Sunteți pe pagina 1din 2

RAPORT FINAL

ASUPRA PERIOADEI DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

STUDENT: Ion Ioana ANUL: III


MENTOR: .......................... ŞCOALA :
NOTA :

Studenta, Ion Ioana a desfăşurat practica pedagogică la


Şcoala...................... în perioada septembrie – decembrie 2011.
În pregătirea documentelor propriu-zise şi în susţinerea lecţiilor de
probă şi a lecţiilor finale s-au constatat:
 DOCUMENTE ŞCOLARE
Stagiarul a dovedit că s-a familiarizat cu structura şi conţinutul principalelor
documente şcolare : planificare calendaristică, proiectarea unei unităţi de
învăţare, proiectarea principalelor tipuri de lecţii, stabilirea, în timp util, a
datelor necesare acţiunilor de proiectare, analiza curriculumului şcolar,
identificarea obiectivelor cadru/competenţelor generale şi a obiectivelor de
referinţă/competenţe specifice, diagnoza nivelului de pregătire a elevilor ca
premisă în formularea obiectivelor operaţionale ale lecţiei.
 PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR
S-a constatat că stagiarul este preocupat de o documentare metodico-ştiinţifică
(coordonată cu programa, terminologie) în vederea asigurării conţinutului activităţilor
didactice. Documentele sunt concepute corect, repectând algoritmul conceptual şi
specificitatea tipurilor de lecţie. Obiectivele specifice şi conţinuturile învăţării sunt corect
formulate, iar strategiile didactice sunt astfel proiectate încât au putut realiza un
echilibru formativ şi informativ.
 DESFĂŞURAREA LECŢIEI
În lecţiile asistate studentul a punctat:
- Parcurgerea adecvată a etapelor lecţiei, densitatea sarcinilor şi a ritmului
del ucru, dozarea raţională a timpului.
- Prezentarea conţinutului (ştiinţific, logic, accesibil, esenţial,
exemplificat,interdisciplinar).
- Realizarea obiectivelor operaţionale.
- Realizarea comunicării didactice, dificultatea solicitărilor, succesiunea şi
tipologia întrebărilor.

Page 1
- Aspecte formativ-educative (dezvoltarea creativităţii, a capacităţii
intelectuale, valorificarea educative a conţinutului, a aspectelor moral-
civice,interculturale, ecologice etc); individualizare , motivare, activizare.
- Mijloace implicate în activităţile de învăţare, asigurarea caracterului
practic-aplicativ.
 CAPACITATEA DE EVALUARE ŞI DE AUTOEVALUARE
Studentul a abordat diferite forme de evaluare, a conştientizat elevii
asupra rezultatelor evaluarii ,a propus măsuri corective pentru lecţia
viitoare. A demonstrat că are spirit autocritic şi capacitate de identificare
a aspectelor reuşite şi a celor mai putin izbutite.
 PERSONALITATEA STUDENTULUI PRACTICANT
A probat pe tot parcursul practicii pedagogice abilităţi de comunicare,
discursul său oral fiind concis, corect manifestând preocuparea pentru
limbajul elevilor.
S-a remarcat printr-o ţinută adecvată, dovedind o bună integrare în
colectivul didactic al şcolii şi în grupul de colegi, fiind apreciat şi de elevi
pentru calităţile pedagogice şi umane.
A dovedit calităţi organizatorice, având autoritate asupra colectivului de
elevi, conducându-i spre atingerea obiectivelor propuse.
A demonstrat creativitate didactică prin luarea unor micro-decizii luate în
situaţii de feedback, prin crearea unei atmosfere şi a unui climat afectiv-
motivaţional în lecţie.

În concluzie, consider că studenta Ion Ioana este o persoană potrivită


pentru desfăşurarea activităţii didactice, demonstrând de pe acum
potenţialul său ca profesor.

SEMNĂTURA MENTORULUI

DATA

SEMNIFICAŢIA NOTELOR:

10 O foarte buna prestaţie didactică


9 O bună prestaţie
8 O prestaţie destul de bună
7 O prestaţie satisfăcătoare
4 O prestaţie nesatisfăcătoare

Page 2