Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECTUL UNITĂȚII TEMATICE 4

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Cântecele copilăriei


PERIOADA: 3 săptămâni (S 10 – 11 - 12)
Nr. Detalieri de Resurse materiale Dat Observați
Competențe Activități de învățare Evaluare
crt. conținut și procedurale a i
1. 1.1. Receptarea unor Mişcare pe ● audierea unor piese muzicale de Resurse materiale: ● observare
cântece din folclorul muzică mici dimensiuni, cu observarea manualul sistematică
copiilor, colinde, a mişcări unor diferenţieri de expresivitate, tipărit/digital, ● evaluare orală
unor lucrări sugerate de tempo (lent/ rapid), aspecte caietul, surse audio ● temă de lucru în
accesibile din ritm, mişcări dinamice şi timbrale clasă
patrimoniul cultural, libere ● interpretarea vocală a Folclorul copiilor  : ● inter-evaluare
cu sesizarea unor Elemente de cântecelor, cu utilizarea percuţiei Melcul supărat ●auto-evaluare
diferențe limbaj muzical corporale - a aplauzelor ritmice, a Iepurașii
2.1.Cântarea Genuri bătutului din picior La pădure
individuală, în mici muzicale: ● jocuri interpretative muzicale - Hora
grupuri, în colectiv, cu folclorul dialog solist/cor sau între grupuri,
asocierea unor copiilor, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi Resurse
elemente de mișcare și diferenţierea mişcărilor (cântarea procedurale:
a acompaniamentului melodiei/ acompaniament, ritmul Metode: conversaţia,
instrumental melodiei/măsură) explicaţia,
2 3.1. Manifestarea unor ● acompanierea cântecelor cu exerciţiul, munca
reacții, emoții, percuţie corporală independentă, jocul
sentimente sugerate de ● dansuri libere pe piese muzicale didactic
fragmente diverse Organizare:
muzicale ● jocuri de recunoaştere şi activitate frontală,
3.2. Exprimarea prin diferenţiere a unor dansuri individuală şi pe
mișcări corporale a cunoscute grupe
unor lucrări/fragmente ● executarea unor mișcări sugerate
muzicale de textul melodiei/ritm

3. 1.1. Receptarea unor Mişcare pe ● audierea unor piese muzicale de Hora- La joc –după ● observare
cântece din folclorul muzică- mici dimensiuni, cu observarea auz –A.M. Ionescu sistematică
copiilor, colinde, a Dansuri unor diferenţieri de expresivitate, Ciuleandra ● evaluare orală
unor lucrări populare tempo (lent/ rapid), aspecte Brașoveanca ● temă de lucru în
accesibile din mişcări dinamice şi timbrale Scaloianul clasă
patrimoniul cultural, sugerate de
● interpretarea vocală a ● inter-evaluare
cu sesizarea unor ritm, mişcări
cântecelor, cu utilizarea percuţiei ●auto-evaluare
diferențe libere corporale - a aplauzelor ritmice, a
2.1.Cântarea bătutului din picior
individuală, în mici ● jocuri interpretative muzicale -
grupuri, în colectiv, cu
Elemente de dialog solist/cor sau între grupuri,
asocierea unor limbaj ştafetă, împărţirea sarcinilor şi
elemente de mișcare și
muzical- diferenţierea mişcărilor (cântarea
a acompaniamentuluiritmul melodiei/ acompaniament, ritmul
instrumental Mişcare pe melodiei/măsură)
3.1. Manifestarea unor
muzică- ● stimularea exprimării spontane a
reacții, emoții, Dansuri unor reacţii, emoţii, sentimente
sentimente sugerate de
populare faţă de scurte fragmente muzicale
fragmente mişcări contrastante (de exemplu, desene
muzicale sugerate de animate adecvate vârstei)
3.2. Exprimarea prin
ritm, mişcări ● dansuri populare cu
mișcări corporale alibere caracteristici diverse, cu
unor lucrări/fragmente manifestare individuală, pe
muzicale perechi sau în grup
● jocuri de recunoaştere şi
diferenţiere a unor dansuri
cunoscute
● jocuri de mimare prin mişcare
corporală/dans a unor poveşti
scurte
● executarea unor pași simpli din
dansuri populare specifice zonei
PERIOADA: 3 săptămâni (S 10 – 11 - 12)