Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA “ CONSTANTIN BRÂNCUŞI” TG-JIU

FACULTATEA DE RELAŢII INTERNAŢIONALE, DREPT ŞI


ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE
SPECIALIZAREA: SISTEME ADMINISTRATIVE
ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

MARKETING ONLINE -
CARACTERISTICI, TENDINŢE

Masterand: Iosu Vasile-Cosmin


Grupa: 411

Târgu - Jiu
2013
CUPRINS

Scurta prezentare ………………...………………………………….………….p.2


Marketing-ul Online (evoluție, caracteristici) …………………..….…………. p.4
Particularităţi ale marketingului online……………………..…….….….……. p.6
SEO (Search Engine Optimisation) ..……………………………..…………… p.8
Tendinţele Marketing-ului Online…………………………….……………….. p.9
Legislaţia privind marketingul online………………….…..……….…………..p.13
Bibliografie ……………………………………………………….…………… p.15

1
Scurta prezentare

Auzim din ce în ce mai des termenul de marketing online, dar câţi dintre noi ştim cu
adevărat la ce face referire. Marketingul online este definit ca „funcţie organizaţională şi set
de procese permanente desfăşurate în spaţiul virtual, prin care oamenii sunt încurajaţi să ia o
decizie de cumpărare, de folosire, de urmare sau de conformare a unui produs, serviciu sau
valori ale altei persoane”1. Ca orice teorie nouă de management, marketingul ţine pasul cu
noile tehnologii. De la mesajele transmise pe canalele tradiţionale (televiziune, radio, reviste,
ziare, evenimente de relaţii publice, reclame indoor şi outdoor), marketingul se mută în spaţiul
virtual în încercarea de a atrage şi de reţine noi clienţi. La modul general, putem spune că
marketingul online reprezintă forma de promovare şi vânzare de servicii şi produse pe piaţa
virtuală.
În acest context, Internetul joacă un rol crucial, el fiind mirajul relevat al comunicării
în timp real cu cei dragi, cu colegii de serviciu sau cu partenerii de afaceri. Satul global de
care vorbea Marshall McLuhan nu are azi o identitate spaţială, ci una virtuală. Dacă toată
lumea vorbeşte de Internet, era de aşteptat ca acesta să pătrundă şi în zona marketingului, a
business-ului, facilitându-se astfel comunicarea între oamenii de afaceri, între producători şi
posibilii clienţi, ducând la generarea şi dezvoltarea afacerilor. Astăzi vorbim de pieţe virtuale,
unde orice întâlnire, negociere, finalizare a unei tranzacţii este posibilă într-un interval de
câteva secunde sau cel mult minute.
Întrebarea care apare în acest context este dacă marketingul online este o formă de
concurenţă a marketingului tradiţional sau vine în completarea acestuia?
Impactul apariţiei Internetului asupra marketingului este un fenomen radical a cărui
valenţă este greu de cuantificat. Dinamica explozivă a fenomenului determină evoluţii
imprevizibile care fac ca fundamentele teoriei economice contemporane să fie zguduite din
temelii, punând la grea încercare agilitatea, inteligenţa şi capacitatea de adaptare a
managerilor de azi. La nivel strategic, firmele îşi schimbă modurile de operare, câştigător
fiind cel care ştie să manipuleze jocul alianţelor.
Marketingul electronic/online este un instrument de afaceri ce oferă posibilităţi
enorme la un cost minimal. Activitatea de marketing pe Internet devine mult mai uşoară decât
cea prin metodele clasice, chiar dacă, potrivit revistei Bilanţ, piaţa virtuală se află încă la

1
http://en.wikipedia.org/marketing

2
început, în ciuda numărului crescut de utilizatori – 6 milioane de oameni la nivelul anului
trecut.
Din ce în ce mai multe companii din toate sectoarele economice încep să realizeze
potenţialul enorm al noului mediu de comunicaţie electronică – Internetul. Pentru a avea acces
la un auditoriu de câteva milioane de spectatori şi potenţiali clienţi, marile reţele de
televiziune au preţuri de ordinul zecilor sau sutelor de mii de dolari pentru spoturi publicitare
de câteva secunde. Pentru a atinge o asemenea audienţă, doar giganţi ca IBM, Coca-Cola sau
Ford îşi puteau permite campanii publicitare de milioane de dolari. Însă prin Internet orice
companie îşi poate asigura o prezenţă neîntreruptă, 24 ore pe zi, 365 zile pe an, pentru preţuri
incomparabil mai mici.
La nivel operaţional, folosirea tehnologiei Internet duce la eficientizarea activităţii
globale a firmei, a alianţei din care face parte, a lanţului valoric în care se implică, prin
Internet creându-se astfel valoare. Beneficiarii acestei valori sunt firmele, statul, consumatorii.
În această lucrare, vom încerca să demonstrăm că marketingul online reprezintă o
nouă eră în marketing, că este o continuare a acestuia. Pentru aceasta, vom realiza mai întâi un
scurt istoric al marketingului, pentru a ne lămuri cu privire la momentul de apariţie al acestui
domeniu, vom aduce în prim plan caracteristicile marketingului online, vom realiza o
comparaţie între mass-marketing şi relationship marketing, vom vorbi despre net-economie,
ca o nouă ramură a economiei ce permite dezvoltarea marketingului pe Internet. Totodată,
vom trece în revistă instrumentele marketingului online, vom încerca să identificăm cine face
marketing online, care este prototipul cumpărătorului online, care sunt paşii unei campanii de
marketing pe Internet. Nu în ultimul rând, vom încerca să identificăm caracteristicile
marketingului online din România şi cadrul legislativ în care se desfăşoară acesta.

3
Marketing-ul Online (evoluţie, caracteristici)

Abordarea tradiţională  a marketingului şi-a dovedit foarte bine eficienţa în domeniul


afacerilor  până în prezent, dar odată cu trecerea de la  economia industrială la cea 
informaţională, tot mai des se pune problema adecvării practicilor convenţionale de marketing
la noile strategii utilizate. Noile tehnologii de comunicare oferă o serie de oportunităţi dar şi
dificultăţi. Activităţile de marketing sunt afectate de o serie de schimbări, precum: competiţia
strânsă, creşterea puterii consumatorilor, existenţa unor consumatori mult mai bine informaţi,
luarea în considerare de către consumatori a preţului şi a raportului calitate/preţ, asemănarea
mărcilor şi scăderea loialităţii faţă de o anumită marcă, scăderea eficacităţii publicităţii în
masă, creşterea rolului marketingului direct şi a relaţiilor publice. Astfel, multe dintre
strategiile de marketing folosite se dovedesc a fi învechite.
Apariţia World Wide Web-ului a deschis o nouă era a marketingului. În această era a
tehnologiei informaţionale consumatorii fac schimb de roluri cu firma, ei fiind cei care ţintesc
firma. Firmele trebuie să regândească modul în care  identifică, realizează şi furnizează
valoarea consumatorilor.
Web-ul nu este asemănător niciunui alt canal de distribuţie care a existat în trecut. Are
câteva caracteristici aparte, pe care agentul de piaţă trebuie să le ia în considerare, în vederea
obţinerii unui maximum de beneficiu.
Unul dintre cele mai importante atuuri ale Web-ului este reţeaua sa globală. Punând
informaţii referitoare la o anumită organizaţie pe Internet, clienţi din întreaga lume dispun de
acestea, indiferent de zi sau de oră. Clienţii de oriunde pot accesa materialul promoţional, la o
oră convenabilă pentru ei, fără a fi nevoiţi să depună eforturi consistente pentru a găsi oamenii
responsabili cu vânzările. Literatura promoţională poate face uz de capacitţăile complete ale
Internetului, aceasta incluzând fotografii color şi grafice, sunete, animaţii şi chiar materiale
video, la o parte din costul producerii unor broşuri tipizate, de exemplu. Aceste broşuri
multimedia pot fi actualizate rapid şi des (atât cât este necesar), ceea ce conferă un mare
potenţial de promovare pentru ofertele recente şi un înalt nivel de flexibilitate.
O versiune electronică a unei broşuri cu materiale promoţionale nu este suficientă.
Conţinutul şi forma trebuie adaptate, astfel încât să se poată profita de puterea Internetului, iar
“uneltele” de navigare trebuie incluse pentru a se evita rătăcirea utilizatorilor printre datele
numeroase. Conţinutul unui site trebuie să fie relevant pentru nevoile vizitatorilor, uşor de

4
folosit, cu un design atractiv şi să includă link-uri logice pentru arii de interes principal. O
simplă vizitare a unui site nu este suficientă. Acesta trebuie modificat cu regularitate şi trebuie
să fie captivant, pentru a induce utilizatorilor dorinţa de a reveni şi cu altă ocazie.
Spre deosebire de tehnicile de marketing tradiţionale, în cazul marketingului online
clientul este cel care se adresează organizaţiei, iar nu invers. Pe Internet, clientul este cel care
caută în mod activ informaţii. Organizaţia are acces la persoane deja interesate de ceea ce ea
are de oferit. Chiar şi atunci când sunt folosite principii tradiţionale de publicitate, este de
dorit ca publicul-ţintă să fi manifestat un interes prealabil în ceea ce priveşte produsul,
serviciul etc.
Promovarea pe Internet nu este afectată de mărimea sau de capacitatea impuse de
costurile sau de spaţiul alocat. Costul unei pagini web este relativ scăzut, motiv pentru care în
spaţiul virtual este posibilă includerea unui bagaj de informaţii cuprinzător, la un preţ
avantajos. Prin pagini de hyper-links, marketerul poate crea o broşură multimedia
personalizată, foarte cuprinzătoare, care este instantaneu disponibilă pentru potenţialii clienţi
din întreaga lume. Aceasta permite utilizatorilor să analizeze produsele şi serviciile bazate pe
nevoile şi interesele individuale, iar nu pe mesajul de vânzare standardizat. Astfel, diferite
informaţii pot fi uşor şi economic găzduite. În loc să existe un singur mesaj pentru toţi clienţii,
mai multe mesaje diferite pot fi trimise unor multiple categorii de clienţi, la un cost marginal
mic.
Un alt avantaj al Internetului îl reprezintă capacitatea acestuia de a asigura o bună
comunicare între organizaţie şi clienţi. Comunicarea bidirecţională este o importantă unealtă
de marketing, utilă mai ales în câştigarea loialităţii clienţilor. Aceştia pot comunica fără efort
cu organizaţiile pentru a afla toate informaţiile necesare, pot pune întrebări, negocia preţuri
etc. La fel de uşor, organizaţiile pot contacta clienţii pentru a le clarifica nevoile sau pentru a-i
informa despre noile produse, servicii etc.

5
Particularităţi ale marketingului online

Internetul a devenit un mediu primordial pentru a atrage clienţi la nivel global.


Companiile au la dispoziţie diferite metode, unele eficiente altele mai puţin, pentru a păstra
contactul cu potenţialii clienţi. Cu ajutorul unui site putem ajunge la segmentul de piaţă care,
prin metode "offline", ar necesita o investiţie enormă de publicitate. Pentru a obţine rezultate
în domeniul de Marketing Online este primordială înţelegerea funcţionării Internet
Marketingului.

Ce este Internet Marketing ?


Marketingul online este procesul de construire şi de menţinere a relaţiei cu clienţii,
prin intermediul activităţilor online, în vederea facilitării schimbului de idei, produse şi
servicii, care să satisfacă obiectivele ambelor părţi implicate.
Această definiţie poate fi împărţită în cinci componente:
1. Proces - Ca şi marketingul tradiţional, programul de marketing online presupune un
proces. Acest program de marketing online cuprinde 7 etape: fixarea strategiei corporative,
captarea ocaziei de piaţă, formularea strategiei de marketing, estimarea experienţei pe care o
va avea clientul, formularea programului de marketing, realizarea interfeţei cu consumatorul
şi evaluarea rezultatelor programului de marketing.
2. Construirea şi menţinerea relaţiilor cu clienţii - Este important de subliniat că
obiectivul marketingului online este nu numai acela de a dezvolta relaţii (online) cu clienţii,
dar şi de a menţine astfel de relaţii atât online, cât şi offline, atunci când consumatorul nu
utilizează Internetul.
3. Online - Prin definiţie, marketingul online se ocupă de consumatorii de Internet. Cu
toate acestea, succesul unui program de marketing online poate sta în acţiunile offline, din
afara Internetului. Un exemplu în acest sens este siteul Monster.com, care oferă posibilitatea
găsirii unui loc de muncă, printr-o căutare online. Succesul acestui serviciu a stat şi în
eficienţa publicităţii televizate.
4. Schimbul - În centrul ambelor concepte de marketing se afla schimbul. Efectul unui
program de marketing online trebuie evaluat în conformitate cu impactul general pe care îl va
avea, însă nu numai pe planul online. De exemplu, vânzările online pot afecta vânzările
obţinute în magazinele tradiţionale.

6
5. Satisfacerea obiectivelor ambelor părţi implicate - Ca şi în cazul marketingului
tradiţional, marketingul online vizează obţinerea profitului prin satisfacţia consumatorilor.

Obiectivele unei campanii de Internet Marketing sunt următoarele:


1. Identificarea: înţelegerea cerinţelor şi necesităţilor utilizatorilor de Internet
2. Alegerea segmentului de piaţă: comportamentul de cumpărare se schimbă în
funcţie de mai mulţi factori: vârstă, nivel de educaţie, profesie, mediu. În funcţie
de produsul/serviciul promovat trebuie să ne adresăm unei clientele, clientelă care
trebuie bine definită şi nu aleasă la întâmplare.
3. Anticiparea: necesită o analiză continuă şi detaliată atât a pieţei online cât şi a
pieţei offline, pentru a determina în timp noile orientări ale comportamentului de
cumpărare.
4. Satisfacerea: un component cheie în succesul marketingului online este
mulţumirea clienţilor prin intermediul "canalului electronic".
Metodele folosite de marketingul online pot fi grupate în două categorii: publicitate
online şi optimizare pentru motoarele de căutare.
Scopul publicităţii online este de a genera trafic prin diferite metode, din segmentul de
piaţă ales ca ţintă pentru afacerea noastră :
1. Publicitate online prin PPC sau CPP (Pay Per Click sau Cost Per Click)
2. Campaniile prin Linkuri şi/sau Bannere
3. Emailuri şi Newsletter-uri

7
SEO (Search Engine Optimisation)

În lumea virtuală un site nu există practic dacă motoarele de căutare si directoarele nu


ştiu de el. Roboţii motoarelor caută pe Internet site-urile noi ca să le indexeze. Directoarele în
general sunt menţinute manual de către webmasteri. O campanie de promovare a unui site
trebuie neapărat să includă şi anunţarea prezenţei site-ului pe Internet. Bineînţeles, este
necesar ca de la bun început site-ul să fie construit având în vedere regulile de SEO aşa încât
atunci când motoarele de căutare vor găsi site-ul, să îl indexeze şi să îl afişeze cât mai sus.
Fără nici o îndoială SEO, ca activitate de marketing, are cel mai mare beneficiu dintre
orice activităţi de marketing cu care se poate angaja un deţinător de website. Cantităţile de
trafic pe care motoarele de căutare ca Google le poate aduce unui site este uluitor, în special
atunci când considerăm un website cu multe cereri. Ca deţinători de website-uri, beneficiul
unui rank de top în Google pentru un cuvânt sau frază cheie relativ competitive este evidentă.
Obţinerea de high ranking în unul din "cele trei mari" motoare de căutare (Google, Yahoo sau
Msn), este o sarcină mare, ca să nu mai vorbim de obţinerea unui high ranking in toate trei.
Trei motoare de căutare, trei algoritmi, trei seturi diferite de reguli - si totuşi există website-uri
care apar pe prima pagina in toate trei – ceea ce denotă faptul că site-ul a beneficiat de o bună
optimizare.7

7
http://www.underclick.ro/Optimizare_C11.html

8
Tendinţele Marketing-ului Online

Mediul online este în continuă evoluţie, iar pentru anul 2013 specialiştii în marketing
online anticipează creşterea rolului opiniei publice, al reţelelor de socializare, necesitatea
dezvoltării de site-uri dedicate telefoanelor inteligente şi tabletelor, precum şi apariţia
motoarelor de căutare vizuală.
Comerţul online se schimbă cu mare viteză în fiecare an, ceea ce-i face pe consumatori
să aibă şi ei aşteptări foarte mari. Adoptarea celor mai noi tehnologii şi tendinţe pot revigora
afacerile şi, bineînţeles, creşte vânzările. Este evident că intrăm într-o nouă eră, în care
internetul face regulile. Acum, majoritatea specialiştilor în marketing online fac o evaluare a
eficienţei tehnicilor folosite în anul care a trecut şi emit previziuni pentru anul care urmează.
Aşa că vom face şi noi o trecere în revistă a principalelor tendinţe în marketing online pentru
anul 2013.

În 2013 internetul devine o frontieră a chilipirurilor


Adam Audette vede ca tendinţă generală pentru anul 2013, transformarea internetului
intr-o frontieră a chilipirului („deal frontier”), unde rege este preţul şi compararea ofertelor
este instantanee. Consumatorul este preocupat în mod principal de preţul produsului sau al
serviciului. Acesta nu va mai fi devotat brandului, ci celui mai bun preţ. Astăzi consumatorii
online vânează reducerile, voucherele şi transportul gratuit. ComScore ne arată în urma unor
studii că în Q3 din 2010, comparativ cu Q3 din 2008, vânzările de produse non-brand sau
generice au crescut într-un procent de 10-12%. Un alt sondaj efectuat în Marea Britanie de
ShopperCentric ne aduce în prim plan scăderea numărului de oameni care preferă să facă
cumpărături „etic”, plătind „un preţ corect” pentru servicii sau produse – Recession impact on
ethical shoppers.

Reţelele de socializare formează marele tribunal al opiniei publice


În ultima perioadă, comunicarea pe internet a fost dominată de supremaţia
principalelor două reţele de socializare, Facebook şi Twitter. Ca reacţie la acest fenomen, Dr.
Dave Chaffrey sugerează pentru anul care urmează necesitatea folosirii elementelor care să
crească gradul de socializare al paginilor web. Butoanele Like, Retweet şi Share trebuiesc
folosite cât mai frecvent, pentru că motorul de căutare Google, ca reacţie la aceste schimbări,

9
a început să ordoneze rezultatele căutărilor şi pe baza popularităţii paginilor în reţelele de
socializare.
În acelaşi timp, Michael Piastro, User Experience Director al Alexander Interactiv, ne
aminteşte că aceste opţiuni oferă clienţilor site-ului posibilitatea să împărtăşească prietenilor
din mediul social conţinutul paginii respective. Una din cele 10 strategii amintite în articolul
său, Top 10 Ecommerce Strategies For 2011, este tocmai integrarea Social Media în paginile
site-urilor de eCommerce.
Mike Cholak ne atrage atenţia că „80% dintre clienţii nemulţumiţi şi-au expus
povestea în faţa marelui tribunal al opiniei publice, iar 12% au folosit reţelele de socializare
pentru a se face mai auziţi”. În medie o persoană care foloseşte reţelele de socializare întră în
contact cu 45 de persoane, dintre care, din cei care au auzit plângerea unui prieten sau coleg,
în proporţie de 62% au declarat că evită să mai folosească produsele sau serviciile firmei
respective. Astfel, în anul viitor nu trebuiesc evitate sub nici o formă reţelele de socializare şi
trebuie să ne aplecăm urechea la vocea consumatorului, să fim lângă el atunci când acesta are
nevoie de noi.
Guy Stephens, citat de James Gurd, susţine necesitatea introducerii reţelelor de
socializare în sistemul de Relaţii cu Clienţii al companiilor. Argumentul principal al acestuia
este că site-urile de socializare au devenit de mult timp un mijloc de comunicare ca şi toate
celelalte, şi prin consecinţă au o mare putere de influenţare a opiniei publice. Acest demers
presupune, bineînţeles, o strategie bine pusă la punct, fără de care, reţeaua în sine nu aduce
succesul.
Autoarea Tara De Marco identifică, ca plus pentru anul 20131 în afacerile de orice tip,
convergenţa dintre Social Media şi căutare. În mod special, atrage atenţia asupra impactului
pozitiv major pe care îl poate avea conţinutul generat de clienţi (UGC – user generated
content) asupra SEO. Argumentele sale în favoarea UGC-ului sunt prospeţimea(postarea
continuă de materiale pe site de către utilizatori), volumul(UGC domină marketingul
tradiţional într-o proporţie de 20/1) şi relevanţa (conţinutul site-urile UGC este redactat în
limbajul cotidian al consumatorului – ceea ce face realizabilă urmărirea căutărilor mai mari de
trei cuvinte şi a celor care conţin abrevieri sau expresii curente).

Utilizarea tot mai mare a smartphone-urilor şi tabletelor aduce după sine


creşterea numărului de site-uri dedicate acestora
Conform site-ului webcredible.co.uk, numai în primele luni ale anului 2010 numărul
utilizatorilor de telefoane inteligente a crescut de la 48% la 54,3%, şi numărul acestora este în

10
continuă creştere. Deşi în ultima perioadă s-a continuat tradiţia dezvoltării de aplicaţii pentru
aceste echipamente, în anul 2013 se preconizează că marii dezvoltatori vor investi în
platforme mobile dedicate.
Conform aceleiaşi surse, dezvoltarea tabletelor este în continuă desfăşurare, la fel şi
vânzările şi utilizarea acestora.
Posibilitatea de a utiliza internetul, aplicaţiile multimedia şi grafica superioară a
acestor gadget-uri ridică provocarea, şi în acelaşi timp, oportunitatea echipelor de marketing
de a oferi site-uri compatibile pentru aceste platforme. Oportunitatea sesizată de James Guard
este aceea că echipele de marketing vor putea localiza geografic consumatorii şi le vor putea
trimite oferte specifice locaţiei în care se află.

Crearea unui blog al companiei nu va mai fi o opţiune


Dr. Dave Chaffrey, citat de clickthrough-marketing.com, vede succesul SEO, pentru
noul an, în calitatea conţinutului site-ului şi puterea acestuia de a răspunde căutărilor în timp
real şi conversaţiilor online. Conţinutul blog-ului trebuie să fie cât mai bun şi relevant pentru
nevoile consumatorului, pentru a atragere link-uri şi, mai nou, pentru a încuraja bookmarking-
ul şi sharing-ul în mediul social. Aşa se face că un conţinut actual şi de o calitate ridicată
devine o necesitate în 2013. În acelaşi timp, consideră esenţială şi crearea unui blog sau centru
media, care să popularizeze conţinutul site-urilor oficiale.
Crearea unui blog este o metodă eficientă prin care se poate creşte traficul pe site-ul
companiei. Totodată, clienţii sunt informaţi în permanenţă despre servicii şi promoţii. După
cum bine ştim, cei mai mulţi vizitatori vin prin intermediul motoarele de căutare, Google,
Yahoo etc. Dacă blogul este corect optimizat, atunci acesta va fi indexat şi clasat de către
motoarele de căutare, şi ulterior poate deveni un portal către site-ul oficial , după cum spune
Hellen Leggatt.

Următoarea frontieră – căutarea vizuală


You Tube a devenit al doilea cel mai utilizat motor de căutare la nivel mondial. Dr.
Dave Chaffrey consideră că acesta devine o metodă foarte bună pentru crearea unui awarenes
răsunător. Atât prin postarea de filme relevante pentru căutările organice, cât şi prin plasarea
prin Promoted Videos şi Adwords, se creează oportunitatea creşterii vizibilităţii şi notorietăţii
companiei voastre în afara rezultatelor web.
Adam Audette ne spune că filmele şi imaginile ne îmbunătăţesc abilităţile de analiză a
infomaţiilor pe care le primim, şi că oamenii, în general, preferă să acumuleze informaţii în

11
format video. Statistici realizate de Bing dovedesc că persoanele care navighează pe internet
pot procesa informaţii cu până la 30% mai repede dacă sunt redactate în format combinat text
şi video, în timp ce 65% din populaţia globală acumulează informaţii în formă vizuală. Un alt
studiu, realizat de comScore, ne arată că odată cu introducerea filmelor pe site-urie de
cumpărături 64% dintre utilizatori s-au arătat mai interesaţi să comande. Totodată, filmele
video pot fi un avantaj major şi în optimizarea pentru motoarele de căutare.
Motoarele de căutare nu au stat mult pe gânduri şi deja exploatează aceste oportunităţi.

„Think Glocal” – Google Places devine o oportunitate majoră pentru afacerile


locale
Google se extinde din ce în ce mai mult pe pieţele locale postând conţinut individual
pentru fiecare ţară în care este prezent. De cele mai multe ori acest conţinut este accesat de pe
tablete sau telefoane mobile, după cum argumentează Dr. Dave Chaffrey. Google Places,
noua denumire a Google Local Business Centre, facilitează vizibilitatea afacerilor locale în
mediul online, ceea cel face să devină o oportunitate majoră pentru cei ce doresc să-şi
sporească notorietatea prin intermediul căutărilor naturale sau plătite. Dr. Dave Chaffrey mai
spune că „think Glocal” este o tendinţă majoră pentru anul 2013.

Planificarea înseamnă mult


Cei care vor să fie în faţă, trebuie să urmeze întocmai sfaturile lui Ann Donnelly şi să-
şi planifice din timp întreaga activitate. Să se asigure că site-ul le permite în totalitate să
adauge, editeze şi îmbogăţească paginile principale cu noutăţi, oferte speciale şi anunţuri în
orice moment. Să pună titluri şi descrieri unice paginilor web pentru a uşura activitatea de
SEO şi pentru a fi prezent în reţelele de socializare. Să se asigure că motoarele de căutare
accesează conţinutul complet al site-urilor, că folosesc cuvinte cheie în cele mai relevante
locuri şi că viteza de download este cât mai mare. Şi poate cel mai important, că folosesc
limbajul consumatorilor.

12
Legislaţia privind marketingul online

Marketingul nu mai este demult o opţiune, ci un imperativ strategic. Afacerile care se


concentrează în primul rând pe piaţa internă vor rămâne în spate, în timp ce competiţia va
câştiga avantaj pe piaţa internaţională. Creşterea folosirii internetului a încurajat în mod
spectaculos competiţia şi a deschis noi uşi afacerilor internaţionale. Companiile şi-au
dezvoltat reprezentanţe pe net pentru a se menţine în frunte sau in rândul competiţiei
internaţionale. Pentru a câştiga un avantaj considerabil există numeroase motive pentru care
prezenţa unei companii pe net devine un important instrument în atingerea marketingului
global.
În România, legislaţia privind marketingul online nu este bine conturată, aceasta
datorându-se probabil şi noutăţii fenomenului în ţară. Există legi care au în vedere comerţul
electronic, comunicările comerciale, încheierea unui contract online, condiţii privind păstrarea
sau prezentarea informaţiei. Cadrul legal este interpretabil
Comunicarea online în scop comercial intră sub incidenţa Legii comerţului electronic
nr. 365/2002, completată recent. Potrivi legii, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei
Informaţiilor ar fi trebuit să înfiinţeze un departament de rezolvare a abuzurilor, care încă nu a
apărut.
Au existat cazuri de consumatori care s-au plâns – de unde avea firma care trimitea
newsletterul adresa lor de e-mail? – uitând că, poate, cu un an sau doi în urmă, şi-au lăsat
coordonatele pe un site.
Dezvoltarea pieţei româneşti se face prin efectul bulgărelui de zăpada. Odată ce un
competitor ia decizia să îşi dezvolte imaginea online, să-şi relanseze site-ul sau să producă un
newsletter pentru diverse segmente de public-ţintă, imediat concurenţa se sesizează şi ii vine
pe urme. Este cazul, mai ales, al mediului bancar, unde concurenţa pe segmentul de retail este
foarte strânsa.
Există totuşi legi regionale, toate fazele de dezvoltare a unui produs sunt afectate de
legi,de exemplu produsul însuşi atât în ceea ce priveşte aspectul cât şi compoziţia chimică este
subiectul unor legi făcute special să protejeze consumatorul ce fac trimitere la
puritatea,siguranţa şi performanţa produsului.
Legile locale afectează de asemenea caracteristicile unui produs,cum ar fi ambalajul şi
garanţia. Legile referitoare la publicitate pot lua de asemenea diferite forme, de exemplu în

13
Germania este dificil să foloseşti publicitate comparativă şi cuvintele „mai bun” şi „cel mai
bun”. În alte regiuni,p romovarea produselor farmaceutice trebuie să aibă aprobare de la
Ministerul Sănătăţii. Vânzările ce promovează echipamentele electrotehnice fac de asemenea
subiectul legilor. În unele ţări limitează concursuri,afaceri,premii şi alte reduceri promoţionale
pentru invenţie. Când faci marketing şi vinzi cu ajutorul unei pagini de internet,deschizi uşa
unei potenţiale audienţe internaţionale ce va putea aduce o creştere a cererii pentru produsele
sau serviciile firmei. Cum va satisface firma cerinţa sau cum va livra ea produsele; de ce fel
de partener de afaceri va avea nevoie pentru a asigura logistica sau dacă va face faţă costurilor
de livrare?
Dacă firma nu va putea asigura cererea şi va asigura o livrare eficienta a produsului
riscă să îşi afecteze imaginea şi afacerea. este important să găsească un distribuitor calificat şi
să acorde atenţie specială contractului de administrare a negocierii şi distribuţiei.
Comunicarea cu clienţii şi partenerii de afaceri este o latură extraordinar de importantă când
se realizează marketing şi vânzare internaţională. Când un client de pe piaţa internaţională are
o problemă sau ar vrea sa comunice cu compania în mod cert el va vrea să vorbească în limba
sa nativă. El va fi de asemenea interesat în a atinge un nivel al serviciului de relaţii cu clienţii
care este la acelaşi nivel cu aşteptările şi cultura sa. Multe afaceri sunt capabile să satisfacă
aşteptările clientului cu ajutorul unor alianţe strategice sau a unor distribuitori străini ce
tratează cu clienţii locali în numele firmei.

14
Bibliografie

1. http://www.titusblog.net/2011/02/digital-marketing-forum-2011-live-blogging/
2. http://www.titusblog.net/2010/03/prforum-2010-live-blogging/
3. http://www.titusblog.net/2011/02/lectie-scurta-despre-seo-si-twitter/
4. http://www.dorinboerescu.ro/tendinte-in-comertul-online-romanesc-si-strategii-de-
marketing-afiliat-prezentari-ecomtim-2011-1059
5. http://www.liviutaloi.ro/2011/01/06/tendintele-in-online-care-aduc-succesul-in-
2011-ecommerce-socialmedia/
6. http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_marketing
7. http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_marketing
8. http://www.b2cmarketinginsider.com/online-marketing/top-10-ecommerce-
strategies-for-2011-04434
9. http://www.b2cmarketinginsider.com/online-marketing/top-10-ecommerce-
strategies-for-2011-04434
10. http://www.webcredible.co.uk/user-friendly-resources/marketing/ecommerce-
2011.shtml
11. http://searchengineland.com/3-important-trends-to-watch-in-ecommerce-56890
12. http://gillin.com/blog/2010/12/the-end-of-social-media/
13. http://www.bazaarvoice.com/blog/2010/12/15/3-social-trends-your-business-must-
know-for-2011-planning/
14. http://www.searchenginejournal.com/online-marketing-in-2011-4-things-to-do-
now-to-be-prepared/26036/#ixzz18IChE0c5
15. http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing
16. http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_marketing
17. http://www.studentie.ro/articole/evolutie+marketing

15

S-ar putea să vă placă și