Sunteți pe pagina 1din 5

1.

Realizați un model de analiză a varianței cu un factor (ANOVA cu un factor)


pentru a evidenția
existența unor diferențe semnificative ale vânzărilor de produse muzicale
(Vanzari_Muzica) pe
genuri (Gen).
Testați egalitatea varianțelor variabilei Vanzari_Muzica pe genuri cu un test
Levene.
Produceți grafice rezumative și de diagnostic.

I) Codul sursa

*Program P0901d.sas;
ods graphics on;
options ls=74;
title "Realizarea a unei analize ANOVA cu un factor cu PROC GLM";
proc glm data=STAT.MAGAZIN plots = diagnostics;
class Gen;
model Vanzari_Muzica = Gen / ss3;
means Gen / hovtest;
run;
quit;
ods graphics off;

II) Rezolvarea cerintei

a) Acest studiu are scopul de a determina daca exista o diferenta a valorii


vanzarilor produselor muzicale in functie de genul persoanei care a facut
achizitia. Datele colectate se refera la 200 de tranzactii realizate de clientii
unui lant mondial de magazine, descrise prin localizarea regionala a
magazinului, situatia in care tranzactia a avut loc sau nu ca raspuns la o
campanie publicitara, genul clientului si valoarea achizitiilor de carti, produse
electronice si produse muzicale.

b) Analiza noastra a implicat doua variabile, si anume:


- Variabila independenta este genul (denumita Gen), si are doua valori,
feminin si masculin;
- Variabila dependenta reprezinta valoarea vanzarilor de produse muzicale
(denumita Vanzari_Muzicale) masurata pe o scala de tip raport (unitatea
de masura este Dolari Americani)

c) Modelul statistic folosit este ANOVA cu un factor;


d) Ipoteza nula ( H 0): 𝜇1 = 𝜇2; In populatia statistica a tranzactiilor, nu exista
diferente ale valorilor medii ale vanzarilor de produse muzicale intre genurile
feminin si masculin.

e) Ipoteza alternativa ( H 1) ; In populatia statistica a tranzactiilor, exista o


diferenta a valorii medii a vanzarilor de produse muzicale intre cele doua
genuri, feminin si masculin.

f) Statistica obtinuta este F(1,198) = 18,80

g) Probabilitatea de test obtinuta este p<0,0001

h) Concluziile asupra ipotezei nule: Respingem ipoteza nula

i) Magnitudinea efectului tratamentului: R2=0,09(efect moderat al tratamentului)

j) Tabelul ANOVA
k) Grafice de prezentare a rezultatelor

Graficul 1: Analiza diagnostic a vanzarilor de produse muzicale pe genuri


(feminin si masculin).
Graficul 2: Valorile medii ale vanzarilor de produse muzicale pe genuri
(feminin si masculin).

l) Descrierea narativa a rezultatelor si concluziilor

Acest studiu are scopul de a determina daca exista o diferenta a valorii vanzarilor
produselor muzicale in functie de genul persoanei care a facut achizitia. Datele
colectate se refera la 200 de tranzactii realizate de clientii unui lant mondial de
magazine, descrise prin localizarea regionala a magazinului, situatia in care
tranzactia a avut loc sau nu ca raspuns la o campanie publicitara, genul clientului si
valoarea achizitiilor de carti, produse electronice si produse muzicale.

Analiza noastra a implicat doua variabile, si anume: variabila independenta este


genul (denumita Gen), si are doua valori, feminin si masculin, si variabila
dependenta reprezinta valoarea vanzarilor de produse muzicale (denumita
Vanzari_Muzicale) masurata pe o scala de tip raport (unitatea de masura este Dolari
Americani).

Rezultatele au fost analizate cu un model ANOVA cu un factor. Testul de


omogenitate Levene si analiza de diagnostic prezentata in Graficul 1 arata supozitiile
modelului referitoare la independenta observatiilor, normalitatea valorilor reziduale si
omogenitatea variantelor variabilei dependente pe clase ale variabilei independente
sunt validate.
Analiza a scos in evidenta un efect semnificativ al genului in vanzarile de produse
muzicale, cu o statistica de test F(1,198)=18,80, p<0,0001. Variatia vanzarilor este
explicata de model in proportie de 9%, ceea ce indica o putere explicativa moderata(
calculata cu ajutorul coeficientului de determinare R2). Mediile vanzarilor sunt
descrise in Graficul 2, din care observam ca vanzarile medii ale genului masculin
sunt mai mari decat cele ale genului feminin.

2. Ce alte analize ANOVA cu un factor puteți realiza pe baza datelor din setul
de date MAGAZIN?

O alta analiza ANOVA cu un factor o putem realiza si pentru a afla diferenta valorii
vanzarilor de carti in functie de genul cumparatorului, si astfel putem afla in urma
acestei analize daca femeile cumpara sau nu mai multe carti decat barbatii.