Sunteți pe pagina 1din 2

DESCRIEREA UNEI FIINȚE IMAGINARE

1.Urmărește videoclipul:
Fă click aici => https://www.youtube.com/watch?v=S2N_sQMtfuU

2.Citește fragmentul următor:


“Se așază pe pat și se uită cu atenție la geamantan. În clipa aceea se deschide și cea de-a doua
închizătoare și geamantanul începe să trepideze. Dinăuntru se aud niște sunete ca de animal
întărâtat. JACOB se dă încet înapoi câțiva pași.
Curios, se apleacă în față… Brusc, capacul geamantanului se deschide și dinăuntru sare un
Murtlap, un animal asemănător cu un șobolan având pe spate o excrescență ca o anemonă-de-mare.
JACOB se luptă cu el, ținându-l strâns cu amândouă mâinile. Murtlapul se zbate din toate puterile.
Ne întoarcem repede spre geamantan, care se deschide din nou. De data aceasta din el țâșnește
o ființă invizibilă, care se izbește cu putere de tavan, după care iese prin fereastră, făcând-o
țăndări.“
J.K. Rowling, Animale fantastice și unde le poți găsi: Scenariul original.

3.Răspunde la următoarele întrebări:


a) Câte animale ai observat în videoclip? Ce denumire le-ai da? Explică în ce categorie le-ai
include, în cea a ființelor reale sau a celor imaginare.De ce?

b)Identifică trăsăturile fizice și morale ale personajului descris în text.


Trăsătura fizică/ morală Citatul reprezentativ din text/ fapta din care aceasta reiese

c)Realizează un desen al unei ființei din videoclip.

Atenție!
Descrierea unei ființe imaginare prezintă trăsăturile fizice și morale ale acesteia, accentuând
caracterul ei fabulos prin aspecte surprinzătoare, neobișnuite.
Într-o descriere sunt folosite substantive pentru numirea obiectului descris și a elementelor
componente. Adjectivele sunt utilizate pentru evidențierea trăsăturilor acestora, iar verbele apar,
de regulă, la modul indicativ, timpurile prezent și imperfect.
Este important să fie respectate etapele scrierii și normele de ortografie și de punctuație, iar textul
să aibă introducere, cuprins și încheiere.
Structura textului descriptive:
Textul descriptiv prezintă în mod detaliat un obiect, un loc sau o ființă. Un text descriptiv este
alcătuit din trei părți:

• introducere, în care este precizată tema descrierii; se pot adăuga aici justificări privind
motivul pentru care a fost ales pentru descriere obiectul respectiv ori scopul pentru care
este realizată descrierea;
• cuprins, în care sunt descrise în detaliu diferite aspecte ale obiectului ales;
• încheiere, în care este formulată o concluzie, un punct de vedere personal privitor la
obiectul descris.
Pentru a scrie un text descriptiv, este bine ca mai întâi să fie identificate clar tema descrierii
(obiectul, ființa care urmează să fie descrise) și toate elementele componente care pot fi abordate
în descriere.
După ce se clarifică pentru cine și în ce scop este realizată redactarea, se va realiza o restrângere a
temei, prin selectarea acelor elemente care pot fi de interes pentru cei care vor citi textul.
Este important să fie respectate etapele scrierii și normele de ortografie și de punctuație, iar textul
să aibă introducere, cuprins și încheiere.

APLICAȚII:

1. Inventează o ființă imaginară sau alege una din textele pe care le-ai citit. Găsește-i un nume,
dacă dorești.
2. Stabilește dacă personajul tău va fi o ființă înspăimântătoare, o ființă blândă, generoasă și
protectoare cu natura și cu oamenii sau o ființă înșelătoare, care pare bună, dar este vicleană
și crudă.
3. Descrie ființa imaginară respectând structura textului descriptiv.

S-ar putea să vă placă și