Sunteți pe pagina 1din 14

Proiectarea didactica

Ce intalegem prin Proiectare?


A planifica, a anticipa, a prevedea cat mai exact desfasurarea unei activitati educative prin
organizarea si combinerae optima a obiectivelor, resurselor, strategiilor de predare- invatare, a
modalitatilor de evaluare si a relatiilor dintre acesteia.
Specificul activitatii de proiectare pedagogica evidentiaza importanta actiunilor de
planificare – programare - concretizare a instruirii/educatiei care vizeaza valorificarea
optima a unei resurse materiale esentiale: timpul real destinat invatarii, in mediul scolar si
extrascolar. Din aceasta perspectiva proiectarea pedagogica intervine in calitate de:
Proiectare globala Proiectare esalonata
A
Acopera perioada unui nivel, treapta, B
Acopera perioada unui an de
ciclu de invatamant, urmarind, in mod invatamant, semestru sau a unei
special, elaborarea planului de activitati didactice/educative concrete,
invatamant si a criteriilor generale de urmarind, in mod special, elaborarea
elaborare a programelor de instruire. programelor de instruire/educatie si a
criteriilor de operationalizare a
obiectivelor generale si specifice ale
programelor de instruire/educatie
Etapele proiectării pedagogice

OBIECTIVE RESURSE CONTINUT STRATEGII EVALUAREA


REZULTATELOR
Operatiiale proiectarii didactice

● Lectura personalizată a programei şcolare

● Elaborarea planificarii calendaristice

● Proiectarea secventiala (a unitatilor de invatare si a lectiilor)


Lectura personalizată a
programei şcolare
Exprima dreptul profesorului de a lua
decizii asupra modalitatilor pe care le
considera optime in cresterea calitatii
procesului de Invatamant, respectiv
raspunderea personala pentru a asigura
elevilor un parcurs scolar individualizat, in
functie de contextul educational.
Elaborarea planificarii
calendaristice
Documentul scolar realizat de cadrul didactic prin
parcurgerea urmatorilor pasi:
realizarea asocierilor dintre obiectivele de
referinta/competentele specifice şi continuturi;
segmentarea continutului în unitati de invatare;
stabilirea succesiunii de parcurgere a unitatilor de
invatare;
alocarea timpului corespunzator pentru fiecare
unitate de învatare.
Structura planificarii calendaristice
Proiectarea unitatilor de invatare
Structura didactica deschisa si flexibila, caracterizata prin:
● unitate tematica;
● desfasurare sistematica si continua pe o perioada de timp;
● formarea unui comportament specific, prin integrarea unor obiective de
referinta/competente specifice;
● finalizata prin evaluare.
Proiectarea lectiei
Icadrarea lectiei, activiatii didactice in sistemul de lectii/activiati;

● stabilirea obiectivelor operationale (concrete);


● selectarea, prelucrarea si adecvarea continutului;
● elaborarea strategiei didactice;
● stabilirea metodologiei de evaluare/ autoevaluare.
Proiectarea lectiei pe cadrul ERR
Proiectarea lectiei pe cadrul SVI
Bibliografie
● http://dppd.ulbsibiu.ro/ro/cadre_didactice/adriana_nicu/cursuri/Pedagogie%202_curs_5_Proiecta
rea%20didactic.pdf

● http://www.ctptc-airinei.ro/catinfo/catedra/PROIECTAREA%20DIDACTICA.pdfProiectarea
secventiala (a unitatilor de invatare si a lectiilor)