Sunteți pe pagina 1din 1

Design-ul programului de Alfabetizare digitală (nivel I)

Competențe digitale Analiza Obiective de formare Tehnologii, medii și Activități de predare- Evaluare-revizuire
•utilizarea efectivă a caracteristicilor a competențelor conținuturi (TMC) învățare • Chestionare online
dispozitivilor digitale • Caracteristici generale digitale • Individuale: • Evaluare formativă:
pentru gestionarea formabili • Strategii didactice: • chestionare Google
• Structura și sistemul de • explicația
informațiilor •Competențele specifice de Forms
operare al calculatorului • euristice • algoritmica
•elaborarea și editarea intrare ale formabililor • proiecte individuale
• Elaborarea și gestionarea • aloritmice • exerciții practice
documentelor digitale în •Stilurile de învățare conținuturilor digitale • Resurse și medii de • Colaborative: • Evaluare sumativă:
format text și a predominante
prezentărilor electronice • Internetul și comunicarea învățare: • brainstorming • e-portofoliu personal
în spațiul virtual • dispozitive digitale (PC,
• utilizarea instrumentelor • clustering
de comunicare online • Elaborarea și editarea laptop, telefon mobil) • Interactive:
prezentărilor electronice • acces la Internet
•utilizarea aplicațiilor • instruire interactivă
educaționale Google • Servicii de bază Google • aplicații software
pentru educație •instruire prin screencast
pentru educație specializate (editot text,
de prezentare electronică,
de comunicare online)
• Conținuturi de învățare
(conform fișei programului)