Sunteți pe pagina 1din 1

Un motor termic este o mașină termică motoare, care transformă căldura în lucru

mecanic.

Un motor termic lucrează pe baza unui ciclu termodinamic realizat cu ajutorul unui
fluid.

Întrucât, conform principiului al doilea al termodinamicii, entropia unui sistem


izolat nu poate decât să crească, doar o parte a căldurii preluate de la sursa de
căldură (numită și sursa caldă) este transformată în lucru mecanic. Restul de
căldură este transferat unui sistem cu temperatură mai mică, numit sursă rece.

Tipuri de motoare termice


motor cu ardere externă, la care sursa de căldură este externă fluidului ce suferă
ciclul termodinamic:
motor cu abur
turbină cu abur
motor Stirling
motor cu ardere internă, la care sursa de căldură este un proces de combustie
suferit chiar de fluidul supus ciclului termodinamic:
motor cu ardere internă cu piston
motor Wankel
turbină cu gaze
motor-rachetă
statoreactor
pulsoreactor

S-ar putea să vă placă și