Sunteți pe pagina 1din 1

Calasa a VII- a

Fișă de lucru
Credința în primele comunități creștine

I. Completați spațiile libere cu informațiile corespunzătoare din paranteză:


Primii care s-au convertit la creştinism au fost…………….. Creştinismul este o religie
………………… şi promovează ca virtute principală ………………… Primii creştini
erau denumiți ………………… şi au fost convertiţi de către …………………..…………
(evreii, monoteistă, politeistă, apostoli, ucenici, iubirea, păgâni, romani)

II. Citiți textul de mai jos:


Din Ierusalim, Sfinții Apostoli au pornit în misiune și au vestit Evanghelia în Iudeea,
Samaria și Galileea, întemeind apoi comunități creștine în toate regiunile pământului cunoscute
la acea vreme. În misiunea lor au fost ajutați de Duhul Sfânt, care săvârșea prin ei nenumărate
minuni, întărind prin aceasta credința celor din jur. Sfântul Apostol Petru a vindecat un olog în
Ierusalim (Faptele Apostolilor 3, 2-11), a înviat-o pe tânăra Tavita din Iope (Faptele Apostolilor
9, 36-42) și l-a convertit la creștinism pe sutașul roman Cornelius din Cezareea Palestinei
(Faptele Apostolilor 10). În anul 50 a avut loc un sinod la Ierusalim, la care au participat Sfinții
Apostoli și preoții din cetatea sfântă. Acolo s-a decis ca păgânii care doresc să devină creștini să
nu treacă mai întâi la iudaism și abia apoi la creștinism, ci să fie primiți prin baia botezului în
sânul Bisericii, fiindu-le cerut să se ferească de jertfele idolilor și de păcate mari (Faptele
Apostolilor 15).
1. Răspundeți la următoarele întrebări:
a. Cine i-a ajutat pe Sfinții Apostoli în misiunea lor?
b. Cum se numește orașul în care Apostolul Petru a săvârșit o minune? Ce a făcut el?
c. Ce eveniment a avut loc în anul 50 la Ierusalim?
2. Enumerați hotărârile care au fost luate la Sinodul de la Ierusalim în anul 50.

S-ar putea să vă placă și