Sunteți pe pagina 1din 1

Jocurile sunt o resursă inepuizabilă pentru lucrul la clasă.

Am utilizat la clasa, în special pentru


grupele de vîrstă de la 7 la 11 ani, jocuri accesibile gratuit pe google play prin care avansarea la
un nivel superior presupune o complexitate crescută în utilizarea vocabularului, exersarea unor
structure gramaticale și/sau a unor expresii uzuale pe diferite teme în context conversațional.
Exemplele sunt inepuizabile: găsirea unor indicii, urmarea unui set de instrucțiuni, servirea la un
restaurant, mobilarea unei camera/case, găsirea unor soluții pentru a salva un personaj sau pentru
a ajunge în posesia unor premii. Această modalitate de a lucre secvențial prin intermediul
jocurilor online/offline are avantajul de a nu fi percepută ca muncă. Învățarea se petrece într-un
mod similar celei informale dar cu un ghidaj prestabilit ce permite structurare și sistematizare.
Copiii rețin extreme de ușor noțiunile pe care le utilizează, avantaj la care se adaugă viteza de
reacție, competențele digitale implicite și concentrarea pe o perioadă de timp mai lungă decât
prin clasicele drill-uri.

Un alt tip de joc care este extreme de util pentru exersarea memoriei sunt așa numitele Brain
training online games. Acest tip de joc poate fi adaptat de către profesor accesând templates care
sunt disponibile online gratuit.

Acestea sunt doar câteva exemple de jocuri online pe care le-am folosit cu succes la clasă, chiar
cu ajutorul telefoanelor mobile, rezolvând astfel și chestiunea arzătoare a regulamentelor școlare
ce adesea interzic telefoanele mobile în școală.