Sunteți pe pagina 1din 1

Catedra CFDP Disciplina: Drumuri auto Braguta E

6.4. ÎNCĂRCAREA DRUMULUI CU CIRCULAŢIA RUTIERĂ


Numărul de obstacole pentru circulaţia autovehiculelor şi regimurile de circulaţie ale lor se schimbă
în funcţie de intensitatea traficului pe un sector de drum.
Cu cât intensitatea traficului este mai mică, cu atât drumul va fi mai confortabil în exploatare. De
aceea, este necesar ca capacitatea de trafic (de circulaţie) a drumului să nu fie depăşită pe parcursul
exploatării drumului de la darea în exploatare şi până la prima reparaţie capitală, sau dintre două reparaţii
capitale.
Regimurile de circulaţie pe drum depind de încărcarea benzilor de circulaţie cu autovehicule.
Această încărcare se caracterizează prin mărimea coeficientului de trafic Z, care se determină prin formula
următoare:
Z = Netoră / P (6.4.1)
oră
unde: Net - intensitatea orară a traficului, autovehicule - etalon pe oră;
P - capacitatea de trafic, autovehicule - etalon pe oră.
Prin autovehicul-etalon, în acest caz, se înţelege autovehicul de tip autoturism.
Intensitatea medie anuală, în 24 de ore Net , exprimată în autoturisme, se determină prin formula
următoare:
n
Net = Σ Ni•Ci , (6.4.2)
i=1
unde: n – numărul tipurilor de autovehicule în fluxul de circulaţie,
Ni – numărul autovehiculelor de tip i ,
Ci - coeficientul de transformare a vehiculelor de tip i în autoturisme, (tab.6.4.1).
Pentru transformarea intensităţii de circulaţie în 24 de ore în intensitatea de circulaţie orară se foloseşte
formula:
Netoră = 0.076 Net , (6.4.3)
]n care: 0,076- este coeficientul de transformare a intensităţii în 24 de ore în intensitatea de oră a circulaţiei
rutiere.
Tabelul 6.4.1. Mărimile coeficientului C, pentru diferite tipuri de autovehicule
Tipuri de autovehicule Mărimea coeficientului Ci
1. Autocamioane:
1.1 Uşoare 2,0
1.2. Mijlocii 2,5
1.3. Grele 3,5
2. Autotrenuri 5,0
3. Autobuse 3,5
4- Autoturisme 1,0
Există 4 stări caracteristice a fluxului de circulaţie :
1) regimul liber ( z < 0.2); 2) regimul stingherit
parţial ( z = 0.21 – 0.45);
3) regimul stingherit (z = 0.46 – 0.7); 4) regimul
saturat ( z > 0.7).
Dacă starea de solicitare a drumului cu autovehicule
Z, care a fost calculată în perioada de proiectare a
drumulu, nu depăşeşte 0.45 – 0.55, atunci până la
expirarea termenului de serviciu şi apariţia necesităţii de
modernizare sau de reabilitare a drumului Z nu va depăşi
limitele 0.65 – 0.7.
Starea de solicitare a drumului cu autovehicule
influenţează asupra consumului carburanţilor ( fig 6.4.1),
adică asupra nivelului de economicitate al tansporturilor
auto. Consumul minim al carburanţilor corespunde
mărimilor Z = 0.48 – 0.52.

S-ar putea să vă placă și