Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC DE SCURTĂ DURATĂ

la BIOLOGIE
realizat în clasa a 8 – a
Data _____________
Tema : Organele generative ale angiospermelor
Tipul lecţiei: mixtă
Durata: 45 min.
Profesor: Boinceanu Galina

Demersul formării competenţelor


Competenţe de bază în ştiinţe (biologie) _ Competenţe de
comunicare în limba de stat.

Competenţe de a dobîndi, a stăpîni şi utiliza cunoştinţe


fundamentale din domeniul ştiinţe ale naturii, utilizînd un
limbaj coerent.

Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din


domeniul biologiei în diverse situaţii de
comunicare referitoare la structura organelor
generative şi rolul acestora în supraveţuirea
plantelor

Interpretarea datelor referitoare la


importanţa organelor generative

Obiective operaţionale
Elevul va fi capabil:
1 – să definească în baza informaţiei din text noţiunile de floare, seminţă, fruct.
2 – să numească funcţiile organelor generative
3 – să identifice elementele structurale ale florii şi seminţei.
4 – să enumere tipurile de fructe
5 – să compare în baza unor criterii fructele.

Bibliografie: Maria Duca, Lidia Dencicov.manual pentru clasa a 8-a , Chişinău, Editura
Krim 2008; Curriculum naţional la biologie pentru învăţămîntul gimnazial, Editura Ştiinţa ,
Chişinău , 2010
Etapele Obie Conţinuturi Tehnologie
lecţiei ctive didactică
Oper
aţion
ale
Momentul Salutul. Activitate
organizator SD1. Comentează aforismul de Valeriu Butulescu: Mai frontală
ic bine rădăcină de stejar decît tulpină de ederă.
Conversaţie

Verificarea Elevul 1 primește materialele necesare și fișa cu instrucțiuni: Individual


cunoștințel
or. 1. Indică părțile compnente ale frunzei pe desenul 1.
2. Asociază imaginile frunzelor cu denumirea
corespunzătoare a nervațiunii.
3. Încercuiește pe planșă frunzele compuse.

Elevul 2. Identifică pe planșă organele vegetative ale plantei de Activitate


mazăre. Numește funcțiile organelor vegetative. frontală
Descriere.
Elevul 3. În baza imaginilor de pe tablă elevul răspunde după Algoritmiza
următorul algoritm. re
1. Definește noțiunea de rădăcină. Numește funcțiile Exercițiu.
rădăcinii. Enumeră tipurile de sisteme radiculare. Explicare
2. Definește noțiune de tulpină . Numește funcțiile
tulpinii. Enumeră tipurile de tulpini în dependență de
mediul lor de dezvoltare.
Elevul 1 prezintă activitatea lui.

SD2 Comentează afirmația : Rădăcina care nu se vede ,


îndreaptă copacul spre cer și-i hrănește fructele. Conversație

Comunicar Profesorul deduce tema lecției: Numește organele plantei


ea enumerate în text. Care dintre acestea sînt organe vegetative și
cunoştinţel care generative.?
or noi Anunțarea temei noi: Organele generative ale
angiospermelor.
Anunțarea obiectivelor.
SD3 Completarea schemei Lucrul cu
manualul
Organele generative ale plantelor cu flori

Prezentare
Se amintește care este funcția acestor organe.
Profesorul prezintă părțile structurale ale florii folosind
mulajul.
Activitate
individuală
SD4. Efectuați activitatea 1 din fișa elevului. cu manualul
Completează afirmațiile cu următoarele cuvinte: giniceul,
androceul, caliciu, corola.
1. Totalitatea sepalelor formează ……………….. .
2. Totalitatea petalelor formează ………………….
3. Totalitatea staminelor (partea masculină a florii)
formează ………………. Lucrul cu
4. Totalitatea pistilurilor (partea femenină a florii) manualul
formează ……………….. Pag 128

SD5 Creați o noțiune proprie a florii în conformitate cu cele


învățate.

SD6. Lucrul cu
A. Descrieți structura seminței cu ajutorul manualului. manualul
Analizați figura 8.16 pag 129. Găsiți deosebirile dintre semița pag 129
de fasole și semința de porumb.
B. Se amintește prezența grupelor de plante monocotiledonate
și dicotiledonate în funcție de numărul de cotiledoane a
seminței.
C. Crează o definiție a noțiunii de semință.

SD7
Definește noțiune de fruct. Tehnica
Completează schema de clasificare a fructelor după păiangen
consistență.

Realizarea SD8. Indică părțile structurale ale florii din activitatea 1 de pe Descoperire
feedback - fișa elevului.
ului

Profesorul prezintă elevilor planșa Activitate


Structura seminței și propune sarcinile individuală
următoare. la tablă
SD9 . Intitulează imaginea. Identifică părțile structurale ale
seminței. Descrie rolul semințelor
SD10. Clasificați fructele de pe masă. (roșie, maslina, amara
arțarului, castravetele, ghinda stejarului, strugurii de poamă, Activitate
achena de floarea soarelui.) în trei grupe. Numește criteriul practică în
după care le/ai clasificat. grup.
Descoperire
?
 de studiat paragraful 49
Tema pt  exercițiul 2 și 5 pag 130
acasă  Importanța fructelor pentru menținerea sănătății
(informații)
Note