Sunteți pe pagina 1din 3

09. 11.

2020

HANU ANCUŢEI
de Mihail Sadoveanu
Publicat în 1928, volumul Hanu Ancuţei se înscrie în seria marilor capodopere sadoveniene. Cartea cuprinde nouă
povestiri „spuse” de feluriţi drumeţi care poposesc la han. Prin intermediul lor, Mihail Sadoveanu realizează o imagine vastă ca
orizonturi interioare şi valori umane, a unei colectivităţi surprinse în fizionomia ei spirituală.

Completează tabelul de mai jos după modelul primei povestiri:


Povestirea Povestitorul Tipul de narator Statutul social Spaţiul Timpul Tema

1. Iapa lui Vodă comisul Ioniţă narator-personaj comis -dregător Valea Moldovei-spaţiul istoriei pe vremea lui Sturza povestire cu
care avea în grija la hanul Ancuţei-spaţiul discursului vodă -timpul istoriei caracter
sa caii și grajdurile „într-o toamnă aurie umoristic-
curții domnești -timpul discursului căutarea dreptăţii

2. Haralambie călugărul Gherman narator-martor călugăr în sat la Bozâieni-spaţiul istoriei în timpul domniilor povestire cu
la hanul Ancuţei-spaţiul discursului fanariote-timpul caracter justiţiar
istoriei
„într-o toamnă aurie
- timpul discursului

3.Balaurul moş Leonte zodierul narator-martor zodier=astrolog la Tupilaţi- spaţiul istoriei în vremea tinereţii caracter fantastic
la hanul Ancuţei-spaţiul discursului sale”eram aşa,
flăcău trecut de
douăzeci de ani”-
timpul istoriei
„într-o toamnă aurie
timpul discursului

4.Fântâna dintre căpitanul Neculai narator-personaj căpitan de mazili în vad la Tupilaţi-spaţiul istoriei „ascultaţi ce mi s- caracter erotic –
plopi Isac de la Bălăbăneşti la hanul Ancuţei-spaţiul discursului întâmplat pe-aceste iubirea tragică
din ţinutul Tutovei meleaguri când eram
tânăr”-timpul istoriei
„într-o toamnă aurie
timpul discursului
5. Celaltă Ancuţă Ienache coropcarul narator-martor coropcar-negustor în târg la Iaşi „s-a întâmplat în târgul „în vremea veche s- caracter erotic –
ambulant nostru la Ieşi mare bocloc”-spaţiul au întâmplat lucruri iubirea interzisă
istoriei care astăzi nu se mai
la hanul Ancuţei-spaţiul discursului văd”-timpul istoriei
„într-o toamnă aurie
timpul discursului

6.Judeţ al Constandin Moţoc narator-confident Cioban în satul Fierbinţi de pe Siret- spaţiul în vremea boierului caracter justiţiar -
sărmanilor istoriei Răducanu Chioru, în dreptatea
la hanul Ancuţei-spaţiul discursului urmă cu 30 de ani -
timpul istoriei
„într-o toamnă aurie
timpul discursului

7.Negustor lipscan Damian Cristişor narator-personaj Negustor „am să-ţi spun cum mi-au fost în timpul călătoriilor caracter
petrecerile mele prin ţări străine”- prin ţara nemţeasă- memorialistic -
spaţiul istoriei timpul istoriei călătoria
la hanul Ancuţei-spaţiul discursului „într-o toamnă aurie
timpul discursului

8. Orb sărac Orbul sărac narator-confident orb- cerşetor în satul Negoieşti- spaţiul istoriei în vremea Ducăi
„am auzit la hanul Ancuţei-spaţiul discursului vodă- timpul istoriei caracter istoric –
povestea „într-o toamnă aurie incursiunea în
adevărată de la timpul discursului istorie
un bunic al
maicii mele”
9.Istorisirea liţa Salomia narator mesager în poiană la Păstrăveni- spaţiul în vremea lui Vodă caracter erotic -
Zahariei bădiţa Zaharia narator-personaj Fântânar istoriei Calimah- timpul dragostea
Fântânarul la hanul Ancuţei-spaţiul discursului istoriei
„într-o toamnă aurie
timpul discursului