Sunteți pe pagina 1din 3

Staicu C Maria-Madalina

Grupa 704
Specializare: Drept
Universitatea Romano-Americana

Proiect retorică- semestrul II

A. Analizaţi argumentul propus în paragraful
de mai sus şi încercaţi să-i evaluaţi validitatea.

În primul rând,putem remarca faptul că din punct de vedere
formal sunt întrunite condiţiile necesare pentru a nu contesta validitatea
acestuia.În fond, această este o falsă reprezentare, în măsură în care, se poate semnala o
argumentare echivocă, îndoielnică, bazată pe
incertitudini şi supoziţii irelevante,comparaţii lipsite de fond  prin care doreşte să
inducă în eroare interlocutorul.Scopul principal îl reprezintă persuasiunea, convingerea
cititorului, impunerea unui punct de vedere palpabil,dar aflat în imposibilitatea de a fi
dovedit cu argumente valide, probe concrete.
Mai mult decât atât, tema abordată este evidenţiată încă din incipitul textului:
"a tăgădui existenţa Satanei şi realitatea duhurilor rele ", subiect
de mare interes şi vervă,ce frapează prin mister,incertitudine,iar,pe de o parte, printr-
o conotaţie religioasă, fapt ce potenţează caraterul cutumiar,de lungă durata a acesteia. Pe
de altă parte,prin abordarea acesteia se observă apelarea la "popor" mai degrabă decât la ra
ţiune. Acordul la concluzie este câştigat nu prin oferirea de argumente valide, ci prin
stârnirea sentimentelor mulţimii. Acest argument poartă denumirea de ad populum.
Concluzia este cel mai bun exemplu în acest sens: "
Or, dacă durerea,ura,războiul,suspiciunea,rasismul şi alte
rele sunt manifestări ale lucrării diavolului, cine ar mai putea spune că nu există dovezi
ale acestei realităţi în lumea de azi?" . Se observă plasarea unor
sentimente, stări negative,întâmplări nefaste, generate,în fond, de cauze
externe şi individuale, care-l ajută la susţinerea argumentului, să generalizeze şi  să 
sesibilizeze pentru a vulnerabiliza ţintă pe care doreşte să o persuadeze.
În al doilea rând, argumentele expuse care întăresc ipoteza sunt afectate de nulitate
deoarece nu pot fi demonstrate, testate în mod valabil. Sunt rupte de contiunt, introduse
doar pentru abstractizarea înţelesului şi  greutatea transmiterii mesajului clar si
concis. În acest mod,cititorul
este pus în dificultate,cei neatenţi sau cu deficienţe în logică considerându-le drept valide.
Un exempu în acest sens îl reprezintă comparaţia existenţei duhurilor rele cu electricitatea,
evidenţiindu-se aparentele similitudini dintre cele două concepte aflate la capete diferite
de percepţie. Acest lucru fiind sesizabil doar apofundand  înţelesul lor, intrând în analizarea
structurii frazelor respective. Ne aflăm în faţă unei argumentări sofistice,destinată să-
i convingă pe toţi,lucru ce se va realiza doar cu cei neatenţi sau creduli.
În concluzie,putem afirmă existenţa aparentei validităţi formale a textului. De
asemenea, am expus argumentele necesare prin care se remarcă faptul că este vorba de o
argumentare sofistică,cu numeroase erori de conţinut şi structura a frazelor,având un scop
bine definit şi caracteristici specifice pregnante.

B. Analizaţi figurile retorice dintr-o reclama\clip TV.

“DEGEABA!”- CONCERT SUSTINUT DE TUDOR


GHEORGHE

În contextul mai larg reprezentat de comemorarea a 25 de ani


de la Revoluţia Română, se integrează campania susţinută de postul de televiziune A3,
pentru cinstirea eroilor-martiri din Decembrie’89 şi spoturile publicitare
incitante, anunţând spectacolul “Degeaba!” Publicitatea prea puţin bogată în figuri
de stil retorice, s-a bazat în schimb pe argumente având menirea de a convinge
publicul să participe la acest “eveniment cultural” fie în Sala Mare a Palatului,
fie, prin intermediul transmisiei televizate, “în direct şi în exclusivitate”, oferită de A3,
partener media (cine n-a avut acces în sala, încăpând cu ora 19.00, a avut parte la TV de
15 minute de publicitate a numeroşilor sponsori şi de o întrerupere de 10 minute a
transmisiei, de asemena în scop publicitar). 

Argumentele campaniei publicitare au exploatat în mod


eficient aşteptările publicului din perspectiva înaltului nivel
artistic: priză la public consolidată de-a lungul timpului a “maestrului” Tudor Gheorghe,
participarea “muzicienilor de excepţie” ai Orchestrei Naţionale Radio şi ai corului Madrigal,
precum şi a unei trupe rock, sub bagheta dirijorului Marius Hristescu, într-un “spectacol
pe care fiecare român trebuie să-l vadă o dată în viaţă”. 
Argument de ordin afectiv: “Cel mai emoţionant concert din ultimii 25 de ani, un
spectacol –manifest semnat şi interpretat de Tudor Gheorghe”. 
Argument pentru cei interesaţi de mersul politicii interne, mai ales în perioada post-
electorală: “un repertoriu îmbogăţit, adaptat noilor evenimente din peisajul politic
autohton”. 
Argumente puternice de ordin emoţional-patriotic: 
Campania publicitară TV. A fost presărată cu fragmente din cântecele cu texte percutante
ale protagonistului, subsumate titlului generic “Degeaba!”. 
“Pentru noi luminile s-au stins” – metaforă vieţii pierdute, răpite eroilor - martiri.  “Şi s-
a şters vopseaua din icoane” o sinecdocă semnificând dispariţia chipurilor
eroilor din portretele-icoane, dar, mai grav, şi din memoria celor ce n-ar trebui să-i
uite transformând în zădărnicie sfântul sacrificiu; încercare de sensibilizare a celor
responsabili de soarta actuală a românilor. 
Un impact emoţional deosebit de puternic îl au versurile cu un conţinut apocaliptic-
hiperbolic: “Au făcut copiii noştri dinţi!/ Muscă din bunici şi din părinţi./Muscă din…”etc.
Sensul este ambiguu, susceptibil unor interpretări diferite: poate fi o
aluzie la tineretul care s-a ridicat împotriva regimului comunist, în Decembrie’89,
dar şi la tineretul de azi care s-
au săturat de conducători cu mentalităţi păguboase. Însuşi titlul unui cântec “Degeaba!”,
trimite cu gândul la antiteză între aşteptările revoluţionarilor, în general ale
poporului român şi realitatea cotidiană într-o nesfârşită
tranziţie, semnificaţia antitezei fiind cristalizată şi în titlul afişului: “Degeaba!” 
Sentinţa-maximă: “Poporul care-şi uită eroii îşi merită soarta” nu mai are nevoie de
nicio interpretare, corolarul ei fiind îndemnul de a cinsti sacrificiul suprem al eroilor: “Ei au
murit pentru că noi să fim liberi, să ne trăim visurile”. 
Concluzia sună tot că o sentinţa: “Români, aveţi toate motivele să fiţi alături de
A3, într-o ediţie specială [plină de publicitate, cu riscul de a tăia din programul concertului-
n.a.] pentru sufletul lor [al eroilor-presupun] şi pe sufletul nostru [probabil partenerul
media şi spectatorii cu simţăminte patriotice]. Da viaţă eroilor!”