Sunteți pe pagina 1din 4

BRIEF DE CREAŢIE

Trident Models
CYBERMARKETING

INDEX
COMPANIA DEŢINĂTOARE
SITUAŢIA ACTUALĂ A COMPANIEI
MOTIVELE CE STAU LA BAZA DECIZIEI DE A PORTA AFACEREA ÎN MEDIUL VIRTUAL
SEGMENTELE ŢINTĂ VIZATE
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE SITE-ULUI
CERINŢE CU PRIVIRE LA FUNCŢIONALITATEA SITE-ULUI
INFORMAŢII GENERALE DESPRE SITE
PLANUL DE PROMOVARE ŞI COMUNICARE

Coordonator: Prep. Univ. Drd. Cristi TATU


REALIZATOR: Valentin-Marian REMEUZ
Facultatea de Marketing, anul III,
Grupa 1748, Seria D.
COMPANIA DEŢINĂTOARE
Trident Models este o agenţie de modeling care doreşte
să se distingă de restul companiilor de profil prin conceptul High
Standard…

Mai exact, Trident Models, este cea mai exclusivistă agenţie de


modeling. Fiind fondată în 2010, de către fotograful profesionist Valentin-
Marian Remeuz. Scopul acestei agenţii este să formeze tinerii cu potential,
pentru viitoare colaborări.

Această agenţie reprezintă un număr foarte mic de modele iar


SITUAŢIA ACTUALĂ A
contractele de reprezentare încheiate sunt pentru o perioadă scurtă de timp,
COMPANIEI TRIDENT MODELS
tocmai pentru a menţine standardele sale ridicate.
TRIDENT MODELS îşi a re sediul
Sediul acestei agenţii se află în centrul Bucureştiului, mai exact pe în Bucureşti, însă a ria sa de acoperi re nu
se rezumă doa r în ca pital Romnâniei.
strada Calea Victoriei. Această companie a re o s tra tegie de
ma nagement, bine pusă la punct, as tfel
La ora actuală compania are în portofoliul ei 12 modele, respective 6 încâ t tinerele modele sunt plasate pe
fete şi 6 băieţi, numele acestora sunt: pieţele cele mai importante de modă
cum a r fi : Paris, New York, Milan,
London, Tokyo

Modele reprezenta te de
Trident au fost asocia te cu nume mari
di n i ndustria modei, cum ar fi:
SEGMENTELE DE ŢINTĂ VIZATE
Echipa de recrutare a
agenţiei a decis să recruteze
tineri, cu vârste cuprinse între
14- 18 ani, peste 1,72 m la fete
şi 1,77 m la băieţi, cu aspect
fizic deosebit. Pe care apoi să
le promoveze ca viitoare top-
modele.

În ceea ce privesc
MOTIVELE CARE STAU LA BAZA PORTĂRII colaboratorii, acestia vor fi
AFACERII ÎN MEDIUL VIRTUAL diferite publicaţii de pe întreg
mapamondul, precum şi
diferite cataloage lunare, bilunare diverse trust-uri de
În ultimul deceniu,
etc. În plus, este foarte important şi televiziune, companii (pentru
Internetul a evoluat într-o unealtă spoturi publicitare), care îşi
în procesul de recrutare a modelelor.
formidabilă având un impact major doresc servicii de înaltă
în toate aspectele vieţii. La fiecare Mulţi tineri cu potenţial pot calitate.
jumătate de an apar schimbări aşa afla despre compania noastră şi ne SCOPUL ŞI OBIECTIVELE
de importante încât este imposibil pot contacta pentru o eventuală SITE-ULUI
de prevăzut unde se va ajunge în colaborare. Referitor la scopul site-
urmatorii 10 ani. ului, acesta va atât funcţia de
Dar nu în ultimul rând, un site promovare dar şi de
Pentru o agenţie de este un mijloc de promovare, astfel reprezentarea a portofoliului
de modele în mediul online.
modeling este foarte important să încât compania poate câstiga
fie prezentă în mediul online. Multe notorietate şi credibiliate pe piaţă. Astfel, lansarea site-
publicaţii caută modele pentru ului va face mult mai vizibilă
activitatea companiei şi va
imaginile revistelor sale, pentru
facilita contactul cu clienţi
companiei.

CERINŢE CU PRIVIRE LA FUNCŢIONALITATEA SITE-ULUI


HIGH STANDARDS
Informatiile pe care trebuie să le cuprindă site-ul sunt:
INFORMAŢIII GENERALE DESPRE SITE
Antetul site-ului trebuie să cuprindă logo-ul organizaţiei în partea stângă, o
imagine în concordanţă cu tematica site-ului, în plus opţiunile pentru schimbarea limbii.

Meniul va consta în următoarele categorii: Home; Women; Men; Blogg & News
şi Contact. Meniul “Home” va avea funcţia de reîntoarcere la pagina principală, unde se
oferă înformaţii legate de companie. Categoria “Women” va cuprinde portofoliul de
modele, de sex feminin, unde pentru fiecare model se va specifica nemele, va fi
prezentată o imagine a acestuia şi un hyperlink pentru a vizualiza profilul detaliat. Idem şi
pentru categoria “Men”, unde sunt prezentate modele de sex masculin. Referitor la
paginile de profil ale modelelor, acestea vor avea o structură diferită unde se vor
specifica detalii legate de fizicul modelelor, numele şi două fotografii de referinţă, va
exista un hyperlink pentru întoarcerea la pagina anterioară. Meniul “Blogg&News” îi va PLAN DE PROMOVARE ŞI
deschide o pagină nouă vizitatorului, unde va fi afisat blog ul companiei. Iar “Contact”, va COMUNICARE
conţine informaţii legate de număr telefon, adresă şi e-mail-urile staff ului companiei. Se va concepe un plan de
promova re pe termen mediu în diferi te
În urma cautării pe site-ul www.rotld.ro, s-a observant că domeniile publi caţii periodi ce şi publica rea unor
ca taloage si distribui rea a cestora că tre
www.tridentmodels.com / www.tridentmodels.ro sunt nerezervate. Însă , până la di ferite companii.
rezervarea unuia din domeniile de mai sus, am rezervat un subdomeniu gratuit, respectiv
Scopul es te de informa re a
http://tridentmodels.co.cc . publi cului tintă asupra a cti vi tăţii
compa niei.
Titlul site-ului va fi acelaşi cu denumirea companiei, Trident Models, cuvintele
cheie: models, modeling, agentie, agency. Obiecti vul general fiind Acela
de cres tere a gradului de informa re a
clientilor exis tenţi si potenţili şi
Rezoluţia utilă este 1024x768, imaginile sunt tematice, alb-negru, cu excepţia fa cili ci ta rea recrută rii unor noi tineri
fotografiilor modelelor şi tonuri de gri. Non-culorile vor sa transmita simplitatea şi ta l entaţi.

eleganţa. Fonturile diferă în funcţie de funcţia textului. Amplasarea modelelor este


Se va crea şi un spot
centrală, în chenare. publi cita r, în ca re se va prezenta modul
în ca re se desfăsoa ră o sedinţă foto, ia r
a ces ta va fi promova t pe reţelele de
Schimbare limbă socializa re (fa cebook), unde se vor fa ce
logo conturi / profile a le companiei.
imagine antet
căutare

home
subscribe
women Heading1
men
homepage banner
Blog ^news

contact conţinut reclamă


meniu