Sunteți pe pagina 1din 20

Şcoala Gimnazială Movila Banului

BISERICA
semnificaţii
Biserica este locașul sfânt
în care credincioșii se adună pentru a participa sfintele slujbe, a se ruga și
asculta învățătura Mântuitorului Iisus Hristos.
Privită de sus, biserica
are formă de cruce – sacrificiul
Domnului Hristos stă la baza
întemeierii sale

Biserica- corabia în care


străbatem marea vieţii,
pentru a ajunge în
Împărăţia lui Dumnezeu
Biserica Crucea
Turlele Crucea forma exterioară

Este orientată cu altarul spre răsărit, deoarece răsăritul simbolizează lumina


pe care a adus-o Mântuitorul prin venirea Sa în lume
BISERICA
părţi componente
PRONAOSUL
 prima încăpere a
bisericii;
 aici se păstrează
cristelniţa (vasul
de botez) şi
steagurile
pentru
înmormântări
Iconostas
( catapeteasma bisericii)
NAOSUL Stranele
cântareţilor

altar
N
A
O
S

ÎNCĂPEREA ÎN CARE STAU CREDINCIOŞII ÎN TIMPUL SLUJBELOR


NAOSUL

Steaguri
(prapori)

Tetrapoduri
Scaunul arhieresc

Se află în partea dreaptă a naosului bisericii


Este locul pe care îl ocupă arhiereii (episcopi, miropoliţi, patriarh) care
vin în vizită
ALTARUL
–partea cea mai sfântă a bisericii, fiind despărţită
de naos prin catapeteasmă
Aici nu intră decât slujitorii Bisericii (dascăli, diaconi, preoţi, episcopi, patriarh)
Sfânta Masă

Se află în mijlocul altarului.


În piciorul ei se află sfinte moaşte.
Obiecte de cult - Antimisul
Antimisul - pânză
de formă dreptunghiulară, pe
care este pictată icoana
Punerii în mormânt a
Domnului Iisus Hristos

Fără Antimis nu e
posibilă săvârşirea Sfintei
Liturghii

În partea de sus a Antimisului se află


o părticică din moaştele unui sfânt
Obiecte de cult - Sfânta Evanghelie

Sfânta Evanghelie -
cuprinde Cuvântul lui Dumnezeu
CRUCEA

Înfăţişează răstignirea Domnului Iisus Hristos , pentru


mântuirea lumii
Crucea Răstignirii
 Este o cruce mare,
din lemn, pe care
este pictată
răstignirea
Mântuitorului Iisus
Hristos
 Se află pe Sfânta
Masă, alături de
candela mereu
aprinsă
Sfântul Chivot

În el se păstrează Sfânta Împărtăşanie


pentru bolnavi, copii, bătrîni
SFEŞNICELE
UNITATEA DUMNEZEIRII

Sfeşnicul cu 2 braţe
simbolizează cele două
firi ale Mântuitorului
SFÂNTA TREIME (TATĂL, FIUL, SFÂNTUL
DUH)

CELE 7 SFINTE DARURI ALE DUHULUI SFÂNT ( dragostea,


bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa)
PROSCOMIDIAR
 Este o nişă (adâncitură)
în partea stângă a
peretelui altarului, unde
se pregătesc darurile de
pâine şi vin pentru
Sfânta Liturghie- prima
parte a Sfintei Liturghii
(Proscomidia)
 Aici se păstrează Sfântul
Potir, Sfântul Disc,
linguriţa, copia (cuţitul),
Steluţa
Obiectele de cult din Proscomidiar
Darurile credincioşilor
 Lumânările - Lumina este semn al prezenţei lui Dumnezeu.
Pentru că Dumnezeu este lumină în cel care aprinde o
lumânare, iar cel care aprinde o lumânare se arată iubitor de
lumină, adică de Dumnezeu.
 Pâinea şi vinul - Aducerea darului de pâine şi vin la altar de
către fiecare credincios este primul act al participării efective
la slujbă şi, în acelaşi timp, una din condiţiile împlinirii depline
a caracterului de împreună slujire a clerului şi a credincioşilor
la Sfânta Liturghie. Darul adus la altar este o jertfă a iubirii
prin care credinciosul se dăruieşte pe sine însuşi şi întreaga
creaţie lui Dumnezeu. Pe de altă parte, Sfânta Liturghie este
slujba în care Biserica aduce jertfa iubirii şi a unităţii.
 Uleiul – pentru aprinderea candelelor, pentru Taina
Sfântului Maslu, pentru miruirea credincioşilor
 Flori – mărturisirea dragostei, exprimarea respectului,
bucuriei de a fi între cele sfinte
Reguli de comportare în biserică
 Pozitia traditionala pentru rugaciune in Biserica Ortodoxa a fost si este de a
sta in picioare
 Cel mai bine ar fi sa ajungeti la biserica inainte de inceperea slujbei religioase
 În timpul slujbelor trebuie să respectăm liniştea
 Aprinderea lumanarilor cand ne rugam sunt ca un supliment/ajutor la
rugaciunile pe care le facem. Ortodocsii, in mod obisnuit, aprind lumanarile
cand intra in biserica si atunci e de obicei cel mai potrivit moment sa le
aprindem
 Cand intram in biserica, traditional este sa ne inchinam, sa veneram si sa
sarutam icoanele cu evlavie
 Cel mai potrivit mod de a saluta sau a va arata respectful fata de preot sau
episcop este sa cereti binecuvantarea lui si sa-i sarutati mana dreapta
 Sa ne imbracam modest,nu intr-un mod care sa atraga atentia asupra
noastra
 Sa nu plecam in timpul slujbei, ci dupa miruire

S-ar putea să vă placă și