Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect de lectie

Metoda - floarea de lotus

Data : 24.02.2017
Clasa : a-VII-a
Aria curriculara: Matematica si stiinte ale naturii
Profesor : Mocanu Daniela
Obiectul: Biologie
Unitatea de învaţare: Glandele endocrine
Tipul lecţiei: Lecţie de predare si asimilare de noi cunostinte
Tema : Glandele endocrine si rolul lor
Scopul lecţiei: Cunoaşterea alcătuirii sistemului nervos pentru conştientizarea importanţei acestuia în
funcţionarea normală a organismului.
Competenţe specifice:
 Identificarea şi observarea alcătuirii şi funcţiilor organelor şi sistemelor de organe ale corpului uman;
(1.1)
 Stabilirea relaţiilor între funcţiile organelor, ale sistemelor de organe din corpul uman şi
influenţa factorilor de mediu (1.2)
 Utilizarea metodelor şi a mijloacelor adecvate studierii organismului uman; (2.1)
 Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare.(4.1)
Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei elevii trebuie:
 Sa defineasca corect notiunea de glanda endocrina;
 Sa descopere denumirea glandelor endocrine si localizarea acestora in organism;
 Să identifice rolul acestor glande si hormonii secretati;
 Să precizeze afectiunile determinate de hipersecretia si hiposecretia acestor glande.

Demersul didactic:
a. Resurse procedurale:
 ,, floarea de lotus,,
 observaţia,
 explicaţia,
 invatarea prin descoperire.
b. Resurse materiale:
 manual, atlas, carti de specialitate,
 fise de lucru,
 markeri, foarfeca, lipici, flipchart, hartie A4 colorata
c. Forma de activitate: frontală, pe grupe.
Locul de desfăşurare: sala de clasă.
Evaluare: formativă prin chestionare orală.
Bibliografie:
 Lazăr, V., Căprărin, D., 2008, Metode didactice utilizate în predarea bologiei, Editura Arves,
Craiova;
 Lazăr, V., Nicolae, M., 2007, Lecţia – forma de bază a organizării procesului de predare-învăţare-
evaluare la disciplina Biologie, Editura Arves, Craiova;
 Ţibea, F., 2009, Biologie – manual pentru clasa a VII-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor


Organizarea - pregăteşte materialul didactic; - îşi pregătesc cărţile
clasei - notează în catalog elevii absenţi şi verifică şi caietele;
dacă sunt condiţii optime pentru desfăşurarea
orei.
Captarea - Prezinta o plansa cu glandele endocrine si - ascultă explicaţiile
atenţiei incurajeaza elevii sa-si exprime parerea profesorului;
despre subiectul lectiei de astazi
Anunţarea - anunţă şi scrie pe tablă tema lecţiei şi - notează în caiete
temei prezintă obiectivele care exprimă ceea ce titlul lecţiei şi
şi obiectivelor elevii trebuie să cunoască la terminarea urmăresc obiectivele.
lecţiei.
Obţinerea - Profesorul defineste notiunea de glanda - elevii urmăresc
performanţei endocrina, precizeaza glandele endocrine explicatiile
,localizarea acestora, rolul lor in organism, profesorului şi se
afectiunile determinate de hipofunctia si pregătesc să răspundă
hiperfunctia acestora la întrebări;
- Cere elevilor pas cu pas sa completeze - completeaza fisa
fisa de lucru precedentă; primita sub
- - Profesorul împreună cu elevii indrumarea
pregătesc desfăşurarea momentului de profesorului
evaluare. Împarte clasa in 6 grupe de - elevii prezinta
câte 3-4 elevi şi le împarte acestora celorlalti colegi de
materialele necesare: petale colorate clasa, intr-un minut
diferit, markeri, foarfeca, , atlas fiecare, informatiile
Explica elevilor ce au de facut. Pe o obtinute si lipeste
hartie la flipchart lipeste centrul florii petala de lotus pe
de lotus pe care este trecut titlul foaia de flipchart
lectiei.
- Profesorul cere ca in cadrul grupului
elevii sa colaboreze si sa completeze
petalele florii de lotus.
Evaluarea - prin chestionarea orală pe tot parcursul - se gândesc şi
performanţei lecţiei răspund la întrebări.
elevilor - notează elevii care dau răspunsuri complete
şi corecte.
Intensificarea - periodic realizează fixarea parţială a - răspund la
retenţiei şi noţiunilor prin întrebări ce necesită întrebările adresate de
asigurarea argumentare, insistând asupra aspectelor cu profesor, dovedind
transferului importanţă majoră; atingerea obictivelor
fixate la inceputul
lectiei.
Tema pentru Transcrierea fisei de lucru in caiet si punerea
acasa fisei la portofoliu .

S-ar putea să vă placă și