Sunteți pe pagina 1din 7

GRĂDINIŢA DIN CADRUL SCOLII PRIMARE CIOCADIA, GORJ

PROIECT DE ACTIVITATE
INTEGRATĂ

Prof. înv.preșcolar : Vătămanu Bianca Georgiana

1
PROIECT DE ACTIVITATE

DATA:
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița din cadrul Școlii Primare Ciocadia
EDUCATOARE: prof. Vătămanu Bianca Georgiana
NIVEL : I
GRUPA : Combinata(mică, mijlocie, mare)
TEMA ZILEI: „Povestea curcubeului”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată: ADE (DLC) + ALA I+ADE (DEC.EAP) +
ALA II
TIPUL ACTIVITĂȚII : mixta
Durata: 3h
Componența activității:
● Activități de dezvoltare personală(ADP)
Întâlnirea de dimineață: „Culoarea mea preferata este...”
Tranziții:recitativ ,,.Curcubeul..”, ,,Cântecul culorilor”
Rutine: deprinderea de a exprima starea sufletească pe care o creeaza culorile
● Activităti pe domenii experiențiale (ADE)
Domeniul limbă și comunicare: Educarea limbajului: ,, A cui este culoarea?”- joc
didactic – folosirea genitivului substantivelor
Domeniul estetic creativ: Educație artistico - plastică: Subiectul: Pata de culoare
Tema: „Curcubeul”
● Jocuri si activităti didactice alese (ALA I):
Știință:Experiment: „Cum putem obține culorile curcubeului?”
Constructii: ,,Curcubeul”
Joc de rol : ‚,De-a cofetarii”
● Jocuri şi activităţi didactice alese (ALA II)
Joc de mișcare: ,,Cursa curcubeului”
Joc distractiv:,,Curcubeul danseaza”
SCOPUL:
● Formarea deprinderii de a folosi corect substantive la cazul genitiv;
● Consolidarea priceperilor şi a deprinderilor specifice activității de educație plastică
( tehnica picturii pe sticlă).
OBIECTIVE : La sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili:
➢ să folosească corect genitivul substantivelor;
➢ să picteze pe sticlă, alternând culorile;
➢ să construiască prin alăturare și suprapunere;
➢ să obțină colorile curcubeului urmând etapele unui experiment;
➢ să interpreteze rolul de cofetar;
➢ să respecte sarcinile şi regulile jocurilor.
ELEMENTE DE FEEDBACK :
Modul de rezolvare a sarcinilor de lucru formulate
Modul de receptare a elementelor sintetizate la final
STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode/procedee/tehnici: explicaţia, conversaţia, observaţia, exercițiul, demonstrația,
problematizarea, jocul, metoda ,,Brainstorming”, ,,Turul Galeriei”.

2
b) Mijloace de învăţământ: calendarul naturii, jetoane cu conturul unor imagini și
jetoane cu imagini colorate, acuarele, pensule, bucăți de zăpada artificială în culorile
curcubeului, forme de brioșe, bicarbonat, oțet, pipete, colorant alimentar, halate,
planșă cu etapele experimentului, cocă colorată, sucitoare, forme de fursecuri, tăvi
pentru copt, șorturi.
c) Forme de organizare: frontal, individual, pe grupuri mici
MODALITĂŢI DE EVALUARE:
Continuă – formativă: prin observarea comportamentelor copiilor, analiza produselor
activității şi corectarea răspunsurilor, prin întrebări, aprecieri verbale, îndrumări individuale,
fotografia, acordarea de stimulente.

Bibliografie:
- MECTS - „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Editura DPH, 2009;
“Curriculum pentru învățământul preșcolar 3-6/7 ani ” – 2008
- Curs „Strategii de învatare prin cooperare” – modulul III – Step by Step
- Breben, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga,Mihaela – “Metode interactive
de grup” –ghid metodic, editura Arves, 2006;
- Filofteia Grama, Mioara Pletea,Angela Sesovoci…”Aplicații ale noului curriculum
pentru învățământul preșcolar”, vol I si II, ed. DPH, 2009
- Site-ul www. didactic.ro

SCENARIUL DIDACTIC

Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă, în care copiii au posibilitatea de


a-și împărtăși opiniile, de a-și manifesta starea de spirit, de bună dispoziție. Salutul între
copii se va realiza prin tehnica comunicării rotative: pornește de la educatoare și este
continuat de toți copiii, de la dreapta la stânga. Un copil completează calendarul naturii cu
datele necesare (luna, ziua, starea vremii, anotimpul, etc.).
Împărtăşirea cu ceilalţi: Se va adresa întrebarea: Care este culoarea ta preferata? Copiii
vor răspunde.
Noutatea zilei și totodată Captarea atenției o reprezintă prezentarea teatrului de masă
după povestea „Cearta culorilor”:
„Într-o cutie frumoasă locuiau șase creioane. Cu toate că erau surori, se certau mereu
pentru că fiecare se credea cel mai important.Țipau, se înțepau, câteva și-au rupt vârful chiar:
Eu sunt cel mai important! (creionul roșu)
Ba eu! (creionul portocaliu)
Ba eu, toamna n-ar avea culoare fără mine!(creionul galben)
Pe mine m-ați uitat? Ce culoare ar avea apa, cerul, fără mine?(creionul albastru)
Vai, vai, câtă lipsă de respect, se alătura creionul verde. Iarba, copacii, ce culoare ar
avea fără frumusețea mea?
Ajutoooor...ajutoooor...se auzi un glas plin de întristare.
Creioanele s-au oprit din ceartă și, ce să vezi? Un creion mic, de culoare indigo, venea
șchiopătând spre cutia de culori.
Ce-ai pățit? De ce plângi? Îl întrebară creioanele colorate, uitând de ceartă.
Oh, ploaia m-a rugat să caut Curcubeul și să-i spun să iasă din nor. M-ați putea ajuta?
Cele șase surori se sfătuira și spuseră într-un glas:

3
Da,da, dorim să fii fratele nostru mai mic!
Mulțumesc, spuse creionul indigo.
Și au pornit la drum cele șapte creioane colorate...Să le privim cum se înalță la nor!
Acum închideți ochii! Deschideți ochii! Ce vedeți?(un curcubeu)
Ce Curcubeu frumos!
Cine credeți că a făcut să apară curcubeul? Ați ghicit!, chiar cele șapte creioane
colorate.
Ele au rămas de atunci împreună și toți copiii se bucură de ele.”
Urmează activitatea frontală de Educarea limbajului: Joc didactic: ,, A cui este
culoarea?”
Sarcina didactică: identificarea obiectului conturat pe jeton; formularea propozițiilor,
folosind corect substantivele la cazul genitiv
Regulile jocului:. Pe rând, câte un copil de la un grup denumește obiectul trasat prin
contur: „Eu am un soare. Îmi vreau culoarea!” Copilul din cealaltă grupă va ridica
corespondentul colorat și va spune: „Culoarea galbenă este a soarelui.”
Se schimbă jetoanele între grupuri, pentru ca toți copiii să formuleze genitivul; la formularea
corectă aplaudă, la cea greșită, bat din picioare.
Elemente de joc: aplauzele, „tropăitul”, mânuirea materialului, ghicirea
Material didactic: jetoane cu conturul unor obiecte, jetoane cu aceleași obiecte,
colorate.
Tranziție: recitativ ,,Curcubeul”
Programul zilei continuă cu activităţile ce urmează să fie desfăşurate în fiecare centru:
invit grupa de copii să le viziteze, să intuiască materialele puse la dispoziţie şi să aleagă
centrul preferat.
La centrul Artă (DEC.EAP), copiii vor picta pe geam culorile curcubeului
La centrul Joc de rol, copiii vor interpreta rolul de cofetar, preparând fursecuri .
La centrul Știință, vor urma etapele unui experiment pentru a obține culorile curcubeului
La centrul Construcții vor construi curcubeul cu materialele puse la dispoziție.
După finalizarea activităţilor în centre vom trece să observăm ce au realizat, folosind
metoda Turul galeriei.
Rutine și tranziție: Copiii părăsesc sala de grupă cântând „Cântecul curcubeului”.
În încheiere, se va desfăşura jocul de mişcare ,,Cursa curcubeului”și jocul distractiv
,, Curcubeul dansează”.
Voi face aprecieri asupra modului în care au participat la activitate.

4
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Evenimentul Conținutul științific Strategii didactice


didactic
Metode/ Mijloace de
procedee/ învăţământ
tehnici
Se creează condiţiile psihopedagogice necesare desfăşurării
1.Moment activităţii în bune condiţii:
organizatoric - aerisirea sălii de grupă; Conversaţia
- aranjarea mobilierului;
- pregătirea materialului didactic; Observarea Calendarul
- organizarea colectivului; naturii
Întâlnirea de dimineaţă: Salutul se va realiza prin tehnica Tehnica
comunicării rotative. Copiii completează Calendarul naturii şi comunicării
prezenţa la grădiniţă în ziua respectivă. rotative
Împărtășirea cu ceilalți: Fiecare copil numește culoarea
preferată.
Creioane
2. Captarea Se va realiza prin prezentarea teatrului de masă după povestea Conversaţia colorate,
atenţiei „Cearta culorilor”. nor ,
curcubeu

3. Anunţarea Astăzi, în cadrul activităţii de educarea limbajului ne vom Explicaţia


temei şi a juca jocul ,, A cui este culoarea? ”
obiectivelor

4. Dirijarea ADE. Educarea limbajului: Joc didactic: ,, A cui este Conversaţia


învăţării și a culoarea?”
procesului de Sarcina didactică: identificarea obiectului conturat pe jeton;
formularea propozițiilor, folosind corect substantivele la cazul
consolidare a
genitiv. jetoane cu
cunoștintelor, Introducerea în joc o realizez prin intuirea materialelor. conturul a
priceperilor și Explicarea și demonstrarea regulior jocului : Pe rând, câte Explicaţia diferite
deprinderilor un copil de la un grup denumește obiectul trasat prin contur: obiecte
„Eu am un soare. Îmi vreau culoarea!” Copilul din cealalta jetoane cu
grupă va ridica corespondentul colorat și va spune: „Culoarea aceleași
galbenă este a soarelui.” obiecte
Se schimba jetoanele intre grupuri, pentru ca toti copiii sa Demonstraţia colorate
formuleze genitivul.
Jocul de probă: Îl realizez cu ajutorul a doi copii pentru
verificarea înțelegerii regulilor.
Desfăşurarea propriu-zisă (Varianta I): Urmăresc Jocul
respectarea regulilor jocului, corectez exprimarea, încurajez
copiii timizi. Răspunsurile corecte sunt aplaudate.
Varianta a II A:
Voi formula propoziții cu genitivul substantivelor, corecte
sau incorecte. Copiii aplaudă sau bat din picioare, după caz,

5
spun varianta corecta.
Ex: Galbenul este al lui soare.
Galbenul este al soarelui.
Încheierea activităţii: Aprecieri asupra participării copiiilor
la joc.
Tranziţie: recitativ ,,Curcubeul”
ALA I
Împreună cu copiii, trec pe la centrele de interes pentru a
intui materialele, a anunța tema şi sarcinile de lucru.

5.Obținerea ARTĂ: DEC.EAP: Pictură: Subiectul: Pata de culoare Conversaţia Acuarele,


performanţei Tema: „Curcubeul” pensule,
Explicarea modului de lucru: servețele.
Amintesc tehnicile de lucru învățate și explic cum vor alterna
culorile. Explicatia
Pentru a realiza corect sarcinile, copiii trebuie să respecte
criteriile de evaluare: să respecte ordinea culorilor, să lucreze Exerciţiul
îngrijit, să finalizeze lucrarea.
Executarea temei de către copii.
Voi supravegea modul în care copiii realizează tema şi voi
oferi sprijin acolo unde este necesar, prin îndrumări Conversaţia
individuale si colective.
JOC DE ROL: „De-a cofetarii”
Copiii vor interpreta rolul de cofetar, preparând fursecuri. Jocul
ŞTIINŢĂ: Experiment: „Cum putem obține culorile
curcubeului?”
La acest centru preşcolarii vor urma etapele unui experiment
pentru a obține culorile curcubeului: umplerea vaselor cu
bicarbonat, picurarea colorantului, adăugarea oțetului..
CONSTRUCȚII: „Curcubeul”
Copiii vor construi prin alăturare și suprapunere pentru a
realiza Curcubeul.

Dupǎ finalizarea activitǎților în centre, vom trece să analizăm


6. Evaluarea lucrările copiilor. Conversaţia
activităţii. Câte un copil va prezenta la fiecare centru ce au avut de
realizat. Metoda Turul
Voi face aprecieri asupra modului cum s-a desfǎșurat Galeriei
activitatea .

7. Asigurarea Joc de mişcare: ,,Cursa curcubeului” Explicaţia


retenției și a Explicarea și demonstrarea regulilor jocului: Copiii sunt Rotunduri și
transferului împărțiți în două echipe; în fața fiecăreia se află câte un șir de role de
rotunduri colorate și câte un coș cu role de carton colorate; la Demonstraţia carton
semnalul educatoarei, doi câte doi, copii vor porni în cursă
colorate
pentru a așeza rolele pe cercurile colorate; câștigă copilul care
termină primul; echipa cu cel mai mare număr de câștigători
iese învingătoare. Jocul
Jocul de proba: Se executa un joc de probă pentru a mă
asigura că au fost înțeles regulile.
Desfășurarea jocului: Urmăresc respectarea regulilor,

6
imprim jocului un ritm alert. Stimulez copiii să-și încurajeze explicatia
colegii.
Încheierea jocului: Câștigătorii sunt aplaudați. Fac aprecieri CD cu
generale și individuale. Cântecul
Joc distractiv: ,,Curcubeul dansează” culorilor,com
Explicarea regulilor jocului: Fiecare copil ține în mână bina
capătul unei panglici colorate (prinsă de umbrela - curcubeu);
muzicală,
la comanda educatoarei se deplasează în ritmul muzicii și
execută diferite mișcări: mers, alergare, învârtire, ghemuire. umbrela
Desfășurarea jocului: Asigur un ritm vioi jocului, urmăresc curcubeu
îndeplinirea acțiunilor de către toți copiii.
8. Încheierea Voi face aprecieri generale și individuale asupra corectitudinii
activității realizãrii sarcinilor de lucru, precum și asupra
comportamentului copiilor pe parcursul activității.

S-ar putea să vă placă și