Sunteți pe pagina 1din 1

Suport de lecţie Educaţie Socială Cls.

a-VI-a

Patrimoniul cultural

1. Def. Ce este patrimonial cultural?


Moştenirea culturală a fiecărui popor.
2. Tipuri de patrimoniu
Patrimoniul mobil- care poate fi mutat dintr-un loc în altul (ex. Obiecte de artă, vase de
ceramică, costume populare, cărţi).
Patrimoniul imobil- care nu poate fi mutat (ex. Monumente istorice, cetăţi, sate, mănăstiri etc.).
Patrimoniul imaterial- cuprinde obiceiuri, tradiţii, meşteşuguri, folclorul şi care nu se prezintă
sub forma unor obiecte.
3. În grija cui se află patrimoniul cultural?
Există instituţii la nivel naţional şi internaţional care se preocupă de patrimoniul cultural. În
România există Institutul Naţional al Patrimoniului care cuprinde cataloage cu toate obiectele
de patrimoniu material din România. Alte instituţii sunt: muzee, oranizaţii, asociaţii şi fundaţii.
La nivel inernaţional există Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură
(UNESCO).
4. Patrimoniul cultural, în pericol?
Patrimoniul cultural poate fi în pericol din cauză de ignoranţă, nepăsare.

Activităţi de înăţare:

1. Definiţi termenul de patrimoniu.


2. Daţi exemple de elemente de patrimoniu mobil, imobil, imaterial din comuntatea în care
locuiţi.
3. Menţionaţi un monument din România care face parte din UNESCO.
4. Argmentaţi de ce patrimoniul cultural este în pericol.
5. De câte tipuri este patrimonial cultural?