Sunteți pe pagina 1din 8

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.

A) este instituţia responsabilă cu


derularea şi gestionarea fondurilor privind:

a) plăţile directe, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, şi măsurile de piaţă


(pilonul I P.A.C. - Politica Agricolă Comună);

b) unele măsuri finanţate din fonduri europene pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit,
stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale (pilonul II P.A.C. - Politica
Agricolă Comună).
Situaţia privind măsurile de sprijin gestionate prin intermediul IACS în cursul anului 2014

Nr. crt. Denumirea măsurii de sprijin Număr cereri depuse în anul Sume autorizate în
financiar 2014 anul 2014 (RON)
1 Plata SAPS C2014 15453 106.785.462,68
2 PNDC1 (Decuplata de productie) 10833 4.375.977,12
3 PNDC 5 - Hamei 1 19.753,07
4 PNDC6 / Sfecla de zahar 5 273.611,95
5 Plata separata pentru zahar 9 744.123,21
Total 112.198.928,03

Situaţia privind măsurile cuprinse în axa 2 din PNDR ( Măsurile 211, 212, 214, 221) FEADR

Nr. crt. Număr cereri Sume autorizate în


depuse în anul anul 2014 (RON)
Denumirea măsurii de sprijin financiar 2014
Plati compensatorie pt zona montana
1 defavorizata 5385 19.935.623,91
2 Plati pachete de agromediu 6458 36.592.911,08
3 Plati culturi ecologice 18 1.108.742,39
Total 57.637.277,38

TOTAL SUME AUTORIZATE IN CAMPANIA 2014 169.836.205,41

Primii 10 fermieri din judetul Sibiu au incasat in anul 2014 peste 4 milioane Euro.
Situatia platilor efectuate de APIA Sibiu –
SAPS 2007 -2014

Numar cereri Plati efectuate Plati efectuate


ANUL Suprafata (ha) (Euro)
primite (lei)
2007 17.141 161.701,64 34.179.370,14 7.768.038,67
2008 15619 172.808,42 69.415.313,23 15.776.207,55
2009 15660 165.968,50 70.529.589,75 16.029.452,22
2010 15226 163.114,78 99.105.760,00 22.524.036,36
2011 15.398 169.907,85 133.495.753,41 30.339.943,96
2012 15.337 165.879,83 145.537.852,04 33.076.784,55
2013 15.253 173.740,25 159.750.080,67 36.306.836,52
2014 15.453 173.783,65 169.836.205,41 38.599.137,59
TOTAL 881.849.924,70 200.420.437,40
Evolutia platilor efectuate 2007 -2014 (Euro)
38.599.137,59
40.000.000,00 36.306.836,52

35.000.000,00 33.076.784,55
30.339.943,96
30.000.000,00

25.000.000,00 22.524.036,36

20.000.000,00
15.776.207,5516.029.452,22
15.000.000,00

10.000.000,00 7.768.038,67

5.000.000,00

0,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Platile pe suprafata efectuate de APIA Sibiu, au crescut in 2014 de 5 ori fata de 2007!
MASURI DE PIATA – Serviciu Masuri Specifice –

Nr Nr. cereri Nr. cereri Valoare autorizata


Masura
crt. solicitate eligibile la plata in euro
HG 759/ 2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru
1. îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură 65 34
ecologică. 18.346,83
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 269/2009 pentru
modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării
2. rurale nr. 247/2008 privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor 1 1 182.400
de restructurare/ reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin
comunitar pentru campaniile 2008/2009 - 2013/2014;

HOTARARE NR. 1237 din 14 decembrie 2011 pentru modificarea si


3. completarea anexelor nr. 1si 2 la HG. nr. 245/2011 privind aprobarea 1 1 29.902,82
Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011 - 2013
PLATI FEGA 2014

HG 1628/ 2008 Acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui


4. 2 2 312.311,06
in institutiile scolare - an scolar 2013/2014
Masura 215 –bunastare in favoarea animalelor pachet;
5. 2 2 495.813,28
a) porcine
Masura 215 – bunastare in favoarea animalelor pachet;
6. 9 314.449,58
b) pasari 8
Acordarea ajutorului comunitar pentru incurajarea consumului de fructe
7. in institutiile scolare distributia de mere -an scolar 2014 1 1 168.782,90

Ordinul 694/27.11.2008 Acordarea sprijinului financiar destinat grupurilor


8. de producatori din sectorul legume- fructe; 1 1 177.599,58

TOTAL 1.699.606,05
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

Nr. Suma autorizata la


Masura Nr. cereri
crt. plata (lei)
HG 756/2010 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de
1. 23 79.812
acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare.

HG 207 / 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de


2. 15 118.772
acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale.
ORDIN Nr. 1.229/ 2013 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare
3. şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de 594 3.022.797,92
stat pentru motorina utilizată în agricultură.
Capete 527.072
ORDINUL 573/2014 pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul
ovine/caprine 2.164 Val. 14.800.181,76
zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru
4
producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de
bovine 26.969 Capete 25.727
ovine/caprine din zonele defavorizate, în anul 2014
Val. 3.136.995,27
Plati efectuate 2014 (EURO)

SAPS Masuri de piata


38.599.137,59 6.508.369,45
TOTAL 45.107.507,09

In prezent suntem in campania de primire a cererilor pentru 2015, s-au primit


aproximativ 70% din cererile anului 2014. Estimam ca in conformitate cu
prevederile Ordinului nr. 619/2015 care stimuleaza comasarea terenurilor anul
acesta numarul de cereri va fi mai mic, dar se va pastra suprafata anului
trecut.
Va multumesc pentru atentie!!

S-ar putea să vă placă și