Sunteți pe pagina 1din 24

1.

Neuropsihologia este:
a) disciplina care se ocupă cu studiul structurii şi funcţionalităţii creierului cu
privire la procesele psihice şi comportamentale
b) studiază viaţa sufletească (psihică) în raporturile sale cu creierul şi funcţiile
acestuia

2. NU face parte dintre teoriile (modelele) care încearcă să explice ralaţia dintre creier şi
viaţa psihică:
a) modelele dualiste
b) modelul interacţionist-sistemic
c) modelul dublului determinism
d) modelul de interconectare a sistemelor deschise

3. Principiul reflexului, care explică raportul dintre creier şi viaţa psihică, se referă la:
a) unitatea funcţională a sitemului nervos este arcul reflex
b) organizarea şi funcţionarea creierului au o anumită plasticitate de autoelaborare în
cadrul interacţiunii sale cu mediul extern
c) stabileşte legile după care se realizează diferenţierea şi specializarea în organizarea
funcţională a creierului
d) se referă la acţiunea factorilor perturbatori, interni sau externi, asupra activităţii
informaţionale a creierului

4. Una dintre următoarele afirmaţii referitoare la sistemele termodinamice este FALSĂ:


a) sunt sisteme macroscopice
b) particulele sunt în continuă mişcare şi interacţionează permanent între ele
c) particulele sunt statice şi nu interacţionează între ele
d) sunt compuse dintr-un număr foarte mare de particule

5. Organismul uman are două tendinţe contrarii:


a) de a rămâne acelaşi
b) de a deveni altceva
c) ambele afirmaţii sunt false
d) ambele afirmaţii sunt adevărate

6. Care dintre următoarele afirmaţii despre sisteme este FALSĂ:


a) sistemul închis schimbă substanţă, energie şi informaţie cu exteriorul
b) sistemul izolat nu schimbă cu exteriorul nici un fel de energie
c) sistemul închis schimbă doar energie cu exteriorul
d) sistemul deschis schimbă substanţă, energie şi informaţie cu exteriorul

7. Care dintre următoarele afirmaţii despre modalităţile de integrare a sistemelor vii este
ADEVĂRATĂ:
a) modalitatea psihică de integrare este specifică omului
b) integrarea este un proces complex prin care sistemul relaţionează permanent cu
mediul dar îşi menţine nivelul de stabilitate în limite normale
c) modalitatea endocrină este o formă superioară de integrare ce se realizează prin
intermediul sistemului nervos
d) a + b
e) a + b + c

8. Următoare afirmaţie despre celulă este FALSĂ:


a) nu se află în relaţii de echilibru cu mediul înconjurător
b) primeşte din mediul ambiant substanţe, informaţie sau energie
c) este un sistem biologic deschis
d) este unitatea structurală şi funcţională elementară a tuturor organismelor vii

9. Care din următoarea afirmţie despre membrana celulară este ADEVĂRATĂ:


a) delimitează celula de mediul ambiant
b) asigură schimburile materiale şi energetice în cadrul metabolismului
c) asigură identitatea celulei
d) toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate
10. Care din următoare afirmaţie despre nucleul celular este FALSĂ:
a) conţine ADN şi ARN
b) măreşte suprafaţa de schimb dintre citoplasmă şi mediul ambiant
c) coordonează întreaga activitate intracelulară
d) posedă membrană proprie, dublă

11. NU face parte din organitele celulare:


a) ribozomii
b) mitocondria
c) otoliţii
d) aparatul Golgi

12. Intră în componenţa neuronului:


a) corpul celular
b) axonul
c) dendritele
d) toate răspunsurile sunt adevărate
e) toate răspunsurile sunt false

13. Corpul celular al neuronului are următoarele caracteristici, CU EXCEPŢIA:


a) posedă o membrană citoplasmatică (neurilemă), încărcată electric
b) are organite celulare comune tuturor celulelor
c) nu conţine citoplasmă
d) alături de organitele celulare comune are şi două organite specifice

14. Care din următoarele afirmaţii despre axon este FALSĂ:


a) este învelit de o membrană numită axolemă
b) este o prelungire citoplasmatică unică, lungă
c) se orientează către centrul excitabil al unui alt neuron
d) este o prelungire citoplamatică scurtă, groasă şi ramificată
15. După funcţia pe care o îndeplinesc, neuronii pot fi:
a) motori
b) senzitivi
c) de asociaţie
d) toate răspunsurile sunt corecte

16. După numărul de prelungiri pe care le posedă, neuronii NU pot fi:


a) motori
b) unipolari
c) bipolari
d) pseudounipolari
e) toate răspunsurile sunt corecte

17. Pompa de Na+-K+ are următoarele proprietăţi, CU O EXCEPŢIE:


a) are 3 locuri (situsuri) de legare pentru Na+ şi 2 pentru K+
b) este situată la nivelul membranei celulare
c) scoate din celulă 3 ioni de Na+ şi se introduc 2 ioni de K+
d) este situată la nivelul nucleului

18. Despre influxul nervos este ADEVĂRATĂ afirmaţia:


a) are un singur sens de circulaţie: axon – corp celular – dendrită
b) transmiterea influxului nervos este continuă în cazul fibrelor mielinice
c) transmiterea influxului nervos este saltatorie în cazul fibrelor mielinice
d) nici una dintre variantele enunţate

19. Despre celula glială (nevroglia) sunt adevărate următoarele afirmaţii, CU


EXCEPŢIA:
a) intră în structura sistemului nervos, alături de neuroni
b) numeric, sunt mult mai puţine ca celulele neuronale
c) posedă axoni şi realizează legături sinaptice una cu alta
d) au rol de susţinere, de nutriţie şi protecţie a neuronilor
e) b + c

20. Care din următoarele afirmaţii despre dendrite este ADEVĂRATĂ:


a) sunt învelite de o membrană numită axolemă
b) sunt prelungiri citoplamatice scurte, groase şi ramificate
c) au dimensiuni şi forme diferite
d) se orientează către centrul excitabil al unui alt neuron
e) b + c

21. Următoarea afirmaţie este FALSĂ despre celula glială (nevroglia):


a) are rol de susţinere a neuronilor
b) are rol de protecţie a neuronilor
c) are rol de cicatrizare
d) este dotată cu proprietăţi de recepţionare, prelucrare şi transmitere a informaţiei

22. Care dintre următoarele afirmaţii despre metabolismul celular este ADEVĂRATĂ:
a) anabolismul reprezintă totalitatea proceselor de biosinteză a substanţelor ce intră
în alcătuirea materiei vii
b) catabolismul reprezintă totalitatea proceselor chimice de degradare a
substanţelor din organism
c) anabolismul este un proces consumator de energie
d) a + b
e) a + b + c

23. Care dintre următoarele afirmaţii despre celulele de tip fagocitar este ADEVĂRATĂ:
a) metabolismul acestora este dominat de componenta anabolică
b) sunt localizate de la nivelul muşchilor, unde transformă energia celulară în lucru
mecanic
c) asigură „curăţarea” organismului de celule non-self sau improprii funcţionării
normale
d) au numeroase organite celulare implicate în sinteză, în depozitare şi în producerea de
energie

24. Proprietăţile principale ale neuronului sunt următoarele, CU EXCEPŢIA :


a) excitabilitatea
b) conductibilitatea
c) degenerarea
d) activitatea sinaptică
e) reflexivitatea

25. Sunt adevărate următoarele afirmaţii despre excitabilitatea neuronului, CU


EXCEPŢIA:
a) este proprietatea unei celule de a răspunde la un stimul
b) pentru a produce excitaţie, stimulul nu trebuie să acţioneze cu o anumită
intensitate
c) pentru a produce excitaţie, stimulul trebuie să acţioneze cu o anumită bruscheţe
d) pentru a produce excitaţie, stimulul trebuie să acţioneze un anumit timp

26. Care din următoarele afirmaţii este ADEVĂRATĂ despre conductibiltatea


neuronului:
a) reprezintă proprietatea celulei nervoase de a conduce impulsul nervos
b) transmiterea impulsurilor este mult mai rapidă prin fibrele mielinizate
c) transmiterea impulsurilor este mai lentă prin fibrele mielinizate
d) a + c
e) a + b

27. Următoarele fac parte din structura unei sinapse, CU EXCEPŢIA:


a) fanta sinaptică
b) componenta postsinaptică
c) termoreceptorii
d) componenta presinaptică

28. În funcţie de modalitatea de transmisie sinapsele pot fi:


a) sinapse chimice
b) sinapse termice
c) sinapse electrice
d) a + c
e) b + c

29. Următoarele afrimaţii sunt adevărate despre sinapsă şi transmiterea sinaptică, CU


EXCEPŢIA:
a) propagarea impulsului nervos se face în toate direcţiile
b) apare o întârziere sinaptică de circa 0,5 ms
c) sinapsa prezintă o mare plasticitate
d) sinapsa este vulnerabilă la hipoxie

30. Reflexele necondiţionate:


a) sunt dobândite prin învăţare
b) sunt înnăscute
c) sunt conştiente şi voluntare
d) se pot uita

31. Reflexele condiţionate:


a) sunt tipice fiecărei specii
b) sunt constante pentru toată viaţa
c) la stimuli asemănători se declanşează automat un reflex
d) se închid la nivelul scoarţei cerebrale

32. Fac parte din componenţa arcului reflex:


a) receptorul
b) organul efector
c) calea aferentă
d) a + b + c
e) a + c

33. Este FALSĂ următoarea afirmaţie despre arcul reflex elementar:


a) este strâns ca spaţiu
b) posedă o complexitatea sporită a căilor de conducere şi a centrului nervos
c) se realizează cu consum minim de timp
d) răspunsul dat de efectori este standardizat, reproductibil

34. Următoarea afirmaţie este ADEVĂRATĂ despre chemoreceptori:


a) sunt sensibili la radiaţiile calorice
b) sunt excitaţi de radiaţiile electromagnetice
c) recepţionează stimulii dureroşi
d) sunt sensibili la modificările chimice ale mediului intern

35. Sistemul nervos:


a) transmite şi integrează informaţiile culese din mediul extern şi intern
b) contribuie la realizarea unităţii funcţionale a organismului şi a echilibrului
dinamic dintre organism şi mediul înconjurător.
c) are la bază funcţia reflexă
d) a + c
e) a + b + c

36. Sistemul nervos central:


a) este alcătuit din creier şi măduva spinării
b) este alcătuit din sistemul nervos somatic şi cel vegetativ
c) integrează şi controlează întregul sistem nervos
d) a + c
e) b + c

37. Sistemul nervos periferic:


a) integrează şi controlează întregul sistem nervos
b) este alcătuit din sistemul nervos somatic şi cel vegetativ
c) conectează sistemul nervos central cu organele şi ţesuturile organismului
d) a + c
e) b + c

38. Următoarele afirmaţii sunt ADEVĂRATE despre sistemul nervos central, CU


EXCEPŢIA:
a) este susţinut şi protejat de 3 membrane (meninge)
b) este alcătuit din sistem nervos somatic şi vegetativ
c) este partea principală a sistemului nervos
d) este alcătuit din substanţa albă şi substanţa cenuşie

39. Care din următoarele afirmaţii este ADEVĂRATĂ despre emisferele cerebrale:
a) împărţirea emisferelor cerebrale se face în lobi
b) reprezintă partea cea mai dezvoltată a sistemului nervos
c) pe suprafaţa lobilor se află un număr variabil de circumvoluţiuni
d) nici una dintre afirmaţiile de mai sus
e) toate afirmaţiile de mai sus

40. Scoarţa cerebrală:


a) este formată din substanţă albă
b) se află sub controlul sistemului nervos periferic
c) este localizată la suprafaţa emisferelor cerebrale
d) nici una dintre afirmaţiile de mai sus
e) toate afirmaţiile de mai sus
41. Împărţirea emisferelor cerebrale se face în lobi. NU face parte din lobii emisferelor
cerebrale:
a) lobul occipital
b) lobul intermediar
c) lobul parietal
d) lobul temporal

42. Lobul frontal are următoarele caracteristici, CU EXCEPŢIA:


a) conţine ariile vizuală primară şi de asociaţie
b) este un lob foarte dezvoltat la om comparativ cu alte animale
c) este sediul neuronului motor central (sediul mişcărilor voluntare)
d) conţine aria vorbirii Broca

43. Lobul temporal are următoarele caracteristici, CU EXCEPŢIA:


a) conţine aria senzorială a vorbirii Wernicke
b) este sediul ariei auditive primare
c) este sediul neuronului motor central (sediul mişcărilor voluntare)
d) conţine arii de asociaţie a emoţiilor şi funcţiilor mentale superioare

44. Este ADEVĂRATĂ următoarea afirmaţie despre lobul occipital:


a) lezarea acestei structuri se produce destul de rar
b) este sediul cortical al analizorului vizual
c) conţine ariile vizuală primară şi de asociaţie
d) ariile de asociaţie sunt importante în percepţia vizuală complexă a culorilor
e) toate afirmaţiile de mai sus

45. Care din următoarele afirmaţii despre talamus este ADEVĂRATĂ:


a) leziunile talamusului nu produc tulburări de sensibilitate
b) este staţia de releu cea mai importantă pentru toate fibrele senzitive care merg
spre scoarţa cerebrală
c) are rol important în regularizarea mecanismul somn-trezire
d) b + c
e c) a + b +

46. Următoarele afirmţaii sunt adevărate despre hipotalamus, CU EXCEPŢIA:


a) hipotalamusul este considerat „termostatul” organismului uman
b) hipotalamusul este centrul de comandă al foamei
c) intervine în reglarea activităţii sexuale şi a reproducerii
d) nu este implicat în reglarea activităţii glandelor endocrine

47. Fac parte din structura trunchiului cerebral următoarele, CU EXCEPŢIA:


a) mezencefal
b) punte
c) corpi striaţi
d) bulb

48. Care din următoarele afirmaţii este adevărată referitor la sistemul reticulat activator
ascendent:
a) are rol important în mecanismul somn-veghe
b) se comportă ca un releu, lăsând să treacă doar informaţiile relevante
c) cortexul cerebral menţine starea de excitabilitate a substanţei reticulate
d) toate afirmaţiile sunt corecte
e) toate afirmaţiile sunt false

49. Care din următoarele afirmaţii este ADEVĂRATĂ despre cerebel (creierul mic):
a) este alcătuit din două emisfere cerebrale
b) nu este implicat în menţinerea tonusului muscular al organsimului
c) este alcătuit din substanţă cenuşie şi substanţă albă
d) substanţa cenuşie este dispusă la interior

50. Care din următoarele afirmaţii este ADEVĂRATĂ despre sistemul limbic:
a) are rol important în mecanismele memoriei de lungă durată
b) are rol important în comportamentul uman
c) pare a fi la baza comportamentelor instinctuale ale omului
d) a + c
e) a + b + c

51. Care din următoarela afirmaţii despre măduva spinării este FALSĂ:
a) are o lungime de 43-45 cm
b) este o structură nervoasă, cilindrică, situată în interiorul canalului vertebral
c) este acoperită de membrane de înveliş (meninge)
d) este constituită numai din substanţă albă

52. Următoarele sunt funcţii ale măduvei spinării, CU EXCEPŢIA:


a) funcţia de integrare reflexă
b) funcţia endocrină
c) funcţia de conducere
d) funcţia de coordonare reflexă

53. Sistemul nervos periferic:


a) cuprinde elementele neuronale situate în cavitatea craniană şi coloana vertebrală
b) elementele sistemului nervos periferic nu sunt protejate de structuri osoase sau de
structuri meningeale
c) reprezintă o prelungire a sistemului nervos central
d) a + c
e) b + c

54. Sistemul nervos periferic se împarte în:


a) sistem nervos asociat
b) sistem nervos somatic
c) sistem nervos vegetativ
d) a + c
e) b + c

55. Sistemul nervos somatic (al vieţii de relaţie):


a) asigură echilibrul dintre organism şi condiţiile variabile ale mediului
b) nu se află sub control conştient
c) nu are la bază activitatea reflexă
d) reglează activitatea organelor interne

56. Sistemul nervos vegetativ (autonom):


a) asigură echilibrul dintre organism şi condiţiile variabile ale mediului extern
b) se află sub control conştient, voluntar
c) comandă mişcările şi poziţia corpului
d) reglează activitatea organelor interne

57. Sistemul nervos vegetativ (autonom) se împarte în:


a) sistem nervos somatic
b) sistem nervos parasimpatic
c) sistem nervos simpatic
d) b + c
e) a + b

58. Sistemul nervos simpatic are următoarele caracteristici, CU EXCEPŢIA:


a) este activ în situaţiile de calm, de odihnă, în care este importantă conservarea
energiei
b) stimularea sa creşte ritmul cardiac
c) pregăteşte organismul uman pentru reacţii de stress
d) stimularea sa duce la dilatarea pupilelor, lăsând să pătrundă mai multă lumină

59. Sistemul nervos parasimpatic are următoarele caracteristici, CU EXCEPŢIA:


a) este activ în situaţiile de calm, de odihnă, în care este importantă conservarea energiei
b) stimularea sa creşte ritmul cardiac
c) stimularea sa creşte activitatea digestivă
d) favorizează funcţia sexuală şi de reproducere

60. Următoarele afirmaţii despre senzaţii sunt adevărate, CU EXCEPŢIA:


a) recepţia senzorială este prima formă de comunicare a omului cu lumea exterioară
b) pe parcursul vieţii înregistrează o dezvoltare rapidă prin diferenţieri şi specializări
funcţionale
c) nu reprezintă sursa primară a cunoştinţelor
d) sunt procesele psihice cele mai simple

61. Care dintre următoarele afirmaţii este ADEVĂRATĂ cu privire la senzaţii:


a) pragul minimal absolut este cantitatea maximă de intensitatea a stimulului capabilă să
producă o senzaţie
b) pragul minimal absolut este cantitatea minimă de intensitatea a stimulului
capabilă să producă o senzaţie
c) pragul maximal absolut este cantitatea maximă de intensitate a stimulului care nu
mai produce o senzaţie, ci durere prin suprasolicitare
d) a + c
e) b + c

62. În funcţie de adaptabilitate, analizatorii pot fi rapid adaptabili, mediu adaptabili sau
greu adaptabili. Sensibilitatea algică este:
a) mediu adaptabilă
b) rapid adaptabilă
c) greu adaptabilă
d) nici un răspuns nu este corect
63. În funcţie de adaptabilitate, analizatorii pot fi rapid adaptabili, mediu adaptabili sau
greu adaptabili. Sensibilitatea olfactivă este:
a) mediu adaptabilă
b) rapid adaptabilă
c) greu adaptabilă
d) nici un răspuns nu este corect

64. Următoarele afirmaţii despre legea oboselii analizatorului sunt adevărate, CU


EXCEPŢIA:
a) „oboseala” analizatorului duce la creşterea nivelului de sensibilitate
b) analizatorii sunt sisteme care funcţionează cu consum de energie
c) mai predispuşi la oboseală sunt analizatorii vizual şi auditiv
d) oboseala senzorială poate apare prin: suprasolicitare, subsolicitare sau oboaseală de
aşteptare

65. Care dintre următoarele afirmaţii despre sensibilitatea cutanată este FALSĂ:
a) stimulii specifici pentru această sensibilitate sunt radiaţiile electromagnetice
b) este sensibilitatea aflată la baza comunicării cu mediul extern
c) este prima sensibilitate care se dezvoltă în viaţa omului (în ordine filogenetică)
d) la om sensibilitatea cutanată atinge o dezvoltare superioară comparativ cu alte animale,
datorită rolului deosebit pe care îl are în viaţa omului

66. La nivelul analizatorului cutanat se diferenţiază următoarele grupe principale de


senzaţii, CU EXCEPŢIA:
a) senzaţiile termice
b) senzaţiile tactile
c) senzaţiile vestibulare
d) senzaţiile algice (dureroase)
67. Care dintre următoarele afirmaţii despre organizarea analizatorului tactil (cutanat)
este FALSĂ:
a) receptorii tactili sunt celule specializate care au rolul de a capta energia mecanică a
stimulului şi a o transforma în excitaţie specifică
b) segmentul central este localizat la nivelul scoarţei cerebrale
c) segmentul intermediar (subcortical) este localizat la nivelul măduvei spinării
d) la nivelul segmentului central are loc analiza profundă a impulsurilor şi conştientizarea
acestora

68. Care dintre următoarele afirmaţii despre sensibilitatea termică este FALSĂ:
a) au rol în adaptarea individului la mediu
b) oferă informaţii despre temperatura mediului ambiant şi a obiectelor cu care individul
ia contact
c) apar senzaţii de „cald” sau „rece”, cu diferite nuanţe intermediare
d) pragurile sensibilităţii termice sunt identice, indiferent de zona corpului

69. Care dintre următoarele afirmaţii despre sensibilitatea algică (de durere) este FALSĂ:
a) se constituie într-o formă de sensibilitate nespecifică, fără organizare la nivelul unui
organ anatomic special constituit
b) nivelul sensibilităţii dureroase variază numai în funcţie de factorii externi (care
acţionează asupra receptorilor algici)
c) durerea poate fi însoţită de reacţii psihice şi vegetative
d) durerea poate fi modulată de substanţe endogene (opioidele endogene, endorfine)

70. Care dintre următoarele afirmaţii despre sensibilitatea gustativă este FALSĂ:
a) are rol foarte important în mecanismele de protecţie a omului
b) este o sensibilitate mecanică (receptorii pentru gust sunt mecanoreceptori)
c) este implicată în alimentaţia omului şi procesele metabolice
d) influenţează dispoziţia generală a individului
71. Următoarele afirmaţii despre sensibilitatea gustativă sunt adevărate, CU EXCEPŢIA:
a) receptorii sunt molecule proteice sensibile la excitanţii chimici
b) celulele gustative sunt localizate în special la nivelul limbii, dar şi în alte locuri din
cavitatea bucală
c) segmentul intermediar al analizatorului este localizat la nivelul scoarţei cerebrale
d) mugurii gustativi posedă în porţiunea apicală cili (microvili) care reprezintă, de fapt,
segmentul receptor propriu-zis

72. Care dintre următoarele afirmaţii despre sensibilitatea gustativă este FALSĂ:
a) pragul gustativ (la care apare senzaţia gustativă) variază în funcţie de vârstă
b) acuitatea gustativă este definitivă şi nu se poate dezvolta prin exerciţii
c) pragul gustativ (la care apare senzaţia gustativă) variază de la individ la altul
d) lumina creşte sensibilitatea gustativă

73. Care dintre următoarele afirmaţii despre sensibilitatea olfactivă este ADEVĂRATĂ:
a) are rol în depistarea substanţelor toxice
b) rol de modificare a stării psihoafective
c) este una dintre sensibilităţile mecanice
d) a + c
e) a + b

74. Care dintre următoarele afirmaţii în legătură cu sensibilitate olfactivă este FALSĂ:
a) celulele olfactive sunt localizate la nivelul regiunii superioare a cavităţii nazale
b) aria olfactivă de la nivelul scoarţei cerebrale se află în legătură strânsă cu
hipotalamusul (centrul de reglare al comportamentului alimentar şi sexual)
c) analizatorul olfactiv este singurul care nu are centru subcortical, ocolind talamusul
d) celulele olafctive sunt celule receptoare de stimuli mecanici (mecanoreceptori)

75. Care dintre următoarele afirmaţii despre pragul olfactiv (la care apare senzaţia
olfactivă) este FALSĂ:
a) pragul olfactiv este acelaşi la fiecare individ
b) înfometarea scade sensibilitatea olfactivă
c) acuitatea olfactivă se poate dezvolta prin exerciţii
d) a + c
e) a + b

76. Care dintre următoarele afirmaţii despre miros este ADEVĂRATĂ:


a) se pare că bărbaţii au o sensibilitate olfactivă mai redusă decât a femeilor
b) olfacţia are influenţă puternică asupra sistemului nervos vegetativ
c) există o strânsă interdependenţă între analizatorul olfactiv şi cel gustativ
d) a + b + c
e) a + c

77. Care dintre următoarele afirmaţii despre senzaţiile gustative este FALSĂ:
a) centrii nervoşi subcorticali sunt localizaţi la nivelul trunchiului cerebral (bulbul
rahidian) şi talamus (releul sensibilităţii)
b) celulele gustative sunt localizate doar la nivelul limbii
c) mugurii gustativi reprezintă segmentul periferic al analizatorului gustativ şi conţin
receptorii pentru această sensibilitate
d) mugurii gustativi posedă în porţiunea apicală cili (microvili) care reprezintă, de fapt,
segmentul receptor propriu-zis

78. Care dintre următoarele afirmaţii despre analizatorul vizual este ADEVĂRATĂ:
a) are rol extrem de important în orientarea omului, deplasarea acestuia,
cunoaşterea mediului extern
b) furnizează informaţii despre adâncimea, distanţa, forma, culoarea şi mişcarea
obiectelor
c) se consideră că analizatorul vizual furnizează cea mai mare cantitate de
informaţie din mediul extern
d) a + b
e) a + b + c
79. Care dintre următoarele afirmaţii despre globul ocular este FALSĂ:
a) are formă sferică
b) membrana internă a globului ocular este reprezentată de scleră
c) corpul ciliar este alcătuit din muşchii ciliari şi procesele ciliare
d) irisul este o membrană colorată diferit de la individ la altul

80. Următoarele afirmaţii despre iris (componentă a globului ocular) sunt adevărate, CU
EXCEPŢIA:
a) este situat în faţa cristalinului
b) culoare irisului este dată de cantitatea de pigment
c) prezintă în centru un orificiu numit retină, care are capacitatea de a-şi micşora sau mări
diametrul
d) irisul este o membrană colorată diferit de la individ la altul

81. Următoarele afirmaţii sunt adevărate despre retină (componentă a globului ocular),
CU EXCEPŢIA:
a) este ţesutul fotosensibil (structura receptoare) al ochiului
b) are capacitatea de a transforma energia termică în impuls electric
c) este membrana mijlocie a globului ocular
d) b + c
e) a + c

82. Care dintre următoarele afirmaţii despre analizatorul vizual este ADEVĂRATĂ:
a) celulele cu bastonaş sunt responsabile de vederea diurnă (ziua)
b) celulele cu bastonş sunt responsabile de vederea colorată
c) celulele cu conuri sunt responsabile de vederea nocturnă
d) celulele cu bastonaş sunt de un singur tip, iar cele cu conuri sunt de trei tipuri

83. Care dintre următoarele afirmaţii despre analizatorul vizual este FALSĂ:
a) segmentul central este localizat la nivelul scoarţei cerebrale, în lobul frontal
b) celulele cu conuri sunt responsabile de vederea diurnă (fotopică)
c) celulele cu bastonaş sunt responsabile de vederea nocturnă (scotopică)
d) celulele cu conuri sunt de trei tipuri: roşu, verde şi albastru-sensibile

84. Care din următoarele NU face parte dintre mediile refringente ale ochiului:
a) umoarea apoasă
b) cristalinul
c) sclera
d) umoarea vitroasă

85. Imaginea formată pe retină are următoarele caracteristici, CU EXCEPŢIA:


a) este răsturnată
b) este reală
c) este mai mică decât obiectul privit
d) este virtuală

86. Care dintre următoarele afirmaţii despre vedere este ADEVĂRATĂ:


a) vederea fotopică este vederea pe timp de noapte
b) fâşia spectrală detectată de om este cuprinsă între 390 şi 790 nm
c) vederea scotopică este vederea pe timp de zi
d) adaptarea retinei la întuneric se face rapid şi fără dificultate

87. Care dintre următoarele afirmaţii despre vedere este ADEVĂRATĂ:


a) segmentul razelor infraroşii se află sub 390 nm
b) adaptarea retinei la întuneric se face complet după maxim 5 minute
c) vederea scotopică este vederea pe timp de zi
d) reflexul de acomodare este cel ce menţine imaginea clară indiferent de distanţa
obiectului vizat

88. Care dintre următoarele afirmaţii este ADEVĂRATĂ despre analizatorul vestibular
(de echilibru):
a) rolul sistemului vestibular este de menţine echilibrul static şi dinamic al
organismului
b) are rol de a menţine constantă privirea spaţială a ochilor în momentele în care
capul se mişcă
c) analizatorul vestibular funcţionează independent de aparatul oculomotor
d) a + b
e) a + b + c

89. Care dintre următoarele afirmaţii este FALSĂ în legătură cu analizatorul vestibular
(de echilibru):
a) este o sensibilitate diferită de la individ la altul
b) este o sensibilitate care se poate exersa
c) segmentul periferic este localizat la nivelul urechii mijlocii
d) rolul sistemului vestibular este de menţine echilibrul static şi dinamic al organismului

90. Care dintre următoarele afirmaţii este FALSĂ în legătură cu frecvenţa sunetelor
recepţionate de analizatorul auditiv:
a) câmpul auditiv reprezintă totalitatea sunetelor care produc o senzaţie auditivă
b) urechea umană este sensibilă la sunete cu frecvenţă între 20 000 cicli/secundă
(Hz) şi 1 milion cicli/secundă (Hz)
c) câmpul auditiv se reduce treptat o dată cu înaintarea în vârstă
d) frecvenţa sunetelor reprezintă numărul de vibraţii pe secundă şi se exprimă în
cicli/secundă sau Hz

91. Care dintre următoarele afirmaţii este ADEVĂRATĂ despre infrasunete:


a) domeniul infrasunetelor se află sub 16 Hz (după alţii 20 Hz)
b) infrasunetele provoacă senzaţii auditive puternice la om
c) diferite vietăţi folosesc în mod normal transmiterea şi comunicarea pe calea
infrasunetelor
d) a + b
e) a + c

92. Care dintre următoarele afirmaţii este ADEVĂRATĂ despre ultrasunete:


a) domeniul ultrasunetelor se află sub 16 Hz (după alţii 20 Hz)
b) ultrasunetele au mare aplicabilitate în medicină, dar şi în alte domenii
tehnologice
c) domeniul ultrasunetelor se află peste 20 000 Hz
d) a + c
e) b + c

93. Care dintre următoarele afirmaţii este FALSĂ despre caracteristicile sunetelor
receptate de analizatorul auditiv:
a) deşi nu produc senzaţie auditivă, la om infrasunetele nu trec neobservate, ci pot
determina de regulă apariţia unei stări de nelinişte, anxietate, frică
b) urechea umană recepţionează zgomote cu intensităţi între 0 (pragul inferior) şi 140 dB
(pragul superior)
c) liliecii, delfinii pot emite infrasunete care se vor întoarce la propriul aparat de captare
sub formă de semnale ecou
d) zgomotele normale, care nu produc oboseală şi nici afectarea analizatorului auditiv,
sunt situate între 0 şi 60 dB
oate sunt adevarate
94. Care dintre următoarele segmente NU aparţine urechii externe:
a) fereastra rotundă
b) timpanul
c) pavilionul urechii
d) a + b
e) b + c
95. Care dintre următoarele afirmaţii este FALSĂ despre urechea externă:
a) undele sonore captate de pavilionul urechii sunt transmise pe cale aeriană prin canalul
auditiv extern către timpan
b) este alcătuită din pavilionul urechii şi canalul auditiv extern
c) conţine cele trei oscioare: ciocanul, nicovala şi scăriţa
d) canalul auditiv extern este liber în interior pentru a nu cauza perturbarea transmiterii
undelor sonore

96. Care dintre următoarele afirmaţii este FALSĂ despre urechea medie:
a) conţine glande care secretă cerumen
b) conţine cavitatea (casa) timpanului
c) conţine cele trei oscioare: ciocanul, nicovala şi scăriţa
d) este separată de urechea externă prin timpan

97. Care dintre următoarele afirmaţii este FALSĂ despre timpan:


a) presiunea identică pe feţele timpanului este menţinută datorită comunicării urechii
mijlocii cu naso-faringele prin intermediul trompei lui Eustachio
b) integritatea anatomică a timpanului este condiţia de bază pentru trasmiterea sunetelor
c) cavitatea timpanului este mică şi conţine aer, sub aceeaşi presiune ca şi aerul
atmosferic
d) timpanul este o membrană rigidă şi extrem de dură

98. Care dintre următoarele structuri NU face parte din organizarea urechii interne:
a) cohleea
b) scăriţa
c) labirintul membranos
d) organul Corti
99. Care dintre următoarele afirmaţii este FALSĂ despre organizarea şi funcţionarea
urechii interne:
a) cohleea are forma unei cochilii de melc
b) structura receptoare prorpiu-zisă a analizatorului auditiv este endolimfa
c) urechea internă este compusă din două labirinte: labirintul osos şi labirintul
membranos
d) celulele receptoare auditive sunt mecanoreceptori ciliaţi

100. Care dintre următoarele afirmaţii despre organizarea şi funcţionarea analizatorului


auditiv este FALSĂ:
a) segmentul central al analizatorului auditiv (cortexul auditiv primar) este localizat
la nivelul lobul parietal
b) structura receptoare prorpiu-zisă a analizatorului auditiv este organul Corti
c) ciocanul şi scăriţa posedă fibre musculare care contribuie la articularea optimă a celor
trei oscioare
d) organul lui Corti conţine numeroase tipuri de celule, printre care şi celulele receptoare,
ciliate

101. Care dintre următoarele întrebări este ADEVĂRATĂ despre analizatorul auditiv:
a) urechea umană este sensibilă la sunete cu frecvenţă între 16 şi 20 000
cicli/secundă (Hz)
b) câmpul auditiv creşte treptat o dată cu înaintarea în vârstă
c) structura receptoare propriu-zisă a analizatorului auditiv este organul Corti
d) a + b
e) a + c