Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE CARACTERIZARE PSIHO-PEDAGOGICĂ

I. DATE PERSONALE
1. Numele şi prenumele: ________________________________________________________________
2. Data şi locul naşterii: _________________________________________________________________
3. Domiciliul: : ________________________________________________________________________
II. DATE DESPRE MEDIUL FAMILIAL
1. Familie (nume, prenume, ocupaţia)
a) tata: _______________________________________________________________________________
b) mama: ____________________________________________________________________________
c) fraţi/surori: _________________________________________________________________________
2. Tipul familiei:
Tipul de familie Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a
Ambii părinţi
Părinţi despărţiţi
Un părinte decedat
Alte situaţii

III. ATMOSFERA ŞI CLIMATUL FAMILIAL


Atmosfera în familie Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a
Bună înţelegere
Conflicte trecătoare
Dezacord marcant
Alte situaţii

IV. CONDIŢII DE VIAŢĂ ŞI DE MUNCĂ


Condiţii de viaţă Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a
Foarte bune
Bune
Corespunzătoare
Necorespunzătoare
Număr de camere ________ cameră separată: da___ nu____
Alţi membrii ai familiei cu care locuieşte: ___________________________________________________
V. DEZVOLTAREA FIZICĂ ŞI STAREA DE SĂNĂTATE
1. Îmbolnăviri:
a) anterioare intrării în şcoală: ____________________________________________________________
b) pe parcursul şcolarităţii: _______________________________________________________________
2. Deficienţe, handicapuri: _______________________________________________________________

3. Starea de sănătate Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a
Foarte bună
Bună
În general bolnăvicios

VI. REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE


C. P. I a II-a a III-a a IV-a
Discipline cu rezultate bune
Discipline cu rezultate modeste
Dificultăţi: corigenţe, absenteism, abandon şcolar
Succese deosebite (olimpiade, cercuri, concursuri)
VII. PROCESE COGNITIVE ŞI STILUL DE MUNCĂ
1. Nivelul de inteligenţă
a) foarte bun b) bun c) mediu d) scăzut e) sub limită
2. Memoria
a) foarte bună b) bună c) suficient dezvoltată d) slabăe) sub limită
3. Limbajul
a) vocabular bogat, exprimare frumosă c) vocabular redus, exprimare greoaie
b) exprimare uşoară şi corectă d) exprimare săracă şi greoaie e) tulburări de limbaj
3. Imaginaţia
a) reproductiv- creativă c) săracă e) pentru activităţi artistice
b) reproductivă d) bogată f) pentru activităţi tehnice
4. Stilul de muncă
a) Cum lucrează
* sistematic, ritmic, organizat * neglijent, copiaza temele de la altii, asteapta sa i le faca parintii
* inegal, cu fluctuaţii, în salturi * mari lacune in cunostinte, ramaneri in urma la invatatura si la alte activitati
b) Sârguinţa
* foarte sârguincios * de obicei sârguincios * puţin sârguincis * nesârguincios
c) Autonomie, creativitate
* inventiv, cu manifestări de creativitate * se conformează de regulă modelului
* manifestă uneori iniţiativă, independenţă * nesigur, dependent, fără iniţiativă
VIII. CONDUITA ELEVULUI LA LECŢII ŞI ÎN CLASĂ
Conduita la lectii C.P. I a II-a a III-a a IV-a
atent, participă activ, cu interes
atenţia şi interesul inegale
de obicei pasiv, aşteaptă să fie solocitat
prezent numai fizic cu frecvente distrageri

Purtarea în general C.P. I a II-a a III-a a IV-a


exemplară, ireproşabilă
corectă, cuviincioasă, bună
cu abateri comportamentale relativ fregvente, nu grave
abateri comportamentale grave, deviante
IX. CONDUITA ELEVULUI ÎN GRUP, INTEGRAREA SOCIALĂ A ELEVULUI
Participarea la viaţa de grup C.P. I a II-a a III-a a IV-a
retras,rezervat, izolat, puţin comunicativ
Participă la activităţile de grup dacă este solicitat
cu abateri comportamentale relativ fregvente, nu grave
abateri comportamentale grave, deviante
Cum este văzut de colegi C.P. I a II-a a III-a a IV-a
bun coleg, sensibil, te înţelegi şi te împrieteneşti uşor cu el
bun coleg, săritor la nevoie, te poţi bizui pe el
preocupat mai mult de sine, individualist, egoist
Altele
X. TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE
1. Temperament______________________________________________________________________
2.Emotivitate ________________________________________________________________________
3. Dispoziţia afectiv-predominantă ______________________________________________________
4. Însuşiri aptitudinale _________________________________________________________________
5. Trăsături de caracter în devenire:
a) atitudinea faţă de muncă_______________________________________________________________
b) atitudinea faţă de sine_________________________________________________________________
c) atitudinea faţă de alţii_________________________________________________________________

Prof. înv. primar Tocaciu Florina Ancuta