Sunteți pe pagina 1din 5

FISA DE POST ECONOMIST

1.Numele si prenumele titularului: ........................


 
2. Denumirea postului:  Economist 

3. Pozitia in COR / Cod: 263104 


4. Departamentul / locatia: Departamentul Financiar-Contabil
5. Nivelul postului: Executie- Specialist    
6. Relatiile: 
a. Ierarhice (control, indrumare, posturi supervizate):
se subordoneaza: Directorului Economic
are in subordine:
b. Functionale (colaborare, pe orizontala): Cu toate departamentele
c. Reprezentare (colaborare, consultanta): Daca este cazul

Descrierea postului
 
1. Scopul general al postului
Elaborarea de situatii privind analiza costurilor firmei si asigurarea functionarii parghiilor
economico-financiare in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

 
2. Obiectivele postului 
Elaborarea de propuneri referitoare la eliminarea unor cheltuieli, precum si la cresterea
eficientei la nivel de centre de gestiune si firma. 
Urmarirea si analizarea rentabilitatii firmei sau a centrelor de gestiune.
Analiza utilizarii unor parghii economice si elaborarea de propuneri pentru imbunatatirea folosirii
parghiilor economice in management.

 
3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului
Asigura elaborarea in termen util a situatiilor solicitate de Directorul Economic.
Participa la analize economice complexe initiate de Directorul Economic.
Participa la fundamentarea strategiei si politicii financiare.
Furnizeaza informatii necesare unor situatii specifice tabloului de bord al conducerii firmei.
Asigura evidenta actionarilor, determinarea si acordarea dividendelor cuvenite acestora.
Colaboreaza cu specialistii Biroului Buget pentru defalcarea indicatorilor financiari prin
intermediul bugetelor.
Asigura determinarea, evidenta si urmarirea datoriilor fata de bugetul statului, bugetele locale,
furnizori, salariati.
Face propuneri de componente bugetare (obiective, venituri, cheltuieli, rezultate) pe centre de
gestiune si raspunde de realismul si oportunitatea unor astfel de propuneri.
Asigura desfasurarea corespunzatoare a operatiunilor de decontare cu furnizorii si clientii,
urmarirea debitorilor si a creditorilor.
Asigura inregistrarea si prelucrarea unor documente financiare, evidenta incasarilor si platilor.
Ia masuri pentru elaborarea in termen util si respectarea elementelor metodologice prestabilite
cu privire la situatiile ce i-au fost cerute, solicita informatii diverselor birouri si raspunde de
corectitudinea informatiilor inserate.
Ia masuri pentru respectarea prevederilor in ceea ce priveste actiunea unor parghii economice.
Face propuneri de imbunatatire a folosirii parghiilor economice in management.
Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonatii acestuia in
realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal.

 
4. Descrierea responsabilitatilor postului
a) Privind relatiile interpersonale / comunicarea
 Raspunde de corectitudinea informatiilor puse la dispozitia celor care elaboreaza strategia si
politica financiara.
Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta in interiorul departamentului, in
raporturile cu alte departamente, precum si in relatiile cu persoanele din afara firmei.
Asigura dezvoltarea permanenta a competentelor de comunicare personale.
b) Fata de echipamentul din dotare
Raspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea aparaturii din dotare (softuri,
utilizarea internetului etc.).
Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in
functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea.
c) in raport cu obiectivele postului
Raspunde de respectarea legislatiei in domeniu pentru toate imbunatatirile aduse metodologiei
de lucru.
Raspunde de respectarea metodologiei de analiza economica si de acuratetea concluziilor. 
Ia masuri pentru evidentierea corecta a actionarilor, actiunilor si determinarea dividendelor. 
Raspunde de derularea corespunzatoare a raporturilor financiare cu bugetul statului, bugetele
locale, furnizori etc.
Are obligatia de a sesiza orice abatere de la nivelul previzionat al unor indicatori de eficienta.
Raspunde de maniera de derulare a operatiunilor de decontare si de urmarirea operativa a
debitorilor si creditorilor.
Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.
d) Privind securitatea si sanatatea muncii
Respecta normele privind Securitatea si Sanatatea in Munca si PSI.
e) Privind regulamentele / procedurile de lucru
Respecta procedurile de lucru generale specifice firmei (programul de lucru, punctualitatea in
intocmirea si predarea rapoartelor etc.).
Ia masuri pentru respectarea legislatiei in domeniu si propune modalitati de imbunatatire a
activitatii financiare.
Respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare.

 
5. Conditiile de lucru ale postului
a. Programul de lucru 8 ore si suplimentar doar atunci cand este nevoie.

b. Conditiile materiale
ambientale -Nu lucreaza in conditii ambientale deosebite.
deplasari -Daca este cazul.
spatiu- Nu are birou propriu.

c. Conditii de formare profesionala Participa la diverse traininguri, workshopuri.


d. Buget Nu este cazul.
 
6. Gradul de autonomie
a. Autoritate asupra altor posturi   ...........
[Se refera la alte posturi decat cele aflate in subordinea directa. Autoritatea se stabileste in
fiecare firma de catre conducere, pentru fiecare post in parte - in functie de marimea, specificul
si organigrama firmei.]

b. Delegare (inlocuitori, sarcini delegate)


inlocuieste pe: Un alt Economist sau pe seful departamentului, cu responsabilitati si sarcini
limitate. 
este inlocuit de:
 
7. Indicatori de performanta
Diminuarea cheltuielilor neproductive cu % intr-un an.

 
8. Evolutii posibile
Poate evolua pe o pozitie de coordonare in cadrul Departamentului Financiar-Contabil.

Specificatiile postului
 
1. Nivelul de studii 
Studii superioare economice.
 
2. Calificari / specializari necesare
Cursuri de perfectionare in domeniul financiar-contabil, audit etc.
Operare PC: Excel, programe de contabilitate si gestiune.

 
Privind securitatea si sanatate in munca si a situatiilor de urgenta
Isi insuseste si respecta toate reglementarile legale si interne in domeniul SSM respectiv
SU (procedure, instructiuni) si aduce la cunostinta sefului ierarhic superior
evenimentele/accidentele suferite de propria persoana
Obiective de performanta:
• Realizarea atributiilor corespunzatoare functiei;
• Identificarea solutiilor adecvate de rezolvare a activitatilor curente;
• Inventivitate in gasirea unor cai de optimizare a activitatii desfasurate;
• Capacitatea de a selecta prioritatile, astfel incat sa duca la indeplinire asteptarile
clientilor;
• Capacitatea de a identifica si efientiza factorii care duc la imbunatatirea serviciilor;
• Realizarea normei de munca si indeplinirea atributiilor ce ii revin conform fisei postului;
• Respectarea disciplinei muncii, a prevederilor cuprinse in Regulamentul intern precum si
in contractul individual de munca;
• Respectarea masurilor de securitate si sanatate a muncii si in domeniul SU/PSI;
• Obligatia de a pastra secretul de serviciu si informatiile la care are acces in timpul si dupa
incetarea activitatii.
Criterii de evaluare:
• Cunoasterea muncii
• Calitatea muncii prestate
• Increderea la locul de munca
• Cooperativitatea la locul de munca
• Eficienta planificarii muncii prestate
• Relatiile de conducere (specific posturilor de conducere)
• Interesul profesional manifestat
• Disciplina muncii

9. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:


Daca este cazul

10.Salarizarea -se va stabili in contractul de munca conform cu norma de lucru si cu nivelul de


responsabilitate.

11.Programul de lucru: este de 8 ore / zi, de luni pana vineri, repartizat inegal, cu 60 minute pauza de
masa neinclusa in programul normal de lucru.
Declar ca am luat la cunostinta preverile Contractului Individual de Munca, Regulamentului Intern,
sarcinile din Fisa Postului si de nota informativa cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si
sunt de acord cu respectarea acestora.

Data ...............
 

Numele si semnatura titularului postului      SC .................. S.R.L.


................

S-ar putea să vă placă și