Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluare sumativă, Unitatea I” Omul-fiinţă socială” clasa VII.

I.Indicaţi unde apar situaţiile de conflict în imaginile de mai jos.(Exemplu: societate, locul de
muncă, ).

II Indicaţi cîte 2 cauze şi 2 consecinţe posibile pentru fiecare situaţie(imagine) în parte .

III.Răspundeţi la una din întrebările de mai jos( Întrebări realizate de elevi)


-Care sunt căile de rezolvare a conflictelor.
-Argumentaţi de ce comunicarea este importantă în viaţa omului.
-Cum şi de ce trebuie rezolvate conflictele în grupurile sociale.
-De ce nu este bine să fii implicat într-un conflict.

IV.Elaborează o listă de 10 sfaturi despre felul cum ar trebui să fie o comunicare eficientă.
V. Realizează o comunicare din 8-9 propoziţii cu tema”Roluri în diferite grupuri sociale” în care
vei include şi cuvintele:grup social, diferenţe, persoană, fiinţă, comportament, toleranţă,
comunicare, corectitudine.