Sunteți pe pagina 1din 5

Cap.1.

Noțiuni generale

1. Grupele de stări limită a construcțiilor


din lemn
2. Caracteristici mecanice ale lemnului
3. Aplicație. Determinarea rezistenței de
calcul a lemnului

1. Grupele de stări limită ale construcțiilor din lemn


Conform documentelor normative în vigoare [1], la
calculul construcțiilor din lemn, se folosește metoda stărilor
limită. Starea limită se atinge când are loc pierderea
capacității construcției de a satisface anumite condiții
necesare în timpul exploatării sau montării. În calcul se iau în
considerație două grupe de stări limită.
Prima grupă corespunde pierderii capacității
portante a construcției, când cel puțin unul dintre elementele
sale s-a distrus ca urmare a acțiunii forțelor interne (fig. 1.1)
– denumită stări limită ultime.
A doua grupă corespunde pierderii calităților
necesare pentru exploatarea normală a construcției ca rezultat
al unor deformări inacceptabile (fig. 1.1) – denumită stări
limită de serviciu.
Capacitatea portantă a construcției:
• din punct de vedere calitativ reprezintă capacitatea
construcției de a prelua acțiunile exterioare;
• din punct de vedere cantitativ reprezintă valoarea
maximă a încărcării care poate fi preluată de
construcție.

3
Prima grupă de stări limită

Moscova, parcul Corikii 01.01.2019 [8]

A doua grupă de stări limită

[8]
Figura 1.1
4
Tabelul 1.1
Rezerva construcției:
Rezultatul
Grupele - în tensiuni (rezistența de calcul)
acțiunii
de stări - sau în deformații (valorile limită ale
factorilor
limită deformațiilor), stabilite în
externi
documentele normative [1], [2]
I

II

unde: 𝜎, 𝜏 - tensiunile normale și tangențiale;


𝑅 – rezistența de calcul corespunzătoare;
𝑓 – săgeata sau deplasarea;
𝑓𝑢 - săgeata sau deplasarea admisibile, stabilite de
normele de proiectare;
𝑙 – deschiderea de calcul a elementului.
Starea limită la rezistență și stabilitate mai poate fi
exprimată cu relația:
𝑆𝑚𝑎𝑥 ≤ Φ
unde: 𝑆𝑚𝑎𝑥 – efortul (forța axială) de la încărcările de
calcul;
Φ – capacitatea portantă care este funcție de
caracteristica geometrică a secțiunii, rezistența
de calcul a materialului construcției
coeficienții condițiilor de lucru.

2. Caracteristici mecanice ale lemnului


Rezistența de calcul a lemnului se stabilește conform
documentului normativ (tab. 3 din [1]). În tabel sunt indicate
rezistențele de calcul ale lemnului de pin, brad, zadă
europeană - 𝑅𝑡𝑎𝑏 . Rezistența de calcul pentru alte specii de

5
lemn se stabilește multiplicând valorile tabelare cu
coeficienții de trecere 𝑚𝑠𝑝 , p.5.1 [1].
La stabilirea rezistenței de calcul a lemnului, de
asemenea, trebuie să se ia în considerare condițiile de lucru
𝑚𝑖 − 𝑚𝑢 , 𝑚 𝑇 , 𝑚𝑑 , 𝑚𝑠𝑡 , 𝑚𝑜 , 𝑚𝑎 (pentru fiecare caz concret,
se aleg coeficienții necesari p.5.2, 5.3 [1]).
𝑅 = 𝑅𝑡𝑎𝑏 ∙ 𝑚𝑠𝑝 ∙ ∏ 𝑚𝑖 (1.1)
3. Aplicație. Determinarea rezistenței de calcul a
lemnului
Condiția
Să se determine rezistența de calcul la întindere în
lungul fibrelor.
Date inițiale
- specia și sortul lemnului;
- condițiile de exploatare;
- tipul slăbirilor.
Rezolvare
Succesiunea operațiilor necesare determinării
rezistenței de calcul la întindere este indicată în schema 1.1.

Schema 1.1
1. Date ale problemei:
- specia și sortul lemnului,
- condițiile de exploatare

2. Se alege din tabel rezistența p.5.1, tab. 3


de calcul 𝑅𝑡𝑎𝑏(𝑡) [1]

6
Schema 1.1 (continuare)

3. Se ia coeficientul de trecere p.5.1, tab.4 [1]


conform speciei lemnului
𝑚𝑠𝑝

4. Se aleg coeficienții condițiilor p.5.2, [1]


de lucru:
𝑚𝑖 −
𝑚𝑢 , 𝑚 𝑇 , 𝑚𝑑 , 𝑚𝑠𝑡 , 𝑚𝑜 , 𝑚𝑎

5. Se determină rezistența de p.5.1, 5.2 [1],


relația (1.1)
calcul a lemnului:
𝑹𝒕 = 𝑹𝒕𝒂𝒃(𝒕) ∙ 𝒎𝒔𝒑 ∙ ∏ 𝒎𝒊

Modulul de elasticitate al lemnului pentru calculul la


grupa a doua de stări limită se ia conform p.5.4 [1].