Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a VII-a A
Unitatea de învăţământ:
Propunator:prof. Dumitrana Nicolae
Aria curriculara: Om şi Societate
Disciplina: Istorie
Unitatea de învăţare: „Lumea postbelicã şi problemele sale”
Tipul de lecţie: consolidare şi evaluare
Timp:50’
Motivaţia : această lecţie este importantă deoarece analizează relaţiile dintre state în perioada
postbelicã ; condiţiile în care au evoluat statele din cele douã blocuri politico-militare
Obiective de referinţă:
1)să folosească informaţiile provenite din surse diferite în alcătuirea planului unei
investigaţii
2)să identifice elementele comune şi diferenţele legate de mai multe fapte istorice
Obiective operationale:
A. Cognitive :Pe parcursul acestei lecţii elevii trebuie:
1. să definească şî să utilizeze termenii-cheie : „rãzboi rece”; „democraţie popularã”;
nealiniere; model stalinist; societate de consum; statul bunãstãrii sociale; destindere;
securitate europeanã
2. sã argumenteze alianţa dintre S.U.A,Marea Britanie şi U.R.S.S Şi trecerea de la alianţã la
confruntare a acestor mari puteri
3. sã compare sistemul comunist cu cel al statelor capitaliste din mai multe perspective
4. sã recunoascã personalitãţile politice sau culturale din perioada postbelicã şi sã le asocieze
cu evenimentele sau deciziile de care sunt legate
5. sã realizeze o axã a timpului pe care sã plaseze evenimentele marcante ale acestei
perioade

B. Metodologice : Pe parcursul acestei lecţii elevii trebuie:


6. să-şi dezvolte capacitatea de a coopera şi de a comunica
7. să organizeze grafic informaţiile descoperite
C. Atitudinale : Pe parcursul acestei lecţii elevii trebuie:
8. să lucreze eficient în ehipă
9. să-şi asume o responsabilitate de grup şi una personală

1
Metode , strategii , mijloace :
Mijloace de învăţământ: planşa „Europa în anul 1971”; manualul; fişe de lucru;
postere; creioane colorate; atlase istorice ; hărţi de lucru ;
Metode învăţământ: conversatia euristică; explicaţia ;
metoda cubului ; turul galeriei

Strategii: activitate pe grupe eterogene ; activitate frontală ; activitate individualã

Evaluarea : ce dovezi există că elevii au învăţat lecţia ?

a) de conţinut : răspunsurile la întrebări ; rezolvarea sarcinilor


b) de utilizare a operaţiilor gândirii : sistematizarea informaţiilor ; compararea statelor
comuniste cu a celor democratice ;

Desfăşurarea situaţiilor de Invăţare

I. MOMENT ORGANIZATORIC

 Verificarea prezenţei
 Pregãtirea mijloacelor de învãţãmânt necesare consolidãrii şi
evaluãrii

II. REAMINTIREA TEMEI ŞI A PLANULUI DE EVALUARE

 Scriu pe tablã titlul unitãţii de învãţare


 Amintesc planul de evaluare
 Le spun elevilor ce trebuie sã ştie şi sã ştie sã facã la sfârşitul
lecţiei
 Prezint modul de desfãşurare al lecţiei

2
III. EVALUAREA SI CONSOLIDAREA CUNOŞTINŢELOR SI
DEPRINDERILOR

1. Explorarea sensului în grupuri

 Cubul

Subiectul lecţiei :„Lumea postbelicã şi problemele sale”

Se construieşte în prealabil un cub pe laturile căruia se scrie : Descrie ;


Analizează ; Compară ; Asociază ; Aplică ; Argumentează.
Grupele se alcătuiesc pe baza unor cartonaşe pe care sunt scrise numele statelor:
Japonia; Marea Britanie; S.U.A; China; Cuba; U.R.S.S.
După alcătuirea grupelor fiecare dintre ele explică numele pe care-l poartă prin
prezentarea unei caracteristici a statului respectiv.
Fiecare grupă va fi o faţetă a cubului şi va primi sarcinile specifice:
Grupa „S.U.A” – Descrie viaţa unei famili americane din perioada postbelicã
Grupa „Marea Britanie” – Analizează principalele momente de crizã şi perioadele
de destindere din cadrul relaţiilor între S.U.A şi U.R.S.S
Grupa „U.R.S.S” – Compară concepţia americanã cu cea sovieticã , indicînd câte
douã elemente referitoare la viaţa politicã, economie şi relaţiile dintre state

Grupa „ China” – Asociază personalitãţile cu statele pe care le-au reprezentat şi


evenimentele de care sunt legate

Grupa „ Cuba” – Aplică cele învăţate despre lumea postbelică construind o axã a
timpului pe care să marcaţi principalele crize din timpul „războiului rece” şi colorînd pe hartă cu
roşu statele membre ale Pactului de la Varşovia iar cu verde statele membre ale N.A.T.O.

Grupa „Japonia” – Argumentează faptul cã “democraţiile populare” au fost de


fapt state cu regimuri totalitare.

Fiecare grupă va avea foi de desen , markere, cu ajutorul cărora elevii vor rezolva
sarcinile de lucru.
Profesorul îndrumă şi supraveghează fiecare grupă.

3
 Turul galeriei

Dupã rezolvarea sarcinilor fiecare grupã va expune produsele pe care le-a


realizat şi, pe rând produsele lor vor fi analizate de membrii celorlalte
grupe şi apreciate.
Dupã analizarea concluziilor colegilor, liderul fiecãrei grupe va prezenta
rezultatele muncii în echipã.

IV. ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII

Apreciez activitatea elevilor iar ei se autoevalueazã.


Notez elevii activi.
Tema acasã : „Realizaţi un text de jumãtate de paginã în care
sã folosiţi termenii: rãzboi rece, democraţii populare, blocada
Berlinului, cortina de fier, blocuri politico-militare”

S-ar putea să vă placă și