Sunteți pe pagina 1din 2

Catedra CFDP Disciplina: Cai de Comunicatii

5.2. Metoda coeficienţilor de avariere.


În general, accidentele de circulaţie pe drumuri se datorează abaterilor de la
regulile de circulaţie, echipamentului tehnic, defectelor de sănătate ale
conducătorilor auto, pietonilor, obstacolelor, stării drumului, condiţiilor
atmosferice.
Elementele geometrice ale drumului şi omogenitatea acestor caracteristici,
vizibilitatea, modul de amenajare a intersecţiilor, calităţile de uniformitate şi de
rugozitate ale părţii carosabile, nivelul de întreţinere a drumului, nivelul de
organizare a circulaţiei rutiere etc. constituie elementele esenţiale care influenţează
asupra siguranţei circulaţiei rutiere.
Prin gradul de influenţă asupra originii accidentelor rutiere, cauzele posibile
pot fi separate în modul următor:
- cauza principală sau de bază, care exercită influenţa cea mai mare asupra
apariţiei accidentului rutier;
- cauze (factori) active, care în mare mгsură favorizează apariţia accidentului
rutier;
- cauze indicate sau secundare, care exercită influenţa nesemnificată
asupra accidentului rutier.
Studiile confirmă că cauza principală a accidentului rutier este greşeala
conducătorului auto, nerespectarea regulilor rutiere, care foarte frecvent sunt legate
cu condiţiile rutiere insuficiente. În 50-80 % din toate accidentele rutiere
neajunsurile drumurilor sunt cauzele active, iar оn 15-20 % - cauzele principale ale
accidentelor rutiere .
Pentru alegerea măsurilor cu scopul creşterii nivelului de siguranţă a
circulaţiei rutiere şi stabilirii ordinii de urgenţă a îndeplinirilor, trebuie de scos la
iveală sectoarele cele mai nefavorabile ale drumului şi de apreciat gradul de pericol
ale lor.
Pentru aprecierea condiţiilor de siguranţă a circulaţiei rutiere, pe un sector
de drum se foloseşte metoda coeficienţilor de avariere sezonieri, determinaţi cu
considerarea anotimpurilor.
Metoda coeficienţilor de avariere este elaborată în baza studiilor,
sintetizărilor datelor statisticei accidentelor rutiere. In mod deosebit această metodă
este convenabilă pentru drumuri care sunt în exploatare.
Diagrama liniară a coeficientului de avariere sezonier total Cav.s.t., care se
întocmeşte aparte pentru vară, iarnă şi toamnă-primгvară (perioada de trecere), este
un document de lucru, care se foloseşte pentru aprecierea gradului de siguranţă a
circulaţiei rutiere în perioadele diferite ale anului .
Pentru considerarea influenţei anotimpurilor asupra condiţiilor rutiere se
folosesc coeficienţi de corecţie, care ţin seama de schimbarea caracteristicilor şi
parametrilor drumului, în funcţie de anotimp. În conformitate cu aceasta, mărimile
caracteristicilor şi a parametrilor drumului se înmulţesc cu coeficienţi de corecţie
corespunzători.
Catedra CFDP Disciplina: Cai de Comunicatii

Pentru fiecare mărime corectată a caracteristicii sau a parametrului drumului se


alege mărimea respectivă a coeficientului de avariere sezonier individual Cav.s.i.
De exemplu, pentru intensitatea traficului rutier egală cu 7000 av/24h Cav.s.i =
1.3 pentru drumuri cu 2 benzi de circulaţie, respectiv
Cav.s.i = 0.9 pentru drumuri cu 3 benzi de circulaţie. Pentru lăţimea părţii
carosabile care este egală cu 6.0 m Cav.s.i = 1.35 în cazul acostamentelor
consolidate şi Cav.s.i = 2.5 în cazul acostamentelor neconsolidate. Pentru
acostamentele cu lăţimea de 2.0 m Cav.s.i = 1.2 în cazul drumurilor cu 2 benzi de
circulaţie şi Cav.s.i = 0.65 în cazul drumurilor cu 3 benzi de circulaţie.Pentru
declivitatea longitudinală i = 50 ‰ Cav.s.i = 2.5, i = 30 ‰ Cav.s.i = 1.25.
Pentru raza curbei circulare R = 150 m Cav.s.i = 4.0, R = 300 m Cav.s.i = 2.25
Pentru distanţa de vizibilitate S = 250 m Cav.s.i = 2.0, S = 150 m Cav.s.i =
2.7. În plus mai sunt Cav.s.i care depind de gradul de amenaje a intersecţiilor de
drumuri, de starea părţii carosabile etc. În total sunt 17 parametrii de drumuri
pentru care sunt argumentate mărimile Cav.s.i .
Limitele sectoarelor de drum pentru care este valabil un anumit Cav.s.i
se determină luându-se în considerare zonele de influenţă ale lor .
Mărimea coeficientului de avariere sezonier total se determină prin
formula: n
Cav.s.t = Pr C av.s.i. , (5.2.1)
i=1
unde: C av.s.i. - coeficientul de avariere sezonier individual, determinat pentru
caracteristica i (parametrul i) a drumului;
Pr - produsul coeficienţilor de avariere sezonieri individuali;
n - numărul caracteristicilor (parametrilor) de drum luate în considerare în
metoda coeficienţilor de avariere sezonieri, n = 17.

Caracteristica sectoarelor de drum în funcţie de mărimile Cav.s.t


Mai mic decît Mai mare decît
C av.s.t 10-20 20-40
10 40
Caracteristica
sectorului de
puţin
drum privind nepericulos periculos foarte periculos
periculos
siguranţa de
circulaţie rut.
Pe diagrama liniară a coeficientului Cav.s.t trebuie de aratat sectoarele ale
căror mărimea Cav.s.t depăşeşte mărimile admisibile. Aceasta va da posibilitatea de
a determina lungimea sectoarelor de drum, care se caracterizează respectiv ca fiind
nepericuloase, puţin periculoase, periculoase sau foarte periculoase.