Sunteți pe pagina 1din 14

1.Definiti dreptul in sens obiectiv.

Dreptul este un ansamblu de reguli publice de conduita,generale si abstracte care au ca fundament


coeziunea grupului social ,care sunt susceptibile de sanctiune si care structurind ansamblul relatiilor
intersubiective asigura coexistenta libertatilor intr-o societate organizata.

2.Mentionati si explicati caracteristicile dreptului in sens obiectiv.

Dreptul in sens obiectiv detine urmatoarele caracteristici: are un caracter normativ , adica este format
din reguli juridice ce stabilesc comportamentul oamenilor în societate;este un ansamblu de reguli
publice,adica sunt aduse la cunostinta tuturor prin publicarea lor in Monitorul Oficial(organ de presa).La
3 zile din momentul publicarii ele devin obligatorii si nimeni nu poate invoca necunoasterea lor.O alta
trasatura ar fi faptul ca dreptul este un ansamlu de reguli generale,ceea ce inseamna ca ele vizeaza toti
indivizii din societate,nu doar un anumit gen de individ.Ea se poate insa referi si numai la o categorie de
subiecti,fara ca prin aceasta sa-ti piarda caracterul general. Regulile de conduită ce alcătuiesc dreptul
obiectiv sunt impersonale, adică abstracte.Normele juridice sunt susceptibile de sanctiune,insemnind
aplicarea sanctiunii in cazul nerespectarii lor.Inca o caracteristica a dreptului in sens obiectiv ar fi
caracterul obligatoriu ,adica este obligatoriu pentru toate persoanele carora li se adreseaza, în sensul ca
atunci când nu sunt respectate de buna voie, intervine forta coercitiva a statului care impune
respectarea acestor norme juridice.

3.Mentionati si explicati principiile fundamentale ale dreptului.

Principiile fundamentale ale dreptului sunt urmatoarele :principiul libertatii,principiul justitiei,principiul


egalitatii,principiul responsabilitatii.

Ca principiu fundamental al dreptului,principiul libertatii consta in libertatea individului in viata


sociala.Declaratia universala a drepturilor omului in articolul 3 precizind ca “Fiecare individ are dreptul la
viata,la libertate si la siguranta personala.”Libertatea primeste considerare pe 3 planuri:libertatea
omului in raport cu natura,libertatea omului in raport cu societatea,libertatea omului in raport cu sine
insusi

3 justitiei ca principiu fundamental al dreptului are un sens mai mult social,pentru ca el regleaza
raporturile intre oameni.Acest principiu este astfel unul fundamental ,avind in vedere faptul ca dreptul
nu este altceva decit un ansamblu de reguli de conduita intersubiective,care are ca scop coeziunea
grupului social intr-o societate organizata.d

Principiul egalitatii presupune tratatrea tuturor oamenilor in mod egal,excluzind orice tip de
discriminare,de unde reese idea ca nimeni nu este mai presus de lege.Din principiul egalitatii decurge un
alt principiu important:supunerea tuturor in fata legii.

Principiul responsabilitatii inseamna asumarea raspunderii fata de rezultatul actiunii sociale a omului.

4.Precizati care sunt trasaturile sistemului juridic si explicati.

Traturile sistemului juridic sunt urmatoarele :claritatea,coerenta,consistenta,completitudinea.Claritatea


sistemului juridic consta in logica acestuia,reesind ideea ca sistemul juridic este un sistem logic,clar fiind
in acelasi timp axiomatic si formalizat.Coerenta sistemului juridic consta in armonia, sistematizarea si
ierarhizarea componentelor sale implicind totodata noncontradictia acestora.O alta trasatura a
sistemului juridic,consistenta reprezinta masura in care toate deductiile unui sistem deductive sunt
corecte.Un sistem juridic este complet pntru ca nu contine lacune si poate determina cu ajutorul
ansamblului elementelor sale statutul juridic al oricarei fapte,afirmatie confirmata de principiul
consacrat de Legea civila conform careia judecatorul care va refuza sa judece sub pretext ca nu exista
lege va fi raspunzator de denegare de dreptate.

5.Ce intelegeti prin surse materiale de drept.Dati exemple.

Izvoarele materiale de drept presupun autoritatile abilitate de lege sa creeze dreptul,institutiile


imputernicite sa creeze norme juridice,generale si obligatorii pentru toti indivizii societatii.La nivel intern
din aceste insitutii fac parte:Parlamentul,Guvernul,organele administratiei publice.

6.Ce intelegeti prin surse formale de drept.Dati exemple

Izvoarele formale ale dreptului includ toate formele prin care dreptul se exprima.In categoria surselor
formale intra legea ,cutuma .

7.Mentionati ierarhia normelor in sistem.

In raport de ierarhia normelor in sistem se cunosc:

-izvoare suverane,adica izvoare care pot reglementa orice materie(legea,Constitutia)

-izvoare subordonate(hotaririle de Guvern si celelalte acte normative cu caracter reglementativ)

-izvoare subsidiare(legea,ordonanta,hotarirea huvernamentala)

8.Ce sunt sursele documentare.Dati exemple

Sursele documentare ale dreptului sunt acele izvoare care fac cunoscut dreptul,Exemplu elocvent al
sursei documentare este Monitorul Oficial.

9.Ce sunt sursele reale ale dreptului.Dati exemple

Sursele reale ale dreptului pot avea caracter politic,economic,cultural sau social si desi sunt exterioare
sistemului juridic acestea determina continutul sistemului juridic.Exemple de surse reale pot servi
grevele,revolutiile.

10.Care sunt cele doua ramuri fundamentale ale dreptului scris.Dati exemple

Dreptul scris cuprinde doua ramuri:actul normativ si contractul normativ.Actele normative sunt normele
juridice adoptate pe cale unilaterala cum ar fi:Consitutia si legile constitutionale,legile organice,legile
ordinare si alte acte normative administrative.Cealalta ramura a dreptului scris,contractul normativ
provine pe cale conventionala,este deci rezultatul unui acord de vointa al partilor interesate.

11.Definiti cutuma si mentionati prin ce mijloc de proba se poate dovedi.

Cutuma poate fi definita ca fiind uzajul social constant si uniform acceptat ca fiind obligatoiu la nivelul
intregului grup social.In vechiul drept romanesc proba se facea cu martori.In prezent se recurge la
declaratiile specialistilor in domeniu,buni cunoscatori ai obiceiurilor si drepturilor locale.

12.Precizati care sunt elementele constitutive ale cutumei si care sunt conditiile pe care le implica si
explicatile.
Elementele constitutive ale cutumei sunt urmatoarele :uzajul,convingerea juridica si caracterul
rezonabil.Uzajul reprezinta o deprindere imuabila si unitara care trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii:repetitia(conditie care face ca precedentul sa se transforme in cutuma);durata(conditie potrivit
careia multiplicarea atitutidinilor trebuie sa aiba o anumita durata,sa fie validata in
timp);constanta(conditie potrivit careia toate precedentele trebuie sa conduca in acelasi
sens);claritatea(conditie care cere ca precedentul sa fie clar,sa excluda controversele).Convingerea
juridica presupune practica pe care o urmam in mod constant,fara a ne simti obligati la aceasta,ea
implica indeplinirea altor doua elemente:necesitatea si obligativitatea.Caracterul rezonabil este un
element necesar in societatile mai putin evoluate.

13.Precizati si definiti tipurile de cutuma

In cutuma atestam 3 tipuri de manifestari:1.Cutuma secundum legem care se aplica in virtutea unei
trimiteri formale a legii scrise la obiceiurile generale si locale.2.Cutuma praeter legem care are rolul de a
completa lacunele inevitabile ale sistemului legislativ.Este un izvor important in dreptul public,mai ales
dreptul constitutional.3.Cutuma contra legem contine o problema delicata,intrucit cutuma nu poate
exista contra legii.Totusi practica a aratat ca acest principiu nu este prea ferm,In anumite sisteme
cutuma lucrind chiar impotriva legilor imperative.

14.Mentionati care este avantajul si dezavantajul cutumei in aplicarea ei in raport cu legea si precizati
care sunt domeniile in care nu se aplica sub nici o forma

Avantajul essential al cutumei ar fi faptul ca ea este expresia directa a vointei populare si ca este
supla,usor adaptabila.Totusi se poate obiecta impotriva acestei conceptii ca,in general,cutuma este
imprecisa in raport cu legea,ca este deci o cauza de insecuritate juridica,reprezentind astfel un
dezavantaj.Domeniile in care cutuma nu se aplica sub nici o forma sunt dreptul fiscal si penal

15.Definiti doctrina si mentionati modalitatile ei de manifestare

In sens larg,doctrina reprezinta totalitatea opiniilor,proprii unor persoane care se ocupa de studiul
dreptului,teoreticieni sau a celor care transpun in practica dreptul.In sens restrins,doctrina este vazuta a
fi o parere formulata asupra unei probleme particulare.Doctrina poate imbraca forma prelegerilor sau se
poate materializa in publicatii doctrinale:manuale,tratate,comentarii,repertorii,monografii
juridice,reviste doctrinale.

16.Precizati tipurile de doctrina configurate in timp si mentionati ce valoare are doctrina in sistemul
de drept romano-germanic

Se cunosc doua tipuri de doctrina configurate in timp:doctrina clasica care cuprinde lucrarile publicate
pina aproape de sfirsitul secolului al XIX-lea si doctrina moderna care practica o metoda critica fata de
lege si jurisprudenta ,facind apel la sociologie ,la economie,la filosofie,la dreptul comparat.In sistemul de
drept romano-germanic nu este izvor de drept,dar i se recunoaste un rol esential in procesul de
constituire a dreptului,mai precis,o contributie hotaritoare in structurarea componentelor
dreptului:jurisprudenta,cutuma,legile.

17.Definiti doctrina si precizati care este valoarea ei in sistemul dreptului musulman dind exemple de
surse din acest sistem

In sens larg,doctrina reprezinta totalitatea opiniilor,proprii unor persoane care se ocupa de studiul
dreptului,teoreticieni sau a celor care transpun in practica dreptul.In sens restrins,doctrina este vazuta a
fi o parere formulata asupra unei probleme particulare.In sistemul musulman,dreptul se infatiseaza a fi
o alta fata a religiei musulmane,doctrina fiind considerara izvor de drept.Ijma reprezinta izvor de drept
reprezentativ si are ca fundament alte doua surse considerate ca texte sacre:Coranul si Sunna.

18.Definiti jurisprudenta si mentionati ce valoare are in sistemul de drept anglo-saxon

Jurisprudenta poate fi definita ca fiind totalitatea hotaririlor judecatoresti pronuntate de instantele de


toate gradele.In dreptul anglo-saxon precedentul si autoritatea se caracterizeaza astfel:precedentul este
conceput ca fiind autoritatea deciziei juridice in cazuri analoage celui in care a fost pronuntata,in lipsa
legii creatoare de drept sau in cazul insuficientei ei,autoritatea deciziei este generala,judecatorul are
deci un rol creator,decizia instantelor superioare este obligatorie pentru instantele inferioare in grad si
chiar si pentru cele egale in grad.

19.Definiti jurisprudenta si precizati ce valoare are in sistemul de drept romano-germanic si regulile


juridice jurisprudentiale fundamentale in acest sistem.

Jurisprudenta poate fi definita ca fiind totalitatea hotaririlor judecatoresti pronuntate de instantele de


toate gradele.In dreptul romano-germanic jurisprudenta a fost considerate (pentru o perioada)izvor de
drept,dar :in timp s-a redus rolul jurisprudentei,datorita triumfului legii,ca izvor
interpretative,jurisprudenta ramine cvasideterminata.Regulile care conduc la conturarea valorii
precedentului in dreptul romano-germanic sunt:1.obligatia de a judeca,potrivit careia judecatorul este
obligat sa judece chiar daca legea contine lacune;2interdictia de a se pronunta pe cale de dispozitii
generale si reglementare,pentru ca,astfel,jurisprudenta ar incalca principiul separatiei puterilor in
stat;3relativitatea lucrului judecat,regula potrivit careia hotarirea judecatoreasca se bucura de
autoritatea relativa a lucrului judecat.

20.Definiti tratatul international si precizati in ce conditii poate avea loc o revizuire a acestuia

Tratatul este un acord incheiat intre doua sau mai multe state,guvernat de dreptul
international,consemnat in unul sau mai multe instrumente anexe indiferent de denumirea
lui.Revizuirea tratatului international poate avea loc numai atunci cind partile contractuale nu se opun
revizuirii.Complicatia apare cind unele state cer revizuirea si altele nu o accepta.

21.Mentionati care sunt etapele de incheiere a unui tratat international

Procesul incheierii unui tratat international cunoaste urmatoarele etape:

1.negocierea si semnarea tratatelor

2.ratificarea

3.inregistrarea tratatelor la secretariatul general al O.N.U

4.intrarea in vigoare a tratatelor

22.Precizati care este regula in materia efectelor tratatului si care sunt principiile in materia
efectelor tratatului si care sunt exceptiile de la regula si explicati-le?

Regula in materia efectelor tratatului spune ca tratatul international,rezultind dintr-un acord al vointelor
statale,este supus,odata intrat in vigoare,regulii obligativitatii,el trebuind sa fie respectat si aplicat cu
buna credinta.Principiile pacta sunt servanda si bona fide sunt afirmate la Conventia de la Viena in
articolul 26 denumit Pacta sunt servanda aratind ca orice tratat in vigoare leaga partile si trebuie sa fie
executat de ele cu buna-credinta.Exceptiile efectelor tratatului implic rezerva,aceasta insemnind
manifestarea unilaterala de vointa din partea unui stat contractant in cadrul unui tratat multilateral ,prin
care acel stat modifica intinderea obligatiilor ce si le asuma;teoria dualista care separa dreptul intern de
dreptul international;teoria monista care nu accepta vreo deosebire intre dreptul intern si dreptul
international.

23.Precizati care este regula in materia desfiintarii tratatului si care sunt exceptiile de la regula si
explicate-le ?

Desfiintarea tratatului are loc prin respectarea regulei simetriei,incetind prin “mutus disensus”.Exceptiile
care se refera la desfiintarea tratatelor sunt:regula stabilitatii si regula ,aplicabila oricarei norme
juridice,potrivit careia ea trebuie sa reflecte si sa normeze realitatea,fiind sensibila la modificarile de
substanta ale acesteia

24.Eumerati cauzele care pot conduce la nulitatea unui tratat

Nulitatea unui tratat poate fi provocata de viciile de consimtamint:eroarea,dolul,coruperea


reprezentantului unui stat,constringerea exercitata asupra reprezentantului unui stat,constringerea
exercitata asupra unui stat prin amenintare sau folosirea fortei.De asemenea,orice tratat care incalca o
norma imperativa a dreptului international general are drept urmare nulitatea.6e

25.Cine are rolul in negocierea si semnarea tratatului si unde se face inregistrarea lui.

Negocierile unui tratat sunt purtate de executiv iar semnarea lui poate fi facuta de ministri
plenipotentiari,de un membru al executivului sau chiar de seful statului.Carta O.N.U.dispune in articolul
102 ca tratatele trebuie inregistrate la Secretariatul Organizatiei.

26.Ce intelegeti prin ratificarea unui tratat si cind se produce si cine are competenta de a ratifica un
tratat.

Ratificarea unui tratat presupune intrarea acestuia in vigoare.Din momentul ratificarii devine obligatoriu
pentru statele semnatare si produce efecte.Articolul 12 din Conventia de la Viena arata ca
“consimtamintul unui stat de a fi legat pintr-un tratat se exprima prin semnatura reprezentantului acelui
stat:cind tratatul prevede ca semnatura va avea acest efect;cind este stabilit pe alta cale ca statele care
au participat la negociere convenisera ca semnatura va avea acest efect;sau cind intentia statului de a
conferi semnaturii acest efect rezulta din deplinele puteri ale reprezentantului sau a fost exprimata in
cursul negocierii.Tratatul poate fi ratificat prin competenta exclusiva a executivului,competenta
exclusiva a Legislativului si sistemele mixte.

27.Definiti persoana juridica(corporatia) si care sunt elementele din care se identifica in societate.

Prin persoana juridica se presupune orice organizatie care are o organizare de sine statatoare si un
patrimoniu propriu,avind un anume scop in acord cu interesul obstesc.Elementele persoanei juridice
sunt urmatoarele:1.o organizare proprie,de sine statatoare;2.un patrimoniu propriu,distins de cele ale
asociatiilor;3.un scop propriu in acord cu interesul general;4.o individualitate juridica distincta.

28.Mentionati care sunt principiile care guverneaza viata interna a corporatiilor si regulile specifice
unei persoane juridice si explicate-le

Principiile care guverneaza viata interna a corporatiilor sunt principiul libertatii corporatiilor si principiul
potrivit caruia ele nu sunt suverane.Potrivit primului principiu persoana juridica poate functiona si se
poate forma prin libera asociere.Potrivit celui de-al doilea principiu persoanele juridice pot functiona si
se bucura de autonomie,dar trebuie sa se si raporteze la legea interna ,ordinea lor juridica este
subordonata ordinii juridice a statului.Regulile specifice corporatiilor sunt sursele de drept autonom
care pot fi definite ca fiind totalitatea normelor instituite de corporatii in vederea reglementarii vietii lor
interne.Reguli care imbraca forma conventiilor collective si cutumelor autonome.

29.Precizati care sunt categoriile de persoane juridice si care sunt elementele constitutive ale unei
corporatii

Persoanele juridice pot fi grupate pe urmatoarele categorii:1.persoanele juridice instituite prin lege,care
la rindul lor pot fi :persoane juridice publice,persoane juridice mixte(organizatii publice ale sectorului
economic,asocierile obligatiilor din sectorul professional)2.persoane juridice constituite prin vointa
particularilor,care la rindul lor sunt:partidele politice,sindicatele,asociatiile,fundatiile,societatile ca
structuri formate prin vointa si cu aportul mai multor persoane. Elementele constitutive ale unei
corporatii sunt urmatoarele:1.organizare proprie,de sine statatoare;2.patrimoniu propriu,distins de
cele ale asociatiilor;3.scopul propriu in acord cu interesul general;4.individualitatea juridica distincta.

30.Definiti persoana fizica si precizati care sunt elementele din care se identifica in cadrul societatii

Persoana fizica este fiinta umana privita din unghiul de vedere al aptitudinii sale de a fi subiect de
drept.Elementele de identificare in cadrul societatii sunt urmatoarele:cetatenia,numele,domiciliul si
starea civila.

31.Definiti capacitatea de folosinta a persoanei fizice precizind momentul dobindirii si pierderii


acesteia

Capacitatea de folosinta a unei persoane fizice consta in dobindirea drepturilor si obligatiilor.Obtinem


capacitatea de folosinta din momentul nasterii si o pierdem in momentul decesului.

32.Definiti capacitatea de exercitiu a unei persoane fizice si precizati categoriile de persoane care sunt
lipsite de capacitatea de exercitiu si din ce motive

Capacitatea de exercitiu a unei persoane fizice consta in capacitatea de a incheia acte juridice.Sunt
cunoscute 3 categorii de persoane care sunt lipsite de capacitatea de exercitiu si anume:alienatii
mental ,adica persoanele lipsite de discernamint din cauza starii mentale;interzisii judecatoresti,adica
persoanele interzise prin lege si persoanele care nu au atins virsta de 18 ani pentru ca au discernamintul
in curs de formare.

33.Definiti dreptul subiectiv si precizati elementele constitutive ale acestuia ,explicindu-le

Dreptul subiectiv este prerogativa concedata unei persoane de catre ordinea juridica si garantata pe cai
de drept de a dispune de o valoare care ii este recunoscuta ca apartinindu-i ,fie ca a sa,fie ca
datorata.Elementele constitutive ale dreptului subiectiv sunt urmatoarele:1.subiectul,adica titularul
dreptului subiectiv;2.obiectul dreptului subiectiv,respectiv conduita subiectului(actiunea sau abtinerea
pretinsa de subiectul activ,subiectului pasiv);3.relatia juridica,respectiv manifestarea dreptului in
raport ,relatie privita din punctul de vedere al obiectului dreptului,dar si din punct de vedere al relatiei
cu alti subiecti;4.protectia juridica asigurata prin ordinea juridica.

34.Definiti ordonanta de guvern obisnuita si precizati momentul intrarii ei in vigoare


Ordonanta de guvern obisnuita este actul legislativ emis de guvern in baza abilitarii prealabile a
parlamentului .Ea intra in vigoare la 3 zile dupa publicarea in Monitorul Oficial.

35.Definiti ordonanta de guvern de urgenta si precizati momentul intrarii in vigoare

Ordonanta de guvern de urgenta este actul legislativ emis de guvern in situatii exceptionale fara a avea
abilitarea prealabila a parlementului.Ea intra in vigoare cind este aprobata de parlament.

36.Care sunt tipurile de control care se exercita asupra ordonantelor de guvern si in ce conditii

Asupra ordonantelor de guvern se exercita doua tipuri de control:controlul parlamentar si controlul


jurisdictional.Controlul parlamentar se realizeaza diferentiat:daca este vorba de o ordonanta
obisnuita,un asemenea control se exercita numai daca legea de abilitare prevede expres,daca este vorba
de o ordonanta de urgenta se impune aprobarea acesteia de catre Parlament,care poate aproba total
sau partial ori respinge prin lege asemenea ordonante.Curtea Constitutionala realizeaza controlul
jurisdictional asupra activitatii legislative a Guvernului,pe calea exceptiei de neconstitutionalitate.

37.Ce este legea in sens strict si care sunt conditiile necesare pentru a fi in prezenta unei legi

In sens strict legea inseamna actul emis de organul legislativ al statului(Parlamentul).Pentru a fi in


prezenta unei legi sunt necesare urmatoarele conditii:actul juridic sa aiba caracter normativ;actul
normativ sa emane de la Parlament;actul normativ sa fie adoptat de Parlament dupa o procedura
prestabilita.

38.Care sunt etapele elaborarii unei legi pe care referendara si cine are rolul esential in declansarea si
organizarea referendumului

Etapele elaborarii unei legi referendare sunt urmatoarele:initiativa populara;consultarea


populara,confirmarea rezultatelor referendumului.Presedintele statului este cel care hotaraste daca
populatia se poate afirma prin referendum.Rolul esential in referendum il are Curtea Constitutionala .

39.Precizati care sunt etapele unei legi pe care parlamentara

Etapele unei legi pe cale parlamentara sunt urmatoarele:initiativa legislativa;fazele preliminare ale
procedurii legislative;dezbaterea si votul,medierea si promulgarea

40.Precizati care sunt categoriile de persoane sau autoritati care au calitatea de a initia un proiect de
lege si care sunt conditiile

Initiativa unui proiect de lege o poate avea Guvernul,deputatii si senatorii,cetatenii.Ultima categorie din
cei enumerate mai sus pot initia legi cu indeplinirea urmatoarelor conditii:sa aiba drept de vot;sa fie in
numar de cel putin 100.000;sa provina din cel putin o patrime din judetele tarii;in fiecare dintre judete
sa se consemneze cel putin 5.000 de semnaturi in favoarea initiativei.Guverul este organul de la care
rezulta majoritatea initiativelor legislative,potritivit art.74(3) din Constitutie isi indeplineste acest drept
prin predarea proiectului de lege catre Camera competenta sa il adopte,ca prima Camera
sesizata.Deputatii,senatorii si cetatenii care exercita dreptul la initiativa legislativa pot prezenta
propuneri legislative numai in forma ceruta pentru proiectele de legi.

41.In ce etapa se pot propune amendamente si care este cvorumul necesar pentru adoptarea unei legi
constitutionale
Amendamentele se pot propune in etapa care tine de dezbaterea pe articole.In mod exceptional,pot fi
propuse amendamente noi si daca se constata ca acestea au urmari insemnate asupra
proiectului.Cvorumul necesar pentru adoptarea legii difera in functie de tipul de
legi:constitutionale,organice,ordinare.In cazul legilor constitutionale,cvorumul necesar este de 2/3 din
numarul membrilor Camerei,pentru legile organice ,majoritatea senatorilor si deputatilor,iar pentru
legile ordinare majoritatea senatorilor si deputatilor prezenti.

42.Sub ce forme se manifesta votul si care este cvorumul necesar pentru adoptarea unei legi organice

Procedura de vot cunoaste urmatoarele forme:vot deschis prin ridicarea minii,ridicarea in picioare,apel
nominal sau electronic si vot secret.Pentru adoptarea unei legi organice este necesar cvorumul
majoritatii senatorilor si deputatilor.

43.Ce este promulgarea unei legi,cine face promulgarea si in ce termen

Promulgarea legii este actul prin care Presedintele Romaniei investeste legea cu formula executorie si
dispune publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.Promulgarea legii este atributul Presedintelui
Romaniei si are loc in termen de 20 de zile de la primirea ei.

44.Care este cvorumul necesar pentru adoptarea unei legi ordinare si care sunt diferentele dintre o
lege organica si o lege ordinara

Cvorumul necesar pentru adoptarea unei legi ordinare este majoritatea senatorilor si deputatilor
prezenti.Diferenta dintre o lege organica si o lege ordinara consta in faptul ca legile organice sunt
adoptate cu votul majoritatii fiecare Camere(majoritate absoluta) in timp ce legile ordinare sunt
adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti in fiecare camera(majoritate relativa).Legile organice
intervin numai in domenii expres stabilite de lege in vreme ce legile ordinare reglementeaza orice
domeniu care nu tin de legile constitutionale sau organice.Spre deosebire de legile ordinare,legile
organice nu pot fi modificare prin ordonantele Guvernului.

45.Clasificati legile in raport de continutul lor normativ si de modalitatea de adoptare

In raport de continutul normativ,legile pot fi clasificate in modul urmator:legi de reglementare


directa;legi cadru;legi de abilitare;legi de control.In functie de modalitatea de adoptare legile cunosc
urmatoarea clasificare:legi constitutionale;legi organice;legi ordinare.

46.Definiti norma juridica

Norma juridica este o regula publica de conduita generala si impersonala,vizind exteriorizarea


intersubiectiva a constiintei particulare inaltata la universalitatea sa,tinzind sa creeze un comportament
tipic indivizilor,in acord cu modelul social urmarit,obligatorie in temeiul legitimarii ei la nivelul constiintei
colective si care la nevoie poate fi adusa la indeplinire prin constringere.

47.Clasificati normele juridice in raport de gradul de preciziune si de specificitate si explicatile

Gradul de preciziune si de specificitate este criteriul in raport cu care normele juridice se clasifica in
norme de drept strict si directive sau standarte.Normele de drept strict sunt normele de stricta
interpretare care nu lasa celui ce le aplica posibilitatea de a le reda prin interpretare.Directivele sau
standartele sunt criteriile de judecare a actiunilor subiectului.
48.Clasificati normele juridice in raport de finalitatea sanctiunii ,explicate-le

In raport de finalitatea sanctiunii normele juridice pot fi clasificate in norme punitive si norme
stimulative.Normele punitive sunt acele norme care,daca nu sunt respectate,atrag o anumita
sanctiune.Astfel,nerespectarea normei este insotita de o anumita pedeapsa,obtinindu-se astfel teama
de sanctiune.Normele stimulative sunt normele care tind sa garanteze o recompensa conformarii
subiectilor la conduita prescrisa.

49.Precizati care sunt trasaturile unei norme juridice si explicati-le

Norma juridica are caracter general pentru ca ea se adreseaza nu indivizilor concret,ci unui proiect de
individ.Caracterul general al normei juridice face ca aceasta sa se adreseze tuturor subiectilor de
drept.Caracterul tipic al normei juridice decurge din caracterul general al acesteia.O alta trasatura a
normei juridice ar fi faptul ca ea vizeaza exteriorizarea constiintei,ceea ce inseamna ca norma juridica
are in vedere numai raporturile intersubiective.Pe linga trasaturile enumerate mai sus,norma juridica
mai are si caracter public,ceea ce inseamna ca ea este adusa la cunostinta tuturor indivizilor din
societate .Este obligatorie ,obligativitatea ei nevenind din posibilitatea constringerii,ci din legitimarea ei
la niveul constiintelor particulare.

50.Ce este sanctiunea si de cite feluri este,dati exemple

Sanctiunea reprezinta consecinta juridica a nerespectarii comoportamentului prescris.Ea poate fi de


urmatoarele feluri:determinata(cind sunt stabilite in mod cert intinderile consecintelor produse);relativ
determinate(cind intinderea consecintelor este lasata la aprecierea celui ce o interpreteaza si
aplica);alternativa(cind cel ce aplica legea poate allege intre doua tipuri de sanctiuni,privare de libertate
sau amenda);cumulativa(cind organul de aplicare pronunta doua sanctiuni).

51.Ce intelegeti prin ipoteza unei norme de drept,precizati felurile ipotezei si dati exemple

Ipoteza descrie conditiile in care intra in actiune ceea ce se prescrie in dispozitie,respectiv,starea de


drept,adica starea preexistenta care conditioneaza aplicarea unei reguli de drept;starea de fapt care
este data de circumstantele de fapt care pot fi fapte naturale ,fapte materiale ale omului ori fapte
intelectuale si starea complexa de drept si de fapt.

52.Ce intelegeti prin dispozitia unei norme de drept ,care sunt tipurile ,dati exemple

Dispozitia stabileste conduita ce trebuie urmata in conditiile stabilite de ipoteza.Ca element de structura
al normei juridice,dispozitia poate fi:strict determinata,cind stabileste in mod categoric drepturile si
obligatiile subiectilor vizati,fara nici o posibilitate de abatere;relativ determinate,cind stabilind mai
multe variante de comportament,lasa subiectului posibilitatea de a alege liber intre aceste alternative.

53.Precizati care sunt tipurile de norme juridice in functie de continutul lor normativ ,explicati-le

In functie de continutul normativ ,normele juridice pot fi clasificate in modul urmator:1.norme


imperative,adica normele care tin de ordinea publica,bunele moravuri ,de protectia si siguranta
publica.Nu lasa posibiliatea judecatorului de a interpreta.2 Dispozitive,sunt acele norme de drept cu
caracter general,public,obligatoriu ,incalcarea carora duc la pedeapsa.Dau posibilitatea judecatorului de
a le interpreta in functie de circumstantele atenuante sau agravante ale faptei.3.Supletive,sunt normele
adaptabile,se intilnesc in materia contractelor,partile pot deroga de la aceste norme prin vointa
lor.4.Permisive,sunt normele care nici nu impun ,nici nu interzic.Sunt norme standarte,lasind subiectilor
de drept posibilitatea de a constata singuri daca se incadreaza sau nu in standartele prevazute de
lege.5.Stimulative,au rolul de a stimula subiectii de drept sa exercite o actiune in sensul dobindirii unei
recompense.

54.Aplicarea dreptului in timp

O lege intra in vigoare la 3 zile dupa publicarea in Monitorul Oficial pina in momentul iesirii din
vigoare.Iesirea din vigoare a unei lege cunoaste 4
procedee:abrogarea,termenul,desuetudenea,caducitatea.

Abrogarea reprezinta cel mai uzitat procedeu de iesire din vigoare a unei legi,procedeu clasic prin care o
lege isi inceteaza efectele datorita adoptarii unui act legislativ posterior si contra ei.Abrogarea poate fi
:expresa sau tacita.Expresa este acea forma specificata in continut,exacta,ce rezulta dintr-o manifestare
explicita a vointei organului aprogat de a dispune scoaterea din vigoare a unei legi.La rindul ei,aprogarea
expresa poate fi :directa(cind in dispozitiile finale ale legii noi sunt precizate expres dispozitiile
anterioare aprogate);indirecta(cind legea noua contine precizarea generic potrivit careia,dispozitiile
contrare acesteia se aproga).Tacita sau implicita,este acea forma de aprogare ce nu rezulta dintr-o
manifestare expresa de vointa a organului competent,ea se subtintelege,nu este specificata.Din alt
punct de vedere,aprogarea poate fi:totala (consta in scoaterea din vigoare in intregime a actului
normativ) si partiala(cind numai o parte a actului normativ este scos din vigoare,celelalte raminind sa-si
produca efectele in continuare).

Termenul reprezinta un procedeu de iesire din vigoare a unei legi specificat chiar in cuprinsul legii.

Desuetudinea este procedeul de iesire din vigoare a unei legi pentru ca textul ei nu corespunde noilor
realitati existente in societate.

Caducitatea este procedeul de iesire din vigoare a unei legi ca urmare a reglementarii obiectului pentru
care a fost creat

Principiile care guverneaza aplicarea legii in timp sunt:

-principiul neretroactivitatii legii noi

-principiul neultractivitatii legii vechi

-principiul efectului imediat al legii noi

55.Aplicarea dreptului in spatiu

Principiul teritorialitatii:Legea romana emisa de institutiile abilitate se aplica numai pe teritoriul


tarii.Este si o exceptie,daca un cetatean roman savirseste o infractiune peste hotare se aplica criteriul
cetateniei.

56.Aplicarea dreptului asupra persoanelor


Legea se adreseaza tuturor celor ce se afla pe teritoriul statului al carui organ legislativ a edictat-o.
Principiul egalitatii consta in egalitatea tuturor in fata legii fara privilegii si discriminari.Exceptie
reprezinta imunitatea oferita personalului diplomatic sau parlamentarilor.

57.Felurile interpretarii dreptului

Interpretarea dreptului urmareste lamurirea sensului normei juridice prin descoperirea continutului
exact al acesteia,in scopul aplicarii ei corecte in fiecare caz concret.

-Interpretarea autentica este acea forma a interpretarii oficiale care emana de la organul legislativ,in
forma generala si obligatorie.

-Interpretarea judiciara(cazuala) este interpretarea facuta de catre un judecator cu prilejul aplicarii legii
la un caz concret.

-Interpretarea administrativa este interpretarea facuta de organele administratiei.

58.Metodele interpretarii dreptului

Interpretarea logica consta in folosirea unor procedee ale logicii formale generale pentru deslusirea
intelesului normelor juridice.

Interpretarea sistematica rezida in fixarea sensului unei norme juridice prin stabilirea locului acesteia in
sistemul ramurii de drept si daca este necesar chiar in sistemul de drept cum si in sistemul principiilor
fundamentale ale dreptului.

Interpretarea istorico-teleologica stabileste intelesul unei dispozitii legale prin luarea in considerare a
scopului urmarit de legiuitor atunci cind a edictat actul normativ.

Interpretarea gramaticala se realizeaza prin utilizarea metodei gramaticale in scopul fixarii intelesului
normei prin intermediul analizei morfologice si sintactice a textului.

59.Prezentati principiile aplicarii legii in timp si exceptiile de la aceasta ,explicati-le

Principiile aplicarii legii in timp sunt :principiul neretroactivitatii legii si principiul efectului imediat al legii
noi.Principiul neretroactivitatii prevede faptul ca legea noua nu se aplica situatiilor juridice ale caror
efecte au fost consumate in intregime.Exceptie de la acest principiu este legea mai favorabila .Solutia
impusa de exceptie se justifica prin caracterul ei umanitar si concordanta ei cu idealul de justitie.

Principiul efectului imediat al legii noi ,principiu potrivit caruia toate situatiile juridice create dupa
intrarea in vigoare a legii noi cad sub incidenta acesteia.De aici rezulta ca legea veche nu ultraactiveaza
,in sensul ca nu se mai aplica dupa iesirea ei din vigoare.Acest principiu prevede urmatoarele exceptii:

A.situatiile contractuale in curs care ramin reglementate de legea veche,pentru ca:1.asa dicteaza
principiul libertatii contractuale,2.normele juridice in materie nu sunt imperative,3.este posibil ca in
conditiile legii noi,acordul partilor sa capete un cu totul alt sens,diferit de cel real,ceea ce nu este de
conceput

B.legile penale temporale constituie cea de a doua exceptie de la principiul aplicarii imediate a legii
noi.NUmai astfel legea isi poate atinge scopul.
60.Specificati principiile aplicarii legii in spatiu si exceptiile

In spatiu:De la principiul teritoarialitatii legii sunt admise citeva exceptii:

1.efectul extrateritorial al legii unui stat,fie ca urmare a autonomiei vointei partilor,fie in afara acestui `

principiu,

2.legea noua nu se aplica pe teritoriul Romaniei unor bunuri sau persoane,ca exceptie de la principiul
teritorialitatii legii:-sediile misiunilor diplomatice,personalul diplomatic.

61.Definiti termenul de obligatie si elementele ei,explicate

Obligatia semnifica raportul juridic de obligatie,fiind legatura intre doua persoane in baza careia
una,creditorul,poate cere celeilalte,debitorul,fie o prestatie pozitiva,fie o abtinere

.Elementele obligatiei sunt:1.subiectul acesteia-persoana tinuta sa respecte sau sa indeplineasca


prerogativele subsumate drept+ului altuia,2continutul obligatiei,3.relatia juridica-legatura de supunere
in care intra subiectul pasiv,,4.constringerea juridica-consta in faptul ca protectia dreptului altuia se
transforma in constringere juridica pentru cel obligat.

62.Clasificati obligatiile in raport de obiectul lor:

In functie de obiectul lor,obligatiile se clasifica pe 3 planuri:

1.Obligatia de a da,obligatia de a face,obligatia de a nu face

2.Obligatii pozitive si obligatii negative

3.Obligatii de rezultat si obligatii de diligenta

63.Clasificati obligatiile in functie de opozabilitatea lor

Potrivit criteriul opozabilitatii,obligatii se clasifica in

-obligatii obisnuite

-obligatii opozabile tertilor

-obligatii reale

64.Clasificati obligatiile in raport de sanctiune

In raport de sanctiune,obligatiile de clasifica in :obligatii perfecte si obligatia imperfecte

65.Clasificati obligatiile in functi de sursa(izvorul ) lor

Potrivit sursei,obligatiile se impart in :

1.obligatii rezultind din conventii


2.obligatii rezultind din actul unilateral de vointa

3.obligatii rezultind din gestiunea de afaceri

4.obligatii rezultind din imbogatirea fara just temei

5.obligatii rezultind din plata lucrului nedatorat

6.obligatii rezultind din delictul civil

7.obligatii rezultind din lege

66.Clasificati drepturile subiective in raport cu obiectul dreptului

Potrivit criteriul constind in obiectul dreptului,drepturile pot fi:

1.drepturi nepatrimoniale

2.drepturi patrimoniale(drepturi reale,drepturi de creanta)

3.drepturi intelectuale

4.drepturi subiective

67.Clasificati drepturile subiective in raport de diviziunile dreptului

Potrivit criteriului diviziunilor drepturilor se cunosc urmatoarele categorii:

1.drepturi publice(drepturi fundamentale,drepturi politice,drepturi administrative)

2.drepturi civile

3.drepturi economice si sociale

68.Clasificati drepturile subiective in raport de criteriul opozabilitatii

In raport cu criteriul opozabilitatii,drepturile subiective se impart:

1.drepturi subiective absolute

2.drepturi subiective relative

69.Clasificati dr.subiective in raport cu corelatia dintre ele

Dupa criteriul corelatiei dintre ele,drepturile subiective sunt:

1.drepturi subiective principale

2.drepturi subiective accesorii

70.Potrivit gradului de certitudine conferit titularului:

1.drepturi eventuale

2.drepturi in curs de formare


3.drepturi subiective afectate de modalitati

5.drepturi castigate

71.In raport de titular

1.drepturi interindividuale

2.drepturi corporative

72.In raport cu scopul dreptului

1drepturi egoiste

2.depturi-functii

73.In raport de prerogativa inerenta a dreptului

1.drepturi de dominare

2.drepturile la prestatie

S-ar putea să vă placă și