Sunteți pe pagina 1din 18

Facultate Departament Disciplina An Serie Grupa

Transporturi Autovehicule ruSoftware pentru studiul sistemului vehicul - mediu II SIOAM


Transporturi Autovehicule ruAerodinamica autovehiculelor II SIOAM
Transporturi Autovehicule ruMonitorizarea poluării mediului II SIOAM
Transporturi Autovehicule ruEchipamente electrice şi electronice la autovehicule II SIOAM
Transporturi Autovehicule ruSisteme inteligente de transport rutier II SIOAM
Transporturi Autovehicule ruCercetare științifică și practică III II SIOAM
Transporturi Autovehicule ruEtică și integritate
Cercetare academică
științifică, practică de cercetare și elaborare II SIOAM
Transporturi Autovehicule rudisertație II SIOAM
Transporturi Autovehicule ruBazele
Modelareaproiectării cu microcontrolere
și controlul (Arduino) pentru
sistemelor de propulsie II STADA
Transporturi Autovehicule ruautomobile
Metode şi tehnologii moderne de diagnosticare a II STADA
Transporturi Autovehicule ruautomobilelor II STADA
Transporturi Autovehicule ruConstrucţii moderne de punţi şi suspensii la autovehicule II STADA
Transporturi Autovehicule ruCercetare științifică și practică III II STADA
Transporturi Autovehicule ruEtică și integritate
Cercetare academică
științifică, practică de cercetare și elaborare II STADA
Transporturi Autovehicule rudisertație II STADA
Transporturi Autovehicule ruSisteme inteligente de transport rutier II CDIA
Dezvoltarea de software pentru controlul grupului moto-
Transporturi Autovehicule rupropulsor în industria de automobile II CDIA
Transporturi Autovehicule ruStabilitatea şi maniabilitatea autovehiculelor II CDIA
Transporturi Autovehicule ruAutovehicule cu propulsie electrică sau hibridă II CDIA
Transporturi Autovehicule ruAutovehicule autonome II CDIA
Transporturi Autovehicule ruCercetare științifică și practică III II CDIA
Transporturi Autovehicule ruEtică și integritate academică II CDIA
Cercetare științifică, practică de cercetare și elaborare
Transporturi Autovehicule rudisertație II CDIA
Autovehicule ruCercetare CDIA
Transporturi Cercetare I, II, III
științifică, practică de cercetare și elaborare II
Transporturi Autovehicule rudisertație II CDIA
Transporturi Material rulant deSiguranţa ghidării şi calitatea mersului la mari viteze II II VFMV
Transporturi Material rulant dePoluarea fonică la mari viteze II VFMV
Transporturi Material rulant deVibraţii roată - şină II VFMV
Transporturi Material rulant deFenomene de contact specifice marilor viteze II VFMV
Transporturi Material rulant deCercetare științifică și practică III II VFMV
Transporturi Material rulant deEtică și integritate academică II VFMV
Transporturi Material rulant deCercetare ştiinţifică. Elaborare lucrare de disertaţie. II VFMV
Practică elaborare lucrare de disertație
Transporturi Material rulant deTribologia suprafeţelor de contact vehicul - cale II FIVCR
Transporturi Material rulant deOptimizarea regimurilor de funcţionare la vehiculele de II FIVCR
tracţiune
Transporturi Material rulant deDinamica longitudinală a trenurilor II FIVCR
Transporturi Material rulant deManagementul calităţii în domeniul feroviar II FIVCR
Transporturi Material rulant deCercetare științifică și practică III II FIVCR
Transporturi Material rulant deEtică și integritate academică II FIVCR
Transporturi Material rulant deCercetare ştiinţifică. Elaborare lucrare de disertaţie II FIVCR
Transporturi Material rulant deZgomote produse de vehiculele feroviare şi tehnici de II IMMCDF
combatere pentru protecţia mediului II
Transporturi Material rulant deEconomicitatea şi optimizarea în tracţiunea feroviară II IMMCDF
Transporturi Material rulant dePoluarea şi impactul asupra mediului a vehiculelor II IMMCDF
feroviare
Transporturi Material rulant deVehicule neconvenţionale – calitate de mers şi impact II IMMCDF
asupra mediului
Transporturi Material rulant deOptimizarea produselor și proceselor în domeniul feroviar II IMMCDF
Transporturi Material rulant deCercetare științifică și practică III II IMMCDF
Transporturi Material rulant deEtică și integritate academică II IMMCDF
Transporturi Material rulant deCercetare ştiinţifică. Elaborare lucrare de disertaţie II IMMCDF
Transporturi Transporturi, TraCalitatea serviciilor II LT
Transporturi Transporturi, TraModelare matematică şi simulare cu calculatorul II LT
Transporturi Transporturi, TraLogistica transporturilor III-proiect II LT
Transporturi Transporturi, TraReglementări şi legislaţie în transporturi II LT
Transporturi Transporturi, TraModelarea deciziilor II LT
Transporturi Transporturi, TraCercetare științifică și practică III II LT
Transporturi Transporturi, TraCercetare științifică, practică de cercetare și elaborare disertație II LT
Transporturi Transporturi, TraEtică și integritate academică II LT
Transporturi Transporturi, TraManagementul lanţurilor logistice multiactori II MT
Transporturi Transporturi, TraManagement strategic în transporturi II MT
Transporturi Transporturi, TraManagement strategic în transporturi-proiect II MT
Transporturi Transporturi, TraModelarea deciziilor II MT
Transporturi Transporturi, TraCalitatea transporturilor II MT
Transporturi Transporturi, TraTransporturi şi expediţii internaţionale II MT
Transporturi Transporturi, TraCercetare științifică și practică III II MT
Transporturi Transporturi, TraE tică și integritate academică II MT
Cercetare științifică, practică de cercetare și elaborare
Transporturi Transporturi, Tradisertație II MT
Transporturi Transporturi, TraFluxuri de trafic II TTU
Transporturi Transporturi, TraLogistici urbane I II TTU
Transporturi Transporturi, TraLogistici urbane II-proiect II TTU
Transporturi Transporturi, TraAmenajări urbane şi software pentru planning şi design II TTU
Transporturi Transporturi, TraFiabilitatea şi mentenanţa mijloacelor de transport II TTU
Transporturi Transporturi, TraC ercetare științifică
Cercetare științifică,șipractică
practicădeIIIcercetare și elaborare II TTU
Transporturi Transporturi, Tradisertație II TTU
Transporturi Transporturi, TraEtică și integritate academică II TTU
Transporturi Transporturi, TraRegulatory policies and Transport Law II UNESCO
Transporturi Transporturi, TraAviation and environment II UNESCO
Transporturi Transporturi, TraSustainable management and infrastructure of airports II UNESCO
Transporturi Transporturi, TraStrategic management in Transport II UNESCO
Transporturi Transporturi, TraScientific research II UNESCO
Transporturi Transporturi, TraAir transport operations II UNESCO
Transporturi Transporturi, TraICT in Air Transport II UNESCO
Transporturi Transporturi, TraStudent Research Project and Disertation Preparation II UNESCO
Transporturi Transporturi, TraEthics II UNESCO
Transporturi Telecomenzi si EMetode de modelare şi simulare II STT
Transporturi Telecomenzi si EMetode de modelare şi simulare-proiect II STT
Transporturi Telecomenzi si EComunicații mobile în transporturi II STT
Transporturi Telecomenzi si EComunicații mobile în transporturi-proiect II STT
Transporturi Telecomenzi si ETehnici de proiectare asistată II STT
Transporturi Telecomenzi si ETehnici de proiectare asistată-proiect II STT
Transporturi Telecomenzi si ECercetare științifică și practică II STT
Transporturi Telecomenzi si ECercetarea științifică, practică și elaborare disertație II STT
Transporturi Telecomenzi si EEtică și integritate academică II STT
Transporturi Telecomenzi si ETehnologii avansate de telecomunicații II SIT
Transporturi Telecomenzi si ETehnologii II SIT
Inteligență avansate
artificială –deaplicații
telecomunicații-proiect
în sistemele inteligente
Transporturi Telecomenzi si Epentru transporturi
Inteligență artificială – aplicații în sistemele inteligente II SIT
Transporturi Telecomenzi si Epentru transporturi - proiect II SIT
Transporturi Telecomenzi si ESisteme de semnalizare rutieră II SIT
Transporturi Telecomenzi si ESisteme de semnalizare rutieră - proiect II SIT
Transporturi Telecomenzi si ECercetare științifică și practică III II SIT
Transporturi Telecomenzi si ECercetarea științifică, practică și elaborare disertație II SIT
Transporturi Telecomenzi si EEtică și integritate academică II SIT
Transporturi Telecomenzi si EDezvoltarea şi managementul proiectelor SIT II SIT
Transporturi Telecomenzi si EDezvoltarea şi managementul proiectelor SIT-proiect II SIT
Nr studenti Cadru Didactic Link examen Platforma utilizata Tip examen 24-Aug-20

Varianta de
examen
conform
Hotarârii CA:
Link catre site-ul Platforma utilizata Var.1; Var.2;
unde se desfasoara pentru examen: Var.3; Var.4; Orele de
examenul (catre site
https://transporturi. Moodle; Teams; Var.1 & Var.2; desfasurare
sau catre cursul
curs.pub.ro/2019/co/ Moodle&Teams; Zoom; Var.1 & Var.3; 8-11; 11-14;
canalul specific)
urse/view.php? alta platforma Var.2 & Var.3 14-17;17-20
Oprea Răzvan https://teams.micro Moodle
id=490 Var.1
soft.com/l/team/19
Iozsa Daniel https://transporturi
%3a3c952ef2402d4 Moodle Var.2
Bontoș Marius https://transporturi
2f8881602242cb52d Moodle Var.2
Grigore Danciu 53%40thread.tacv2/
https://teams.micro Teams Var.3
conversations?
Grigore Danciu https://teams.micro
groupId=9beb3359- Teams Var.3
Iozsa Daniel daniel_iozsa@yahoo.com
3c5e-4325-ac10-
Pătrașcu Horia 0e3bb463c00f&tena
https://transporturi Moodle Var.1
ntId=2d8cc8ba-
Iozsa Daniel daniel_iozsa@yahoo.com
8dda-4334-9e5c-
Tache Irina fac2092e9bac Teams Var.3 15-17
Bățăuș Marius https://transporturi Moodle Var.1
Iota C. nu sunt restantieri
Mateescu Viorel nu sunt restantieri

Pătrașcu Horia Teams Var. 3


https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a74e160f650224856a6b954c3657c5b5e%40thre
Iozsa Daniel daniel_iozsa@yahoo.com
Gheorghiu Andrei https://transporturi.
https://transporturi.curs.pub.ro/2019/course/view.php?id=395
Var. 2
curs.pub.ro/2019/co
Voloaca Stefan 799771891
urse/view.php? Teams Var.4
Ciobotaru Ticușor id=466 Var.2
Grigore Danciu https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a731cbd675c4742f5a345ffbb1ec7a64f%40thread.ta
Var.3
Păvăloiu Bujor https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5e3dcb85c8d646179bd3890e2cacf46f%40thread.t
Teams Var.3
Anghelache Gabriel
Pătrașcu Horia https://transporturi Moodle Var.1
Iozsa Daniel
Anghelache
Gabriel Var. 3
Iozsa Daniel
Sebeșan Ioan https://transporturi.c Moodle
https://transporturi.curs.pub.ro/2019/course/view.php?id=419
Var. 1
Dumitru Mădălina urs.pub.ro/2019/cour Moodle Var. 1
Mazilu Traian se/view.php?id=422 Moodle
https://transporturi.curs.pub.ro/2019/course/view.php?id=404
Var. 1
Sebeșan Ioan Moodle
https://transporturi.curs.pub.ro/2019/course/view.php?id=421
Var. 1
Mazilu Traian https://transporturi.curs.pub.ro/2019/course/view.php?id=514
Moodle Var. 1
Pătrașcu Horia https://transporturi Moodle Var.1
Mazilu Traian https://transporturi.curs.pub.ro/2019/course/view.php?id=562
Moodle Var. 1
Sebeșan Ioan Moodle
https://transporturi.curs.pub.ro/2019/course/view.php?id=405
Var. 1
Popa Gabriel https://transporturi.curs.pub.ro/2019/mod/assign/view.php?id=15495
Moodle Var. 1
Cruceanu Cătălin https://transporturi.curs.pub.ro/2019/course/view.php?id=407
Moodle Var. 1
Popa Gabriel https://transporturi.curs.pub.ro/2019/mod/assign/view.php?id=15496
Moodle Var. 1
Cruceanu Cătălin https://transporturi.curs.pub.ro/2019/course/view.php?id=511
Moodle Var. 1 17
Pătrașcu Horia https://transporturi Moodle Var.1
Mazilu Traian https://transporturi.curs.pub.ro/2019/course/view.php?id=408
Moodle Var. 1
Mazilu Traian https://transporturi.curs.pub.ro/2019/course/view.php?id=412
Moodle Var. 1
Popa Gabriel https://transporturi.curs.pub.ro/2019/mod/assign/view.php?id=15497
Moodle Var. 1
Cruceanu Cătălin https://transporturi.curs.pub.ro/2019/course/view.php?id=414
Moodle Var. 1
Arsene Sorin https://transporturi.curs.pub.ro/2019/course/view.php?id=500
Moodle Var.2
Spiroiu Marius https://transporturi.curs.pub.ro/2019/course/view.php?id=520
Moodle Var.2 17-20
Popa Gabriel https://transporturi.curs.pub.ro/2019/course/view.php?id=512
Moodle Var. 1
Pătrașcu Horia https://transporturi Moodle Var.1
Mazilu Traian https://transporturi.curs.pub.ro/2019/course/view.php?id=409
Moodle Var. 1
Petrescu Relly https://transporturi.curs.pub.ro/2019/enrol/index.php?id=505
Moodle&Teams var.1
Roșca Eugen https://transporturi.curs.pub.ro/2019/enrol/index.php?id=434
moodle var.1
Burciu Ștefan https://transporturi.curs.pub.ro/2019/enrol/index.php?id=436
moodle var.1
Bratu M.-nu are reshttps://transporturi.curs.pub.ro/2019/enrol/index.php?id=435
moodle var.1
Carp Doina https://transporturi.curs.pub.ro/2019/enrol/index.php?id=437
moodle var.1
Raicu Serban https://transporturi.curs.pub.ro/2019/enrol/index.php?id=528
moodle var.1
Roșca Eugen https://transporturi.curs.pub.ro/2019/course/index.php?categoryid=110
moodle var.1
Pătrașcu Horia https://transporturi Moodle Var.1
Raicu Serban https://transporturi.curs.pub.ro/2019/enrol/index.php?id=210
moodle var.1
Popa Mihaela https://transporturi.curs.pub.ro/2019/enrol/index.php?id=211
moodle var.1
Popa Mihaela https://transporturi.curs.pub.ro/2019/enrol/index.php?id=212
moodle var.1
Ruscă Aura https://transporturi.curs.pub.ro/2019/enrol/index.php?id=201
moodle var.1
Petrescu Relly https://transporturi.curs.pub.ro/2019/enrol/index.php?id=200
Moodle&Teams var.1
Neculcea Amedeo https://transporturi.curs.pub.ro/2019/enrol/index.php?id=213
Teams var.1
Popa Mihaela https://transporturi.curs.pub.ro/2019/enrol/index.php?id=529
moodle var.1
Pătrașcu Horia
Roșca Eugen, https://transporturi Moodle Var.1
Mihaela Popa https://transporturi.curs.pub.ro/2019/enrol/index.php?id=556
moodle var.1
Roșca Mircea https://transporturi.curs.pub.ro/2019/enrol/index.php?id=447
moodle var.1
Roșca Eugen https://transporturi.curs.pub.ro/2019/enrol/index.php?id=373
moodle var.1
Roșca Eugen https://transporturi.curs.pub.ro/2019/enrol/index.php?id=448
moodle var.1
Ruscă Florin https://transporturi.curs.pub.ro/2019/enrol/index.php?id=449
moodle var.1
https://teams.micro
Andreescu Cristianhttps://transporturi.curs.pub.ro/2019/enrol/index.php?id=214
moodle var.2
soft.com/l/team/19
Dragu Vasile https://transporturi.curs.pub.ro/2019/enrol/index.php?id=274
%3acd1712c025d04 moodle var.1
Mircea Rosca https://transporturi.curs.pub.ro/2019/enrol/index.php?id=537
5f2855662ea6c4525 moodle var.1
Pătrașcu Horia https://transporturi.
18%40thread.tacv2/
https://teams.micro
https://transporturi Moodle Var.1
curs.pub.ro/2019/co
conversations?
soft.com/l/team/19
https://transporturi. Moodle
Firican George
Sorin Eugen urse/view.php?
groupId=3dc35e9a-
%3acd1712c025d04 Var. 2
curs.pub.ro/2019/co
ZAHARIA
Sorin Eugen id=623
5f2855662ea6c4525 Moodle
c6de-401e-a9a8-
urse/view.php? Var. 1
ZAHARIA d65a5c4c59b7&tena
18%40thread.tacv2/
id=624 Moodle Var. 1
ntId=2d8cc8ba-
conversations?
Mihaela POPA
Sorin Eugen 8dda-4334-9e5c-
groupId=3dc35e9a- Moodle Var.1&Var 2
ZAHARIA https://transporturi.
fac2092e9bac
c6de-401e-a9a8- Teams Var. 3
curs.pub.ro/2019/co
d65a5c4c59b7&tena
Dorin IVASCU urse/view.php?
ntId=2d8cc8ba-
Casandra
Sorin EugenPIETREA id=626
8dda-4334-9e5c- Moodle Var. 2
ZAHARIA fac2092e9bac Teams Var. 3
alta (trimiterea lucrării
Toni GIBEA prin e-mail) Var. 4
Marius Minea
Marius Minea
Sterian Corneliu
Sterian Corneliu
Costea Ilona
Costea Ilona
Marius Minea
Marius Minea
Pătrașcu Horia https://transporturi Moodle Var.1
Sterian Corneliu
Sterian Corneliu
Dumitrescu Cătălin
Dumitrescu Cătălin
Timnea Radu
Timnea Radu
Nemtanu Florin
Marius Minea
Pătrașcu Horia https://transporturi Moodle Var.1
Nemtanu Florin
Nemtanu Florin
25-Aug-20 26-Aug-20 27-Aug-20 28-Aug-20 29-Aug-20 30-Aug-20 31-Aug-20 1-Sep-20

Orele de Orele de Orele de Orele de Orele de Orele de Orele de Orele de


desfasurare desfasurare desfasurare desfasurare desfasurare desfasurare desfasurare desfasurare
8-11; 11-14; 8-11; 11-14; 8-11; 11-14; 8-11; 11-14; 8-11; 11-14; 8-11; 11-14; 8-11; 11-14; 8-11; 11-14;
14-17;17-20 14-17;17-20 14-17;17-20 14-17;17-20 14-17;17-20 14-17;17-20 14-17;17-27 14-17;17-28
17-19 17-19
10-10,45
17-19 17-19
9-10 9-10
13-14 13-14

11-13

9:00
18-20

11-12 11-12
18-20 18-20

17 - 20
17-19

19 - 21
14-17 14-17
19
17-20 17-20
17

17-19
14-17
16
18 - 20

18-20
18-20 18-20

8-11
8-11

18-20
10-12

18-20 18-20
18-20 18-20

8-11
15-16

15-16
2-Sep-20 3-Sep-20 4-Sep-20 5-Sep-20 6-Sep-20 7-Sep-20 8-Sep-20 9-Sep-20 10-Sep-20 11-Sep-20

Orele de Orele de Orele de Orele de Orele de Orele de Orele de Orele de Orele de


Orele de desfasura desfasura desfasura desfasura desfasura desfasura desfasura desfasura desfasura
desfasurare re 8-11; re 8-11; re 8-11; re 8-11; re 8-11; re 8-11; re 8-11; re 8-11; re 8-11;
8-11; 11-14; 11-14; 14- 11-14; 14- 11-14; 14- 11-14; 14- 11-14; 14- 11-14; 14- 11-14; 14- 11-14; 14- 11-14; 14-
14-17;17-29 17;17-29 17;17-29 17;17-29 17;17-29 17;17-29 17;17-29 17;17-29 17;17-29 17;17-29

10-10,45

10-12 10-12

18-20 18-20

10-12 10-12

9:00

18:00

10-12 10-12

10:00

19 - 21 19 - 21
17 - 20
17-19

10-12 10-12

19 - 21

19
10-12 10-12

17-19
14-17
16
18 - 20
17-20

10-12 10-12

18-20

14-16

9-10 9-10
10-12 10-12

10-12 10-12
10-12 10-12
8-11
8-11
16.30-17.30 16.30-17.30
18-20

10-12 10-12

18-20 18-20

12-14 12-14
18-20 18-20

10-12 10-12
18-20
16-17
17-18

18-20 18-20
11:00-14:00

10-12 10-12

10-12 10-12
12-Sep-20 13-Sep-20 14-Sep-20 15-Sep-20 16-Sep-20 17-Sep-20 18-Sep-20 19-Sep-20 20-Sep-20 21-Sep-20

Orele de Orele de Orele de Orele de Orele de Orele de Orele de Orele de Orele de Orele de
desfasura desfasura desfasura desfasura desfasura desfasura desfasura desfasura desfasura desfasura
re 8-11; re 8-11; re 8-11; re 8-11; re 8-11; re 8-11; re 8-11; re 8-11; re 8-11; re 8-11;
11-14; 14- 11-14; 14- 11-14; 14- 11-14; 14- 11-14; 14- 11-14; 14- 11-14; 14- 11-14; 14- 11-14; 14- 11-14; 14-
17;17-29 17;17-29 17;17-29 17;17-29 17;17-29 17;17-29 17;17-29 17;17-29 17;17-29 17;17-29
22-Sep-20

Orele de
desfasura
re 8-11;
11-14; 14-
17;17-29