continuata, prevăzută de art. 26 C
.pen. 1969, raportat la art. 254, alin. 1 C .pen. 1969, raportat la art. 6 şi 7, alin. 1
din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41, alin. 2 C .pen. 1969 si a art. 5, alin. 1 C
.pen. achitarea inculpaţilor Ş_____ F_______ V____, , B_____ D__ R___, C_____ D_____
F_____ şi P__ C_______ loan pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la
delapidare in forma continuata, prevăzute de art.26C.pen. 1969, raportat la art.
2151 , alin. 1 C .pen. 1969, cu aplicarea art. 41, alin. 2 C .pen. 1969 si a art. 5, alin. 1
C .pen. ( sau, dupa caz, in funcţie de modul de soluţionare a cererii de schimbare a
încadrării juridice, pentru săvârşirea infracţiunii de furt, prevăzute de art. 208, alin.
1 C .pen. 1969, cu aplicarea art. 41, alin. 2 C .pen. 1969 si a art. 5 C .pen.) ; achitarea
inculpaţilor M_______ D__ si Ciobancan M_____ C_______, pentru săvârşirea infracţiunii
de complicitate la delapidare in forma continuata, prevăzută de art.26C.pen. 1969,
raportat la art. 2151 , alin. 1 C .pen. 1969, cu aplicarea art. 41, alin. 2 C .pen. 1969 si
a art. 5, alin. 1 C .pen. ( sau, dupa caz, in funcţie de modul de soluţionare a cererii
de schimbare a încadrării juridice, pentru săvârşirea infracţiunii de furt, prevăzute
de art. 208, alin. 1 C .pen. 1969, cu aplicarea art. 41, alin. 2 C .pen. 1969 si a art. 5
C .pen. ) ; achitarea inculpatului C____ loan pentru săvârşirea infracţiunii de furt
calificat in forma continuata, prevăzuta de art. 208, alin. 1, 209, alin. 1, lit. a si
g C.pen. 1969, cu aplicarea art. 41, alin. 2 C .pen. 1969 si a art. 5, alin. 1 C .pen.

In cazul admiterii cererii de schimbare a încadrării juridice din luare de mita in


forma continuat a in, dupa caz, complicitate la delapidare in forma continuata sau
furt in forma continuata, în temeiul art. 396, alin. 5 C .pr.pen., raportat la art. 16,
alin. 1, li t. b, teza I C.pr.pen., s-a solicit at a chitarea inculpaţilor pentru infracţiunea,
dup ă caz, de complicitate la delapidare in forma continua ta sau furt in forma
continuata; achitarea inculpatului C_____ D_____ F_____ pentru săvârşirea infracţiunii
de nerespectare a regimului armelor si muniţiilor, prevăzuta de art. 279, alin. 3, lit.
a C.pen. 19 69, cu aplicarea art. 5, alin. 1 C .pen. ; achitarea inculpatului P__ C_______
loan pentru infracţiunea de deţinere ilegala de obiecte pirotehnice, prevăzuta de
art. 31, alin. 1 din Legea nr. 126/1995, fapta fiind dezincriminata prin
art. 52 din Legea nr. 187/2012, fiind incidente dispoziţiile art. 4 C .pen, iar în
subsidiar s olicită să se constat e ca legea penala mai favorabila aplicabila
inculpaţilor o constituie noul (actualul) cod penal, pe cale de consecinţa s ă se
constat e c ă intervenit prescripţia răspunderii penale in ceea ce priveşte
infracţiunile de delapidare, complicitate la delapidare si furt calificat (sau dupa caz,
furt), conform art. 155, alin. 1 C .pen., interpretat potrivit Deciziei Curţ ii
Constituţionale nr. 297/2018; ă se constat e ca legea penala mai favorabila
aplicabila inculpatului C_____ D_____, in ceea ce priveşte infracţiunea de
nerespectare a regimului armelor si muniţiilor o constituie tot noul (actualul) cod
penal, pe cale de conseci nţă să fie recalifica tă fapta î n baza dispoziţiile art. 342,
alin. 1 C .pen., să se constat e ca intervenit prescripţia răspunderii penale in ceea ce
priveşte aceasta infracţiune, conform art. 155, alin. 1 C .pen., interpretat
potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 297/2018.

În motivarea apelului s-a arătat că i nstanţa de fond nu a stabilit ( nu a lămurit)


elementul material al infracţiunilor de luare de mita, complicitate la luare de mita si
complicitate la delapidare, in forma continuata, pentru care a dispus condamnarea
inculpaţilor .

Astfel, in ceea ce-l priveşte pe inculpatul Ş_____ F_______ V____, la pagina 61 din
sentinţă , instanţa a ar ătat că apreciază ca dovedite, prin coroborarea probelor,
149 de acte materiale ale infracţiunii de luare de mita, dupa care, se arata datele la
care inculpatul „ a cerut, a solicitat, a transmis altor persoane " cantităţi de
motorina, nerezultând de nicăieri daca aceste cantităţi de motorina au fost si
efectiv remise sau nu. dupa cum nu rezulta cantităţile de motorina pretinse ori
primite, cu ocazia comiterii fiecărui act material.

La rubrica in drept din sentinţa ( pagina 120 ), pct. 1.1. se arata ca fapta inculpatului
Ş_____ F_______ V____ care, in calitate de funcţionar public cu atribuţii de constatare
si urmărire a infracţiunilor, in perioada 18 februarie 2 010 - 1 iunie 2010, î n baza
unei rezoluţii infracţionale unice, in repetate rânduri, prin 149 de acte materiale, a
pretins foloase ce nu i se cuveneau şi /sau a primit efectiv cu acest titlu cantitatea
de 452 I. motorina si 10 I. ulei de motor de la mecanicii de locomotiva din cadrul
SELC Jibou, pentru a nu-si îndeplini atribuţiile de serviciu ... fapte expuse la pct. I.A.
1-149 ( pag. 61 - 74 ) întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de luare de
mita ...

La aceeaşi pagina, la următorul alineat, prima instanţa arata ca sub aspectul laturii
obiective elementul material al infracţiunii de luare de mita s-a realizat prin
pretinde rea sau primirea dupa caz, de către inculpat de la mecanicii de locomotiva
a diferitelor cantităţi de motorina, in scopul de a nu-si îndeplini atribuţiile de
serviciu...

Cu privire la infracţiunea de complicitate la delapidare reţinut ă î n sarcina


inculpatului, in forma continuata, se arata ( pag. 121, pct. I.2 ) ca fapta consta in
aceea ca inculpatul Ş_____ F_______ V____, in baza unei singure rezoluţii infracţionale,
prin 13 acte materiale, in perioada 21 februarie - 4 mai 2010 si-a insussit, impreuna
sau cu acordul mecanicilor de locomotiva, singur sau impreuna cu inculpaţii
menţionaţi la pct. I.B. 1-13, cantitatea totala de 205 I. motorina, din care 117,5 I
reprezintă beneficiul sau personal.

La următorul alineat se arata ca elementul material consta in ajutorul dat in timpul


săvârşirii infracţiunii de delapidare de către mecanicii de locomotiva.

De asemenea, se retine in sarcina inculpatului C_____ D_____ F_____ ( pag. 83 din


sentinţa, lit. B. ) infracţiunea de complicitate la delapidare, constând in aceea ca la
data de 03.04.2010, cu ajutorul mecanicului S______. a sustras cantitatea de 55 I.
motorina , achitandu-i mecanicului 70 de lei, spre nemulţumirea acestuia din urma,
mecanicul comunicandu-i inculpatului Ş_____ F_______ V____ despre cele petrecute,
acesta din urma spunandu-i mecanicului S______ ca ar fi trebuit sa-i spună
inculpatului C_____ D_____ F_____: „ Mai D_____, ai 55 I, 5 I. nu-i plăteşti, dar 50 îi
plăteşti. Si cum o plătesc toti, cu 20 de mii, 5X2= 10, un milion. "

Exista situaţii in care in sentinţa se reţin ca acte materiale ale infracţiunii de luare de
mita afirmându-se ca anumiţi mecanici de locomotiva ar fi dat mita inculpaţilor
poliţişti, desi, in realitate, aceste persoane nu au avut niciodată calitatea de
mecanici de locomotiva, neavând nici măcar posibilitatea sa dea mita motorina.

Numitul R____ R____ Marinei nu a avut niciodată calitatea de mecanic de locomotiva,


or inculpatul B____ Alin G______ este acuzat si condamnat in prima instanţa pentru
luare de mita de la mecanici de locomotiva.

Martorul R____ R____ Marinei a fost audiat in fata instanţei de a___, arătând ca nu a
deţinut niciodată calitatea de mecanic de locomotiva, nu a avut nicio posibilitate de
a sustrage motorina si nu i-a remis niciodată, cu niciun titlu, motorina inculpatului
B____ Alin.

Prin rechizitoriu, in sarcina inculpatului Ş_____ F_______ V____ s-a reţinut ca a primit
cu titlu de mita 4 40 l motorină, precum si c ă si-a însuşit , fara drept, cu acordul sau
împreuna cu mecanicii de locomotiva 3350 I. motorina ( deci prin complicitate la
delapidare ), achitând apoi mecanicilor de locomotiva pentru motorina sustrasa
preţul de 2 lei/l.

Cu toate ca nu s-a stabilit ce cantitate ar fi primit efectiv cu titlu de mita incul patul,
respectiv daca cei 452 l motorina ( fata de 440 I. in rechizitoriu ) au fost sau nu
efectiv primiţi, instanţa a dispus confiscarea speciala, in temeiul art. 254, alin. 3 C
.pen. 1969, a întregii cantităţi de 452 I. motorina, or numai bunurile efectiv primite
ca mita pot face obiectul confiscării, nicidecum cele pretinse numai.

Prin urmare, nu exist ă nicio motivare a sentinţei referitor la stabilirea modalităţii


de comitere a fiecărui act material al infracţiunii de luare de mita (care si cate de
pretinde ri , care si cate de primire efectiva) după cum nu se motivează din ce probe
rezulta fiecare act material ( in partea introductiva din sentinţa facondu-se referiri
generale la câ teva convorbiri telefonice, nicidecum referitoare la toate actele
materiale ), nu se motivează de ce se reţin 452 l motorina fata de 440 l motorina in
rechizitoriu, de unde rezulta cele 452 I. motorina si de ce se dispune confiscarea
acestei cantităţi.

Mai mult, aşa cum s-a arăta t anterior, s -a dispus confiscarea speciala, pe lângă cei
452 l motorina provenita din infracţiunea de luare de mita ş 1 a cantităţii d e 395. 5 l
motorina , provenit din i nfracţiunile de luare de mita şi complicitate la delapidare
(pag. 180 din sentinţa), precum si, tot in temeiul art. 112, alin. 1, lit. e si alin. 5 C
.pen. (ac tual), a cantităţii de 117. 5 l motorina , provenita din săvârşirea infracţiunii
de delapidare.

S-a mai susţinut că n u rezulta sub nicio forma daca aceata cant i tate de 395. 5 l
motorina provine din comiterea infracţiunii de luare de mita sau din cea de
delapidare, instanţa arătând ca este provenita din infracţiunile de luare de mita si
complicitate la delapidare .

Astfel, atâta timp cat instanţa retine ca inculpatul Ş_____ F_______ V____ a primit cu
titlu de mita, in total, 452 l motorina si si-a însuşit fara drept, prin infracţiunea de
complicitate la delapi dare cantitatea totala de 205 l motorina, din care 117,5 l
reprezintă beneficiul sau personal, suma acestor cantităţi este de 657 I. motorina
(452 I. + 205 I. ).

In ceea ce-i priveşte pe ceilalţi inculpaţi ( poliţişti ) situaţia este identica, nefiind
stabilite nici in cazul acestora actele materiale efective de primire si cele de
pretindere, astfel incat nici in cazul complicilor la luare de mita nu poate fi stabilita
contribuţia lor efectiva, in sensul ajutorului sau înlesnirii la fiecare act material.

De asemenea, s-a mai susţinut că nu rezult ă din sentinţa apelata care a fost
raţionamentul primei instanţe pentru care a considerat ca faptele calificate drept
complicitate la delapidare, reţinute in sarcina inculpaţilor poliţişti Ş_____ F_______
V____, C_____ D_____ F_____, B_____ D__ R___ si P__ C_______ loan nu reprezintă tot acte
materiale ale infracţiunii de luare de mita . Î n mod evident, aceste vicii ale judecaţii
in prima instanţa sunt semnificative si substanţiale, încălcând dreptul inculpaţilor la
un proces echitabil, prevăzut de art. 6, parag. 1 din CEDO, dreptul la apărare,
prevăzut de art. 6, parag. 3, lit. a si d din CEDO.

Aceste vicii s-a apreciat că nu pot fi remediate decât prin trimiterea cauzei spre
rejudecare, având in vedere ca instanţa de a___, fiind instanţa de control judiciar,
trebuie sa poată verifica raţionamentele primei instanţe si prin intermediul
acestora soluţia adoptata, nicidecum sa judece in locul primei instanţe, respectiv sa
stabilească in întregime starea de fapt, existenta faptelor deduse judecaţii, având in
vedere ca soluţia din a___ este defin i tiv ă , prin urmare in cazul judecării d irect de
instanţa de a___ s-ar încălca dreptul la dublul grad de jurisdicţie in materie penala,
prevăzut de art. 2 din Protocolul adiţional nr. 7 al CEDO.

In ceea ce priveşte nepermiterea accesului avocatului inculpaţilor la toate


informaţiile clasificate, in vederea analizării legalităţii obţinerii mijloacelor de
supraveghere tehnica utilizate de p_______ in acuzare :

Potrivit art. 352, alin. 11 C .pr.pen., în cazul în care informaţiile clasificate sunt
esenţiale pentru soluţionarea cauzei, instanţa solicită, de urgenţă, după caz,
declasificarea totală, declasificarea parţială sau trecerea într-un alt grad de
clasificare ori permiterea accesului la cele clasificate de către apărătorul
inculpatului.

Potrivit art. 352, alin. 12 C .pr.pen., dacă autoritatea emitentă nu permite


apărătorului inculpatului accesul la informaţiile clasificate, acestea nu pot servi la
pronunţarea unei soluţii de condamnare, de renunţare la aplicarea pedepsei sau de
amânare a aplicării pedepsei în cauză.

In esenţa, C_____ Constituţionala a statuat ca cele doua dispoziţii legale sunt


neconstituţionale întrucât condiţionează accesul apărătorului inculpatului la
informaţiile clasificate de permisiunea autorităţii publice care a clasificat informaţia
(autoritatea emitentă) de a acorda accesul la aceste informaţii, in condiţiile in care
accesul avocatului la aceste informaţii trebuie dispusa de judecător .

Prin urmare, instanţa poate decide accesul avocaţilor inculpaţilor la informaţiile


clasificate „ secret de serviciu " sau orice alt nivel de secretizare, chiar daca
emitentul acestor documente s-ar opune, Decizia nr. 21/2018 a CCR fiind
obligatorie, având in vedere ca a fost publicata in Monitorul Oficial din data de
23.02.2018.

La termenul din data de 25.10.2018 au fost declasificate parţial de către D.G.P.I.


înscrisurile solicitate, urmând ca acestea sa fie scanate si adăugate in aplicaţia Ecris,
pentru a putea fi studiate de apărare.

La t ermenul din data de 22.11.2018 C urtea a constatat faptul că există încă şapte
documente care nu au fost declasificate iar membrii prezentului complet nu au
semnat angajamentele prevăzute de Regulamentul privind accesul judecătorilor,
procurorilor şi magistraţilor asistenţi ai înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la
informaţii clasificate secrete de stat şi secrete de serviciu, aprobat prin Hotărârea
nr. 140/2014 a Consiliului Superior al Magistraturi, prin urmare cele şapte
documente nu pot fi studiate de complet; prin art.2 Regulamentul privind accesul
judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor asistenţi ai înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie la informaţii clasificate secrete de stat şi secrete de serviciu aprobat prin
Hotărârea nr. 140/2014 a Consiliului Superior al Magistraturi pentru accesul la
informaţii clasificate este instituită cerinţa semnării de către judecători a
angajamentului scris, angajament care, aşa cum a arătat, nu a fost semnat de
membrii acestui complet întrucât au apreciat că acesta nu este necesar câtă vreme,
potrivit art. 34 din Legea nr.303/2004,la intrarea în profesie au depus un jurământ.
Această hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii a fost atacată de Asociaţia
Magistraţilor din România cu plângere prealabilă care, însă, a fost respinsă,existând
magistraţi care au respectivul aviz, aceştia semnând respectivul angajament .

La acelaşi termen de judecata, completul investit cu soluţionarea cauzei in a___ a


dispus emiterea unei adrese către Direcţia Generală de Protecţie Internă - Serviciul
Judeţean de Protecţie Internă S____ pentru a se comunica motivele pentru care nu
au procedat la declasificarea celor şapte înscrisuri cu caracter „secret de serviciu" şi
să comunice răspunsul sub sancţiunea prev. de art.283 alin.4 lit.d Cod procedură
penală, respectiv amendă judiciară între 500 şi 5000 lei. De asemenea, s-a dispus
emiterea unei adrese către C_____________ pentru evidenţa, prelucrarea, păstrarea,
procesarea, manipularea şi multiplicarea informaţiilor clasificate din cadrul Curţii de
A___ C___ solicitând să comunice motivul pentru care este refuzat accesul celor doi
membri ai completului la cele şapte documente clasificate.

Î n raport de conţinutul adresei comunicate de C_____________ pentru evidenţa,


prelucrarea, păstrarea, procesarea, manipularea şi multiplicarea informaţiilor
clasificate din cadrul Curţii de A___ C___, membrii completului de judecată au
formulat declaraţii de abţinere de la judecarea prezentei cauze având în vedere că
le-a fost interzis practic accesul la documente pe care ar fi trebuit să le cunoască în
vederea pronunţării soluţiei.

Declaraţiile de abţinere ale membrilor completului de judecata au fost respinse,


ulterior Parchetul de pe langa C_____ de A___ C___ formulând cereri de recuzare a
celor doi membrii ai completului, si acestea fiind respinse.

La termenul din data de 17.01.2019 C_____ de A___ C___ a dispus, în temeiul


art.40 alin.4 C.pr.pen., sesizarea înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu referire la
existenţa unei situaţii de întrerupere a cursului justiţiei.

Prin încheierea nr. 50/05.02.2019, înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins ca


inadmisibila aceasta sesizare.

In aceasta situaţie s-a apreciat că mijloacele de proba care nu au putut fi verificate


de apărare (redările interceptărilor convorbirilor telefonice, notele de supraveghere
- filaje) nu pot fi folosite, potrivit art. 352, alin. 12 C .pr.pen., la pronunţarea unei
soluţii de condamnare, de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a
aplicării pedepsei în cauză.

D ispoziţiile art. 352, alin. 12 C .pr.pen. prevăd o veritabila sancţiune procesuala sui
- generis, distin ctă de nulitate, prin urmare pentru incidenţa ei este suficient sa se
constate refuzul autorităţii emitente a înscrisului clasificat de a permite accesul
avocatului inculpatului, fara a mai fi necesara dovedirea unei vătămări (desi
vătămarea dreptului la un proces echitabil si al dreptului la apărare este evidenta)
sau imposibilitatea înlăturării vătămării prin alt mijloc decât desfiinţarea actului (de
altfel, in cazul reglementat de art. 352, alin. 12 C .pr.pen. actul - înscrisul nici măcar
nu este desfiinţat, el ramane in fiinţa, atâta ca probele a căror verificare trebuia
realizata prin aceste înscrisuri nu vor putea fi utilizate pentru condamnarea
inculpaţilor in cauza in care s-a refuzat declasificarea).
De asemenea, sancţiunea - interdicţia folosirii acestor informaţii clasificate la
pronunţarea unei soluţii de condamnare s-a apreciat că nu se confunda nici cu
înlăturarea probei, prevăzuta de art. 403, alin. 1, lit. c C.pr.pen ., întrucat aceasta din
urma îşi are cauza fie in necoroborarea unei probe cu ansamblul probelor
administrate intr-o cauza, fie cu constatarea nulităţii absolute a actului prin care s-a
obţinut sau administrat o proba, de exemplu cu constatarea necompetentei
materiale sau funcţionale a organului judiciar care a administrat proba.

Î n ceea ce priveşte excepţia nulităţii absolute a procedeelor probatorii constând in


efectuarea interceptărilor si înregistrărilor convorbirilor telefonice, precum si a
proceselor verbale de redare a rezultatelor acestora, respectiv a înregistrărilor de
imagini si a inscrisurilor denumite note/procese verbale de supraveghere,
împreuna cu planşele fotografice aflate la dosarul cauzei

S oluţia primei instanţe, de respingere a excepţiei nulităţii absolute , s-a apreciat că


este nelegala, bazându-se , in esenţa, pe o confuzie __________________________
diferite din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, si anume Direcţia Generala
Anticorupţie ( D.G.A.) si Direcţia Generala de Protecţie Interna ( D.G.P.I. - fosta
Direcţia Generala de Informaţii si Protecţie Interna -D.G.I.P.I.).

Astf el, lucrătorii de politie din cadrul D.GP.I nu au si nu au avut niciodată calitatea
de ofiteri/aqenti de politie judiciara ( nu au si nu au avut aviz de politie judiciara ). ci
de ofiteri/agenti de informaţii.

Direcţia Generala de Protecţie Interna este structura specializată a Ministerului


Afacerilor Interne (MAI), ce desfăşoară activităţi de informaţii, contra informatii şi
securitate. în vederea asigurării ordinii publice, prevenirii şi combaterii
ameninţărilor la adresa securităţii naţionale privind misiunile, patrimoniul şi
informaţiile clasificate în cadrul ministerului.

Activitatea informativ-operativă a DIPI este supusă controlului parlamentar, prin


comisii de specialitate.

DGPI are rolul de autoritate informativă departamentală şi reprezintă o parte


componentă a Comunităţii Naţionale de Informaţii a României, fiind desemnată în
acest scop prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 146/2005.

DIPI are atribuţii de obţinere, verificare, procesare, stocare, protecţie şi valorificare


a informaţiilor necesare realizării atribuţiilor ce revin M.A.I., potrivit legii.
Astfel, D.I.P.I. este organizat in temeiul art. 3, alin. 1, lit. b, pct. 16 din O.U.G. nr.
30/2007, ca structura de informaţii in cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

In a___, la t ermenul din data de 26.04.2018 s-a formulat o cerere in probaţiune ,


admisa de C_____ de A___ C___, prin care s-a solicitat emiterea unor adrese din care
sa rezulte întreaga corespondenta _____________________ langa Tribunalul S____,
D.G.P.I. - Serviciul Judeţean de Protecţie Interna S____ si S.R.I., legata de prezentul
dosar.

Parchetul de pe langa Tribunalul S____ a comunicat, prin adresa nr.


1604/111/13/08.05.2018, ca D.G.P.I. - Serviciul Judeţean de Protecţie Interna S____ a
acordat numai suport t_____ pentru punerea in executare a mandatelor de
supraveghere tehnica ( inclusiv filajele ) autorizate de judecător, iar transcrierea
comunicărilor si convorbirilor telefonice efectuate in cauza ( inclusiv a rezultatelor
filajelor) au fost efectuate de ofiţeri de politie judiciara din cadrul D.G.A., in baza
ordonanţelor de delegare emise de procurorul de caz.

S.R.I. - U.M. 0198 Bucureşti a răspuns ca nu a purtat nicio corespondenta cu


Parchetul de pe langa Tribunalul S____ si ca nu a pus in executare mandatele de
supraveghere tehnica, nu a asigurat transcrierea comunicărilor si convorbirilor
telefonice si nu a efectuat filaje in cauza.

P___ la termenul din data de 07.06.2018 D.G.P.I. - Serviciul Judeţean de Protecţie


Interna S____ nu a răspuns solicitărilor instanţei de a___.

Dupa rămânerea in pronunţare, in data de 08.06.2018 au fost depuse o ________


înscrisuri de către D.G.P.I. - Serviciul Judeţean de Protecţie Interna S____, unele
având caracter „ secret de serviciu ", iar altele „ nesecret", aspect care rezulta din
adresa cu nr. 3017/08.06.2018, emisa de C_____ de A___ C___ - Cabinetul
Preşedintelui, din aceasta adresa mai rezultând ca inscrisurile având caracter
„ secret de serviciu " pot fi consultate numai de persoanele care sunt autorizate in
condiţiile Hotărârii C.S.M. nr. 140/2014.

DGPI a depus, in data de 08.06.2018 inclusiv planşele foto, împreuna cu notele de


supraveghere si cu întreaga corespondenta cu parchetul, (intrare/iesire), toata
supravegherea tehnica in acest dosar fiind efectuata de GDPI.

Contrar susţinerilor primei instanţe, ofiţerii si agenţii din cadrul D.G.P.I., chiar daca
fac parte dintr-o structura a M.A.I., nu au calitatea de organe de cercetare penala,
nici măcar speciale, calitate care sa le confere abilitarea legala de a efectua
procedee probatorii ( adică modalităţi legale de obţinere a mijloacelor de proba ).

Astfel, conform tezei I a art. 912, alin. 1 C .pr.pen. 1969 procurorul procedează
personal la interceptările şi înregistrările prevăzute în art. 911 sau poate dispune ca
acestea să fie efectuate de organul de cercetare penală.

Analizând teza I a art. 912, alin. 1 C .pr.pen. 1969 rezulta ca legiuitorul a limitat
competenta efectuării interceptărilor si înregistrărilor comunicărilor telefonice sau
a altor mijloace electronice de co municare la doua categorii de organe ale statului:
procurorul sau/si organul de cercetare penala.

In partea speciala a Codului de procedura penala 1969 sunt definite organele de


urmărire penala, acestea fiind, potrivit art. 201, alin. 1 din acest cod procu rorul si
organele de cercetare penala.

De asemenea, in art. 201, alin. 2 C .pr.pen. 1969 sunt definite organele de cercetare
penala, acestea fiind organele de cercetare ale politiei judiciare si organele de
cercetare speciala.

Potrivit art. 201, alin. 3 C .pr.pen. 1969 ca organe de cercetare ale poliţiei judiciare
funcţionează lucrători specializaţi din Ministerul Administraţiei şi Internelor,
desemnaţi nominal de ministrul administraţiei şi internelor, cu avizul conform al
procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, şi
îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea procurorului general al Parchetului de pe
lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Retragerea avizului conform al procurorului
general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie conduce la
încetarea calităţii de lucrător în cadrul poliţiei judiciare. Când legea specială prevede
o procedură diferită de desemnare şi funcţionare a organelor de poliţie judiciară, se
aplică dispoziţiile legii speciale.

Prin urmare, ofiţerii si agenţii din cadrul D.G.P.I.nu aveau ( nici măcar la data
efectuării acestor procedee probatorii ) si nu au nici in prezent competenta de a
efectua niciun act de urmărire penala, ca atare nici procedee probatorii, iar daca
acestea sunt totuşi efectuate, sancţiunea procesuala este nulitatea absoluta a
actului de procedura respectiv.

Astfel, fiind mijloace de proba derivate din procedee probatorii nelegal efectuate,
potrivit art. 102, alin. 4 C .pr.pen., probele rezultate din acestea sunt si ele nelegale,
având in vedere ca nu puteau fi obţinute altfel ( ex. in lipsa interceptării si
înregistrării unei convorbiri telefonice nu se putea intocmi procesul verbal de
redare a conţinutului respectivei convorbiri).

In consecinţa, toate procedeele probatorii efectuate in prezenta cauza sunt lovite


de nulitate absoluta, determinata de necompetenta nu numai materiala, ci si
funcţionala a lucratorilor DGPI, fiind astfel incidente dispoziţiile art. 281, alin. 1,
lit. b C.pr.pen., in interpretarea data prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 302/2017.

S-a apreciat că sancţiunea excluderii va opera in faza de camera preliminară, pe


cand in faza de judecata ( atat in prima instanţa cat si in a___ ) va opera înlăturarea
probelor, soluţie consacrata prin dispoziţiile art. 403, alin. 1, lit. c C.pr.pen.

Î nlăturarea probelor poate avea drept cauza atat lipsa coroborării lor cu ansamblul
probelor administrate in cauza, cat si nelegalitatea administrării sau obţinerii
probelor, indiferent de faza procesu ala in care s-a produs sau descoperit
nelegalitatea ( in cauzele in care nu a fost parcursa faza camerei preliminare ).

Mai mult, potrivit art. 281, alin. 3 C .pr.pen.. incalcarea dispoziţiilor art. 281, alin. 1,
lit. b C.pr.pen. poate fi invocata in orice stare a procesului.

Din corespondenta declasificata dintre D.G.I.P.I. (S.I.P.I. S____) si S.R.I. Secţia S____
rezulta ( contrar răspunsului formulat de S.R.I. prin adresa cu nr.
xxxxxx/22.05.2018, înregistrata la C_____ de A___ C___ in data de 23.05.2018, aflata
la dosarul cauzei) ca S.R.I. a purtat corespondenta cu D.G.I.P.I in dosarul de
urmărire penala nr. 6/P/2010 si a cooperat la instrumentarea acestui dosar.

Astfel, exista o ________ adrese ale D.G.I.P.I. - S.I.P.I. S____, către S.R.I., Secţia S____,
prin care D.G.I.P.I. solicita S.R.I. sa o sprijine in vederea punerii in aplicare a
autorizaţiilor de interceptare si înregistrare a convorbirilor telefonice autorizate de
Tribunalul S____, respectiv ca in vederea exploatării de către structura S.I.P.I. S____,
alocata in contul GL-(adresele nr. S/xxxxxxx/19.03.2010; S/xxxxxxx/16.02.2010;
S/xxxxxxx/15.04.2010; S/xxxxxxx/14.05.2010).

O astfel de colaborare dintre D.G.I.P.I. si S.R.I. ( adică intr e doua organe de


informaţii, fără nicio competenţă funcţional ă s i material ă atribuit ă de legiuitor î n
efectuarea de acte de urmărire penala - procedee probatorii si obţinerea de
mijloace de proba) s-a realizat in baza Protocolului nr.xxxxx din 4 februarie 2009
încheiat ___________________________________ de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie şi Serviciul Român de Informaţii, precum si in baza altor protocoale
(încheiate ______________________ de informaţii) secrete si in prezent, la fel de
nelegale.

Din Protocolul de cooperare nr.xxxxx din 4 februarie 2009 dintre Parchetul de pe


langa înalta Curte de Casaţie si Justiţie si Serviciul R____ de Informaţii, declasificat si
publicat de S.R.I. in data de 29.03.2018 rezulta cu evidenta ca in acest dosar au fost
efectuate acte de urmărire penala nu numai de către p_______ si organele de
cercetare ale politiei judiciare, ci si de angajaţi ai SRI si DGPI, funcţionari fara
atribuţii de politie judiciara (mai ales punerea in executare a autorizaţiilor
de interceptare a convorbirilor telefonice, inclusiv selectarea si redare a acestor
convorbiri telefonice).

Concluzionând, dispoziţiile art. 91 / 2, alin. 1, 91 / si 91 / C.pr.pen. 1969, in vigoare la


data efectuării procedeelor probatorii, prevedeau ca acestea se efectuau de
p_______ sau de organele de cercetare penala ale politiei judiciare delegate de
p_______, nicidecum de organele de informaţii (S.R.I. sau D. G.I.P.I.), iar in
autorizaţiile emise de Tribunalul S___ j s-a dispus ca înregistrările sa se efectueze cu
respectarea art. 91 / -91 / C.pr.pen. (1969). ceea ce înseamnă ca nu a fost respectata
dispoziţia instanţei emitente a autorizaţiilor, cu ocazia efectuării procedeelor
probatorii si a obţinerii mijloacelor de proba fiind încălcate normele de competenta
materiala si funcţionala, in temeiul unui protocol secret si vădit nelegal, act
administrativ emis fara niciun temei legal si cu încălcarea normelor imperative
dintr-o lege organica (codul de procedura penala).

Astfel, aceste procedee probatorii si mijloacele de proba obţinute prin ele nu au


fost legale nici in momentul realizării lor, fiind incidente dispoziţiile art. 4, alin. 1
din Legea nr. 255/2013, ele nefiind valabile, nefiind îndeplinite cu respectarea
dispoziţiilor legale in vigoare la momentul efectuării lor.

Astfel, Decizia nr. 26/2019 a Curţii constituţionale este obligatorie, atat in ceea ce


priveşte dispozitivul cat considerentele, prin urmare ea se aplica si in prezenta
cauza, cauza fiind pendinte, efectul fiind constatarea si aplicarea sancţiunii nulităţii
absolute a procedeelor probatorii si a mijloacelor de proba realizate, respectiv
obţinute de organe necompetente material si funcţional, si anume D.G.P.I. si S.R.I.,
in temeiul art. 281, alin. 1, lit. b si alin. 3 C .pr.pen. (conform Deciziei Curţii
Constituţionale nr. 302/2017), iar ca urmare a nulităţii absolute se impune
înlăturarea . in temeiul art. 403, alin. 1, lit. c C.pr.pen.. raportat la art. 102. alin. 2 si 3
a probelor astfel obţinute, inclusiv înlăturarea fizica a acestora de la dosarul cauzei,
conform Deciziei Curţii Constituţionale nr. 22/2018.

In ceea ce priveşte schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de complicitate la


delapidare, prevăzuta de art. 26 C .pen. 1969, raportat la art. 215 / , alin. 1 C .pen.
1969, cu aplicarea art. 41, alin. 2 C .pen. 1969 si a art. 5 C .pen., reţinuta in sarcina
inculpaţilor Ş_____ F_______ V____, C_____ D_____ F_____, B_____ D__ R___, P__ C_______
loan, C____ loan, M_______ D__ si Ciobancan M_____ C_______, in infracţiunea de
complicitate la furt, prevăzuta de art. 26 C .pen. 1969, raportat la art. 208, alin. 1
C .pen. 1969, cu aplicarea art. 41, alin. 2 C .pen. 1969 si a art. 5 C .pen.

Prin încheierea de şedinţa din data de 18.09.2017, Tribunalul S____ a respins


cererea de schimbare a încadrării juridice .

Potrivit art.1 din Legea nr. 22/1969, gestionarul este acel angajat al unei persoane
juridice care are ca atribuţii principale de serviciu primirea, păstrarea şi eliberarea
de bunuri aflate în administrarea, folosinţa sau deţinerea, chiar temporară, a
acesteia. Totodată, art. 31 din Legea nr.22/1969 face referire şi la gestionarul de
fapt, stipulând că angajatul care primeşte, păstrează şi eliberează bunuri fără a
avea calitatea de gestionar în înţelesul art.1 răspunde integral, aplicându-i-se în
mod corespunzător aceleaşi prevederi, iar subiect activ al infracţiunii de delapidare
poate fi atât gestionarul de drept, cât şi gestionarul de fapt. Pe de altă parte, în fişa
postului mecanicilor de locomotivă comunicată la dosarul de urmărire penală (vol.l
f.514-515, 518-520), se arată expres că mecanicul de locomotivă răspunde de
cantitatea de combustibili şi lubrefianţi de la luarea în primire a locomotivei şi a
automotorului până la predarea sau remiterea acestora.

De asemenea, între atribuţiile specifice mecanicului de locomotivă, sunt menţionate


obligaţia acestora de a consemna cantitatea de motorină existentă în rezervor în
foaia de parcurs şi în carnetul de bord, precum şi obligaţia întocmirii raportului de
eveniment în cazul existenţei de diferenţe înt re cantitatea de motorină înscr isă în
ICL şi cea înscrisă în carnetul de bord, sub sancţiunea răspunderii directe de
cantitatea de motorină care nu se justifică.

De asemenea, obligaţia mecanicilor de locomotivă de a verifica starea sigiliilor şi a


instalaţiei ICL pe tot parcursul serviciului şi de a întocmi raport de eveniment în
situaţia constatării funcţionării defectuoase sau al afişării eronate a cantităţii de
combustibil subliniază încă o dată ideea răspunderii sale cu privire la cantitatea de
combustibil consumată în timpul serviciului său. în aceste condiţii, în opinia
instanţei, este evident că mecanicul de locomotivă, răspunzând de cantitatea de
combustibil şi lubrefianţi de la luarea în primire a locomotivei până la predarea
acesteia, şi, implicit, calitatea de gestionar cu privire la aceste bunuri, în plus, chiar
şi martora T_____ M____, şef SELC Jibou, a precizat în declaraţia dată în cursul
urmăririi penale că mecanicii de locomotivă aveau gestiunea motorinei alimentate.

Pe de altă parte, chiar dacă s-ar aprecia că nu sunt aplicabile prevederile art.1, ar
deveni incidente cele ale art.31 din acelaşi act normativ, aspect nerel e vant însă în
ceea ce priveşte calitatea de subiect activ al infracţiunii pentru care s-au făcut
cercetări şi s-a dispus trimiter ea în judecată a inculpaţilor. S oluţia primei instanţe,
de respingere a cererii de schimbare a încadrării juridice este nelegala.

Infracţiunea de delapidare este o infracţiune cu subiect activ calificat, acesta


trebuind să aibă calitatea de gestionar sau administrator.

Prin urmare, calitatea de subiect activ al infracţiunii de delapidare este condiţionată


de îndeplinirea cumulativă a celor trei atribuţii de serviciu, r espectiv primirea,
păstrarea şi elibe rarea de bunuri. Considerăm că atâta timp cât legiuitorul a utilizat
în art. 1, alin. 1 şi în art. 31 din Legea nr. 22/1969 conjuncţia şi, nu conjuncţia sau,
cele trei atribuţii trebuie să fie prevăzute în sarcinile se serviciu ale gestionarului şi
exercitabile in mod cumulativ, nu alternativ.

Mecanicii de locomotivă nu au, în mod evident, atribuţii de serviciu vizând primirea,


păstrarea şi eliberarea de bunuri, aceste atribuţii avându-le alte categorii de
angajaţi din cadrul SELC Jibou, şi anume primitorii distribuitori, aceştia din urmă
numai având calitatea de gestionari ai motorinei şi uleiului de motor.

Fisa po stului nu poate fi decât conformă legii ( in speţa Legea nr. 22/1969 ),


nicidecum contrara, iar in cazu l întocmirii fisei postului cu încălcarea legii o astfel
de menţiune nu poate produce efecte juridice, in speţa nu poate conferi calitatea
de gestionar unei persoane căreia legea nu-i conferă o astfel de calitate.

Î n consecinţă, mecanicii de locomotivă nu aveau calitatea de gestionari ai


motorinei şi lubrefianţilor, astfel încât eventuala sustragere a acestor bunuri de
către ei nu constituie infracţiunea de delapidare, ci eventual de furt sau, după caz,
furt calificat, prevăzute de art. 208 sau după caz, 209 V.C.pen., în actualul cod
penal art. 228 sau 229.
Atâta timp cât în sarcina autorilor nu poate fi reţinută infracţiunea de delapidare,
nici în sarcina complicilor nu se poate reţine participaţia la această infracţiune,
întrucât şi vechiul şi noul cod penal consacră, în ceea ce priveşte natura juridică a
participaţiei penale, teoria unităţii infracţionale în cazul pluralităţii ocazionale de
făptuitori, astfel încât toţi participanţii la o faptă vor răspunde pentru aceeaşi
infracţiune, dar în forme de participaţie diferite. Prin urmare, nici în sarcina
coinculpaţilor nu se poate reţine infracţiunea de complicitate la delapidare, ci, cel
mult, complicitate la furt sau, după caz, la furt calificat.

S-a mai susţinut că d in descrierea faptelor în rechizitoriu nu rezultă în mod clar


însă dacă faptele reţinute în sarcina inculpaţilor s-ar circumscrie infracţiunilor de
furt sau furt calificat, nefiind localizate în timp si spaţiu momentele efective de
comitere a faptelor, prin urmare nu se poate stabili dacă eventualele acţiuni de furt
s-au comis in condiţiile art. 208 V.C.pen. ( art. 228N.C.pen. ) sau în modalităţi care ar
atrage incidenţa art. 209 V.C. pen. ( art. 229 N.C .pen. ).

Mai mult, din probele administrate si din descrierea faptelor nu se poate deduce
nici daca am fi in prezenta unor acte de coautorat, de instigare sau de complicitate
pretins a fi derulate de clienţii noştri, dupa cum nu se poate cunoaşte daca faptele
s-au consumat sau nu. daca au rămas in stadiul tentativei, ori daca au rămas in faza
orala sau a actelor preparatorii ( ultimele doua neavând nicio semnificaţie penala,
neintrând sub incidenţa legii penale ).

Desi prima instanţa a reţinut ca in cazul fiecărui act material de complicitate la


delapidare fapta s-a realizat in materialitatea ei, producându-se si urmarea de
rezultat, î n realitate, a ş a cum se poate observa, daca primul act material descris in
ceea ce-l priveşte pe inculpatul Ş_____ F_______ V____, ar putea constitui o tentativa,
cel de al doilea ( pct. 8 ) in mod evident reprezintă numai faza orala a infracţiunii
( adică o înţelegere neurmata de niciun de mers ), fara semnificaţie penală , iar cel
de al treilea ( pct. 13 ) ar putea reprezenta cel mult un act de pregătire a infracţiunii,
de asemenea fara semnificaţie penala.

Prin urmare, este evident ca nici in rechizitoriu si nici in sentinţa nu sunt descrise
acuzaţiile, acestea nu sunt clare, dar cu toate acestea se afirma ca s-au sustras
anumite cantităţi de motorina, se reţin in sarcina inculpaţilor aceste cantităţi, sunt
cuantificate cu titlu de prejudiciu cert, iar individualizarea pedepselor si a modului
de executare a acestora sunt stabilite in funcţie de acest criteriu.
Inculpaţii Ş_____ F_______ V____, B____ Alin G______, B_____ D__ R___, C_____ D_____
F_____ şi P__ C_______ loan au fost trimişi in judecata pentru infracţiunea de luare de
mită în formă continuată, prevăzută de art. 254, alin. 1 C .pen., raportat la art. 6 şi 7,
alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41, alin. 2 C .pen., reţinându-se în
sarcina lor că, în calitate de agenţi de poliţie judiciara au pretins şi primit diverse
cantităţi de motorină şi ulei de motor de la mecanici de locomotivă, impegaţi de
mişcare, şeful de manevră M_______ D__ şi primitorul-distribuitor M______ T______, în
scopul neîndeplinirii atribuţiilor de serviciu, respectiv de a sesiza despre comiterea
infracţiunilor de furt şi delapidare având ca obiect motorină şi lubrefianţi şi de a
efectua cercetări în aceste cauze.

Astfel, se reţine în rechizitoriu că cei cinci inculpaţi poliţişti ar fi pretins şi primit, cu


titlu de mită, următoarele bunuri:

- Ş_____ F_______ V____ 440 l motorină

- B____ Alin G______ 243 I motorină

- C_____ D_____ F_____ 207 litri motorină

- B_____ D__ R___ 100 I motorină şi 8 I ulei de motor

- P__ C_______ loan 135 I motorină sau ulei de motor ?

In sentinţa apelata s -a re ţ in ut că cei cinci inculpaţi poliţişti ar fi pretins şi primit,


cu titlu de mită, următoarele bunuri:

- Ş_____ F_______ V____ 452 I. motorină si 10 I ulei de motor

- B____ Alin G______ 163 I motorină

- C_____ D_____ F_____ 95 litri motorină

- B_____ D__ R___ 95 I motorină şi 5 I ulei de motor

- P__ C_______ loan 140 I motorină

Î nsumând aceste cantităţi din rechizitoriu rezultă că poliţiştii inculpaţi, ar fi pretins


şi primit, în total, cantitatea de 1125 I motorină şi 8 I ulei de motor, având in vedere
ca in ceea ce-l priveşte pe inculpatul P__ C_______ loan nu se arata ce cantitate de
ulei de motor ar fi pretins sau, eventual si primit din descrierea acuzaţiei
nerezultand nici măcar daca este vorba de motorina sau de ulei de motor.
Î nsumând cantităţile reţinute in sentinţa apelata rezultă că poliţiştii inculpaţi, ar fi
pretins şi primit, în total, cantitatea de 9451 motorină şi 151 ulei de motor.

Tot din rechizitoriu şi din sentinţă rezultă că ar fi dat mită (in modalitatea remiterii
efective ) 'motorină inculpaţii M______ T______ (50 I), Brâglezan P_____ ( 55 I ),
Chişadam A________ ( 40 I ), Cheta V_____ ( 45 I ), B____ A_____ ( 35 I ), S______ D____ )
45 I ), B____ G_______ ( 45 I ), A______ C______ ( 45 I ), S________ Alin D____ ( 55 I ), B____
loan M_____ ( 50 I ), T____ L______ ( 80 I), P__ D____ (45 I) şi B___ loan O_____ ( 35 I).

Î nsumând cantităţile de motorină care se arată de p_______ şi prima instanţă că s-ar


fi dat cu titlu de mită rezultă cantitatea de 6251 motorină.

Astfel, cantitatea de motorină despre care se arată că ar fi fost pretinsă şi primită


de inculpaţii poliţişti cu titlu de mită (1125 I, respectiv 945 I), se observă că cea din
rechizitoriu este aproximativ aproape de două ori mai mare decât cantitatea dată
cu titlu de mită ( 6251), iar cea reţinuta in sentinţa este cu aproximativ 1/3 mai
mare.

Este real că în dosarul de urmărire penală nr. 6/P/2010 al Parchetului de pe lângă


Tribunalul S____ au mai fost cercetate şi alte 26 de persoane pentru infracţiunea de
dare de mită, în calitate de învinuiţi sau de făptuitori, dar faţă de acestea procurorul
a dispus scoaterea de sub urmărire penală, respectiv neînceperea urmăririi penale,
arătând că faptele sunt lipsite de gradul de pericol social concret al unor infracţiuni,
raportat la numărul mic de acte materiale şi de cantităţile reduse de motorină date
cu titlu de mită, fără a se stabili despre ce cantităţi a fost vorba. Prin urmare, nu se
poate stabili dacă aceste cantităţi repre zintă diferenţa dintre cei 625 l reţinuţi ca
daţi cu titlu de mită inculpaţilor poliţişti şi cei 1125 I de motorină reţinuţi ca pretinşi
şi primiţi de aceştia din urmă cu ti t lu de mită.

Infracţiunile de dare şi luare de mită, in modalitatea darii si primirii efective, sunt


corelative, nefiind de conceput una fără cealaltă. Prin urmare, produsul acestor
infracţiuni, mita, trebuie să fie una şi aceeaşi, respectiv bunurile, banii sau foloasele
trebuie să fie aceleaşi, atât date, cât şi primite. Nu se poa te susţine că s-a dat mită
625 l motorină de către angajaţii SELC Jibou poliţiştilor inculpaţi, iar aceştia au
primit ca mită 1125 l motorină de la respectivii angajaţi.

Cu privire la inculpatul Ş_____ F_______ V____ se susţine că ar fi pretins şi primit, în


mod repetat, foloase ce nu i se cuveneau, respectiv motorină şi ulei de motor sau a
pretins şi primit cantitatea de 440 litri de motorină de la mecanicii de locomotivă
din cadrul SELC Jibou, pentru a nu-şi îndeplini îndatoririle de serviciu, respectiv
acelea de a constatat şi urmări infracţiunile de sustragere de motorină săvârşite de
mecanicii de locomotivă, faptele constituind infracţiunea de luare de mită în formă
continuată (fila 540 şi 541 din rechizitoriu ).

De asemenea, se susţine că inculpatul Ş_____ F_______ V____ şi-ar fi însuşit fără drept,
în repetate rânduri, împreună sau cu acordul mecanicilor de locomotivă, care aveau
calitatea de gestionari, motorină în cantitatea de 3530 litri , din rezervoarele
locomotivelor care garau în staţia CF Jibou, achitând apoi mecanicilor de
locomotivă, pentru motorina sustrasă preţul de 2 lei/litru, faptele constituind
infracţiunea de complicitate la delapidare în formă continuată (fila 541 din
rechizitoriu ).

Inculpatul a explicat încă din prima declaraţie dată în cursul urmăririi penale
provenienţa motorinei găsite la percheziţia domiciliară şi a celei vândute martorilor
de mai sus, arătând că acestea provin din cumpărări ocazionale şi repetate de la
conducători de autovehicule de transport marfă ( TIR uri ), precum şi de la fratele
său, Ş_____ M_____, care fiind conducător auto profesionist ( tot pe TIR ) îşi depozita
cantităţi de motorină în acel garaj.

Parchetul descrie în rechizitoriu, iar instanţa preia aceasta „ descriere ", modalităţile
în care o consideră că inculpatul Ş_____ F_______ V____ a procurat motorina, şi
anume prin primirea cu titlu de mită, prin aceea că a pretins şi primit, în mod
repetat, foloase ce nu i se cuveneau, respectiv motorină şi ulei de motor sau a
pretins şi primit cantitatea de 440/452 litri de motorină de la mecanicii de
locomotivă din cadrul SELC Jibou, pentru a nu-şi îndeplini îndatoririle de serviciu,
respectiv acelea de a constata şi urmări infracţiunile de sustragere de motorină
săvârşite de mecanicii de locomotivă.

Î n ceea ce îl priveşte pe inculpatul Botîş Alin G______ se susţine aceeaşi modalitate


de procurare a motorinei, şi anume prin primirea cu titlu de mită, prin aceea că ar fi
pretins şi primit, în mod repetat, foloase ce nu i se cuveneau, respectiv motorină şi
ulei de motor, sau a pretins şi primit cantitatea de 163 litri de motorină de la
mecanicii de locomotivă din cadrul SELC Jibou, pentru a nu-şi îndeplini îndatoririle
de serviciu, respectiv acelea de a constata şi urmări infracţiunile de sustragere de
motorină săvârşite de mecanicii de locomotivă, faptele constituind infracţiunea de
luare de mită în formă continuată.
Pentru inculpatul B_____ D__ R___ se susţine ca a pretins sau a pretins şi primit
cantitatea de 95 litri de motorină şi 5 litri ulei de motor de la mecanicii de
locomotivă din cadrul SELC Jibou B____ A_____, Brâglezan P_____, B_____ A_____, B___
loan O_____, L_____ S____, T____ L______, Cheta V_____ şi M_______ T______, primitor
distribuitor, pentru a nu-şi îndeplini îndatoririle de serviciu, respectiv acelea de a
constata şi urmări infracţiunile de sustragere de motorină săvârşite de mecanicii de
locomotivă, faptele constituind infracţiunea de luare de mită în formă continuată.

Nu este stabilită cantitatea pe care inculpatul a pretins-o numai, fără a o fi primit


efectiv şi cantitatea pe care a primit-o efectiv de la coinculpaţi sau învinuit şi nici cât
anume de la fiecare dintre aceştia.

De asemenea, se arată în rechizitoriu, inculpatul B_____ D__ R___, cu acordul sau


împreună cu aceleaşi persoane de la care ar fi primit, cu titlu de mită cantitatea de
100 litri de motorină şi 5 litri ulei de motor, respectiv B____ A_____, Brâglezan P_____,
B_____ A_____, B___ loan O_____, L_____ S____, T____ L______, Cheta V_____ şi M_______ Ti
beri u. si-ar fi însuşit 105 litri de motorină din rezervoarele locomotivelor care garau
în staţia Jibou, achitând apoi mecanicilor de locomotivă pentru motorina sustrasă.
împreună, preţul de 2 - 2.5 lei/litru ( filele 544 şi 545 din rechizitoriu ).

Pentru inculpatul P__ C_______ loan se susţine că a pretins sau a pretins şi primit
cantitatea de 135 litri de motorină SQU ulei de motor ( in rechizitoriu ), instanţa de
judecata retine o cantitate mai mare, 140 I. de motorina, renunţând la reţinerea
uleiului de motor, de la mecanicii de locomotivă din cadrul SELC Jibou S______ D____,
Cheta V_____, Brâglezan P_____, U______ A_____, L_____ L_____, B____ G_______, B____
Alin C_______, P__ D____, T____ L______ şi B____ loan, pentru a nu-şi îndeplini
îndatoririle de serviciu, respectiv acelea de a constata şi urmări infracţiunile de
sustragere de motorină săvârşite de mecanicii de locomotivă, faptele constituind
infracţiunea de luare de mită în formă continuată.

Nu este stabilită cantitatea pe care inculpatul a pretins-o numai, fără a o fi primit


efectiv şi cantitatea pe care a primit-o efectiv de la coinculpaţi sau învinuit şi nici cât
anume de la fiecare dintre aceştia, şi nici măcar ce cantitate de motorină şi ce
cantitate de ulei de motor.

De asemenea, se arată în rechizitoriu, cu acordul sau împreună cu aceleaşi


persoane de la care ar fi primit, cu titlu de mită, şi-a însuşit fără drept, precum şi cu
învinuitul P_____ V_____, cantitatea de 80 litri de motorină, inculpatul Poo C_______
loan ar fi sustras 85 litri de motorină din rezervoarele locomotivelor care garau în
staţia Jibou, achitând apoi mecanicilor de locomotivă pentru motorina sustrasă.
împreună, preţul de 2- 2.5 lei/litru (filele 545 şi 546 din rechizitoriul parchetului).

De asemenea, în sarcina inculpatului P__ C_______ loan s-a reţinut şi infracţiunea de


deţinere nelegală de obiecte pirotehnice, prevăzută de art. 31, alin. 1 din Legea nr.
126/1995 modificată.

Pentru inculpatul C_____ D_____ F_____ s-a reţinut ar fi pretins şi primit, în mod
repetat, foloase ce nu i se cuveneau, respectiv motorină şi ulei de motor, sau a
pretins şi primit cantitatea de 207 litri de motorină de la mecanicii de locomotivă
din cadrul SELC Jibou, pentru a nu-şi îndeplini îndatoririle de serviciu, respectiv
acelea de a constata şi urmări infracţiunile de sustragere de motorină săvârşite de
mecanicii de locomotivă, faptele constituind infracţiunea de luare de mită în formă
continuată (fila 542 din rechizitoriu ).

De asemenea, se arată în rechizitoriu, cu acordul sau împreună cu mecanicii de


locomotivă, şi-a însuşit fără drept cantitatea de 50 litri de motorină din rezervoarele
locomotivelor care garau în staţia Jibou, achitând apoi mecanicilor de locomotivă
pentru motorina sustrasă, împreună, preţul de 2 lei - litru (filele 543 din
rechizitoriu ).

Nu este stabilită cantitatea pe care inculpatul a pretins-o numai, fără a o fi primit


efectiv şi cantitatea pe care a primit-o efectiv de la coinculpaţi şi nici cât anume de
la fiecare dintre aceştia, după cum nu s-a stabilit măcar de la care dintre mecanicii
de locomotivă ar fi primit cantitatea de 207 litri motorină, ca mită şi nici cu acordul
cărui mecanic sau împreună cu care şi-a însuşit fără drept cantitatea de 50 litri de
motorină.

Tot în sarcina inculpatului C_____ D_____ F_____ s-a reţinut că a deţinut muniţie de
război, fără drept, respectiv un nr. de 6 cartuşe. Din declaraţia inculpatului rezultă
că a găsit aceste cartuşe pe fondul de vânătoare pe care era autorizat să vâneze,
imediat anterior datei percheziţiei domiciliare, intenţionând să le ducă personal la
sediul IPJ S____, la serviciul AEST, dar nu a apucat întrucât imediat după găsirea
acestor cartuşe s-a efectuat percheziţia. Din probatoriul administrat în cauză nu a
rezultat contrariul, astfel încât nu a fost dovedită latura subiectivă a infracţiunii
prevăzute de art. 279, alin. 3 C .pen.
Pentru inculpatul C____ loan, se arată că a sustras, în repetate rânduri, pe timp de
noapte, împreună cu R____ R____ Marinei 120 litri motorină şi 350 litri ulei de motor
din rezervoarele care garau în Depoul Jibou, fără a se arăta când anume a comis
faptele, prin ce modalitate şi cum s-a stabilit cantitatea de 125, respectiv 35 litri .

Se mai reţine în sarcina inculpatului C____ loan că având acordul mecanicilor sau
împreună cu mecanicii de locomotivă, şi-a însuşit fără drept cantitatea de 2420 litri
de motorină, din care 2275 in beneficiul sau personal, din rezervoarele
locomotivelor care garau în staţia Jibou, achitând apoi mecanicilor de locomotivă
pentru motorina sustrasă, împreună, preţul de 2 lei -2.5 lei/ litru , dirijând
locomotivele pe anumite linii de cale ferată, în gara Jibou, unde motorina se putea
sustrage mai uşor. ( fila 547 din rechizitoriu ). Trebuie specificat că liniile de cale
ferată pe care se garează şi manevrează trenurile sunt prestabilite, prin
reglementări emise de conducerea Companiei Naţionale C__ S.A., nicidecum nu pot
fi garate şi manevrate la dorinţa vreunui angajat.

Tot astfel, se mai reţine în sarcina inculpatului C____ loan că în repetate rânduri a
primit de la mecanicii de locomotivă cantităţi de motorină pe care în scurt timp o
dădea inculpaţilor poliţişti care erau de serviciu, pentru ca aceştia să nu îşi
îndeplinească atribuţiile de serviciu, respectiv pentru a nu constata sustragerile de
motorină.

Nu s-a stabilit ce cantitate de motorină ar fi fost remisa cu titlu de mita, daca a fost
numai promisa sau remisa efectiv şi nici cu acordul cărui mecanic sau împreună cu
care şi-a însuşit fără drept cantitatea de 2420 litri de motorină. De asemenea, nu s-a
explică cum s-a stabilit cantitatea de 2420 litri de motorină.

Pentru inculpatul M_______ D__ se susţine că având acordul mecanicilor sau


împreună cu mecanicii de locomotivă, şi-a însuşit fără drept cantitatea de 1208 litri
de motorină din rezervoarele locomotivelor care garau în staţia Jibou, achitând apoi
mecanicilor de locomotivă pentru motorina sustrasă. împreună, preţul de 2 le/
litru , dirijând locomotivele pe anumite linii de cale ferată, în gara Jibou, unde
motorina se putea sustrage mai uşor.

Instanţa a retin ut ca inculpatul M_______ D__, având acordul mecanicilor sau


împreună cu mecanicii de locomotivă, şi-a însuşit fără drept cantitatea de 1208 litri
de motorină din rezervoarele locomotivelor care garau în staţia Jibou, prin 23 de
acte materiale.
Tot astfel, s-a mai reţin ut , prin rechizitoriu, în sarcina inculpatului M_______ D__ că
în repetate rânduri a primit de la mecanicii de locomotivă cantităţi de câte 5 I de
motorină pe care în scurt timp o dădea inculpaţilor poliţişti care erau de serviciu,
pentru ca aceştia să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu, respectiv pentru a
nu constata sustragerile de motorină.

Ca produs al infracţiunii de complicitate la luare de mita, pentru care a pronunţat


condamnarea inculpatului M_______ D__, instanţa de judecata retine 85 I., prin 17
acte materiale.

Nu se explică cum s-a stabilit cantitatea de 1208 litri de motorină, nu s-a stabilit de
la care dintre mecanicii de locomotivă ar fi primit cantităţi de motorină, pentru a o
remite poliţiştilor cu titlu de mită, cum s-a stabilit căror poliţişti şi când anume, ce
cantitate de motorină şi de la care mecanic .

Pentru inculpatul C________ M_____ C_______ s-a reţinut că având acordul mecanicilor
sau împreună cu mecanicii de locomotivă, şi-a însuşit fără drept cantitatea de 125
litri de motorină, din care in beneficiul sau 95 I din rezervoarele locomotivelor care
garau în staţia Jibou, achitând apoi mecanicilor de locomotivă pentru motorina
sustrasă, împreună, preţul de 2 le/litru.

De asemenea, în sarcina inculpatului C________ M_____ C_______ s-a mai reţinut că în


repetate rânduri ( 3 acte materiale, in total 15 I. motorina ) a primit de la mecanicii
de locomotivă cantităţi de motorină pe care în scurt timp o dădea inculpaţilor
poliţişti care erau de serviciu, pentru ca aceştia să nu îşi îndeplinească atribuţiile de
serviciu, respectiv pentru a nu constata sustragerile de motorină.

Nu se explică cum s-a stabilit cantitatea de 125 litri de motorină, de unde rezulta ca
95 I. erau pentru sine, iar 30 I. pentru altcineva ( pentru cine ? ) nu s-a stabilit de la
care dintre mecanicii de locomotivă ar fi primit cantităţi de motorină, pentru a o
remite poliţiştilor cu titlu de mită [( astfel, la pag. 120, lit. B., pct. 3 din sentinţa se
retine in sarcina inculpatului C________ C_______, ca act material al infracţiunii de
complicitate la luare de mita, ca „ la data de 28.05.2010 inculpatul C________ C_______
i-a dus inculpatului Ş_____ F_______ V____ motorina din partea inculpatului C____ loan
)" , or, inculpatul C____ loan nu a avut niciodată calitatea de mecanic de locomotiva,
ci de impegat de mişcare, iar acuzaţiile de luare de mita se refera la luarea de către
poliţişti a motorinei de la mecanicii de locomotiva ] ce cantitate de motorină şi nici
cu acordul cărui mecanic sau împreună cu care si-a însuşit fără drept cantitatea de
125 litri de motorină.

Î n primul rând, infracţiunea de luare de mită presupune o înţelegere prealabilă


între mituitor şi cel care primeşte mita. Această înţelegere, in reglementarea din art.
254, alin. 1 C .pen. 1969, trebuia să aibă loc înainte de îndeplinirea actului contrar
atribuţiilor de serviciu de către funcţionarul public, iar acest act să facă parte din
sfera de atribuţii a respectivului funcţionar.

Astfel, în speţă, actul contrar atribuţiilor de serviciu ar fi nesesizarea de către


inculpaţii poliţişti pentru infracţiunile de furt calificat şi delapidare de către
coinculpaţi, angajaţi ai SELC Jibou şi neefectuarea de cercetări penale faţă de
aceştia. Prin urmare, poliţiştii trebuiau să constate comiterea infracţiunilor de furt
calificat şi delapidare, de către coinculpaţi, având ca obiect material motorina din
rezervoarele autotrenurilor şi locomotivelor.

Ori, dacă aceste fapte nu constituie infracţiuni, inculpaţii poliţişti nu aveau asupra a
ce se sesiza, ca atare nu sunt întrunite nici elementele constitutive ale infracţiunii
de luare de mită, respectiv complicitate la aceasta.

Din acelaşi raţionament s-a apreciat că nu sunt întrunite nici elementele


constitutive ale infracţiunii de dare de mită, respectiv complicitate la aceasta.

Pe de altă parte, în cauză nu a fost dovedită existenţa vreunei înţelegeri între


inculpaţii poliţişti şi coinculpaţi cu privire la săvârşirea infracţiunilor de dare şi luare
de mită.

Astfel, parchetul susţine că poliţiştii au pretins sau a u pretins şi primit motorină şi


ulei de motor de la mecanicii de locomotivă din cadrul SELC Jibou pentru a nu-şi
îndeplini îndatoririle de serviciu, respectiv acelea de a constata şi urmări
infracţiunile de sustragere de motorină săvârşite de mecanicii de locomotivă.

Tot parchetul susţine că tot inculpaţii poliţişti, cu acordul sau împreună cu aceleaşi
persoane de la care ar fi primit cu titlu de mită motorină şi ulei de motor, şi-ar fi
însuşit tot motorină din rezervoarele locomotivelor care garau în staţia Jibou,
achitând apoi mecanicilor de locomotivă pentru motorina sustrasă. împreună,
preţul de 2 - 2.5 lei/litru.

Î ntotdeauna funcţionarul public care primeşte mita are asupra mituitorului un


ascendent, întrucât el este cel de care depinde dacă îi va „ rezolva " sau nu şi cum
„ problema " mituitorului, rezolvarea acestei probleme fiind în atribuţia de serviciu
a funcţionarului.

Este de neconceput ca o persoană care primeşte mită, cu atât mai mult în formă
continuată, să sustragă ulterior sau alternativ produsul acestei infracţiuni,
împreună sau cu acordul mituitorului, iar apoi să îi mai si achite mituitorului
contravaloarea acestuia.

Î ntr-o astfel de situaţie este evident că înţelegerea infracţională specifică


infracţiunilor corelative de dare si luare de mită este total inexistentă. putându-se
discuta cel mult de o înţelegere referitoare la comiterea altor infracţiuni, de furt, dar
nicidecum de corupţie.

S-a arătat că infracţiunea de luare de mită prevăzută de art. 289, alin. 1 N. C.pen. se
poate comite atât cu intenţie directă, cât şi cu intenţie indirectă, fiind, actualmente,
suficient ca făptuitorul să prevadă şi să accepte remiterea unor sume de bani,
bunuri sau alte foloase ori promisiunea remiterii acestora, în legătură cu
îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea sau întârzierea îndeplinirii unui act ce
________________________ serviciu, sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar
acestor îndatoriri, nefiind necesar, pentru existenţa infracţiunii, să urmărească
remiterea sau promisiunea remiterii unor valori.

Prin urmare, dacă o faptă de luare de mită s-a comis anterior datei de 01.02.2014,
este necesar să se dovedească existenta intenţiei directe. în absenţa acesteia fapta
neconstituind această infracţiune. Dacă, anterior datei de 01.02.2014, s-a comis una
dintre acţiunile sau inacţiunile specifice elementului material ale infracţiunii de
luare de mită, dar sub aspect subiectiv, ele s-au comis cu intenţie indirectă, fapta nu
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de luare de mită, lipsind latura
subiectivă. Numai pentru faptele comise ulterior datei de 01.02.2014 este suficientă
intenţia indirectă.

Î n mod corelativ, şi în ceea ce priveşte infracţiunea de dare de mită, în vechea


reglementare, art. 255, alin. 1 V.C.pen., sub aspectul laturii subiective fapta se putea
comite numai cu intenţie directă, legiuitorul prevăzând un scop special, pe când
actualmente, art. 290, alin. 1 N.C.pen., nu mai condiţionează existenţa infracţiunii
de un scop special, fiind suficientă şi intenţia indirectă.

Având în vedere că faptele s-au comis în perioada 01.02 - 31.05.2010, deci sub
vechiul cod penal, în cauză parchetul trebuia să dovedească existenţa intenţiei
directe, atât în cazul infracţiunii de luare de mită, respectiv a complicităţii la aceasta,
cât şi în cazul infracţiunii de dare de mită.

Astfel, inculpaţii poliţişti, chiar dacă s-ar admite că din conţinutul convorbirilor
telefonice interceptate ar rezulta că au purtat discuţii legate de remiterea unor
cantităţi de motorină, nu rezultă că aceste cantităţi ar fi fost pretinse ( şi cu atât mai
puţin primite ) în scopul neîndeplinirii îndatoririlor de serviciu, ci au fost solicitate,
nu se stie cum, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit angajaţilor SELC Jibou ( ori, de
esenţa luării de mită este ca pretinderea să fie fără o contraprestaţie oneroasă din
partea celui mituit, acesta neputând să cumpere produsul mitei, ci să îl pretindă sau
primească, ori să accepte promisiunea remiterii in scopul încălcării atribuţiilor de
serviciu, nicidecum contra unei sume de bani cu titlu de preţ, adică un echivalent).

Mai mult, din această convorbire nu numai că nu se poate trage concluzia că


inculpatul a pretins motorină cu titlu de mită, atâta timp cât a solicitat-o spre
vânzare, ci nu se poate exclude nici varianta solicitării, în calitate de poliţist, a unei
informaţii despre comiterea unor fapte penale sau alte acte ilicite în raza de
competenţă, inculpaţii lucrând cu informaţii şi informatori, potrivit Ordinulu MAI nr.
0140. Inculpaţii au arătat în declaraţiile lor că noţiunea de „ cinciuc " înseamnă în
argoul poliţienesc o informaţie operativă, primită de la surse, denumirea provenind
de la formularul 5X5X5, prin intermediul căruia se transmiteau rapoartele
informative de către poliţişti la Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor
( UTAI ), formaţiune de specialitate în cadrul unităţilor de poliţie.

Î n legătură cu provenienţa cantităţilor de motorină găsite la percheziţiile


domiciliare efectuate, inculpaţii au declarat că acestea nu provin din sustragerile
din locomotivele din cadrul SELC Jibou, deci nu au fost primite cu titlu de mită sau
sustrase, ci fie sunt ale unor alte persoane care le-au depozitat în garajul lor, fie le-
au cumpărat ocazional de la şoferii unor autocamioane (TIR ), în timp.

Declaraţiile inculpaţilor nu numai că nu au fost infirmate prin probatoriul


administrat în acuzare, ci dimpotrivă, sunt confirmate de alte probe, cu care se
coroborează.

De asemenea, martorul Ş_____ M_____ a confirmat că anterior anului 2010 a vândut


două autocamioane, golind motorina pe care o avea în rezervor ( peste 800 I ) în
recipiente pe care le-a depozitat în garajul fratelui său Ş_____ F_______ V____, acestea
fiind găsite şi ridicate cu ocazia percheziţiei, parchetul considerând că provin din
infracţiunile care fac obiectul prezentului dosar.

Martorii ( cumpărătorii de motorină de la inculpaţi ) fie au arătat că nu cunoşteau


provenienţa motorinei achiziţionate, fie au arătat că ştiau că provine de la TIR-uri,
nici un martor necunoscând că motorina ar proveni din sustragerile din locomotive,
de la SELC Jibou.

Î n legătură cu provenienţa cantităţilor de motorină găsite la percheziţiile


domiciliare efectuate, inculpaţii au declarat că acestea nu provin din sustragerile
din locomotivele din cadrul SELC Jibou, deci nu au fost primite cu titlu de mită sau
sustrase, ci fie sunt ale unor alte persoane care le-au depozitat în garajul lor, fie le-
au cumpărat ocazional de la şoferii unor autocamioane (TIR) , în timp.

Declaraţiile inculpaţilor nu numai că nu au fost infirmate prin probatoriul


administrat în acuzare, ci dimpotrivă, sunt confirmate de alte probe, cu care se
coroborează.

Astfel, martorii audiaţi in cursul cercetării judecătoreşti confirma declaraţiile


inculpaţilor:

Martorul K_____ F_______, audiat in data de 15.03.2017, declara ca la sfârşitului


anului 2009 a asistat la golirea, in canistre, a motorinei din rezervorul unui
autocamion intr-o parcare sitauata vis-a-vis de gara ( din Jibou ), confirmând ca
inculpatul, cu acea ocazie i-a spus ca trebuie sa golească rezervorul deoarece
autocamionul urmează a fi predat la Remat.

Declaraţia martorului se coroborează cu declaraţia inculpatului, precum si cu cele


ale martorului Ş_____ M_____, fratele inculpatului ( audiat in data de 29.03.2017 ),
potrivit cărora in anul 2009 a predat la o societate de achiziţii deşeuri metalice,
_____________________ Jibou, autocamionul cu nr. XXXXXXXXX, iar cantitatea de circa
700 I. de motorina a fost depozitata in garajul locuinţei inculpatul Ş_____ F_______
V____, in butoaie si canistre, martorul arătând ca urma sa folosească acea motorina
pentru utilaje agricole si ca i-a spus fratelui sau, inculpatul Ş_____ F_______ V____ ca
poate folosi si el motorina cand are nevoie, martorul confirmând ca motorina găsita
cu ocazia percheziţiei domiciliare in garajul fratelui sau este cea provenita din
golirea rezervorului acelui autocamion. De asemenea, vânzarea autocamionului la
_____________________ Jibou este confirmata de administratorul acestei societăţi.
Declaraţia inculpatului Ş_____ F_______ V____, potrivit căreia cumpăra motorina de la
conducătorii unor autocamioane ( „ şoferi de tir " ), in Jibou, in parcări, la un pret
mai mic decât cel de pe piaţa, se coroborează cu declaraţiile martorilor O____ C_____
A_______ ( audiat la termenul din 15.03.2017 ), care arata ca anterior anului 2010 l-a
ajutat pe inculpatul Ş_____ F_______ V____ sa transporte motorina cumpărata de la
conducătorii unor autocamioane din parcarea de langa fosta Autogara din Jibou
pana la garajul locuinţei, cate 100 - 150 I. odată, iar inculpatul l-a ajutat pe martor,
la rândul sau, sa transporte motorina cumpărata din acelaşi loc la Turbuta,
martorul confirmând ca in locul respectiv in mod curent se vindea motorina, sub
preţul pieţei, de conducătorii de autocamioane, foarte multe persoane cumpărând
de la aceştia motorina.

De asemenea, martorul I____ D____ declara (fiind audiat la termenul din data de
15.03.2017 ) ca anterior lunii iunie 2010 i-a insotit de câteva ori pe inculpaţii Ş_____
F_______ V____ si B____ Alin G______ in parcarea de langa fosta Autogara din Jibou, de
unde aceştia, dar si martorul, au cumpărat motorina de la conducătorii de
autocamioane, cate aproximativ doua trei bidoane a 20 I fiecare de fiecare data,
martorul confirmând ca in locul respectiv se cumpăra de foarte multe persoane
motorina de la conducătorii de autocamioane.

Mai mult, martorul I____ D____ declara ca in calitatea sa de agent de paza la Gara
Jibou nu a luat la cunoştinţa si nu a auzit de sustrageri de motorina de la Depoul
Jibou.

Cu privire la modul in care a fost audiat in faza de urmărire penala, martorul I____
D____ declara ca a fost ameninţat de p_______, nominalizând procurorul sef secţie
urmărire penala de la Parchetul de pe langa Tribunalul S____, la acel moment, P___
V____ R_____, arătând ca aceasta a vrut sa il lovească, martorul fiind constrâns sa
dea declaraţii in sensul dorit de p_______, din acest motiv nementinandu-se
declaraţiile date in faza de urmărire penala, cele consemnate in acel moment
nefiind reale.

Martorul B____ luliu V_____ ( audiat la data de 21.09.2016 ) declara ca de circa 3 ori,
in anul 2010 sau 2011 ( este evident ca nu putea fi 2011 ) a cumpărat motorina, cate
20 I. odată, de la inculpatul Ş_____ F_______ V____, martorul confirmând ca inculpatul
i-a spus ca o are de la fratele sau „ care este şofer".
De asemenea, martorul J____ loan ( audiat la data de 21.09.2016 ) de