Sunteți pe pagina 1din 14

14.05.

2020 Ordinea de bătaie a Armatei României (1916) - Wikipedia

Ordinea de bătaie a Armatei României


(1916)
De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Organizarea de război a Armatei României


Ordinea de bătaie a Armatei
prevedea mobilizarea unui efectiv de peste 620.000 de
oameni în „Armata de Operaţii”, care încadrau: patru României
comandamente de armată, şapte comandamente de corp la 27 august 1916
de armată, douăzeci de divizii de infanterie şi două Categorii de arme • Infanterie
divizii de cavalerie. • Cavalerie
• Artilerie
Conform instrucţiunilor de mobilizare, diviziile de • Geniu
infanterie trebuiau să fie formate din 40 de brigăzi de • Marină
infanterie, cu un total de 80 de regimente a trei Sediul Marele Cartier General
batalioane fiecare. În plus, cele zece divizii active (de la 1 dispus la:
la 10) mai aveau fiecare un regiment de vânători şi o • Periş
brigadă de artilerie. Cavaleria era formată din două • Buzău
divizii cu 6 brigăzi, (fiecare brigadă fiind formată din Conducere
Comandantul de
două regimente de roşiori) şi cinci brigăzi de călăraşi Căpetenie
Ferdinand I
(câte una pentru fiecare din corpurile 1-5 de armată). Ministru de război Vintilă I. C. Brătianu
Şeful Marelui General de divizie
Pentru conducerea acestor forţe se constituia Marele Cartier General Vasile Zottu
Cartier General, având rolul de a sprijini Comandantul Resurse umane
de Căpetenie - regele Ferdinand - în conducerea Vârsta de 21 ani
acţiunilor militare. Asigurarea aspectelor administrative recrutare
şi a celor care ţineau de înzestrarea armatei şi Serviciu militar Da
obligatoriu
coordonarea efortului de război revenea Ministerului de
Modifică text (https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=O
Război, care nu avea însă atribuţii pe linia conducerii rdinea_de_b%C4%83taie_a_Armatei_Rom%C3%A2niei
militare. _(1916)&action=edit&section=0)

Ordinea de bătaie a Armatei României, în prima zi a


participării la război, la data de 27 august 1914 era diferită de cea de la pace, forţele fiind grupate în
conformitate cu misiunile pe care trebuiau să le îndeplinească şi nu neapărat conform subordonărilor
organice.

Cuprins
Organele de conducere
Comanda de Căpetenie
Ministerul de Război
Marele Cartier General
Forţele armate
Armata 1
Armata 2
Armata 3
Armata de Nord
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinea_de_bătaie_a_Armatei_României_(1916) 1/14
14.05.2020 Ordinea de bătaie a Armatei României (1916) - Wikipedia

Rezerva Marelui Cartier General


Note
Bibliografie
Vezi şi

Organele de conducere

Comanda de Căpetenie

Conform prevederilor art. 93 din Constituţia din 1866, regele era capul puterii
armate. În această calitate el exercita comanda de căpetenie în timp de
război.[1]

Pe timp de război acesta putea delega atribuţiile executive ale comenzii de


căpetenie unui generalisim, aşa cum s-a întâmplat în timpul celui de-Al
Doilea Război Balcanic, când principele moştenitor Ferdinand a fost numit
generalisim, la 24 iunie 1913 şi însărcinat cu conducerea operaţiunilor
Armatei României în Bulgaria.[2]
Regele Ferdinand
Comandanţi de Căpetenie

Regele Ferdinand I - 27 august 1916 - 21 noiembrie 1917


General de corp de armată Constantin Prezan - 21 noiembrie 1917 - 1 aprilie 1918[3]
Regele Ferdinand I - 9 noiembrie 1918 - 11 noiembrie 1918

Ministerul de Război

Ministerul de Război avea un rol pur administrativ, fără atribuţii în comanda operativă. Sarcinile sale
principale erau gestionarea bugetului, administraţia armatei, controlul financiar şi administrarea
fondului de pensii militare. Ministerul era supus controlului guvernului şi Parlamentului.[4] Odată cu
intrarea României în război, Vintilă I. C. Brătianu avea să fie numit de Ionel Brătianu în locul său la
conducerea Ministerului de Război. Guvernul avea să rămână în această formulă până la finalizarea
retragerii în Moldova, la 10 decembrie 1916.[5]:pp. 129-130

Ministerul era organizat pe două Direcţii Generale şi mai multe servicii astfel:[6]

Direcţia I Generală - gestiona domeniul administrativ, logistic şi al


asigurării financiare.
Secretariatul General
Serviciul de Stat Major General
Serviciul personalului
Serviciul geografic
Serviciul controlului-contabilităţii
Serviciul contenciosului
Serviciul pensiilor Vintilă Brătianu,
Serviciul intendenţei stabilimentelor centrale ministrul de război
Serviciul locurilor întărite
Direcţia II Generală - coordona procesul organizatoric şi de instruire a trupelor.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinea_de_bătaie_a_Armatei_României_(1916) 2/14
14.05.2020 Ordinea de bătaie a Armatei României (1916) - Wikipedia

Direcţia infanteriei
Direcţia cavaleriei
Direcţia artileriei
Direcţia armamentului
Direcţia geniului
Direcţia marinei
Direcţia sanitară
Direcţia intendenţei
Direcţia şcolior militare[4][7]

Marele Cartier General

Marele Cartier General (abreviat M.C.G.) a fost cea mai înaltă structură
militară destinată conducerii operaţiunilor militare ale Armatei României, pe timp de război.

Marele Cartier General a fost constituit a doua oară în august 1916, după intrarea României în primul
război mondial, prin divizarea Marelui Stat Major în două componente:Marele Cartier General –
organ superior de concepţie şi conducere a operaţiilor militare, depinzând direct şi imediat de
comandamentul de căpetenie (regele Ferdinand I) – şi respectiv Marele Stat Major – partea
sedentară, subordonat Ministerului de Război, cu atribuţii în zona interioară, în problemele privind
recrutarea şi mobilizarea efectivelor, precum şi mobilizarea economică.[8]

Marele Cartier General[9][10]:pp 72-73

Partea activă
Eşalonul I
Comandantul de Căpetenie
Casa Militară
Un ministru cu şeful de cabinet
Şeful de Stat-Major General
Adjutanţi
Regele Ferdinand la
Subşeful de Stat-Major General
sediul M.C.G. din
Secţia 1 (Operaţii) Peris

Biroul Operaţiunilor
Biroul Informaţiilor
Secţia 2 (Transporturi)
Biroul Transporturilor
Biroul Mijloacelor de Comunicaţii
Secţia 3 (Adjutantura)
Biroul Personalului
Biroul Materialului
Generalul Vasile
Serviciul Cartierului Eşalonului I
Zottu, şeful MCG.
Escadron de escortă
Pluton jandarmi tereştri
Două secţii telegrafie fără fir

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinea_de_bătaie_a_Armatei_României_(1916) 3/14
14.05.2020 Ordinea de bătaie a Armatei României (1916) - Wikipedia

Oficiul Telegrafo-Poştal al Eşalonului I


Eşalonul II
Comandamentul General al Etapelor
Serviciul Artileriei şi Muniţiunilor
Serviciul Marinei
Serviciul Geniului
Serviciul Intendenţei
Serviciul Sanitar Generalul Dumitru
Serviciul Telegrafo-Poştal Iliescu, subşef MCG.
Serviciul Cartierului Eşalonului II
Două secţii de biciclişti
Jandarmi rurali
Oficiul Telegrafo-Poştal al Eşalonului II
Eşalonul III
Serviciul Justiţiei Militare
Serviciul Tezaurului
Serviciul Vehiculelor Automobile cu Secţia de Autocamioane
Serviciul Religios
Serviciul Cartierului Eşalonului III
Colonelul Ioan
Jandarmi rurali Răşcanu, şeful
Oficiul Telegrafo-Poştal al Eşalonului III Secţiei Operaţii din
Eşalonul IV MCG.

Serviciul Ataşaţilor Militari şi Ziarişti


Serviciul Ataşaţilor Militari
Corespondenţii de ziare române
Corespondenţii de ziare străine
Serviciul Cartierului Eşalonului IV
Oficiul Telegrafo-Poştal al Eşalonului IV
Partea sedentară

Forţele armate

Armata 1

Armata 1 a fost o mare unitate de nivel operativ-strategic care s-a constituit în prima zi de mobilizare,
la 27 august 1916, având în compunere Corpul I Armată, Divizia 12 Infanterie din Corpul II Armată şi
Divizia 13 Infanterie din Corpul III Armată. La intrarea în război, Armata 1 a fost comandată de
generalul de divizie Ioan Culcer.
Ordinea sa de bătaie era următoarea:[9][11]
Armata 1

Cartierul General al Armatei 1


Corpul I Armată

Divizia 1 Infanterie

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinea_de_bătaie_a_Armatei_României_(1916) 4/14
14.05.2020 Ordinea de bătaie a Armatei României (1916) - Wikipedia

Regimentul 1 Vânători
Brigada 1 Infanterie

Regimentul I Mehedinţi No. 17 „Ştirbey


Vodă”
Regimentul Gorj No. 18

Brigada 2 Infanterie

Regimentul Dolj No. 1 Generalul Ioan


Regimentul Calafat No. 31 Culcer, comandantul
Armatei 1
Brigada 31 Infanterie

Regimentul 43 Infanterie
Regimentul 59 Infanterie

Brigada 1 Artilerie

Regimentul 1 Artilerie „Regele Carol I”


Regimentul 5 Artilerie

Divizia 2 Infanterie

Regimentul 5 Vânători
Brigada 3 Infanterie

Regimentul Vâlcea No. 2


Regimentul Rovine No. 26

Brigada 4 Infanterie

Regimentul Olt No. 3


Regimentul II Romanaţi No. 19

Brigada 32 Infanterie

Regimentul 42 Infanterie
Regimentul 66 Infanterie

Brigada 2 Artilerie

Regimentul 9 Artilerie
Regimentul 14 Artilerie

Divizia 11 Infanterie

Brigada 21 Infanterie

Regimentul 57 Infanterie
Regimentul 58 Infanterie

Brigada 22 Infanterie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinea_de_bătaie_a_Armatei_României_(1916) 5/14
14.05.2020 Ordinea de bătaie a Armatei României (1916) - Wikipedia

Regimentul 41 Infanterie
Regimentul 71 Infanterie

Regimentul 22 Artilerie

Brigada 1 Călăraşi
Serviciile Corpului 1 Armată

Divizia 12 Infanterie

Brigada 23 Infanterie

Regimentul 44 Infanterie
Regimentul 68 Infanterie

Brigada 24 Infanterie

Regimentul 62 Infanterie
Regimentul 70 Infanterie

Divizia 13 Infanterie

Brigada 25 Infanterie

Regimentul 47 Infanterie
Regimentul 72 Infanterie

Brigada 26 Infanterie

Regimentul 48 Infanterie
Regimentul 49 Infanterie

Armata 2

Armata 2 a fost o mare unitate de nivel operativ-strategic care s-a constituit în


prima zi de mobilizare, la 27 august 1916, având în compunere Corpul II
Armată (mai puţin Divizia 12 Infanterie şi Corpul III Armată (mai puţin
Divizia 13 Infanterie). La intrarea în război, Armata 2 a fost comandată de
generalul de divizie Alexandru Averescu.
Ordinea sa de bătaie era următoarea:[9][11]
Armata 2

Cartierul General al Armatei 2


Corpul II Armată Generalul Alexandru
Averescu,
comandant Armata 2
Divizia 3 Infanterie

Regimentul 2 Vânători „Regina Elisabeta”


Brigada 5 Infanterie

Regimentul Argeş No. 4


Regimentul Radu Negru No. 28

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinea_de_bătaie_a_Armatei_României_(1916) 6/14
14.05.2020 Ordinea de bătaie a Armatei României (1916) - Wikipedia

Brigada 6 Infanterie

Regimentul III Dâmboviţa No. 22


Regimentul Muscel No. 30

Brigada 33 Infanterie

Regimentul 45 Infanterie
Regimentul 60 Infanterie

Brigada 3 Artilerie

Regimentul 6 Artilerie
Regimentul 15 Artilerie

Divizia 4 Infanterie

Regimentul 6 Vânători
Brigada 7 Infanterie

Regimentul Vlaşca No. 5


Regimentul Teleorman No. 20

Brigada 8 Infanterie

Regimentul Mihai Viteazul No. 6


Regimentul IV Ilfov No. 21

Brigada 34 Infanterie

Regimentul 46 Infanterie
Regimentul 61 Infanterie

Brigada 4 Artilerie

Regimentul 2 Artilerie „General de divizie Gheorghe Manu”


Regimentul 10 Artilerie

Brigada 3 Călăraşi
Serviciile Corpului II Armată

Corpul III Armată

Divizia 5 Infanterie

Regimentul 3 Vânători
Brigada 9 Infanterie

Regimentul Prahova No. 7


Regimentul Mircea No. 32

Brigada 10 Infanterie

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinea_de_bătaie_a_Armatei_României_(1916) 7/14
14.05.2020 Ordinea de bătaie a Armatei României (1916) - Wikipedia

Regimentul Buzău No. 8


Regimentul Râmnicu Sărat No. 9

Brigada 35 Infanterie

Regimentul 50 Infanterie
Regimentul 64 Infanterie

Brigada 5 Artilerie

Regimentul 7 Artilerie
Regimentul 19 Artilerie

Divizia 6 Infanterie

Regimentul 7 Vânători
Brigada 11 Infanterie

Regimentul Putna No.10


Regimentul VI Tecuci No. 24

Brigada 12 Infanterie

Regimentul Siret No. 11


Regimentul Cantemir No. 12

Brigada 36 Infanterie

Regimentul 51 Infanterie
Regimentul 52 Infanterie

Brigada 6 Artilerie

Regimentul 11 Artilerie
Regimentul 16 Artilerie

Serviciile Corpului III Armată

Armata 3

Armata 3 a fost o mare unitate de nivel operativ-strategic care s-a constituit în prima zi de mobilizare,
la 27 august 1916, având misiunea de a asigura apărarea frontierei de sud a României. La intrarea în
război, Armata 3 a fost comandată de generalul de divizie Mihail Aslan.
Ordinea sa de bătaie era următoarea:[9][11]

Grupul central

Divizia 20 Infanterie

Grupul de vest

Divizia 16 Infanterie

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinea_de_bătaie_a_Armatei_României_(1916) 8/14
14.05.2020 Ordinea de bătaie a Armatei României (1916) - Wikipedia

Brigada 41 Infanterie

Regimentul 81 Infanterie
Regimentul 82 Infanterie

Brigada 42 Infanterie

Regimentul 83 Infanterie
Regimentul 84 Infanterie

Brigada 11 Artilerie Generalul Mihail


Aslan, comandantul
Regimentul 26 Artilerie Armatei 3
Regimentul 27 Artilerie

Deataşamentul Alexandria

Divizia 18 Infanterie
Divizia 1 Cavalerie

Brigada 1 Roşiori

Regimentul 1 Roşiori
Regimentul 10 Roşiori

Brigada 2 Roşiori

Regimentul 4 Roşiori „Regina Maria”


Regimentul 9 Roşiori

Brigada 3 Roşiori

Regimentul 5 Roşiori „Împăratul Nicolae al II-lea”


Regimentul 3 Călăraşi

Divizionul 1 Artilerie Călăreaţă

Brigada 2 Călăraşi

Regimentul de Escortă Regală


Regimentul 4 Călăraşi

Serviciile Corpului 6 Armată

Grupul de est

Divizia 17 Infanterie - Zona fortificată Turtucaia


Divizia 9 Infanterie - Zona fortificată Silistra

Regimentul 9 Vânători
Brigada 17 Infanterie

Regimentul Constanţa No. 34


https://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinea_de_bătaie_a_Armatei_României_(1916) 9/14
14.05.2020 Ordinea de bătaie a Armatei României (1916) - Wikipedia

Regimentul Călugăreni No. 40

Brigada 18 Infanterie

Regimentul Matei Basarab No.35


Regimentul Vasile Lupu No. 36

Brigada 39 Infanterie

Regimentul 63 Infanterie
Regimentul 79 Infanterie

Brigada 9 Artilerie

Regimentul 13 Artilerie
Regimentul 18 Artilerie

Divizia 19 Infanterie - Zona fortificată Cernavodă


Brigada 5 Călăraşi

Regimentul 10 Călăraşi
Regimentul 9 Călăraşi

Armata de Nord

Armata de Nord a fost o mare unitate de nivel operativ-strategic care s-a


constituit în prima zi de mobilizare, la 27 august 1916, prin transformarea
Corpului IV Armată. La intrarea în război, Armata de Nord a fost comandată
de generalul de divizie Constantin Prezan.
Ordinea sa de bătaie era următoarea:[9][11]
Armata de Nord

Cartierul General al Armatei de Nord


Divizia 7 Infanterie
Generalul Constantin
Prezan
Regimentul 3 Vânători
Brigada 13 Infanterie

Regimentul Războieni No. 15


Regimentul Bacău No. 27

Brigada 14 Infanterie

Regimentul Roman No. 14


Regimentul Suceava No. 16

Brigada 37 Infanterie

Regimentul 69 Infanterie
Regimentul 77 Infanterie

Brigada 7 Artilerie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinea_de_bătaie_a_Armatei_României_(1916) 10/14
14.05.2020 Ordinea de bătaie a Armatei României (1916) - Wikipedia

Regimentul 4 Artilerie
Regimentul 8 Artilerie

Divizia 8 Infanterie

Regimentul 8 Vânători
Brigada 15 Infanterie

Regimentul Ştefan cel Mare No.13


Regimentul Regimentul VII Racova No. 25

Brigada 16 Infanterie

Regimentul VIII Dragoş No. 29


Regimentul Alexandru cel Bun No. 37

Brigada 38 Infanterie

Regimentul 53 Infanterie
Regimentul 65 Infanterie

Brigada 8 Artilerie

Regimentul 12 Artilerie
Regimentul 17 Artilerie

Divizia 14 Infanterie

Brigada 27 Infanterie

Regimentul 55 Infanterie
Regimentul 67 Infanterie

Brigada 28 Infanterie

Regimentul 54 Infanterie
Regimentul 56 Infanterie

Brigada 4 Mixtă

Divizia 2 Cavalerie

Regimentul 7 Roşiori
Regimentul 11 Roşiori

Brigada 4 Călăraşi

Regimentul 7 Călăraşi
Regimentul 8 Călăraşi

Serviciile Armatei de Nord

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinea_de_bătaie_a_Armatei_României_(1916) 11/14
14.05.2020 Ordinea de bătaie a Armatei României (1916) - Wikipedia

Rezerva Marelui Cartier General

Rezerva generală a armate, păstrată la dispoziţia Marelui Cartier General era constituită în principal
din Corpul 5 Armată (comandat de generalul de divizie Gheorghe Georgescu) şi unităţile de artilerie
grea. Compunerea rezervei generale era următoarea:[9][11]

Corpul V Armată

Divizia 10 Infanterie

Regimentul 10 Vânători
Brigada 19 Infanterie

Regimentul V Ialomiţa No. 23


Regimentul Petru Rareş No. 39

Brigada 20 Infanterie

Regimentul Tulcea No. 33


Regimentul Neagoe Basarab No. 38

Brigada 40 Infanterie

Regimentul 73 Infanterie
Regimentul 78 Infanterie

Brigada 10 Artilerie

Regimentul 3 Artilerie
Regimentul 20 Artilerie

Divizia 15 Infanterie

Brigada 29 Infanterie

Regimentul 74 Infanterie
Regimentul 80 Infanterie

Brigada 30 Infanterie

Regimentul 75 Infanterie
Regimentul 76 Infanterie

Regimentul 25 Artilerie

Brigada 1 Artilerie Grea

Regimentul 1 Artilerie Grea


Regimentul 2 Artilerie Grea

Brigada 2 Artilerie Grea

Regimentul 3 Artilerie Grea


https://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinea_de_bătaie_a_Armatei_României_(1916) 12/14
14.05.2020 Ordinea de bătaie a Armatei României (1916) - Wikipedia

Regimentul 4 Artilerie Grea

Regimentul de Munte de 75 mm
Regimentul de Munte de 63 mm
Divizionul de 57 mm
Corpul de Artilerie Antiaeriană

Note
1. ^ Constituţia României, în Monitorul Oficial nr. 142 din 1 iunie 1866
2. ^ Eugeniu Arthur Buhman, Patru decenii în serviciul Casei Regale a României, Editura Sigma,
Bucureşti, 2006, p.127
3. ^ Prin Înaltul Ordin de Zi nr. 44 din 21 noiembrie 1917, regele Ferdinand preda comanda de
căpetenie a armatei şefului Marelui Cartier General, generalul Constantin Prezan, însărcinându-l
cu „comanda Armatei Române, până la noi ordine”. Acest aranjament avea rolul de a evita să îl
pună pe regele României într-o situaţie umilitoare în eventualitatea unei posibile capitulări în faţa
Puterilor Centrale.
Arhiva Ministerului Apărării Naţionale, Fond Armata 1, dosar nr. 154, fila 73, apud. Marele Cartier
General, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1996, pp 171-173
4. ^ a b ***, Istoria militară a poporului român, vol. V, Editura Militară, Bucureşti, 1989, p. 53
5. ^ Ioan Scurtu, Ion Alexandrescu, Ion Bulei, Ion Mamina, Enciclopedia de istorie a României,
Editura Meronia, Bucureşti, 2001
6. ^ Eftimie Ardeleanu, Alexandru Oşca, Dumitru Preda, Istoria Statului Major General Român,
Editura Militară, Bucureşti, 1994, p.50
7. ^ Monitorul oastei, nr. 14 din 30 martie 1912, pp 149-150
8. ^ Statul Major General, pe site-ul oficial al Statului Major General, [1] (http://www.mapn.ro/smg/ev
olutie.php), accesat la 22.06.2013
9. ^ a b c d e f Marele Cartier General, Ordinea de bătaie a armatei - 14 august 1916, Bucureşti,
1916
10. ^ ***, Marele Cartier General, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1996
11. ^ a b c d e Lt.-Colonel Alexandru Ioaniţiu, Războiul României: 1916-1918, vol 1, Tipografia
Geniului, Bucureşti, 1929

Bibliografie
Lt.-Colonel Alexandru Ioaniţiu, Războiul României: 1916-1918, vol 1, Tipografia Geniului,
Bucureşti, 1929
Marele Cartier General, Ordinea de bătaie a armatei - 14 august 1916, Bucureşti, 1916
***, România în războiul mondial 1916-1919, Documente, Anexe, Volumul 1, Monitorul Oficial şi
Imprimeriile Statului, Bucureşti, 1934
***, Marele Cartier General al Armatei României. Documente 1916 – 1920, Editura Machiavelli,
Bucureşti, 1996
***, Istoria militară a poporului român, vol. V, Editura Militară, Bucureşti, 1989
***, România în anii primului Război Mondial, Editura Militară, Bucureşti, 1987
***, România în primul război mondial, Editura Militară, 1979

Vezi şi
Participarea României la Primul Război Mondial
Ordinea de bătaie a Armatei României (1917)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinea_de_bătaie_a_Armatei_României_(1916) 13/14
14.05.2020 Ordinea de bătaie a Armatei României (1916) - Wikipedia

Marele Cartier General


Armata României

Adus de la https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordinea_de_bătaie_a_Armatei_României_(1916)&oldid=13120884

Ultima editare a paginii a fost efectuată la 16 octombrie 2019, ora 10:27.

Acest text este disponibil sub licenţa Creative Commons cu atribuire şi distribuire în condiţii identice; pot exista şi clauze
suplimentare. Vedeţi detalii la Termenii de utilizare.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinea_de_bătaie_a_Armatei_României_(1916) 14/14