Sunteți pe pagina 1din 8

Utilaje in industria alimentara III IPA, CEPA

Conf.dr.ing. Liliana Mihalcea

PROIECTAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢIE IN


INDUSTRIA ALIMENTARA (continuare)
7. PROIECTAREA CORPULUI PRINCIPAL DE FABRICATIE
(continuare)
7.4. Reprezentarea si identificarea aparatelor de masura,
control si automatizare AMCA
AMCA se reprezinta si se identifica pe schema tehnologica de legaturi.

Identificarea AMCA se realizeaza prin 2 elemente:

A. Un grup de litere pentru identificarea functionala

B. Un numar pentru identificarea buclei

A. Identificarea functionala presupune adoptarea unui grup de litere cu urmatoarele


semnificatii:

- Prima litera indica parametrul masurat sau parametrul de initiere.

- Urmatoarea litera indica functiile aparatului

Identificarea functionala a unui aparat se realizeaza in acord cu functia sa si nu cu


aspecte legate de constructia sa.

Ex: indicator de debit pentru masurarea diferentei de presiune este FI (Flow Indicator),
nu PDI (Indicator of Pressure Difference).

Prima litera se alege tinand cont de variabila masurata si nu de variabila asupra careia se
actioneaza. Ex: un robinet de reglare a debitului in acord cu comanda de la regulator de
nivel este notat LV (si nu FV).

1
Utilaje in industria alimentara III IPA, CEPA
Conf.dr.ing. Liliana Mihalcea

Literele urmatoare de identificare functionala definesc una sau mai multe functii. Astfel:

- Litere functionale:

 de modificare (maxim, mediu, minim) se adauga la celelalte litere de


identificare si se plaseaza imediat dupa literele pe care le modifica. Ex:
indicator de nivel maxim LIH.

Obs. Utilizarea literei de modificare este recomandata, dar totusi optionala.

 de afisare sau pasive urmeaza prima litera in orice succesiune.Ex: indicator si


avertizor de temperatura TIA.

 de iesire vor urma literelor de afisare sau pasive. Ex: indicator, avertizor si
regulator de presiune PIAC.

Obs. Exceptie litera C (reglare) care precede litera de iesire V (robinet). Ex:
robinet de reglare manuala HCV

Pentru toate AMCA, alegerea literelor pentru identificarea funcțională se face folosind
recomandarile din tabelul 1.

2
Utilaje in industria alimentara III IPA, CEPA
Conf.dr.ing. Liliana Mihalcea

Tabelul 1. Simboluri literale pentru parametri și


funcții
PRIMA LITERA LITERELE URMATOARE
Functie de
Simbol Litera Funtie de Litera
Parametrul afisare sau
modificatoare iesire modificatoare
pasiva
Semnalizare
A Analiza (4)
de alarma
Semnificatie
B Flacara
la alegere (1)
Conductivitate
C electrica
Reglare
Densitate / Diferential
D Greutate specifica (3)
Element
E Tensiune
primar
F Debit Raport (3)
G Dimensiune Sticla (7)
H Actionare manuala Maxim (5)
Intensitate de
I curent
Indicare
Statie de
K Timp, program
comanda
Lampa pilot Minim (5)
L Nivel
(8)
Mediu sau
M Umiditate intermediar
(5)

Semnificatie la Semnificatie
N alegere (1) la alegere
Semnificatie la Orificiu
O alegere (1) (restrictie)
Punct de
P Presiune (vacuum)
incercare
Integrare sau
Q Cantitate
sumare (3)
R Radioactivitate Inregsitrare
S Viteza, frecventa Siguranta (6) Comutare
T Temperatura Transmisie
Functii
U Variabila multipla
multiple
V Vascozitate Robinet
Teaca de
W Greutate, forta
protectie
X Neclasificat (2) Neclasificat
Releu sau
Semnificatie la
Y alegere (1)
element de
calcul

3
Utilaje in industria alimentara III IPA, CEPA
Conf.dr.ing. Liliana Mihalcea

Semnificațiile cifrelor din tabelul anterior sunt:

(1) se adoptă pentru o literă cu semnificție la alegere și poate avea o semnificație ca


primă literă dar se definește o singură data pentru intreg proiectul.

(2) Se afoptă pentru litera neclasificată / nespecificate în tabelul anterior și se


recomandă adoptarea o singură data sau în mod limitat.

(3) Se adoptă pentru orice primă literă, prin utilizare în combinație cu literele
modificatoare (de ex. D – diferențial, F – raport, Q – integrare / sumare) și va avea o
semnificație noua, iar combinația de litere formată va fi considerată ca primă literă a
identificării funcționale (de ex: PDI masoara presiunea diferențială, iar PI masoara
presiunea).

(4) Se adoptă ca primă literară A (analiza) și acoperă toate analizele care nu sunt
specificate in tabelul anterior. Acest tip de analiză va fi specificat în exteriorul
semnului convențional pe schema tehnologică de legaturi.

(5) Se adoptă pentru utilizarea termenilor de modificare din coloanele 3 si 6 (minim,


maxim, mediu, intermediar)

(6) Se adoptă ca litera modificatoare termenul S (sigurantă)pentru elementele primare si


cele finale de comandă cu rol de protecție (de ex: robinet autocomandat care
impiedică creșterea presiunii peste o anumită valoare se simbolizează PCV).

(7) Se adoptă pentru funcția pasivă notată cu G și se aplică pentru aparatele cae asigură
o examinare directă, necalibrată a procesului.

(8) Se adoptă litera L, ca litera pasivă pentru a simboliza o lampă pilot ce poate fi ca
primă literă sau literă următoare.

4
Utilaje in industria alimentara III IPA, CEPA
Conf.dr.ing. Liliana Mihalcea

Modalități de reprezentare a elemetelor de automatizare în schemele tehnologice de


legaturi

Nr.
Semn conventional Denumire Destinatie
crt.
1 Montat local Aparate pentru un singur
parametru si orice
numar de functii.

2 Montat pe tablou de ordinul 1 (sau pe


tablou de ordinul 2).
Se poate desena o linie orizontala dubla
in locul unei singure linii, fara a mai
inscrie numarul adiacent simbolului.
3 Montat pe spatele tabloului
(deiferentierea tablourilor se realizeaza
la ca pct.2).

4 Montat local Aparate pentru doi


parametri.
Optional aparate cu un
parametru si ma multe
5 Montat pe tablou (diferentierea functii.
tablourilor ca la pct. 2).

6 Montat in spatele tabloului auxiliar


(diferentierea tablourilor se face ca la
pct.2).
Aux

5
Utilaje in industria alimentara III IPA, CEPA
Conf.dr.ing. Liliana Mihalcea

Exemplu de schema tehnologica de legaturi cu elemente de automatizare

TI – indicator temperatura, aparat montat local


FI - indicator debit , aparat montat pe tablou

In cadrul proiectelor de diplomă, toate elementele de automatizare din schema


tehnologică de legaturi, se explică/detaliază tabelar.

6
Utilaje in industria alimentara III IPA, CEPA
Conf.dr.ing. Liliana Mihalcea

Exemplu de prezentare a elementelor de automatizare în cadul proiectelor de diploma

Nr. crt. Aparate de masura, control si automatizare


Simbol adoptat Montare Caracteristici
1 TI Pompa centrifugala Indica local temperatura
101 (poz.tehn. 1) pe conducta de laptelui integral la receptie
2 FI refulare Indica local debitul laptelui
102 integral la receptie
3 QI Insumeaza local cantitatile
103 de lapte integral la receptie
4 TIR Schimbatorul de caldura cu Indica si inregistreaza
104 placi cu rol de racitor temperatura laptelui racit
(poz.tehn.3)
5 TI Pe suprafata exterioara a Indica local temperatura
105 tancurilor izoterme laptelui
(2 buc) (poz.tehn.4A si 4B)
6 TI Zona B a schimbatorului de Indica local temperatura
106 caldura cu placi (poz.tehn 8) laptelui
7 PT Indica local presiunea
107 laptelui
8 PT Pe conducta de refulare din Transmite presiunea
108 zona C a schimbatorului de laptelui
caldura cu placi (poz.tehn 8)
9 PI La iesire din zona B a Indica local presiunea
109 schimbatorului de caldura cu
10 TI placi (poz.tehn 8) Indica local temperarura
110

Identificarea buclei de automaizare

- Se realizeaza folosinf un număr unic alocat fiecărei bucle de automatizare

- Sirul numerelor de ordine a buclelor poate incepe cu 1 sau oricare alt număr
convenabil (de ex: 101, 301, 1201 etc), insă se va alege astfel încăt să nu existe
confuzia cu pozitia tehnologică a utilajelor.

- Daca o buclă are mai multe aparate cu aceeași funcție, se recomandă să se adauge un
sufix la numărul buclei (de ex:TE-101-1, TE-101-2 sau TE-25-1, TE-25-2). Se
recomandă folosirea literelor majuscule ca sufix.

7
Utilaje in industria alimentara III IPA, CEPA
Conf.dr.ing. Liliana Mihalcea

- Un aparat care realizează două sau mai multe funcții poate fi indicat prin toate
funcțiile sale. De ex. O casetă comună pentru alarmă de maxim si minim a unei
temperaturi se poate indica TAH/L-9 (T – temperatura, A – avertizare/alarma, H –
maxim, L - minim).

Exemple de identificari a buclei de automatizare

Nr.
Semn conventional Denumire
crt.
1 Rotametu indicator cu robinet de obturare manual
integrat

2 Regulator automat de debit cu indicator inetgrat.


Daca nu areindicator, simbolul este FCV, urmat de
numarul ales.
3 Robinet de comanda manual

4 Regulator direct de nivelcu transmisie mecanica

5 Regulator reductor de presiune

6 Regulator reductor de presiune cu priza externa

7 Regulator direct de temperatura