Sunteți pe pagina 1din 5

Fişă de caracterizare psihopedagogică şi socială a elevului

Întocmită de la 31.01.11 pînă la 26.02.11


Instituţia de învăţămînt Liceul Teoretic din satul Racovăţ

1. Date personale
• Numele: Blănari

• Prenumele: Petrică
• Data naşterii: 20.04.1999
• Locul naşterii: or. Soroca

• Domiciliul: sat. Racovăţ, or. Soroca


• Starea sănătăţii: perfectă
• Dezvoltarea fizică: bună

2. Date familiale:
• Numele părinţilor: tata – Petrică, mama – Dorina.
• Locul de muncă a părinţilor: tata – şomer, mama – asistent social în primărie.
• Structura şi componenţa familiei: familie normală, formată din mama, tata,

soră mai mare Nelea, fratele mai mare Daniel, Petrică şi fratele mai mic Denis.
• Condiţii materiale şi de locuit ale familiei: bune, satisfăcătoare unui trai
decent.
• Atmosfera social – morală a familiei este una normală, fiind educat şi crescut

de ambii părinţi, avînd parte de dragoste de la ambii părinţi. Este iubit şi ajutat
de sora şi fraţii săi în toate, fiind o familie unită şi cu valori morale ridicate.
• Preocuparea părinţilor pentru educaţie.
Relaţiile din familie pot fi definite ca fiind călduroase şi de prietenie. Părinţii
elevului au o atitudine responsabilă faţă de copilul lor şi au cerinţe înalte faţă
de învăţătură şi reuşita lui. Astfel oferîndu-i toate condiţiile pentru a învăţa şi îl
ajută permanent să însuşească temele conştient.
• Participarea la activităţile şcolare şi extraşcolare: implicare atît în activităţile

şcolare cît şi în extraşcolare, participînd la diferite concursuri sportive şi


activităţi festive.
3. Caracteristica colectivului clasei, membrul căruia este elevul:
• Elevul este component al activului clasei, fiind unul dintre liderii clasei.
• Elevul se implică în toate activităţile de muncă realizate în cadrul şcolii,
făcînd totul cu un mare interes şi responsabilitate.
• El este simpatizat de cadrul didactic fiind un baiat educat şi creativ, şi de

colegii săi, de întregul colectiv al clasei, avînd nişte relaţii de prietenie


interpersonale bune cu toţii.
• Petrică are mulţi prieteni atît în colectivul său de clasă , cît şi în clasele
paralele.
• În colectivul clasei Petrică se manifestă la fel de bine. El dezvoltă

sentimentul solidarităţii, sentimentul de participare la viaţa colectivă, fiind


acceptat de către grupul clasei, şi el la rîndul său participă la acţiunile
colective, emanînd doar buna dispoziţia şi energie.
• Tradiţiile colectivului clasei sunt diverse dar şi educative. Ei împreună
sărbătoresc fiecare aniversare în clasa, au ziua clasei care o sărbătoresc
împreuna cu diriginta lor, anul acesta împlinind 5 ani. Cîţiva băieţi din clasă,
inclusiv Petrică, sunt membrii ai echipei de fotbal din şcoală, la concursurile
cărora vine intreaga clasa şii susţine pe baieţii.
• Petrică este membru al colectivului şi este luat în consideraţie de către
colegi.
• Conform testului sociometric Petrică este considerat unul din liderii

colectivului clasei.
• Elevul este o persoană comunicabilă, discută cu diferite persoane, dispune de

aptitudini comunicative, uneori manifestă empatie, şi capacitatea de a asculta,


dar de cele mai multe ori , lui îi place să fie ascultat decît să asculte.
• Petrică are o atitudine nu prea bună faţă de fenomenele sociale psihologice
din colectit cum sunt invidia, pîrîrea.
4. Date pedagogice:
• Capacitatea de învăţare: bună
• Discipline preferate: educaţia fizică, matematica.
• Atitudine serioasă faţă de învăţătură, avînd succes şcolar.

• Gradul de însuşire a cunoştinţelor: ridicat;


• Atitudinea faţă de observaţiile critice ale profesorului şi colegilor : sensibil;

• Are o atitudine responsabilă faţă de autoeducaţia şi evaluarea ei în diferite


feluri de activitate volitivă, cum ar fi: frecventarea activităţilor extraşcolare
(fotbalul), şi manifestă un interes vădit pentru rezultatele obţinute;
• Interes – vocaţie specială pentru disciplinele şcolare: educaţia fizică,
matematica;
• Lipsă de interes – vocaţie pentru disciplinele şcolare: limba franceză,
educaţia plactică.
• Media generală anuală: 9
• Disciplinele cu rezultatele cele mai bune: educaţia fizică, matematica.
• Disciplinele cu rezultatele cele mai slabe: limba franceză.
• Cercurile de specialitate în care activeaza elevul: echipa de fotbal din şcoala.

5. Caracteristica poceselor psihice de cunoaştere:


• Capacitatea de concentrare a atentiei este buna, spre deosebire de atenţia

distributiva, care, deşi dezvoltata, nu poate fi caracterizata in aceiasi termini.


Din punct de vedere al mobilităţii atenţiei, se situeaza in limite normale în
cadrul activităţilor sportive;
• Memoria este productivă, vizual-auditivă şi posedă capacitatea de a stoca şi a

reactualiza informaţia cu privire la activităţile motrice;


• Imaginaţia creativă este la un nivel mediu, pe cînd imaginaţia productivă este

la un nivel înalt, îndeplinind toate însărcinările cu succes;


• Gîndirea este concret – intuitivă, predomină mai mult ingeniozitatea,

curiozitatea, independenţa, agerimea, rapiditatea şi predomină mai puţin


flexibilitatea, profunzimea şi raţionamentul;
• Vorbirea este aleasă şi literară, are capacitatea de aşi expunde gîndurile clar,

succint şi succesiv, atît oral cît şi scris. În limbajul său foloseşte enunţuri
complexe, corespunzător vîrstei sale, nivelul dezvoltării limbajului fiind înalt;

6. Particularităţile sferei emoţionale:


• Cel mai bine accentuate şi dezvoltate la etapa acestă de vîrstă la elev sunt
sentimentele intelectuale şi estetice, avînd un nivel înalt de dezvoltare. El se
preocupă atăt de dezvoltarea sa intelectuală, dar nu uită şi de cea estetică, fiind
un baiat bine aranjat şi pregătit de lecţii;
• Profunzimea şi stabilitatea emoţiilor sunt medii;
• În situaţiii stresante şi în caz de insucces Petrică reacţionează calm, îşi poate
stăpîni intr-o oarecare măsură emoţiile şi este foarte obiectiv faţă de el însăşi;
• Dispoziţia dominatoare a elevului este vioaie, însă variază în dependenţă de
starea sănătăţii, şi în mare parte de problemele familiare;
• Trăirile emoţionale şi le manifestă neexpresiv, deoarece îşi poate reţine
trăirile emoţionale şi a le coordona;
• Este hotărît, stăpînit pe sine, se poate autocontrola, în unele cazuri este

încăpăţînat, cu iniţiativă, conform spuselor profesorilor şi celor observate de


mine în timpul practicii de iniţiere, avînd o capacitate de autoreglare şi
autocontrol eficientă.

7. Caracteristica particularităţilor însuşirilor de personalitate


• In baza observarii comportamentului, vorbirii si activitatii copilului in timpul

lectiilor,pauzelor etc., am constatat ca temperamentul lui Petrică este


sangvinic. El este o fire vesela, vioaie, optimista şi se adaptează cu uşurinţa la
orice situaţii.Fire activa, schimbă afectivităţile des deoarece simte permanent
nevoia de ceva nou;
• Trăsaturile de caracter specifice lui sunt: activism, disciplină, bunătate,
comunicare, acurateţe, ambiţii;
• Accentuări de caracterpot spune ca sunt comunicare şi ambiţii;
• Posedă capacităţi volitive cum sunt: insistenţă, iniţiativă, hotărîre şi
autocontrol în unele situaţii;
• La Petrică sunt dezvoltate aptitudinile generale de intelegenţă, dar si cele

speciale, adică psihomotrice cum sunt: coordonarea sensomotoră dezvoltată,


are capacitatea de a percepe propriul corp, capacitatea de a percepe spaţiul şi
timpul, ideomotricitatea este dezvoltată, viteza de reacţie ridicată şi pe lingă
toate aceste aptitudini, bine dezvoltate sunt si aptitudinile matematice si cele
organizatorice;
• Elevul este motivat atît intrisec, dorind să devină un fotbalist renumit, cît şi
extrisec, de către părinţi, învăţători şi colegii de clasă, care îl motivează prin
premii şi laude.
• Orientarea personalităţii este individuală la moment, este axată pe caracterul
practic. Interesele lui Petrică sunt largi şi stabile, lui îi place să joace fotbal,
fiind în echipa de fotbal din şcoala care învaţă, dar tot odata are şi capacităţi
extraordinare în matematică;
• Nivelul aspiraţiilor este ridicat, în timpul liber el preferă să joace fotbal şi să

participe în diverse întreceri sportive, avînd o atitudine serioasă în realizarea


lor;

8. Recomandări:
Blănari Petrică este un baiat foarte energic, activ, ceea ce este bine însă în
unele momente el nu ştie ce să facă cu această energie, astfel ar fi bine ca
părinţii cît şi pedagogii să îi ofere condiţii ca el tot timpul să fie încadrat în
diferite activităţi. Alte particularităţi ale elevului ce necesită să fie monitorizate
ori supuse procesului de corecţie psihopedagogică nu am observat.

S-ar putea să vă placă și